2019 – 21 - Mai - Yogyakarta prinsippene - FN, Akedemia og Venstresidens kjønnsbedrag

Før jeg går inn på videon - så legger jeg en grunn for hvor disse prinsippene ble unnfanget:

"I 2006 møtte en fremstående gruppe internasjonale menneskerettighetseksperter i Yogyakarta, Indonesia, en rekke internasjonale prinsipper om seksuell orientering og kjønnsidentitet som et svar på vel dokumenterte mønstre av misbruk. Resultatet var Yogyakarta-prinsippene: En universell guide til menneskerettigheter som bekrefter bindende internasjonale rettslige standarder som alle stater må overholde. De lover en annen fremtid hvor alle mennesker som er fri og likeverdige i verdighet og rettigheter, kan oppfylle den dyrebare fødselsretten.

Prinsippene presenteres her på alle seks FN-språk...." Yogyakartaprinciples

Disse prinsippene som ble utarbeidet av FN innholder 17 punkter. Jeg kan sitere ett punkt, nummer 3:

"Retten til identifisering før loven

Alle har rett til identifisering overalt som en person før loven. Personer med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter skal ha lovlig kapasitet i alle aspekter av livet.

Hver persons selvbestemmte seksuelle orientering og kjønnsidentitet er en del av deres personlighet og er en av de mest grunnleggende aspektene av selvbestemmelse, verdighet og frihet. Ingen skal bli tvunget til å gjennomgå medisinske prosedyrer, inkludert kjønnsoverføringskirurgi, sterilisering eller hormonbehandling, som et krav for juridisk anerkjennelse av kjønnsidentitet.

Ingen status, for eksempel ekteskap eller foreldre, kan påberopes som sådan for å hindre juridisk identifisering av en persons kjønnsidentitet. Ingen skal bli utsatt for å skjule, undertrykke eller nekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Stater skal:

a) Sikre at alle personer får lovlig kapasitet i sivile saker uten diskriminering på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og muligheten til å utøve denne kapasiteten, herunder lik rettighet til å inngå kontrakter, og å administrere, eie, erverve (inkludert gjennom arv), administrere, nyte og avhende eiendom;

b) Ta alle nødvendige lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å fullt ut respektere og juridisk anerkjenne hver persons selvdefinerte kjønnsidentitet;

c) Ta alle nødvendige lovgivningsmessige, administrative og andre målinger for å sikre at prosedyrer eksisterer hvor alle statsautoriserte identitetspapirer som indikerer en persons kjønn / kjønn - inkludert fødselsattest, pass, valgregistre og andre dokumenter - gjenspeiler personens dype, selvdefinerte kjønn identitet;

d) Sikre at slike prosedyrer er effektive, rettferdige og ikke-diskriminerende, og respekterer verdigheten og personvernet til den berørte personen;

e) Sikre at endringer i identitetsdokumenter blir anerkjent i alle sammenhenger hvor identifikasjon eller oppdeling av personer etter kjønn er påkrevet etter lov eller politikk;

f) Gjennomføre målrettede programmer for å gi sosial støtte til alle personer som opplever kjønnsovergang eller omfordeling:

(Teksten under er til bildet som er lengre opp - fra universitetet i Oslo)

Masteroppgave er fra Universitetet i Oslo, via HBRS - og de er veldig bevisst på at de skal indoktrinere våre barn med løgner - fordi  i deres øyne er våres barn Statens barn - og behandler barn lik som andre autoritære destruktive ideologier som vi har sett i historien, og som er høyst aktivt idag. Historien har en tendens til å gjenta seg. Men de fleste skjønner ikke bedraget som blir spredt fra menneskene på Stortinget - de er ikke folkevalgte, ettersom de sjelden bryr seg om folket (de gir oss heller «brød og sirkus», så de kan fortsette uhindret med det de gjør) - de er partivalgte! Og mange av de partivalgte er utvalgt via såkalte en eller annen form for skyggeregjering. Og ikke minst FN - som er drevet av samme hemmelige konspirasjoner.

Fra videon:

Dette ble da implertert i Norsk lovverk i 2013 i straffeloven §185 - og staten lønner 3 arbeidere som sørger for at folk kan bestemme selv hvilken kjønn de skal være - selv barn, eks. om en jente mener bestemt at hun er gutt, så er det strafferettslig for noen andre å mene noe annet. Da en jente kom på skolen i USA, og talte til læreren, og hevdet at hun var en gutt, og fortalte sitt nye navn, så sa læreren "Greit jeg skal tiltale deg med ditt nye navn, men jeg kan ikke si at du er en han". Og han mistet jobben pga det.


Dette har blitt kjørt gjennom via FRI, de homosexuelles organisasjon - for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske og homosexuelle i Norge.

Prinsippene er fullstendige totalitære og media blir kontrollert.


Selv utenrikstjenesten har en plansje med Yogyakarta prinsippene. 


BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bygger arbeidet sitt på Yogyakarta prinsippene. 


Dette har de fleste ikke hørt om - det har aldri blitt debattert - ikke en traktat engang. Revolusjonen ble gjennomført i 2013, enstemmig i det norske Stortinget.  Loven fra 2013 opphever det Biologiske kjønnet. Dette handler om et helt nytt menneskesyn. 


Altså du definerer selv hvilket kjønn du er. Du behøver ingen operasjon, det handler kun om dine egne følelser der og da. Dette er farlig - fordi det angriper det du tror på - altså det du sier er Sant.  Fordi når det du tror på blir individualisert, så kan du ikke generalisere. For det handler om en "sannhet" du kan si er sant.


Dette er tatt inn i straffeloven §185 og du blir kriminalisert om du ikke aksepterer denne verdensanskuelsen. 


Om jeg som kristen far sier til mine barn at det er normer som Gud vil at vi skal opptre etter, så i prinsippet så er det en kriminell handling. Om noen føler seg krenket eller lignende.


Det at noe er biologisk fra fødsel - å si det er en kriminell handling. Hver enkelt menneske definerer sin egen sannhet. Du får ikke si imot! Dette er Diskrimineringsloven. Og de tror at dette er en naturlig ting. 


Det finnes knapt noen motkrefter mot dette her - og man tar avstand fra eldre vitenskap som har vært en sannhet i århundrer og mer. Ingen våger å ta opp problemene i kjernen av denne loven. 


Dette kommer fra Venstresiden og Akedemia (som nok er samme sak) - men har blitt kjørt gjennom av FRI, som tidligere het LLH - landsforening for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Selv pressen snudde på en gang og aksepterte dette - som en radikal forandring på ett sekund - som de så "lyset".


FRI har nå eget kontor i BUFDIR, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet med 3 ansatte på statens lønn. Deres oppgave er å se til at dette blir implisert i all lovgivning. De ønsker dermed å føre dette inn i opplæring av barn og unge. 


Dette liberale "demokratiet" handler om at du ikke har grenser, kjønn, religioner, finnes ingen sannhet. Er du imot dette og står for noe, er du autoritær, anti demokratisk. Mener du at det er en kultur å ha noen verdier som ses på som ikke positive, så er du rasist. Summen er at du er facist.