Tallet 58, og lederne som skal sitte og regjere ved Hans gjenkomst

Gjennomgående i hebraisk og gresk gematria, i salmene og i 1 Enoks bok, så går tallet 58 ofte igjen. Tallet 58 kan oversettes til bokstaver, som kan bety "Noah" og "Nåde". Ved andre kombinasjoner så fant Steve også "Yowm the day" som i Noahs dager. Yowm er 58. "great" som den amerikanske presidenten bruker, betyr det samme som 58 etc.

    

Å studere Enoks bok 1, krever en god fundament i Bibelen. Steve anbefaler folk å lese Bibelen 1 gang i året. Bibelen har selv hentet ord fra Enoks bok 1 og satt det i Judas brev 14 og 15. 

 

Steve nevner Hyrdene Enok nevner i kapittel 90. Det er ett annet ord for ledere: Konger og statsministre av Israel. Vi må ikke glemme at Enok levde en god stund før Noah, lenge før Abraham og de andre hellige vi kjenner fra Skriften.  Enok sier:

 

"Jeg så til fremtreden på de trettifem hyrdene som gjetet sauene; Og de fullførte hver sin periode som den første, den ene etter den andre, hver hyrde i sin egen periode ..." 


Jeg observerte de neste tjuvetre hyrdene som gjette, men når de hadde fullført deres periode, de hadde gjetet femtiåtte ganger"


Enok 90:1 og 5


Etter at David, så Salomon, så ble riket delt. Så var det 20 konger frem til Jerusalems fall, og hvor de ble bortført til Babylon. 

 

Fra Babylon og en god stund etter, hadde de ikke konger, ettersom de var okkupert under Perserne, så Grekerne og så Romerne. Så hvor skal vi da regne videre på kongene? Etter den Syriske Kongen (eller Gresk konge) Antiokus Epifanes (GT forbilde på Antikrist), som sto for den ødeleggende styggdom. Så reiste Gud opp en jødisk konge for å gjøre opprør og for å rense templet. Han het Judas Makkabeus. Han vil da være konge nr. 21. Så går konge-treet frem til 31, hvor Rom kom inn. De sa at Jødene kunne ha en konge. Så kom kongene 31 (Herodus) til 34. Ingen konge etter Jerusalems fall, før i 132 e.Kr. Når da en ny jødisk leder nr. 35Simon Bar Kokhba, steg frem og gjorde opprør mot Rom. Og den jødiske oppstanden ble knust rundt 135 e.Kr. Hvor 580.000 mennesker ble drept i en etnisk rensing og folkemord. Flere døde av sult og sykdommer pga krigen, og mange solgt som slaver.


Sa ikke Enok at det skulle først skulle stå frem 35 hyrder? Det skjedde nøyaktig. Og det skulle være nye 23 hyrder, som da ville stå frem i det nyoppståtte Israel i 1948.


Skal vi da regne terminen personen sitter, eller bare personen. Vi skal ta terminen, så får vi se hvor det leder oss.

Neste liste:

 

Så på nr 58, vil Messias vise seg og åpenbare seg for Israel. Så Netanyahu, nå i sin 3 periode, er den siste hyrden som Enok profeterte om. Altså fra nummer 1 Jereboam - hyrde over Jerusalem (Barnebarnet til David, og sønnen til Salomo).


Trump, USAs 45 president, er nummer 58 som er blitt innvidd som president. 58 på hebraisk kan med bokstaver staves Noah/Nåde. Noah, som i Noahs dager.


Som Jesus sa i Lukas 17 vers 26 "Som det var i Noahs dager..." Eller om man leser på hebraisk: Som det var i dagene av 58..."


Gud åpenbarer dette for oss, for å forberede oss for Endens Tid. Om det er i Noahs dager, så bør vi finne ut hva som skjedde i Noahs dager.