Tallet 58, og lederne som skal sitte og regjere ved Hans gjenkomst

Lenke: www.youtube.com/watch?v=W0uedwAxbSE

 
Gjennomgående i hebraisk og gresk gematria, i salmene og i 1 Enoks bok, så går tallet 58 ofte igjen. Tallet 58 kan oversettes til bokstaver, som kan bety "Noah" og "Nåde". Ved andre kombinasjoner så fant Steve også "Yowm the day" som i Noahs dager. Yowm er 58. "great" som den amerikanske presidenten bruker, betyr det samme som 58 etc.