13 april 2017 - Falsk lære fører til frafall, bort fra korset, og til fortapelsen

Hva kjennetegner tiden vi lever i? Jo, at løgn har blitt sannhet, og sannhet har blitt løgn. At den rettferdige blir stilt opp som en mørkemann, mens urettferdige blir fremstilt som helter og kjendiser. Det er en tid hvor begrepene har snudd. Fordi som Goebbels, Hitlers propagandaminister sa "hvis en løgn blir repetert ofte nok, blir den til slutt en sannhet", på den måten klarte Goebbels å fange det tyske folket i sine halvløgner, hvor summen var ett fjernt verdensbilde og hvor sannheten sakte begynte å gå opp for det tyske folket, når Tyskland var nedkjempet og nedbombet.

 

Men Bibelen snakker om en periode, som er ende verre enn under Nazi Tyskland. Nemlig Endetidens løgner. Paulus taler profetisk:

 

"Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten." 2 Tess. 2:9-12.

 

Satans mål for forførelse er den kristne

Mange tenker da på verden, og dens blindhet. Vi vet at verden er forført, men jeg tror at mye av de profetiske budskapene gjelder endetidens kristne. De som ikke tar Jesu ord alvorlig, og som fyller seg med denne verdens tanker og løgner. Satan har sendt sine tjenere inn i menigheten, de er lærere, pastorer, evangelister, profeter og apostler, men de er forførere, og er der for å dra folk bort fra Korsets Sannhet og Hans Evige Ord.

 

Jesus selv sier dette "Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill." Matt. 24:3-5.

 

Tenk litt over hva Jesus sier her. Mange skal komme i Jesu navn, altså en forkynner, og han skal si "jeg er den salvede" (Messias betyr den salvede, salvet betyr Guds nærvære). Jeg tok mine første år i Trosmenigheten Livets Ord og gikk bibelskole der fra 1989-91. Og jeg vet ikke hvor mange predikanter jeg hørte som sa nettopp dette, at de var Herrens Salvede, og at Herrens sto sine salvede imot. Vi kan referere til Benny Hinn, som uten å si noe så meningsløst at Jesus skulle vise seg fysisk på hans møter, i tillegg klarte å si at han forbannet alle som sto imot Hans tjeneste. David Wilkerson gikk i rette med han i denne snutten, og sa at det var blasfemi, og demoners lære. 

 

Dessverre så har vi ikke så mange markante profeter igjen etter at Wilkerson døde, som kan tale all den dårskapen imot, den som sprer seg som en farsott, spesielt i de moderne menigheter og hvor det er mye ungdommer og nyfrelste samlet.

 

Grunnvollene til dagens vranglære

Vi har en demonisk muldvarp som går tilbake til folk som Norman Vincent Peale, som var forbilde for bla. Robert Schuller og Joel Osteen, og dessuten ble anbefalt på det varmeste av Billy Graham i 1966, ettersom Norman hadde betydd mye for ham. Også har vi den nå kjente Rick Warren, som også var influert av Robert Schuller og de alle var igjen påvirket Bernie Siegel, en New Age man som hadde kontakt med sin åndelige veileder "George".

 

New Age lære har også infiltrert norske forkynnere

I Norge så har kjente predikanter på Hermons Forlags sider, gått ut og støttet bøkene til Rick Warren: Nemlig den populære Egil Svartdahl og Åge Åleskjær. Denne demoniske muldvarpen går så inn i de fleste av dagens menigheter, hvor spesielt ungdommer blir fasinert av den hyppe og moderne formen den har, men mangler grunnvollene i skriften. Og når du skal gjøre noe for Gud, så vil du møte motstand nettopp fra folk som har fylt seg med bla. Rick Warrens bøker, og de vil jobbe imot Guds sanne vekkelse, som bygger på omvendelse, Gudsfrykt og prinsippet "Skriften alene".

 

Disse bygger opp en stort makkverk i dagens menigheter av "positiv" forkynnelse, hvor de omfavner den overdrevne falske nådesforkynnelsen som har sitt fødested fra USA, hvor det har blitt bygd opp falsk lære i en tid av overflod og lite forfølgelse mot menigheten. Den forkynnelsen avskyr mye av Den Gamles pakts beskrivelse av Gud, og Guds vrede. De avsier seg at Gud er en dommer som utfører dommer og kan ødelegge nasjoner for deres synders tid. De lager en lære om at det er "nådens tidsalder" derfor kommer det ikke dom, noe som er falsk innenfor Skriften. De dømmer ut Herrens profeter, fordi falsk lære har bedratt dem, så de klarer ikke å kjenne Gud når Han kommer på en annen måte, og spesielt på den "negative" måten. De klarer ikke å sluke folk som taler om at kristne må omvende seg, noe som også er ganske bibelsk. Å ta sitt kors opp daglig, handler om ett liv i omvendelse til du er hjemme i det Evige.

 

Fly fra bedragersk lære

Denne læren møter jeg overalt, og jeg merker at jeg ikke kan be sammen sånne folk, eller omgås med dem, fordi da kommer jeg under denne dommen:

 

"Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen! for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2 Joh. 9-11.

 

Lære er helt avgjørende om du er en sann kristen. Nå mener jeg ikke at man skal mene og tenke likt som alle andre, men man må alltid ha Skriften Alene prinsippet, og også la Guds Kraft få virke i deg, når du leser Skriften. Skrot alt du har hørt fra tvilsomme predikanter, og les Bibelen fra 1 Mosebok til Åpenbaringsboken, og så la Herren få lede deg. Og du vil da se ett mønster av Guds karakter, og du vil lære deg å frykte Herren, for det er begynnelsen til visdom. For Gud blir ledet av sin karakter beskrevet i Skriften, enten vi ser det i GT eller i NT. Gud salvet Jeremia til å være en "negativ" profet, men Guds liflighet var over Hans liv. Og Gud vil også i denne tid, reise opp flere Jeremiaer for å tale Hans Ord, og om dommer som vil komme, om det da ikke finnes omvendelse.

 

Guds karakter

Gud er ikke koselig, men er ditt skjold og ditt vern, når du søker tilflukt til Ham. Gud er ikke snill, men God, og vil ikke bøye av for synderene på Dommens dag, men sende de til ildsjøen, alle som har fornektet Jesu navn mens de var på jorden - ikke bare de som har fornektet Ham med ord, men også i praktisk gjerning, hvor de har forsøkt å spille from for andre kristne. Gud er ikke humørsyk, men blir alltid ledet av sitt Ord og sin karakter. Gud har følelser, men lar seg ikke styre av dem. 

 

Gud kan legge nasjoner øde, om de har syndet mot Hans Ord, og skamløsheten tar overhånd. Det samme vil Gud også gjøre med Norge, om de da ikke vender om til Ham av hele sitt hjerte. Syndens beger er temmelig fullt i vår nasjon, 1 Mos. 15, vi som er ett av de landene i verden som har blitt mest badet i evangeliets lys. Og der lyset har vært stort, vil også mørket bli enda verre i etterhånd, om vi da ikke vender om. Tenk på Nord-Korea, hvor hovedstaden var en av de rikeste stedene med kristendom for rundt 100 år siden. Idag er det ett skrekkvelde. Og det kan også skje i denne nasjonen, om vi ikke stopper å spre synd og urenhet rundt om i hele landet (via skoler og barnehage) og eksporterer det til fattige land.

 

Gud vil gå med lys og lykte gjennom de kristnes hjerte her til lands, og Gud vil fjerne alt som ikke behager Ham. Derfor, ta det til hjertet, og vend deg til Ham nå mens det enda er tid. For tiden kommer snart, hvor mørket vil sluke landet her. Og for de som er våken, vil det bli enklere, enn de som sover og har mistet oljen på kannen sin (Matt. 25:1-10). Det er ikke mer tid, for timeglasset er i ferd med å renne ut..... nådetiden er meget kort! La oss ta det til hjertet, og vende oss om til Ham! La oss skrote bøkene til Rick Warren, og begynne å lese bibelen med de rette brillene.

 

 

Profetisk advarsel om endetiden

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)
Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Broder Frodsham var en av dem som mottok dåpen i Den Hellige Ånd i Sunderland i 1908 da pinsebevegelsen hadde sin begynnelse i England.

Varsel om dom

Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet (USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer.

Min vrede skal manifistere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du (USA) har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer. Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på.

Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig

Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv.

Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten (tegn og under), men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de bli overlistet av forførende ånder og lede mange til frafall.

Forførende ånder

Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt.

Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk. Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg.

Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt.

Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet. La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen , da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg

Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mittfolk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”.

Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk.

Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi i Skriften. ”

Bli ikke forført

Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer

Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem.

Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg.

Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker. Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager.

Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme.

Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet

Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem.

Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet. Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående.

Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min kirke. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

Stanley Frodsham (1882-1969)

David Wilkerson - Den siste tids forførelse

Fremgangsevangeliet som bygger på å bygge puter under alle dine fysiske behov, og alle dine interesser, men ikke gi deg Sannheten og Guds Evige Ord - som er det eneste som kan frelse folk, og det eneste som kan gi en kristen den sanne mat.