Skal den kristne overholde sabbaten?

Nei, jeg mener etter å ha lest Guds Ord, at vi skal holde en hviledag, gjerne på søndag, men er ikke nødt til å følge den jødiske tradisjonen fra fredag til lørdag kveld. Det er først og fremst tilholdt jødene. Denne infoen har jeg hentet ut av Studiebibelen av 1988, og skrevet dette via en diskusjon på FB:

"Om din samvittighet tvinger deg til å overholde sabbaten, så greit for deg. Men det betyr egentlig ingenting. Sabbat betyr enkelt og greit opphøre med arbeid, hvile, og substantivet betyr hviledag. Og Loven sier at vi skal holde hviltedagen hellige, som de første urkristne, helt tilbake til 125 e.kr. holdt for en søndag, pga Jesu oppstandelse skjedde på den dagen. Så det er ikke de som ville skille jødiske fra hedningskristne, som kom senere, som sto bak dette. Det var for å ære den dagen Jesus sto opp igjen, som var en Søndag.

Studiebibelen fra 1988 sier videre "I motsetning til rabinerne og tradisjonene hevdet Jesus at sabbaten ikke var noe må i seg selv, men et middel, forordnet for menneskenes skyld. Tilleggene til sabbatsbudet frakjente han bindende kraft når det gjaldt den enkeltes samvittighet og livsførsel. Som Bibelen sier "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten". Dette ordet antyder at Jesus er Messias, som har fullmakt til å sette den gamle paktsramme ut av kraft og i sin tid opprette en ny pakt, Matt. 12:6.

På den andre siden respekterte Jesus som jøde selv sabbaten, Lukas 4:16.I urmenigheten ser vi at judaistiske agitatorer som arbeidet for å påtvinge de hedningekristne jødedommens riter, som som omskjærelse, apgj. 15:1, og jødiske spiseskikker, Kol. 2:21ff, også har agitert for sabbatsfeiring, Kol 2:16,, Gal. 4:10, Rom. 14:5ff, så vel som overholdelse av den jødiske festkalender, og enkelte av de troende har latt seg påvirke. Paulus stiller den enkelte fritt i dette spørsmålet, rom. 14:5ff. Han anser altså ikke den nytestamentlige troende forpliktet på sabbatsbudet. Men likeså lempelig som han er ovenfor svake medkristne med en skrøpelig samvittighet, like ubønnhørliig streng og avvisende er han ovenfor sabbatholdere som vil frata de troende deres evangeliske frihet, kol 2:16 jf. Gal 4:10f, 5:12.

 

10 febr. 2017 - Må vi nærme oss jødedommens bud, skikker og regler?

Jeg blir litt bekymret, når jeg møter kristne som ikke har jødisk bakgrunn, begynner å hengi seg til Sabbater, sabbatsmåltider, høytider, jødiske skikker, og noen som selv forandrer navnet sitt til ett jødisk navn, istedenfor det jordiske man fikk her.

Paulus som var jøde, stred ofte med jøder som forsøkte å innføre jødiske lovregler i menigheten

Husk at mye av striden Paulus hadde med de religiøse jødiske kreftene på hans tid, var nettopp det at menigheten vill falle ut av nåden, og ta etter ulike jødiske skikker (bibelsk plikt for de som var født innen jødedommen), som omskjærelse. Men bibelen sier om Galaterne, som først fikk nåden ved tro, og gjennom Guds kraft, men så fornektet troen ved å åpne opp for lovens krav og sier;

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.   Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere.   Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven.   Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden." Gal. 5:1-3.

Det finnes mye bra i loven, og vi er faktisk påbudt å følge Lovene, men ikke ved en ytre rettferdighet. Da Herren ga Ånden i vårt hjerte, så var de 10 budene bare begynnelsen av det vi skulle overholde, men Ånden vil ta tak i alle de små tingene også, som misunnelse, hat, bitterhet, sjalusi, uforsonlighet, oppblåsthet, mangel på ydmykhet, stolthet, frykt/angst, grådighet, utukt (berøring av andre parts kjønnsdeler uten å være gift), hor i hjertet (dvs at man nyter kvinnen i sine tanker en som man ikke er i forbund med), religiøsitet, hardhet, egoisme, utnytte andre, mobbing, festing, drikking, etc. etc.

Les hele innlegget her