17 nov. 2016 - Endelig Advarsel ?! (Babylon er USA?)

 

Endelig Advarsel ?! 

Av Gary Kah

 

I juni så reiste familien min og jeg til Connecticut for det som ville være mit siste predikant engasjement for en stund. Vi hadde en fantastisk tid med fellesskap sammen de hellige på denne konferansen, inkludert Bill Koenig (den andre taleren) og hans kone Claudia. Etter å ha sagt farvel, tok vi oss tid til å besøke New York City på vei hjem.Våre to yngre barn hadde aldri vært på Ellis Island eller sett Frihetsgudinnen; så vi bestemte oss for å vise dem disse og andre viktige områder.

 

Etter ankomsten på Liberty Island dro vi til en plass der vi kunne se Manhattan skyline. Jeg hadde glemt hvor massiv denne byen er. Mens vi sto der i ærefrykt for den tilsynelatende endeløse mengden av tårn laget av betong og stål, så begynte mørke og illevarslende skyer å rulle inn over himmelen. Scenen var ganske uhyggelig. I det øyeblikket Herren, tror jeg, la dypt inn i mitt hjerte at dette ville bli den siste gangen jeg ville fysisk se New York City.

 

Urolig og veldig trist i min ånd, vendte jeg meg til min kone og barn, og ba dem om å ta en lang titt for å huske dette stedet, fordi så raskt som disse uværsskyer hadde samlet seg over hele byen, slik ville også det være med dens ødeleggelse en dag - muligens snart. Jeg bar byrden av det øyeblikket med meg gjennom resten av vår tur. Det har fortsatt ikke forlatt meg.

Mens de var i bønn om hvilket budskap jeg bør gi til deg denne sommeren 2012, Herren ba meg å forkynne om temaet "Amerikas fremtid og hva vi kan forvente hvis vår nasjon ikke omvender seg og vender tilbake til ham snart."I 2010 skrev jeg et stykke kalt "Amerikas siste time ?!" som beskrev dette mektige emnet. Jeg tror Herren ville ha meg dele det samme budskapet med deg igjen nå, som krisen nærmer seg. Jeg har gjort noen endringer og tilføyelser for å reflektere nye utviklinger. Vennligst ta denne meldingen til dit hjerte og ydmykt vurdere hva Gud vil at du skal gjøre.

 

 

28 febr. 2017 - Hvem er skjøgen?

 ToreBlogg: Synes denne artikkelen har mye interessant i seg, uten at jeg nødvendigvis er helt enig med alt. Eks. så er jeg usikker om at Rom som verdensmakt er Endetidens forførelsen, kanskje heller Islam og Vesten samlet, under en demonisk leder. Mens skjøgen som muligens er Rom (katolske kirken) og hennes døtre (alle som søker enhet med de), vil være nødvendig for Babylon, for at hun kan regjere over verden. Helt til Skjøgen blir ødelagt.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Innledning

Hvem er egentlig Babylon den store, også kalt "Skjøgen" i Bibelen? Hvis vi ikke vet det, har vi - nå i endetiden - ingen aktuell profetisk forkynnelse å dele med mennesker, slik at de kan være beredt til å bli stående og ikke la seg forføre under de dramatiske hendelsene som skal finne sted før Jesus kommer tilbake. Gud har gitt sine sanne troende et budskap å forkynne i den siste tid. Et viktig, svært viktig, punkt er nettopp advarslene mot å la seg bedra av endetidens Babylon.

I Åpenbaringen kapittel 18 finner vi en usedvanlig  kraftig advarsel og appell, med en henstilling om å kalle mennesker ut fra Babylon. ”Gå ut fra henne mitt folk”. Det er som en bønn fra Frelseren selv om at hans trofaste må forlate en skute som er ved å synke. Mange av hans barn befinner seg tydeligvis i trossystemer som beskrives med begrepet Babylon, og de må komme seg ut derfra før det er for sent.

Åpenbaringens kapittel 17 forklarer hvem Skjøgen Babylon er. Selve ordet Babylon betyr bare ”forvirring”, og noen har valgt å tolke det som en generell beskrivelse av en uspesifisert forvirring som på mange måter kan passe på verdens ulike religionssystemer og sosiale forhold. Bibelen er imidlertid meget klar på hvem og hva Babylon er, og denne makten er omtalt så detaljert at Herren tydeligvis ønsker at hans barn skal kunne identifisere den.

Bibelens Babylon

I reformasjonstiden, etter middelalderen, var mange kristne overbevist om Babylons identitet. Nesten samtlige av de kjente reformatorene var svært klare på hvem denne skjøge representerte. Tok de feil? Definerte de et Babylon som var da men ikke lenger er det i vår tid? Guds Ord forklarer at Babylon ikke skal ødelegges før Jesus kommer igjen. Derfor vet vi at Babylon fortsatt eksisterer.

Bibelen benytter Babylon-navnet fordi det representerte det første og største opprør mot Gud ved å lage en erstatning for troen på Ham. Det symboliserer et trossystem som overførte autoriteten og tilbedelsen av Gud fra Ham til et menneske.  Endetidens religiøse Babylon gjør nøyaktig det samme, men i tillegg etterligner det også den gamle babylonske gudsdyrkelsen og benytter omtrent alle dens symboler og virkemidler.

Vers 1. ”Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju skålene, og talte med meg. Han sa til meg: “Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter på mange vann”.

(Forklaringen kommer i Åpenbaringen 17:15, hvor det står: ”Så sa han til meg: Vannene som du så, hvor skjøgen sitter, er folk, skarer, folkeslag og tungemål”.)

En kvinne er en menighet. Denne tolkningen finner vi både i det gamle og i det nye testamentet. I Åpenbaringen 12:1 er det den jødiske menighet som ”føder” Jesus, deretter blir menigheten (kvinnen) forfulgt. I det gamle testamentet brukes ofte symbolet ”kvinne” om den jødiske menigheten og kvinnens adresse (bostedet) er hovedstaden.

Menigheten er også flere steder omtalt som ”bruden”. Skjøgen representerer derfor en frafallenmenighet. Om Israel sa Gud:  ”Du er en utro hustru, som tar fremmede i stedet for sin ektemann.” (Esekiel 16:32)

Skjøgen i Åpenbaringens kapittel 17 kan umulig representere alle frafalne kirker i historien, som noen har foreslått, fordi dette kirkesystemet hadde en helt spesiell utbredelse over hele jorden, og skulle vare fra en tid etter apostlenes tid og helt til endetiden. Det er da naturlig at vi begynner å lete blant de største og mest utbredte kirkesamfunn i verden.

Litt statistikk kan sette oss på sporet. La oss se hva som er de største religionene i verden:

 • Den katolske kirke:   1.100.000.000 medlemmer
 • Sunni Muslimer:         1.000.000.000 medlemmer

Fra disse to religionssystemene er det et langt hopp ned til neste organiserte bevegelse på  225.000.000 (øst-ortodokse.) I følge Bibelen skulle det store avviket fra den sanne tro og Jesu lære komme innenfra menigheten. Hvis vi skal vurdere etter bekjennelse, og samtidig forholde oss til et system som identifiserer seg med kristennavnet, er fortsatt den katolske kirke den overveiende største og mest utbredte og passer derfor best med uttrykket ”hele jorden”.

Les hele artikkelen her.

 

Sten Nilsson: Bildet av kvinnen [Maria] med barnet ble tilbedt lenge før Kristus

Guds sjufaldiga förbund  av Sten Nilsson utgitt på Livets Ord forlag

Den okkulte enhet
Når folk hadde adoptert denne religionen, var de ikke lenger babylonerne, assyrerne og egypterne, men de var medlemmer av ey ny brorskap, hvor pavens ord var ugjendrivelige. Folks religiøse tilbedelse gjaldt den suverene "far", "Himmelens dronning" og hennes sønn. De to sistnevnte var faktisk de eneste som var gjenstand for deres tilbedelse. Det ble proklamert at den suverene "Far" ikke blandet seg i de dødelige menneskers virksomhet. Semiramis var folkets forbilde på utemmet begjær og tøylesløshet, og hun ble tilbedt som "Rea, mor til gudene". Prostitusjon var obligatorisk i denne religionen. Semiramis skapte Babylon om til avgudsdyrkelsens og begjærets hovedstad.

 

I Nimrods dager spredde denne kulten seg og hadde stor makt blant menneskene, før forvirring av sråket spredte folkene på jorden. Dette forklarer hvorfor religioner i alle hedenske land, tradisjoner og skikker er lik de som var i Babylon. Dette babylonske systemet av religion antas å ha kommet fra de falne englene og demoner. Målet ved dette religiøse systemet var å få makt over alle folkene i verden. Nimrod var Satans første forsøk på å reise opp en universell hersker, som gjennom han, kunne ha absolutt kontroll over alle mennesker. Dette mislyktes ikke bare på grunn av språkbarrieren, men også fordi Gud har sørget for at en gren av Sems familie bosatte seg i samme land. Og snart ville det være en mann fra utkanten av Babylon som het Abram, som ble Ur-far til det folket som vil motta Guds løfte om kvinnens Sæd (Oa: 1 Mos. 3:15, om kvinnens ætt). Selv da folkene ble spredt over jorden, Babylon fortsatte å være "Satans bolig", inntil byen ble hærtatt av den store Xerxes 1, år 487 f.Kr..

 

Utvist fra Babylon
Det babylonske presteskapet ble deretter tvunget til å forlate Babylon. De flyttet til Aristoteles, som ble deres hovedkvarter i en liten tid. Deretter, når Attalus, paven og kongen av Pergamon, døde i år 133 f.Kr., testamenterte han den babylonske hovedansvaret til Roma. 

Les hele artikkelen her.

 

 
 
 
Den okkulte enhet
Når folk hadde adoptert denne religionen, var de ikke lenger babylonerne, assyrerne og egypterne, men de var medlemmer av ey nyyy brorskap, hvor pavens ord var ugjendrivelige. Folks religiøse tilbedelse gjaldt den suverene "far", "Himmelens dronning" og hennes sønn. De to sistnevnte var faktisk de eneste som var gjenstand for deres tilbedelse. Det ble proklamert at den suverene "Far" ikke blandet seg i de dødelige menneskers virksomhet. Semiramis var folkets forbilde på utemmet begjær og tøylesløshet, og hun ble tilbedt som "Rea, mor til gudene". Prostitusjon var obligatorisk i denne religionen. Semiramis skapte Babylon om til avgudsdyrkelsens og begjærets hovedstad.
 
I Nimrods dager spredde denne kulten seg og hadde stor makt blant menneskene, før forvirring av sråket spredte folkene på jorden. Dette forklarer hvorfor religioner i alle hedenske land, tradisjoner og skikker er lik de som var i Babylon. Dette babylonske systemet av religion antas å ha kommet fra de falne englene og demoner. Målet ved dette religiøse systemet var å få makt over alle folkene i verden. Nimrod var Satans første forsøk på å reise opp en universell hersker, som gjennom han, kunne ha absolutt kontroll over alle mennesker. Dette mislyktes ikke bare på grunn av språkbarrieren, men også fordi Gud har sørget for at en gren av Sems familie bosatte seg i samme land. Og snart ville det være en mann fra utkanten av Babylon som het Abram, som ble Ur-far til det folket som vil motta Guds løfte om kvinnens Sæd (Oa: 1 Mos. 3:15, om kvinnens ætt). Selv da folkene ble spredt over jorden, Babylon fortsatte å være "Satans bolig", inntil byen ble hærtatt av den store Xerxes 1, år 487 f.Kr..
 
Utvist fra Babylon
Det babylonske presteskapet ble deretter tvunget til å forlate Babylon. De flyttet til Aristoteles, som ble deres hovedkvarter i en liten tid. Deretter, når Attalus, paven og kongen av Pergamon, døde i år 133 f.Kr., testamenterte han den babylonske hovedansvaret til Roma. 

Når etruskerne (Oa: En av den opprinnelige folket i Italia) kom til Italia fra Lydia, et sted i nærheten av Pergamon (Oa: Dagens Tyrkia),  tok disse med seg den babylonske Mysteri religionen og dens ritualer. De satte en pave over sitt presteskap med makt over deres liv og død. Senere, aksepterte Roma denne paven som sin sivile regent. Julius Cæsar ble gjort til den øverste suverende øversteprest etruskiske babylonske ordenen og dermed ble dermed arving til de rettigheter og titler, som Attalus hadde testamentert til Roma. På denne måten ble den første romerske keiser leder av det babylonske presteskapet, og Roma var Babylons etterfølger, med Pergamon som sete for kulten.
 
I 218 e.Kr. valgte den romerske hæren en mann til keiser, som var yppersteprest i den egyptiske grenen av Babylonismen. Kort tid etterpå utnevnte romerne ham til pave, og dermed fikk de to vestlige delene av det babylonske apostolatet sitt sete i de romerske keiserne, som beholdt dette embetet til år 376 e.Kr. da keiser Gratian, fordi han var en ivrig kristen, nektet å inneha dette embedet fordi han innså at Babylonismen i natur var hedensk. Etter en periode med forvirring, ble det valgt en erstatter i embedet. Det ble Demasus, biskop for den kristne kirken i Roma, som ble valgt til embedet. Han hadde vært biskop i tolv år, ettersom han ble valgt til embedet under innflytelse av munkene i "Mount Carmel", en institusjon som tilhører den babylonske religionen, som opprinnelig ble grunnlagt av dronning Jesabels prester.
 
Okkultisme og kirken foren dere!
Dermed i år 378 e.Kr., så ble det babylonske religiøse systemet en del av den kristne kirke. Dette fordi biskopen av Roma, som senere ble leder for den organiserte kirken, var allerede yppersteprest i den babylonske ordenen. All undervisning fra det hedenske Babylon og Roma ble etter hvert opptatt i den kristne religions organisasjonen. Kort tid etter at Demasus ble pave, begynte Babylons ritualer å komme frem. Den romerske kirkens gudsdyrkelse ble Babylonsk, og under hans tid ble de hedenske templene restaurert og pyntet på, og ritualene ble bekreftet. 

På grunn av alt dette fikk det korrupte religionssytemet, symbolisert ved en kvinne med et gullbeger i sin hånd, noe som forgifter alle nasjoner med sitt horeliv, av Gud navnet: "Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden" (Åp. 17:5). 

Når kirken i Rom hadde vært en del av den uhellige union med den babylonske Mysterie religion og kalte seg den generelle, / katolske / Kirke, begynte de virkelig mørke middelalder, hvor det åndelig mørket fortsatt henger over mange institusjonelle kirker med menigheter omringet av vegger, tilsvarende de som Nimrod reiste for å beskytte sine byer fra fiendtlige angrep.
 
Det skjer igjen!
I det åndelige halvmørket begynner man i vår tid å rope til den katolske kirke med et forespørsel om en "samtale", som betyr et ønske om å kunne tilnærme seg hverandre. Hva betyr dette for den frie evangeliske kirke? Det er ikke vanskelig å forstå. Den evangelisk menighet bekjennelse er at Jesus Kristus er Herre. Men den katolske kirken dyrker Himmeldronningen, men under det beskyttende navnet Maria, Guds mor. Bildet av kvinnen med barnet ble tilbedt lenge før Kristus. 

Den opprinnelige moren var Semiramis, Nimrods dronning, som var mønsteretbildet for den tøylesløse skjøgen. Hun ble identifisert med Venus, urenhetens mor. Den samme kvinnen med barnet og begeret tilbads praktisk talt over hele verden under forskjellige navn. I Egypt tilba mor og barn under nevnte Isis og Osiris; i India Isi og Iswara; i Øst-Asia Sybele og Deoris; i hedenske Roma, Fortuna og Jupiter; Hellas Ceres eller Irene med Platus i armene. Shing Moo, Kinas åndelige mor, er også representert med et barn i armene.
 
Hvor fikk disse nasjonene denne felles urmoder om ikke nettopp fra Babylon? Tilbedelsen av Maria som Guds Mor og med en gutt på hans kne, har sin opprinnelse fra Babylon. I Bibelen finnes det ikke spor av en slik tilbedelse. Listen over vranglæren i den kirken, som forener seg med den babylonske mysterie religionen, kan gjøres så lang som helst. Vi vil bare nevne noen dogmer, som ulike paver introduserte til minne om seg selv.
 
 • De eldste, ubibelske læren er bønner til de døde og korsets tegn - et tegn som ikke har noe med Kristi kors å gjøre, uten er bokstaven T i den mystiske "Tau" i den babylonske kulten.
 • Tilbedelsen av Maria, Jesu mor, og bruken av tittelen Guds Mor begynte i 381 e.Kr. og ble et annerkjent dogme på kirkemøtet i Efesus i år 431 e.Kr.
 • Presteklær og kapper ble innført på 500-tallet.
 • Læren om skjærsilden ble vedtatt i 593, da Gregor den store var pave.
 • Bønner til Maria begynte 600 år etter Kristus.
 • Pave Tittelen har en hedensk opprinnelse og ble først gitt til biskopen av Roma i år 600.
 • Tilbedelse av korset, bilder og relikvier ble autorisert i 787.
 • Kanonisering av døde mennesker begynte med pave Johannes XV i 995.
 • Sølibat for prestene ble lov i år 1079, da pave Boniface var pave.
 • Nattverd-dogmen at brødet under messen ble forvandlet til Kristi fysiske kroppen for å bli spist levende, ble godkjent av pave Innocent III i 1215. Den lever av nattverd brød var noe som paven Honoratius funnet å innføre Kirken i 1220. Den katolske kirke tilbad dermed en Gud, som var gjort i et bakeri!
 • Bibelen ble forbudt å bli lest av legfolk og forbudt på kirkemøtet i Toledo i 1229
 • Læren om skjærsilden ble proklamert som kirkens trosbekjennelse på kirkemøtet i Firenze i 1439
 • Pavens ufeilbarlighet ble proklamert som dogme i 1870 av Pius IX. Og så sent som i 1931, Pius XI bekreftet at læren om at Maria er Guds Mor.
Hvilke religiøse dårskap skal bli proklamert neste gang? Kanskje at den svenske kirken og frikirkene, som nå søker "samtale" skal få pavens tilgivelse for å ha latt seg bli implantert i det falske oliventreet? 

Jeg leste at Kirkenes Verdensråd ville ha - eller har allerede hatt - samtaler med representanter for islam. Ja, men sikkert nærmer vi oss de siste tiden? Da skal ordet i Åpenbaringen 17: 1-2 bli oppfylt. 
 
"Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann,   som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin. "

 
Men det er noen trøst at en av den katolske kirkes store kardinaler, Newman, i sin bok  The Development of Christian Religion  erkjente at «Templer, røkelse, oljelamper, offer for familiens døde, hellig vann, helgen og prosesjoner, velsignelser av plasser, prestlige kapper, innsettelser av den åndelige adelen av prester, munker og nonner, bilde tilbedelse - alt har hedensk opprinnelse "(se side 359).
Sten Nilsson i den katolske kirke og den Røtter
 
Guds pakt sevenfold  av Sten Nilsson utstedt på Livets Ord forlaget.
 
 

Ingen kommentarer:

 

Legg inn en kommentar