Kong Håkon VII

Sa følgende "Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gamledagse kristendom med de kristne verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå"

Viktig å tenke på, ettersom Hans barnebarn, Kong Harald, fornekter det Kong Håkon sier ved hans tale 1 sept. 2016. Konge Håkon var konge for folket ved bla. å vise vei, og sa Nei til AP regjeringen i 1940. Kong Harald følger strømmen, og lar ugudeligheten være hans veiviser. Konge Haralds tale vil være dødsstøtet for vår kultur og etnisitet som den er nå, for vår ugudelighets skyld. Fordi han taler på vegne av hva hovedmengden av folket i 2016 ønsker seg.

Dermed vil Kong Håkons ord gå i oppfyllese, om ikke kristendommen gjennomsyrer folket, så består heller ikke kulturen.

Ordet Evig i Bibelen

Jeg slår opp i Strong for å se oversettelsen av Evig - på engelsk Eternal. På gresk står det Aiônôis - de ordene som blir brukt i Judas vers 7

" Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild." og i vers 21 "Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv."

Evig på engelsk er Eternal og de engelske ordene for Aionois er Perpetual som betyr "fortsetter eller fortsetter uten pause eller avbrudd uendelig:" , eternal som betyr alltid eksisterende, evigvarende, uendelig, (metafysisk) eksisterende utenfor alle forhold av gangen; ikke gjenstand for endringer, for ever som da betyr kontiunuerlig, ustanselig, allitd, everlasting som betyr uopphørelig,, varig, fortsetter på ubestemt tid,

En utvidet forståelse av Judas 4 - Nåde og Dom

I Judas brev så står det følgende om falske kristne "For noen mennesker har sneket seg inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: ugudelige, som forvender (misbruker) vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.." Judas 4b.

Altså kan dette godt gjelde pånyttfødte kristne, iallefall mennesker som har vært troende før, som har på ett eller annet tidspunkt, gjort vold mot nåden, ved å leve ett utsvevende liv, eller som det står i en annen oversettelse: Løsaktighet.

I king james står det "For there are certain men crept (3921) in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace (5485) of our God into lasciviousness (766), and denying (720) the only Lord God (2316), and our Lord Jesus Christ." vers 4 i Judas

Crept (3921) på gresk pareisduno som betyr altså sneket seg inn, slå seg ned sammen, ordet står kun her i hele NT, og på gresk kan ordet bety krype, snike seg innpå uforvarende/overraskende/uforsett

Grace (5485) i Judas 4 på gresk er charis, beskriver den guddommelige påvirkningen på hjertet, og dens refleksjon i livet, inkludert takknemlighet. Nåde betyr akseptabel. rettferdig, tilstrekkelig, respektabel, fordel av, nytte av, favorisert, en handling utført av god vilje, generøsitet, eller barmhjertighet, en betingelse for å bli sett på med godkjenning eller god vilje, et tegn på kjærlighet, finne godvilje for, noe som er gitt for å indikere lojalitet, en årsak og kilde til glede, gave, benådning, tilgivelse, en innrømmelse av tid etter en gjeld eller regning har blitt betales gitt til skyldneren før sak kan reises mot ham eller henne eller en straff brukes:, tilstanden av å være i Guds gunst eller en av de utvalgte..

Lasciviousness (766) på Gresk  så er ordet løsaktighet aselgia (766), som betyr skitten, grisete, vellystig, tilbøyelig til skamløshet, vilter, utuktig, vekke seksuell lyst, begjær, utskeielser

Denying (720) på gresk er arneomat, som betyr benekte, forkaste, nekte å anerkjenne eller akseptere, vrake, kassere, avvise, gi avkall på, frafall, fornekte (altså, det er en bevisst handling).

God (2316) theos er Gud skaperen

Om jeg da skal forstå Ordet riktig, så kan man si:

"For det er noen bestemte mennesker, som for lenge siden ble avgjort for denne dommen, ugudelige mennesker, som snur godviljen, den dedikerte lojaliteten og benådningen fra vår Gud til skitten, grisete, vellystig, skamløst, utuktig, begjærlig, og forkaster, vraker, fornekter, avviser den eneste Gud. og vår Herre Jesus Kristus"

Og disse som forvender nåden, er mennesker som hengir seg til sexuell løssluppenhet, til begjær, grådighet, avskyr Israel og det jødiske folket, som hengir seg til pornografi, som spiller kristen men avskyr Gud når Han forsøker å nå det mennesket med sin Kraft og Herlighet så de kan vende om, som har mistet sin første kjærlighet og hvor troen har blitt en kultur hvor fokuseringen ligger først og fremst på å få anerkjennelse av andre mennesker enn Gud selv, man rettferdiggjør sin synd ved å si at man ikke klarer å vende seg om fra det og at "alle" sliter med det samme (og Gud ser til hjertet),  man blir fremmed for Gud, fordi man ikke gir hjertet til Ham når du er alene, og hvor Gud faktisk ikke kjenner deg og vet faktisk ikke hvem du er, enda du er oppskrevet i en lokal evangelistisk menighet - der hvor alle de rette bekjennelsene inne, snakker i tunger, er vanndøpt, og sier at Jesus er Herre. Men du fornekter det ikke med ordene dine, men med gjerningene dine. For fyller du deg med Kristus, så er det også det som vil vise seg i din gjerning og når du prater med folk. For det hjertet er fylt av, prater munnen.

Tanker om politisk korrekthet

Store norske leksikon: I Norge er uttrykket også brukt i nedsettende betydning om personer som gjennomgående fremmer lite kontroversielle synspunkter, eller som ukritisk videreformidler offentlig godkjente tale- og tenkemåter.
Wikipedia: Politisk korrekthet kan være en form for selvsensur i offentlig debatt.

Definisjon Politikk

Våre liv blir daglig påvirket av avgjørelser som blir tatt i Washington, Moskva, Berlin, Paris eller London. Dette er avgjørelser som vi ikke har noe vi skulle ha sagt overfor. Vi er ganske enkelt bønder i et digert ideologisk sjakkspill som blir spilt av verdens mektige menn. Bønder blir ofte ofret for å sikre seg strategigske posisjoner på spillebrettet. Slik er det i politikken og slik er det i jakten etter kontroll over verden.

Ordet "politikk" har en rekke definisjoner i det engelske språket: "Shrewd"; "Artfully Contrived"; og "Expedient, as a plan" er bare noen av dem (Websters New Universal Unabriged Dictionary (Second Edition), (New York: Simon & Schuster, 1986). Definisjonene av "shrewd" inkluderer: "Lumsk"; "dårlig"; "slu" og "ondsinnet" (Ibid). Balnt definisjonene av "artful" finner vi: "Durkdreven"; "tresk"; og "utspektulert" (Ibid). Ordet "Expedient" er blant annet definert som "formålstjenelig"; "hensiktsmessig"; "det som bidrar til å styrke egen interesse"; og "et hvilket som helst middel en kan nå målet sitt med" (Ibid). Derfor kan vi definere politikk slik:

"Et lumskt, ondsinnet, durkdrevent spill der man kan bruke alle formålstjenelige midler for å vinne fordeler og fremgang og på den måten nå fram til en tidligere lagt målsetning"

Når vi kjenner politikkens sanne natur blir det lettere å forstå hvorfor den skaper en spesiell type personer som, oftere enn ikke, er patologiske løgnere med høvelig mangel på kortidsminne"

Avsnitt hentet fra Ramon Bennets bok "Muren", kapittel 7, "Bit for Bit", Side 149.

Hestenes 4 vindretninger

De 4 hestene i Åp. 6, blir igjen beskrevet i Sakarja 6:5-6. I en engelsk bibeloversettelse står det på denne måten:

"These are the four spirits of heaven, going out from standing in the presence of the Lord og the whole world. The one with the black horses is going toward the north country, the one with the white horses toward the west, ant the one with the dappled horses toward the south"."

Disse 4 vindretningene går da fra Jerusalem:

Den Hvite hesten åp 6, peker mot vest:

"Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den, hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. "

Den Røde Hesten Åp. 6, peker mot Øst:

" Og det kom fram en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd."

Den svarte hesten Åp. 6, peker mot Nord:

"Og jeg så, og se! – en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden.  6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»

Den gulbleke hesten, som også kan bety fargen Grønn (islams farge) peker mot Sør:

"Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr. "

Benjamin Franklin ord om ytringsfrihet og demokrati

“On Freedom of Speech and the Press.” In it, Franklin wrote, “Freedom of speech is a principal pillar of a free government; when this support is taken away, the Constitution of a free society is dissolved, and tyranny is erected on its ruins.” Franklin went on to write, “An evil magistrate entrusted with power to punish for words, would be armed with a weapon the most destructive and terrible.”

Oversatt:

Talefrihet og pressen

«Ytringsfrihet er en grunnvoll for en fri regjering; Når denne støtten blir tatt bort, oppløses grunnloven for et fritt samfunn, og tyranni blir reist på dens ruiner. "Franklin fortsatte å si:" En ond magistrat (rettslig embete) som er blitt betrodd med makt til å straffe ord, ville være bevæpnet med det mest ødeleggende og forferdelige våpen . "