2015 - Hvorfor er utdanningssystemet såpass indoktrinert?

De fleste kristne forstår ikke utviklingen i landet vårt, spesielt i barnehage og skolesektoren. Men det er meget farlig, og bærer med seg tegn på radikalisering mot ett autoritært styre. Husk at den neste generasjonen, er de som skal bære ansvaret for videre utvikling av landet vårt, og det jeg har sett hittils, er skremmende.

 

Den skremmende utviklingen

Nå er jeg ikke utdannet lærer, men jeg har sett en farlig utvikling i skolesystemet. De Rød-Grønne skapte ett system i barnehagesektoren og skolen som var skremmende. Men vi må heller ikke se bort fra Høyres innblanding, som teks. innføring av skole for 6 åringer. Ofte så jobber de borglige sammen med sosialistisk politikk.

På 90 tallet gikk jeg på bibelskole i Uppsala i Sverige. Vi nordmenn gjorde ofte narr av svenskene pga den åpne tilnærmingen mot kommunistisk ideologi, bla. hvordan hus ble bygd og systemet generelt. Det var da godt, hver gang vi kjørte over grensen til det "frie" Norge. Det var sånn vi opplevde det da.

Nå, over 20 år senere, er jeg litt usikker på hvem at landene som er verst i sosialist-kommunisme. Sverige ligger på mange måter mer fremme, men Norges "en-veis-demokratiske" tanke er såpass ensporet at vi ligger tett inntilg Sverige. Jeg opplever at den friheten jeg elsket over vårt frie land under oppveksten, har nå skrumpet kraftig inn. Yttringsfriheter er greit, så lenge du er enig med flertallet i media og det politiske korrekte systemet vi har. Friheten er på vei til å dø ut, samtidig som vi leker med fremmede autoritære religioner.

 Politikernes innblanding

For å forstå skolesystemets utvikling, så må man se politikernes innblanding i utdanningssystemet fra 90 tallet, og som også tok helt av under den Rød-grønne regjeringen.

Finland så er det lærerne som bestemmer mesteparten av utdanningssystemet, og de ligger veldig høyt i læremessig kvalitet. Mens i Norge, så overkjører politikerne lærerne, og skaper ett monster av byråkrati. Og de fleste statsrådene er ikke utdannet innen de sektorene de skal ha ansvar over. Og da blir det ofte tankespill, luftslott og kortsiktig tenkning for å løse problemer. Og ved å lage løsninger på gamle problemer, lager de enda større utfordringer og problemer som blir enda dyrere og nesten umulig å få ordnet opp i.

Usunn Ideologi vil ha tak i barna og de unge

En som utdannet seg til Førskolelærer ganske nylig, har gitt meg verdifull informasjon på hvorfor Norge råtner på rot. Husk ideologien til udemokratiske styresett er noe vi ikke ønsker å sammenligne oss med, spesielt ikke om de indoktrinerer unge, men likevel så forstår våre politikere å bruke samme fremgangsmåte for å få tak i de unge.

Så lenge makthaverne (sosialistene) er enige, så er de blind for innspill fra andre. De ønsker ikke å se eller høre, og vandrer i blindhet. Og sørger for "eksperters" analyser, som virker som det rene bestillingsverket, for å rettferdiggjøre alt hva de selv gjør. Det betyr dermed ikke at det er sant.

Medias tankegodt er styrt av sosialistisk ideologi

Når man skal hjernevaske en nasjon med en falsk ideologi, så begynner man så smått med barna. I media snakker man ofte om høyre radikalisme, men lite om venstre radikalisme. I Norge så er det venstre (sosialisme) radikalismens ideologi som styrer, og de setter inn ugudelige folk i ledende posisjoner for å lure den norske folkesjelen til å hengi seg til usunne doktriner og ideer som hemmer demokrati og yttringsfrihet kraftig.

 

Det er en kjent sak at 80-90% av journalistene i Norge heller mot rødt og sosialismen. Og derfor må man også være ytterst varsomt med å kjøpe det som står i avisene. Journalistene går i flokk og får ikke lov til å være for mye selvtenkende rundt visse emner. 

 

70 tallets skole uten forvirrende religionsfag

Da jeg gikk på barneskolen på 70 tallet, så var Kristendommen såpass grunnleggende. Og man fikk høre ting fra bibelen, tegne Jesus osv.

 

Og går man enda lengre tilbake, så var kristendommen enda mer rådende i den norske folkesjelen. Man var stolt over flagget (som har ett kors i seg), man var stolt over fedrelandsangen (som ga stor ære til Gud som den eneste som kunne beskytte det Norske hus og hjem), nasjonalsangen som også gir stor ære til Gud.

 

Og tross alle problemer som også fant sted i vår fortid, så hadde den norske folkesjelen en sunnhet og ærlighet som overgikk mange nasjoner. Man kunne stole på en nordmann. Det bygger på ideologien i bibelen som omhandler å leve i Sannhet, ærlighet og som opphøyer gode karakterdrag. Da vi vet at Bibelens Gud også på langt nær er død (uansett om de ugudelige hevder det), men lever og virker ved sitt Ord, så forstår vi at en nasjons fremgang og velsignelse ligger i å følge det Han sier.

 

Fremveksten av de venstre-radikale på 70 tallet

Men på 70 tallet skjedde det endel grunnleggende endringer. Bla. så kom den radikale Gro Harlem Brundtland til makten, og andre i kjølevannet av henne.

 

På ca. midten av 70 tallet så ble AP så smått radikalisert (husk, selv om AP var Israel venner før, så var fortsatt ideologien grunnleggende ugudelig), og Norges varme Israel vennskap ble erstattet med en lidenskap for 2000 tallets største og ondeste terrorist, Yassir Arafat. 

 

Man kan vel si at dine venner sier noe om deg som person!

 

Abort og konsekvensene av det

Disse nye politikerne, endel av de var generasjonen fra "1968 opprøret", ble satt inn av ondskapens høvding for å ugudeliggjøre Norge. Abortloven kom raskt til sin fødsel i 1975/78, og alle disse små barnas blod, begynte å renne over Flagget vårt, nasjonalssangen, over folket og ja, over hele vårt dyrebare land. Det man sår, må man også høste. Tenk nøye etter over værforandringen som sakte begynte å ta form i midten/slutten av 80 tallet (ett tegn på at velsignelsen er på vei bort fra vårt land).

 

Volden også har økt i samme periode. Abort er en annen form for vold. Og samfunnet huser mange ustraffede mordere kledd i helseklær, desverre også mødre og fedre som tror på løgnene å ta livet av en "celleklump". Selv om disse aborthelsefagarbeiderne gjør det med loven i hånda og blir akseptert av samfunnet, så vil det alltid legge skyld på disses samvittighet (som BARE Jesu Kristi kors kan rense) og vold kan følge de. Og all den skylden legges over deres fødte barna som blir ufrivillig delaktig i foreldrenes synder. Og sånn sett vokser det også opp en generasjon med barn og ungdommer med sterke psykiske problemer. De er resultatet av lovløshet ovenfor Guds Ord.

 

Barnehagen, et gammelt gudløs og antikristelig tankegods

Så kom barnehagene. Vi tittet for en stund siden på Titten Tei, som var populær da jeg vokste opp. Og selv Titten Tei og sjonkel Rolf tok inn i en av sine show en AP dame, som dro frem barnehagen som en idyll. Det norske folk ble dryppvis utsatt for propaganda som helte mot kommunisme. Og uskylden vår slo sprekker. Ting som før ble sett på som skyld og skam, skulle nå uskyldiggjøres og føres inn i våre barn, og bli endel av samfunnet. TV og media var/er med å hjelpe sosialistene.

 

Illumati og hemmelige ordner, et samfunnets svøpe

Det finnes en historie som jeg leste for mange mange år siden. Desverre har jeg ikke kunnet finne den igjen. jeg får ta den etter hukommelsen. Men den omhandlet en rytter på 1700 eller 1800 tallet, som red med ett hemmelig budskap. Det var den hemmelige Illumati ordenen som hadde bestemt å gjøre kupp i Europa i flere fyrstedømmer, og ordrene for kuppet lå i det brevet. Uheldig for rytteren og Illumati, så ble rytteren slått ned av lynet og døde. Så fant myndighetene brevet, og stoppet Illumati og de hemmelige ordene. Myndighetene jaktet på dem sånn at de måtte gå under jorden.

 

Det som var interessant, var at Illumati hadde en gammel ideologi på sin agenda. Ett som også var rådenede tanker i noen av de mest kjente "vise" fra det antikke Hellas. Nemlig at kvinner skulle være en type sex slaver for staten, dvs. frivillig, med fri sex til hvem som helst. Så skulle også barna som ble født, bli att hånd om av myndighetene for oppdragelse. For de som kjenner igjen Antikristens ånd og lovløshetens ånd i dette, så er det korrekt. Det som holdt alt det tilbake gjennom årtusener, er Guds Ånd. Men en dag, i Endens tid, så vitner bibelen om at dette skulle få aksept gjennom mange (om ikke alle) nasjoner.

 

Det bekymringsløse norske samfunnet

Det den norske mann og kvinne ikke tenker på nå, er at vi er blitt ett offer for bedrag. Samfunnet har overgitt seg til sex og nytelser, og lurer oss til å offre den friheten våre fedre kjempet for at vi skulle ha. Og ikke bare det, vi agressivt sprer vår såkalte "sex-frihet" til andre nasjoner som enda har ett ganske naturlig syn på ekteskap, abort og homofili.

 

Så kommer det mange variasjoner av ekteskapet: bla. homofile eller lesbiske, og som "ektepar" får oppdra barn. Og alt sammen skader barnet på innsiden, det uskyldige lille barnet. Skaden skjer gjennom den umoral de vokne lever i.  Sjelige dype sår som kommer i kjøle vannet av voksnes synd, skaper sår som bare Jesu Kristi Kors kan lege. Og barnet får ondskapen inn gjennom oppveksten, og senere vil de gjøre gjerninger som selv deres foreldre vil se på med sjokk. Og den neste generasjonen får enda mer ondskap og forholde seg til. Helt til den dagen at nasjonens syndebeger er fullt, for da vil Gud selv sette stopp for det, 1 Mos 15:16. Og resultatet vil være ødeleggende for nasjonen, om det ikke finnes noen anger og omvendelse (Jona 3).

 

Det uetiske ved barnehagene

Allerede når barnet fyller 9 mnd., så settes mange barn i barnehagen. Skjønner du Illumatis tanke om fri sex og så tar staten hånd om barnet?  Foreldrene forstår ikke at staten sakte men sikkert ovefører eierretten til barnet til seg selv, hvor Far og Mor ikke lengre skal betyr noe (i ett tv-intervjuv med familien Stoltenberg, så var det ingen som sa mor eller far, de nevnte kun fornavnene til hverandre). 

 

Dette er ett skjult opprør mot Gud som har skapt relasjonene i familien, og det skaper det upersonlige mennesket, 1 menneske i systemet som på ett samlebånd, som betyr lite, men fellesskapet betyr alt.

I barnehagen de siste 10-15 årene, så har de aktivt jobbet med å fjerne Dickens og alle gamle moralske bøker som gamle klassiske eventyr (alt som kunne lukte litt "kristenmanns blod", som trollet sa), og isteden erstattet det med "eventyr" med stygge bilder (gjerne monstre) og spott av Den Evige Gud, og uten noen som helst mening med eventyrene (man leser de for barna, og ingen skjønner meningen med det, i motsetning eks. askepott som har flere dypere meninger). 

 

Hjernevask

Alt for at barna skal bli hjernevasket og overgitt til å tro på statens propaganda. Og vrake det vakre som var i de gamle eventyrene (og mange eventyr var inspirert av bibelsk tankegang) og hindre at barna får vite noe om evangeliet, Guds kraft til frelse. Det er inspirerende å vite at det finnes en så stor frykt for Guds Ord, noe som frister meg til å tenke at samfunnet ubevisst/bevisst flykter fra seg selv til sin egen undergang. 

 

Og staten kontrollerer all litteratur og førskolelærerne/pedagogene etc. for å kjøre samme lære overalt. Om du da bryter dette med eks. "gammeldagse eventyr" og enda verre, bibelske fortellinger, så kan du få problemer eller bli irettesatt. 

 

I det nye systemet som skapes, blir man lett utenfor, om du tenker selv. Det er ikke den individuelle mennesket frihet som betyr noe, men fellesskapet "gode".

 

Og kristendommen kan bare (kanskje) forkynnes rundt høytider, men som regel er de ansatte på barnehagene mer interessert i å opphøye alle andre guders høytider som teks. Islam, buddismen etc. Lage mat som ikke består av svinekjøtt etc. Alt for å slippe å blidgjøre den kristne og dens Gud. Bare at man er så markant mot kristne (og jøder) og deres tro må bety at den troen er ekte, ellers hadde det funnets lite interesse for å legge lokk på det.

 

Froskeeksprimentet

Man hadde ett forsøk på frosker. Hvor man puttet de inn i varmt kokende vann. Men da hoppet de ut, ettersom de ante faren. Men da man kokte en haug med frosker langsomt opp, så brydde ikke froskene seg om det. Så da det ble for varmt, så var de såpass kokt, og bevegelsene var såpass hemmet, at de ikke klarte å flykte. Og sånn døde de alle, mens de ble kokt levende.

 

TV kokt

Sånn har samfunnets ønske om mer "frihet" kokt oss ned. På midten og slutten av 80 tallet kom kabel-tv. Og vi hadde plutselig tilgang til en haug med tv-kanaler med for det meste søppel. Man klarte helt enkelt ikke å komme seg opp av sofaen, fordi man var kokt i sjelen etter timer med underholdning (og mange syke tanker kom inn i hodet dit).

 

Da vi vokste opp på 70 tallet, så var det kun barne-tv kl 1800, og vi fikk en halvtimes underholdning. Og det var det. Så var det ut og leke. Ingenting kunne koke og hemme ett aktivt barn på den tiden. Og Barne-tv`en underholdning var stort sett ganske uskyldig.

 

Andre "kokemidler" er internett, tv-spill mm. I utgangspunktet så er alle disse tekniske midlene nøytrale. Spørmålet er hva som formidlet gjennom dem. Og man kan si at godt over 90 % av underholdningen, lærermessige programmer og mer, er bibelsk fiendelig og er også medvirkende til å skade sjelen til folk. Godt for å ha det spennende, men frukten av for mye av det, spesielt med mye drap, overnaturlige vesener/okkultisme og sex er lidelser og psykiske problemer.

 

Statlig kontroll av helse og barns sexuelle utfoldelser

På 90 tallet så begynte også Staten aktivt å engasjere seg i skolen og ved det ta mer og mer makten fra lærerne. Og det fantes også en baktanke bak alt dette. De ville ha kontrollen på alt. Og frukten av det ser du på barna idag. De er lite eller ikke motivert i det hele tatt til læring. Kanskje fordi samfunnet krever ingenting av dem? Isteden hengir mange seg til nytelse ved å være sexuelt aktive allerede fra 12 års alderen (eller tidligere). Om barna ønsker abort eller prevensjon, så går de til helsesøster (og foreldrene blir aldri underrettet om hva som skjer med deres barn pga taushetsplikten).

 

Helsesøtrene er totalt underlagt myndighetene, og kan få problemer om de råder barna til å være avholdene eller å holde seg borte fra homofil livsstil. Enda man vet veldig godt at teks. homofile menn får ødelagt endetarmmusklene ved å leve ut sin sexuelle utskeielser. Etter noen år kan det hende at de må begynne med bleier, ettersom de ikke kan kontrollere og holde tilbake avføringen. Så god helse gjelder ikke de som ødelegger kroppen i statens frie sexuelle utskeielser. Også kjønnssykdommer er farlig ved sexuell kontakt med mange partnere.

 

Desverre så motiverer også staten barna til å prøve all form for sekseull aktivitet som homofil livsstil. Bibelen peker på at djevelen bygger sitt rike gjennom tankebyggninger (eks. 2 Kor 10:3-5). Og får man høre fra småbarnsalder at det er greit med homofili, så er det også lettere å åpne opp for de homosexuelle åndene for at de kan innta barn fra de er små (eller større) og sånn sett endre deres legninger. Husk! Bibelen lyver aldri, og det finnes alltid en grunn for ulike advarsler. Det er ingen pekefinger bok, bare en reell bok som forteller hvor du finner evig liv, og hva du må gjøre for å holde ondskapen borte fra ditt hjerte.

 

Man tenker heller ikke over at det kan være små traumer som barn har opplevd som små, som gjør at barna får motsatt seksuell legning i forhold til hva de er skapt til å være. Ingen er født homofil/lesbisk. Det er noe man åpner opp for, eventuelt arvet svakheter fra foreldrene. Korset kan sette i frihet også fra det, men da kan man også risikere forfølgelse av myndighetene og media, om man hjelper homosexuelle i frihet.

 

Helsehjelp så du ikke trenger å tenke selv

Og vi ser også en gryende utvikling med oppfølging fra staten med nyfødte barn. Man blir nesten pålagt ofte kontroller.  Man er også pliktig å møte opp (ca) hver måned. Man opplever at staten ikke stoler på foreldrene. Og staten ønsker å påvirke foreldrene til å ta valg som behager staten. Råd og "veileding" om barnehager for barna (tidlig), kontrollere om barn blir utsatt for vold, overgrep ol., selv om det er veldig få prosent som er i faresonen. Likevel så må alle gjennom dette som ett samlebånd.

 

Helse kontroll

Jeg skal gå en liten omvei om helse-Norge. Nå finnes det skyld hos de som driver med abort. Og derav debatten som var for ca 2 år siden, var av en truende art. De som var skyldige, vill dra de uskyldige inn i samme skyld som de selv satt i. For en abort medarbeider, eller en som er skyldig i synd, så vil man alltid få dårlig samvittighet når man møter de som har ett rent hjerte og rene hender. Så da startet også reservasjonsdebatten som omhandler at ingen lege eller helsearbeider skal kunne reservere seg mot abort.

 

Når man begynner med sånne debatter, Watch Up! Her er det fare på ferde. Hadde det ikke skjedd en borgelig omveltning samme år, så hadde det kunnet se stygt ut for bla. kristne helsearbeidere. Da måtte vi ha omskolert oss av samvittighetsgrunner, og helse-Norge hadde vært uten noen form for samvittighet igjen.

 

Men vi har bare fått ett lite pusterom, til sosialistene tar over neste gang!

 

Våre barn er statens barn

Jeg har gleden av å kjenne en Førskolelærer som nylig utdannet seg. Denne har god kjennskap til forfallet i utdanningssektoren innen barnehageyrket og ikke minst, at det faktisk kan koste å stå opp for sin kristne tro. Ifølge denne, så hadde de ett fellesmøte med rundt 100 elever. Så sa læreren som ledet at barna var "statens barn". Denne kristne eleven sa da imot og sa høyt til lærerne at det var noe som het "foreldreretten". Læreren sa at denne "paragrafen" skulle fjernes. Denne sa igjen høyt "men den gjelder enda". Og de fleste studentene var irritert over denne personen. Og læreren måtte titte noen ekstra ganger på denne oppvigleren.

 

Så du forstår: Staten vil ha barna dine, og du protesterer ikke. Du lar barnet gå gjennom systemet, fordi det er økonomiske behagelig. Du tenker ikke på at du selger barnet ditt til ett ugudelige system, hvor alle blir oppdratt til å gå i samme retning, uten å si imot. Vi får det perfekte sosialistiske samfunnet, og er på vei på sikt til å bli kommunistisk. 

 

Den verste regjeringen i manns minne....

Barnehagesystemet og skolesystemet var dårlig allerede før Den Rød Grønne regjeringen tok over. Men så tok det fart, fra høsten 2005. Om bibelen skulle bli skrevet i dag så hadde det kanskje stått sånn " Aldri har det vært en slik konge som Ahab (rød grønne regjeringen). Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne...." 1 Kong. 21:25.

 

Den dagen Jens Stoltenberg tok over, så kjente jeg en uren vind i mitt hjerte som blåste over Norge. Jeg forsto at dette var nye tider, alvorlige tider. Da jeg kom hjem, så fortalte min kone at hun hadde samme opplevelse som meg, uavhengig av det jeg opplevde. Og den regjeringen jobbet aktivt mot alt som luktet "kristenmanns blod", og gjorde utdanningssystemet enda mer ugudelig.

 

Foreldrene luksus og deres barnepiker

Og i takt med "at alle skulle inn i barnehagen", så vokste det opp en generasjon med foreldre, som trodde at barnehagen var bedre og mer profesjonell enn de selv var. Hadde de fri en dag, så kunne de sette barnet i barnehagen i flere timer enn de selv jobbet på en vanlig dag (fra 07 til 17), og så brukte de dagen på stranden eller noe annet fornøyelig. 

 

Men på barnehagen så ropte barnet på mor og far, men ble til slutt apatisk. Personalbrist var det alltid, fordi det var så mange syke. Og ettersom man nå hadde så mange små barn (under 1 år og til 3 år), så fikk ikke de eldre barna noe stimulans. For personalet fløy og skiftet bleier på de små barna og de måtte bæres. Da ble det ikke tid til noe annet.

 

Og de fleste ropte på mamma og pappa, som de ikke så mesteparten av dagen. Og sårheten gikk over til å bli hardhet. Foreldrene så de litt på ettermiddagen, før de måtte legge seg. I helgen så tok foreldrene med de på alle typer aktiviteter, men ingen nærhet eller ro, som barnet trenger for å utvikle seg.

 

Så nå vokser det opp en ny generasjon, som man kan kalle Statens barn. Deres dype sår er skjult på overflaten, men inni er det ett lite barn som roper på nærhet. En nærhet som nå bare Gud kan gi for å tilfredsstille dem på dypet.

 

Oppsummering

I media og blant politikerne, så vokser det opp en generasjon, som fremmer homofili og alle alternative livsstiler, men forakter kristendommen. De hånler og håner den Levende Guden, Han som til slutt blir alle menneskenes dommer. Fordi de ikke ser Ham nå, så vil de gjøre det etter sin død. Og for alle som ikke har søkt korset, så blir det mer grusomt enn noen annen frykt du kan ha her nede på jorden.

 

Vi har lært oss å frykte feil Gud, feil regjering og feil mennesker. Men om du søker Hans kjærlighet, så elsker Han deg så inderlig at Han vil tilgi deg alt, om du søker det i dette livet. I neste livet, etter døden, så er det valgene du gjorde på jorden som vil være avgjørende for hvor du tilbringer evigheten. For selv om sosialistene jobber for å forføre deg med grønne trær og herlige løfter, så er det bare en brennende ild og aske som venter i den andre enden. Det er kun Jesu offer som kan gi Evig Fred, for de som søker den.

 

Ber du denne bønnen: " Jesus kom inn i mitt hjerte og fød meg på nytt. Tilgi meg mine synder. Herre, jeg vil at du skal være konge i mitt liv, jeg vil følge deg resten av mitt liv". Sier du det, og mener du det, så vil du sitte til bords med konger og hellige i det Evige i evig glede. For bibelens Gud lyver aldri.

 

Men sosialistene lyver for deg, for de kan ikke love noe som helst i det evige, som aldri slutter. Bare Jesus kan gi Fred nå, og enda mer i det Evige.

 

 
 

20 april 2017 - Datafaktaresistens

Det flommer over av studier som viser negative effekter av databruk hos barn. Er det ingen som følger med?

Politikere ivrer for å få inn Ipader i skolen tidligst mulig. Det går stikk imot rådene fra forskere og dataguruer.

Teknologi

Et nyord på linje med «fake news», er faktaresistens. Med det menes folks villighet til å se bort fra fakta som ikke passer for dem, for eksempel i klimaspørsmål. Men dette gjelder ikke bare de «uopplyste», som man kan få inntrykk av. Også politikere og andre med makt kan være svært resistente overfor fakta, selv om de er blitt dokumentert på alle mulige måter og nivåer.

Dette gjelder ikke minst negative effekter av barn og unges massive skjerm- og databruk, i hjem, skole og til og med barnehage. Her kommer det nye rapporter nesten hver uke om effekter på helse og på sosial og kognitiv utvikling. Budskapet fra disse er like entydig som når det gjelder skadevirkningene av tobakk og klimagasser.

 

Mer skjerm, mindre søvn

Like før påskehelgen (13. april) skrev for eksempel Scientific Reports om en studie av 715 familier, gjort ved University of London og Kings’ College i London. Studien fant at databruk hos små barn skapte søvnproblemer. For hver time foran skjermen ble nattesøvnen redusert med 26,4 minutter i snitt.

Når man vet at mange småbarn bruker stadig flere timer foran skjerm – i England bruker nå 75 prosent av barn under tre år skjermmedier jevnlig – blir det mye tapt søvn, i en periode av livet der søvn er spesielt viktig for den fysiske og mentale utviklingen. Forskning har vist at søvnmangel hos småbarn har ført til senere problemer med alt fra fedme (med diabetes og hjerte- og karsykdommer som følge), til konsentrasjons- og andre læringsvansker.

Les hele innlegget her.

Fra 2010 - Hjernevask i skolen Skolen er gjennomsyret av venstreradikalt tankegod

Artikkelen kan leses her.

Av Sylvi Listhaug

«HJERNEVASK»: Denne våren har Harald Eias «Hjernevask» avkledd en rekke norske forskere som de politiske aktivistene de er. Kanskje var det ikke så overraskende at kjønnsforskerne Eia intervjuet hadde mange vrangforestillinger som de med glede delte med resten av Norge. Mer overraskende, og ikke minst skremmende, er det at vranglæren også florerer i den norske skolen.


Av ren nysgjerrighet, har jeg de siste dagene lest igjennom flere skolebøker for norske ungdomskolelever. Jeg var forberedt på å finne mye politisk korrekthet, men det jeg fant overgikk mine villeste fantasier. Samfunnskunnskapsboken Kosmos 10 er i en klasse for seg selv. Denne boken er i følge forlaget, Fagbokforlaget, markedsledende i Norge. Det betyr at over 50 % av skolene bruker den. Å lese Kosmos 10, er som å lese en brosjyre fra Attac. Med andre ord er innholdet så venstreradikalt at selv en sindig Arbeiderpartist vil heve øyenbrynet.

Det er vanskelig å trekke ut eksempler ettersom hele boken er gjennomsyret av venstreradikalt tankegods. Jeg har likevel et par favoritter: I avsnittet om miljøvern og global oppvarming, sitter dommedagsprofetiene løst. Forfatterne har valgt å bruke en 16 år gammel gutt som kilde og han skriver følgende: «Millioner kommer til å dø som følge av tørste. Klimaforandringene kommer til å føre til humanitære katastrofer. Millioner vil bli drevet på flukt. Tusener kommer til å dø. Europa kommer til å stenge sine porter for å forhindre matmangel. De fattige landene i Asia kommer til å bukke under.»

Også avsnittet om innvandring og integrering er interessant. Å lese det som står skrevet, er som å ta en tidsmaskin tilbake i tid, til den gang da alle negative aspekter ved innvandring ble fortiet. Vi kan lese at «Kulturmøtet gir muligheter for en berikende utvikling i det norske samfunnet. Samtidig er det problemer knyttet til innvandringen. Mange innvandrere sliter med å få jobb, og de blir møtt med usikkerhet og fremmedfrykt». Problemene er altså knyttet til fremmedfrykt, ikke radikalisering, segregering eller innvandrernes overrepresentasjon på alle de negative statistikkene.

Gjennom hele boken får vi vite at «mange mener» det ene og det andre. «Mange mener» for eksempel at «det beste for fattige land er å handle minst mulig med andre land». Ikke minst «trenger verden en ny politikk, en plan, for hvordan menneskeheten skal overleve». Kanskje er det heller slik at forfatterne mener dette? Og hvorfor sier ikke forfatterne noe om hva andre måtte mene om saken? Dette går igjen i hele boka; norske 10-klassinger blir presentert for bare en side av saken.

Et minstekrav til lærebøkene som brukes i den norske skolen, må være at de er nøytrale og presenterer ulike synspunkter på de problemstillingene som tas opp. Vi kan ikke godta at skolen blir brukt som arena for politisk indoktrinering. Jeg vil oppfordre alle foreldre til å ta en titt på hva som står i skolebøkene til barna deres. De vil nok bli overrasket!

3 mai 2016 - Det blir trangere i Norge

Muhammed, Jesus og læreren ved Danielsen skole

Nrk publiserte nylig en ikke-sak som en stor nyhetssak! Hva var saken? En lærer ved Danielsen Barne- og Ungdomsskole på Sotra utenfor Bergen hadde sammenlignet Muhammed med Jesus ut ifra det som står i Koranen, hadith og Bibelen.

Dette hadde fått en mor til en elev ved skolen til å reagere.

Religionshistoriker Kari Vogt reagerer også sterkt. På spørsmål om hun er overrasket over undervisningen sier hun:

Det har også kommet en kommentar fra øverste hold i Norge. Statssekretær Birgitte Jordahl sier:

Sannhet eller følelser

For det første: Denne moren har sendt barnet sitt på en kristen privatskole og forventer at de ikke skal favorisere noen religion? Hun burde kanskje vurdere å sende barna sine på en offentlig skole der et sekulært livssyn legges til grunn for undervisningen?

For det andre: Er det ulovlig i Norge å fremme en religion til fordel for en annen? Da forsvinner meningen med menigheter, private skoler og religionsfriheten.

For det tredje: Er det sant det som sies om Muhammed og Jesus på dette arket? Hvis «ja», er det ikke da tillat og sammenligne fakta punktvis i norsk skole?

Hvis sannheten er skremmende skal man holde den skjult fordi den sprekker idyll-boblen til elever og foreldre? Er det feil å si at vi lever utenfor Eden post-syndefallet?

Hvis det er tilfellet så synes jeg at denne morens holdninger er skremmende, og da burde kanskje ikke det heller være «greit» å si det hun sier?

Denne saken er et klassisk eksempel på hvordan samfunnet vårt reagerer på politisk ukorrekte påstander. Vi får ingen saklig gjennomgang av faktaene på arket, men bare klaging fordi det er «skremmende» innhold. Folks følelser trumfer saklighet og sannhet.

Skuffende av skolens ledelse

Det er skuffende at ledelsen ved Danielsen skole bøyer seg for det små-totalitære og intolerante føleriet, og ikke imøtegår påstandene, men heller sier seg enig med den norske sekulære statsreligionen.

Og hva var egentlig galt med formidlingen av Jesus?

Læreren understreker respekt og kjærlighet

Kari Vogts forakt for denne undervisningen og andres tro er kanskje også svært skadelig?

Omvendt har personlig kjennskap til læreren som laget arket. Læreren understreker at det ble undervist om at man må møte muslimer med respekt og kjærlighet om vi skal vinne dem for Kristus [noe alle sanne kristne vil*].  (Forklaring for eventuelt ikke-kristne: Når en kristen sier at man vil «vinne noen for Jesus» så er det et uttrykk for det kjærligste man som kristen kan og skal gjøre.) *Mitt tillegg.

Dette har altså ingenting å gjøre med forakt mot muslimer, som Vogt hevder.

Det må gå an å fortelle sannheten om islam og for eksempel sitere/parafrasere Koranen og hadith slik denne læreren indirekte har gjort, samtidig som man kan understreke Jesu ord om å elske sin neste.

Hva er moralen i historien?

Hva er det Vogt og andre tilsynelatende ønsker å fortelle oss? Moralen i denne historien må bli:

Sagt med andre ord: Det blir trangere i Norge.

27 Nov 2013 - Sandberg: Barn «støpes til kopier» og blir «statens barn» i barnehage

Frp-nestleder Per Sandberg mener barn ensrettes og skades av lange dager barnehage. FOTO: Håvard Bjelland

Sandberg mener heldagsbarnehage gir økte utgifter til psykiatri

Barn som «settes bort» fra ettårsalder «mister sitt opphav, sin identitet, og sin trygghet», mener Per Sandberg, som kobler lang dag i barnehage og økte utgifter til psykiatri.

Artikkelen kan leses her.

- Det unike hos det enkelte barn files bort når barn «settes bort» i barnehage eller til dagmammaer allerede fra ettårsalderen, sier Frps nestleder Per Sandberg, som aldri har hatt egne barn i heldagsbarnehage.

Per Sandbergs omtale av partifeller fikk mye oppmerksomhet da han for to uker siden kom med egne memoarer. Men boken inneholder ikke bare karakteristikker av andre politikere, den rommer også kraftig kritikk av norsk barnehagepolitikk.

Det skjer i forlengelsen av at han i boken Mot min vilje roser sin egen hjemmeværende mor, og det han karakteriserer som «hennes overveldende morskjærlighet».

 

LES OGSÅ

- Vi må ikke glemme at vi skal representere vanlige mennesker

Det mener Pål Fredrik Mannsverk i Finnmark Frp.

– Det har senere alltid irritert meg, ikke minst i politikken, at det å være hjemmeværende på død og liv skal forbindes med noe negativt, skriver Sandberg, som kommer med følgende tirade om norske barns oppvekst i dagens Norge:

 

Tilknytning og tilhørighet

«Studerer jeg dagens familier der barna «settes bort» i barnehager eller til dagmammaer allerede fra ettårsalderen, er jeg ikke forundret over at de mangler tilhørighet og tilknytning. Min påstand er at familien er gått i oppløsning, og at barn og unge støpes til kopier av hverandre. Det unike hos den enkelte barn files bort, de mister sitt opphav, sin identitet og sin trygghet. Jens Bjørneboe beskriver dette på en god måte i boken Jonas. «Statens barn» er blitt en realitet, og barnehagen, skolen, skolefritidsordningen og psykiatrien har overtatt foreldrenes rolle».

– Ja, dette mener jeg, sier han til Aftenposten, samtidig som han bedyrer at det ikke betyr at han er motstander av hverken barnehager eller dagmammaer.

– Men jeg tror mange hadde ønsket seg større pusterom.

Sandberg kritiserer både innholdet i barnehagene og hvilke det for at mange tilbringer så mye tid der.

Min påstand er at familien er gått i oppløsning, og at barn og unge støpes til kopier av hverandre

– Jeg nevner boken Jonas av Jens Bjørneboe, fordi han beskriver enhetsskolen og tegner et bilde av kvernen – staten – som putter alle fargerike barn inn og så kommer de ut som firkanter, sier han.

Psykiatri

Sandberg ser alle ressursene som brukes i barne- og ungdomspsykiatrien i sammenheng mellom barns lange dag i barnehage.

– Vi bruker enorme ressurser i etterkant når vi skal reparere noen konsekvenser. Jeg tillater meg å spørre hvorfor det er blitt slik, sier han og sier han tror dette skyldes at mange barn er for lite sammen med søsken og foreldre.

– Det tror jeg slår negativt ut. Alle mine barn har gått i barnehage, og jeg har også brukt dagmamma. Men ingen av mine barn har gått i barnehage på heltid, sier han og legger til at selv om familien betalte for en fulldagsplass for minstemann Jakob, organiserte de seg slik at han oppholdt seg der i kortere tid.

– Dette er ikke ment som noen kritikk av foreldre og familier, men noen tanker jeg gjør meg hele tiden. Det handler om bruk av penger til barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet. Vi ser i altfor liten grad på hvorfor vi bruke så mye penger på dette.

– Du mener altså det skyldes at man splitter foreldre og barn og sender barn i barnehage på heltid?

- Ja, sier Per Sandberg.

Horne uenig

Frp sitter nå med hånden på rattet i familiepolitikken. Barn- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) vil ikke karakterisere innholdet i Per Sandbergs bok, men gir indirekte uttrykk for at hun ikke deler alle synspunktene hans.

 

LES OGSÅ

Horne: - Hjemmeværende blir diskriminert

Blir diskriminert av dem som er "politisk korrekte", mener den nybakte familiestatsråden.

– Han får stå for det han skriver. Mitt mål er ikke å snakke ned dem som velger barnehage, sier barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne, som i Stortingets finansdebatt i tirsdag la stor vekt på at H/Frp-regjeringen gir flere foreldre mer fleksibilitet og økt mulighet til å være sammen med egne barn.

 

– Mitt poeng er å gi anerkjennelse til dem som velger annerledes, sier hun og sikter til kvinner som ikke velger «en A4-løsning», men velger å passe egne barn fremfor å sende dem i barnehage.

Ikke ensretting

– Foregår det ensretting i norske barnehager?

– Nei, sier hun og legger til at hun er glad for den høye barnehagedekningen og barnehageforliket.

Barnehageforliket ble inngått for ti år siden og har ført til en vekst i antall barnehager og til nedsatt pris.

– I Norge er vi i en unik situasjon ved at vi har mange typer barnehager, sier hun og nevner både friluftsbarnehager og familiebarnehager.

– Selv har jeg hatt yrkesaktiv mor uten å ha tatt skade av det, sier hun og legger til at dersom barn får problemer er årsakene «mer komplekse enn å gi barnehagene skylden».