Arafats hensikter

Jeg skal begynne å skrive litt her etterhvert, men etterhvert får man nøye seg med Arafats "fredsuttalelse" i etterkant av Oslo avtalen:

"I Allahs navn - tro meg når jeg sier det er mye som gjenstår å gjøre. Den hellige krigen skal fortsette - vårt hovedmål er Jerusalem. Jerusalem - og her står vi. Jeg kan ikke - og jeg må tale åpent. Jeg kan ikke gjøre det alene uten støtte fra den islamske nasjonen. Jeg kan ikke gjøre det alene - Nei, dere må komme og kjempe og starte Jihad for å frigjøre Jerusalem - nei, det er ikke deres hovedstad. Denne avtalen - jeg ser ikke på den som noe annet enn den avtalen som ble inngått mellom vår profet Muhammed og Kuraish-stammen - en foraktelig våpenhvile. Den samme måten som Muhammed aksepterte det på, aksepterer vi nå disse fredsforhandlingene - fra mitt hjerte, og jeg sier det til dere som bror til brødre: "Vi trenger dere. Vi trenger dere som muslimer, som hellige krigere - enda en gang må jeg si - fremad til seier; fremand til Jerusalem". (Jassir Arafat i en tale under et lukket møte med troende muslimer i en moskè, i Johannesburg 10 mai 1994).

Sviket mot Israels innbyggere

Det største sviket som ble gjort mot Israels innbyggere ble utført gjennom Oslo-avtalen i 1993. Og de har fått smake dens frukt: Død! Terroren økte med 900% etter "Oslo-avtalen", og sendte jødiske menn, kvinner og barn bort fra dette livet. Mens Arafat gledet seg i sin ugudelige sjel.

Bibelen har også noe å si om dette:

 "Derfor, hør Herrens ord, dere spottere som hersker over dette folket i Jerusalem!
          
 
Derfor hør Herrens ord, dere spottere, dere som hersker over folket her i Jerusalem! Fordi dere sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket; når den susende svepe farer frem, skal den ikke nå oss; for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul" Jesaja 28:14-15.

Guds svar til det er:

"derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke." Jesaja 28:16. En sikker tilflukt for de som er trofast mot Herrens og Hans Ord.

Videre:

Og jeg vil gjøre rett til målesnor og rettferdighet til lodd, og hagl skal rive bort løgnens tilflukt, og skjulet skal vannene skylle bort.Og deres pakt med døden skal slettes ut, og deres forbund med dødsriket skal ikke stå fast; når den susende svepe farer frem, da skal dere bli tråkket ned." Jesaja 28:17-18.

Gud vil gjøre intet alle fredsavtaler og svik som har og er blitt gjort mot og med Israel, og det kommer til å skje ved krig, lidelse (nok en gang, dessverre. Mine tårer renner for det jødiske folket) og svik. 

Det brutte korset - en fortelling om falsk fred

 

 

Hvem ønsker ikke fred? Men verdens fred og Guds fred er to ulike ting. Dessuten, menneskets lengsel etter fred - har en tendens til å bedra mennesket. Hvem husker ikke hvordan mengden ble kokt ned før 2 verdenskrig med '"Peace in our Time". Og hvem ble ikke utledd, hånet og gjort narr av - den eneste i topp-politikken som avslørte fredståken som ett bløff, nemlig Churchill. 

 


Churchill gjennomskuet Hitler - fordi livet hadde lært ham å avsløre forfalskere. Idag har media og politikerne - totalt stengt scenen for sånne politikere i Norge (tenk på Listhaug) og mange av de vestlige delen av Europa. De blir rett og slett forfulgt, sensurert og gjort narr av. Vi vil ikke høre - fordi en galskap har grepet Eliten - som foretrekker å dra oss ned i gjørma - enn å høre på Sannheten.

 

Les hele artikkelen her.