18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 1

Bildet over: Det gjenoppbygde Pergamons alter - som nå står i Berlin

For det meste er det en oversettelse av Jonathans Kahns undervisning. Har lagt til noe lenker, skrift og bilder - for å gjøre det mer utfyllende (ellers er det bare å se på orginalen på YouTube)

__________________________________________________

Om du studerer skriften, så vil du skjønne at visse ting gjentar seg. Spesielt gjelder dette ondskapens  mester, den som er inspirert av Antikristens ånd.

Antiokus Epifanes - ett forbilde for fremtidige Antikrist

Forbildet på Endetidens Antikrist, var Antiokus Epifanes. Han satte opp ett alter til ære for Zevs i Det Aller Helligste, i Templet (ca 167-164 f.Kr). Der ofret de også en gris, for å spotte Gud og jødene. Da Makaaberne startet sitt opprør, og renset templet for denne styggdommen, så ble avgudsalteret fjernet fra Israel.

Nytt alter bygd opp i Pergamon Men alteret ble gjenoppbygd i Pergamon under kong Eumenes II, 197-150 f.kr. Bibelen sier dette om Pergamon:

"Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dereder hvor Satan bor." Åp. 2:12-13.

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 2 - Den mørke engel

Bildet over: På klippemoskeen - er det ett bilde av en fallen engel - muligens en kjerub - Lucifer selv

Uttrykket ødeleggelsen styggedom kom ut av Antiokus Epifanes, fra Syria, som forsøkte å avsette Gud fra sin trone i Jerusalem i Hans tempel. Antiokus satte opp en statue med Zeus, og de ofret griser der (i motsetning til Lam som vanligvis ble ofret der, som var forbildet på Guds Lam, Kristus). Gris blir i jødedommen ansett som ett urent dyr. Derfor var dette offeret og statuen på den Hellige plass en styggdom for jødene og JHVH, Bibelens Gud.

Ettersom Jesus pratet om Den Ødeleggende styggedom (Matt. 24:15), så vil det i snar fremtid bli bygd opp ett tempel i Jerusalem, hvor det vil stå ett bilde, en styggelse, som har som mål å avsette Gud fra sin trone. Det som skjedde ved Antiokus Epifanes ca 167-164 f.kr, var ett skyggebilde av noe som vil gjenta seg i Endens tid, til ulykke for hele jorden.

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 3

Bildet over: Hitler ble født den samme datoen som Pergamons alter ble gjenoppbygd i Berlin - på samme dato som når Farao satt etter Israels barn for å ødelegge dem

Zeus - den ødeleggende styggedom blir ødelagt og bygd opp igjen Antiokus Epifanes (167-164 f.Kr) fullførte den første "ødeleggende styggedom".  Du kan se det på dette bildet av statuen Zeus:

Og ved denne vanhelligelsen, så starter ett løp for å utrydde jødene. Makkabeerne overant den Syriske hæren til Antiokus, og fjernet den "ødeleggende styggedom", og satte igjen Templet i orden. Derfor feirer man Hanukka, til minne om at Makkabeerne

(Tillegsnotat:  Det er interessant, at 9 mnd før stjernetegnet i Jomfruen, som var en profetisk bilde på Åpenb. 12, så fikk Obama (i hemmelighet) FN til å komme med resolusjon 2334 mot den jødiske staten - hvor USA nektet å legge ned veto mot resolusjonen for første gang. Det var ett stort svik. Det var også på den dagen Israel feiret Hanukka. Hadde ikke Trump trådt inn som USAs president (pga kristne ba intenst i USA), så hadde Åpenbaringsbokens redsler begynt ganske snarlig. Vi har fått litt nådetid. Men bare for en kort periode. Obama, Hanukka og tempelplassen, tror jeg har noe med Matteus 24:15 å gjøre, om den ødeleggende styggedom.)

Men fienden gjør mottrekk. En venn av Antiokus setter opp og lager ett gedigent alter til ære for Zeus, nemlig Pergamons alter. Åpenbaringsboken kaller det Satans trone.

Hitler blir født på datoen for jødenes første tilintetgjørelse 

Pergamons alter ble flyttet, og bygd opp igjen, og ferdigstilt i Berlin i 1889. Det samme året som Adolf Hitler ble født. Det er verdt å merke seg at i følge jødiske rabbinere, så var er den første datoen man forsøkte å tillintetgjøre jødene, den datoen Farao satte etter Jødene for å tillintetgjøre dem (2 Mos. 14:1-31). Datoen for dette blir da Nisan 19 (jødenes kalener, er ulikt fra år til år i vår kalender), og på den dagen ble Hitler født.

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 4

Bilde over: I Nurnberg Tyskland - fikk Hitler ved hjelp av Speer - bygd opp en kopi av Pergamons alter - en offerplass for den onde

Pergamon var en hedensk plass og et senter av hedendom. Hvorfor var det en plass for Satans trone - en plass hvor han hadde sitt bosted. Pergamon var omringet av fjell, og midt på plassen, var antikkens verdens storhet Pergamons alter. Alteret ble satt opp på samme tid som Makkabeerne stoppet den ødeleggende styggedom i templet, som var satans forsøk på å utrydde Bibelen og Troen.

Da evangeliet gikk over det Romersk riket, så mer og mer så overga folk Pergamons alter. Og Alteret ble mindre og mindre brukt. Den ble mer en ruin. Så satans trone lå i dvale for rundt 2000 år. Da alteret ble funnet, så var det på samme tid som Europa mer og mer forlot kristendommen. Og de ble flyttet til Tyskland. På samme tid som de bygde opp denne tronen, i det samme året (1871) så startet det en bølge av antisemittisme, starten på den morderne antisemittismen. Og etterhvert så ble Tyskland satanisk og besatt. 2 verdenskriger, som begge er relatert til Tyskland. I mellom krigene, ble de demoniske festene i Tyskland sterkere og sterkere, og denne mannen ble reist opp - en Haman, en Guds fiende:

Les hele artikkelen her.

18 desember 2017 - Pergamons alter! Antikrist - del 5 - Ringen er sluttet?

Bildet over: Også Obama fant sin fornøyelse i å lage en kopi av Pergamons alter. Noe som også garantert passer til den åndlige innflytelsen han er under.

I dette avsnittet har jeg tatt frem ulike vitnesbyrd om hvordan gjenstander kan være besmittet av åndelige ting. Jonathan Kahn underviste profetisk i 4 serier/deler, men jeg savnet også en del 5 - hvordan Pergamons alter - og dens antikrister - påvirker idag - og i fremtiden.

________________________________________

Den usynlige åndelige virkeligheten

Så hvordan kan en fysisk ting påvirke en hel nasjon? Jeg lærte tidlig i mitt kristne liv, at ting som er inspirert av onde ånder, kan gjøre skade.

Det handler om at Gud ga autoriteten til menneskene å styre over jorden. Men da satan stjal hans autoritet, så ble han denne verdens fyrste. Men selv om han er fyrste, så har han ingen kropp. Han er helt avhengig av menneskene (ettersom Jorden kun ble gitt til dem), for å kunne virke i det naturlige, påvirke, ødelegge etc. 

Og når menneskene bruker ting for å opphøye onde ånder, ved avgudsdyrkelse, menneskeofring, new age, satanisme, eller enda enklere - sitte ett helt liv i godstolen sin og se all mulig urene filmer som spys ut av TV apparatet. Jo mer man fyller seg opp med ånder - noe mange gjør gjennom hele livet - jo mer vil ens urene liv påvirke plasser og mennesker.

Andre ting som kan påvirke atmosfærer er urene malerier som teks. de mest populære kopiene av Munch, og annen satanisk inspirert pynt i hjemmet, persiske tepper med demon bilder vevd inn i teppet, steiner som er kjøpt på en New Age butikk etc. etc. er ting man burde våre våken for har en åndelig innflytelse!

Les hele artikkelen her.