Den falske tjenestegaven Rick Warren

24 okt. 2015 - Rick Warrens Krislam sprer seg i Amerika

PASTORER SOM VIRKELIG ER ULVER I FÅREKLÆR

Artikkelen kan leses her.

"Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vitne, opphavet til Guds skapning:  Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm; gid du var kald eller varm!  Derfor, da du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. "Åpenbaringen 3: 14-16

Du visste at denne dagen skulle komme da de liberale "kjærlighets evangelium" predikantene, som ønsker å fylle sine seter og bankkontoer, ville finne en måte å fusjonere frafalne kristendom med djevelens religion islam. Den dagen er her.

"Rick Warren med hans nye beste venn, Kristus fornekter Cat Stevens, som forandret sitt navn til Yusef Isalm"

I 2009, Rick Warren, grunnlegger og pastor i Saddleback Community Church i Orange County California, adresserte konvensjonen til Islamic Society of North America. Warren uttalte at muslimer og kristne må arbeide sammen for å bekjempe stereotyper (oa.: generaliserte oppfatninger om en bestemt gruppe mennesker), fremme fred og frihet, og løse globale problemer. Kristne og muslimer - trosfrender, sjelefrender og nå arbeidskollegaer! Krislam!

Dagens sitat: "Før vi "tar deg i hånden" i respons på brevet ditt, ber vi om tilgivelse for den All-Barmhjertige Ene og av det muslimske samfunnet rundt om i verden.» - Rick Warren, en av de viktigste underskiften av Yale pakten For islam og kristen enhet

Denne helgen, Memorial Drive Presbyterian Church i Houston sammen med det kristne samfunnet i Atlanta, Seattle, og Detroit vil sette i gang en serie med prekener som har blitt utviklet for å produsere en økumenisk forsoning mellom kristendom og islam. I tillegg til fokrkynnelse, vil søndagsskoletimene fokusere på de inspirerte læresetninger av profeten Muhammad. Koranen vil bli plassert i benkene ved siden av biblene.

(MERK:. På grunn av den overveldende responsen som denne artikkelen har generert, har pastor iMemorial Church utstedt en semi-fornektelse av hendelsene vi rapporterer.  Imidlertid så nekter de ikke å støtte og undervise en doktrine kalt "Jesus i Koranen." Klikk her for å lese deres semi-fornektelse. Så inntil annen informasjon blir gjort tilgjengelig for NTEB, vil vi kjøre historien som den er, sammen med deres side, så du som lesere selv kan bestemme hva som skjer.)

"Advarselen kan være Photoshop (oa.: altså uvirkelig), men budskapet som det bærer er altfor virkelig. Krislam må bli stoppet nå. Om din menighet/kirke lærer denne falske lære - løp!" 

Begrepet Chrislam, nå omfavnet av slike predikanter som Rick Warren og Robert Schuller, ser ut til å ha kommet fra et program på betydningen "elsk din neste" på Grace Fellowship Church i Atlanta, Georgia. "I 2001, som de fleste amerikanere, ble vi ganske vekket av det sanne islamske nærværet i verden og i USA, "sier Jon Stallsmith, oppsøkende prest på Grace Fellowship. "Jesus sier at vi skal elske våre naboer. Vi kan ikke gjøre det uten å ha et forhold til dem. "

Rick-Warren-Krislam-mål-drevet-kirke-liv-cfr-forførelse-falsk-profet

Stallsmith forsvarer en tilnærming mellom muslimer og kristne kan oppnås ved det faktum at Jesus er nevnt tjuefem ganger i Koranen.

Krislam bevegelsen har fått impulser av uttalelser fra president George W. Bush, og at kristne, jøder og muslimer tilber alle den samme Gud og ved Rick Warrens henvisning til Isa (det muslimske navn for Jesus) i sin bønn ved innsettelse av President Barack Obama. Bare 30 prosent av amerikanerne har et gunstig syn på muslimer, ifølge en Pew Forum meningsmåling. Samtidig, sier mer enn halvparten av landet de vet "ikke veldig mye" eller "ingenting" om den islamske tro.

19 august 2016 - Rick Warren en falsk profet?

"Jeg skriver ikke den siden for å dømme eller henge ut tjenester. Men ettersom det finnes en god del bøker i kristne bokhandlere som ikke er skapt av Ånden (eller enda verre, blandet med sjel og ånd), så synes jeg det er på plass å skrive litt om dette temaet. Fordi denne tiden er den tiden i historien, siden syndefloden, hvor forførelse har fått størst utbredelse, også innen den kristne menigheten. Det er Ordet og Ånden i Ordet som frelste oss, og det er Ordet som fører oss til det Evige. Alvorlige avvik fra Ordet, kan og vil skape en pari-tro, som er utenfor Åndens virke. Vi vet at Jehovas Vitner, Mormonere og selv Islam er en avart av Bibelen. Men endetidens falske kristendom, er mer forførende enn noen gang i historien. Fordi den er veldig nær og lik det ekte. Men bare på utsiden. Går man inn på dypet, så vil man se at den skiller seg fra Guds Ord." Oversetterens anmerkning

Informasjonen er hentet fra denne artikkelen:

Like før sin død skrev Francis Schaeffer om "den store evangeliske katastrofe". I den advarte han at hovedlinjen i evangelisk sammenføyingen av teologisk liberalisme og evolusjon. Ifølge Schaeffer, hadde den evangeliske kirken blitt en katastrofe, nemlig, av frykt for å stå for sannheten og kjempe for troen. Denne trenden fortsetter som åndelig fare med forvirring som sprer seg over hele Amerika og verden forøvrig. Dømmekraften mot doktrinære feil synes fraværende og den bibelske læren om å separere seg fra vantro, falske lærere og ulydige brødre blir ikke praktisert.

Rick Warren

Det er min overbevisning om at den åndelige katastrofen fortsetter med Rick Warren. De fleste vet at han er ledende pastor på Orange County med Mega-kirken Saddleback Church, der den gjennomsnittlige ukentlige deltakelsen er på rundt 20.000 besøkende. Warren har skrevet en rekke kristne bøker som Målrettet Liv og mange andre under serien Målrettet Liv. Hans tjeneste utvider seg rundt verden og Warren har blitt invitert å tale på en rekke arrangementer, inkludert Ted.com og sto for innvielsen av den sekulære Presiden Barack Hussein Obama. Med en slik omfattende utstrekning til det globale samfunnet og ved slik oppmerksomhet av media, har Rick Warren en spesiell forpliktelse til å representere det fundamentale evangeliet og ikke et annet evangelium. Hva er det Rick Warren underviser? Er det bibelsk korrekt? Hvorfor er det så viktig å undersøke Herr Warren

Rick Warren har påvirket mer enn 500.000 kirker med sin Kirke Vekst Konferanse (Church Growth Conference) og Målrettet Menighet.. Han har videre påvirket nesten hvert eneste kristne hjem i Amerika ved Målrettet Liv. Jeg må gi en advarsel om den store evangeliske katastrofen Francis Schaeffer advarte om beveger seg fort fremover, og jeg håper ingen av dere vil bli endel av det, etter at du har oppdaget sannheten. Jeg ber at du vil stå fast på sannheten som blir avslørt. Studer Rick Warren i visjon og forståelse av sitt forhold til kirken i dag.

Han har sagt: "Jeg er på utkikk etter en ny reformasjon. Den første reformasjon av kirken for 500 år siden, handlet om tro. Dette kommer til å være om atferd. Den første var om trosbekjennelser. Dette kommer til å være om gjerninger. Det handler ikke om hva kirken mener, men hva kirken gjør. Jeg jobber mot en andre reformasjon av kirken som kunne skape en tredje store vekkelse i vår nasjon eller verden"

Som Warren løfter seg opp til å bli som den store reformatoren Martin Luther eller Jonathan Edvards, er det en rekke skremmende aspekter i denne erklæringen. Rick ser ut og fungerer for en "Andre reformasjon"  eller en "Tredje mektige oppvåkning", men han er tom for læremessige (doktriner) innhold. Både Martin Luther, reformatoren, og Jonathan Edwards, den store pastoren i vekkelsen, ble forankret i Bibelens lære. Ifølge Rick, vil denne nye reformasjonen eller oppvåkningen ikke handle om læren eller trosbekjennelsen, men om gjerninger. Warrens oppvåkning vil ikke basere seg om Jesu Krisi soning for synd ved å utgyte sitt blod på korset for syndenes forlatelse. Det vil ikke være basert på nødvendigheten å vende om og tro for å motta den dyrebare gaven som gir evig liv ved nåde alene ved tro alene. Snarere vil det bli demonstrert gjennom et sosialt evangelium et menneskelig verk for å møte menneskelige følte behov.

Se kontrasten til Warrens påstand ved tjenesten til det Gamle Testamentets profeter, det Ny Testamentets apostler, eller arbeidet til den første menighet i det første århundre. Den tidlige kirken trodde på og "holdt urokkelig fast ved apolstlenes lære", som var den sunne lære (Apg. 2:42). Paulus gjorde sin doktrine "fullt ut kjent" og led frivillig  forfølgelse og lidelse på grunn av det (2 Tim. 3:10-11). Den tidlige kirken hadde en klar grunnvoll i læren og Det nye testamentet kaller det "Tro" (1 Tim 4:1, 6:12, Judas 3). De trodde Jesus Kristus, Guds Sønn, var født gjennom en jomfru, som utøste sitt blod på korset for verdens synder og sto legemlig opp fra graven, og at han skal komme igjen. Den første kirken kjempet for dette, kalt av Judas (Oa: brev, eventuelt jødene) for "Tro". Palulus advarte om at "For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret" (2 Tim. 4:3-4).

Apostelen Johannes forteller oss at "mange forførere har gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus har kommet i kjød", Og de som "ikke blir i kristi lære, har ikke Gud"...og "

"Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør." (2 Joh. 7:-11). Med andre ord, grunnlaget for fellesskap og samhold i en nytestamentlig menighet var den sunne lære. Vi skal ikke delta på samarbeidsvillige tjenester eller ett samarbeid med vantro og falske lærere (2 Kor. 6:14-17). Men Rick Warren har slettet denne standarden og lagd sin egen basis i fellesskap av atferd og handlinger, og dette vil føre til en katastrofal og gudløs reformasjon.

Rick Warren ignorerer det å separere seg fra vantro, modernister og terrorister

Warren arbeider for å innføre en P.E.A.C.E plan (Oa: på norsk som FRED), et akronym som står for Planting (Planting) (og Partnerskap med) kirker, utstyre ledere (Equipping leaders), assistere de fattige (Assisting the poor), Bry seg om de syke (Caring for the sick) og Opplæring for den neste generasjonen (Educating the next generation). På overflaten er den en modell som Sosialt Evangelium ville være stolt av! Det er ikke hensiktene som er gale, men det er hvordan han vil oppfylle denne agendaen som er ubibelsk. Rick Warren arbeider frivillig med noen for å oppfylle denne planen. I et PBS intervju med Charlie Rose, sier han: "Du trenger ikke å endre din tro for at vi kan jobbe med deg. Jeg insisterer ikke på at en muslim må endre sin tro for meg for å jobbe med de fattige. Jeg insisterer heller ikke at en homofil person må endre sin tro".

I 2006, Warren besøkte terrorist staten Syria, og ga støtte og komfort til denne utenlandske fiende mot frihet og Krisi Evangelium. Under sitt besøk, Rick gjorde ingen omtale av "Syrias ettparti politistat, dets politiske fanger, dets torturkamre, sin støtte til Hizbollah terrorisme i Libanon, og dens fortsatte hengivenhet til ødeleggelse av Israel" (Joseph Farah, World Net Daily, 3 juli 2008).Hans besøk var en propaganda rikdom for de syriske tyranner, og Joseph Farah av World net Daily avslørte Warrens misvisende besøk ved å skrive.:

  "Men nå som Rick Warren har reist til og ga legitimitet til en fiendtlig utenlandsk regjering, ledet av en brutal fascistisk diktator som hater jøder, truer Israel, undergraver sin nabo Libanon, fanger deg og terroriserer sine egne borgere og dreper dem i enorme tall når de gjør opprør - må jeg kritisere denne bedrager på den sterkeste mulige måte "[Joseph Farah, World Net Daily, tilgang 03.07.2008] 

"P" i hans fredsplan betyr derfor i hovedsak at han vil samarbeide med enhver person, kirke, religion, eller til terrorstat for å oppfylle dette målet.  2 Kor 6:14 sier: "Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett?  Og hva samfunn har lys med mørke "konkluderer Paulus:" Gå derfor ut fra dem og skill dere, sier Herren, og rør ikke noe urent;  og jeg vil ta imot dere »(2 Kor. 06:17).  Rick Warren gjør opprør mot denne klare kommandoen.  Selv om Jesus brydde seg dypt om de som led, forente han seg ikke med de vantro for å etablere et jordisk rike.  Selv om det er greit å hjelpe folk som er fattige, må vi også innse at vi aldri kan eliminere fattigdommen.  Jesus sa i Matteus 26:11: "De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid". "

Kom apostlene inn i en by og arbeidet med hedningene og vantro til omsorg for syke eller utdannet neste generasjon? Apostlene gikk inn til en by for å bringe den største "hjelp" som kan tilbys til noe menneske.  Og dette er ikke en nye klær, ett måltid, eller en klasse på lesing.  Den største hjelpen du kan gi til ett menneske er evangeliet om Jesus Kristus (Apg 16: 7-11).  Det var budskapet fra Paulus i Filippi, Athen, Korint, Efesos eller Roma "For jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,  både for jøde først og så greker "(Rom 1:16).  Og det var denne budskapet som førte til forfølgelse og at folk hatet ham. 

For at Rick Warren arbeider sammen med homofile, muslimer og katolikker og andre ikke-kristne, betyr at han bryr seg mer om undervisnings lesing eller matematikk enn å forkynne evangeliet er ett fullstendig bortblåst frafall?  Vårt mandat fra Gud er å gå ut i verden og forkynne det evige evangelium.  Dette betyr ikke at vi ignorerer menneskelig lidelse, for Jesus leder oss også til å sørge for materiell hjelp til de som trenger det, men dette er fortsatt ikke vårt hovedfokus. 

Rick Warren Fremmer New Age åndelighet

New Age åndelighet er egentlig troen på at alle verdens religioner er identiske på et mystisk nivå, og derfor kan det være enhet blant dem.  Den er basert på løgnen om at i "sentrum av ditt liv er et punkt av intet som er uberørt av synd ... et poeng av ren sannhet ... (som) er det rene herlighet av Gud i oss", og at det i oss alle, i henhold til en populær og godt kjent katolske mystikeren Thomas Merton.  [Ray Yungen, Time of Avreise (Silverton, OR: Lighthouse Trails Publishing Company), s.  58-59.  ] I alle sine bestselgende bøker og på sitt nettsted, slutter Rick Warren seg til dem som fremmer og praktiserer New Age åndelighet, slik som panteisme (Gud er i alle ting), mystikk, sentre bønn, kontemplativ bønn og åndelige formasjoner / disipliner (New Age bønneteknikker).

For eksempel, i The Purpose Driven Church (Målrettet Menighet), refererer Warren til mange tvilsomme bevegelser som å ha et "gyldig budskap" for kirken som Gud har brukt å være et "Våkn Opp Kall" for kirken.  I The Purpose Driven Life Rick Warren forstørrer sin tilslutning til New Age åndelighet ved å sitere en romersk-katolsk mystiker og Carmelite munk kalt Bror Lawrence som en person vi skulle etterligne i bønn.  [Rick Warren, The Purpose Driven Life, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), s.88,] Brother Lawrence brukte en form for bønn som gjorde at han "danset voldsomt som en galning" når han gikk inn i "Nærheten". "Carmelite Orden av munker ble sterkt påvirket av Teresa av Avila som i egen tenkning ble påvirket av jødisk kabbalistisk mystikk. 

Warren anbefaler å lese en annen katolsk prest og mystiker, Henri Nouwen, ved å fremme sine bøker på sitt nettsted.  Henri Nouwen lærer: «Den Gud som bor i vårt indre helligdom er også den Gud som bor i det innerste rommet i hvert menneske.» [Roger Oakland, Faith Undone (Silverton, OR: Lighthouse Trails Publishing Company), s.  89-90.] På slutten av sitt liv, sa Nouwen at «alle veier fører til Gud." [Ibid, s.  100.] 

 På et nylig seminar på Saddleback hvor New Age ånder / guru (DRS. Daniel Amen, Mark Hyman & Mehmet Oz) ble hentet inn for et seminar for å promotere kick-off (Oa: starten) for Saddleback nye kirke-ekspansjon "helse og kosthold plan" kalt Daniels Faste.  Denne såkalte "Guds resept plan for din helse" tar med seg en perversjon av sin navnebror ved å legitimere det som "bibelsk".  I realiteten denne hendelsen var mer enn bare om et "kosthold og helse plan", utrolig nok.  Warren vet om den aksepterte terminologien som forventes blant kristne.  Han vet når og hvor du skal bruke den, og hvor den ikke skal brukes.  Om han har et publikum på en eller 10.000, så sier han hva de ønsker å høre.

I en artikkel på sin nettside med tittelen "Pastorer trenger Ensomhet, Oppfriskning til tjeneste," forfatteren siterer Thomas Merton, som er en klar utøver av New Age åndelighet, og da han gir veldig klar New Age råd for bønn: "Kraften i stillhet og ensomhet har blitt anerkjent i hele historien til åndelig formasjon.  Det er hensiktsmessig å skille oss fra verden ved å plassere oss selv med Gud.  Den onde angriper våre sanser med den materielle verden for å overdøve de fjerne akkorder fra evighetens symfoni.  Bare i stillhet kan vi gå forbi øredøvende brøl av verden og høre Guds musikk. "[Nås 1 juli 2008 fra en artikkel med tittelen" Pastorer Trenger Ensomhet og forfriskninger, "] 

  Noen av disse uttrykk som "kraften i stillhet og ensomhet" og "åndelig dannelse" virker uskyldig, men de er uttrykk hentet rett ut av New Age leksikon. New Age bevegelsen lærer at Gud er i alle, og alle er i Gud, og gjennom stillhet, meditative transer, mystiske opplevelser, bønnepust, sentre bønner, og kontemplative bønn, kan du finne det Thomas Merton selv sa at "punktet for ingenting som er uberørt av synd "hvor" den rene Guds herlighet (er) i oss.  Det er i alle. "Det er en løgn av bedrageren som undergraver sannheten om Gud, Personen, og Jesus Kristus gjerning for å forløse oss på korset.  Gal 1: 6-9 forteller oss tydelig om å ikke gi ære til alle de som forkynner et annet evangelium.  "Som vi har sagt før, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!" (Gal 1: 9).

 Rick Warren assosiert med falske profeter

Rick Warren nære tilknytning til Robert Schuller er godt dokumentert.  For mange år, har Warren dratt i fremmed åk med Schullers kirke vekst konferanser som en elev og en leder.  Robert Schuller er sterkt påvirket av østlige religioner, positiv tenkning, og er en falsk profet i alle betydninger av ordet, nekter for arvesynden og absolutt behov for tilgivelse gjennom Kristi sonende blod.  I 1997, Warren talte på Schuller institutt for det vellykkede kirkens lederskap. Med Warren og Bill Hybels nærvær, deltok mer enn 80 homosexuelle og lesbiske pastorer og hovedledere fra Metropolitian community Churches.

Hvordan kan en god hyrde sette seg ned med slike ulver?  Jesus forteller oss å "Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende ulver» (Matteus 7:15).  Paulus advarte pastorene i Efesus at etter at han forlot menigheten så ville "glupende ulver" komme inn blant dem, som "ikke skåner hjorden» (Apg 20:29).  Via Rick Warrens tjeneste, så har vranglære og falske lærere invadert den evangeliske kirken i hopetall.

Rick Warren  Perverterer Skriften og bruker den som sannheten

La oss vurdere bare ett grelt eksempel blant mange dårlige parafraser som Warren velger å bruke i sine prekener og bøker.  Warren siterer Efeserne 4: 6 i "Målrettet liv" fra den moderne korrupte versjonen, New Century Version, som sier vår Gud, "Han styrer alt og er overalt og er i alt" (Ef 4: 6).  Her kryper New Age undervisningen inn i en pervertert bibeloversettelse.  At Gud er i alt er hjertet i undervisningen i alle New Age lære.  Bibelen lærer ikke at Gud er i alle, men at han tar sin bolig i de troende i Herren Jesus Kristus.  Dette er også krenkelser av korset som Warren virker uvillige til å akseptere.  Det kan godt være at Warren bruker dette verset med vilje, for å få nasjonal popularitet og han har vært sterkt påvirket av Robert Schuller, som også er tydelig midt i New Age, eller Østlig-teologi.  Warren har også gjentatte ganger sitert notorisk mangelfrase versjon som "The Message" av Eugene Peterson.

Rick Warren Tolker Skriften Urettmessig

Warrens bruk av ulike oversettelser tillater ham å gjøre at Bibelen sier hva han ønsker å si snarere enn hva den egentlig sier.  I følgende utdrag fra "Målrettet liv", siterer Warren tre personer: Jesaja, Job, og Dr. Bernie Siegel.  Ifølge Warren, Jesaja og Job, både store og gudfryktige menn lever "uten Gud og uten hensikt." Dr. Siegel, forstår håp og formål, og han er en ledende New Age forfatter og talsmann.  Her er Warren forvridde kommentar som gjør Dr. Siegel mer åndelig enn både Job eller Jesaja:

Uten Gud, livet har ingen hensikt, og uten hensikt, har livet ingen mening.  Uten mening, livet har ingen betydning eller håp.  I Bibelen, uttrykte mange forskjellige mennesker denne håpløsheten.  Jesaja klaget, "Jeg har arbeidet til ingen nytte;  Jeg har brukt min styrke forgjeves og for ingenting "Job sa:« Mitt liv svinner hen - dagen etter en håpløshetens dag "og" Jeg gir opp.;  Jeg er lei av å leve.  La meg være i fred.  Mitt liv gir ingen mening. "Den største tragedien er ikke død, men livet uten hensikt.

Håp er like grunnleggende for ditt liv som luft og vann.  Du trenger håp for å takle.  Dr. Bernie Siegel fant ut at han kunne forutsi hvilke av hans kreftpasienter som ville gå i remisjon ved å spørre: "Ønsker du å leve for å bli hundre?" De med en dyp følelse av livsmål svarte ja, og det var de som mest sannsynlige kom til å overleve .  Håp kommer fra å ha en hensikt. "[The Purpose Driven Life, p.30-31.]

Først, håpet kommer ikke bare fra en hensikt, men håpet kommer fra vår Gud og Herren Jesus Kristus mens vi venter på evig liv.  Håp på Gud, kjære venner, ikke bare en hensikt!  (Salme 42: 5; 1 Timothy 1: 1; Titus 1: 2; Romerne 15:13, 1 Tess 5: 8).  For det andre, Warren siterer ikke sammenhengen med disse passasjer i Jesaja og Job, men bare de delene som passer hans hensikt.  Jesaja var ikke "uten formål", men han slet med det faktum at mens han gjorde Guds vilje, syntes ingen å lytte til hans budskap.  Jesaja var trofast, men han ble motløs av å se så lite utvendig suksess.  Resten av verset i Jesaja 49: 4 viser tydelig at Jesaja ikke satte spørsmål med sin hensikt.  Faktisk, han trekker mot Gud for mektig trøst og oppmuntring.  Mens Warren viser at Jesaja hadde «ingen hensikt" eller levde "uten mening," Sier Jesaja egentlig: 

"Men jeg sa: Forgjeves har jeg arbeidet mig trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft; men min rett er allikevel hos Herren, og min lønn hos min Gud." (Jesaja 49:4)

Warren unnlater å sitere hele verset.  Jesaja begår sitt livs arbeids for Gud ved å realisere at det var Guds sak og arbeid, og Gud vil belønne ham i rett tid.  Jesaja 49: 5 fortsetter Jesajas oppmuntrende ord hvor han sier: ". Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke "

Warren Smith i Deceived on Purpose (Forført med hensikt) skriver  innsiktsfullt: "Rick Warren kunne på en vidunderlig måte innført håp og formålet gjennom gudsfrykt i Jesaja og Job, men han valgte å bruke dem som eksempler på menn som var uten håp, hensikt, eller Gud i sitt liv . I stedet brukte han en New Age leder (Dr. Siegel) forord for sine bemerkninger om det å ha et virkelig håp som kommer fra å ha en dyp følelse av hensikt. "[Deceived on Purpose, s.51.]

Rick Warren skriver dette: "Akkurat nå, Gud inviterer deg til å leve til hans ære ved å oppfylle den hensikten han skapte deg for .... Det virkelige liv begynner ved å overgi deg helt til Jesus Kristus Hvis du ikke er sikker på at du har gjort dette. ?, alt du trenger å gjøre er å ta imot og tro ... vil du ta imot Guds tilbud ....? Uansett hvor du leser dette, jeg inviterer deg til å bøye hodet og stille hviske bønnen som vil forandre din evigheten: «Jesus, jeg tror på deg og jeg tar imot deg."  Gå i gang. Hvis du oppriktig mente den bønnen, gratulerer! Velkommen til Guds familie!"

Denne undervisningen skildrer Gud som er avhengig av menneskers gode vilje.  Hvis du bare vil "godta" Ham, hva nå det enn betyr, er du ikke bare merket for livet, men for evigheten.  Dette er et evangelium som du ikke finner Skriften, enten i ord eller ånd.  Tenk på kontrasten til de faktiske ordene til Kristus, som erklærer sin suverenitet og valg av de Han vil åpenbare seg for:

"Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt sagt i lignelser –  for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne vende om og få tilgivelse.»»(Markus 4: 11-12).

Den eneste muligheten for intimitet med Ham er ved hans innvielse. "Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham;.." (Joh 6:44) Det er hans gjerning å ta en person gjennom prosessen med å frelse der den personen blir ett med ham, og deretter å gjøre Hans gjerninger.  Og de første ordene i introduksjonen er ikke en bønn om å akseptere ham, men et kall til å omvende seg og vende seg bort fra ens egne tanker og måter, med en advarsel om kostnadene ved å følge ham.

Dette er bare noen av de problematiske sidene ved Rick Warrens tjeneste.  Warren håner Fundamentalisme og har sagt: "Det er ikke så mange fundamentalister igjen i Amerika." [Fra Pew Forum 23. mai 2005 "Myths of the Modern Mega Church," I et intervju med Rick Warren, fra 1 juli 2008 ] Selv om Warren kan tolke Guds velsignelse i form av tall, gjør Gud det aldri. Det var ikke mange som var i stand til å gå inn i Noahs Ark. Det var ikke mange som tok imot de profetiske uttalelsene til Jesaja eller Jeremia.  Det var ikke mange som fulgte Jesus da han gikk til korset.  Likevel er det fortsatt noen svært gudfryktige, balanserte, kjærlige og doktrinære lyder av det Bibelske evangeliske mennesker og kirker i hele vår nasjon.  Oppriktig, lever vi ikke i en tid med en ny reformasjon, men i de siste dagene av farlig frafall.  La oss være kloke, holde seg nær til Jesus Kristus og dele Hans Ord rett inntil Han kommer igjen!

F.B. Meyer sa det godt: «Det er ofte hevdet at vi bør stå midten av kirken/menigheten, hvor kropper synder og hvor dårskap vi misliker får rom, i håp om å redde dem for Gud og menneskeheten.  Et slikt resonnement har en god del makt i de første stadiene av frafall.  En sterk protest kan stoppe feil og hindre koldbrann.  Men etter hvert som tiden skrider frem, og hele kroppen blir syk;  når protestene har blitt ignorert, og argumentene tråkket ned;  når flertallet har tydelig tatt opp sin stilling mot den "sannheten" vi deler, har vi ikke noe annet alternativ enn å komme oss ut og være atskilt.  Stedet der vi kan øve den sterkeste innflytelse til det gode er ikke innenfra, men utenfra. 

"De siste politiske utviklingen og det faktum at vi kjemper to kriger i muslimske land bør skjerpe det som trengs å vite, hvordan man skal snakke med disse gutta," Stallsmith insisterer "Vi ønsker å finne fred, forsoning rundt Skriftens forståelse av Jesus."

Jesus i Koranen er verken Guds enebårne Sønn eller Messias som guddommelig ble utnevnt til å gjenopprette Davids Hus. Han blir heller sett på som en profet som ble oppnevnt av Allah for å forberede menneskeheten for den kommende av Muhammad. 

----------------------------------

Krislam oppdateringer:. Den 26. juni 2011, kirker over hele Amerika holdt Krislam tjenester i sine kirker Klikk her for å lese historien og se listen over deltagende kirker.

Er DIN MENIGHET involvert med Krislam? Finn det ut! 

The Purpose Driven Deception - Exposing Rick Warren's World Agenda

En gjennomgang av Rick Warrens ord og tjeneste. En skremmende frafall som er veldig populært. Og den sprer seg inn i mange menigheter i verden, også i Norge. Den er også anbefalt av bla. Egil Svartdahl, ved en beskrivelse av boken på Hermon.no s sider om boken "målrettet liv". Forkynneren i denne filmen, som bla har pratet med Rick Warren, som igjen fornekter at han ikke forkynner evangeliet. Har også pratet med flere 100 mennesker i ulike menigheter som har Rick Warrens program, og de sier at når programmet kommer inn, så går evangeliet ut.