ALENE I NORD - dokumentaren fra aldrimer.no som rokker ved Norges forsvarspolitikk

18 oktober 2017 - Oppfyllelsen av profetordet over Norge rykker stadig nærmere -Russland øvde på et angrep på Svalbard

Hentet fra sokelys.com

“Russiske flåte- og landstyrker trente i september på en storstilt invasjon av Svalbard. Den simulerte invasjonen av norsk territorium var det viktigste øvingsmomentet i den nordlige delen av storøvelsen «Zapad 2017», skriver nettstedet Aldri mer.no. Oppslaget som ble skrevet av Kjetil Stormark har i dag fått omfattende dekning både i aviser og på TV2 nyhetskanalen. “Anslaget mot Svalbard skal ha startet med simulerte angrep med russiske bombefly. Da norske F-16 kampfly var begynt å gå tomme for drivstoff og rettet kursen tilbake mot fastlandet for å refuele, kom en ny bølge av russiske bombefly. Da hadde Norge ikke lenger noen luftkapasiteter å sette inn. I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter dermed ikke kunnet forsvare Svalbard mot lynangrepet som Russland denne gangen bare simulerte, skriver nettstedet videre

“Aldrimer.no har ikke fått bekreftet hvilken dag det simulerte angrepet mot Svalbard startet under den russiske militærøvelsen «Zapad 2017» startet. Men forsvarskilder hevder at en svært lav kampflykapasitet førte til at Forsvarets fremskutte QRA-base tidlig ble flyttet til Banak i Finnmark, slik at norske kampfly fikk kortere avstand og dermed mer tid i operasjonsområdet i Barentshavet i nord, skriver nettstedet og fortsetter: “NATO skal imidlertid ha vært sterkt misfornøyd med både mangel på operative kapasiteter fra norsk side. De mest kritiske var imidlertid med et nesten totalt fravær av relevant etterretning. Dette ga et ytterst dårlig overblikk over hva som skjedde i nordområdene. Da russerne iverksatte sitt øvelsesangrep mot Svalbard, kom dette dermed helt overraskende både på Norge og NATO.” hevder nettstedet videre. Norsk etterretning har ikke uventet avvist opplysningene i artiklene som er publisert av nettstedet. Av hensyn til copyright velger vi ikke å sitere med fra artikkelen, men vi anbefaler våre lesere å besøke nettstedet og lese den omfattende dekningen nettstedet gir i disse to artikelene: https://www.aldrimer.no/russland-trente-pa-invasjon-av-svalbard/  https://www.aldrimer.no/krisemoter-etter-norsk-totalkollaps/

6 januar 2017 - Bønnevakt stoppet russiske tanks ved den norske grensen

Artikkelen er hentet her.

 

Guddommelig inngrep

hindret invasion av

Norge i 1968

Fra bladet Forbederen - 2016

Les om denne dramatiske morgenen i 1968 her:

Englevakt ved grensen stoppet arme av sovjetiske tanks.

Under et møte i en menighet i Trondheim en gang i perioden høsten 1967 - våren 1968 bar en mann fram følgende profeti:

 

Det er en fiende som planlegger å angripe deres land. Men hvis tilstrekkelig mange mennesker ber. så vil Jeg. Herren, sette englevakt ved landets grenser som ingen fiendtlig hær kan trenge igjennom".

 

Det hadde kommet lignende profetier i tiden forut — formidlet bl.a. gjennom bladet Hjemmets Venn.

 

Jeg husker svært godt dette budskapet som kom på dette møtet under min studietid i Trondheim - og jeg merket meg spesielt at Herren ville sette englevakt på grensen - og beskytte landet - hvis tilstrekkelig mange ba.

 

Profetien fikk av en eller annen grunn ikke den oppmerksomhet på den tiden som en skulle vente etter et så alvorlig budskap. Kanskje ikke alle trodde at dette var fra Gud — eller kanskje mange ikke til ville skjønne alvoret?

 

Det ble heller taust og stille omkring saken i tiden etterpå.

 

Jeg prøvde å samle noen kristne venner på min hybel for å be. Men mange var nok ikke fortrolige med fenomener som profetiske budskap - og reagerte med skepsis. Og noen ble kanskje også redde. I ettertid har jeg likevel skjønt at det var mange som ba i forsamlinger og leire rundt omkring i landet på den tiden. For profetien kom sikkert fram flere steder.

 

Litt senere - 21. august 1968 - ble Tsjekkoslovakia invadert - og dette fikk verdens oppmerksomhet. Men vi hørte ikke mer om trusselen mot vårt land. Det ble stille og jeg for min del hørte ikke flere slike profetier angående Norge.

 

Årene gikk og jeg begynte å lurte på om profetien den gang - mest sannsynlig tidlig i 1968 - kunne ha vært feil, dvs. at mannen på det møtet hadde tatt dette fra seg selv.

Men så - i 1999 - vel 30 år etter - kom et helsides oppslag i Aftenposten - hemmeligstemplede opplysninger var da blitt frigitt: Følgende skjedde tidlig på morgenen den 7. juni 1968 i Sør-Varanger ved den norsk - russiske grensen:

 

En arme av tanks kommer plutselig rasende mot norskegrensen ved Boris Gleb. De bråstopper like foran grensen og blir stående. De norske militære på vakt hører motorduren - ser kanonløpene rettet mot seg og hører motorene ruse opp. Dette pågår over noen dager. Så snur de plutselig og kjører vekk.

(Detaljert beskrivelse av episoden gitt av militære fagfolk er å finne på nettet).

 

En sovjetisk avhoppers vitnesbyrd:

En russer som hoppet av fra øst til vest under den kalde krigen hadde vært med på aksjonen ved Boris Gleb. Han var panser-vognfører og kunne bekrefte at de hadde fått ordre om å angripe Norge den gangen. Han sa følgende:

 

”Det må være mange mennesker som ber i dette landet, for da vi skulle til å krysse grensen så vi svære, høye, engleskikkelser stå ved grensen som stoppet oss. Vi ruset opp motorene, men vi kom ingen vei, beltene bare sto og spant. Og vi snudde og dro tilbake."

 

Steinar Botten, Lom, pastor i Otta Baptist-menighet beretter følgende:

 

På et bønnemøte i menigheten på Otta kom det inn en mann. Steinar kjente denne mannen godt. Mannen fortalte om episoden i 1968 ved Boris Gleb - og hvordan Gud hadde beskyttet Norge mot invasjon ved å sette en synlig vakt av engler ved grensen som hindret fienden å komme igjennom.

 

Steinar ble veldig interessert i å få mer informasjon om denne guddommelige beskyttelsen av landet i 1968. En venn av ham ringer denne mannen senere, henviser til hans beretning på det møtet og ber om å få vite mer. Mannen sier: "Hva?” - Jeg skjønner ikke hva du mener - ”. ”Jo, jeg mener det som du fortale om på det bønnemøtet - da Gud satte englevakt langs grensen og avverget invasjon”. Mannen sier: "Jeg var da ikke på det møtet" - og han bedyret at han ikke kjente noe til denne historien!

 

Helt åpenbart hadde Gud her sendt en engel til bønnemøtet på Otta - for å fortelle denne historien. Og han lot denne engelen komme i skikkelse lik et menneske - en mann som de kjente - (kanskje fordi de ellers ville blitt skremt av hva han fortalte?)

 

Tekst av Gisle Onsrud

 

Budskapet rett, men tiden feil

Jeg fikk et profetisk budskap, godkjent av en gudsmann som jeg hadde tiltro til. At det kom krig til Jul. Som alle vet, så kom det ingen krig til jul 2016. Så budskapet var sikkert rett, men tiden helt feil.

At russerne komer, det har jeg hørt i mange, mange år. Fra mektige Gudsmenn som Lebesbymannen, som snakket om at de kom i 1953. Men de kom ikke da. Og grunnen kan være at det ble utsatt, som Gud utsatte dommen i Jonas bok, fra 40 dager, til ca 150 år. Når Gud setter tid, så er det ikke nødvendigvis spikret. Gud setter tid, for å se hva vi gjør med det. I 1950, kom den profetiske boken "Dom over Sverige" ut, med Birger Claesson. Og den var nok avgjørende for at kristne tok budskapet alvorlig, og begynte å be. Og jeg tror at Gud da utsatte en russisk invasjon til den tiden vi lever i.

Vi vet også at Stalin hadde planer om å starte en 3 verdenskrig, men hans død i 1953, var noe som satte en stopper for det.

I 1968, så opplevde Norge noe dramatisk. under en NATO øvelse, at russiske tanks samlet seg utenfor grensen, og pekte med kanonene sine mot Norge. Les artikkelen her:

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Narmere-krig-har-vi-aldri-vart-58811b.html

Og vi vet at Russerne har hatt flere planer om invasjon av landet. Og jeg tror de vet at Norge er ett enkelt bytte, med sitt meget dårlige forsvar. Og det er aldri sikkert om vi virkelig får hjelp av NATO, om Russerne inntar litt av Norge. NATO gjorde ingenting med Ukraina, og heller ikke Georgia, når Russerne gjorde sitt inntok (og Georgia hadde inne en NATO søknad for medlemsskap).

Andre Gudsmenn har også advart om russisk invasjon, som teks. Emmanuel Minos.  Les noen av dem lengre ned på siden:

FNs skjebnemøte

Vi burde også tenke, på dette møtet den 15 januar 2017:

http://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=910

Om det blir sånn at FN bestemmer seg for å dele Israel i 2, og Norge stemmer for dette, så kan risikoen for krig mot Norge utøke kraftig. Gud vil la alt vi gjør mot Israel, komme tilbake i samme mål til mottakeren. Og det finnes profetier, som sier at Norge vil bli delt av til Russland (Finnmark og en del av Troms), mens en annen profeti sier at hele landet vil bli inntatt. Vi må være forsiktig, så vi ikke rører med Guds øyensten.

7 desember 2016 - Profetisk drøm avslører ett stort bjørne angrep på vinteren

Den profetiske drømmen er hentet fra her.

 

 

 

 

23. oktober 2016 hadde jeg en drøm som kom igjen og igjen flere ganger hele natten, noe som for meg leder mot noe profetisk.

 

Det merkelige var at det var en fullstendig kopi av en drøm min mann hadde for over fire år siden. Mens drømmen kom om og om igjen, hørte jeg i bakgrunnen. "Følg med. Dette er meget viktig. "

Når jeg får profetiske drømmer eller visjoner, så har de ofte 2 sider som skjer samtidig. Men jeg har aldri drømt andres drømmer før!

 

Drømmen:

Min mann og jeg gikk fra huset vårt til oppkjørselen vår, som er på siden av huset vårt. Det var vinter og det var snø på bakken. Dette var selve huset vi bor i nå, som er i det sørøstlige USA Vi bor på landsbygda, så rett ved siden av huset vårt er det et stort, åpent felt som noen ganger blir brukt som beite for storfe.

 

Mens vi gikk til bilen, merket vi en bevegelse i feltet over gaten. Så, et øyeblikk senere så vi noe komme til syne mens det beveget seg mot oss. Før vi selv klarte å forstå hva som skjedde, var den nesten over oss, veldig fort og veldig uventet. Da han krysset gaten mot oppkjørselen, så vi på i redsel. Lutende fremover, rett foran oss ​​var en stor, gigantisk, brunbjørn. Han var større enn en normal stor bjørn ... .selv større enn en Kodiak (en type brynbjørner som er større enn normale brunbjørner, som grizzley). Snø fløy over hele plassen på grunn av sin enorme vekt og poter.

 

Like før han angrep oss, min mann åpnet raskt døren til bilen min, grep meg, og bokstavelig talt kastet meg inn i bilen, mens han løp og kom inn i sin egen. Når jeg var trygt inne i bilen, så ble drømmen avsluttet.

 

Da jeg våknet om morgenen, hørte jeg disse ordene sterkt:

"Forbered deg og gjør deg klar"

 

Tolkning:

 

Jeg tror at dette var en advarsel fra Herren. Selv om jeg ikke har fått en fullstendig tolkning, føler jeg meg trygg på drømmene er enten knyttet til Russland, "bjørnen", eller om et "bjørnemarked" (børskrasj) eller muligens begge deler. Som alltid, kan du søke tydning selv,  jeg bare rapporterer hva jeg ser og hører.

28 oktober 2016 - Russland - Norge Profetier

Sto i NorgeIdag den 28 okt. 2016 

Du kan også lese artikkelen her.

 

Kan det være mulig at Oslo og Norge skal rammes? Ja, slik spurte jeg lamslått Herren etter min drøm før 17. mai 2011? Og så kom 22. juli med nettopp Oslo og Utøya, som rammet unge fra hele Norge.

 

Den forferdelige drepingen forutså Gud, men kunne ikke avverge den. Gud var jo folkelig «avsatt i Norge», og hans folk i forskjellige forsamlinger, frikirker, bedehus og kirker, hører ikke på Herren lenger og ingen fikk stå i «murgapet» og advare landet! Alt sviktet.

 

Ofte taler Bibelen om drømmer og syner Gud har talt om til sine profeter, som forkynte folket dommen før den kom, jfr. Jonas 2:9 - 10, og så angret Gud seg når folket omvendte seg. Eller som Josef beskriver for Farao: Men at drømmen kom to ganger for Farao, det vil si at saken er fast besluttet av Gud og at Gud vil gjøre det snart. 1. Mos. 41:32 (41:8.- 43. vers). Dan. 2 og 7. kap.(2:i9-47 vers og 7:1.-28. vers). Peter og Paulus så samme syn og sak tre ganger Apg. 10:16 (10:9. - 35. vers) og 2. Kor. 12:8 (12:1 -13:13).

 

Pride-dagen 25. juni 2016 stod jeg på broen over gatekrysset i Oslo, fra jernbanen til buss-stasjonen, og så et forferdelig skue! Jeg hørte ropingen og dunkingen fra musikken, lenge før jeg kom ut på broen og undredes: Hva larmer hedningene for her? Og så stod vi der ute, min fru og jeg, og så en stor folkemengde samlet i gatekrysset under oss.

 

Vi så et langt folketog som hoppet og danset til en larmende musikk. Vi så andre marsjere under store banner og paroler, flagg og vimpler med «pride-marsjens» farger, folk som jublet langs fortauene. Om lag 100.000 mennesker, mange busset inn til byen, støttet hele opplegget.

 

Sjokkerte stod vi der utpå broen og så på folketoget som i finværet for rundt gatehjørnet og ned neste gate og toget videre. Plutselig gikk 2 afrikanere som stod fremst ved rekkverket, og vi kunne stille oss fremst for å se, for alle slags nasjonaliteter stod der og så på, tause!

 

Da talte plutselig en alvorlig stemme i mitt indre:

 

 

«Snart skal folket i Oslo gå hungrige i tog i gatene uten mat, og russiske tanks skal holde dem i sjakk!»

 

Jeg protesterte momentant og tenkte: «Jammen Herre, russerne skal ikke lengre sør enn Narvik?» Jeg husket i ett nu på Lebesbymannen og mange andre profetier jeg hadde kjennskap til etter 45 år som forkynner i Norge. Svaret lød i mitt indre:

 

«Min dom gjelder hele Norge! For landet har forkastet mitt ord, enda de visste bedre!» Da tok jeg til tårene og gikk derifra!

 

Jeg har som forkynner møtt tusenvis av troende, gjenfødte mennesker i Norge! Alt fra søndagsskole til i gamle kirkers virke. Her møter jeg folk som har hatt drømmer og syner. De undrer seg ofte hva som er fra Gud og hva det betyr? Det er mer mellom himmel og jord enn fornuften får med seg!

 

Boken «22. juli» av Jeremy Hoff og senere «Et brudd i muren», viser til Norges alvorlige situasjon og vår nød. Ap hadde sine planer klare for 77 år siden og professor Bull med «Mot dag-bevegelsen» og mange kjente Ap-politikere har planlagt kristendomsfaget ut av skolen, skille stat/ kirke, abort og partnerskap, der vi i dag også har fått homofililover, nye ekteskapslover, m.m.

 

Har Norge med hjelp av politiske partier på Stortinget fått gjennomført disse gamle planene? Enhver ved sine fulle fem vet svaret! Tenk bare på hvordan muslimene ble innført til Norge og brukt til å lukke munnen på kritikerne med kravet om toleranse, likestilling og nedtoning av Norges kristne kulturarv?

 

Vi ser fra Skriften at Gud kan advare og oppheve straffen, både for enkeltindivider, grupper, partier og land. Hva som skal høstes av Oslo framover, vet bare Gud som åpenbarer drømmer og syner? Men vi må igjen si til nasjonen: Land, land, land! Hør Herrens ord! Vær i inderlig bønn til Gud for Oslo og Norge! Esek. 33:1-20, Rom. 15:4 og 1. K0r.10.11 (10:1.-11. vers).

 

AV STEINAR HANDELAND

Ron White: Russerne kommer

Synet begynte med et kart over hele Europa – fra Storbritannia til Russland og fra Norge til
Midtøsten. Jeg studerte kartet en stund, og mens jeg så på kartet, begynte noe merkelig og skje. I den øverste delen av Norge begynte kartet og skifte farve, det begynte og bli rødt, og det rødlige gikk fra den nordlige delen og halvveis ned i Norge.

Jeg bad til HERREN og sa: Hva er dette, Herre, som du viser meg? Og HERREN lot meg komme nærmere den delen av kartet. Jeg har bedt meget om det og HERREN viste meg, hva som skulle skje. Det rødlige representerer to ting. For det første : En åndelig fornyelse blant folkene, men det representerer også en invasjon av en fremmed hær. Og jeg så tusenvis av soldater fra den røde tropper i dette område, det var den russiske hær, og HERREN talte til meg, at meget snart vil dette skje. Russland vil innta Norges nordligste del, og Russland vil besette dette område av Norge. Det vil bli mye oppstyr om dette i Europa. Der vil bli mye politisk tale om det. Men Gud har vist meg, at resten av Europa ikke vil gjøre noe med situasjonen. Russland vil bare overta, slik de tok over Tsjekkoslovakia,” heter det i evangelist Ron White’s profetier fra 1976

Emanuel Minos: Norden i faresonen

Den avdøde norske pinsevenn-evangelisten Emanuel Minos var også blant dem som advarte om farene som lå foran oss: “Og mens jeg så kartet bli rullet ut, slik at jeg kunnese hele Norge fra Kirkenes til Lindesnes fikk jeg se en revolver bli senket sakte ned fra himmelen – rett over midten av kartet og der på midten lyste det opp et navn, og jeg leste: MO I RANA, der revolveren ble lagt»

Ukjente våpen

Det som jeg opplevde, hendte på Hamar for en rekke år siden nå. På det store sommerstevnet var det avsatt tre døgn til bønn og faste. Personlig ventet jeg den gang at Gud særlig skulle styrke meg i mitt trosliv, under denne spesielle bønne og fastetid. Det tredje døgnet skjedde det at Gud ga meg et syn. Jeg var ikke i noen ekstase, jeg var lys våken og klar. Jeg er ikke noen fanatiker, jeg ligger ikke på den linjen. Jeg hadde bedt og fastet i tre døgn, men jeg var i min fulle kraft og var ikke noe svekket. Når jeg lå der og ba til Gud, forsvinner den ene veggen, og det skjedde ikke bare i ånden, det skjedde for mitt blikk. Og i stedet for den ene veggen, kom det til syne et landskap. Jeg så at det var et furu-vokst område. Og jeg så en vei bølge seg i ulike formasjoner, og jeg fikk med det samme se at veien gikk til en grense mot et fremmed land. Og jeg så bil etter bil kjøre på denne veien og bilene var på vei til en krigsfront.


Naturligvis ble jeg både forbauset, slått og sjokkert der jeg satt ved sofaen på kne og så dette landskapet. Jeg vet jeg kløp meg selv og sa: «Kjære Gud, jeg sover ikke – jeg er våken!». Akkurat det sa jeg til meg selv. Og jeg så hvordan bilene kjørte ut og blant dem også Røde Kors-biler, og at de til slutt kom til et stort område hvor det gikk en grense. Jeg har aldri nevnt hvilken grense det er.


Jeg vet at det er folk som har hevdet at jeg har sagt hvilken grense det er, men jeg har aldri nevnt det, og kommer heller ikke til å gjøre det, eller å nevne nasjonens navn, eller det folk som jeg så på den andre siden. Jeg nevner det ikke av flere årsaker, og da først og fremst fordi jeg ikke vil at det skal være noe nasjonalt hat i disse tingene. For bak frontene og bak disse forferdelige systemer finnes det mennesker som er mine venner, med udødelige sjeler. Vi er nødt til å elske dem og ønske dem en evig frelse.


Mens jeg lå der så jeg denne slagmarken. Noe av skogen var brent ned. Det lot til å være en pause i krigshandlingene. Da jeg så dette på Hamar for flere år siden, la jeg merke til både på vår side og på fiendens side ukjente våpenarter. Jeg hadde verken sett eller hørt om disse før. Jeg fortalte det til en forstander på Østlandet like etterpå og fortalte hvordan våpnene så ut. Han var enig i at slike våpen fantes ikke. Men i dag eksisterer de.


Jeg kan huske at jeg fortalte til ham at jeg så et underlig monstrum som sto på bakken. Og jeg så, da slaget kom i gang at det ut fra monstrene gikk merkelige piler opp i luften og forsvant. Og jeg sa til han at jeg aldri hadde sett slike våpen. Han sa da: «Nei, det eksisterer ikke slike våpen!». Men i dag vet vi at det finnes noe som heter raketter som skytes ut. Og et av de bilder av slike utskytningsramper som jeg sett, stemmer fullstendig 
overens med det jeg så i synet.

Kart over Norge

Jeg fikk også se andre våpen som jeg ennå ikke har fått noen forklaring på, men som jeg så lå strødd omkring. Jeg tror derfor at når dette kommer til å skje, vil vi bli vitne til en krigføring som vi aldri har sett. Våpen som vi aldri før har kjent, vil da komme i bruk og ligger kanskje nå i hemmelige våpenlagre. Mens jeg ser på dette forsvinner hele scenen bort, og jeg får se et nytt bilde.


Denne gangen var det et kart som ble rullet ut for meg horisontalt. Det var som en bokrull som ble rullet ut rett fram for mine øyne. Jeg strakte meg for å se nøyere hvilket kart det var, og fikk se at det var Norge.Og mens jeg så kartet bli rullet ut, slik at jeg kunne se hele Norge fra Kirkenes til Lindesnes fikk jeg se en revolver bli senket sakte ned fra himmelen – rett over midten av kartet og der på midten lyste det opp et navn, og jeg leste: MO I RANA, der revolveren ble lagt. Senere fikk jeg se flere navn som jeg ikke skal nevne nå. Det var navn i Finnmark, Troms og Nordland. Også i en del andre fylker fikk jeg se navn. Jeg forsto med det samme at det første syn hadde forbindelse med det andre, at det kanskje var noe som skulle komme over vårt land,” heter det i Emanuel Minos syn fra forrige århundre.

Anonym

1970 og 1980 tallet var så avgjort en kritisk tid for Norge og Skandinavia. Under hele den kalde krigen fryktet og tenkte kristne på de ulike profetiene om en russisk invasjon av Norge, men da Sovjet kollapset i 1987 og tøværet kom ble frykten betraktelig mindre. At Russlands-profetiene ble tatt alvorlig av troende på 1980 og 1990 tallet er ganske sikkert og grupper av troende reiste i den tid jevnlig opp til grenseområdene mot Russland for å reise bønnevern for det norske folk og land. Helt frem til slutten av 1990 tallet reiste grupper av forbedere opp til Nord-Norge og Finnmark for å be til Gud, men når den kaldekrigen ble erstattet av nedrustning og avspenning slakket troens folk av på sine bønner, mens Russland ble stadig mer og mer aggressivt. “Ulykken over Norge kan være ekstremt nær. Jeg hadde en drøm, for 2-3 år siden. Jeg drømte at Russland invaderte Norge. I en voldsom sjokkinvasjon. Plutselig kom de flommende innover landet, fra både hav, luft og land. Soldater kom løpende, jagerfly i lufta. Båter. Og tankser. Folk sto som skrekkslagne og fikk ikke sagt et ord før hæren skyllet over dem. Norge blir nok kapret på en dag om vi er uforberedt. Russland har øvd på dette en liten stund nå. De har både flydd langs grensa vår, og for ikke lenge siden hørte vi om 2 fly som kom rett mot oss oppi nord, for så å snu.

Lebesbymannen: (1858-1928) om russisk angrep på Norge og Sverige

Han sier: “På den tid var Russland et sterkt redusert land, uten Ukrania, og de baltiske Provinser (Estland, Latvia, og Litauen) og Polen”

“Russerne falt inn i Sverige fra to steder. En avdeling gjorde innfall på Gotland. Jeg så russerne med sine masser gikk i land og oversvømmet hele øya, likeledes Øland. På Gotland så jeg lange marsjkolonner av russiske tropper. Det hvilte tung røyk over hele øya.”

“I Norge falt russerne inn i østre delen av Finnmark. Jeg så to jernbaner. Det gikk på denne tiden en jernbane fra Finland opp til Enaresjøen og herifra fortsatte den gjennom Pasvikdalen og ut i nordøst. På denne banen så jeg et russisk jernbanetog, jeg så russerne sto tett sammenstuet i vognene. Landet var kupert.
Det jeg så var Pasvikdalen. Toget gikk østover mot Murmansk-kysten. Fra denne store jernbane syntes det å gå en mindre, fra sørenden av Enaresjøen til et sted nord for denne sjøen. Den første store frontlinje og det første store slag, så jeg ved Tanaelven mellom Valjok og Port i nedre delen av Karasjok herred. Slaglinjen var omtrent to mil lang, og slaget var svært blodig. Nordmennene som ble slått, trakk seg tilbake til områdene mot Porsangerfjorden.”

Nettavisen24: 16/11/15:
“EU bør sikre tilgang til havet i Arktis ved å bygge jernbane mellom Finland og Kirkenes. Det skriver den tidligere finske statsministeren Paavo Lipponen skriver i et memorandum til Europarådets president Jean-Claude Juncker.
Nettavisen The Independent Barents Observer har fått tilgang til skrivet, som også har fått stor oppmerksomhet i den finske avisen Helsingin Sanomat, og konstaterer at planene om en jernbanelinje mellom Rovaniemi og Kirkenes dermed er nærmere en realisering.

Forstudie av jernbanen:
https://img2.custompublish.com/getfile.php/1287594.652.aqqyusbbbs/Forstudie+jernbane+Rovaniemi+-+Kirkenes.pdf?return=sor-varanger.custompublish.com

Mer om Lebesbymannen

Jeg har summert litt av det Lebesbymannen opplevde, og skrevet det i 7 deler:

Lebesbymannen I

Lebesbymannen II

Lebesbymannen III

Lebesbymannen IV

Lebesbymannen V

Lebesbymannen VI

Lebesbymannen VII

Anton Johnsen, såkalt Lebesbymannen sa bla:

Den siste store ulykke jeg fikk se, var Sveriges og Norges krig mot Frankrike og Russland år 1953. Sosialismen hadde ved den tid fullstendig trengt igjennom i hele Norden, og i Sverige holdt sosialistene regjeringstøylene i sin hånd. De tenkte på avvæpning, men det var det ikke lykkes dem å gjennomføre til den tid. Men de syntes for øvrig å gjøre som de ville og ble gjennom sine handlinger delvis skyld i krigen. For sin store ugudelighets skyld skulle de også bidra som årsak til krigen, og det ble sagt meg at Norge skulle akte seg så ikke synden tok overhånd. Sosialistene hadde til den tid klart å gjennomføre en stor del av avvæpningen og gjort store innskrenkninger i landets forsvarsvesen. En følge av dette var at store mengder av svenske og norske menn nå fikk late sitt liv unødig, og at den framgang som det bare behøvdes litt til for å nå, uteble.