Krigsspenningene i nyhetene– Jeg håper jeg tar feil, men det er en krig som kommer

General Robert Neller skal ha brukt utrykket «big ass-fight» om det han betegner som en forstående storkonflikt, og at amerikanske soldater i Norge til enhver tid måtte være forberedt på krig. Foto: J. Scott Applewhite / AP
 
Ber amerikanske soldater i Norge være forberedt på krig.

Det var under et møte med US Marines rotasjonsstyrke i Trøndelag tidligere denne uken at den firestjerners generalen Robert Neller orienterte sine soldater om USAs nye sikkerhetspolitiske fokus.

Ifølge Business Insider sa Neller at han forventer at USA kommer til å skifte fokus fra Midtøsten til Russland og Stillehavsområdene, i tillegg til Nord-Korea, Iran og Kina.

Den høytstående generalen, som er kommandør for US Marine Corps i Norge, skal ha advart soldatene, som er utstasjonert i Norge, om at det er en reell fare for krig i fremtiden.

Robert Neller skal ha brukt uttrykket «big ass-fight» om det han betegner som en forstående storkonflikt, og at amerikanske soldater i Norge til enhver tid må være forberedt på krig.

Artikkelen kan leses her.

22 sept. 2017 - Norges suverenitet står for fall

Kong Haakon var ett forbilde for tro, hvor vi til dags dato, kan se at all den kristendommen Haakon sto for, er fullstendig utvannet i Kongehuset og desverre, også i folkedypet. Og dermed går også Haakons ord, sakte men sikkert, i fullbyrdelse: Når vi forkaster den gammeldagse kristendommen, så vil også vår kultur opphøre å eksistere.

Prosessen for å overgi norsk suverenitet

Artikkelen er hentet her.

Jeg leste nettopp noen artikler (som jeg vil dele lengre nede) om hvordan landets Ledere av hele sitt hjerte ønsker å legge Norge under EU - ved å føre oss dit gjennom bakveien - via EØS avtalen. At finanssystemet nylig ble lagt under EU er bare starten på slutten på demokratiet, som vi kjenner det idag. Våre målrettede og falske Nobelprisvinnere (bare for å nevne Obama, Arafat/Peres/Rabin, EU med flere), er med å bøye nordmennenes tanker om hva som er rett, og samtidig går media i bresjen, for å svartmale folk som ofte bryr seg om landet sitt (kaller de nasjonalister, rasister, fordomsfulle ol), samtidig som de opphøyer undertrykkende systemer og globalisme (som er for utslettelsen av nasjonalstaten - med alt hva det innebærer - hvor du kun er en maur i systemet de bygger - hvor indivuduell frihet bare blir en drøm langt der borte).

Dette handler om hvordan Norge sakte og sikkert utvikler seg til å bli ett autoritært styre med noen få som styrer, hvor folket bare utfører det som de får beskjed om å gjøre. Media er ensrettet og veldig målrettet på hva du skal vite, og ikke vite noe om. Media er også flinke til å peke på konspirasjonsteorikere og løgner, men sjelden går de i sømmene på sine egne enorme løgner, halvløgner og manipulasjon som de har lurt mer enn halve Norge med.

Å tenke utenfor (den sosialistiske) norske boksen

En lærer forsøkte å få sine elever å tenke utenfor boksen, men ingen klarte å gi annet svar enn det som var forventet at de skulle svare. Dette er tegn på et fallende demokrati - at den såkalte friheten til å ytre og være selvtenkende - er drevet av frykt for hva allmennheten mener - og derav tar større hensyn til den, en å våge å være orginal - sånn som Gud har skapt deg i utgangspunktet.

Nedrustningsgalskapen - fordi man ikke husker eller har lært av historien

Demokrati er helt avhengig av at folk beholder sin personlige frihet - og ha ett trygt fundament av rett og galt- og at de styrende er tjener for folket, og skal beskytte landets innbyggere fra fremmede makter som erobrer og tar over kontrollen. Men idag så ser vi politikere som er mer opptatt av sin egen karriere, partiets politikk - uten å protestere mot uetiske ting - og mange gjør alt for å blidgjøre Media. Og noen burde tenke etter hvorfor vi har spart inn på militæret siden 80 tallet. Vi hadde sterkt militære etter krigen, fordi vi hadde lært at det som skjedde 9 april 1940. Men tydeligvis, er ikke historien vår beste læremester. Ett svakt AP parti banet vei for tyskerne, kanskje med vitende vilje. Hva baner dagens regjeringer veien for...? Vi må ikke glemme at Tyskland dominerte Norge i 5 år. Og i dagens EU, er Tyskland den mest dominerende faktor. Tyskland som Norge, ser også ut til å glemme sin fortid, og dermed står i fare for å gjenta fortidens redsler - mot andre mindre nasjoner (da jeg besøkte Auswitch I i 2016, så sto det over en av leirinngangene: "den som ikke kan huske historien, er dømt til å gjenta den" George Santayana)

Sosialismen - en fiende til personlig frihet

Sosialismen er tvillingbror med kommunismen, men går frem på en mer forsiktig måte. Men målet er det samme, hvor en liten elite - opphøyet over oss alle, skal styre. Vi kan se mye av den måten være selvoppnevnt elite i AP, som teks. Thorbjørn Jagland,  Jens og Thorvald Stoltenberg, Gro H. Brundtland og mange mer, som i ettertid får høye stillinger i FN, eller mektige Europiske organsiasjoner ol. Ingen tvil om at Globalismens ledere belønner sine lydige barn, til høye stillinger, hvor de kan fortsette å forføre, lure og bedra.

Tabuer som ble brutt ned, og nye bygges opp

Da jeg vokste opp på 70 og 80 tallet, så var det å tenke selv helt grunnleggende for den friheten landet vårt hadde. Ikke det at alt var bra, men du hadde friheten til å vurdere det selv. Selfølgelig, da som nå, så var det tabuer man ikke skulle røre. Men mange av de var bra: Som å ikke hetse jødene. Vi lærte såpass mye om jødenes lidelseshistorie, allerede i barneskolen, at det var ett ikke-tema, iallefall hos oss. Hadde noen kommet med negative jødekommentarer, så er jeg sikker på at det hadde fått problemer med skolens ledelse.

Andre ting ved 70 og 80 tallet, var at ekteskapet var kun mellom mann og kvinne. Sex var ikke noe man direkte filmet i sendingene på TV, noe som nå nok har blitt ganske vanlig. Og volden som kom inn via kabeltv på 80 tallet, har nok formet oss til å ha mindre sperrer før man lar sinnet, overgrep, drap ol ramme vår neste. Senere har internett, mobiltelefoner, TV, spill mm. fylt våre hjerner med såpass mye søppel, at fornuft og visdom finnes stort sett ikke lengre i landets ledendte stillinger, media og blant våre politikere. Og gamle tabuer blir brutt ned, hvor man så får nye, merkelige tabuer (eks. komikere før, gjorde narr av Eliten og de styrende, idag så gjør komikerne narr av folket, mens å gjøre narr av utenlandsk kultur er lik rasisme)

 

Den intelektuelle galskapen

Akademika har ofte blitt en stor plass for bedrag og forførelser - hvor man kan stort sett putte hva som helst inn i barnas sinn - uten at så mange reagerer. Spesielt i de pedagogiske utdannelsene, de som retter utdannelsen mot barn/barnevern, blir studenter utsatt for mye politisk propaganda. Men ingen reagerer, fordi selv foreldrene får det samme stoffet inn via media.Feks. man kan ikke gå ut og kalle abort mord, uten at noen nesten håner deg, ser ned på deg, eller mobber deg. Du kan heller ikke kritisere innvandring, uten at det pisker opp følelser i "gode velmenende" sosialister som mener selv at de har enerett på hva som kalles kjærlighet og anti-rasisme. Å kalle en spade for en spade, er blitt byttet ut med ett akademisk klovnespråk, som den vanlige mannen i gata stort sett ikke forstår. Men likevel skal de lære barna språket, som på en måte er dumt, men samtidig gir makt til de som behersker det (vi kan se det i helsesektoren, skolesektoren etc).

70 tallet la en stor grunn for oppløsningen av samfunnets grunnvoll

Selv om 70 tallet kan virke "uskyldig", så skjedde det ting på 70 tallet, som skulle få dramatiske konsekvenser for den generasjonen som lever nå. 68 opprørs generasjonen kom inn på Stortinget og i regjering, og de ville snu alt som landet så som sitt gode da, til å innføre lovløshet i vårt lovverk. Gro H. Brundtland, en fanatisk lege, jobbet aktivt for abortloven, og som da ble først innført 13 juni 1975, som en delvis rett, som det står på dette nettstedet:

"Samtidig ble Folkeaksjonen mot selvbestemt abort dannet. Forslaget om selvbestemt abort ble nedstemt i Stortinget i 1974. I stedet fikk man en lov i 1975 hvor også sosiale hensyn ble tatt med ved søknader om avbrytelse av svangerskapet. Det betydde at kvinner kunne få abort dersom svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kunne sette henne i en vanskelig situasjon. Denne loven ga også helsepersonell mulighet til å nekte å utføre aborter av samvittighetshensyn." Kilde.

Senere ble abortloven innført for fullt fra 1978. Siden har 600.000 barn blitt drept pga vår behageligehtskultur. Men den som sår, skal også høste det man sår.

Sår man mord, så høster man ødeleggelser

13 Juni 2016, nøyaktiv på dagen 41 år etter at abortloven ble innført, så ble det innført en lov (hvor man unngikk Grunnloven på en smart måte) og la da Finanssystemet under EU. Et resultat av EØS avtalen, hvor Norge går baklengs inn i EU. Du forstår, Gud forsøker å gi oss ett signal, om at den friheten vi alltid har elsket, er på vei til å bli gitt bort til andre, bit for bit, til andre som vil styre landet vårt med hård hånd. Vi ser det ikke nå, men våre barn og barnebarn vil se det, om det da ikke skjer enda raskere.

Lover og handlinger som er spiker inn i vår egen kiste

Våre politikere forrådte oss med abortloven, og "68 generasjonen" den da nye glattpolerte generasjonen, fikk snudd vårt tidligere gode forhold til Israel, og så begynte vi, i kraft av å være venner, å forråde Israel ved Osloavtalen i 1993.

I 1994 ble Partnerskapsloven innført, så ble homosexuelt ekteskap sidestilt med det tradisjonelle ekteskapet den 1 Januar 2009, og etter 1 januar 2002 kunne registrerte partnere ha egne barn ved samtykke eller om den ene biologiske foreldren var ukjent. Alt dette er ondt i Guds øyne, Han som har skapt oss alle! Om vi forakter Hans lover, så vil også Gud la det onde som vi elsker, få komme tilbake over vårt eget hode.

Gud er Jordens dommer, og utfører dommer etter sine rettferdige lover

Fordi dommen ikke går raskt, så tror vi at det ikke finnes noen Gud. Og de fleste kristne tror at det ikke finnes noen dom, fordi Gud har tydeligvis forandret seg fra GT til NT. Men det finnes ingen bibelsk forankring i den tanken. Selv Jesus talte dom over de stedene som nektet å ta imot Evangeliet, og senere ble de byene jevnet med jorden av Romerne.

Bibelen sier "Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er" Forkynneren 8:11.

"og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden, .." 2 Pet. 2:6

Husk: Våre synder vil alltid veies opp mot det gode vi har gjort. Våre fedre fryktet Gud, og satte Korsets spor i Flagget, vår kultur, nasjonalsang, og Evangeliet ble spredt til mange nasjoner via landet vårt ol. Og det gode, er det som holder den fryktelige dommen tilbake. Gud har ingen glede av å ødelegge mennesker eller nasjoner. Men når Syndens beger er fullt, 1 Mos. 15:16, så vil vreden komme over landet.

Ettersom landet har hatt sin glede av å fremme synder mot naturen, og hvor vi årlige feirer det i våre gater (spesielt i Oslo), så må vi også lese hva Peter sier om Sodomas og Gomorras undergang, at de er ett forbilde for de ugudelige i fremtiden. Og Gud er rettferdig! Om vi ikke vender om som nasjon, så vil Gud gjøre det samme med Norge, som han gjorde med Sodoma og Gomorra. Det ligger dommer og venter på oss, og bare Hans kjærlighet holder den tilbake, fordi Han søker å frelse først. Han søker etter en Kristi Kropp, som ikke forstår tidene vi lever i, eller forstår dybdene av Guds Ord, hvor også mange kristne har sovnet inn i fornøyelser og timelige gleder. Derav finnes det få vektere i vår nasjon, som er villige til å dele Herrens Ord, og som det nå har blitt: Til Ødeleggelse, ikke til Nåde. Om da ikke man tar det til hjertet, og vender om fra sin onde ferd. Korset gir selv den verste synder nåde! Og da forsvinner syndene i ett øyeblikk, når man Bekjenner Jesus som Herre!

Det er ikke Gud som har lurt oss! Norge, det er dine ledere og forbilder, som du stemmer inn år etter år, det er de som forfører og lurer deg. Din kjærlighet til å ha abortloven, til at de homosexuelle kan paradere åpenlyst, din kjærlighet til det intelektuelle språk og tanker - som oftest ikke er noe annet en bedragers måte å pakke inn synd på, skaper vrede i Guds hjerte. Gud er Hellig, og tåler ikke synd! Og Gud gjør aldri forskjell på noen folk. Han dømmer folk og nasjoner pga deres synder.

Norge: Dine vektere advarer deg stadig! Men du hører ikke.....

Men Gud gjør ikke dommer før det finnes profeter som har advart folket, som det står

"For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at Han har åpenbart sitt hemmelige råd for sine tjenere profetene" Amos 3:7.

Og Norge har fått flere advarsler, både de profetiske budskapet som Emmanuel Minos delte, har kommet 2 ganger inn i Aftenposten, akkurat som en siste advarsel fra Guds hjerte (tenk på boken hans, "Det har ringt for 3 gang", får vi flere sjanser enn disse 2 advarslene.....?). Og så har vi en større advarsel, av boken "22 Juli profetien" av Jeremy Hoff. Den er en direkte advarsel, men de fleste kjente kristenlederene har snudd ryggen til den, mest mulig fordi de har en annen Jesus de følger, og læren har bedratt dem. Man burde Lese Bibelen som det står, og kutte ut alt man har lært i samfunnet man er med i. Jesus er verken sosialist eller humanist. Han er Guds Sønn, og Han identifiserer seg som Ordet. Også Ordet i den gamle pakt.

Vi tror vi beskytter våre barn, samtidig som vi gir de en frihet de ikke klarer å takle

Vi er livredd at det skal skje noe med barna våres, og passer på dem på alle bauger og kanter. Samtidig som vi sender de på Barnehagen fra 9 mnd. alder, akkurat i den måneden hvor barnet knytter sterke bånd til mor. Hvor mange barn som får sjokk av denne behandlingen er uvisst, og hvor mange som senere må søke hjelp for hos psykologer ol. som ungdom/voksen, er også uvisst. Og ukritisk når barna begynner på skolen, lar vi våre barn tro på alt hva som serveres av lærere og media. Foreldrene gir barna mobiltelefon gjerne fra de er små - og de fleste kan se alt av sex, porno, vold, okkultisme ol., og det er få som kan skjerme barna fra det. Det er ett enormt press fra andre barn om at ditt barn skal ha en mobiltelefon. Og foreldre ønsker ikke at deres eget barn skal være annerledes enn andre barn. Det blir en ond sirkel, som ingen våger eller tørr å bryte ut av.

Jeg har merket en forandring i mentaliteten blant mange barn, fra den tiden nettbrett og såkalte smartphones kom for alvorlig til bruk blant de små. Og på den måten så øker også overgrepene - som det sto i media for en tid tilbake - at barn voldtar barn. Fordi uskyldighet (ved å gi barna grenser) og skjerming, er det eneste som kan skjerme barnet fra denne verdens ondskap. Men den norske skolen har dessverre ikke noen måter å beskytte barna på. De har heller blitt ett redskap for det som er ondt. Helsesøstre som kan tilby abort, uten at foreldrene vet det. Oppmuntring til homosexuell aktivitet, prøve ut det sexuelle - under eget ansvar, selfølgelig, samtidig som alle vet at når følelsene til sex blit tent, så er det som en ild som ingen klarer å stanse. Og ved å fòre barna med dette, så blir det etterhvert mer vanlig at barn utfører både vold og sex mot andres sin vilje.

Hor og rus tar bort forstanden til å skille mellom godt og ondt

Og Bibelen advarer spesielt mot de kjødelige lystene (1 Pet. 2:11), dvs sexuelle handlinger utenom pakten mellom mann og kvinne (ekteskapet). Bibelen sier at

"Hor og vin og most tar forstanden bort" Hosea 4:11.

Vi ser at de som leder vårt land, har mistet forstanden både av det å gi rettferdighet til vårt eget folk, å skape rettferdig innvandring, klarer ikke å skille mellom godt og ondt, klarer ikke å se faren av å ruste ned militæret, ser (den ekte) kristendommen som farlig (enda våre fedre som bygde landet, æret det høyt), klarer ikke å hjelpe de som trenger det mest - men gir ofte mye tilskudd til de som har mye fra før av, tror abortloven er et gode, at mennesker med samme kjønn kan likestilles som ett tradisjonelt ekteskap, at å oppføre seg urettferdig mot Israel er ett pluss etc.

Kjærlighet til det som er ondt fører samfunnet på en ødeleggende vei

Men ondskap har sin egen inteligens. Og den begynner alltid i det små, og så når det er allment akseptert, så kommer det i større posjoner, og så i større, helt til hjernen er helt ødelagt og man klarer ikke lengre å følge det som Gud la i mennesket fra fødsel av - en følelse av rett og galt. Man bare kaster seg inn i synd, og i mer synd, og så til slutt så havner man i psykiatri for hjelp. Og samfunnets enorme kostnader til helse, blir ett beløp som til slutt ikke kan betales.

Og ved å fore mennesker med det som er galt, så vil samfunnet til slutt bli tøylesløst og hvor anarki mer og mer vil bli normalt  - som i Sodoma og Gomorra. Og til slutt, i vår blindhet og hvor vi følger våre abnormale følelser - så vil samfunnet til slutt gjøre ende på kristendommen - bort med Guds lover, bort med de kristne - de som er de eneste som kan redde samfunnet fra forfall. Og når dette skjer - så vil Gud ikke lengre holde vreden tilbake, men la det komme over vårt eget hode, våre egne synder. De tause skrikene fra de 600.000 barna vi har myrdet i mors liv, roper til Gud fra klinikkene de har blir drept på, til Gud for rettferdighet. Og en dag, vil de få det. Om vi da ikke vender om, som i Jonas bok. Ninive fikk nåde, fordi hele nasjonen vendte om på 1 dag. Dommen ble utsatt i ca 150 år. Men den kom.... 

Dommen over Norge har blitt utsatt

Dommen over Norge har blitt utsatt flere ganger, fra 1953 (hvor den kjente "Lebesbymannen" advarte om en krig, men som ble utsatt pga de troendes bønner, ved at Stalin døde nettopp i 1953 - og hvor hans erobringsplaner ble utsatt), fra 1968 (hvor russiske tanks sto og spant ved våre grenser, men krigsengler stoppet dem å kommer over våre grenser - senere det året invandrerte de isteden Tsjekkoslovakia), men spørmålet er om vi får flere sjanser? Det er profetert om at Russerne vil komme. Det er bare tiden vi enda ikke vet. Men den kan være nærmere enn hva vi tror....

14 mai 2016 - Overlater norsk suverenitet til Brussel: Frp åpner for å oppgi suverenitet på mange nye områder

FRP OG SELVSTYRE: – Nei, jeg er ikke bekymret for suverenitetsavståelsen dette innebærer, sier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi. Foto: NTB scanpix

Artikkelen kan leses her.

Frp som har profilert seg mot byråkrati, er positiv til å legge Norges tilsyn og regulering av finans-, telekom-, energi- og datasektorer under styring av ESA i Brussel.

– Nei, jeg er ikke bekymret for denne suverenitetsavståelsen, sier Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi til ABC Nyheter.

Torsdag avholdt Stortingets finanskomité en høring innkalt på halvannet døgns varsel, om et kontroversielt forslag fra regjeringen om dyptgripende avståelse av norsk suverenitet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen.

Regjeringen foreslår for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor heretter skal bli underlagt EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel, og i ytterste konsekvens EFTA-domstolen i Luxembourg.

I høringssalen satt også Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi, som nå går ut med støtte til utflaggingen av norsk myndighet ikke bare i finanssektoren - men også i en rekke andre sektorer.

– Vi støtter det regjeringen har foreslått, å legge reguleringen og tilsynet med Finanstilsynet til EFTAs organer. Det er organer vi er kjent med fra tidligere. Vi må forholde oss til at ESA er organet som påser at vi overholder alt regelverk i EØS-området, sier Limi til ABC Nyheter.

Les også:  Regjeringen vil gå til alvorlig avståelse av norsk suverenitet

Fort gjort for flertallet

Avgivelsen av norsk suverenitet er så dyptgripende at regjeringen for første gang siden EØS-avtalen ble inngått i 1992, antar at saken må avgjøres ved kvalifisert flertall i Stortinget etter §115 (se faktaboks til høyre).

Stortingsflertallet har, mot senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums protest, likevel besluttet å kjøre gjennom denne prinsippsaken i all hast før sommeren.

Stortinget har vanligvis et flertall av medlemmer som ønsker full tilslutning til alle EUs lover i form av EU-medlemskap, men avfinner seg med EØS-avtalen fordi folkemeningen er imot det.

– At Stortinget hastebehandler en så stor sak, så stor at man for første gang siden 1992 må bruke Grunnlovens §115 som krever tre fjerdedels flertall, er helt useriøst. Og den kommer til å få presedens for energi, telekom og data. Dette kommer til å få store ringvirkninger.

Det sa europarettsjurist, professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, etter høringen.

Hans Andreas Limi går god for både haste-behandlingen av saken og innholdet i den.

– Det er finanskomiteen som har valgt den framdriften. Jeg stiller meg bak det. Saken har pågått i mange år, også med hyppige avmeldinger til Stortinget og komiteen, sier han til ABC Nyheter.

Også Arbeiderpartiet, som regjeringen er avhengige av for å få 3/4 flertall, ønsker suverenitetsavståelsen og et kjapt vedtak.

Saken flertallet vil behandle så fort, er så kinkig at lovavdelingen i Justisdepartementet allerede i 2010 skrev dette notatet om hvor vanskelig det er for Norge å slutte seg til EUs finanstilsynsordninger innenfor Grunnlovens rammer.

– Hvilke muligheter hadde eventuelt interesserte til å melde seg til høringen som ble innkalt tirsdag ettermiddag, og avholdt allerede torsdag?

– Det er fullt mulig for de som ikke hadde anledning til delta, å gi innspill til finanskomiteen. I tillegg til høringen praktiserer vi en veldig åpen dør, svarer han.

Les også:  Siv får Stortinget til å danse quickstep for EUs finanstilsyn

Ingen grunn til bekymring?

– Hva sier du til påstanden om at behandlingen av denne saken kan gi presedens for avståelse av suverenitet på en rekke andre sektorer, som energi, telekom og data?

– I prinsippet vil det nok bli det samme også for de andre sektorene. Grunnen til at dette skjer, er at det skal etableres et felles regelverk som Norge må forholde seg til i EØS-avtalen. Da er det fornuftig at Norge har et EFTA-organ som kan ha en kontroll- og tilsynsfunksjon. Det vil sannsynligvis være fornuftig også i framtidige saker, svarer Limi.

Derimot bedyret hans partileder, finansminister Siv Jensen (Frp) lenge at norsk selvråderett over finanstilsynet er hellig. Nå har hun etter årelange forhandlinger med EU gitt etter.

– Vi mener det er fornuftig at EFTA skal overvåke praktiseringen av regelverket og ha denne kontroll- og tilsynsfunksjonen, sier Limi til løsningen regjeringen har kommet fram til.

– Betyr det at du ikke er bekymret for suverenitetsavståelsen dette innebærer?

– Nei, jeg er ikke bekymret for det. Vi snakker egentlig om rettslige forpliktelser vi har innenfor EØS-avtalen. Det innebærer en avståelse av kompetanse til et overnasjonalt organ. Men jeg oppfatter ikke at dette er annerledes enn det vi allerede må forholde oss til.

– Jussekspertene og regjeringen sier imidlertid at dette innebærer en større avståelse av suverenitet enn vi har gjort siden selve EØS-avtalen ble inngått i 1992.

– De sier forslaget er såvidt omfattende at det er riktig å behandle etter grunnlovsparagraf 115. Det støtter jeg, sier Limi til det.

Les også:  Stortinget undergraver Grunnlovens uttrykkelige bestemmelser.

Noen hull bekymrer ikke

I høringen ble det påpekt at ordningen innebærer at norske aktører blir diskriminert ved ikke å få rett til å gå til EU-domstolen hvis det oppstår en tvist.

– Jeg registrerte problemstillingen. Det regjeringen har forhandlet fram, er dette topillarsystemet hvor EUs finanstilsynsbyråer behandler saker i EU, ESA i Norge, sier Limi om det.

– Fordelen er at ESA er et organ Norge er kjent med fra tidligere. De er tettere på EØS-problematikken. Man må satse på at det ikke skal oppstå konfliktsituasjoner, sier Hans Andreas Limi.

Regjeringens forslag sier ikke noe om hvordan en konflikt mellom det norske Finanstilsynet og tilsynet i ett eller flere EU-land, skal løses.

– Hva syns du om det?

– Jeg vil ikke si det er et hull i løsningen som er funnet. Løsningen er et kompromiss. Det er mer nærliggende for oss å legge det overordnede organet til ESA, enn til EUs. Jeg tror det er en god løsning.

Les også:  Stoltenberg ville ikke legge Finanstilsynet under EU

Er ESA-styre Frp-velgernes ønske?

– Du framhever som en fordel at det er ESA som skal regulere og ha tilsyn med norsk Finanstilsyn, og at øverste tilsynsmyndighet også for andre sektorer i Norge etter hvert kan legges under ESA. Er du overbevist om at ESA er et like populært organ blant Frps velgere?

– Jeg tror ikke det er så mange som har et forhold til ESA eller som kjenner til ESAs funksjon. For dem som er inneforstått med at EØS-avtalen er viktig for Norge, er det naturlig at når det kommer nytt regelverk, så legges det til samme organ. Så vil noen være skeptiske til EØS-avtalen og til innføringen av nytt regelverk, sånn som dette, sier Hans Andreas Limi.

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland ropte torsdag varsko om forslaget om å overta åtte EU-forordninger om finanstilsyn, som innebærer en betydelig avgivelse av suverenitet.

Les saken: Nei til EU i harnisk: Regjeringen vil oppgi norsk suverenitet over finanstilsynet

16 mai 2013 - Juridisk brannfakkel fra jus-forsker om overføring av makt til EU: Stortinget undergraver den norske Grunnloven

Først begynner Stortinget å droppe Grunnlovens §93. Deretter brukes denne praksisen til å berettige at Grunnloven bestemmelse om overføring av makt fra Norge til andre, ikke skal følges. Det dokumenterer førsteamanuensis Eirik Holmøydal. Foto: Privat

Artikkelen er hentet her

Det er budskapet fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Tidsskriftet med artikkelen om Grunnloven og Norges avtaler om overføring av suverenitet, publiseres dagen før årets grunnlovsfeiring.

Fire minutter. Null debatt

Siden 1992 har Norge inngått en rekke avtaler om å overføre suverenitet til EU- og EØS-organer uten å følge Grunnlovens §93:

Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.

For eksempel brukte Stortinget bare fire minutter en desember-ettermiddag i 2012 på å overføre straffende og dømmende makt til myndigheter utenfor Norge. Det gjaldt i spørsmålet om luftfartsmyndigheten EASA. Dette skjedde enstemmig uten debatt, og ikke etter Grunnlovens §93.

Les også: Advarte Støre mot å gi EU lillefingeren

Bommer på formuleringer

«Det som skjer ved avtaler om suverenitetsoverføring er at ein kompetanse som etter Grunnlova er lagt til eit norsk statsorgan, frå no av utøvd av eit organ som høyrer til ein internasjonal organisasjon», skriver Holmøyvik i den ti sider lange artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift.

«Med det ser vi at suverenitetsoverføring eigentleg er grunnlovsendring, men då ei endring som ikkje set spor etter seg i grunnlovsteksten», slår jus-forskeren fast.

Når politikerne banker gjennom svekkelse av norsk selvråderett, påberoper de seg gjerne at det er på et «saklig avgrenset område». Holmøyvik problematiserer at summen av alle disse vedtakene blir betydelig mer enn som så.

Men viktigst er at grunnlovsparagrafen Stortinget bruker for en slik enkel behandling, §26, slett ikke har noen åpning for å avgi suverenitet på et«saklig avgrenset område».

Det er det den atskillig strengere §93 som har, påpeker førsteamanuensisen.

Avvik berettiger avvik

I artikkelen sammenlikner Holmøyvik med Danmark, som har nesten samme grunnlovsrparagraf som Norge, nemlig deres §20.

Den krever til og med 5/6 flertall.

– Og der bruker de denne paragrafen aktivt når de skal avgi suverenitet til EU. I Danmark har det aldri vært snakk om å lage unntak fra regelen fordi det er «lite inngripende», sier Holmøyvik til ABC Nyheter.

Den politiske ledelsen i Justisdepartementet møter anklagene fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik med å vise til at Stortinget begynte å fravike Grunnlovens §93. Da Stortinget hadde gjort det til en vane å fravike Grunnloven, mener departementet at det oppstår en sedvane som berettiger å fortsette å droppe Grunnlovens bestemmelse.

Dermed slår regjeringen i sin Stortingsmelding nr. 5 om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU på side 44 fast at suverenitetsavgivelse i «lite inngripende» saker §26 kan skje «Etter sikker konstitusjonell praksis». 

– Hvor i Grunnloven står det at Stortinget kan vedta «lite inngripende» suverenitetsavståelse med simpelt flertall?

– Som du påpeker, følger det av «sikker konstitusjonell praksis» at lite inngripende suverenitetsavståelser kan vedtas av Stortinget med simpelt flertall. Det ligger i uttrykket «konstitusjonell praksis» at det nettopp ikke følger av Grunnlovens ordlyd, men av hvordan en i lang tid har oppfattet spørsmålet, svarer statssekretær Pål Lønseth (Ap) i en epost.

– Det blir som med parlamentarismen

- Er det ikke oppsiktsvekkende at Justisdepartementet med dette mener at endringer av Grunnloven - som overføring av myndighet til fremmede makter innebærer - kan skje ved at Stortinget ganske enkelt endrer praksis uten å ha hjemmel for det i Grunnlovens ordlyd?

– Det er på ingen måte oppsiktsvekkende at en ved kartleggingen av rettstilstanden må ta hensyn både til det skrevne ord og til sedvaner, svarer statssekretær Lønseth.

– For eksempel oppsto parlamentarismen gjennom praksis i siste halvdel av 1800-tallet. Den ble nedfelt i Grunnloven først i 2007, sier han og viser til omtalen av lite inngripende myndighetsoverføring i Europautredningen Utenfor og innenfor.

– Hva sier du til det, Eirik Holmøyvik - parlamentarismen ble jo også utviklet som sedvane i over 100 år og ble først grunnlovsfestet i 2007?

– Det er jeg enig i. Det er ikke uvanlig at alle lovregler trenger tolkning. Det som er spesielt i spørsmålet om overføring av suverenitet til andre makter, er at Grunnloven har fått en klar lovparagraf mot å gjøre det uten videre, nemlig §93, svarer artikkelforfatteren.

– Vil nødig ha oppmerksomhet

– Hva håper du å oppnå med artikkelen?

– At de legger om praksisen. Men jeg tror ikke det vil skje. Dette er knyttet til EU-spørsmålet. Der virker det som om at de politiske kreftene ikke vil ha noen diskusjon om disse viktige grunnlovsspørsmålene, sier Holmøyvik til ABC Nyheter.

– Her er to paradokser: Det ene er at vi i Norge er stolte av Grunnloven og skal feire 200-årsjubileet, men ikke følger dens bestemmelse.

– Det andre er at i flere av de konkrete sakene om å overgi myndighet til EU eller EØS-organer, blir det enstemmig vedtatt. Med andre ord kunne de fint fått sakene gjennom også etter §93. Grunnen til at de ikke gjør det, må være at stortingspolitikerne nødig vil ha oppmerksomhet om at de overgir makt til andre lands myndigheter, sier Holmøyvik.

Holmøyvik ga i 2012 ut boka «Maktfordeling og 1814» om hvordan forfatterne av Grunnloven i 1814 innrettet maktfordelingen i favør av Stortinget ut fra ønsket om folkesuverenitet.