Nephilim del I - i fortiden, og i fremtiden

Jeg har oversatt denne videoen. Bibelen sier:

"I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige" 1 Mos. 6:4.

Grunnteksten for "kjempene" er Nephilim. Disse skapningene var også en av grunnene til at Gud utryddet Noahs slekte. Det er også viktig å se at Bibelen legger til "og likeså side" dvs. disse hybridene (som teks. Goliath) som ikke er mennesklige, har en tendens til å dukke opp til ulike tider på ulike steder.  Så hvem var de og hvorfor så Gud så at de var en trussel mot Hans skapelse?

L. A. Marzulli er med i programmet til Sid Roth. Som Sid Roth sier innledningsvis - Marzulli oppdager ting som skjules av regjeringen, USAs nasjonalmuseum for å skjule bevis at Darwinismen er falsk.

Marzulli viser frem en hodeskalle, som han fant i hundrevis i en hule i Peru. De er ikke helt menneskelige. Sid forteller at Gud ga Marzulli et mandat til å studere Noahs dager.

Marzulli forteller at Jesus snakker om Noahs dager, og at det handlet om at engler kom ned, og hadde sex med kvinner. Avkommet var Nephilim, som betyr Giganter/Kjemper.  De første var store kjemper, men disse hodeskallene han har med, er små som menneske-hodeskaller. Marzulli mener at Nephilim forandret seg etterhvert til ulike størrelser.

Sid Roth: Vi lurer på hvorfor Gud ikke ga nåde til folkene i Kanaan, ødela alle folkene i Sodoma og Gomorra. Marzulli forklarer at vi har en demonisk hybrid som kalles Nephilim - og de fantes i Sodoma og Gomorra og Kanaan. Da Israel inntok Kanaan var Nephilim der. Dette var igjen avkommet til kjønnsrelasjon mellom et menneske og en fallen engel (en demon om du vil). Om ikke Gud ødelegger dem, vil de ta over jorden. De ville forurense blodslinjen til Messias.

Sid Roth: Du har via undersøkelser funnet overraskende artikler fra 1800 og 1900 tallet om disse Nephilim. Vi vet at nybyggerne dro avgårde vestover, så fant de begravelse hauger for ca 150 år siden. Da de gravde i disse haugene, fant de ut at de var 9 fot (2,7 meter), 10 fot (3 meter), 11 fot (3,35 meter)

Noen ganger hadde disse 6 fingre, doble rader med tenner, sammen med håndlagde gjenstander og rødt hår. De var ikke de opprinnelige amerikanerne. Det var en rase av giganter, hvor indianerne fortalte at disse gigantene jaktet på oss. Indianerne sa de var her når vi kom hit.

Sid Roth: Dette har jeg aldri hørt om. Fortell hva du har hørt

Marzulli: Disse var kanibal giganter, veldig store, og indianerne kjempet mot disse kjempene. En gang drev de en av disse inn i en hule, og satte fyr på hulen. De utryddet stammen av disse kjempene. Hulen eksisterer også idag

Sid Roth: Fortell meg om USAs nasjonalmuseum og om kjempenes skjelett.
Marzsuelli: Vi opplevde at sak etter sak etter sak hvor nasjonal-museet dukket opp, så konfiserte de beinene, og puttet de i kasser, og bar de bort - for aldri å bli sett igjen.  Grunnen er at Nasjonalmuseet tilhører Darwinismen - alt som motbeviser deres tro må fjernes, hvor alle spor skal vekk. 


Dette går imot Darwins teori. For hvor kommer så disse folkene fra? De kom ikke fra Berlingstredet (mellom Russland og Alaska). Disse kom fra et annet sted. Jeg tror at disse stammene i Nord og Sør Amerika er etterlevningene av stammer som Josva og Kaleb skjøv bort fra Det Lovede land for ca 3500 år siden. Josva og Kaleb utryddet ikke alle som Gud påbød dem. Muligens har de kommet over havet til Amerika. Folk som Thor Heyerdahl mener at man i oldtiden kunne seile fra Egypt over til Amerika.

Sid Roth: Du kan finne større dokumentasjon enn dette. Du kan finne et større kommunikasjons-system før internetts tid - om arkitekturer som ingen hadde kunnskap om da.

Sid Roth: Hvorfor sier du at disse folkene er nesten menneskelige.

Marzulli: Denne skallen (som han har i studio) går opp som i en topp. En vanlig skalle har 4 plater i hodeskallen (1 panneben, 2 isseben, 1 bakhodeben) På denne skallen er det en merkelig høydekam i skallen på toppen, frontplaten har også en spesiell topp - der det skulle være 2 isseben, var det bare 1. Vi så mange, mange som var som denne.  Vi tror at dette er et kvinnelig eksemplar, den mannlige er mye, mye større og mer robust.

Sid Roth: Du gjorde en viktig vitenskapelig oppdagelse om forskjellige typer hår.

Over: Mange av hybridene har rødt hår

Marzulli: Mange av disse skallene hadde rødt hår. Ifølge Darwins teori skulle de ha svart hår, fordi alle som kom over det Berlingstredet (mellom Russland og Alaska) hadde nettopp svart hår. Vi tok noen hår prøver i en maskin som het Ramanspektroskopi for å finne molekyl strukturen i deres hår. Så tok vi en kontroll av ett eksempel av normalt menneskelig hår. Altså ett eksempel av denne mumien og så ett eksempel av fargestoffet. Og så håret til en som hevdet at han hadde blitt bortført av Romvesen og tvunget til å ha sex med disse hybridene. Så vi har 4 hår. Kontroll eksemplene ser da sånn ut:

Over: Dyed hair (mennesket), Mummy Hair (Nephilim) og Hybrid Hår (UFO mennesket). 

 

Det er her det virkelig begynner å bli interessant. Som jeg tenker, så er det sammenkoblet med det som skjedde i oldtiden, som skjer også idag. Noahs dager, nærværet av falne engler. Det røde håret og hybrid håret sporer som det over i grafen, som er lik på grafen. Dette håret satt i hodeskaller for ca 2500 år siden.

Over: Forskjellen på Hybrid og en menneskeskalle

Sid: Så det du sier at det ikke er sammenlignbar med det menneskelige. 

Marzulli: Korrekt.

Sid: Fortell meg om dine undersøkelser i Peru, spesielt hva du fant under den katolske kirken:

 

Over: Den katolske kirken, bygd over ruinene av oldtidsbygg - som er meget avansert.

Marzulli: På ett spesielt sted kalt Huaytara, som er omtrent 9000 fot over havet, et mindre kjent sted. Der er det oldttids Megalittiske ruiner. På toppen av disse ruinene er det bygd en katolsk kirke. Megalittiske er steinsettinger fra steinalderen og bronsealderen, som teks. Stonehenge. Det som er fasinerende ved dete, er at når du er i kirken, men i grunnvollen til kirken, er disse oldtids stenene som er lagt uten mørtel, og grunnarbeidet er så presist at du ikke kan stikke inn ett menneskehår 

 

mellom steinene, og de er perfekt formet i kantene rundt steinen.


Det jeg mener med det, mange forskjellige sider er formet, ikke en av sidene er like. Du må jobbe iherdig og nøyaktig om du skal oppnå den typen murverk idag. Du kan gjøre det, men det blir veldig dyrt. Og denne teknologien var gjort for flere tusen år siden, noe som trosser fantasien. Her er ett folk som virkelig ikke hadde hjulet, etter hva vi vet. Likevel så tar de disse 4 tonn, 10 tonn, 20 tonn og enda større steinblokker, og når de setter de sammen Sid, så er de komplett jevne. Se bildene under:

 

Over: Steinene veier fra 4 til 20 tonn - og lagd i en periode hvor hjulet ikke skulle være oppfunnet.

Sid Roth: Hvordan kan man bevege 20 tonn steiner uten hjul? Det får deg til å tenke.


Marzulli:  Og jeg tror at det er en overnaturlig komponent til alt dette. Og det er der jeg legger inn en faktor på falne engler. Vi ser gjennom Skriften det overnaturlige Guds engler kan gjøre. De falne englene har teknologi, fysikk og kan trosse våre naturlige lover. Og jeg tror at steinene var formet, som jeg ser det, av falne engler, eller hva jeg kaller Nephilim arkitektur. 

Sid Roth: Nå ser du en forbindelse ved disse Nephilim i de Siste Dagene? Og Dyrets merke? Mellom 3.000 og 10.000 år siden, hadde vår sivilisasjon elektrisitet. Hvordan? Marzulli er dette mulig?


Marzulli: Disse steinene i mitt kart, som vi snakket om, hvor steinene legger grunnen for den katolske kirken, hadde elektrisk motstand i bygget eller i høy grad polert overflate. Det var utskåret fra et steinbrudd i noen tilfeller, grantitt, i andre tilfeller en celle (eng. androcyte). Dette er bare steiner. De kunne på en måte bruke radiomottakere som på 1920 og 30 tallet. Det er på samme måte de leder elektrisitet. Vi tror at det var en oldtids ledningsnett over denne planeten, ved en tilkobling fra ett punkt til ett annet punkt. Se illustrasjon:

Over: (min bemerkning)Nå i nyere tid, er det blitt avslørt at forfaren til han som har skapt Tesla, for ca 100 år siden, fant ut at han kunne transportere strøm uten ledninger - fra ett sted til ett annet - gjerne over lengre strekninger.

Dette (usynlige) ledningsnettet har kanskje ikke bare blitt brukt kun som kommunikasjon, men muligens også for å kontrollere været for å få inn regn, og alle mulige ting.


Sid: Hvordan kunne de være så sostifisert (avansert)? Jeg mener så sostifisert uten et hjul som beveger blokkene? Hvordan kan du forklare det?


Marzulli: Vel, du har 2 (forklaringer). Det ene er at disse utenomjordiske at de kom fra Zeta Reticula, som jeg ikke tror noe på. Det andre (som jeg tror på og holder fast på) og er oppmerksom på, er at vi ser på falne englers teknologi. Og vi får noe av dette beskrevet i Enoks bok (1 Enok 9) - som forteller oss at de kom ned og åpenbarte hemmelighetene fra Himmelen til menneskene på jorden. 


Sid Roth: Fortell meg om Ohio, USA, det store Cirkle Mound (Sirkel Vollen). Først, forklar hva er Sirkelen Henge (neolistisk moment) som en hånd.

Marzulli: Det er en veldig stor sirkel, over 1250 fot (ca 3,8 km) i diameter. 

Sid Roth: Ordet "Henge" betyr?

Marzulli: Henge betyr dette: Det er en sirkel, men den har også en vannvei på innsiden. Og konstruksjonen av denne er utrolig, fordi denne har blitt datert til ca 3-3500 år siden, som betyr igjen, det er på samme tidslinje av hvor noen flyktet fra Israel, da Josva og Kaleb gikk inn med Israelittene, til løfteslandet, hvor Nephilim ble spredt. Så dukket de opp omkring 3-3500 år siden i Ohio. De skapte denne sirkelen, denne "Henge" med hoveddelen av vann i midten av det. I sentrum, utgravningene beviser at det var ett alter, og de fant menneskelige etterlevninger på alteret (min mrk: Nephilim spiste mennesker). Og det er veldig viktig. 


Sid Roth: Ok! Fortell meg om den Amerikanske Stonehenge (i New Hampshire) forbindelsen med Stonehenge i England, og så den tredje plassen. Hva kommer det av at vi ikke har sett dette? Hvorfor har ingen snakket om denne Stonehenge`n?

Marzulli: Vel, ting har begynt å komme ut i lyset. Jeg tror fordi vi er i Endens Tid, at alt dette som har vært skjult, kommer frem i lyset, for de av oss som er interessert.


Sid Roth: Daniels bok (kap. 12:4) sa at tegnet på de siste dagene er at kunnskapen skal bli stor (I videon sier man: Informasjons eksplosjon). Vi tenker alltid at det er PC`er/Data. Men det skjer også på andre områder. Den typiske Henge er en sirkel. 

Og som mange av disse Henge`ne som Stonehenge, dens kurs har atronomiske begivenheter. Som sommer solverv, vinter solverv, vårjevndøgn, nedbørsjevndøgn. Og sirkelen, når du står i senter 

av en Henge og om du ser ut, der står det en posisjons-stein, og den posisjons-steinen - la oss si 100 yard (ca 90 meter) bort.

Og en sommer solverv, den lengste dagen på året, du ser soloppgangen som kommer opp, rett over posisjons steinen.

Bilde over: Her går det en rett strek fra Henge`n - gjennom denne posisjonssteinen og videre mot....

Well Kelsey Stone, en universitetsstudent, lurte på, om hvis han forlengte linjen fra sentrum av min Henge i New Hamshire helt til sommerposisjons steinen, for å se hvor den gikk. Så han begynte å forlenge denne linjen videre.

Bilde over: Streken fra den amerikanske Stonehenge - gikk videre mot Atlanterhavet....

Han forlengte den lengre, forlengte den videre over Atlanterhavet - og til hans store overraskelse, den skjærte gjennom hovedsenteret, 

via Trilitt i Stoneheng i England:

Bilde over: Her går den rette linjen fra Stoneheng i USA - til Stoneheng England, og videre...

Og du skal ikke kunne gjøre sånt i antikken. Det er ingen mulighet til at du kan ta en lang nok streng og krysse den tvers over Atlanterhavet.

Bilde over: Stoneheng i England

Dette må gjøres fra luften (min mrk: det er umulig å lage en sånn rett strek nede fra marken - over en så lang distanse).


Sid Roth: Publikum, tror dere at de hadde mulighet til å bruke en sånn teknologi for flere 1000 år siden? Viser ikke det at dette var en super intelligens, og hva med det Bibelen snakker om, Nephilim?


Marzelli: Og det er forbløffende, jeg har snakket til en landmåler. Og du kan ikke gjøre noe likt dette, om du ikke gjør det fra lufta. Hvem er de fremste herskerne i luften? Det er satan! (Efeserbrevet 2:2) Og for meg, bare for å gjenta, falne englers teknologi. 


Men det blir bedre. Om du forlenger linjen fra New Hampshire og den skjærer gjennom til sentrum av Trilitt i Stonehenge, om du fortsetter, så ender du opp i Beirut, Libanon. 

Og Beirut, Libanon er hjemmet til Fønikerne, og Fønikerne er etterkommere av Kanaanittene, og Kanaanittene hadde (eller var) Nephilim stammer. 


Sid Roth: Du store min! Så da kan du se at noen av dem kom til Amerika. Marzulli: Absolutt! 


Sid Roth: Og det er derfor man finner disse hodeskallene og disse skjelettene. Noen av disse skjelettdelene og at de ble funnet, viser at noen av disse skapningene kunne bli hvor høy?   

 Marzulli: Noen var 9 fot (2,7 meter), 10 fot (3 meter), 11 fot (3,35 meter), noen presset grensene opp til 12 fot (3,6 meter), i noen av disse gravhaugene. Og igjen, går vi tilbake til USAs offisielle Museum, har vi rapport etter rapport fra aviser (for ca 100 år siden), som forteller at med en gang en by ville grave opp skjelettdelene, for å måle ulike deler av denne hybriden, hvor skjelettet dens liggende i flere deler, hvor beinene akkurat har blitt lagt rundt omkring. Men en doktor med høy utdanning fikk målt, og likevel, om du snakker med arkologer, vil han fortelle deg - at de ikke visste hvordan de målte, som er, etter min mening, bare er nonsens. Så dette offisielle universitetet kom så inn, så konfiskerte de beina og pakket dem ned, og du ville aldri se dem mer igjen. De er bare borte. 


Sid Roth: For en tildekning! Nå, hvordan passer dette inn basert på alle disse årene av forskning, og jeg kan godt legge til, han fikk tiltale fra Gud til å forske på Noahs dager. Fordi Jesus sa at tiden i Gamle Testamentet ville bli som Noahs dager. Forklar for meg ved alle disse undersøkelsene/forskningen, hvordan dette passer inn med Dyrets merke. 

Marzulli: Dyrets merke har 4 karakteristikker. Om noen tar det eller mottar merket på hånden eller i pannen, 

1) Så kan du ikke kjøpe, selge eller handle uten det.  

2) Men og kvinner vil søke døden i de dager, men vil ikke finne den. Dagene hvor merket er påbudt, som faller tilbake til eller peker tilbake til Dyrets merke, så ser det ut som folket får forlenget tidsrom på sin livslengde.

3) Om du tar Merket, alvorlige byller vil komme på menneskene.

4) Det fjerde som jeg ser som det viktigste, enhver en som tar Merket havner i ildsjøen. Da finnes det ingen forsoning, ingen nåde.


Det er samme dom som vi ser Nephilim fikk over seg i 1 Mosebok, Sodoma og Gomorra og hva som skjedde i Kanaan, når Josva og Kaleb kom inn i Løfteslandet - det er alltid den samme resultatet:


Om Nephilim er der, er dommen alltid den samme. Total tillintetgjørelse. Det finnes ingen forsoning eller nåde.


Sid Roth: Det er mitt spørsmål. Hvorfor ville noen i deres rettferdige sinne, som vet hva Bibelen sier, vurdere å ta Dyrets Merke?  

 

Marzulli: Fordi det som kommer, denne kommende store forførelsen, følger Darwinismen. Darwinismen forteller oss at det er ingen Gud - alt er bare utviklet seg over milliarder av år.


Når Ben Stein setter seg sammen med Richard Dawkins, en av hoved evolusjonistene i det 20 og 21 århundre, og han sier "Hvor kom livet fra?"  Dawkins sier "Kanskje fra millioner av år siden, i en annen galakse, en rase av høytstående utviklede romvesener skapte oss, og så befruktet oss her, gjennom galaksen. Det er hans tro. Jeg kaller det romvesen evangeliet


Det er det som snart kommer, og det harmonerer med Darwinismen. Forskere og massene, når de (antar han mener Romvesene eller Nephilim) dukker opp, den kommende store forførelsen, så vil de ha 2 ting av oss: 


Fri elektrisitet, som gir kraft til deres håndverk. Det andre de vil ha, en oppgradering av DNA. Om en person tar denne DNA oppgraderingen, hans DNA vil bli endret. 

Og ja, han vil ikke ha noen sykdommer i 500 år eller mer. Ja, han eller henne vil leve så lenge, men problemet er at du er ikke lenger ett menneske. Du blir en Nephilim og det er derfor dommen i Åpenbaringsboken vil bli eksakt på samme måte som 1 Mos. 6. Det er en sammenheng mellom de to.  


Sid Roth: Fortell meg om den nylige presse konferansen om UFO`er (intervjuvet er lagt ut på YouTube den 30 sept. 2013).


Marzelli: Det var i Wshington, DC. Senatorer, Kongressmen, Guvernører, Krigsflygere, folk med topp hemmelige klareringer, alle kom for å lage skriftlige bevis, for å grunnleggende annonsere at UFO fenomenet er ekte. Dette er fremvoksende.  Dette vil ikke forsvinne. Dette er den kommende store forførelsen. Et sånn begivenhet kan forandre alle globalt på ett sekund. Når du ser et romskip (mile wide craft) over din by, om du ikke vet hva du ser på, vil du bli bedratt. Og Jesus advarte oss at selv de utvalgte kunne bli bedratt, om det er mulig.

16 mars 2019 - Nephilim del II - og hvor menneskene åpner en portal til falne englers verden

I går oversatte jeg en artikkel om Nephilim - som den Norske Bibelen oversetter med kjemper. Jeg tror tiden er moden for at menigheten begynner å se andre virkeligheter - enn bare det de ser med øynene - via media. Koselig, godtroende og naiv kristendom er på vei ut - vi trenger å se den fysiske og åndelige sammenblandingens virkelighet - rett foran våre øyne. Og vi tror at det finnes en god del eksperimenter - også gjort på mennesker (nå kan man jo kopiere et menneske ved identisk DNA) som er ukjent for folk flest. La oss ta en titt på denne merkelige videon - om de 2 svenske tvillingsøstrene Ursula og Sabina Eriksson, som ble påkjørt på en motorvei i England - men som burde ha dødd - men de døde ikke, og ene stakk så av - men begge ble senere fanget:

Var disse 2 søstrene ett DNA eksperiment - eller var det noe annet genetisk - kanskje forandret DNA som han pekte på i forrige artikkel, som man snarlig vil gjøre via Dyrets Merke. Deres utrolige fysiske styrke var unormalt - og uten å være ødelagt etter å ha blitt påkjørt av bil i full fart.

Youtube video legges inn etter hvert

Ursula ble behandlet på psykiatri i 3 måneder, mens den andre, Sabina, ble sluppet fri rett etter, og gikk så avgårde og drepte en uskyldig mann, Glenn Hollinshead, som forsøkte å hjelpe henne. Mannen tok henne inn i sitt hjem, og tilbød å finne hennes søster, dagen etter ble han knivstukket 5 ganger. Hun tok så en hammer og begynte å slå seg selv med denne i hodet. Hun hoppet fra en bro for å ta selvmord, men overlevde ved ett mirakel. Broren til jentene anklaget myndighetene fordi de ikke holdt jenta innesperret, men slapp henne ut for raskt. 

Utvilsomt var de besatt av ånder, men kunne det også være ett resultat av et ukjent menneskelig (demoninspirert) eksperiment. Vi vet ikke - men vi burde være våkne for at vi vil se flere og flere overnaturlige fenomener - fordi menneskene på jorden begynner å leve nærmere og nærmere den demoniske verden, pga sin synd.

I en tidligere artikkel - så oversetter jeg deler av denne videoen - av Sid Roth - med Tom Horn og Chris Putnam.

https://www.youtube.com/watch?v=n2iTosIWlCo

Vatikanets teleskop Lucifer

Horn forteller om en Apache stamme som har forsøkt (ved bla å saksøke) vatikanet ved å sette opp sitt teleskop (som de kaller Lucifer) der deres forfedre døde på det fjellet (Arizona, USA - som er en gravplass). Han fikk vite at fjellet var en av de fire hellige fjellene for indianerne. Derfor ville de ikke ha katolikkene opp der, fordi det er som Horn mener, at det er en stjernevei (stargate): En dørvei, en portal, passasje, en strategisk geografisk lokasjon hvor åndelige vesener har kommet inn og gått ut av vår tredimensjonale verden siden tidenes morgen.

Så da lurte Horn på hvorfor vatikanet var så opptatt av av å gå til rettsak for å beholde sin plass på fjellet, istedenfor å ta ett annet fjell.

Portal, en passasje i det usynlige til det synlige

Sid spør: Hva er en portal?

Horn: Det betyr bare en entrè. Vi snakker om en portal mellom ulike kongeriker. Paulus snakker om 1, 2 og tredje himmel. Vi ser at det er parallelle riker ved jordriket. Så disse portalene er bare ett bindeledd mellom de ulike rikene, de ulike dimensjonene.

Sid: Prater Bibelen om portaler?

Horn: Ja. Forteller at Apachene, New Agere ol. tror at det er en sånn portal på det fjellet. Men vi ønsket å vite om det fantes noen bibelsk referanse til dette. Jo mer de begynte å studere, jo mer interessant var det å se at Bibelen faktisk pratet om det. Det går igjennom GT og NT, og Jakob hadde sin åpenbaring:

"Da drømte han og så en stige som var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og steg ned på den1 Mos. 28:12.

Det mange misser med dette bibelverset er at det snakkes om, er at det menes en Portal, port, passasje, vei.

"...Her er visselig Guds hus, her er himmelens port." (Engelsk: This is none other than the house of God, and this is the gate of Heaven") 1 Mos. 28:17. Jakob sier det er en portåpning, døråpning, portal, passasje.

 

Så kommer vi til det Nye Testamentet. "Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen." Joh. 1:51.

Den ukjente katastrofen i Anasazi

Sid: Du har snakket med Navajo indianerne om den muntlige historien om de innfødte amerikanerne.

Horn forteller at det var ikke enkelt å komme inn på indianerne. Men etter en stund, fikk vi innpass. Og vi spurte "Hva skjedde med Anasazi, de før Pueblo indianerne som bodde der?

KLIPPEPALLASSET (Anasazi): En turistgruppe besøker Cliff Palace i Mesa Verde National Park. Innfelt sees en kiva, som indianske stammer ennå kan bruke til seremonier. Foto: Scanpix / AP

Det kan virke som disse indianerne som bodde i disse klippene, forsvant over natten! Han begynte å fortelle den opp-pyntede historien: De emigrerte bla. bla. Horn kom da med innsigelser mot det utspillet. Han sa da ; Jeg burde ikke ha sagt dette, men om du hadde spurt min mektige bestefar, så hadde han fortalt denne historien: Han begynte å fortelle om en portal som åpnet seg tidlig i Amerikas historie, og snakket om en fallen reptil/krypdyr:

Over: Her ett bilde av vesenet på en helleristning. Ser ut som ett halvt menneske/ett halvt reptil

Denne tingen kom gjennom en portal. Han begynte å fortelle om at disse som bodde i Anasazi drev med trolldom, narkotiske stoffer, hvordan de åpnet døråpning til underverdenen. Plutselig så åpnet døren seg og kjemper kom til syne på jordoverflaten.

Over: Helleristninger som viser kjempene

Dette skjedde omtrent 1000 år før Kristus. De tegnet døråningen/portalen, krypdyret, vesener som hadde 6 tær og 6 fingre som kom igjennom.

Sid: Bibelen snakker om folk med 6 fingre og 6 tær, og Bibelen snakker om kjemper.

"Siden kom det til kamp ved Gat. Der var det en kjempehøy mann som hadde seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingre og tær i alt. Han hørte også til Rafa-slekten.2 Krøn. 20:6.

Horn: Det de skrev ned i Bibelen, var egentlig noe som skjedde over hele verden. Og disse kjempene begynte å kanibalisere innbyggerne i Anasazi (Oa: I den ikke kanoniserte boken 1 Enoks bok, så står det at disse kjempene beskrevet i 1 Mosebok 6, gjorde det samme som disse kjempene - kanibaliserte, spist mennesker). De begynte å ropte ut til Himmelens Gud, som sendte en flom over hele jorden, og utryddet alt liv. 

Moses skrev i Mosebøkene "I de dager var kjempene på jorden og likeså siden..." 1 Mos. 6:4.

Sid: Du tok ett team og dro til Arizona for å fange på video hva var det som skjedde der. Hvorfor valgte du den plassen?

Pga reaserch på internett om overnaturlige ting, UFOer, alliens, og alt sånn merkelige greier, så er det der det skjer. Det var Sedona i Arizona.

Sid: De dro dit, og kunne faktisk dokumentere at ting skjedde der. Men hva sier vitenskapen om portaler og om ting fra andre dimensjoner?

Putnam: Det er en aksetabel tanke i vitenskapen at det finnes en parallell verden, parallell dimensjon. Det er faktisk ikke kontroversielt.

Sid: Hva fanget du på kamera i Sedona?

Putnam: Vi fikk filmet på kamera en kule/Orbs (se 11 minutter og 18 sekunder inn i videon). Jeg er veldig skeptisk til hele fenomenet. Folk tror det er ett spøkelse de har sett på internett ol. Så samtidig som vi filmet, så tok vi bilder med kamera og blitz. Så det kom i to ulike vinkler. Det kan ikke være en støv artikkel på filmen eller noe lignende. Ikke bare fanget vi det opp i begge kameraene, men den profesjonelle fotografen som vi hadde leid inn, så det med sine egne øyne.

Sid: Hva har Bibelen å si om Portaler og lignende ting i de siste tider?

Horn: Har studert endetiden i mange år. Men tror at dette er noe av det største aspekteret av endetidsprofetier. Det vil være vinduer av Himmelen, og portalene på jorden vil være viktig.

Om du leser i Åp. 9:14-15: "og den sa til den sjette engel, han som hadde basunen: Løs de fire engler som er bundet ved den store elv Eufrat! Og de ble løst, de fire engler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene."

Engelen er bundet ved Eufrat, og så kommer tiden hvor portalen, eller hva det enn er, som holder de tilbake, blir forløst. Jorden er dynamisk. Ett ankerfeste. Jesus forteller historien om Den Rike Mannen og Lasarus som gikk ned til Jordens Hjerte (eng: mage), Lukas 16:22-23

"Men det skjedde at den fattige døde, og at han ble båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket...."

Jesus snakket om Jona "For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjødMatt. 12:40. (Engelsk: Jordens hjerte)

Jesus gikk ned, over overvant døden, helvete og hadde med seg Dødsrikets nøkler. Det er ikke bare portaler, men også nøkler. Åp 1:18 "Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket"

Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN)

Sid: Hva er CERN


Horn: Det er en stor partikkel akselator (kolliderer), som ligger for det meste i Sør-øst Frankrike.

Det er en 17 mil lang tunnel lagt ned i bakken. De akselerer protoner og nøytroner.  15-20 land er involvert (bla. Norge). Dette er den beste vitenskap og den mektigste vitenskapen som noensinne har blitt gjort. De akselerer disse partiklene under lysets hastighet, og filmer det som skjer. Hvorfor gjør de alt dette? Vel, fysikerne vil selvfølgelig vite om naturens skapelse. De sprenger disse partiklene i subatomære deler, for å forstå hva de gjør. Men de leter også etter graviton, ettersom de tror at disse gravitonene er en mulighet for å komme inn i den parallelle virkeligheten.


Sid: De tror de kan lage en passasje til hva de tror er himmelen, som jeg vet er den demoniske verden.


Horn:
 De ikke bare tror det. Sergio Bertolucci direktøren for CERN, sa i ett intervjuv:  "Vi kommer til å åpne en passasje/portal via CERN. Vi sender noe igjennom det, og muligens kommer det noe tilbake til oss". De tror totalt på dette. Og sluttelig, ser de også etter gluon, og det er spennende for meg som er teolog.

Gluon i en Laymans terminologi, essentielt lydbevegelsene av lydbølger, fordi partikkelfysikere forstår ikke hvorfor! Vi bare ikke flyr avgårde! Det aktuelle spørsmålet er hva du er lagd av vil forsvinne på hodet til en knappenål. Du er nesten alltid i bevegelse. Protoner, nøytroner, virvlende elektroner, dine bevegelser - det er alt hva du er. De forstår ikke hvorfor du ikke rives opp i deler. Så hva er Gluon? Det er lydbevegelsene av lydbølger som holder alt sammen samlet!

Det er i grunnen 1 Mosebok 1:3 "Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys." Gud talte, Barah (fortære), Gud utstrålte lydbølger, og kalte på det som ikke var ut av tomrommet en atom konstruksjon, hvor han lagde planter, dyr etc.

Sid: Vi behøver ikke CERN! Vi trenger Bibelen.

Horn: De ser etter Guds røst.


Paven og det profetiske

Sid: Tom fikk ord fra himmelen, hvor han forutså på året, og måneden at paven skulle gå av. Pave Frans er veldig opptatt av det overnaturlige.

Tom: Ja, han er det. Vi har aldri, som vi vet om, hatt en pave som har snakket så mye om realiteten av djevelen og profeti. Han har flere ganger anbefalt boken "The lord of the world" av Robert Hugh Benson.

 

Boken ble skrevet i 1900. Det er en apokalyptisk visjon om endetiden, som inkluderer pavens rolle, vatikanets rolle og hvilken rolle de har når Antikrist dukker opp. Han vet hva alle Jesuitter vet (Oa: Pave Frans er Jesuitt) at han er pave nummer 112 i det profetiske av pavenrekkefølgen (Oa: ifølge en profeti i vatikanet, så skal 112 være den siste paven), som har blitt holdt høyt aktet hele tiden.

Sid: Så han vet at han vil bli drept?

Tom: Min mistanke er at han vet det, pga profetien som Paven hever fram, om at Rom vil bli ødelagt. Og han har sagt offisielt: "Jeg tror ikke jeg vil sitte her så lenge" (har nå bare sittet i 5 år). Han har også sagt "Jeg vil være villig til å dø, bare håper det ikke gjør vondt". Han snakker som han vet at han er en del av en profetisk plan. Paven kommer til USA (det blir nå over 2 år siden). Han snakket for FN. Han snakket for Kongressen. Det ser ut som en side tatt ut fra "Left Behind" serien.

Etterord:

Det har gått TV (og går garantert enda) serier på TV`en som viser sex mellom demoner og mennesker - som handler akkurat om det som ødela det gamle slektsleddet på Noahs tid. Det var da 1656 år etter at Adam var skapt - det blir ca. år 2344 før Kristus - da druknet Gud det slektsleddet som sannsynligvis hadde manipulert DNA - til å være noe annet enn mennesker - eks. står det om Noah at han var perfekt - dvs. han hadde ingen manipulert DNA.

"These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, and perfect in his generations: Noah walked with God." 1 Mos. 6:9 - English Revised Version

"Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige; Noah vandret med Gud" 1 Mos. 6:9.

Nephilim del III - Overnaturlig ondskap inn i det synlige, og ett vitnesbyrd om Lammets Blod som beseirer ondskapen! Og setter mennesker i frihet!

Noen år før jeg ble frelst, så jeg en film sammen med venner. Denne skulle gjøre særdeles inntrykk på meg, og i motsetning til at jeg "glemte alle andre, så har denne kvernet bak i hodet mitt. Dette var vel i 1986-87 - filmen handlet om en 4 barns mor - og som jeg husker det, så var hun samboer muligens med en stor branne av en lastebilsjåfør. 

Plutselig, uten forvarsel, så kom et usynlig vesen inn - og voldtok moren. Denne brannen av en mann forsøkt å gå løs på vesenet, men ble kastet bort mot en vegg. Han gjorde det så slutt med moren, og dro fra henne. Dette var begynnelsen av ett mareritt (startet i 1974) som skulle vare, muligens ut hele livet hennes, til hun døde i 1999. Grunnen til at jeg husket dette - var at det sto etter filmen, at den var bygd på en sann historie. Jeg søkte da på nettet, og fant historien.

Åpnet hun opp det åndelige ved okkulte seanser?
Filmen het Entity, og kvinnen Doris Bither. Også hennes barn kunne vitne om at moren fortalte sannheten, også at om de spilte okkult hard Rock som Black Sabbath eller Uria Heep - så økte den demoniske aktiviteten.

Så hvorfor skjedde dette? Kan det være pga dette?:

Noen av forskerne som jobbet med henne, mente at hun hadde vært med i seanser og svart magi i tenårene - hun selv snakket aldri om det. 

Hvordan satan ønsker å komme inn i vår fysiske verden
Grunnen til at jeg tar opp denne historien, er for å vise hvor levende den åndelige verden egentlig er. Den reelle verden er den som skjer i det usynlige - ikke i det fysiske. Mennesket er i utgangspunktet en nøytral kraft - og vi blir påvirket av enten Guds rike eller Satans rike. 

Nephilims fremvekst - starten på samfunnets totale ødeleggelse
Når vi tenker på at denne kvinnen kunne bli voldtatt, av ånder som kom fra det usynlige, og materaliserte seg inn i den fysiske (mest sannsynligvis for noe hun selv har åpnet opp for, eller en familieforbannelse, eller at okkulte mennesker hadde kastet forbannelser over henne) så forstår vi at falne engler kan gå inn og ha sex med kvinner - og på Noahs tid så ektet de kvinnene. Det betyr at de måtte ha sett ut som attraktive menn - som gjorde at de ble attraktive for kvinnene. Vi kan lese:


"Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre; og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til.......... I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkyndige.  

 

Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag.  Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa: Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt, av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; for jeg angrer at jeg har skapt dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne." 1 Mos. 6:1-2, 4-8


Som vi ser over - kjempene var Nephilim - en kryssning av menneske og guds sønner (falne engler). Og resultatet at det ble en fryktelig ondskap som fylte opp hele jorden, inn i en hvert menneskes hjerte (utenom Noah og hans nære familie) - så enhver en brøt alle budene så mye de ønsket, og den demoniske hybriden (nephilim) var midt i blant dem, og muligens akseptert av samfunnet.

Den troende har ikke kamp mot kjød eller blod
Og barna til denne foreningen ble virkelig en krysning av noe menneskelig og demonisk, rent satanisk. Ifølge den ikke kanoniserte boken 1 Enoks bok (som endog Judas brev vers 14-16 hentet noen vers fra, så de ble Guds Ord) - så når disse kjempene (som da spiste mennesker) døde, så føk åndene ut og ble endel av den åndelige verdenen. Uten å være teolog, så kan man muligens kalle de demoner, for de er ikke falne engler, men avkommet fra de. Paulus skriver:

"...for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt." Ef. 6:12-13.

 

Paulus snakker om og deler ondskapens rike inn i 4 deler - muligens er maktene - de minste åndene, de neste myndighetene, som er i større makt, sannsynligvis endel av lederskapet over byer - bare demoner - altså avkommet av kryssningen mennesker/falne engler. Det er også de kreftene vi kjemper mot i en direkte konfrontasjon daglig - mer enn de 2 sist nevnte, som vi skal være glad vi slipper å være i nærheten av. 

De fremste herskerne i Himmelrommet
Verdens Herrer er nok Lucifer og hans generaler - og når Bibelen snakker om ondskapens åndehær i himmelrommet, så klarer jeg ikke å la være å tenke på det forførende UFO greiene - og det åndelige bedraget derfra. UFO`er og Nephilim tror jeg blir endel av endetidens store bedrag - og alt er kamuflerte falne engler, satan elite hær. 

Jeg tror også at ondskapens åndehær i himmelrommet har til hensikt å stenge/forsinke for våre bønnesvar (derfor kan sånne ting ta tid). Vi kan lese:

"Den 24. dagen i den første måneden stod jeg ved bredden av Storelven, det er Tigris.  Da jeg så opp, fikk jeg øye på en mann som var kledd i lin og hadde et belte av Ufas-gull om livet.  Kroppen hans var som krysolitt, ansiktet skinte som lynet, og øynene var som flammer; armene og bena så ut som skinnende bronse. Når han talte, lød røsten hans som larmen av en stor folkemengde...............Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel. 

 

For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet. Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen. Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene.»" Daniel 10:4-6, 12-14.

 

Her ser vi ett eksempel på den åndelige kampen som foregår hele tiden. Daniel en gudfryktig Gudsmann - en troende, fastet og ba i hele 21 dager - før han fikk bønnesvar. Da engelen, her Gabriel, på vei ned, traff på maktene i Himmelrommet - og fikk motstand. Englene kom ingen vei - men var hele tiden avhengig av Daniels tro og utholdenhet - og ved det - så fikk han hjelp av leder og krigsengel Mikael - så han kunne fortsette ned til Daniel - og åpenbare fremtiden ved det profetiske Ordet - som også vi har hatt nytte av! 


Hvordan dagens samfunn har blitt likt Noahs slekte
Men selv mennesker i sin falne tilstand er beskyttet fra åndelige overgrep. I historien med kvinnen først i artikkelen, så på en eller annen måte mistet hun den beskyttelsen, muligens fordi hun gikk inn på djevelens område (seanser, kontakt med døde, okkultisme, ånden i glasset med mye mer, er ikke en ufarlig lek). Da er det viktig å se at denne generasjonen, spesielt her i Norge - er veldig nær til å bli mer og mer lik Noahs slekte, hvor vi dag for dag, kommer nærmere og nærmere det sataniske - hvor vi opphøyer alt som Gud hater. 

Jo mer ondt synden er, jo større blir mørket inn i vår verden - sånn at vi åpner opp for Nephilim inn i vår nasjon. Om Nephilim blir til, pga vår synder, så vil en gru dom stå og banke på våre dører - hvor Gud vil totalt ødelegge oss. Enda er vi ikke kommet så langt, men vi er veldig, veldig nær - hvor våre synder åpner opp for portaler inn i åndeverdenen. Og så åpner vi opp for den siste tids bedrag - Dyrets Merke - endel av det Nephilim`ske bedraget.

Bitt av demoner
Dette vitnesbyrdet jeg nå deler - er meget sterkt. Og langt. Men du burde lese dette - for å forstå hvilken kraft vi har i Jesu navn - hvor alle makter og myndigheter som kommer i vår vei, må vike, i Jesu navn. Jeg hørte nå nettopp opp en gudsmann (fra Norge) som sto midt i ett sentrum i en by i Frankrike - og kastet ut demoner av et menneske - mens muslimer sto og ropte på den andre siden mot dem (uten å kunne røre dem) - og politiet som kom og lurte på hva som skjedde - og fortalte politi fryktløst at de drev ut onde ånder - hvor politiet ble nervøse, og trakk seg tilbake, og de fikk fortsette til personen ble fri. Husk at vi er som Daniel og de 3 vennene hans, kompromisser vi ikke, så vil Gud lage en beskyttelse mur rundt oss, uansett hvor vi er - og hvor mye ondskap det er rundt oss!

Hør da om befrielsen i Filippinene - som førte minst 150.000 mennesker til tro (fra boken "Rett på sak om demoner" med Lester Sumrall):

Vitnesbyrdet

 "«Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han er besatt av en ånd som gjør ham stum. Når den tar fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir stiv...."

Markus 9: 17-18

Den 12. mai 1953 hadde Daily Mirror i Manila en svært uvanlig historie under overskriften "Politi-leger som avslører en historie om bitende demoner".

En fange i byens fengsel har forvirret politiet, og de som undersøkte henne medisinsk, med hennes historie om to demoner som biter henne ... Sersjant Guillermo Abad. som tjenestegjorde i byen fengsel i går kveld, sa at jenta hevdet at hun hadde blitt bitt tjue ganger og hun skrek da hun ble skadet.

I fengslet i går kveld. snakket hun og besvarte spørsmål, svak men ved bevissthet, foran mange tilskuere. Plutselig endret hennes ansiktsuttrykk seg i angst og skrekk som om hun ble konfrontert med "tingen". Hun så seg rundt og så skrek hun og kjempet og slo seg på armene og skuldrene sine ... Da opphørte hennes vedvarende motstand, og hun kollapset i armene på de som holdt henne, svak og halv bevisstløs.

 

Etter at hun gjenvant bevisstheten sa hun at en av demonene var stor og mørk med krøllete hår på hodet, brystet og armene. Han hadde store gjennomtrengende øyne og to hoggtenner. Stemmen hans var som et dypt ekko. Han var kledd i svart ...

Hun ble bitt siste gang på høyre kne. Dette var den første bittet på undersiden av kroppen hennes. Andre bitt er synlige på nakken, armer og skuldre. Tilskuere insisterer på at merkene er synlige hele tiden.

Den følgende dagen rapporterte Manila Chronicle ytterligere nyheter om den unge kvinnen Clarita Villanueva:

Minst tjuefem kompetente personer, inkludert Manila politi-leder, oberst Cesar Lucero, sier at det er et veldig realistisk eksempel på en skrekkslagen kvinne som blir bitt til galskap av "usynlig personer”. Hun har mange bitt over hele hennes kropp, tilført av ingen, så langt som de tjuefem vitner kunne se. Villanueva vred seg i smerte og ropte og skrek i angst da de "usynlige demonene" angrep henne.

Far Benito Vargas (romersk-katolsk) ... opplevde overgrepet og sa at det ikke var hans jobb å gi en uttalelse. Men han sa at faktum er at "jeg så henne bli bitt tre ganger".

Villanueva var helt normal mellom angrepene. Etter å ha snakket en stund, krøllet hun opp med å rope, vri seg og bli hysterisk, stadig skrikende, med øynene flammende av ild. Så pekte hun på en del av hennes kropp som ble angrepet, hvor etter hun falt nesten bevisstløs i hendene på sine etterforskere. Tannmerkene, våte med spytt, dukket opp på steder hun pekte på.

På den tiden satte jeg opp en kirke i Manila. Jeg hadde ikke lagt merke til avisforfatterne, men et førtifem minutters-program på radioen på stasjonen DZFM trakk meg personlig inn i den. Hallomannen åpnet programmet dramatisk: "God kveld, damer og herrer. Hvis du har et svakt hjerte, vennligst skru av radioen!"

Jeg skrudde opp lyden på radioen. Umiddelbart hørte jeg gjennomtrengende skrik etterfulgt av støy. Legene snakket i forvirring: "Alt dette kan forklares! - Våre arkiver viser at dette fenomenet er kjent tidligere ... Dette her er epilepsi ... Det her er ekstrem hysteri".

Andre sa rasende: "Se, merker av tenner dukker opp!" En annen sa, "Denne jenta holder på å bli kvelt av en usynlig ting. Hun er blå i ansiktet hennes og det er merker på nakken hennes. "Så skrek Clarita igjen.

Da jeg lyttet til dette i vårt trivelige soverom, snudde jeg meg til min kone og sa: "Jenta er ikke syk og legene er hjelpeløse for en slik fiende. Hennes rop er de forbannede og fordømtes skrik, den der jenta er besatt av onde ånder ".

Det var umulig for meg å sove etter å ha lyttet til programmet, jeg gikk frem og tilbake på gulvet og ropte til Gud for å frigjøre den stakkars jenta i byens fengsel. Men jo lengre jeg ba, jo tyngre ble byrden på min sjel. Jeg sa: "Åh Gud, hvis djevelen er i den jenta, kan du kaste ham ut! Vennligst gjør det!”

Etter at jeg hadde bedt til morgenen, talte Gud til mitt hjerte: "Hvis du går i fengselet og ber for henne, skal jeg befri henne."

Men jeg ville ikke gå. Jeg fant ut at jeg svarte: "Nei, Gud. Jeg kan ikke gå til det stedet. Forskere, professorer, advokater og til og med spiritualister har forsøkt å hjelpe den jenta. De har alle fått negativ publisitet i avisene. Jeg kan ikke gå ".

Herren svarte: "Hvis du går og ber for henne, skal jeg befri henne."

"Nei", var mitt svar.

Men jeg la merke til at jeg ikke lenger kunne be for henne. Da jeg ropte at hun skulle bli befridd, stoppet samvittigheten min og sa: "Du er ikke ærlig, fordi du nekter å gå og treffe henne." Til slutt bestemte jeg meg for å gå til Bilibid fengselet og be for jenta.

I en multi million by og i et stort fengsel som Bilibid, bør det ikke være lett å få intervju med en slik person som avisene skrev så mye om.

På vei til byen neste morgen stoppet jeg ved arkitektens hjem, som hadde tegnet tegningen til vår kirke, Leopoldo Coronel, en personlig venn til borgmesteren i Manila. På min forespørsel besøkte vi ordfører Lacson og jeg fikk tillatelse til å be om Clarita, men på en betingelse. Dr. Mariano Lara, politisk sjefsmedisinske rådgiver, må også gi tillatelse. Mr. Coronel kjente ikke Dr Lara, men gjennom en annen venn ble et intervju arrangert.

Mr. Coronel og jeg kom til Bilibid fengselet og ble eskortert til bårehuset for å møte Dr Lara. Omgivelsene var fryktelige. Det første jeg la merke til var et lik på bordet. Et annet lik lå i et teppe på en båre og ventet på å få oppmerksomhet. På et bord var det et dusin eller flere flasker med alkohol som inneholdt deler av menneskekroppen. Vi fant senere ut at de ville bli brukt til demonstrasjoner for studenter.

Mens han satt på en benk i dette nedslående miljøet, fortalte Dr. Lara oss om seg selv. Han var professor og leder av patologi og rettsmedisin ved Manillas sentrale universitet og foreleste som professor i rettsmedisin ved Universitetet i Santo Tomas. I løpet av hans tretti år med medisinsk praksis hadde han utført mer enn åtte tusen obduksjoner, og han hadde aldri akseptert teorien om at en ikke-materiell kraft skulle eksistere i universet.

Dr Lara hadde ikke noe ønske om å bli trukket inn i Clarita Villanueva-saken. 12. mai, da han gikk inn på en av hans medarbeiders kontor, la han først merke til den unge kvinnelige fangen. Da de registrerte de rødaktige menneskelige merkene av biting på armene, trodde begge legene at hun hadde bitt seg selv. De dømte henne til å være "abnormal" og ble enige om å beodre at hun fikk helsehjelp på det nasjonale mentalsykehuset. Følgende dag, da besøkende ønsket å få kunnskap om Dr. Lars medisinske mening, lot han henne likevel bli hentet til politiet for medisinsk undersøkelse. En klasse underleger var der også. Ifølge legen var Clarita bevisstløs da hun ble ført inn i rommet. Dette er hva han fortalte meg:

Da jeg løftet hennes armer, falt de ned uten motstand. Hun reagerte ikke når nåler ble stukket inn i hennes hud, et sted på kroppen. Etter flere minutter i denne tilstanden begynte Clarita å komme ut av denne bevisstløsheten og ut av sin dvale.

Jeg var som Sherlock Holmes i detektivromanene eller som Dr Cyclops på kinoen. Utstyrt med forstørrelsesglass og et tvilsomt sinn om dette bittfenomenet, undersøkte jeg nøye deler av kroppen, armer, hender og nakke for å finne ut om de hadde bitemerker ... Hun var fortsatt myk i hele kroppen og kunne ikke reise seg opp selv. En av mine assistenter, en tekniker som jobbet med lik og het Alfonso, hjalp til med å bære henne til en seng hvor hun kunne hvile resten av sin delvise dvale. Alfonso grep hennes kropp og lot henne ligge på den klargjorte sengen og han la begge hendene over henne, slik at de ikke ville henge ned.

I samme øyeblikk skrek den her jenta, som var i en delvis dvalet, mange ganger ordet "aruy" (et skrik av smerte på et språk som het tagalogiske), og da jeg fjernet Alfonsos hånd fra Claritas, så jeg med klare øyne klare tegn på menneskelige bitt fra begge deler av hennes øvre og nedre kjever, det var litt fuktig på området som ble bitt, oppe på venstre hånd og de fleste bittmerkene var formet som fortenner...

Jeg kunne ikke forstå eller forklare hvordan bitt oppstod fordi hånden hennes hadde hele tiden blitt holdt borte fra hennes munn. Området der bittmerkene oppstod, til venstre, var akkurat det stedet hvor min assistent Alfonso holdt henne. Jeg visste at hun ikke hadde vært i stand til å bite seg selv, og Alfonso hadde ikke kunnet, fordi han ikke hadde en eneste tann igjen, siden han nylig fikk dem trukket ut. Og jeg var sikker på at jeg ikke hadde bitt jenta! Siden jeg hittil ikke har funnet noen mulig forklaring med min menneskelige erfaring med medisin, så har jeg lukket min munn, men ikke mitt sinn.

Clarita fortsatte å skrike i omtrent femten minutter med dette bittet på hennes venstre hånd, og hun ble blå i hele ansiktet og beina som om hun ble kvelt. Det oppstod også noen røde merker på forsiden av nakken ... Da angrepet hadde pågått i omtrent tjue minutter, ledsaget av stivhet og skrekk, ble kroppen mer myk og gikk i en koma lignende tilstand - en gjentagelse av det vi så da hun først kom inn i rommet. Etter omtrent ti minutter av denne transen og mykheten i hele kroppen, gjenvant hun gradvis bevisstheten og kort tid etter ble hun normal igjen.

I denne normale tilstanden satt hun på en stol og gruppen av leger snakket med henne. Hun svarte på alle spørsmålene hun fikk, klart og intelligent, og hun fortalte oss følgende: Hun ble født i Bacolod City i Negros Occidental-området. Hun har mange brødre, men er ikke interessert i dem, fordi de behandlet henne dårlig. Foreldrene hennes døde for mange år siden.

Jeg spurte henne hvem som fikk henne til å lide gjennom å bite henne. Hun svarte at det var to som vekslet på å bite henne; en stor, svart, hårete, menneskelig skapning, veldig lang med to gjennomtrengende øyne og to skarpe hjørnetenner, et langt skjegg som en hindu, hårete ben/armer og hårete bryst, og han var kledd i svart med en liten hvit sak på ryggen, som så ut som en hette. Hans føtter var omtrent tre ganger større enn vanlige menneskelige føtter. Den andre skapningen var veldig liten, mellom sekst og nitti cm, også han svart, hårete og stygg.

Denne forvirrede filippinske jenta hadde forandret Dr. Lars livsfilosofi. Han vendte seg mot meg og sa: "Pastor, jeg er ydmyk nok til å bekjenne at jeg er en redd mann".

Jeg skjønte at mitt første mål var å overbevise Dr. Lara om at jeg visste hva jeg gjorde og at jeg visste hvordan jeg skulle hjelpe denne jenta. Jeg svarte sakte.

"Det er bare tre krefter i universet," sa jeg. "Det er den" positive kraften "eller kraften til den kreative og gode Gud. Det er "menneskelig kraft "eller den kraften menneskene har her på jorden. Og det er "den negative kraften" eller djevelens onde og lumske krefter. Disse kreftene er ekte og håndgripelige rundt oss. Vel, tror du Clarita opptrer under Guds kraft? "

Han ristet på hodet og svarte: "Nei, ikke Guds kraft."

"Vet du, med din erfaring med mennesker, at hun oppfører seg som et menneske?"

"Nei, denne jenta handler ikke som folk pleier å gjøre," sa han.

"Da er det bare en kraft igjen," sa jeg til ham, "hun må ligge under for demonisk kraft."

Dr. Lara forklarte at hans store erfaring som lege ikke forberedte ham til et møte med noe som utvilsomt var "overnaturlig".

Jeg fortsatte, "Dr. Lara, hvis det var en negativ kraft i universet, som en positiv kraft ikke har kontroll over, ville vårt univers bryte sammen. Hvis det er en ondskap som ikke kan  motvirkes av det gode, er ondskapen kraftigere enn det gode. Det kan ikke være slik. Hvis denne jenta har demonisk kraft i seg selv, kan Jesus Kristus frigjøre henne fra denne makten".

Jeg gikk til Markus evangeliet og leste: " Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder" (Mark 16:17). "Tror du det, spurte jeg.

Dr Lara så på meg og sa: "Jeg tror, men hvem vil hjelpe oss?" Han trodde at åndelig hjelp ikke ville hjelpe. Den romersk-katolske presten i Bilibidfengselet, den katolske erkebiskopen av Filippinene og det romersk-katolske helbredelsessenteret til Baclaran hadde alle nektet å be for henne.

Jeg fortalte ham at jeg ville gjerne gå og be for jenta hvis han tillot dette. Han sa at det fikk han gjerne. Jeg ba om at ingen medisin skulle bli gitt til henne i løpet av tiden jeg ba for henne, og at ingen andre grupper skulle få lov til å be for henne eller tilby henne noen hjelp. Om Jesus helbredet henne, da må Han ha all ære. Han var enig, og vi bestemte oss for at jeg skulle komme tilbake neste morgen. Jeg fastet resten av dagen og brukte tiden til å be og lese Guds ord.

Da jeg gikk inn gjennom de mørke veggene i Bilibid-fengselet neste morgen, følte jeg at det ville være en kamp mellom Elias Gud og Baal-profetene. Gamle Bilibid, med sine århundrer av blodig historie, ble et vitne til en ny slags kamp. Her hadde spanjolene fanget deres ofre. Her hadde japanerne gjort utallige grusomheter. Her hadde amerikanske misjonærer nesten sultet til døden før frigjøringsdagen. Og nå var det hundrevis av lovbrytere inne i veggene. Det var et uvelkomment sted å be for befrielse.

Denne første morgenen fulgte Leopoldo Coronel meg. Vi møtte Dr. Lara og en professor fra Fjern-østens Universitet og begynte å gå mot kvinnenes avdeling. Da jeg så politifolkene, journalistene og fotografene samlet, kunne jeg nesten høre djevelen hviske: "Det er akkurat som jeg fortalte deg! Nå har du gjort deg selv til latter!

Etter oss fulgte en brokete forsamling som ikke hadde anelse om hva de skulle se. Da vi var samlet i et lite kapell for kvinnelige fanger, var det minst hundre tilskuere, inkludert fanger.

Først følte jeg at mitt største slag ville være med tilskuerne, men de var hyggelige og selv vennlig innstilt. De fleste hadde allerede sett bite merkene fra tenner på jenta. De hadde sett at leger, psykiatere og spiritistene hadde mislykkes. Men de hadde aldri hørt bønn for de syke og demon-besatt.

Det var jerngitter foran vinduene i det lille kapellet. Et eneste katolsk alter stod på den ene siden i det mørke rommet. De eneste andre møbelen som var der, var en trekøye og noen få små håndlagde stoler.

Siden vi hadde samlet oss i kapellet, ba dr Lara at Clarita skulle bli tatt inn. Hun så sakte og forsiktig på hver person da hun kom inn i rommet. Da hun kom til meg på slutten av raden, ble øynene hennes store og hun stirret på meg og sa: "Jeg liker ikke deg!"

De var de første ordene demonen snakket til meg gjennom hennes lepper. Demonen brukte stadig leppene sine til å forbanne meg, forbanne Gud og forbanne Kristi blod. Hun gjorde dette på engelsk, og likevel må jeg snakke med henne gjennom en tolk, etter at hun har blitt befridd, fordi hun ikke kunne snakke engelsk.

Jeg fikk henne til å sitte på trebenken, og jeg satte en stol foran henne.

"Clarita," sa jeg, "Jeg har kommet for å frigjøre deg fra de onde åndene i Jesu Kristi navn, Guds Sønn."

Plutselig fikk hun en raseri og ropte: "Nei! Nei! De skal drepe meg!" Hennes kropp ble stiv og hun ble bevisstløs. Dette hadde gjort at legene feilet da de prøvde å undersøke sakene hennes, men jeg hadde tidligere behandlet onde ånder, og jeg forsto noe av deres skuespill. Jeg grep hodet med begge hender og ropte: "Kom ut av henne, i Jesu navn!"

Umiddelbart var hun rasende igjen. Dette var første gang hun straks kom tilbake fra en hvilken som helst dvale. Med tårer som strømmet ned på kinnene, ba hun meg om å la henne være i fred; hun viste meg forferdelige merker på armene og nakken hvor hun hadde blitt bitt i dette øyeblikket. Jeg var sjokkert. Tennmerkene var så store at noen av de blå blodkarene under huden hadde blitt brutt. I stedet for å føle at jeg ønsket å slutte, glemte jeg bare helt bort at jeg var blant vantroende og gikk inn i det vanskeligste slaget i mitt liv.

Djevelene forbannet Gud og jeg befalte dem å stoppe og fortelle dem at Gud er hellig. De forbannet Jesu blod og jeg tok autoritet over dem og minnet dem om at han er mesteren over enhver ond kraft og at hans blod er hellig. De forklarte at de aldri ville gå. Det så ut som om mørkets krefter og rettferdighetens krefter var i en dødelig konflikt med hverandre. Jeg var bare rettferdighetens talerør. Utvilsomt kunne støyen høres langt inn i fengselet.

Til slutt så det ut som om jenta ble frigjort. Djevlene nektet å snakke med meg eller bite henne. Noen som var til stede trodde hun var befridd, men jeg fortalte dem at hun ikke var det. Klokken var nesten 12 på dagen, og jeg ble gjennomvåt i svette og nesten helt utmattet. Da jeg så meg rundt, så jeg mange mennesker med tårer i øynene, beveget av det de hadde sett.

Jeg fortalte Dr Lara at jeg ville gå hjem og faste og be en dag til og deretter komme tilbake neste morgen. Den dagen tilbrakte jeg i nattverd med Gud. Det var fantastisk. Jeg kunne føle at Guds nærvær ruvet over meg, og han oppfordret meg til ikke å være redd.

Imidlertid følte jeg meg nesten beseiret, fordi kveldsavisene hadde bildet av meg på forsiden, over tre kolonner, og overskriften lød: "Saken utfordrer pastor." Men Gud fortsatte å oppfordre meg til å dra tilbake.

Den kvelden besøkte pastorene Arthur Ahlberg og Robert McAlister vårt hjem og tilbød å følge meg neste dag. De ville stå mellom meg og publikum for å forhindre at de kom for nær under bønn.

Da vi ankom Bilibid fengsel neste morgen, sa fangessjefen at Clarita ikke hadde blitt bitt etter bønnen. Men jeg visste at hun ikke hadde blitt befridd ennå. Dette ble klart så snart demonene så meg. Gjennom hennes lepper skrek de: "Forsvinn! forsvinn! "

Jeg satt på samme lille stol foran henne og snakket tilbake med en spennende følelse av autoritet. "Nei, jeg kommer ikke til å forsvinne, men du vil forsvinne! Denne jenta vil bli befridd i dag!"

Da spurte jeg alle de til stede å knelte ned - det var like mange tilstede som dagen før eller flere. Journalister, politi og professorer bøyde seg ydmykt på knærne da jeg ba.

Kampen begynte igjen. Demonene innså at dette var deres siste slag. De svarte og holdt på sitt offer og ba om tillatelse til å bli hos henne. Da forbannet de henne for ikke å svare, men det var annerledes denne dagen. Den ekstra tiden av faste og bønn gjorde en forskjell.

Jeg kjente befrielsen og visste at de hadde forsvunnet. Clarita slappet av. Det demoniske blikket forsvant fra øynene hennes. Hun smilte.

Jeg så meg rundt og så at reporterne gråt; Det var tårer i legenes øyne; hardkokte fengselsvakter gråt også. Jeg kunne nå se hvor fantastisk kampen hadde vært.

Sakte begynte jeg å synge med brødrene Ahlberg og McAlister:

Å, det dyre Jesu blod

Å, det dyre Jesu blod

Å, det dyre Jesu blod som gjør meg hvit som snø!

Den andre gangen vi sang, stemte filippinene med. Atmosfæren føltes helt rent inne i fengselet.

Jeg spurte Clarita om demonene hadde forsvunnet, og hun svarte på sitt eget språk: "Ja".

"Hvor forsvant de?"

"Ut av vinduet," svarte hun.

Vi var på vei til å gå, da demonene plutselig kom tilbake, som et lyn fra klar himmel. Jenta skrek og øynene hennes forandret seg.

Jeg sa til dem: "Hvorfor har du kommet tilbake? Du vet at du må forsvinne og ikke komme tilbake ".

De svarte på engelsk gjennom leppene sine "Men hun er uren. Vi har rett til å leve i henne ".

Jeg svarte dem med en bestemt stemme. "Maria Magdalena var urent med syv som deg og Jesus kom inn i livet hennes, og hun ble ren av Hans mektige kraft.

De hadde ikke kraft til å stå imot. De forsvant og hun ble normal igjen. Jeg forklarte henne hva som hadde skjedd, og ba henne be sammen med meg om tilgivelse for sine synder.

Da vi forberedt oss på å gå, skjedde det samme igjen. De ikke-troende magikerne kunne ikke forstå hva som skjedde. Jeg spurte de onde åndene igjen hvorfor de kom tilbake, og de sa: "Hun har ikke fortalt oss å gå vekk. Hun vil ha oss. Bare du vil at vi skal forsvinne ".

Igjen ba jeg dem om å forsvinne fra henne og de forsvant umiddelbart. Jeg forklarte henne hvorfor de var kommet tilbake og jeg begjærte av henne at hun skulle si til dem å forsvinne og ikke komme tilbake. Hun gjorde dette. Siden lærte jeg henne å be og påkalle Jesu blod mot dem.

Klokken var nå nesten 12 på dagen, og Clarita var svak etter ildprøvelsen. Jeg ba en tjenestemenn i fengselet om å la henne hvile og etterpå gi henne mat.

Da jeg gikk, fortalte jeg Clarita at jeg var sikker på at disse demonene ville komme tilbake. "Når jeg er gått," sa jeg, ”Kommer de til å komme. Da må du kreve at de forsvinner uten at jeg er til stede. Du må si:" Forsvinn i Jesu navn, og de vil adlyde. " Jeg dette forlot jeg fengselet.

Vi ba reporterne om ikke å skrive om morgendagens hendelser og de sa at de måtte gjøre det. Historien hadde gått i to uker og måtte avsluttes. Siden metodistkirken er det eldste protestantiske samfunnet på øyene, antok de at jeg var metodist, og det stod det i avisene på den måten. De visste ikke hvordan de skulle skrive om en slik begivenhet, så noen ting de sa var ikke riktige. Men jeg føler meg mest ansvarlig for dette, fordi jeg ikke ga dem noe intervju og forlot plassen for å komme vekk fra publisiteten.

Demonene returnerte virkelig for å angripe Clarita og en uvanlig ting skjedde, da hun fortalte at de skulle forsvinne. Hun var involvert i en dødelig kamp og kom inn i koma, med knyttede never. Legen fikk opp hennes hender, og til sin overraskelse så han at det var noen lange, svarte, grove hår der. Dr. Lara la disse hårene i en konvolutt og la den på et bevoktet sted. Under mikroskopet oppdaget han at håret ikke var fra noen del av menneskekroppen. Legen hadde ikke noe svar på dette mysteriet - hvordan en usynlig ting som skulle være en demon, kunne ha mistet håret ved at en synlig skapning dro løs det. Dette fenomenet må vi forlate ubesvart i øyeblikket.

Den 28. mai hadde Manila Chronicle en overskrift som lød:

"Offer for `Saken`, sier at torturisten er forsvunnet.”

Saken er død! Dette er hva enhver troende kan nå forkynne siden Clarita Villanueva ... i går forsikret om at "saken" endelig ble utdrevet.

Clarita fortalte om befrielsen av sine angripere da hun ba om nåde for dommer Natividad Almeda-Lopez, som skulle bli dømt i rettssaken der hun ble anklaget for løsgjengeri og prostitusjon.

Jenta sa at en amerikansk pastors bønn, Dr. Lester F. Sumrall, som besøkte henne for å rense henne fra djevelen, virkelig gjorde dette. Siden fredag ​​den 22. mai, da pastoren ba med henne i byens fengselkapelet for kvinner, har `Saken` aldri kommet tilbake, la Clarita til.

Dommer Almeda-Lopez plasserte Clarita i Welfareville, et institusjon for jenter på avklimatisering, for observasjon. Sammen med Dr Lara besøkte jeg henne to ganger, og hun var glad for at vi kom. Hun løp frem til oss og sa at hun var redd for at hun aldri ville se oss igjen. Hun skyndet seg å sette opp stoler for oss og snakket med oss ​​lenge. Hun syntes ikke å være den samme jenta vi kjente i Bilibid fengselet, plaget av demoner, med forvrengt ansikt og skrikende med høy stemme. Dette var en helt normal filippinsk jente som hadde blitt gjenopprettet fra et mareritt av demonbesettelse.

La korsens fiender si hva de vil: Kristus har triumfert, og den som hadde blitt bundet, var nå blitt fri!

Clarita ble snart satt fri og plassert hos en kristen familie. Etter en stund, for å komme seg bort fra nysgjerrige mennesker som ønsket å møte henne, flyttet hun til nordlige Luzon og bosatte seg i en liten by der.

Det er ikke lett å gi en detaljert rapport om en slik oppsiktsvekkende historie. På mine reiser i mer enn hundre land og over tusen byer i verden har jeg ikke hørt noe så rart. Følgende fakta er ubestridelige og uutslettelige: Clarita ble bitt og kvalt av usynlige fiender. Hennes sak kunne ikke løses av medisinsk eller psykologisk vitenskap. Hun ble befridd av kraften ved en enkel bønn til Kristus. Ære og pris på dette miraklet gir vi uforbeholdent til Gud og Herren Jesus Kristus.