Profeten og hans budskap

Nå kan det høres ut som vi er i kamp mot Norge. Men sånn er det ikke. Profetier mot Norge blir født, når de som leder landet, og de som er Kallt ved Hans navn (Hans Hellige) ikke hører Åndens stemme. Da reiser Gud opp mer dramatiske profeter, som eks. Elias og Elisa, for å konfrontere Akab og Jesabel (1 kong. 16 til 2 kong. 10). Også i denne tiden, så regjerer ånden Jesabel over vårt Storting, vår regjering og via media. Og folket blir bedratt. Derfor reiser Herren opp motvekter, for å tale Herren Ord. Som det står i Bibelen, da den karakterløse presten Eli tjente i Herrens hus,: "I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få" 1 Sam. 3:1.

Samuel, som da var et lite barn, tjente under Eli. Da Samuel sov en natt, så kom Herren og ropte til Han høyt 3 ganger. Den siste gangen, fikk Eli Samuel til å svare rett, og Herrens Ord kom som følger:

"Da sa Herren til Samuel: Nu vil jeg gjøre noe i Israel så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. På den dag vil jeg la komme over Eli alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist.  For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjernings skyld at han visste at hans sønner førte forbannelse over seg, men allikevel ikke holdt dem i age.  Og derfor har jeg svoret Elis ætt: Aldri i evighet skal Elis ætts misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med matoffer.  Samuel blev liggende til om morgenen; da åpnet han døren til Herrens hus, men han vågde ikke å fortelle synet til Eli." 1 Sam. 3:11-15.

Samuel følte her akkurat hva jeg selv ofte føler. Man har ikke nødig lyst å gå rundt og fortelle folk om at harde dommer står for døren. Nå tvang Elis Samuel å fortelle Ordet, og Samuel fortalte det, og dommen rammet han, og hans barn og barnebarn. Eks. presten Abjatar som tjente under David, var Elis barnebarn, og var trofast mot David, helt til broren til Salomo, Davids sønn, forsøkte å gjøre ett kupp. Da vek Abjatar fra sin trofasthet, pga forbannelsen talt ut av profeten. Du kan lese det i dette kapittelet 1 Kong. 2:26-27.

Det er ikke profetens ord som er styrken, men Hans Gud som Han formidler Ordet fra. Om profetordet er ekte, så vil Gud se til at det blir oppfylt i sin tid. Bare fordi ting ikke går raskt, betyr det ikke at det ikke blir oppfylt.

I de siste månedene har jeg fått profetiske budskap, etter har jeg har skrevet en artikkel. Jeg har ikke planlagt det, eller tenkt så, det bare treffer meg, og det må få komme ut. Jeg vil dele disse profetordene, så får du prøve dem selv.

20 mai 2018 - Når landet velsignelser forsvinner, venter dommen rett rundt hjørnet

Hentet fra denne artikkelen.

Så Norge, nå må du ta støyten, for at du har vært villig til å drive hor med alle fremmede avguder, mens du har kjempet mot alt som var vært Sant, Rett og Rettferdig. Derfor vil også dommen ramme deg hardt, fordi du trodde at oljen og rikdommen skulle redde deg, at fordi du var venn med terrorister (PLO), så skulle du slippe terrorisme, men fordi du har satset alt feil, så vil alt du frykter for, komme over deg snarlig.

Våkn opp Norge, styrk deg og vend deg om, før alt det Jeg har talt til deg om, vil komme over deg på en time. Og det blir ikke noe vakkert syn. Vend deg om til meg, og kle deg i sekk og aske, og ydmyk deg for min Hånd, så skal jeg spare deg, Sier Herren. Men du ville ikke, fordi dine førere er dine forførere. Og du lot kvinner og barn styre din ferd, mens kapteinen ble avsatt med makt. Fordi du trodde du visste best. Så la da dårskapen komme tilbake over deg selv, du som selv tror du er gud.

26 mai 2018 - Jødene, Israel og Norges arroganse

Er hentet fra denne artikkelen

Norge, Norge - når skal du høre?
Kjære Norge, du lever på lånt tid. Klokken tikker, men du sover fortsatt i dyp søvn. 

Hør Herren har sak med Norge, en gjeng med røvere, løgnere og Gudshatere. Hva har vi røvet? Dere har røvet min arv, Israels land. Hva har vi løyet på? Dere har løyet på mitt folk Israel. Gudshater? Fordi du nektet dine barn å høre mitt Ord, og dette landet har blitt fattige på Sannheten, og folket virrer rundt i en tåke av smerte, tomhet og ørkesløshet - så vil også dommen ramme Norge. 

Hør Norge! Dine gode gjerninger som dine fedre gjorde, vil ikke lenger bli tilregnet deg. Men dine synder må det betales for. Hva kan du gi meg, som kan forbinde ditt ulegelige sår. Ikke går du til meg som kan lege, og forbinde og reparere. Nei, du løper i motsatt retning, og ditt liv står ikke til å bli reddet. 

Så hør du Norges land, ikke nok med at du har forbannet mitt folk, og gjort det vanskelig for dem, men dine synder er som havet. Jeg hører dine barns gråt, de roper fra Mors liv, de som du skulle beskytte ved lov. Hva kan du bøte på for dine synder? Hva kan du bøte på for de undertrykte, de svake, som du ikke har brydd deg om? 

Løsriv deg fra dine synder, og kom til meg, så vil jeg reparere og opprette deg. Det finnes ingenting jeg ikke kan reparere i ett menneskes liv. Men din nasjon er tapt. Fordi hun visste ikke hvem som var venn, eller hvem som var fiende. Men ga sitt liv, mål og mening ved å følge mine fiender til hennes egen undergang. 

Norge! Våkn opp! Jeg har sak med deg! Stå opp! Vær en mann, vær en kvinne, og stå til regnskap for meg. Sier Herren din Gud som skapte deg!

Jeremias ord til Norge

Herrens ord kom til meg for annen gang: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en kokende gryte, den heller hitover fra nord.» Da sa Herren til meg: Fra nord skal ulykken helles ut over alle som bor i landet." Jeremia 1:13-14.

 

9 juni 2018 - Hvordan Politikerne og Politet bedrar oss

Artikkelen er hentet her.

Det kommer, det kommer sier Herren. Ja, jeg vil utgyte blod over denne nasjonen, fordi den selv har utgytt blod, og har gledet seg over det. De har slått mine profeter, herjet med de rettferdige, og likevel så sitter de der og tror de er gud. Ingen kan nå meg tenker de, ingen kan stoppe meg. Men på en dag, på en time, vil jeg styrte deg ned. Jeg vil vise deg hvor liten du er, i forhold til Min Allmakt. Uten meg kan du ingenting gjøre. Din ondskap kan du bare gjøre, fordi jeg tillater deg å gjøre det.


Men Jeg Herren Gud, jeg som formet deg, og skapte deg, vil sette en stopp for deg. Og til slutt vil ingen huske eller vite hvem du var - fordi du foraktet meg, og trodde at det var du som produserte maten og sørget for at solen skinte på deg, at det var du som sendte regn til ulike tider, så du fikk mat på bordet. Men det var Jeg som velsignet deg, og det er også Jeg som vil stoppe deg, når din tilmålte tid er over. Ve deg, når din tid er Inne! Som du ikke viste barmhjertigehet mot de jeg sendte til deg, og til de spirene jeg skapte i dit liv, så vil heller ikke Jeg vise barmhjertighet på den dagen, sier Herren.

 

2 Januar 2019 - Kampen for sannheten vil utfolde seg i 2019

Artikkel hentet her.

Vår ugudelige nasjon - med noen få unnatak - går mot sin ende - og tillintetgjørelse - men hvem legger seg det på hjertet - fordi man kan ikke forkynne om det man ikke ser, som snart vil utfolde seg. Vel, jeg gjør det - med Åndens finger - jeg peker på Norge - vend om, vend om - for din ferd er en ferd mot destruksjon - Norge, Norge - du som en gang var så lovende - så levende for Meg - nå har du blitt en oppblåst narr - og jeg vil tukte deg hardt - ja jeg vil slå og dømme deg, du trollkyndige skjøge. Har du ikke hypnotisert folkeslagene med din trolldom - hvor du ville lære nasjonene din egen urene livsstil - fordi du visste ikke om noe annet! Men jeg vil slå - ja, jeg vil slå - og det blir hardt for deg! For dine ledere ledet deg på ville veier - og du syntes det var behagelig. Ja, du nøt det - i din kortvarige lykke - av å bryte mine bud - gjøre overtredelser - så å forbanne meg og Min Sønn! Skulle jeg ha barmhjertighet med en som ikke viste barmhjertighet mot mine sendebud? Nei, tiden er i ferd med å renne ut for deg - og jeg snur ryggen til deg - din nådetid er snart så godt som over - hvem av dine elskere vil trøste deg - når du lider, når du brenner av krigens ulykker - når du sulter - og dine barn dør i sin nød? Du lo når mitt folk led - av det du selv lurte dem inn i - så vil også jeg le når din nasjon lider! Og jeg vill ikke høre på dine bønner! Din egen synd tukter deg - kjenn da hvordan det er å bli tuktet for dine overtredelser, for din lovløshets skyld!