Hvordan falske vekkelser og falske kristne vil stå frem i den siste tid

Bildet over: Gud kan komme med latter i møtene. Men mange av disse som kalles latter-vekkelser - er ikke noe annet enn en plass hvor man blir fylt opp med onde ånder. Man burde skille. Vi trenger å tale det alvorlige evangeliet - og se at det er ikke noe å le av - når det er så mange som daglig går fortapt - som aldri har fått høre Evangeliet.

Da jeg var nyfrelst i 1988 - så var jeg veldig opptatt av falsk sekter - som Jehovas Vitner, Mormonere og New Age. Men det skulle ta meg mange år - før jeg skjønte at den verste forførelsen, aldri kom utenfra - men innefra.

Paulus holder en siste tale til Efesos menigheten og kommer med sterke advarsler:

"Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden.Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg. Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. " Ap. Gj. 20:28-31.

Paulus hadde sett hvordan fårene han selv hadde vunnet for Kristus - ble slukt opp igjen, av andre igjen, som han også hadde ført til Kristus. Å vandre med Kristus - og å vandre i frafall - kan være en hårfin balanse - men et frafall begynner ved at man mister interessen for det Guds rike og Hans Ord, og man begynner å vende seg mer og mer mot verdens lyst og begjær. Ett frafall kan gå over mange år - før ens ånd dør ut - og likevel fortsetter man i menigheten, sammen med sine venner, slekt og andre. Og INGEN merker at dennne (tidligere) gode broderen har gått over fra Livet til Døden. Og ofte merker ikke det mennesket det selv. Men når man ikke lenger har livet i seg - så har man døden i seg - og man begynner å spre råtten frukt rundt seg - ja, da - man har ikke glemt det man har lært på Bibelskolen eller menigheten - man klarer fint å tale Kanaan språket (det åndelige språket). Men når det kommer sterke brennende tjenestegaver - så liker man dem ikke. Man liker heller de lunkne - og de som prater folk etter munnen - og som har ett søtt evangelium - som er falskt og farlig. De som eter av dens frukt - vil kunne ta del av det Bibelen kaller Surdeig, 1 Kor. 5. Og ett råttent eple, er nok til å smitte alle de andre friske.

Judas er også inne på det samme "Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.  For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus." Judas 4-5.

De som har sneket seg inn - er gjerne kristne - uten ånd - såkalte sjeliske kristne - som ikke liker Åndens kraft - men liker de hemmelige små (og gjerne de store også) syndene.

Jeg har vel aldri sett så mye frafall og fristelser og ondskap som er sluppet løs mot menigheten - og hadde det ikke vært for Guds nåde - så tror jeg vi alle hadde bukket under.

Og i tillegg, så finnes det mange svake teologiske (Dvs som har lys på Guds Åpenbare Ord) mennesker - som sprer frafall ved falske lærere. Vi har mye av lattervekkelsen (get-a-drink) som er veldig overfladisk - og mange er direkte farlig. Man sprer ånder til hverandre, istedenfor Den Hellige Ånd. Og religiøse ånder sprer seg - og folk tror faktisk at det er Ånden. Og blir sinte om noen korrigerer dem. I denne tiden, trenger vi mer enn noen gang å være våken! Det er faktisk ikke enkelt å være troende - og satan kjører hardt mot barn i Barnehage og skole - for å ta bort troen - eventuelt ta barna fra foreldre - pga "usunn" oppdragelse - ved at pedagoger/lærere angir. Noe av det samme som gjøres i Nord-Korea.

Hvilken vei er landet vårt mot????