Kjønnsforvirring: Opprør mot Gud

Jesus sa selv dette om den tiden vi nå lever i:

Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares. På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem. Kom Lots hustru i hu! Den som søker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det, skal berge det." Lukas 17:26-32.

Vi vet lite om Noahs dager, annet enn at det var en genemanipulasjon ved at engler tok menneskebarn til ekte, og de fikk avkom som ble kalt Nephilim, eller kjempene på jorden. Og at det var mye vold.

Men undersøker man nærmere, så kan det være tegn som tyder på at Noahs slekt var like avansert som vår slekt. Menneskene idag bruker kun 10 % av hjernen, men jeg er ganske sikker på, at når Gud skapte Adam, så brukte han hele hjernen. Dessuten ga han navn på alle dyrene, og når vi vet hvor mange dyr det er (for å ikke snakk om alle som er utryddet), så måtte det mye hjernekapasitet for å holde orden og huske alt dette. Noe jeg tror Adam hadde. Og de neste slektsleddene, etter Adam, utviklet ettehvert tekniske løsninger som er lik våres.

Derfor tror jeg at tiden vi lever i nå, er like avansert teknisk, som det slektsleddet Gud utryddet pga dens synd.

Det andre var Lot og byen Sodoma han levde i, hvor urettferdigheten fikk råde. De mishandlet og drepte folk som var besøkende eller bare reiste gjennom. Og de hadde ett rettssystem som var verre enn korrupt. Den sexuelle moralen var verre enn på dyrs nivå, og vi så også det når mennene forsøkte å voldta englene (som kom i menneskeskikkelse).

Og hele omfanget av Lots og Noahs dager, kan du se på menneskene idag. Du ser perversjonen, hvor de snur rett og galt på hodet - bare det føles rett, de forsøker å pervertere det Gud la inn i skapelsen om hva som er rett med tanke på mann og kvinne og barn, og deres beskyttelse som lå i ekteskapet.

Idag er det følelser som rår, og leser man under, så ser man at sterke krefter, støttet av Staten, forsøker å manipulere små barn, helst fra de kan lære å snakke. Og dette gjøres ved å manipulere foreldrene - og ved å bruke Barnehagen, ved indoktrinerte pedagoger (de indoktrineres på de ulike lærerhøyskolen, og spesielt etter at de Rød Grønne styrte, så har det blitt mange vendinger i forhold til hva som er normal i skapelsen - mor - far - og barn. Og verre vil det bli, for hvert år, ettersom hvor mye ondere menneskene blir og hvor mye ondskap de hengir seg til).

Men alle som har barn, vet at gutter fra naturen liker gutteting, det begynner før de har lært å snakke eller gå. De går intensivt etter ledninger, biler ol. Mens jenter er roligere enn gutter, og får fra naturen helt andre interesser, som dukker ol. Dette har Skaperen lagt inn i deres natur, og derfor blir det også ett naturlig skille mellom gutt og jente. Og deres fysiske (og psykiske) forskjell, har alle folk til alle tider visst har vært naturlig. Fordi det ligger bakt inn av Skaperen fra begynnelsen av, inn i vårt indre menneske, vår ånd.

Men jo ondere menneskene blir, jo mer vil man manipulere alt rett og galt. Og ser man nærmere, så vil man forsøke å gjøre motsatt av alt hva Guds Ord sier er rett og galt. Og foreldrene som får barn idag, er ofte manipulert fra skolesystemet fra de er små, og vil ofte da lære sine barn det som skolen påtvinger og indoktrinerer de med. Å si imot de læreren, er det samme som å få dårlige karakterer eller bli isolert. Og jo mer man ser seg rundt, så finnes det ikke lengre orginaler, som våger å være seg selv. Alle holder alt inne i seg selv, så man ikke blir isolert bort fra "venner", vennskap og det å omgås med andre.

Denne massesuggesjonen i de norske skoler, er med å skape kunstige mennesker, hvor det enestående ved hvert enkelt menneske blir borte. Folk våger ikke å tenke utenfor boksen, for å ikke få samfunnets (les: Media og Politikerne og dens Elite) vrede mot seg. Alle vil jo være "innenfor", og dermed blir den oppvoksende generasjonen, ett skall av tidligere generasjoner: som hadde sterk karakter, og vilje til å kjempe igjennom vanskelige ting. Vi følger bare det som gir oss gode følelser.

I nabolaget jeg bor, så legger jeg merke til at jenter er ofte "mannhaftige", mens guttene "ynkelige". Hvor før var det mannen som var den sterke og det trygge, virker det nå som om det er den oppvoksende kvinnegenerasjonen som er de som går først, og er den dominerende part. Gutter/menn blir ikke sett opp til, og få heller ikke være familiens forsørger, og faller ofte av lasset i dagens teoretiske utdanning. De får ikke være menn, men heller en slags tøffel. De nye kvinnene er som "rødstrømper" full av opprør og selvstendighet. At de er fysisk svake, betyr ikke så mye lengre, ettersom samfunnet støtter de på alle mulige måter.

Og det er også en kjennsgjerning, at kvinner er lettere å lure og manipulere, enn menn. Menn lar seg ikke så lett lure av alle følelser og nye tanker. Men er skapt til å være familiens anker. Men de nye mennene, blir mer og mer som kvinner, som sladrer, baksnakker, og ikke tåler motgang spesielt mye, er kravstore, og våger sjelden å konfrontere sine kvinner når de lar seg forføre av denne verdens indoktrinering.  Og forførelsen er komplett.

Husk! Adam ble ikke lurt av Slangen, aldri! Men derimot ble han lurt/forført av kvinnen. Og slangen forførte dermed kvinnen. Satan vet hvordan han kan holde fast menn, fra den gudegitt autoritet som Gud har gitt dem. De er skapt til å råde over denne jorden, og kvinnen skulle være deres medhjelp. Derfor går den onde først etter kvinnen, så fanger han mannen. Det er noe av det som har skjedd i samfunnet, med mange onde kvinner som har sittet i ledende stillinger på Stortinget og i Regjering (som teks. Gro H. Brundtland), og ikke minst i Den Norske Kirke (eks. Biskop Rosemarie Køhn, som var en New Ager).

Men når da samfunnet faller sammen pga alt det grunnleggende som holder samfunnet sammen, Familien, er i oppløsning, ved nye former for ekteskap, hvor skilsmisse er greit (enda alle som regner på det, så er den dyreste kostnaden ett samfunn har: skilsmisse), og hvor alle mulige former for kjønn, intetkjønn, 2 og 3 kjønn og hvem vet hva slags galskap som kommer etter det. Dette er lovløshetens ånd, og den bedrar ett stort antall kristne.

Mange kristne, som før var hengivne og varme kristne, har nå blitt bedratt av samfunnets nye moral, og dens moralvoktere. Satan reiser opp en hær med lærere og pedagoger, nyutdannet, og manipulert og indoktrinert, for å forføre små barn, til hele familier. Det er greit at gutter går med kjoler, det er greit at jenter er interessert i gutte greier, det er greit at man finner ut at man er homosexuell fra man er små, eller at man egentlig er en gutt - selv om Gud skapte deg som Jente! Eller at du er en jente - selv om Gud skapte deg som Gud! 

Hele opplegget oser av opprør mot Han som har skapt retningslinjene og lovene i naturen. Selv dyrene går sjelden om nesten aldri over de grensene Gud har satt for de. Men menneskene, som skulle være naturens herskere, er forvirret og lever i grensen til galskap. Og snart, så vil vi se at det også er en konsekvens, ved å leke Gud over våre eget kjønn og over andre. Og det vil bli en hard nedtur, akkurat som Lots og Noahs generasjon opplevde det!

For du som er en våken kristen: Hold deg våken! Jesu snare gjenkomst er, meget, meget nær! Hvordan samfunnet utvikler seg, viser det! Og kjærligheten er blitt borte, erstattet med sterke følelser! Og avhengigheten av synden, forsøker man å drukne med sukker, godteri, brus, alkohol, narkotika, porno, etc. etc. Man vil ikke stille sitt sinn, og kjenne at man har en indre smerte, som kommer pga våre lyst etter å bryte Guds Lover daglig! Men går inn i en karusell av opplevelser, trening, dansing, sydenreiser, internett, spill etc. etc! Så vi slipper å kjenne den lille dårlige samvittigheten lengst der inne i vår sjel! Hører man aldri på den, så vil man gå evig fortapt!

8 aug. 2017 - Ett nytt lavmål: Planned Parenthood mot førskolebarn: Kjønnsorganer gjør deg ikke til gutt eller jente

 Av Dr. Susan Berry

Artikkelen er hentet her.

Planned Parenthoods nye retningslinjer for førskolebarn og kjønnsidentitet instruerer foreldre til å lære barna, "Kjønnsorganene dine gjør deg ikke til en gutt eller en jente." 

Den skattebetalte finansierte abortleverandøren, som også mottar føderale tilskudd for å gi kjønnsopplæring i offentlige skoler, forteller Foreldrene til små barn hvordan de skal håndtere sin nysgjerrighet om kjønnsorganene deres og hvorfor guttens kjønnsorganer er forskjellige fra jentene:

Mens det enkleste svaret er at jentene har vulvas og gutter har peniser / testikler, er svaret ikke sant for hver enkelt gutt og jente. Gutt, jente, mann og kvinne er ord som beskriver kjønnsidentitet, og noen med kjønnsidentitetene "gutt" eller "mann" har vulvas, og noen med kjønnsidentiteten "jente" eller "kvinne" har peniser / testikler. Kjønnsorganene dine gjør deg ikke til en gutt eller en jente.

Du kan si at de fleste jenter har vulvas og de fleste gutter har peniser / testikler. Du vil kanskje understreke at det ikke har betydning for mye hvilke deler noen har - det forteller deg ikke mye om dem. Men du kan ta den beslutningen ut fra dine verdier og hvordan du planlegger å snakke med barnet ditt om kjønn når de vokser opp.

Som Daily Caller artikler sier, har abortvirksomhetens retningslinjer for foreldre til små barn endret seg siden Planned Parenhood aksepterte biologisk vitenskaps fakta om mannlige og kvinnelige forskjeller.

De gamle retningslinjene veileder hvordan foreldre skal svare på sine barns spørsmål:

Q. Hva er det? (Peker på en kvinnes bryst eller andre kroppsdeler.) 
A. Det er et bryst. Kvinner har bryster. Menn har det ikke. Vil du vite noe mer om det?

Spørsmål: Hvordan har jeg en penis, og du har det ikke? 
A. Gutter har peniser og jenter har vulvas. Jeg er en kvinne - en jente som er helt voksen - så jeg har en vulva i stedet for en penis. Menn har det ikke. så du har en penis i stedet for en vulva.

I delen av retningslinjene med tittelen "Hvordan snakker jeg med førskole barnet mitt om identitet?" Planned Parenthood anbefaler foreldrene:

Vær nøye med valgene dine når det kommer til bøker, leker, underholdning, klær, dekorasjoner og andre ting du omgir din lille med. Disse valgene har innflytelse på barnets forståelse av kjønn og hva det betyr. Å sette på døtrene i rosa prinsessokaler og gutter i blå sportsrom før de er gamle nok til å velge for seg selv, kan sende signaler om at de må like visse ting på grunn av deres kjønn.

Planned Parenthood instruerer foreldre til små barn å være forsiktig og følsomme for "kjønnsstereotyper" når de velger leke eller aktivitet:

Når du velger et nytt leketøy eller en bok, eller får barnet ditt inn i en ny aktivitet, spør deg selv disse spørsmålene for å hjelpe deg med å tenke gjennom om du forsterker kjønnsstereotyper.

Ville jeg føle meg komfortabel med dette valget hvis barnet mitt ikke var det kjønnet de er? Hvorfor eller hvorfor ikke? 
Utvider eller begrenser dette valget mitt barns forventninger til hvem de kan vokse opp til å være? 
Gjør barnet mitt vanligvis ting som dette allerede, eller velger jeg det bare på grunn av kjønn? 
"Å snakke med (eller foran) datteren din om å vokse opp og ha kjærester eller gifte seg med en mann (og omvendt) sender meldingen om at jentene skal like gutter, og gutter skal tenke på jenter, og at alt annet er Feil eller ikke normalt, " Advarer Planned Parenthood.

Retningslinjene fortsetter med en anbefaling til foreldre at deres antagelser om barnet muligens ikke er rett.

"Dette kan føre til psykiske problemer, usunne forhold og ta mer helserisiko når de når sine tenåringsår," advarer Planned Parenthood.

For foreldre som kan ha bekymringer om deres barn er transsexuell, anbefaler Planned Parenthood "å snakke med en rådgiver eller terapeut som er kjent og støttet av LGBTQ-identiteter" eller rådføre seg med den politiske lobbygruppen PFLAG, som sier en del av sitt oppdrag er "Beslutningspåvirkning i våre lokalsamfunn for Å endre holdninger og skape politikkere og lover som oppnår full likestilling for folk som er LGBTQ. "

American College of Pediatricians har imidlertid hevdet at kjønnsideologi er skadelig for barn, og at fremme av kjønnsfluiditet gjør det mulig å maskere alvorlige psykiske problemer hos barn.

Høyskolen sier:

Ingen er født med kjønn. Alle er født med biologisk kjønn. Kjønn (en bevissthet og følelse av seg selv som mann eller kvinne) er et sosiologisk og psykologisk konsept; Ikke en objektiv biologisk riktighet ...

En persons tro på at han eller hun er noe de ikke er, er i beste fall et tegn på forvirret tenkning. Når en ellers sunn biologisk gutt mener han er en jente eller en ellers sunn biologisk jente mener at hun er en gutt, eksisterer et objektivt psykologisk problem som ligger i sinnet ikke kroppen, og det bør behandles som sådan. Disse barna har kjønnsdysforia. Kjønnsdysfori (GD), tidligere oppført som kjønnsidentitetsforstyrrelse (GID), er en anerkjent psykisk lidelse i den nyeste utgaven av Diagnostic and Statistical Manual of American Psychiatric Association (DSM-V) ...

"Ifølge DSM-V, så er det så mange som 98% av kjønnsforvirrede gutter og 88% av kjønnsforvirrede jenter, som til slutt aksepterer sitt biologiske kjønn etter at de har gått gjennom puberten," legger høgskolen til. "Forstå barn til å tro at en levetid for kjemisk og kirurgisk etterligning av det motsatte kjønn er normalt og sunnt, er barnemishandling."