27 febr. 2018 - Trump i Kyros ånd - og Templets oppbyggelse

Oversettelsen kan også leses her.

Noen interessante ting skjedde ved denne overgangen, og jeg vil vise deg det:

Den 15 februar 2018 ble Sanhedrin (en domstol i forbindelse med Templet), som har vært borte fra Israel i snart 2000 år, har igjen blitt opprettet. Og Tempel-instituttet har gitt ut en sølv halv sjekel med bilde av Kong Kyros og gjett hva: Donald J. Trump. Ta en titt på dette:

Bilde øverst: Forsiden av Sjekelen

 Dette er en alvorlig seriøs profetisk sak.

Du spør kanskje: Hva er en sølv Shekel og hvem er Kyros? La meg vise deg i Bibelen hvor profetisk dette er. Vi kalte Trump Kyros lenge før noen andre gjorde det. Nå er han udødeliggjort på denne Sjekel mynten. Det er noe som vi kristne som studerer det profetiske finner opp? Riktig? Men det er dette vi har pratet om:

Vi snakket om de 4 (tetrad) blodmånene på Guds Hellige Høytider. Allerede på 40 tallet indikerte Blodmånene opprettelsen av Staten Israel. I 1967 så indikerte blodmånene tegnene på overtagelsen av Jerusalem som deres hovedstad. Så hadde vi ett sett med Blodmåner igjen (2014-15), og i tillegg den Store Amerikanske Solformørkelsen (høst 2017), og nå til slutt den Super Blå Blod måne (31 Januar 2018). 

Vi måtte bruke de andre Blod Månene og læren derav for å forstå hva en Super Blå Blod måne er, så de fleste kristne vil forstå. Men Gud åpenbarer progressivt - Han åpner dørene sakte. Nå vet alle hva en blodmåne er. Det står i sekulære medier. Hva var det som falt sammen med det, og ble selv markert med det Kinesiske Nye Året: 

Nemlig det at vi er så nær en gjenoppbyggingen av det Tredje Templet. Dette oppfyller profeti. Dette trengs for å gjøre jødene klare til å være forberedt til å ta imot deres Messias. De vil gjøre det feil første gang, i realiteten vil de tro på feil fyr, som noen kristne kaller Antikrist. Du kan kalle ham anti-messias, eller anti-semitt: Er du anti-semitt er du anti-Jesus, fordi Jesus er den jødiske Messias. Han er den mest berømte jøden som finnes. Det som blir krevd av Messias - er at Han er kjent i hele verden. Han vil frelse hedningene. 

La oss se på mynten. Vi starter med Kyros, i Jesaja 44:28, som er skrevet ca 700 f.Kr, altså 700 år før Jesus. Gud forkynte om noen som enda ikke var i live på den tiden:

"som sier om Kyros: Han er min hyrde; all min vilje skal han fullbyrde og si om Jerusalem: Det skal bygges opp igjen, og templet skal bli grunnlagt."

Kyros sto frem 160 år senere enn profetien. Snakk om forsinkelser i profetier. Mange gjør allerede narr av profetier som er en måned eller to år gamle. Vel, Gud gir seg selv masse tid for å ha frie hender. Noen profetier oppfylles raskt, andre oppfylles sakte inntil den som talte profetien er død. Hvorfor? Så du kan ikke kan si at de som skrev profetien oppfylte profetien. Du kan ikke si at det skjedde først, så gikk de tilbake og pyntet på deres skrifter, og skrev det om som om de visste det på forhånd. Nei, disse er allerede død. Alt er satt i stein, alt er skrevet og så har det blitt oversett til mange språk. Så kommer den historiske oppfyllelsen. Noen ganger 2000 år senere, andre ting oppfylles 3000 år senere. Gud har alle disse ulike tidsrammene dekt opp. Det er ingen unnskyldning for folk å ikke tro.

Hvem sa :"Han er min hyrde; all min vilje skal han fullbyrde og si om Jerusalem: Det skal bygges opp igjen, og templet skal bli grunnlagt"?

Her bruker Gud en ikke jøde, altså en hedning til å fri jødene fra det Babylonske fangenskapet og de får dra avgårde og bygge opp igjen templet. Templet ble ødelagt av den Babylonske kongen Nebukadnessar - og Babylon ble overtatt, det var dens forfall, den hadde falt, Persia (Som i dagens Iran) tok over. Tenk etter hvor mange dynastier og hvor mange kongeriker som kom og gikk før alt dette ble oppfylt. Kyros den persiske kongen, som regjerte over mange av jødene, sa `Dere kan bygge templet`. På en lignende måte, kan vi se at Trump kommer i Kyros ånd.  Ingen sa at Trump er en frelser, ingen av oss snakker om han som han er en uten synd, at han er perfekt - ikke i det hele tatt. Han er bare en annen Kyros. Bare en ufullkommen hedning som Gud har plassert Sin kallelse over - akkurat som deg og meg. Vi er ikke perfekte - men når Gud legger sin hånd på oss - gjør han overnaturlige ting gjennom våres liv. 

Trump kom i den Ånd, og riktignok han gjenkjente Jerusalem, og sikkert nok Sanhedrin gjenkjenner ham på sin halve Sjekel.  Hva er det med denne halve Sjekel`en? Det er den gaven som enhver jødisk mann er ment å vise til templet. Det er som en billett til en park eller lignende - og det gir deg muligheten å komme inn. Inngangsbilletten er en halv Sjekel. Og den må være lagd av sølv.

Bilde nederst: Baksiden av sjekelen

2 Mosebok 30:13-15: "Hver den som telles, skal gi en halv sjekel etter helligdommens vekt, som er tjue gera på en sjekel. Denne halve sjekelen skal være en offergave til Herren.  Alle som telles og er over tjue år, skal gi en offergave til Herren.  Den rike skal ikke gi mer og den fattige ikke mindre enn en halv sjekel når dere gir offergaven til Herren som soning for deres liv."

Det skal være en halv sjekel av Helligdommens vekt - som ikke eksisterer akkurat nå - inntil de proklamerer det. Den fattige og rike skal gi det samme - fordi i Bibelens tanke så er enhvert menneske like mye verdt (Gud er ikke kommunist).

Ser man forsiden av mynten, så ser man tre ord: Kyros, Balfour,Trump - `deklarasjon 2018`- og 2018 er det store profetiske året. Det er det 70`ende jubileum av Nasjonen Israel. Dette har skjedd 2 ganger før. Da 70 år var gått, ble jødene frisluppet fra Babylonsk fangenskap - som menes slaveri. Når 70 år var fullført fra Jesu tid (år 0) til 70 e.Kr. - de aksepterte ikke Messias den første gang - så profeterte Jesus at byen og templet ville bli ødelagt - som skjedde da 70 e.Kr. Dette er nå tredje gang hvor vi kommer til en syklus av 70 år. 

Så hvem er disse tre, Kyros, Balfour og Trump? - De er tre ikke-jøder som spilte en viktig rolle i Guds plan for Israel. 

Kong Kyros av Persia gjorde slutt på Babylonsk fangenskap og tillot igjenoppbyggingen av templet i 538 f.Kr. 

Lord Arthur Balfour, Britisk Utenriksminister, proklamerte etableringen av et jødisk hjemland i 1917 (Balfour deklerasjonen).  

President Donald Trump anerkjente Jerusalem som hovedstad den 6 desember 2017. Og jeg tror også at han vil få igang igjenoppbyggelsen av templet, på Tempelhøyden. Om Jerusalem blir anerkjent som jødisk, så vil også Tempelhøyden trenge å bli anerkjent som jødisk. Det står ingenting om Jerusalem i Koranen. Men hele Israels historie er i den mest kjente boken i verden, Bibelen.

Selv handelen av Tempelhøyden er den eneste tittelen, den eneste handelen hvor kvitteringen på fakturaen som er hentet fra eldgammel tid - står beskrevet i Bibelen. David betalte en rettferdig pris for den. Han sa " Jeg vil ikke ta imot denne uten å betale for den" (historien om Engelen som dømte Israel med sverd - hvor David ydmyket seg - og dro til der Engelen sto med draget sverd, 2 Sam. 24 - og kjøpte åkeren - hvor det første Templet senere ble bygget av Salomo). Det er den eneste transaksjonen, den eneste del av en by, eneste land, som har blitt sikkert legalt legitimt kjøpt i hele verden - som vi kjenner til - i enhver hovedstad - i enhver nasjon - og likevel er det den som er mest omtvistet - hvor selvmotsigende er ikke det. Gud kunne ikke ha gjort noen bedre jobb for å sikre det landet for seg selv! Dette er en mektig måte å bekrefte ved den Super Blå Blod månen  - at ting beveger seg - profetier vil bli oppfylt veldig raskt i 2018 - så følg med - hold deg våken - vær bevisst - og vær beredt!

 

6 desember 2016 - skal det bygges ett jødisk tempel?

Jeg skrev ett innlegg i går, hvor jeg kanskje var litt for rask ute med å hevde at muligens de 7 siste årene kanskje har begynt. Men så kom jeg til å tenkte nærmere på bibelverset i Daniel 9:27:

I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,

          etter en halv uke gjør han slutt

          på slaktoffer og grødeoffer.

          På motbydelighetens vinger

          kommer han som ødelegger,

          helt til utslettelsen som er fastsatt,

          strømmer ned over ødeleggeren selv.» Dan. 9:27.

 

Mange mener at han henviser til Antikrist. Han inngår en pakt med de mange. Ett eksempel på en pakt som er uetisk og farlig for Israel, er den pakten Obama, støttet av flere nasjoner, inngikk med Iran rundt atomvåpen. Så sier Daniel:  etter en halv uke, dvs. 3,5 år, så gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer, altså sånne ting som ble påbudt i Moseloven. For at det skal kunne utføres, så burde det eksistere ett jødisk tempel. Så ja, jeg tror at ett tempel må oppføres. Spørsmålet er hvor og når? Det finnes mange ting som peker på at Islam er den store endetidens forførelse, hvor Antikrist vil komme ut av. Og om han skal tillate bygging av ett tempel på stedet hvor en viktig moske står, blir interessant å se hvordan han vil løse det. Enten rive det som står der, noe jeg tviler på blir populært i den islamske verden. Den andre muligheten er at templet bygges ett annet sted, noe jeg tviler på, ettersom jødene er veldig avhengig av akkurat det området (man mener at Abraham var villig til å ofre sin sønn her), og David avmerket området som det stedet templet skulle bygges på, ettersom Dommens engel stoppet sin dom mot Israel, akkurat her. Les Historien i 1 Krøn. 21. Muligens vil noen ødelegge templet, altså andre enn anti-krist. Og kanskje ett tempel bygges opp etterpå?

Les hele artikkelen her.

23 januar 2017 - Trump vil være redskapet i å bygge det tredje templet i Jerusalem

Profetien kan også leses her.

I andre halvdel av videoen som vist nedenfor, som ble offentliggjort i går på YouTube, Dr. Patricia Green fortalte hvordan Gud viste henne Donald Trumps rolle i byggingen av det tredje templet i Jerusalem. Patricia Green er grunnlegger av Joy Ministries Worldwide .

Nedenfor følger en transkripsjon av hennes kommentarer:

"Den 9 november 2016, som er den samme dagen Donald Trump ble erklært som vinner av valget, ga Herren meg 1 Kongebok 5: 5 i en drøm tre ganger.

"Derfor tenker jeg nå å bygge et hus for Herren min Guds navn, slik som Herren sa til min far David: Din sønn, som jeg vil sette på tronen etter deg, han skal bygge huset for mitt navn..' (1 Kongebok 5: 5)

Den neste dagen den 10. november 2016, jeg tilba Herren av hele mitt hjerte. Jeg ba i tunger og en ånd av forbønn kom over meg så sterkt. Mens jeg ba i tunger, gråt jeg. Etter at jeg var ferdig med bønnen sa Den Hellige Ånd til meg: "Jeg vil at du skal gå utenfor til ditt alter. Jeg ønsker å åpenbare skriftstedet i 1. Kongebok 5: 5. "

Så jeg gikk ut og sto ved mitt alter og Herren sa: "Trump er min Kyros. Han vil bidra til å gjenoppbygge Jerusalem etter at den har blitt angrepet. Det vil komme en krig veldig snart og Jerusalem vil bli angrepet. Mange vil være i sorg, men sorgen vil bli kortvarig. Jeg vil gjenopprette Jerusalem. Salomo bygde mitt tempel som jeg ledet gjennom min tjener David. Det vil være et tredje tempel. Det er fastsatt i hellige skrifter. Min Kyros, Donald Trump, vil være redskapet i byggingen av det tredje templet i Jerusalem. Mange vil erklære Trump for ond for å gjøre dette, men jeg har utvalgt ham for dette. Hold igjen denne profetien før jeg ber deg om å slippe den.

Så 18. januar 2017 ble jeg vekket midt på natten med denne meldingen fra Herren. Han sa: "Jeg har et budskap til israelerne. Krig kommer snart. Veldig snart."

Fra det budskapet Herren ga meg ser det ut til denne krigen vil bli kortvarig. Vi må be om at det vil være minimalt med omkomne fra denne krigen. Vi må be Jahve å gripe naturlig inn i denne krigen slik at disse islamske nasjonene, som kommer til krig mot Israel vil kjenne at Herren er den Ene sanne Gud. Vi må be mot disse islamske nasjoner som konspirerer til krig mot Israel på samme måte David ba i Salme 83. 

Dr. Green`s kommentarer vedrørende krigen som snarlig kommer i Israel bekrefter det flere andre har nylig har sett, som jeg oppsummert i en fersk podkast . I tillegg har jeg oppsummert flere andre advarsler om krig i et nylig innlegg .

Den gode nyheten er Gud fortalte henne at tiden med sorg ville bli kortvarig fordi han har planer om å gjenopprette Jerusalem, som omfatter bygging av et tredje tempel. Herren fortalte henne at dette er bestemt i de hellige skrifter. Noen av disse skriftstedene er vist nedenfor.

Hun ble fortalt at Donald Trump vil være redskapet til å bygge templet. Andre mennesker har fått drømmer og visjoner som viser  (ex)President Obama vil også spille en viktig rolle i denne prosessen , som jeg dokumenterte i et tidligere innlegg. Jeg tror både Trump og Obama vil ha viktige roller å spille i denne prosessen, som trolig vil ta flere år å fullføre på grunn av forsinket start dato og det store omfanget av prosjektet.

Skriftlige Referanser:

".... Vi vil ta oss Guds boliger til eie!  Min Gud, gjør dem som en støvvirvel, som agner for vinden!  Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brann,  således forfølger du dem med din storm og forferder du dem med ditt stormvær! Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre! " Salme 83:13-18

"Derfor sier Herren så: Jeg vender meg atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem.  Rop atter og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennå en gang trøste Sion og ennå en gang utvelge Jerusalem".(Sakarja 1: 16-17).

"La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og opphøyer sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud" (2 Tess 2: 3-4)

Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der;  men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal tre ned den hellige stad i to og førti måneder. (Åp 11: 1-2)