Har oversatt fra videon. Og har nok måtte redigere noe. Men om du lurer på noe, så er det bare å se orginal YouTube videoen over.

 

Guds År 5777 

Vi er nå inne i det hebraiske året av Guds kalender, år 5777.  5 betyr nåde.  777 er trippel avsluttning. Betyr kanskje enden på Nåden. Jødene selv bruker ikke å si 5 (ettersom det alltid er 5) men etter deres system sider de bare i år 777. Om du liker profetiske ting, tall og nummer, så har året 777 begynt. Messias år, ifølge jødene.  Dessverre for jødene som ikke tror på Nytestamentet, og på at Kristus allerede har kommet, så vil de se etter feil Messias. De vil sette sin tro og tillit i en falsk Messias. De tror at dette året, så vil Messias åpenbare seg for dem.


Himmelsk stort tegn

”Og et stort tegn blev sett i himmelen: en kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner,  og hun var fruktsommelig og skrek i barnsnød og fødsels-veer.” Åp. 12:1-2

 

Ingen tegn i bibelen er blitt kalt et stort tegn. Men dette ble kalt et stort tegn. Vi tenker kanskje at dette er det største tegnet. Fordi ingen andre himmelske tegn har fått mer oppmerksomhet og er beskrevet så detaljert. Vi kommenterer det, vi leser over det ganske raskt, noe vi ikke vil gjøre i dag. La meg vise hvorfor det er viktig. Fordi tiden er nær hvor dette vil bli oppfylt.

 

Dette omhandler ikke en kvinne som flyter gjennom himmelen. Den enkleste fornuftige forklaringen på dette er stjernebildet Jomfruen som vil ha solen på hodet, månen på føttene, og tolv stjerner, 9 stjerner fra  stjernebildet Løven og forbundet med Merkur, Mars og Venus på hennes hode som blir 12 stjerner, som vil vise seg den 23 september 2017 (Jødisk er dagen fra 23 til 24 sept., fra natt til dag). Etter jødisk tenkning: Hedningene starter dagen fra dag, og går over til natt, mens det er omvendt med det jødiske.


Når viste dette tegnet seg sist?

Hvor sjelden er dette? Dette har ikke skjedd før i vår tid. Siste det hendte var  5932 år siden. Det vil da bli på vår kalender, 5 august 3915 f.Kr.  Det var den tiden Adam og Eva levde på jorden.

Dette tegnet oppsto først når Adam og Eva fikk høre om at kvinnen måtte gå inn i fryktelig smerte når hun skulle føde (1 Mos. 3).  Slangen skulle knuse dens  hæl, men også at den kommende Messias skulle knuse hans hode.  I begynnelsen av skapelsen hadde Gud sagt at han satte månen, solen og stjernene som himmelske tegn (for himmelske møter). Så da Gud sa dette til Adam og Eva, så sto dette første tegnet oppe på himmelrommet. Dermed har dette tegnet aldri kommet igjen, før nå.


De bibelske 3,5 år, eller 1260 dager

Du har hørt om de 4 blodmånene, og 2 solformørkelsene. Den første blodmånen startet i påsken 15 april 2014. 2 dager før dette tegnet i Åpenbaringsboken 12, om kvinnen, og tegnet i jomfruen, så har vi Basunhøytiden. Basunhøytiden er det neste Jesus vil fullføre profetisk, det vi kaller bortrykkelsen. Når det skjer, så burde det skje på Basunhøytiden. Neste 2 dagers Basunhøytidsfesten vil begynne 22 september (2016). Om du teller de 2 datoene og avstanden mellom disse (1 blodmåne 15 april 2014 og til basunhøytiden neste år, 2017), så får du 1260 dager (Åp. 12:6). 

 Du kan regne på det selv. Det er skrevet i himmelrommet. Dette er ikke noe vi finner på, det var planlagt når Gud satte opp stjernene i kretsløp.  ” Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, forat de der skulle gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.” Åp. 12:6 


Unnfangelsen

Kvinnen i himmelrommet, hun er på vei til å føde. I Åp. 12. Om du skal føde på den datoen, så burde noe viktig hende 9 måneder før. Det kalles unnfangelse. Jeg vet ikke hva som skal skje. Men jeg skal gi deg datoen. Det blir da den 23 desember 2016. En venn av han som har mer tekniske undersøkelser rundt datoen, mener at det kan være rundt den 20 november 2016. Han visste ikke om man kunne dra linjer i himmelrommet som det, men jeg gjør det enkelt.

 

Kjære venner, planlegger du å være her i 50 år, eller lever du som du har 30 år på jorden? Jeg forkynner ikke når bortrykkelsen vil skje, jeg er ikke en dato setter. Jeg viser deg mønster og oppfyllelse eller veldig sannsynligvis en oppfyllelse av Åpenbaringsboken 12. 


En annen beregning. Ta 8 måneder fra Basunhøytiden som starter den 25 sept. Det er en interessant dato. En ny president 

tar plass i USA.

Jaco Prinsloo skrev denne boken ”God`s roadmap to the end”, han summerte dette: Tegnet på kvinnen (Jomfruen) i himmelrommet, og mange av oss profeti lærere er enig om at dette er det eneste tegnet som skjer nå i himmelrommet, på 6000 år, som kan oppfylle Åpenbaringsboken 12.


Kongeplaneten, fra unnfangelse til fødsel 

Jupiter, den største planeten i vårt solsystem, blir kalt Konge planeten, et symbol på kongen selv. Jupiter kommer inn i underlivet på magen til kvinnen Jomfruen, Drar man linjer, hvor Jupiter kommer inn i magen 20 november 2016, så kan det virke som en unnfangelse, dens bane bort fra Jomfruen vil da bli som en Fødsel, noe som skjer 9 sept. 2017. Eventuelt kan det være bortrykkelsen.

Når ting skjer er ikke så viktig, bare at man bærer frukt for Herrens arbeide!

 

                                                                    Og oppfyllelsen av Åpenbaringsboken 12 blir da 23-24 sept. 2017, ifølge modellen til Jaco Prinsloo. På den datoen kommer det en komet som vil forene seg med månen. Hva handler denne kometen om? Jeg tenkte, skal jeg dele det? Så blir det publisert på nyhetene i dag. Så da må jeg dele med dere om denne kometen. Denne kometen er underlig. Det er en komet, hvor European Space Agency bestemte seg for å sende en romsonde mot kometen for 12 år siden.


Romsonde 67p 

2 mars 2004 sendte de opp en romsonde, for å møte komet 67p. Hvor har vi sett 67 før? 1967, hvor Jerusalem ble befridd (o.a: neste år har Jerusalem 50 års jubileum). Den blir kalt en Jupiter familie komet.  Ikke for at den nødvendigvis hører til Jupiter, men det er en astronomisk definisjon. Og Jupiter representerer Kongen. Den 10 sept 2014 så kom Romsonden Rosetta ved kometens omløpsbane. 12 nov. Romsonden Rosette berørte kometen.  Og i går, 30 sept. 2016, Rosette krasj landet, og avsluttet sin 12 år gamle misjon.  23 sept 2017,  så vil denne kometen, som ble plukket ut av European Space Agency, som har et merkelig navn som rimer på 1967, vil sammenfalle med månen, mens den passerer Foten til Jomfruen 50 år etter 1967.

 Dragen

Åpenbaringsboken 12:1-6 ” Og et stort tegn blev sett i himmelen: en kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner,  og hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.   Og et annet tegn blev sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage, som hadde syv hoder og ti horn, og på sine hoder syv kroner,  og dens hale drog tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem på jorden. Og dragen stod foran kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes barn når hun hadde født.   Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle hedningene med jernstav; og hennes barn blev bortrykket til Gud og til hans trone.”

 

Vi har pratet mye om kvinnen i Åp. 12, men lite om dragen. Hva gjør den?

 

” og dens hale dro ned tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem på jorden. Og dragen stod foran kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes barn når hun hadde født.”

 

Hvor i bibelen står det og hva med resten av åpenbaringsboken? Om du studerer min ”21 future event of revelation”, vet du at det vil bli Metor regn i slutten av det 6 seglet, og det vil bli meteor nedslag i Basun dommene, og det vil bli flere vitenskapelige artikler om domsskålene. Hvor kommer alle disse meteorene fra åpenbaringsboken? Åp. 12 sier at når alle disse tegnene skjer, så vil noe passere forbi, og dra med seg 1/3 av stjernene, og kaste dem ned til jorden. Dette er ikke stjerne som Solen, eller store stjerner som solen, som gjør at jorden forsvinner, ettersom solen er mye større. Disse stjernene faller som faller ned på jorden, kan bare være metoritter. Fordi vi kaller meteoriter for fallende stjerner. Ser du nå at Åpenbaringsboken gir mer mening?


Bortrykkelsen? 

Så, noe kommer som vi ikke har snakket om, som drar ned alle disse stjernerestene ned på jordens atmosfære og lager en totalt katastrofe på jorden. Akkurat det som jeg har forkynt på ”21 predicted events revelation”. Åpenbaringen åpenbarer fortsetter med at man føder en guttebarn som skal regjere alle nasjoner med jernstav, og ble tatt opp til Gud og Hans trone. Hvor har vi hørt ordet ”tatt opp” før? Jo, i bortrykkelsen!


Hvem blir rykket bort?

Så nå har vi et tegn i himmelen, vi har noe som vil forstyrre noen stjernerester, noen metoritter, asteroider, som vil sørge for å fullføre resten av Åpenbaringen. Og på den tiden, noeen vil bli rykket opp. Spørsmålet er hvem? Hva blir fanget opp? Mange teologer har diskutert dette. Jeg vil forsøke å klarlegge dette riktig akkurat nå.

 

” Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.   Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.” Åp. 12:5-6.

 

Det er både en jordisk tydning og en himmelsk tydning med disse skriftstedene. Vi kan først ta den himmelske tydningen. Kvinnen er et kollektiv vesen som referer til Israel. Israel er en kropp av mennesker som representerer et symbol: Kvinnen. Dragen er et kollektiv vesen som vil gå etter kvinnen (nå snakker vi om den jordiske tydningen). Jødene vil fly fra Antikrists hærer/Dyrets system/Den Nye Verdensorden som vil være antisemittisk, som vil gå mot jødene. Og de vil finne sin trygge plass i Jordan, i Petra, i Ødemarken. Dragen går ut som en, kvinnen drar ut som en, så er spørsmålet, hvem er barnet?

 

 

Om så dragen drar ut som en enhet, kvinnen drar ut som en enhet, hvordan kan det tredje (barnet) være ett individ (Mange tror at barnet er Jesus)?  Ikke bare det. Men barnet burde være en enhet (kollektiv) vesen som da er menigheten. Og det står at barnet blir rykket opp, med andre ord, menigheten blir bortrykket.

 Hvordan kunne det være Jesus som ble rykket opp, for Jesus ble aldri rykket opp for å bli beskyttet av djevelens forfølgelse. Jesus løp aldri fra djevelen. Jesus beseiret djevelen og i seier steg han opp til himmelen. Det er et helt annet bilde fra dette bildet hvor satan var etter kvinnen og barnet (som kvinnen fødte), ettersom menigheten var født ut av jødedommen. Alle de første kristne var jødiske folk. Alle apostlene, alle forfatterne av Det Nye Testamentet var jøder. Jødene fødte frem kirken. 


Våkn opp!  

Men når djevelen kommer i tiden for Åpenbaringsbokens vrede, så vil menigheten bli tatt opp. Dette skriftstedet ser ut som den kobler Åpenbaringen 12`s tegn, sammen med bortrykkelsen av menigheten.  Sier jeg at dette vil skje neste Basunstøt (Oa.: Basunhøytiden den 22-24 sept 2017). Nei, jeg er ikke en som sentrerer meg rundt datoer. Men jeg sier at det er på tide at menigheten våkner opp nå! Om vi blir kalt de 10 jomfruene som sover (Mt. 25), så blåser jeg i trumpeten og sier: Våkn Opp, brudgommen kommer! 

 Om det tar 3,5 år til han kommer, eller 7 år til han kommer, jeg sier deg, det er på tide at du lever som han kommer ganske snart. Uansett så har vi en oppfyllelse av Åpenbaringen 12 neste år.


Ørkenen er Petra, Jordan. Mange andre skriftsteder harmonerer med det, men har ikke tid til å titte på det nå.


Flere profetiske ord om fødsel i skriften

La oss gå igjennom flere skriftsteder. Hvor finner vi en kvinne som er i barselsmerter? Da må vi tilbake til begynnelsen.

 

”Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt feet og blant alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.  Og jeg vil sette fiendskap mellom deg (slangen) og kvinnen og mellom din ætt (dragen/antikrist) og hennes ætt (Messias); den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.” 1 Mos. 3:14-15.

 

”Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl..” Er dette tegn på himmelrommet, så har vi flere beskrivelser av hva som skal skje over hodet vårt.

 

Vers 6: ” Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.”

 

Så la oss titte på en himmelsk mening av Åpenbaringen 12. Den eneste kvinnen i himmelrommet i stjernebildet Jomfruen, kvinnens ætt (sæd, frø) er Konge planeten Jupiter. Barnet som kommer inn i buken og kommer ut skal da være menigheten.

 

Forresten, det har aldri skjedd før. Jupiter er i livmoren for mer enn 10 måneder. Noe som er lik den lengste drektighetsperioden som er tillatt. Jupiter går vanligvis rett gjennom, men neste år, når Jupiter dukker opp fra november dette året, så vil Jupiter går rundt og rundt. Rundt og rundt, akkurat som en liten baby, og vil ikke forsvinne fra magen til Jomfruen før dette tegnet er oppfylt.


Vil en ukjent planet dukke opp? 

Merkelige ting. Se opp! Sa Jesus. Når alle disse ting skjer, se opp! Satans frø er dragen, og jeg vil si nå at det er det ukjente objektet. Ingen vet. Vi vet at det er andre elementer til denne profetien, men vi er ikke sikre. Men mange kaller det planet X. Jeg tror det er en gyldig hypotese, fordi en annen planet dukket opp under Jesus korsfestelse og blokkerte solen for 3 timer. Månen kan ikke stenge solen ute mer enn maksimalt for rundt 7 minutter og 30 sekunder. Et annet objekt stengte ute solen under korsfestelsen. Og et himmelsk tegn for Jesus fødsel, for hans korsfestelse og for det neste bestemte tid. Som burde være bortrykkelsen, og starten for trengslene.


Kongens hæl knust

”Og knuse (eng.: Bruising) hodet og knuse hælen” er veldig interessant. For om du bruker det for å oversette tingene som skjer i astronomien, så betyr det oversiden av et ukjent objekt, som kolliderer med sødre halvkule av Jupiter, som resulterer i en strøm av løsstein (astroider).

 Når vi tar opp disse teoriene, så går vi alltid til historien. Historie er profetiske stier til profetiske kilder. Gjett hva som allerede har skjedd? Vet du at Jupiter var truffet (såret) av kometen Schumacher. Og hva traff den? En gang traff den Hælen på Kongeplaneten Jupiter. Hva skjedde? Komet Shoemaker Levy 9 brøt i stykker i juli 1992. Fragmentene kolliderte med Jupiter på den sødre halvkule mellom den 16 til 20 juli 1994. Farten var 60 km. Pr sekund. De fremtredende merkene var synlig fra jorden, og vedvarte i flere måneder.  Schumaker var muligens profetisk for en omriss av Kongens hæl.


Jeremias fødende kvinne og tiden

Hva forteller tegnene oss? La oss lese i Jeremia., om en kvinne i barnsnød.

 

” Spør og se etter om en mann føder! Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine lender, lik en fødende kvinne, og hvorfor er alle åsyn forandret og blitt bleke?  Ve! Stor er den dag, det er ingen som den, og en trengselstid er det for Jakob; men han skal bli frelst fra den.” Jeremai 6-7.

 

Hva prater han om? Den fødende kvinnen i Åp. 12 er forklart i Jermia som begynnelsen på Jakobs trengselstid. Hvor lenge varer den? De fleste tror at det blir 7 år, så da er det bare å regne på fra 2017+7=2024. Omtrent den tiden Jesus kommer tilbake til jødene. Personlig tror jeg at Jakobs trengsel er lik tiden for den ekte riktige Jakobs trengselstiden. Og tiden vil ikke være 7 år for hans trengselstid. Det blir for lang tid for skillet mellom Sauene og Geitene, og for å flykte fra Esau (Oa: Jakobs bror), ligger opp til Jødenes tall 22, som da blir 2039. Men det blir bare spekulasjoner. Man vet ikke. Jeg vet ikke om vi kan overleve så lenge. 


Internett er nå tatt over av FN

I dag årsdagen starter på den jødiske kalenderen, i det nye året. I dag så har USA gitt opp internett og gitt den over til FN. Fordi USA har en lov kalt det første lovtillegg (First Amendment) som beskytter ytringsfrihet, og så lenge internett er i USAs makt, så er den alltid beskyttet av den loven. Du kan ytre det du vil. Men beveger du den bort fra den legale strukturen og Det Første Lovtillegg, og så gir den over til FN, så vil man merke mennesker som snakker meninger som strider mot globalistenes overenskomster. Det skjedde i dag (23 sept. 2017). Hvor lenge kan vi holde på? Til 2040? Vet ikke, men tror det blir for tøft. Selv om jeg tror på Jakbos trenselstid er 22 år, så tror jeg at de 22 årene allerede har startet. Israel vil bli frelst fra dens trengsel, når Messias kommer.


Irans angrep mot Israel

Jesaja 21:2-3 ” Et hardt syn er meg kunngjort: Røveren røver og ødeleggeren ødelegger. Dra opp, Elam! Treng på, Media! Hvert sukk gjør jeg ende på.  Derfor er mine lender fulle av smerte, veer har grepet meg, som den fødendes veer; jeg vrir mig så jeg ikke kan høre; jeg er forferdet så jeg ikke kan se."

 

Når veene griper Israel, så vil Elam og Media angripe. Kvinnen i veer er assosiert av Jesaja med en invasjon av Iran. Om du har studert min ”Four thousand years of history” vet du at det er Iran. 


Så Iran, som vi har dekket opp i ”invasion we covered in Word War 3 series” referer til Daniel kap. 8: En krig mellom Iran og Sunni muslimene. Og Esekiel 38, en samlet muslimsk verden mot nasjonen Israel . Det kan se ut som Iran er innblandet i 2 kriger.


Når da tegnet på kvinnen i himmelrommet kommer, hvor kvinnen er i smerte, Jesaja kaller på Media (Iran) til å komme ut, og begynne sin beleiring/krig.


Fødselsveer i Jesaja, tegn på Herrens dag

Jesaja 13:8-10: ” Og de forferdes; veer og smerter griper dem, som den fødende kvinne vrir de seg; fulle av redsel ser de på hverandre, deres ansikter blusser som ildsluer.  Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å gjøre jorden til en øde og utslette dens syndere; for himmelens stjerner og dens strålende stjernebilleder skal ikke la sitt lys skinne; solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke”

 

I dette tilfelle, så er kvinnen i barnsnød og andre himmelske tegn er assosiert med Herrens Dag. Det er Guds vrede over synderne under trengselen. Så igjen, hva sier Åp. 12? Jo mer og mer du ser på andre skriftsteder, så forstår du at det er assosiert med Herrens dag, som vi kaller Åpenbaringen/trengselen.


Bortrykkelsen og arbeide for Herren

Mitt siste skriftsted, som jeg er sikker på at snart vil skje. 


1 Kor. 15:51-58: ” Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles,  i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.  For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet.  Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier.  Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven;  men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!  Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeide ikke er unyttig i Herren!” 


Hva er urokkelig? Ikke skifte og forandre, og skifte og forandre noe som jeg nå ser skje hele tiden, ettersom folk skifter og forandrer seg hele tiden. Så vær urokkelig i denne tid. Jeg har hatt den samme jobben i 16 år, og det er ikke mange som kan skryte av det i denne generasjonen. Jeg har vært pastor for samme kirke i 16 år. Det betyr at man er urokkelig! Folk har kommet og gått, forkastet meg, kritisert meg, men jeg er urokkelig.  For jeg vet at tiden er nær.


Når jeg underviste om dette, en ung person som ikke hadde noen teologisk kvalifisering, ingen trening, vant ingen for Herren, kritiserte meg. Du er for aktiv i for mye tjeneste. Du snakker om for mye å jobbe for Gud, for mye å gjøre gjerninger for Gud. Det er ikke hva kristendom handler om, sa han.  Jeg sa kjære Gud. Jeg ønsker å lytte til alle, selv de som ikke er kvalifiserte eller har noen frukt i sitt liv. Jeg søkte Gud, og Gud ga meg 1 Kor. 15, hvor det står ”alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeide ikke er unyttig i Herren

 

Når skal vi jobbe mest for Herren, og gjøre sprø ting i menigheten, jo i de siste Dager. Så la de le av deg.