Guds profetiske høytider - ett bilde på Jesus Kristus første og annet komme
Først kan vi peke på de ulike høytidene som Herren innstiftet:
Påsken (Jesus Død på Korset)
Usyredes brøds høytid (Jesus ble begravd)
Førstegrøden (Jesus sto opp igjen)
Pinsen (Ånden ble forløst)

Jesus oppfylte Vårfestene ved Hans første komme - og vil oppfylle Høstfestene ved Hans andre komme - de høytidene som enda ikke er oppfylt:

Rosh Hashana (basunhøytiden) et bilde på bortrykkelsen - les mer om det her
Jom Kippur (forsoningsdagen) - rense seg fra sine synder - det er da man legger synden på Bukken, bilde på Jesus - og sender den ut i ørkenen - derav ordet syndebukk 3 Mos. 16.
Løvhyttefesten (Innhøstningsfest) et bilde på 1000 års rike - men også på Siste innhøstning før Jesu komme - Vi har hatt vårregnet (pinsefesten) og venter på høstregnet (den siste store Guds utgytelse av sin herlighet - for å frelse sjeler - før Hans komme!) 

Jeg er litt usikker på hva Jom Kippur har med Jesu annet komme å gjøre - men jeg tenker for meg selv at det kanskje kan ha noe med de 10 jomfruene å gjøre - altså å vende om - få renset sine synder - selv om du er kristen - og få fylt opp med olje i hjertet - så du kan være verdig til å være med. Det andre kan være ett bilde på Israel - som må ut i "ørkenen" - hvor verden bruker de som syndebukk nå igjen - ved å forsøke å ødelegge dem - der i "ørkenen" - vil de etterhvert møte Mesteren - Jesus Kristus - som de en gang forkastet - og vil vende om - og få renset seg fra alle sine synder.

5 okt. 2017 - Løvhyttefest er en gledens tid

Av Vidar Norberg  og Heljä Norberg

Artikkelen er hentet her

Etter en lang og het sommer kommer høsten med svalere luft og de bibelske festene. Det ventes storinnrykk både til Bet Norvegia i Jerusalem og Sjømannskirken i Ashdod.

Høstens høytider startet med rosh hashana. Det er en tid hvor menneske skal ransake seg selv, gjøre opp sin synd med Gud og mennesker slik at ens navn må stå i Livets bok. Det blåses i shofaren 101 ganger i synagogen for at denne gjennomtrengende lyd skal kalle til bot, samt at bønnen om nåde må nå opp til Gud.

I butikkene er det epler og honning i mange varianter. Jødene tar en eplebåt, kanskje et bilde på Guds øyensten, dypper den ned i honningen, som er velsignelsen, og så ønsker de hverandre godt og søtt år.

–Shana tova u’metuka!

Fra rosh hashana og frem til yom kippur telles det ti botsdager. Dette er en tid hvor man skal ransake seg selv og gjøre opp sin synd. Så kommer yom kippur. Under templets tid tok ypperstepresten to bukker. Den ene ble ofret. På den andre la presten folkets synder og sendte den ut i ørkenen, derav navnet «syndebukk». Blod ble stenket på nådestolen, paktens ark. Så var syndene sonet. Templets offerpraksis er et bilde som peker frem mot Jesu forsoningsverk. Guds lyteløse Sønn ble ofret en gang for alle.

«Derfor er Han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt». (Heb. 9, 15).

Yom kippur er en faste som varer i 25 timer. Radio og fjernsyn stanser sine sendinger. Ben- Gurion internasjonale flyplass stenges som resten av landet. I gatene er det ikke trafikk. Barna leker der. Det er en stor dag for dem som vil sykle. Barn får nok føde, men voksne som er friske, faster. Ingen annen dag har vel så mange mennesker som søker til synagogene. Det viktigste er kanskje å høre den gamle sangen «Kol nidre» (alle løfter). Det er en bønn om tilgivelse for brutte løfter. Kol Nidre ble til fordi jødene ble tvunget til å konvertere til katolsk tro eller forlate landet. Men der var noen som «løy» og sa de var katolikker for å beholde liv, hjem og embede, men hjemme var de hemmelige jøder. Siden de hadde lovet å være kristne, måtte de be om tilgivelse for de brutte løfter.

Når så synden er oppgjort etter botsdager og forsoningsdag, kommer gleden. I jødisk tanke er forbindelsen med Gud gjenopprettet. Hva er vel da mer naturlig enn løvhyttefesten og simchat Tora, som man kan kalle Bibelens gledesfest.

Like etter yom kippur så man at de første løvhyttene var satt opp. Butikker har lenge vært fulle av  «julepynt» for å pynte løvhyttene til festen. Noen henger også frukt i taket. Enten man bor på King David hotell eller Bet Norvegia, så kommer løvhyttene opp. De står overalt, i hager, nesten på veien og balkonger.

I år er det 50 år siden Jerusalem ble gjenforenet. Det er  klart for en minneverdig feiring.

Blant de store arrangementer nevnes Jerusalem-marsjen med både jøder og kristne. Så kommer titusener av jøder til å møte opp på prestevelsignelsen «birchat kohanim» ved Vestmuren.

–Chag sameah – gledelig høytid!

 

Høstens høytider i Israel

JØDISK NYTTÅR

Onsdag 20.09.2017: Erev rosh hashana, feiringen av det jødiske nyttåret begynner ved solnedgang. Jødene går inn i det jødiske år 5778. Høytiden feires i to dager  (3. Mos. 23:23–25).

Torsdag 21.09.2017: Rosh hashana, 1. helligdag.

Fredag: 22.09.2017: Rosh hashana, 2. helligdag, som går ut ved solnedgang og sabbaten begynner. Det blir tre helligdager etter hverandre.

DEN STORE FORSONINGSDAGEN

Fredag: 29.09.2017: Erev yom kippur. Den store forsoningsdagen begynner på kvelden. Det er jødenes helligste dag. Folk faster, Ben-Gurion flyplass stenges, trafikk og medier stilner av (3. Mos. 23:27).

Lørdag 30.09.2017: Yom kippur-fasten fortsetter til solnedgang.

LØVHYTTEFESTEN og Toraens gledesfest

Onsdag 04.10.2017: Feiringen av løvhyttefesten begynner på kvelden. Festen feires i sju dager, den første dag er helligdag (3. Mos. 23:34).

Torsdag 05.10.2017: Løvhyttefesten første dag, helligdag, som går ut ved solnedgang. Løvhyttefesten fortsetter.

Onsdag 11.10.2017: På kvelden starter feiringen av Toraens gledesfest, simchat Tora.  Det er festen som kalles for den åttende dagen i forbindelse med feiringen av løvhyttefesten (3. Mos. 23:36).

Torsdag 12.10.2017: Helligdag, feiringen av simchat Tora går ut ved solnedgang.

Basunhøytiden

Artikkelen er hentet fra denne bloggen.

Ved solnedgang i går begynte det som kalles for Basunhøytiden. Dette er en av Herrens høytider med høyprofetisk aktualitet. I følge Herrens egen kalender, slik den finnes beskrevet i 3.Mosebok kapitel 23, er dette den femte festen, og den er - oppstarten til tre av høstens fester i den syvende jødiske månedenEitanim. Vi kan lese om denne måneden og dagen i 1.Kong 8,2: "Alle Israels menn samlet seg hos kong Salomo på festen i måneden etanim, det er den sjuende måneden." I dag kalles denne måneden for Tishrei.

På hebraisk heter Basunhøytiden bokstavelig Chag HaTeru'ot som betyr festen for å blåse trompet- eller basunene. De fleste moderne jøder betrakter denne dagen for begynnelsen på det jødiske nyttår, selv om denne ære ut fra Bibelen er gitt til den måneden da påsken inntraff. Vi leser jo i 2.Mos 12,2: "Denne måneden skal være deres nyttårsmåned."

Bukkehorn (shofarot) eller sølvtrompeter (chatzotzrot) blåses på denne høytidsdagen, og det er i denne sammenhengen den profetiske betydningen kommer inn.

Vi leser dette om selve dagen i 3.Mos 23,23-25:

"Tal til Israels barn og si: I den sjuende måneden, på den første dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst. Da skal dere ikke gjøre deres vanlige arbeid, og dere skal ofre ildoffer til Herren."

Det er interessant å sammenholde dette med det apostelen Paulus skriver i Kol 2,16-17 at høytidene "er en skygge av det som skulle komme". Når det nå i disse dager blåses i shofarer så er det noe som altså peker fram mot noe vi venter på. Hva er det? Vi leser om dette i 1.Tess 4,16-17:

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren."

Hvilket herlig budskap!

Den profetiske dimensjonen

4.Mos 10,9-10 leser vi følgende: "Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender. På deres gledesdager og deres høytider og deres nymånedager skal dere blåse i trompetene når dere ofrer brennoffer og fredsoffer. De skal minne om dere for deres Guds åsyn. Jeg er Herren deres Gud." Shofarblåsingen er med andre ord en påminnelse til Gud om vårt behov for Ham. Det er vårt kall til Gud om å bli husket, for at vi skal seire i strid, for tilgivelse og forsoning, for visdom for beslutninger som skal tas. Når det blåses i shofarene så er det et språk himmelen forstår!

Friheten, tilgivelsen og den økonomiske fremgangen som følger av Jubelåret, det 50'de året eller Sabbatsåret, ved at man blåser i shofarer. (Se 3.Mos 25,9) Høylydt lovprisning, som vi faktisk oppfordres til i Guds ord, følges av trompetstøt. (Se Salme 150,3;Salme 47,6;Salme 98,6;Esra 3,10;2.Krøn 5,13)Kamper utkjempes og shofaren er en veileder i stridens hete. (2.Krøn 13,12;Neh 4,20;Job 39,24;Jer 4,19 og v.21;Jer 6,1 og Jer 17,1;1.Kor 14,8) Lyden av shofarene er om du vil Guds åndelige alarm i himmel og på jord. Når man hører lyden av shofarer, da er det på tide å våkne! Noe er i ferd med å skje! Esekiel 33 gir f.eks detaljerte innstrukter for en profetisk forbeder eller vekter som er kalt til å advare folket mot kommende katastrofer.

Lyden av shofarer akkompanerer Gud når Han gjester jorden. Man hørte dem på Sinai-fjellet (2.Mos 19,16 og v.19;2.Mos 20,18), når Gud steg ned for å tale med Moses. De lød ved Jeriko (Jos 6) De lød mellom åsryggene når Gideon valgte ut sine 300 mann (Dom 7).

Kongene ble kronet under lyden av shofarer. Både Salomo (1.Kong 1) og Jehu (2.Kong 9) ble innsatt under lyden av trompetstøt.

Guds dom over Israel kunngjøres også ved at det blåses i shofarer (Joel 2,1 og v.15) Og på samme måte kunngjøres Israels samling og gjenopprettelse. (Jes 27,13 og Matt 24,31)

Guds dom over jorden kunngjøres gjennom engler som blåser i shofarer (Åp 8 og 9). De dødes oppstandelse og bortrykkelsen av menigheten kunngjøres på samme måte. (1.Kor 15,52 og 1.Tess 4,16)

Når den sjuende og aller siste basunen lyder, vil "Guds hemmelighet bli fullbyrdet" (Åp 10,7) og "kongedømmet over verden" vil "tilhøre vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet." (Åp 11,15)

Det er vel ingen tvil om at vi går spennende tider i møte. La oss lytte etter lyden av shofarene og måtte den vekke oss!