19 mars 2018 - Media - og statlige avsløringer på 70 tallet, og dagens overvåkning!

Jeg så filmen "The Post" - som er en sann historie om hvordan

journalister i Whashington Post - etter mye om og men - i 1973 - skrev sikkerhetsdokumenter - som viste at flere Amerikanske presidenter løy - når det gjaldt Krigen i Vietnam. Alle presidentene virket som de ikke sendte soldater til Vietnam for å vinne noe - men fordi de ønsket å vise Amerikanske muskler. De fortalte noe helt annet til offentligheten - da som nå.


Filmen handler om Katharine Graham som da ledet Washington Post - og den handlet også delvis om New York Times. På 6o

Bildet over: Den virkelige Katharine Graham og Redaktør Bradley

tallet så var alle disse avisene - og ikke minst lederskapet i The Post - venner med høye embetsmenn - ja selv presidenter. Og de hadde en noe uetisk linje - om å ikke skrive ting som var drøyt og dårlig for eliten. Lederskapet i Post var personlig venner med President John Kennedy og hans krets, og ikke minst var de venner med noen av topp-politikerne rundt Nixon regjeringen. Året var 1973.


Stjålet Hemmelig materiale - trykt i avisene tross motstand fra Staten

Men en Vietnam veteran - Daniel Ellsberg - som kom høyt opp i hiarket - så

Bilde over: Daniel Ellsberg - en militær analytiker -
lekket informasjon om USAs dobbeltrolle
rundt Vietnam krigen

dobbeltmoralen og løgnene til administrasjonen og ikke minst deres presidenter. Og han fikk stjålet høytsensitivt materielle - stemplet Strengt Hemmelig. Som viste Amerikansk dobbeltmoral rundt Vietnam krigen. Hvor unge amerikanske menns liv ble blåst bort på noe som ikke hadde noe verdi eller moral. Det var bare noe Eliten ønsket - å krige for krigens skyld.


Først var det New York Times som fikk tak i dokumentene - og jobbet med de i 3 måneder. Men da de skulle i trykken - så fikk de beskjed fra en dommer om at det var forbudt å trykke dette som var Strengt Hemmelig. Og de fikk munnkurv over Amerikansk dobbeltmoral. Varslere var uønsket.


Men så fikk Washington Post tak ikke bare noen dokumenter - men alle som var stjålet - nok papirer til å fylle et helt rom. Og de vurderte å offentliggjøre det. Og det var kamp om advokater ol. Til slutt - så bestemte eieren seg, en kvinne - som virket usikker på seg selv - hvor mange forsøkt å få henne til å la være - til å trykke dette. Senere frikjente Høyesterett både Washington Post og New York Times.


Grunnloven skulle beskytte innbyggerne fra overgrep fra myndighetene

Det er viktig å se at Grunnloven i USA (Amandment) er bygd opp for å forhindre at Staten får overmakt - og at innbyggerne kan virke i trygget fra ett overformynderi. Dette var noe forfedrene hadde lært ved at Engelske lederskapet gjorde uetiske overgrep mot privatlivet til Amerikanerne. Og på den tiden hadde man ikke noen elektronisk overvåkning. Derfor ble også Eliten på 70 tallet felt av Høyesterett - og litt etterpå så ble Nixon selv felt i Watergate Skandalen.


Maktens folk - finner en annen vei til å fungere i makt

Men de kreftene som virket på 70 tallet - er på ingen måte blitt ryddet bort. De fant nye måter å komme tilbake på. Washington Post som var en Demokratisk vinner på 70 tallet - er nå idag en sikkerhetsrisiko for alle amerikanere som elsker uavhengighet. Det samme gjelder New York Times.


Media har blitt kjøpt opp - og forkynner Elitens evangelium

På 80 tallet var det rundt 200 eiere av media i USA - idag har de

kun 6 eiere (vi har det samme demokratiske problemet i Norge - med 2 eiere av Media Eliten). Både Washington Post og New York Times er idag oppkjøpt av folk som støtter ensidig Demokratene - som Clinton familien og deres uetiske Foundation (som norske politikere har gitt rundt 1,5 milliarder av norske skattepenger til - og så ble de samme menneskene satt inn i toppjobber innen FN ol. - Norsk korrupsjon!?) Og eierne av media kjører i tospann - for Globalisme. Staten USA har fått en ny måte å dominere og overvåke amerikanerne (og Europere og mange flere) - via media og sosiale medier.


Snowden - en ny "The Post" skandale - men i mye verre omfang

I 2013 gikk så Snowden ut - og avslørte på nytt - som Washington

Bilde over: Edvard Snowden

Post en gang i tiden gjorde - Amerikansk dobbeltmoral og ønsker om å regjere over alt som skjer på Nettet. Vi kan lese noe fra boken om Snowden:

Under Snowdens første hemmelige intervjuv, sier han "Jeg så at de holdt på å bygge et system hvis mål var å eliminere personvernet globalt, og sørge for at ingen kunne kommunnisere elektronisk uten at NSA kunne innhente, lagre og analysere kommunikasjonen" Side 58 i boken Overvåket.

Dagens eiere av The Post og The Times - kjører omvendt løp enn hva de gjorde i 1973

"Flere ganger sa Snowden at han hadde villet at Laura og jeg skulle arbeide med sakene fra begynnelsen av, for han visste at vi ville være pågående og ikke la oss kue av trusler fra myndighetene. Han viste flere ganger til New York Times og andre store medier som hadde holdt tilbake viktige saker etter anmodning fra myndighetene." side 64 i boken Overvåket.

"Jeg respekterte Gellman, men ikke Washington Post, som for meg er selve maktelitedyret og representerer alle de verste sidene ved amerikansk politisk journalistikk: Et altfor nært forhold til statsadministrasjonen, ærefrykt overfor sikkerhetsstatens institusjoner, rutinemessig utestengning av annerledes tenkende. Avisens egen mediekritiker Howard Kurtz dokumenterte i 2004 at avisen systematisk støttet krigsforkjempernes sak under oppkjøriningen til invasjonen av Irak, samtidig som den nedtonet eller ignorerte motstanden. Kurtz konkluderte med at Washingon Posts dekning hadde vært "påfallende ensidig" til fordel for invasjonen. På lederplass var avisen bland de ivrigste og mest ureflekterte tilhengerne av amerikansk militarisme, hemmelighold og overvåkning" Side 64 og 65 i boken Overvåket.

I filmen "The Post" blir Washington Post æret for sitt mot - for å stå imot Amerikanske myndigheters press - men ca 35 år senere - så er avisen blitt en annen avis - som nå er talsrør for Amerikansk politikk. Husk: Hele tanken med media - er at de skal avsløre uetiske ting ved Myndighetene - så de mister sin posisjon til å utføre maktovergrep mot befolkningen. Men dette bekymrer ikke media seg over idag - i Vesten, i USA eller i Norge. Journalister er eid av noen som driver med monopol på eierskap - og de jobber ikke for at folket skal nyte friheten å slippe diktatur fra Staten. Idag har den norske staten mer og mer blitt ett meningsdiktatur - som også USA økte voldsomt under Obamas regjeringstid (ikke rart at sosialisten Jagland - ga fredsprisen til Obama - de er tross alt i samme diktatoriske, konspiratoriske udemokratiske ideologiske gruppe - hvor folket må betale prisen for deres maktsyke).

De første avsløringene

Det første som ble trykket av Snowden dokumentene sa dette:

"National Security Agency (NSA) innhenter for tiden telefonlogger fra flere millioner amerikanske kunder av Verizon, en av USAs største leverandører av teletjenester, i henhold til en strengt hemmelig rettskjennelse avsagt i april. Rettskjennelsen, som The Guardian sitter med en kopi av, sier at Verizon "løpende og daglig" skal gi NSA informasjon om alle telefonsamtaler i deres systemer, både innenlands i USA og mellom USA og andre land. Dokumentet viser for første gang at under Obama-administrasjonen blir kommunikasjonsdata fra flere millioner amerikanske borgere innhentet vilkårlig og i stort omfang - uten hensyn til om de er mistenkt for lovbrudd eller ikke". Side 81 fra boken "Overvåket".

Kamp mot terror - eller kampen for å kunne kontrollere folks private liv?

Det som er interessant i talen fra Bush og Obama - om "krigen mot

terror" - at den omhandlet egentlig ikke noen kamp mot terror - og det de gjorde i Midtøsten (Irak og ikke minst "Den Arabiske Våren") var like meningsløst som det de gjorde i Vietnam - men alt omhandlet en kamp for å få kontroll over personindividet i USA - det landet som har det frieste landet når det gjelder ytringsfrihet og frihet til å være selvtenkende - og hvor innbyggerne er stolt av sin frihet til å kunne uttrykke seg. Vi kan jo lure hvem som styrer butikken bak disse 2 nevnte presidentene. Kanskje det har noe med Bush bestefars fortid - hvor han jobbet sammen med nazistene i Polen - det som tyskerne kalte Auschwitz? Obama er bare plukket ut av Eliten for å videreføre overvåking og kontroll av enkeltindividet.

Og det er også derfor Trump får juling daglig i pressen - som er eid

av de som selv valgte de foregående presidentene før Trump - hvor de ser det som en katastrofe å ha Trump i posisjon. Samtidig så er ikke Trump allmektig - og kan heller ikke rense ut all ulumskheten i amerikansk etterretning - som har blitt bygd inn siden 2 verdenskrig - og mye før det. CIA formet mye etterretning rett etter krigen med hjelp av 1000 tidligere nazister. Og en av de var den nazistiske generalen Reinhard Gehlen - som drev med overvåkning for Hitler mot Sovjet. Han fikk starte sin egen hemmelige organisasjon i USA etter krigen - for amerikanske myndigheter.

Snowden avsløringene opprørte Amerikanerne

Men avsløringene førte til ramaskrik i USA, og det ble bla. skrevet:

"Demokratenes senator Mark Udall sendte ut en uttalelse der han sa at "denne typen omfattende overvåkning burde angå oss alle, for her har myndighetene gått for langt, og vi burde alle være sjokkert". Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) sa at "sett i et rettighetsperspektiv kan det knapt tenkes at noe mer skremmende enn dette ... Det er mer enn orwellsk og bekrefter igjen i hvilken grad grunnleggende demokratiske rettigheter blir ofret i all hemmelighet etter krav fra etterretningsetater som ikke behøver å stå til ansvar". Side 82 fra boken "Overvåket".

PRISM

Men dette var bare toppen av isfjellet. Den neste avsløringen var

PRISM - som ga myndighetene hjemmel til å overvåke ens private liv:

"Det som gjorde at PRISM-avsløringene var så viktige, var at NSA med dette programmet kunne skaffe seg praktisk talt hva som helst fra de internettselskapene som flere hundre millioner mennesker over hele verden bruker som sin viktigste kommunikasjonskanal. Det var mulig takket være lovene som var blitt vedtatt etter 11. september, som ga NSA vide fullmakter til å overvåke amerikanere og praktisk talt ubegrenset mulighet til å gjennomføre vilkårlig masseovervåkning av hele befolkninger i andre land.

FISA Amendment Act fra 2008 er loven som regulerer NSAs overvåkning. Den ble vedtatt av begge partier i Kongressen i kjølevannet av overvåkningsskandalen fra Bush-perioden hvor NSA drev med uhjemlet avlytting. En viktig side ved loven var at den i praksis legaliserte kjernen i Bush ulovelige program. Som skandalen viste hadde bush i hemmelighet gikk NSA fullmakt til å avlytte amerikanere og andre innad i USA og begrunnet det med behovet for å følge med på terroristers virksomhet. Ordren tilsidesatte kravet om rettslige kjennelser som normalt må foreligge for å kunne foreta innelands overvåkning, og resulterte i hemmelig overvåkning av tusenvis av menneser innad i USA" Side 84 og 85 fra boken "Overvåket".

"Så snart FISA domstolen har satt sitt "godkjentstempel" på disse tillatelsene, har NSA fullmakt til å overvåke hvem de vil at utenlandske statsborgere, og kan tvinge tele og internettselskaper til å gi dem tilgang til telekommunikasjonene til ikke-amerikanere - Facebok-chat, Yahoo!-e-post, Google-søk. Det er ikke nødvendig å overbevise en domstol om at personen er skyldig i noe, eller ta det i det hele tatt er grunn til å mistenke vedkommende" Side 85 fra boken "Overvåket".

De selskapene som var i PRISM var Facebook, Google, Apple, YouTube, Skype og flere. Men da PRISM skulle trykkes i Guardian

 

- så nektet alle Internettselskapene at de aldri hadde hørt om PRISM. De var da nødt til å trykke artikkelen - for å la selskapene ta diskusjonen etter at den var publisert. Myndighetene i USA kom Guardian i forkjøpet - og lot Washington Post få trykke artikkel om PRISM. Da de sjekket artikkelen - så de at noe manglet: Uoverensstemmelsen mellom NSA versjonen og IT selskapenes uttalelser. Uansett så hadde de store Internettselskapene milliarder av brukere over hele verden - og det var et sjokk å vite at NSA hadde tilgang til kundenes kommunikasjon.

Media i USA støttet disse avsløringene (men noe senere begynte de å motarbeide Glenn Greenwals - forfatter av boken "Overvåket"), som var overraskende, med tanke på at amerikanske medier, og særlig etter 11 september, hadde vært kraftpatriotiske og intenst lojale overfor myndigheter og makthavere, og dermed fiendtlig innstilt, til tider uforsonlige, mot dem som avdekket deres hemmeligheter. Eks. så kriminaliserte media WiliLeaks avsløringer - som også var topphemmelige dokumenter om USAs rolle.

Obama godkjenner en liste over mål for internettangrep

"Den tredje artikkelen, som ble publisert samme dag, avslørte et strengt hemmelig presidentdirektiv signert president Obama i november 2012, hvor Pentagon og beslektede etater instrueres om å forberede seg på en serie aggressive internettaksjoner verden over. "Høyere sikkehets- og Etterretningstjenestemenn er blitt bedt om å sette opp en liste over potensielle oversjøiske mål for amerikanske internettangrep, viser et strengt hemmelig presidentdirektiv som The Guardian har fått tilgang til", lød det første avsnittet i artikkelen" Side 92 i boken "Overvåket".

Obama er en mann som jeg aldri har hatt tiltro til. Han sa en ting

Bilde over: Merkel er på telefonen - og hun er veldig sint

offisielt - og gjorde stikk motsatt i handling. Og media beskyttet han ofte. Nå har det vært en masse anklagelser mot Trump pga Russiske hackerangrep mot valget, som gjorde at Trump vant. Jeg tror det bare er en røverhistorie diktert av USAs hemmelige tjenester og ikke minst den såkalte Skyggeregjeringen. Men det burde vært lagd mer skandale av at Obama godkjente internettangrep mot andre selvstendige nasjoner, med tanke på hva Trump blir anklaget for. USA er kanskje den største røverstaten i å drive med Cyber angrep og stjele hemmeligheter. Hvilken er verst til å hacke? USA - Russland - Kina eller Nord-Korea? USA har den største kapasiteten på de fleste områder - iallefall enda.

Maktens folk forfølger de som avslører deres hemmelige dobbeltmoral - og at de bryter lovene

"Det jeg ønsket mest av alt, var at folk skulle se hvor uredd Snowden var. Den amerikanske statsadministrasjonen hadde jobbet hardt de siste 10 årene for å vise frem sine grenseløse makt og innflytelse. Den hadde startet kriger, torturert og fengselet mennesker uten lov og dom. Og budbringerne var ikke immune: Varslere var blitt skjelt ut og straffeforfulgt, journalister truet med fengsel. Gjennom systematisk bruk av skremsler mot dem som vurderte å utfordre dem, hadde myndighetene prøvd å vise at makten ikke lot seg tøyle av hverken loven eller etiske retningslinjer, moral eller grunnlov: Se hva vi kan og vil gjøre med dem som stille seg i veien for vår agenda! Snowden hadde trosset skremslene, og det så åpenlyst som det gikk an. Mot er smittsomt. Jeg visste at han kunne oppildne mange mennesker til å gjøre likedan". Side 94 fra boken "Overvåket".

Etterord:

Mot er smittsomt - men det koster også. Å røre ved alle disse hemmelighetene enten det er i Norge, USA eller andre land - kan koste dyrt. Og mange mennesker har faktisk omkommet pga det - men vi hører stort sett aldri om dem. Jeg har flere ganger hørt historien at "de hadde vært på sporet av noe viktig angående mennesker i høy stilling eller noe hemmelig som ble gjort" - og så døde de via mistenkelig dødsfall som flyulykke, bilulykke, selvmord, de falt ned fra noe etc etc.

Et mistenkelig dødsfall - hvor den avdøde stred mot den politiske viljen

I Norge har vi vår egen skandale sak via Sivilingeniør Jan Wiborg.

Da denne profesjonelle kartmåleren avslørte at å sette en flyplass på Gardermoen var mindre bra pga vær ol Mens tåkemålningene på Hurum (som var det andre alternative til en flyplass) var tuklet med. Til sist ble han funnet død i København - og så det ble hørt - så visste han hvem som sto bak ønsket om å ha flyplassen på Hurum - og skulle avsløre det. Dro så for å møte en i København - og døde på en merkelig måte. Og ryggsekken hans med dokumenter var borte. 

Dansk politi henla saken raskt - enda de burde ha forfulgt saken. Det kan virke som saken var politisk motivert av noen med makt - som hadde gode kontakter inn i selveste Danske politiet og noen ville skjule sannheten for alt det var verdt (senere opplysninger - som nok ikke er bevist - snakker om at en Stortingsrepresentant hadde leid 2 torpedoer for å utføre udåden). 

Det er også verdt å ta med seg at AP sto steilt på at flyplassen skulle ligge på Gardermoen. Og vi vet at AP er den som siden krigen har hatt mest innflytelse på det mest i dette landet - og vi vet at makt korrumperer. Og bare Gud vet hvor mye hemmeligheter det finnes i det partiet - og hvem som sitter bak og manipulerer, styrer og trekker i trådene - som skal for alt hva det er verdt - skjules for allmennheten. Hadde folk visst sannheten - hadde AP aldri hatt makt idag. Men folk blir fortsatt imponert av "Keiserens nye klær" - men Sannheten bryr man seg lite om - at mannen (partiet) faktisk er naken!

En dag vil Sannheten bli ropt ut

Men i Evigheten vil alt bli avslørt - som Jesus selv sa 

"Men intet er skjult som ikke skal bli åpenbart, og intet er skjult som ikke skal bli kjent;  derfor skal alt det som dere sier i mørket, bli hørt i lyset, og det som dere hvisker i øret inne i kammerne, det skal bli forkynt på takene." Lukas 12:2-3.

Og denne verden består av hemmeligheter - men bare når Staten lever i åpenhet og ærlighet mot sitt eget folk - så vil også demokratiet fungere. Men om Eliten blir maktsyk - ettersom makt over tid kan lett korrumpere - så blir fristelsen lett for å forsøke å ta kontroll over den vanlige mannen i gata. Makt gir sin egen beruselse. 

Derfor er Norge fullt av bomveier - så i tillegg til at man betaler til

 

en overfylt Statskasse - også blir det registrert hvor du kjører (tenk, du betaler Staten for at de kan overvåke deg). 

GPS, Smartphones (som myndigheter kan skru på mikrofonen og høre deg - uten at du forstår det), internett ol. - er alle med å føre Verden under en felles kontroll - hvor noen få styrer. Det er iallefall målet - det vi kaller globalismen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og FRP jobber mot Globalismen - spesielt deres ledere. Og globalismen er en annen form for New Age - hvor man kan ane at eks. AP ligner mer på ett religiøst parti - enn ett politisk parti. Der ser vi bare når de blir hysterisk rundt Utøya - og blir aldri ferdig med den - av den grunn at den er bra å bruke politisk for å misbruke den - for å sverte meningsmotstandere! 

Rart at det er så få som forstår det - eller som klarer å lese politikerne mellom linjene. Og hvorfor bruker man all energi på å henge ut rettferdige politikere - jo, fordi de forsinker videre globaliseringsplaner. Siv Jensen våger ikke å fjerne Listhaug - spørsmålet er om hun hadde hatt muligheten - hadde gjort det?? Jeg er ganske overbevisst at Siv Jensen - bortsett fra at hun er en Bildenberger (Globalist) - også lever ut ett dobbeltliv i sin politiske karriere. Handlingene hennes avslører henne!

20 okt. 2017 - Den virkelige Russia-connection: Clintons og Obama

Artikkelen kan leses her.

Noen få dyktige journalister i USA er ved å rulle opp den største politiske skandalen siden Pentagon-papirene og Watergate. Sara Carter i circa.com, John Solomon i anerkjente The Hill og Sean Hannity i Fox News har allerede lagt så mye på bordet at det er umulig å kvele: Kongressrepresentanten Anthony Grassley har allerede stilt spørsmål så ubehagelige at det får oppstyret om Trumps forbindelser til Russland til å blekne.

Spørsmålene berører grunnleggende konstitusjonelle forhold: Det handler om grensene for den utøvende makt. Kan «government» få så stor makt at den kan overkjøre rettsstaten? Det har hele tiden vært frykten hos the Founding Fathers og vokterne av amerikansk forfatning.

Det drev protestene mot Richard Nixon pga Watergate, som gjaldt hans forsøk på å tildekke en løgn, mer enn selve innbruddet. og det gjaldt løgnene om Vietnam. Det gjaldt også krigen i Irak. Da problemene virkelig begynte å tårne seg opp, reagerte Bush II med tildekking, inntil noen få modige generaler så nederlaget i øynene og klarte å snu skuta.

Ytringsfrihet og offentlighetslov er derfor høyt verdsatte deler av amerikansk demokrati. Uten transparency og accountability kan ikke USA forbli både et demokrati og en supermakt.

Gåtefullt

USA befinner seg midt i en stor omstilling, hvor det skal ta stilling til om den mest liberale president noensinne kunne være korrupt. Et så sterkt ord er ikke lenger mal apropos etter det som har fremkommet om Uranium One-salget, dvs salget av 20 prosent av amerikanske urangruver til Vladimir Putins Russland.

FBI innledet i 2009 etterforskning av Rosatoms forgreninger i USA, Rosatom er som navnet antyder, et statlig russisk selskap for alt som har med atomindustri å gjøre. FBI fant ut at russerne drev bestikkelser, hvitvasking, kickbacks, utpressing for å skaffe seg kontrakter og kontroll over amerikanske nøkkelselskaper som drev amerikansk atomindustri, bl.a. skaffet deg seg kontroll over selskapet som transporterer uran til amerikanske atomkraftverk. Det var snakk om milliarder av dollar.

En amerikansk forretningsmann hadde meldt seg for FBI og sagt seg villig til å være informant. Han hjalp FBI med å skaffe seg oversikt over hvor dypt russerne hadde infiltrert amerikansk atomindustri.

Denne informasjonen ble svært viktig da russerne ville kjøpe det canadiske selskapet Uranium One, som eide 20 prosent av amerikanske urangruver. Uran er nasjonal sikkerhetsinteresse. Det er råstoffet til USAs atomvåpen. Man lar ikke slik nøkkelindustri havne på utenlandske hender. Et eget råd avgjør: Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS. I det satt daværende utenriksminister Hillary Clinton, justisminister Eric Holder og finansminister Timothy Geithner. Alt som har med atom å gjøre blir overvåket av hele det amerikanske sikkerhetsapparatet. Hvis russerne er involvert blir også CIA og alle etterretningsorganisasjonene koblet inn.

Da Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, skulle behandle russernes kjøp av Uranium One, forelå det masse informasjon, både om russernes ulovligheter, deres infiltrasjon og konsekvensene for USAs sikkerhet.

Likevel gikk salget gjennom, i juli 2010. I juni hadde Bill Clinton vært i Moskva og holdt foredrag for Renaissance Capital og fått et honorar på 500.000 dollar. For ett foredrag.

Etter salget av Uranium One fikk Clinton Foundation overført 145 millioner dollar fra russiske interesser.

Forgreninger

Man skulle tro at justisdepartementet ville leve opp til sitt navn og være interessert i å kaste lys over russernes ulovligheter. Men det motsatte skjedde. Saken ble lagt lokk på. Det ble reist sak mot noen få russere, men de videre forgreningene – Clintons og konsekvensene for nasjonale sikkerhetsinteresser, ble aktivt blokkert.

Forretningsmannen som hadde vært infiltratør måtte undertegne en non-disclosure act, en NDA, der han fraskrev seg muligheten til å gå offentlig. Dette gir mening så lenge det var snakk om en aktiv etterforskning, men det kan også brukes til å mørklegge, og det er det justisdepartementet har gjort. Mannen får fortsatt ikke forklare seg offentlig om hva han vet.

Tricky

Dette er ikke noe som gjelder snøen som falt i fjor. Mannen som etterforsket russerne i 2009 var statsadvokat i Maryland, en mann ved navn Rod Rosenstein. Han er i dag nummer to i justisdepartementet. Sjefen for FBI het Bob Mueller. Han leder i dag spesialetterforskningen av Trump og mulige Russland-forbindelser. Det som i pressen omtales som «collusion», samrøre.

Men hvis denne saken blir kjent, og det er den allerede begynt å bli, så vil det si at Mueller og Rosenstein og nestleder i FBI, Andrew McCabe, er inhabile.

Justisminister Jeff Sessions ba seg fritatt for befatning med Russlandsaken da han tiltrådte. Han erklærte seg inhabil. Men hva med Uranium One-historien og Mueller, Rosenstein, McCabe? Og her blir saken enda mørkere, her får den Watergate-preg: Disse folkene som har stilt seg i spissen for etterforskningen av Trump & Russland, har hele tiden visst at de satt på en Russland-sak som er virkelig samrøre, og den er eksplosiv: Den berører nasjonale sikkerhetsinteresser, ulovligheter og korrupsjon, herunder siste års presidentkandidat.

Det er når man ser hele saken i perspektiv at den får dimensjoner som er uten sidestykke.

Det alvorlige sett fra et forfatningsynspunkt er den aktive mørkleggingen for å skjule feil, grove feil, korrupsjon, berikelse, brudd på lojalitet til grunnloven, lov og rett, for pengenes skyld, for maktens skyld. Det setter de andre skandalene i relieff: Hillary Clintons samrøre mellom Clinton Foundation, som Norge har gitt rundhåndet til, og e-postskandalen, bruken av en privat server til offentlige dokumenter, noe av dem hemmelige og top secret.

Det er sett i sammenheng at disse skandalene kaster lange skygger over Washington som maktens sentrum.

De samme aktørene har satt i gang jakten på det som hittil har vist seg å være et fantom: Trumps Russland-connection.

At de selv var implisert i en virkelig skandale, legger grunnlaget for en politisk utblåsning vi bare kan ane.

Blokkerer

Under Richard Nixon var Bob Woodward og Carl Bernstein stjernene som felte ham med informasjon de fikk fra kilden Deep Throat. Nå er det noen få journalister, Sara Carter, Solomon, Hannity, som bekler rollene.

Men til forskjell fra den gang er mestparten av mediene besatt av å felle Trump og forsvare Hillary og Obama. Det har gjort stemningen i amerikansk offentlighet helt spesiell. Det er kommet et hysteri inn i mediene som antagoniserer.

Våre egne medier fungerer på samme måter: De driver et spill med publikum. Norske mediers Trump-hat er så sterkt at de har en høy sperre mot å gjengi noe som er til hans fordel. Derfor blir de forsvarere for løgnen.

Å rulle ut en sak som impliserer Obama-adminstrasjonen i korrupsjon og undergraving av demokratiet, er hinsides medienes fatteevne. De har plassert seg selv i en posisjon hvor det å tenke seg noe slikt, er en umulighet.

Men det blir de nødt for. Denne saken – det er flere bakt inn i hverandre – er så stor at den har en egentyngde. Det finnes journalister og kongressrepresentanter som tar den videre.

Når man vet at en PBS-undersøkelse fra i sommer viste at over 60 prosent av amerikanerne har lav tillit til mediene, mot  bare 30 prosent som har tillit, forstår man at det allerede finnes en skepsis der ute som gjør at denne skandalen ikke kommer til å dø.

Den er et oppgjør med et liberalt Amerika som etterhvert glemte hvem de representerte og hva det handler om. De laget en ny versjon som var identitsk med deres egne idealer.

Det er dette USA som nå havarerer. Harvey Weinstein handler om noe mer enn en manns utnyttelse av sin makt. Han er et symbol på en kultur. Han er tvilling til en annen maktperson som også utnyttet sin posisjon. Bill Clinton.

Amerikanere ser disse perspektivene, og det kommer til å bli et knusende oppgjør.

 

http://thehill.com/policy/national-security/355749-fbi-uncovered-russian-bribery-plot-before-obama-administration

https://www.circa.com/story/2017/10/17/national-security/the-fbi-uncovered-russian-nuclear-kickback-scheme-months-before-the-obama-administration-passed-uranium-one-deal-with-moscow

Venstresidens dobbeltmoral rundt Trump

14 juli 2017 - DET ER OVER: Etter Medie løy om Trump, Lou Dobbs Gikk på TV og fortalte om deres verste mareritt

Les innlegget her.

President Trump tur til Frankrike i løpet av de siste par dagene har vært en stor suksess, dermed så forsøker media å distrahere oss alle. De fortsetter å spre konspirasjonsteorier og løgner om Trump og Russland. Denne uken var det Don Jr “møte” med en russisk advokat, neste uke vil det være noe annet.

Vel, har Lou Dobbs fått nok! Han gikk bare ut på Live TV og fortalte om medienes verste mareritt.

Dobbs fortalte hvordan SkyggeRegjeringen (Eng. Deep State) i hemmelighet, sammen med liberale media, forsøkte å styrte Trump. Han forklarte hvordan de akselererende lekkasjene innenfra de øverste nivåene av regjeringen, er for å fylle media med Trump skandaler og prøve å “bryte viljen” til det amerikanske folket. De ønsker å gå inn og fjerne ham.

Her er et utdrag:

“Dette er en innsats av Skyggeregjeringen (Deep State) å kjøre over en behørig valgt president ... og bryte viljen til det amerikanske folk ... Dette handler om et stygt angrep fra venstresiden, det demokratiske partiet, for å gjennomføre et statskupp mot president Trump. Hjulpet av venstreorientert MEDIA.”

17 juli 2017 - Frankrike: 897 bilbranner på to dager

Innlegget kan leses her.

4. juli var Frankrikes nasjonaldag. Som vanlig ble det feiret med fyrverkeri og glede. Og, som vanlig, også med bilbranner. I løpet av to dager brant 897 biler, ifølge innenriksdepartmentet. En liten økning fra ifjor, kunne de legge til. Da brant det 855 biler.

Politiet arresterte 368 personer i år mot 577 året før. Hva betyr det? At det var færre brannstiftere i 2017 eller at politiet ikke greide å finne like mange gjerningsmenn?

Det har også vært mange tilfeller av vold, sier talsmann for innenriksministeren, Pierre-Henry Brandet . Han sier at det er uakseptabelt at landets sikkerhetsstyrker er målskiver for vold. 13 tjenestemenn og militære ble skadd i løpet av de to siste dagene, sier han og forteller at en politimann ble regelrett banket opp av mobben i Seine-Saint-Denis natt til 15. juli. Han måtte løsne åtte skudd for å kunne redde seg selv.

«Politiet er blitt kanonføde», tordner politiets fagforeningsleder, Loïc Travers. I et dokument fordømmer de drapsforsøk på politiet med jernstenger og betongblokker. Politistasjonene angripes og den «utsatte ungdommen» tenner på biler og venter på at politi og brannvesen kommer slik at de kan gå til angrep

Mars 2017 - USA forsterker troppene sine i Tyskland med 4000 soldater

Artikkelen kan leses her.

US Army vil forsterke sin stilling i Tyskland gjennom å utplassere 4000 nye soldater nær den midttyske byen Celle, melder DWN. Fra før er det klart at USAs tropper i Ramstein skal styrkes. En fordel for USA er at mesteparten av kostnadene skal bæres av tyske skattebetalere.

Igjen ser vi hvordan Tysklands rolle som plattform for USAs kriger forsterkes.
Dette underbygges ytterligere av CIAs etterretningssenter i USAs konsuiat i Frankfurt am Main. Dette konsulatet fungerer som en stat i staten og overvåker hvem de vil, også Tyskland.
Der jobber CIA-agentene som om de skulle være i kampinnsats, skriver DWN.

I Tyskland er det 179 militæranlegg som kontrolleres av USA, og USA har utplassert 54.280 soldater i landet. Ved Stuttgart-Vaihingen er hovedkvarteret for USAs europeiske kommando, EUCOM, Ved Stuttgart-Möhringen er hovedkvarteret for USAs afrikanske kommando, AFRICOM og i Wiesbaden er hovedkvarteret for US Army i Europa.

Så Tyskland er i realiteten fortsatt et land under USAs totale militære kontroll, okkupasjonen etter annen verdenskrig har aldri tatt slutt, den har bare fått en annen form.

Ramstein i Tyskland er base for USAs globale dronekriger og Tyskland er nøkkelleddet i USAs massive militære opptrapping mot Russland.

7 juli 2017 - USA kan ikke forsvare et Europa som ikke lenger vet hva det står for

Bilde: – Nei, nå får du gi deg Angela! Fotografene jakter på motiver som kan si noe politisk. Telegraph gjorde i går et nummer av at Trump ikke fikk tatt hånden til Melanie da de gikk opp flytrappen. Det er noe hysterisk over dekningen. Angela er utnevnt til leder av den frie verden som i dag er anti-Trump-fronten. Det finnes bare en leder av den frie verden, og det er USAs president. Han heter Donald J. Trump. Foto: Philippe Wojazer/Reuters/Scanpix

Man åpner avisene og venter at Trump Warszawa-tale skal pryde forsidene. Trump holdt en historisk tale. Han viste at han er leder av den frie verden og har mot og styrke til å si det som. må sies, på et historisk sted: Monumentet over Warszawa-oppstanden.

Men hva er det som pryder forsiden av Aftenposten: -Verden mangler en sjef.

Les hele artikkelen her.

4 juni 2017 - Ingen Hijab kledd muslim på minnekonsert for terrorofre

Hentet fra en FB venn

Jeg har nettopp sett live-konserten "One Love Manchester", som skulle feire kjærligheten og samholdet mellom britene, alt som svar på det islamske terrorangrepet som tok livet av 22 uskyldige sivile i Manchester, men som nå også måtte omfatte terrorangrepet i London, der sju så langt har mistet livet. Mange skadde har fått ødelagt sine liv.


Man kan mene hva man vil om slike konserter, og stille spørsmålstegn om nytten. Men én ting viste den med skremmende klarhet. Ikke alle ville minnes terrorofrene og vise "samhold" og "kjærlighet". En vesentlig gruppe glimret med sitt fravær. 


Blant det store folkehavet var det ikke én hijab å se. Hadde kamerafolkene som sveipet over det store publikumet funnet så mye som én, hadde de zoomet inn på den og vist den lenge og vel for å vise det store, lykkelige fellesskapet. En stor andel av befolkningen i Manchester er muslimer. Her hadde de anledning til å ta avstand fra terrorangrepet i Allahs navn og vise at de også ville være en del av fellesskapet. 
Men ikke én hijab var å se. Ikke én.

7 mai 2017 - Tybring-Gjedde: – Han er kanskje den verste av dem alle

FRANKRIKE: Christian Tybring-Gjedde (Frp) følger spent med på valget i Frankrike. Foto: NTB scanpix

Artikkelen kan leses her.

Søndag møtes de to franske presidentkandidatene Marine Le Pen og Emmanuel Macron til den avgjørende runden i det franske valget.

Og forskjellene mellom de to kunne knapt vært større. De har helt forskjellige syn på hva som er best for Frankrike når det gjelder innvandring, EU og landets økonomi.

Her hjemme i Norge følger Christian Tybring-Gjedde (Frp) spent med på utfallet av valget.

– Vi skal ta islam på alvor. Der mener jeg hun har et veldig godt poeng. Vi ser mange land med forferdelige syn på kvinner og homofile. Vi skal ikke ha islamisme og ekstrem islam i Europa. Vi står opp for europeiske og franske verdier, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Les også: Macron og Le Pen har avlagt stemme

PRESIDENT: Marine Le Pen (t.v.) tilhører Nasjonal front, mens Emmanuel Macron har startet sin egen bevegelse "En Marche!" (Fremad!) etter å ha vært næringsminister i sosialistregjeringen. Søndag  blir en av dem Frankrikes nye president. Foto: Eric Feferberg / AP / NTB scanpix

– Gufs fra en svunnen tid

Han legger ikke skjul på at han håper Le Pen fra Nasjonal Front blir å se som landets president etter at valgstemmene er talt opp. Likevel tror han det er urealistisk.

 

Tybring Gjedde omtaler Macron som «kanskje den verste av dem alle», og tror han må gå tilbake på flere av sine valgforslag om han vinner.

Selv om Frp-politikeren ønsker å se Nasjonal front-lederen komme til makten, er det ikke alt han liker ved den franske presidentkandidaten.

– Hun har en retorikk mot Israel, som jeg er helt fremmed for. Det hatet mot Israel forstår jeg ikke. Det er litt gufs fra en svunnen tid vi ikke ønsker å få tilbake, sier han til NRK.

Les også: Harde fronter når fransk valgkamp går mot slutten

KØ: Velgere i kø i Marseille. Foto: Claude Paris / AP / NTB scanpix

– Taper på målinger

Den belgiske avisa Le Soir skriver at tre ulike valgdagsmålinger ifølge avisas kilder gir Emmanuel Macron en oppslutning på mer enn 60 prosent.

Ifølge avisa er det snakk om tall fra foreløpige målinger gjort søndag. Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Valgdeltakelsen og antall blanke stemmer blir viktig for valgutfallet, ifølge Le Soir.

I Frankrike er det ikke tillatt å publisere valgdagsmålinger og prognoser før valglokalene stenger, men franskspråklige medier i Belgia har tradisjon for å lekke tall mens valget fortsatt pågår.

18 april 2017 - Utestenges fra Facebook uten å skjønne hvorfor

Stadig flere synes å bli utestengt fra Facebook (FB) i kortere eller lengre tid uten at det er klart hvorfor. FB har opprettet et "angiveri-system" og grupper av faktasjekkere som skal forhindre falske nyheter, men systemet kan vel så gjerne - og kanskje aller helst - benyttes for å fjerne meninger og tolkninger en ikke liker. På kort tid har f.eks. kunstneren Thomas Hebdo fått karantene, det samme har lederen av Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel, mens Hanni Afsar har fått sin konto deaktivert.

For mange av oss har Hanni Afsar vært en interessant stemme på Facebook. Men åpenbart ikke for Facebook selv. For noen uker siden – og uten forvarsel – fikk Afsar deaktivert sin konto.

Angiveri-system

Det sosiale nettverket Facebook har 1.13 milliarder brukere og 60 millioner selskaper er aktive.

Den amerikanske konsernsjefen, initiativtaker og medgründer av Facebook, Mark Zuckerberg har varslet at selskapet skal bekjempe «falske nyheter». De legger derfor opp til et angiveri-system hvor brukerne kan overvåke og rapportere hverandre. Det skjer anonymt.

Systemet innebærer at meningsmotstandere kan mobilisere sine egne for så å rapportere ytringer man ikke liker til ansiktsløse moderatorer på Facebook. Antall anmerkninger vil trolig øke sannsynligheten for utestengelse. Metoden er «perfekt» for å sette meningsmotstandere sjakk matt.

Men hva kvalifiserer Facebook (FB) til et nyhetsbyrå? Skulle FB være et sted hvor vi deler «happiness», gir hverandre klapp og klem, et «likes» når vi publiserer selvportrett, bilde av barna eller typisk vakre omgivelser, et sted for gode følelser, der vi kan dele hverdagslige trivialiteter – gjerne med skreddersydde lykkeprofiler med flotte fasader som vi kan dele med venner og kjente? Så viste det seg at mange av FB-brukerne er samfunnsengasjerte folk. Vi benytter FB (også) til å løfte opp eller kritiserer nyheter fra medier, typisk såkalte redaktørstyrte medier (massemedier, nasjonale medier eller lokalmedier) eller det som kalles alternative medier.

Situasjonen kunne egentlig være en vinn-vinn, men den har utviklet seg i en annen retning.

Hele innlegget kan leses her.

25 mars 2017 - Rikingenes dommedagshjem

«Survivalism», en ideologi som går ut på aktivt å forberede seg til sivilisasjonens sammenbrudd, har lenge vært assosiert med konspirasjonsteoretikere, religiøse dommedagsprofeter og våpenentusiaster i den populærkulturelle bevisstheten.

Nå er slike forberedelser i ferd med å spre seg blant blant direktørene i teknologibedrifter, sjefene for aksjefond og andre rikfolk, skriver magasinet The New Yorker.

Flere bedrifter verden rundt står parat til å møte den voksende etterspørselen etter bygg som kan beskytte beboerne mot enhver form for ekstremhendelse. Det være seg pandemier, asteroider eller tredje verdenskrig. De som har råd til slikt, stiller også visse krav til standard. Luksusbunkere for de aller rikeste er en bransje i vekst, melder CNN.

Les hele artikkelen her.

Tidligere muslim forteller venstresiden at deres toleranse vil få dem drept

Det er ingen hemmelighet at de venstreorienterte liberalerne mener seg å være forkjempere for fred, kjærlighet, toleranse og like rettigheter for minoriteter og kvinner. I virkeligheten så fungerer det motsatt av alle disse tingene.

Ayaan Hirsi Ali er en kvinnelig rettighets aktivist. Men skulle tro at hun vill være på linje med venstresiden agenda og meninger? Hun vokste opp som Muslim som gir enda flere faktabevis på at hun er på linje med de radikale venstreorientertes rettigheter? Helt feil. Hun har vokst opp og sett ulykker og baksiden av den islamske ideologien som en helhet. Og hun er sinna, og snakker ut om det etter terrorangrepet i London.

Les hele artikkelen her.

22 mars 2017 - Økonomisk kollaps på vei

Bob Kudla er en av USAs økonomiske eksperter. Kudla mener at USA har kommet i rekkevidden av økonomisk tilbakegang, som vil gå rett mot en krise. De eneste som tjener penger er bankene. Forbruket er døende. Lønnen har tilbakegang og nærmer seg inflasjon. Trump vil feilaktig få skylden, og det er planlagt på denne måten.Hvor ille vil det få?

11 mars 2017 - Rike mennesker forlater Europa

Bildet: Frihetsgudinnen har en dragning for en ny type mennesker: Ressurssterke fra Europa som ser mørkt på fremtiden. Det er et underkommunisert fenomen, men finansielle rådgivere har oppdaget at kundene deres pakker sammen og drar. Fri fly av mennesker og kapital kan bli kostbart når tilliten forsvinner. Hva kan myndighetene gjøre? 

Artikkelen er hentet her.

Det heter at jøder er kanarifuglen i gruva, som forteller når demokratiet er truet, men  også rike er en god værhane. Når rike mennesker pakker sekken og forlater Europa er det et umiskjennelig tegn på at de ikke har tro på fremtiden.

Det er investorrådgivere som oppdager at deres klienter ikke lenger er interessert i Europa, men flytter til oversjøiske land. En ting er å flytte penger, men når man fysisk forlater Europa er det noe annet og mer alvorlig.

Frankrike, Italia, Spania og Hellas har på bare ett år mistet 20.000 rike, med en formue på over 1 million dollar, ifølge «The Wealth Report 2017» laget av New World Wealth for den globale luksusmegler Knight Frank.

Vanligvis snakker ikke rike mennesker om hvorfor de flytter. De pakker bare sammen  og forlater landet i all stillhet. Men Amoils nevner «religiøse spenninger» som noe av det første, sammen med sosial uro, kriminalitet og synkende sikkerhet. Dette er akkurat de faktorer som kritikerne av det grenseløse, multikulturelle samfunnet har advart mot i årevis. Nå bekrefter utflyttingstrenden at de har hatt rett.

Høye skatter er også ved å bli en del av innvandringsregnskapet. Migrantener er mange, men ikke lønnsomme. Det er middelklassen i vertslandene som må betale omkostningene ved ny infrastruktur og høye trygdeytelser. Myndighetene viser så langt ingen forståelse for deres frustrasjon, men snakker om forskjellssamfunnet for å gi folk dårlig samvittighet. Høyres Kristin Vinje begrunnet forslaget om å droppe barnetrygden med at pengene trengs for å ta seg av alle innvandrerbarna som kan dårlig norsk fordi foreldrene ikke har hatt råd til barnehave. Men dette er bare halve historien: Vinje vet godt at mange foreldre ikke vil at barna skal gå i barnehave, de foretrekker kontantstøtte og egen kultur.

Slik kobles faktorer til hverandre som ellers kunne vært holdt adskilt, og myndighetene driver en slags negativ undervisning av skattebetalerne. De må selv finne ut av sammenhengene. Men hvordan skal de kunne bryte ut? Ved å flytte.

Rike mennesker kan lettest gjøre det, men andre vil følge etter. Mennesker i frie yrker, selvstendige næringsdrivende, talentfulle unge.

Tino Sanandaji har sagt at det største tapet Sverige lider ved masseinnvandringen ikke er omkostningene ved å ta seg av de som kommer. Det er det fremtidige tapet ved de som drar.

De som forlater Europa drar til Den nye Verden: Australia, New Zealand, Canada og USA.

Immigrasjonen er lønnsom: Australia tok imot 11.000 dollarmillionærer i 2016.

Aller øverst på listen over faktorer som ligger bak emigrasjonen står personlig sikkerhet og livsstil. Det er altså følelsen av at man ikke lenger er trygg og fremtiden for ens barn, og verdispørsmål, som får folk til å gjøre noe så drastisk som å bryte opp.

Hvor så man en norsk avis eller medie intervjue mennesker som forsaker alt de har byggt opp og reiser ut? Det ser man ikke, for det vil være det samme som å si at samfunnet stryker på tillit og vil kunne ha en selvforsterkende effekt. Mediene er blitt garanter for en fasade som må bevares. Det er slik autoritære samfunn fungerer.

Tyrkia mistet 6.000 dollarmillionærer i fjor. Erdogan er ikke good for business. Men det er heller ikke islam i Europa. Det er den brutale sannhet og ingenting kan skjule det lenger.

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE9413241/de-rigeste-forlader-europa/