Swinton avslørte at Media ikke var uavhengig

Har hentet artikkelen fra her.

På 1880 tallet hadde han vært i journalistikk bransjen i mer enn 20 år. Han hadde vært leder av redaksjonen for New York Times i ti år, og leder av redaksjonen for New York Sun for 8 mer, før han begynte å pulbisere hans nyhetsblad, John Swintons avis (papir). Han ble så godt respektert at journalist samfunnet holdt en bakett til ære for ham (i 1880).

Noen som ikke visste om Swinton eller hans journalistikk, stod opp og skålte for den frie uavhengige pressen. Swinton svarte på det, som var en skandale for mange av de som var i salen.

Det finnes ikke noe slikt, på denne datoen i denne verdens historie i Amerika, som en uavhengig presse. Du vet det og jeg vet det.

Det er ikke en av dere som tørr å skrive dine ærlige meninger, og hvis du gjorde det, så vet du på forhånd at det aldri ville komme på trykk. Jeg har betalt ukentlig for å holde mine ærlige mening ut av den avisen jeg er forbundet med. Andre av dere er betalt tilsvarende lønn for lignende ting, og noe av dere som ville være så dum som å skrive ærlige meninger ville være ute på gatene på jakt etter en annen jobb. Hvis jeg hadde latt mine ærlige meninger skal vises i en sak i min avis, før 24 timer så vill mitt yrke vært borte.

Jobben til journalistene er å ødelegge sannheten, å lyve direkte, for å forderve, å bakvaske, å omfavne føttene til mammon, og å selge sitt land og sin rase for sitt daglige brød. Du vet det og jeg vet det, og hva dårskap er dette å skåle for en uavhengig presse?

Vi er de verktøyene og de underordnede (vasaller) av de rike menn bak kulissene. Vi er den hoppende knekt, de trekker i trådene og vi danser. Våre talenter, vår muligheter og våre liv er alle tilhørende andre menn. Vi er intellektuelle prostituerte.

(Kilde: Ap.s Untold Story, av Richard O. Boyer og Herbert M. Marais, utgitt av United Electrical, Radio & Electrical, Radio &Maskin Workers of America, NY, 1955/1979 via John Swinton på pressens uavhengighet).