Allèen som forkynner Jesu gjenkomst

Et vekkende budskap som er uten sidestykke!

Tittelen kan virke overraskende - kan et allèe av trær ha et budskap? Budskapet er at Jesus kommer snart! Les deg selv denne merkelige åpenbaringen og bedøm selv troverdigheten til den.

Det som gjør denne åpenbaringen troverdig, er at den hittil har vist seg å være sann. Det handlet om en kirke som skal bygges og en allée som skal plantes, slik det var tilfelle. Dette indikerer at resten av åpenbaringen vil bli oppfylt i nær fremtid.

Artikkelen er hentet her.

Den som mottok denne åpenbaringen for mange år siden var pastor Ingvar Harknäs. Detaljer i åpenbaringen skal sees som at det var på tide å vente på Jesu gjenkomst. De opplysninger som ble nevnt i åpenbaringen var ikke relevant på den tiden, men er nå oppfylt. Derfor bør vi ta dette synet seriøst og ikke forkaste den. Det er veldig aktuell! Det er spesielt en detalj i visjonen som peker på at tiden når som helst kan være inne for Jesu gjenkomst. Mot slutten av denne artikkelen kan du lese hva dette er.

Visjonen er publisert i Harknas bok "Världens sista dagar" Vi gjengir med tillatelse, den delen som omhandler synet.

Ingvar Harknäs, som døde i august 2016, utgitt boken i 2015. Åpenbaringen han fikk var knyttet til byggingen av en ny pinsemenighet i Västerås, der Harknäs levde. Kirken ble innvidd i 1975. Den fantes altså ikke da Harknäs fikk sitt syn om fremtiden, kirkebygningen og Jesu gjenkomst.

På denne måten beskriver Ingvar Harknäs i boken hva han så før kirken ble planlagt og bygd:

"I mitt syn studerer jeg kirken og ser at hovedinngangen er vendt mot den nåværende Almelundsgatan, og at kirkens bakside er mot Köpingsvägen. Jeg ser at kirken er murt opp med rødbrune stein og ser hvor vinduer og dører er plassert. Utenfor ser jeg benker som er utplassert langs med den østlige kirkemuren og trær og busker på tomten. Jeg kunne senere informere forstanderen og menigheten hva Herren hadde vist meg. Den nye pinsekirken ble senere åpnet på stedet og i den arkitekturen og i det materialet som Herren viste meg.

Synet har en dobbel betydning. Når jeg beveger meg nærmere og står og ser den nye pinsekirken, så fylles jeg plutselig med angst og smerte. Jeg ser nå små grupper av mennesker som samles utenfor kirken og på benkene jeg nettopp har beskrevet, jeg ser at noen ungdommer sitter og snakker under dypt alvor. De samlede antallet kan nesten ikke overstige 20 stykker. Jeg ser en syttifem år gammel mann støttet seg på en stokk, som snakker til noen eldre kvinner utenfor kirkeporten. På benkene ser jeg sittende gråtende ungdommer. En ung jente på omtrent atten års alder, lener hodet i hendene og gråter fortvilet.

Det jeg ser i et synet, er de som ble latt tilbake, fortvilte mennesker, som kanskje ikke har trodd på budskapet om Herrens gjenkomst, til tross for at mange forkynte denne sannheten. Kanskje det var folk i menigheten, som Laodikeas venner, som ikke levde nær Herren og ble igjen. I synet, ser jeg denne unge fortvilte gråtende jenta, og jeg har aldri siden da har vært i stand til å ta bort bildet av henne fra mine netthinner og i dette skrivende øyeblikket jeg reflekterer dette synet, føler jeg et sterkt ønske om å vende meg til deg med trøstende ord, og til de alle andre som var samlet utenfor kirken denne dagen.

Til deg som ble latt tilbake utenfor Pinse kirken i Västerås: "Ikke gjør deg noe ondt! Ikke la deg bryte ned av din dype fortvilelse. Du er ennå ikke forlatt av Gud. Du har fortsatt en sjanse til å "vaske klærne dine og gjøre dem rene i Lammets blod." (Åp 7:14), men kanskje din bekjennelse vil gjøre deg til en martyr, men det er din og Guds herlige frelse verdt. "

Da jeg studerte de unge kvinnene, er det et spørsmål som ble formet i mitt hjerte. Hvor er de mennene som har blitt latt tilbake, og svaret jeg får fra Herrens Ånd, er at de er ute i krigen. Fra dette forstår jeg at Herrens gjenkomst finner sted under en krig.

I nattens syn får jeg en annet merkelig budskap. Herren sier til meg: "Observer trærne langs Köpingevägen og de trærne som vokser på kirke tomten." Jeg ser at etter Köpingevägen, foran kirken bakside, vokser det et bredt spekter av trær, en allèe. Jeg ser at de har en viss høyde og bredde og Herrens Ånd sa til meg: "Når trærne når opp til den høyden og bredden du nå ser, da skal dette synet bli oppfylt, og da har Herrens gjenkomst skjedd og bruden, den kristne menighet i Västerås blitt hentet.

Om morgenen skyndte jeg meg til Köpingsvägen for å se hvor høye trærne var og stammenes omkrets. Men til min overraskelse og skuffelse var det ikke et eneste tre plantet over gaten, og jeg trodde det ville drøye lang tid før Jesus kom. Ikke et tre jeg kunne finne langs gaten, der hvor jeg så dem vokse i synet. Noen tid senere, omtrent fem eller seks uker, kom jeg tilbake på samme vei og til min forundring og glede, jeg fant en lastebil fra byens hager lastet med trær og et arbeidslag som satte ut og plantet trærne etter gaten, der jeg har sett dem vokse i mitt syn .

Jeg har da fulgt disse trærne. Først virket det som om de ikke ville klare seg i den magre jorden og blant bilenes forurensing. Men de vokste og blomstret, og da kronene på disse trærne nådde en viss høyde, ble den kristne menighet i Västerås hentet, midt i en vanskelig krigstid. Trærne vitner akkurat i dag, om det store herlige som skal skje, snart vil skje og at Herren er nær. I dag er treet svært nær høyden jeg så i visjonen min. Når trærne har nådd høyden og bredden jeg har sett, er Jesus her. "Sitat slutt.

Lengst nede er et bilde tatt i oktober 2016 på samme allèe som på bildet i boken. Se fotoet lengst opp, som kom ut i slutten av 2015.

Når man sammenligner disse bildene, ses det at trærne har vokst, slik de naturlig gjør i løpet av tiden som har gått siden sist man tok disse bildene. Vi nærmer oss sluttoppfyllelsen av synet som Harknäs fikk. Det er bibelsk å få guddommelige visjoner og drømmer. Vi ser også, ifølge Bibelen, at Gud kan snakke på mange måter. Nå er det opp til hver og en å grunne på dette budskapet. Sammen med alle de andre tegnene som Jesus selv viste oss vedrørende Hans ankomst, er dette bare et annet som viser at vi lever nær Jesu gjenkomst.

Vi forstår at mange har lest boken og visjonen som Ingvar Harknäs fikk, har blitt berørt og forstår at tiden nå kan være svært kort før Jesus kommer.

Dette er ikke skrevet for å skremme noen, men bare fordi vi blir åndelig vekket for evigheten i live.

Nå er det på tide å stille spørsmålet: Er jeg klar for Jesu gjenkomst- tilhører jeg Hans skare når dette skjer?