24 febr. 2017 - Jesu gjenkomst, og den ugudelige tiden

I går diskuterte/pratet jeg med min datter og spurte henne om hvorfor Jesus egentlig kom igjen? Og det er egentlig ett interessant tema.

Det er 2 forbilder på Jesu gjenkomst, og den ene er Lot, som ble reddet fra mobben og deretter vreden, og Noah, som også ble reddet fra å møte datidens vrede, som kom over hele jorden.

Lots dager

Lot bodde på en ugudelig plass, og jeg har en mistanke om at det var kona som fikk Lots familie til å bo der (Jesus advarte jo mot Lots kone, som var kjær i verden). Det var en av historiens mest ugudelige plasser. Og vi kan se at homosexualitet var meget vanlig, også voldtekter, tortur og drap av fremmede. Samfunnet var som en etsende syre av ondskap, som gjennomsyret alle som bodde der. Lots familie ble også påvirket. Vi kan se senere, etter Sodomas ødeleggelse, at Lots døtre forfører faren mens han er drukken, for å få barn (barn var meget viktig på den tiden). Det er ingen tvil om at de var påvirket av atmosfæren og menneskene i byen de hadde bodd i.

Les hele artikkelen her.

29 juni - 2014 - Som det var i Lots dager...

Jeg har ofte vært fasinert av fortellingen om den rettferdige Lot, som bodde i Sodoma. Her har vi den gudfryktige Abraham, som var i bønn. Han hadde fått besøk av Herren, og 2 av hans engler i menneskeskikkelser. Mens Gud og Abraham pratet sammen, så tenkte Herren:

"Skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre?" 1 Mos 18:17. Og dermed avslørte Herren hva Han tenkte å gjøre: "Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor.Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det.»"

Gud hadde fått høre menneskers undertrykte rop og nød, og det hadde nådd opp til Hans trone. Og Han ville nå undersøke saken nøyere. I følge historieskrivere, så var Sodoma en fryktelig plass å besøke. Fremmede som kom på besøke kunne bli torturert midt på torget, voldtatt og så drept. Det var ikke bare engangstilfelle, men noe som gjentok seg. Og det fantes mange andre onde ting de gjorde.

Les hele innlegget her.

21 juni 2016 - President Obama har oppfylt hvert eneste punkt på homo-aktivistenes ønskeliste -arven etter Obama

Artikkelen er hentet fra her.

Om sju måneder vil Barack Obama ha forlatt Det Hvite Hus og overlatt embedet til Donald Trump eller Hillary Clinton. Men arven etter Obama vil leve videre i form av en uslokkelig konflikt i Syria og Irak og fremveksten av ekstrem islam vil fortsette. På hjemmebane har det også skjedd mye. En endret definisjon av ekteskapet, militærets åpenhet for homofile og utvidede hat-krim lover er blant de ting det LGBT samfunnet har oppnådd de siste årene. Fakta er at homo-agendaen er blitt en viktig del av arven etter president Barack Obama. Samtidig har bibelsk kristendom i stadig større grad blitt fortrengt ut av det offentlige rom og jagd ut av skole og på mange arbeidsplasser er det nå tabu å snakke om Jesus. “Homofili er inn og Jesus er ut,” sa en pastor tidligere i år under et karismatisk stevne.

Barack Hussein Obamas ettermæle som president vil kunne oppsummeres i tre punkter. For det første har vi under Obamas tid sett USAs statsgjeld bli tilnærmet fordoblet. Siden valgdagen i 2008 har USAs regjering lånt mer penger enn det alle 

Les hele artikkelen her.

9 juli 2016 - Det store frafall rammer KrF -sinte troende kaller KrF for “skjøgepartiet”

Artikkelen er hentet fra her.

KrF er nå i ferd med å vende ryggen til sitt tradisjonelle “grunnfjell” ved å nå åpne
opp for homofili. Partiet som engang favnet kristne velgere fra alle leire er nå blitt likt AP, Høyre, Venstre og alle andre partier. I dag, lørdag 25 juni 2016, er en merkedag i KrFs historie, for i dag går KrF leder Knut-Arild Hareide i homotog i Oslos gater, hvor han sammen med perverse syndere med knyttede hender vil rope ut 09sitt opprør mot Gud. Samtid meldes det om at KrFs tidligere partileder,  Valgerd Svarstad Haugland nå har gjort helomvending og nå går for at homofile også kan få¨adoptere. En etter en ser vi nå at ledende KrFere kommer ut av skapet og fronter sitt egentlige synspunkt som er ja til synd og opprør, og nei til Bibelen, nei til kristne verdier og nei til Jesus Kristus. KrF er i sannhet blitt det store “kompromiss-partiet” og bør forandre navn deretter.

Les hele artikkelen her.

14 juli 2014 - Kristen bakar i trøbbel
 på grunn av homokake

SYMBOLFIGURAR: Venene Ernie og Bert, som på norsk heiter Erling og Bernt, er blitt symbolfigurar for deler av homorørsla. Dei skulle pryde den omstridde kaka i Nord–Irland.


Artikkelen kan leses her.

 

HOMOFILI 

Grunnen er at dei nekta å bake ei kake med barne–tv–figurane som på norsk heiter Bernt og Erling, og slagordet «Støtt homofilt ekteskap».

Eit bakeri med kristne eigarar i Nord–Irland kan verte rettsforfølgd av styresmaktene, melder The Daily Telegraph.

Eigarane av Ashers Baking Co. i Newtownabbey kansellerte ordren fordi det bodskapen strir med den religiøse overtydinga deira. Dei meiner det å produsere kaka, med slagordet og logoen til homogruppa QueerSpace ville innebere å støtte kampen for kjønnsnøytral ekteskapslov i Nord–Irland. Resten av Storbritannia har allereie fått slik lovgiving.

Les hele artikkelen her.

2 juli 3014 - Homoseksuelle ødelegger for messianske jøder

Artikkelen er hentet her.

Den messianske moshaven Yad Hashmonah, som er et samfunn bestående av messianske jøder og evangelikale kristne er idømt å betale erstatning til to lesbiske kvinner fordi de nektet å gjennomføre «bryllupet» deres.

Det er distriktsretten i Jerusalem som har avsagt denne dommen, der to lesbiske kvinner ønsket å avholde festlighetene rundt «bryllupet» sitt ved Moshaven. Dommer Joad Cohen opprettholdt en dom fra en lavere rettsinstans som hevdet at moshaven forbrøt seg mot en lov som forbyr diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering.

–Vi var klar over at vi brøt loven. Men noen måtte ta det første steget og gjøre det, sier Ayelet Ronen, som er generalsekretær for den vesle landsbyen.

Les hele innlegget her.

1 juli 2014 - Feiglin kaller homosensur for terror

Homoseksuelle bøller i Israel «terroriserer» og forsøker å sensurere sine motstandere og tilhengere av et normativt familieliv. Dette har fått minister Moshe Feiglin til å se rødt, og nå maner han til å sette foten ned for den politisk korrekte homoterroren.

Bråket begynte i forrige uke da utdanningsminister Shai Piron fra partiet Jesh Atid uttalte at homoseksuelle som lever i partnerskap ikke kan klassifiseres som en «familie». Det tok imidlertid ikke lang tid før homolobbyen hadde skrudd tommeskruene såpass hardt til at Piron gav etter – og trakk utsagnet tilbake.

Knapt et døgn senere har imidlertid Knessetmedlemmet Moshe Feiglin fra Likud-partiet tatt til orde for å forsvare Pirons opprinnelige utspill – og hevder at årsaken til at han trakk utsagnet tilbake er «terror»

Ulveflokk

–Som en ulveflokk styrt av en fløytelyd strømmet de mot den stakkars karen som forlot flokken, hoppet de alle på Piron, skriver han på Facebook.

–Piron ble utsatt for kryssild fra alle kanter, ildgivning som var ment for å drepe, og som blir backet opp av alle medier, og som er ment utelukkende for å delegitimere hans standpunkt. Dette er politisk assassinasjon. Det blir ikke gitt rom for debatt, ikke engang noe i nærheten. Man hugger bare hodet av ham som stilte seg frem og lar de andre holde hodene nede i skyttergravene – i frykt for den samme terroren, skriver Feiglin.

Feiglin forsetter å skrive: –Alt dette blir gjort i motets og frihetens navn. Derfor kan vi spørre: Hvem er det som er lukket inne i et skap nå? Shai Piron eller Nitzan Horowitz (sistnevnte er homoseksuelt parlamentsmedlem og homolobbyist).

–Den naturlige familien, understreket Feiglin, er samfunnets byggestein. Ja, jeg ser at familien som verdi er under angrep, en verdi som må forsvares. Hele den vestlige sivilisasjonen er i ferd med å falle sammen på grunn av at familieverdiene forsvinner. Den jødiske staten som vi gjenopprettet etter 2000 år kan ta seg råd til å akseptere denne trenden.

–Staten kan ikke ta seg rett til å forhindre mennesker fra å velge det livet i et hvilket som helst forhold de selv foretrekker, men forsøket på å innføre et nytt verdisyn på majoriteten via lovgivning som samtidig blir støttet opp av politisk korrekt terrorisme; det er uakseptabelt.

Sensurmentalitet

Feiglin møtte selv homoseksuelle grupper da han gikk inn i Knesset sist gang, og sa at han var enig i at også de hadde rettigheter. Han la imidlertid til at: –Det er tydelig at den dominerende røsten blant homoseksuelle ikke er handler om dialog, men om sensur av dem som ikke tenker som dem.

–Det er «helt legalt» å tro og mener at det fins en grunnleggende forskjell mellom den naturlige familien, som består av en mann og en kvinne – og alle andre former for forhold, understreket han.

–Man kan argumentere og forsøke å overbevise, mennesker kan forbli uenige og det er helt greit det, men man kan ikke tvinge en person hvis verdisyn er annerledes enn ditt til å holde kjeft. Slik mobbing kommer til syvende og sist til å føre til skade for saken, uansett. Man kan allerede merke indignasjonen det vekker. Makt skaper ikke legitimitet. Det skaper aversjon, sa Feiglin.

Forskjell

Piron, som uttalte seg på torsdag, at «Israel har retten på sin side, kanskje endatil plikt til å si til likekjønnede par at de ikke kan kalles familier, men at de ville få like rettigheter.» Over shabbat trakk han imidlertid tilbake uttalelsen, da han uttalte at han hadde blitt misforstått og at «det var en grusom ting å si. Det er ikke min oppgave å si hva som er og hva som ikke er en familie.» Piron er ortodoks utdannet rabbiner. Han holder derfor fast på at «homoseksuelle par er, sett fra en 'borgelig, sosial, økonomisk og kulturelt ståsted en familie i alle praktiske henseender. Religiøst er saken en helt annet, og den saken må løses.»

 

Lars-Toralf Storstrand
01.07.2014 12:58

Klodens kamp

"Og etter sju dager skjedde det. Da kom vannet fra storflommen over jorden. I det året Noah fylte 600 år, den syttende dagen i den andre måneden, brøt alle kilder i det store dypet fram, og himmelens sluser åpnet seg." 1 Mos. 7:10-11

 

Den lakoniske setningen: «. . .den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet», beskriver en global katastrofe på patriarken Noahs tid. Etter bibelsk kronologi var dette rundt 2350 f.Kr./1656 etter skapelsen. Mange ser på fortellingen om syndfloden som en ren myte uten basis i virkeligheten, eller at Bibelens syndflodberetning skildrer lokale oversvømmelser i Mesopotamiadalen eller andre steder. Problemet med dette synet er at de geologiske funnene bærer sterke bud om en verdensomspennende katastrofe i jordens fortid. Bevismaterialet er overveldende, globalt, og ligger åpent for alle som er villige til å tolke det uten forutfattede meninger.

 

Denne artikkelen er basert på en bokstavelig tolkning av Bibelens skapelses- og syndflodberetning fordi den i tillegg til å være nedskrevet i Guds ord, også korresponderer best med de geologiske funn, tradisjoner, etc. som jorden kan vise til i overmål. Det er ingen andre forklaringer som kan danne ramme rundt syndflodberetningen enn katastrofisme.

 

Les hele det vitenskapelige dokumentasjonene på syndefloden mm.