"Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus (tilslørt, skjult, hemmelig), og viser til «kunnskap om det skjulte».[1]

Ordet har mange bruksområder på norsk hvor det brukes særlig om «kunnskap om det overnaturlige», i motsetning til «kunnskap om det målbare»,[2] vanligvis referert til som vitenskap.

Begrepet brukes ofte for å betegne «kunnskap ment kun for visse personer» eller «kunnskap som må holdes skjult», men for de fleste praktiserende okkultister betyr ordet rett og slett et studium av en dypere åndelig virkelighet som strekker seg utover den rene fornuft og naturvitenskap.[3] Begrepene esoterisk og mystisk kan ha en lignende betydning, og de tre betegnelsene brukes ofte om hverandre.[4][5]

Begrepet okkult brukes også som en betegnelse gitt til en rekke magiske organisasjoner eller ordener, deres lære og praksis, og til om en stor mengde nåværende og historisk litteratur og åndelig filosofi knyttet til dette temaet." Wikipedia

----------------------------------------------------------------

Å skjule ting og gjøre ting i hemmelighet - er stikk imotsatt en kristen tankegang. Nå er det ikke alt som er smart å si - men det er ikke fordi det ikke tåler lyset, heller fordi de fleste ikke forstår det. Alt i Bibelen er veldig åpent - det er bare å gå inn på nettet, kjøpe en bibel, og lese - gå på møter, og høre! Jesus selv sa, når han ble tatt til fange:

"Øverstepresten spurte nå Jesus ut om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte: «Jeg har talt åpent og fritt til alle. Alltid har jeg undervist i synagoger og i templet, der alle jøder kommer sammen; i det skjulte har jeg ikke talt.  Men hvorfor spør du meg? Spør heller dem som har hørt meg, hva jeg har talt til dem. De vet hva jeg har sagt.» En av vaktene som stod der, gav ham da et slag i ansiktet og sa: «Er det slik du svarer øverstepresten?» Jesus sa til ham: «Har jeg sagt noe galt, så før bevis for det! Men var det rett, det jeg sa, hvorfor slår du meg da?»" Joh. 18:19-24.

Om man studerer Bibelen - eks. om Guds forhold til Israel - så hele tiden legger ikke Guds Ord noe skjul på noe sannhet - eks. Israels synder, så maler Gud opp deres synder, maner dem til å bekjenne dem, la de komme til Lyset - og vende seg fra dem - så Gud kan tilgi og helbrede det synden har ødelagt på innsiden av ett menneskes sjelsliv.

Synd er noe man skjuler i hemmelighet - og det gjorde også David når han syndet, han skjulte at han hadde satt barn på en gift kvinne, Batseba, og for å beskytte seg selv, sørget han for at hennes ektemann ble avlivet på slagmarken - og så ektet han kvinnen - men Guds Ånd sørget over David synd og hemmelighetskremmeri - og mer enn 9 mnd., så hadde David ett herdet hjerte - helt til profet Nathan kom inn og avslørte hans synd. Da bekjente han det - innrømmet det og angret det - og det han gjorde i det skjulte kom ut i lyset. Og da fikk David tilgivelse og fred - men konvekvensene av hans ugjerning måtte han selv bære (4 døde sønner og en borgerkrig startet av hans sønn Absalom - denne sønnen hadde sex med hans medhustruer over ett telt på takene, så hele Jerusalem kunne se det -var noe av konsekvensene av Davids synd - se i 2 Samuels bok 15 og 16 ).

Du kan si at alt som manipulerer dagens demokratier, blir styrt av skjult/hemmelig kraft - såkalt "skyggeregjering" - vi kan kjenne det igjen på at valgte demokratiske ledere, som folket har valgt, nekter å føgle folkets vilje, men kjører sin egen greier. Og ingen forstår politikernes manglende forstand - om da ikke okkulte krefter styrer regjering/Storting som en marionettdokke  - Dette er også konsekvens av at veldig få kristne ber og stiller opp en bønnemur rundt eks. Stortinget og Regjering - sånn at Gode ting blir gjort - som er til det beste for folket, nasjonen og hva som er rettferdig innenfor Den Gud som skapte grensene mellom folkeslagene.

Jesus sa:

"Dere har også hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren med ed. Men jeg sier dere: Dere skal slett ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone,  eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by.  Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart. La et ja være ja og et nei være nei! Det som er mer enn dette, er av det onde." Matt. 5:33-37.

Å sverge - som man gjør i hemmelige seanser - av folk som har viktige posisjoner i samfunnet - ser Bibelen som demonisk - man skal si ja - eller nei - mer av dette er av det onde.

Og det går en okkult vekkelse over verden nå - som det gjorde over hele verden, og spesielt i Tyskland på begynnelsen av 1900 tallet (muligens mellom 1910 og utover) - på den okkulte vekkelsen red Hitler - han var med i den okkulte Thule ordene - og var tilknyttet NSDAP - Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti. Du finner oftest okkulte krefter hos venstresiden - enten det er Karl Marx, nazisme, sosialisme eller selv Islamisme - alt er bygd på samme ånd - antikristens ånd! Les mer om dette under Dødens Ideologier.

Og nå er vi i de tidene - hvor jo flere som hengir seg til heksekraft - ondskap - det okkulte - jo mer vil Nasjonenes synder lokke til seg Syndens menneske - så den åpenbarer seg. Dette er en gjennomgående Bibelsk tankegang - at når syndens mål er fullt i nasjonene - så kommer det figurer lignende Hitler, Nero og andre onde mennesker - som er drevet av Antikristens Ånd (de bruker å hate jøder, kristne og alt av Bibelsk litteratur). Dette sier da Daniel:

"I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd." Dan 8:23

Dette snakkes spesifikt om Antikous Epifanes (som var ett forbilde på fremtidens antikrist - som forfulgte jødene i Israel mellom år 170-164 - og vanæret Gud i Hans eget tempel med en Zevs statue - som Bibelen kaller Den Ødeleggende Styggedom). Men om du studerer Bibelen - så er det også en Bibelsk tankegang - for alle tider - for all type lederskap - i de fleste nasjoner - når Ondskapens mål er fullt - så vil en ond leder ta over - som bare vil gjøre det som er ondt - med list og sterk karisma. Man kan nesten si at han rir på nasjonenes synder - fordi det mennesket kalles Syndens menneske - og elsker alt som Bibelen advarer imot.

Det er bare de kristne som er saltet i verden - så lenge det finnes rettferdige - så kan ikke Antikrist åpenbare seg - men en dag vil de bli tatt bort, og da vil Den Lovløse åpenbare seg for verden! Du kan les om Dyret (antikrist, den Lovløse) bla i Åpenbaringsboken som teks. kapittel 13.

16 januar 2020 - Disney introduserer: 'Demon' som trener barn til å være hekser

Av Adam Eliyahu Berkowitz 14. januar 2020, 13:30

"Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. 5Mos 18:10 – 88 oversettelsen

Skjermbilde fra Disneys nye serie

Artikkelen er hentet herfra.

En ny Disney-animert TV-serie utgitt av  Disney Television Animation på fredag ​​har mange foreldre bekymret for at huset som Mikke Mus Bygde har omgjort til å gi barna et bisarr positivt bilde av en demon og et budskap av hekseri.

OLW HOUSE (noe som «Uglehuset»): Å lage Heksekraft attraktivt for Barn

Les hele artikkelen her.