Hva er Nephilim og hva betyr det for endetidens slekte?

Ordet Nephilim gjentas første gang i 1 Mosebok 6, om det slektet som levde på Noahs tid. 

"1.Mos.6.4: Det var kjemper (nephilim) på jorden i de dager, og siden også. 
For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. 
Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne." 

Husk at Noah levde i 600 år før flommen kom. Og på den tid, og kanskje før hans tid, så gikk falne engler (Guds sønner) inn til menneskenes døtre, og de fikk barn, oversatt med kjemper. Disse ættlingene av englene var det noe ondt og kanskje også noe inteligent over. Og denne blandingen av det naturlige og overnaturlige, skapte kaos i det fine som Guds skapte til å begynne med. Det var en manipulasjon av DNA`et, og de som hadde det, fikk heller ingen rom for omvendelse.

Om du vill lese en ikke kanonisert skrift om Nephilim, så les 1 Enoks bok (selv om den ikke er kanonisert, dvs ikke bibelsk, så gjentar Judas i sitt brev ett vers fra Enoks bok). Her står det om hvilken ødeleggelser og skader disse kjempene gjorde. Og så jeg skjønner det, de onde ånder dvs. det vi kaller demoner, virker som om de kommer fra disse kjempene. Muligens er det en forskjell på falne engler (som Guds skapte, men som valgte å foralte det himmelske ettersom de ettertraktet det her nede), og demoner, som muligens er avkomet til disse falne englene.

Vi kan se noe lignende i endetidens forførelse i Åp 13, i Dyrets forførelse ved å gi merket til alle som vill ha mat, klær ol. Merket er muligens ett Chip (teknologien finnes, og brukes noe) som blir satt inn i menneskets høyre hånd eller panne, så man kan bli scannet feks. ved kjøp av varer i butikken. Men denne Chipen vill manipulere ditt DNA og forandre det totalt, og når det er gjort, står det veldig tydelig:

"Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden,  skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. " Åp 14:9-10.

Jeg hørte at noen som hadde studert dette med forandringen av DNA`et ved hjelp av Chipen, fikk en mye lengre levetid. Men sannheten er at de som tar denne chipen får ikke leve lenger enn til Jesu gjenkomst til Israel, høyst 7 år. Da gjør antakligvis Herren Jesus ende på de.

Nephilim gjentas i skriften her:

"4.Mos.13.33: "Der så vi også kjemper ("nephilim"), anakitter av kjempeætt ("nephilim"). 
Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.
"

Og senere ser vi at David slåss mot Goliat, som da er 3,5 meter høy, sikkert en manipulert menneske, altså en "nephilim".

Og det er godt mulig at denne forførelsen vill gjenta seg i endetiden, den vi nå lever i. 

Arkologer har funnet stedet hvor Goliath levde, likevel arkologiske Goliath funn i Israel beviser at bibelen har rett

Arkeologer ved Israels Bar-Ilan-universitetet kunngjorde i forrige uke at oppdagelsen av en massiv port og andre festninger i ruinene av Gat, hjembyen til Bibelens Goliat. Den gamle porten er en av de største noensinne oppdaget i Israel og bevis på filisteren byens makt i det 10. og niende århundre f.Kr. Gat selv gjorde en kort opptreden i Bibelen når David, Goliats overvinner og fremtidige konge av Israel, "handlet som en galning, lage merker på dørene i porten og lot spytt renne ned i skjegget. "Selv om et slikt funn gir mye troverdighet til Bibelen, hva om å oppdage Goliat? Vi avventer å oppdage skjelettrester av en mann så stort som vil forvirre forskere? Faktum er, de har oppdaget flere Goliater i Israel og andre steder som passer bibelske beskrivelse. Og akkurat som Bibelen beskrevet gigantene eller hva evolusjonister kaller "neandertalere," disse Goliath bein ble begravd side om side med mennesker som finnes på Karmelfjellet og andre steder i Israel og andre steder i verden.

For eksempel Mugharet el-Zuttiyeh  ("Cave of the Robbers»), og Es Skhul er (som betyr barn), paleo-antropologer fortelle oss, en "forhistorisk" arkeologiske området i  ØvreGalilea,  Israel  som også inkluderte både de påståtte "moderns ", og de ​​såkalte" neanderthals "av regionen.

Les hele artikkelen her.

Sid Roth - Vi fant Nephilim

Denne beskrivelsen av kjemper, eller hybrider, som levde for flere 1000 år siden, primært på Noahs tid, torpederer Darwinismen. På den tiden gikk falne engler inn til vanlige kvinner, og de fødte dem Nephilim, eller kjemper som det står i vår bibel. Og pga den forandringen som skjedde på jorden da, så måtte Gud sette en stopp for deres ondskap. Og sånn som det var i Noahs dager, skal gjenta seg igjen før Jesu gjenkomst.

Nephilim Peru - Episode 8

Publisert 13. mai 2016
Jeg ønsker å diskutere et emne som jeg har vært forsker i mange år nå, og det er dette: Nephilim.

Vi vet fra 1 Mosebok 6 at de falne englene tok koner fra menneskene som de valgte og resultatet av den uhellige union var hybrid skapning kjent som Nephilim.

Teksten forteller oss veldig tydelig at det var kjemper på jorden i de dager, og også etterpå da Guds sønner i hebraisk B'nae ha Elohim eller himmelens engler-forlot sin første bolig, og gjorde det utenkelige .... parret med menneskelige kvinner. Et av resultatet for denne uhellige union var kjemper.

De første innfødte eller indianar folk forteller oss om giganter som bebodde landet. Jeg har sittet med eldste og hellige menn og kvinner av forskjellige stammer og hørt deres muntlige tradisjon om gigantene.

Min hypotese er dette. At 3500 år siden da Josva og Kaleb begynte å innta det lovede land, blir vi fortalt i avsnittet at Nephilim var der, sønner av Anak.

Jeg har skrevet mye om dette rundt det lovede land i bøkene mine. Vi kommer nå til Bibelens fortelling som forteller oss at den høyeste Gud gav mandat til Josva og Kaleb, til å utrydde mann, kvinne og barn og drepe alle dyrene og deretter å brenne alt.

Richard Dawkins, som er en av de fremste evolusjonister i det 21. århundre, bruker denne teksten til å peke på Bibelens Gud som en som driver med folkemord, manisk, lunefulle og morderisk gud. Selvfølgelig vet vi at han er en Gud av kjærlighet, men mange folk når de hører dette, lurer på hva som er hva!

I det øyeblikket vi tar med Nephilm i ligningen, forandrer alt seg. Vi begynner å forstå at de falne englene bevisst har satt dem der i det lovede land, fordi de vet at Den Høyeste Gud ønsker den eiendommen for seg selv.

Det er mange forskjellige Nephilim stammer som vi leser om. The Nephilim, Raphaiam, Zamzumim, emitterene, anakittene, som for øvrig betyr: lang hals. Det er min påstand at grunnen til at det er så mange forskjellige stammer, er for jeg tror det var en genetisk manipulering av de falne englene for å skape mennesket i sitt bilde, og motarbeide Guds plan for Den Høyeste Gud for menneskers forløsning.
Da Josva og Kaleb inntok det hellige land jeg tror da at det var en diaspora av disse Nephilim stammene og noen flyktet nordover inn i det som nå er Europa, mens andre bygget båter og dro ut i Middelhavet og fant den nye verden.

Thor Hyredhal beviste at dette kunne gjøres i sin bok RA. Han bygde papyrus båter, sette opp et seil og bare fulgte passatvindene og havnet på øya Barbados i den nye verden.

Det er historier om gigantiske skjeletter som finnes i hele Amerika. Er disse restene av Nephilim stammene?

Jeg har vært på sporet i mange år nå for å undersøke gjenstander, og kommer til mange nettsteder over hele Amerika. Jeg var bare i North Carolina hvor jeg ble vist en Kjempe Pipe. Er dette røret seremoniell eller ble det brukt av noe ruvende stort, kanskje 9 fot i høyden?

Her er en rask titt på intervjuet vi gjorde om det gigantiske røret: Vi hadde Joseph Riverwind som var leder og Dr. Larualyn Riverwind i Studio med oss og ba dem om fortelle oss om denne nylig avdekkete gjenstanden. Her er hva de hadde å si om det.
___________________________________________________


Er ikke de megalittiske steinene vi finner i Sacsayjuman, Peru, gåtefulle?

Disse enorme megasteiene er sømløst satt sammen uten bruk av mørtel, en teknikk som kalles Ashlar Sammentrekning.
Da conquistadorene spurte Inkane om veggene vi ser på Sacsayjuaman, Inkane fortalte dem at kjemper hadde bygget den.

Hva om det er sant? Hva hvis det er en skjult historie som Scotty Wolter av amerikansk Oppdager antyder?

Hva om den teknologien som bygde disse strukturene ikke lenger eksisterer i dag? Med andre ord den som bygde disse strukturene tok sin teknologi med seg da de dro.

Hva om byggerne av disse stedene, som viser avansert ingeniørverk, matematikk, konstruksjonsteknikker og kunnskap om forandringer i solenergi som for eksempel sommer- og vintersolverv eller Vår og Høst jevndøgn, var ikke mennesker, men en del av de falne englene som kom hit fordi de ønsket å bli tilbedt som guder?

Så er det langstrakte hodeskaller. Er de alle vuggende hodegjerde, eller kunstig manipulert, som noen ville ha oss til å tro, eller kanskje disse langstrakte hodeskaller kan være en rest av en Nephilim stamme?

Bli med oss og se selv hva vi oppdaget i Peru.

Bli med oss og se bevisene på det vi mener er en hemmelig kosmisk krig!

Nephilim blant oss