22 januar 2017 - Atomkrig i eldgammel tid?

Vitenskapen har lagd opp og fortalt oss hvordan utviklingen er og har vært, og at dagens mennesker er det mest avanserte som noen gang har levd på jorden! Men likevel, så dukket det opp beviser til tid og annen, som motbeviser mange av teoriene til vitenskapen, historikere etc. Det er blitt funnet områder i verden, som det kan virke som det har vært atomkrig, som var for flere 1000 år siden.

Jeg har alltid vært nysgjerrig til hvorfor Gud lot 1656 år med historie, fra den gamle verden, den i Noahs tid, bare ble beskrevet med noen få kapitler. Kanskje vi snakker om ett kapittel. 1 Mosebok 6. Men det finnes flere og flere, som tror at den gamle verden var det som grekerne kalte "Atlantis", en avansert verden, som Noah vokste opp i. Og som Noah og sønnene muligens ikke delte videre til sine etterkommere (men det kan hende at ting ble delt videre, bare tenk på de avanserte Egyptiske pyramider, som ingen enn i dag vet hvordan man flyttet på).

Idag så bruker menneskene 10 % av hjernen, mens da Gud skapte Adam, er jeg sikker på at Adam brukte hele hjernen. Tenk bare på når Gud fører alle dyrene til Adam, så han skulle gi dem navn. Det er som sagt ikke få dyr på jorden, og selv idag, hvor mange arter har dødd ut, så enda finner vi nye arter. Og Adam ga alle navn, og jeg er sikker på at han også husket det etterpå.

Dessuten ble de gamle, de første menneskene, opp rundt 900 år. Og den gamle verden levde i mer enn 1500 år, og kunne ha gjort store teknologiske nyvinninger, uten store problemer. Det er også derfor Gud lukker kunnskapen om den tiden, fordi Han ønsket ikke at de som levde i tiden etter Noah, skulle vite noe om det. Fordi teknisk utvikling, vil også gi fart på å spre ugudelighet, vold og umoral. Bare se på TV`en. Og det som er på TV`en (internett, spill, mobil etc) sprer seg som en kreftsvulst inn i samfunnet, og vil ødelegge denne generasjonen. Fordi vi fyller oss med vold, så vil også vold prege samfunnet vårt. Og vold ødela Noahs generasjon, i tillegg til at det oppsto kjemper, store mennesker, som skjedde pga en forening mellom engler og kvinner. Idag bruker vitenskapen kunnskapen for å manipulere det som er skapt, og kan lage supermennesker.

Vi må ikke glemme at Egypternes storverk, kan ikke bare ha blitt bygd uten at det var en god del teknologi innblandet, som er ukjent for oss selv idag.

Så kom jeg over dette nettstedet, hvor de delte litt om områder på jorden, hvor det er sterk stråling, som fra en gammel atomkrig. Kan det være så at man brukte atomvåpen på Noahs tid? Vi vet at Noahs generasjon vil oppstå igjen, og det kan ikke være noe annet enn vår generasjon. Vi som er såpass tekniske, og som eksprimenterer med embryoner og celler, og skaper ting i labratoriet som er langt over hva som er etisk riktig i Guds Øyne. Og dermed kommer snart Gud til å stoppe ondskapen vår, før den ødelegger og perverterer alt som er Godt i Guds øyne!

Dette nettstedet skriver bla.:

"Sjø av glass ...

På hver eneste kontinent, er det områder hvor de kan finne eller har funnet hva noen har kalt "glass-sjø", enten på overflaten, eller begravd under århundrer av skitt, hvor sanden og / eller skitt har bokstavelig talt blitt smeltet av intens varme i glass. Fargen på disse havene varierer i henhold til mineralinnhold, men de er overalt. Og de er praktisk talt identiske med de som ble opprettet av den amerikanske regjeringen i Nevada-ørkenen da de først testet den moderne atombomben.

Nevada bombe testene Produsert en unik "hav av glass" Eller smeltet materiale i henhold til eksplosjonen.

Den forrige forklaring på alle disse fenomenene var "meteroriter", men mønstrene er helt feil. For eksempel, for at en meteor kan klare å skape den slags varme, krever det en påvirkning. Disse "Glass-sjøene" har generelt ingen nedslagskratere forbundet med dem ...

Kan du tro at månen selv har minst ett hav av glass på den? (Mer om dette om ett minutt.)

Bombet område i India og radioaktive ruiner ...

Kort sagt, regjeringen i India ønsket å bygge et nytt samfunn med boliger. Så i regionen Rajasthan, India, et område som er dekket området i tre kvadratmil, ti engelske mil vest for Jodhpur, etablerte de mark og bygde hus. Folk flyttet inn, men begynte å bli syke. Mange ble faktisk syke. Da de gikk inn for å finne ut hvorfor, oppdaget de at hele området var uforklarlig radioaktivt, og i et sirkulært mønster (med et svært radioaktivt varmt Null punkt grunn) i samsvar med hva som skjer under en typisk luft-båret kjernefysisk detonasjon.

De evakuerte området, og nå er det bare en karantene i ødemarken.

De har også gravd opp hele byer hvor folk og deres skjeletter er forsteinede, frosset i tid i det øyeblikket av øyeblikkelig død, og skjelettene er radioaktive.

Ruinene av gamle atomreaktorer ...

Afrika

På Oklo gruve i Gabon i Vest-Afrika i 1972, et selskap fra Frankrike søkte etter uran til drivstoff for sine atomkraftverk. I et område med stabil geologi, fant de en rekke produkter, alle merkelig nok i en rett rad, og gravde dem ut.

Problemet oppstod da de sendte avgårde dette uranet som skal bearbeides til kjernebrensel.

Det hadde allerede blitt behandlet, og brukt, og var ikke noe bra for nytt drivstoff. Det var ikke bra for å produsere kraft med. Isotopen prosenten var helt feil. De var ikke i samsvar med rå uran. De var i samsvar med brukt brensel, den typen som er trukket ut av en atomreaktor etter bruk!

Prosentene var ikke i samsvar med alle andre tidligere kjente rå uran forekomster.

Men det oppsiktsvekkende er dette. Innebygd i hver av disse små uran forekomstene er det påviselige mengder av elementet Plutonium, den viktigste ingrediensen i de fleste moderne atombomber.

Og Plutonium er ikke et naturlig forekommende element. Det er dannet bare inne i gradert våpen, oppdrettet/lagd i en atomreaktorer. Reaktoren må være spesielt utviklet for å produsere plutonium. Det danner ikke på egen hånd eller naturlig.

 

Endelige utfallet?

Det var et nedlagt, fra gammel tid, våpen som produserte en atomreaktor ...

Noen hadde evnen til å produsere, og faktisk produserte, kjernefysiske våpenplutonium, for en lang lang tid siden ...

Glasserte ruiner ...

På ulike steder rundt om i verden, mange gamle ruiner bærer en bemerkelsesverdig konsistent egenskap.

I møte med alle ruinene, alle står overfor en felles hendelse på hvert sted, har blitt smeltet inn i glass med intens varme (glassert). Det er vanlig. Det er rykter/bekreftet å være ruinene i den nordlige enden av Death Valley som bærer dette kjennetegnet. Det er ruiner i Mellom-Amerika som bærer dette kjennetegnet. Skottland er strødd med ruiner som dette. Det er ruiner overalt som bærer dette merket, hvis du ser etter dem.

Og de er alle i tråd med effekten av en eksponering gjennom en intense hete, sånn som er produsert av en luft sprengt atombombe (ruinene av Hiroshima og Nagasaki bar også denne egenskapen før de ble ombygd). Den veggen som vender mot selve kjernefysiske eksplosjonen blir smeltet til glass av varmen."