4 Nov. 2018 - Åndenes makt

Jeg så tilfeldigvis igår en litten snutt fra "Åndenes makt" på svensk tv. Det sto en mann og profeterte rett over denne kvinnen - og sa noe som at nå vil du merke noe - og da kjente kvinnen en gufs som traff henne - jeg tror at hun ble inntatt av en ånd. Som kristne bør man være våkne for sånne programmer. Verden blir livredd for kristne som driver ut onde ånder, og synes manifestasjonene er meget ubehagelig. Men de tenker ikke på at deres programmer på TV ol, er med å besette en hel generasjon med urene ånder, som fyller opp hus og hjem med urene ånder - hvor også overnaturlige ting kan skje, alt ettersom hva slags ånd man åpner opp for. Verden vet lite hva de driver med - og mange fyller opp sin sjel med urenheter, helt til sin dødsdag.

Husker da jeg fikk en gratisk hvilestol via finn.no, og den gamle damen, og hennes datter virket veldig hyggelige. Men da jeg kom hjem, merket jeg en "gammel dame" lukt i møbelen, og at det endret atmosfæren i huset. Vi tok den ut i en bod - og ba over noen uker over stolen. Da vi følte at åndene var fjernet - bærte vi den tilbake i stuen. Da var det ingen "gammel dame" lukt der, eller noe urent med stolen. Den var renset ved Jesu blod - og ved Den Hellige Ånds kraft.

Mennesker som har hvilestoler - sitter og ser TV over mange år - og fyller seg med urenheter, besmitter også ting rundt seg, spesielt stoff/klær/møbler liker ånder. Men åndene kan også henge seg på dårlige malerier (som teks. de meste populære bildene til Munch), okkulte stener, avgudsbilder fra Afrika eller lignende, eller avgudsstatuer, dårlige bøker - som opphøyer det bibelen advarer mot etc. etc.

Har selv vært med og renset ett hus for det urene. Vi kastet ut mengder med ting han hadde kjøpt før han ble frelst. Og alt gikk på fyllinga. Da jeg la meg på kvelden, kom det en hel haug med smådemoner, som flaksende kråker, og angrep meg med mareritt - jeg sto opp, og befalte de å gå i Jesu navn, og alle flakset bort for godt. Det finne makt i navnet Jesus.

Gjenferd, hva gjør vi med dem?

Artikkelen er hentet fra her.

Etter at jeg i 2004 la ut en del stoff om Hva er ånder , har jeg fått mange henvendelser fra mennesker som opplever "kontakt" med åndelige og overnaturlige fenomener. Programmer som "Åndenes makt" har aktualisert dette, og ikke minst debatten rundt om det er mulig å snakke med de døde. 

Hva er et "gjenferd"?

Noen kaller det "gjenferd", andre bruker "gjenganger, etterganger, spøkelse, skrømt" o.l. Vi tenker på noe som manifesterer seg ved synlige eller hørbare fenomener, kulde eller følelse av berøring. Eller ting kan flytte seg, dører låses og åpnes, lys og elektriske apparater kan forstyrres eller slå seg av og på.

Det som gjør at vi tenker at dette er de avdødes sjeler, er at de opptrer på en måte som ligner, og de kan meddele ting som bare den avdøde kunne vite. Jeg har selv opplevd dette. Jeg har fått "kontakt" og sett og hørt ting som de som bodde i huset helt entydig kunne bekrefte gjaldt en avdød, for dem kjent, person.

Det er tydelig at det er noe som "henger igjen" etter disse avdøde personene, ettersom utseende og opplysninger stemmer. Og jeg må innrømme at jeg derfor tidligere trodde at det kunne være de avdødes sjel.  Etter hvert fikk jeg se at dette hadde andre forklaringer. (etter juni 2010) 

Veldig ofte kan det bekreftes at det har opholdt seg personer med tragiske skjebner på dette stedet. Hat, bitterhet, psykiske plager, incest, overgrep, tragiske hendelser, eller drap. Men det kan også ha foregått urene åndelige ting der, slik som spådomskunst, kanalisering, healing eller andre urenheter.  Ofte ser jeg at "gjenferdene" dukker opp etter at slik uren aktivitet har blitt utført. Det maner dem fram!

Noe henger igjen

En måte å se dette på, er å tenke seg et hus som står igjen etter en avdød person. Dette huset bærer preg av den som har bodd der. Gjenstander, møbler, rot og rask, og ting i skuffer og skap som gjenspeiler personligheten til den som har bodd der.

Disse atmosfærene skiller seg fra "gjenferd" ved at man ikke kan få "kontakt" med dem, vi kan ikke spørre dem om noe eller se dem. Jeg tror det er tilfeller der det ikke har vært noen urene ånder og "benyttet seg" av denne atmosfæren enda. Likevel kan det drives bort!

Slik tror jeg vi kan tenke oss at åndsatmosfærene et menneske etterlater seg kan være. Men når en uren ånd finner ut at den skal ikle seg disse atmosfærene/minnene, har vi et "aktivt" gjenferd - en "familiar spirit" - en ånd som ligner/etterligner.

Men det kan også henge igjen en atmosfære av fred og trygghet på et sted der det har bodd gode mennesker som har bedd mye til Gud. Slike åndelige atmosfærer er helt ufarlige.

Det kan også hende at det henger igjen andre "ufarlige" spor som minner om den avdøde. Lukt av pipetobakken, parfymen o.l. Så lenge dette ikke er ubehagelig eller prøver å framtre som en "person", er det ufarlig. Men den avdødes sjel er der ikke lenger!

Noen mener at alt et menneske har gjort, sagt og opplevd henger igjen i den åndelige verden som "minner". Noen kaller det "matrix". Dette kan også forklare reinkarnasjon.

Det kan ikke være den avdødes sjel!

Et fenomen jeg har erfart, har vist meg at det ikke kan være snakk om sjelen til en avdød.  Jeg har noen ganger merket en slags stemning i et rom. F.eks. en stemning av uhygge, frykt, sorg osv. Det kan f.eks. ha vært noen som har krangla i dette rommet, og da kan det "henge igjen" en "ånd av strid". Dette kan være atmosfærer som henger igjen etter levende personer som har forlatt rommet! Da kan det umulig være deres sjel som er der, men en atmosfære, et slags "minne"!

Jeg tror "gjenferd" er urene ånder som har fanget opp åndsatmosfærer fra avdøde mennesker.  Så når vi får kontakt med en slik ånd, vil den framstå med alt det dette mennesket har opplevd gjennom livet. Derfor er det lett å trekke den konklusjon at dette er et avdød menneskes sjel.  Slike ånder kan befinne seg på et fysisk sted og manifestere seg som et "spøkelse".  Men menneskenes sjeler er borte for alltid!

Grunnen til at urene ånder gjør dette, er at de vil ha oppmerksomhet og kontroll. I utgangspunktet står det onde krefter bak de onde hendelsene som rammet dette mennesket mens det levde.

De avdødes sjeler er ikke her!

Det kan være at disse avdøde menneskene hadde opplevd skjebner av urett, overgrep, sorg, svik, hat, misunnelse, sjalusi, bitterhet , skyldfølelse, skam osv. Det er åndsatmosfærer etter mennesker som ikke var villige til å tilgi, eller forsone seg med sitt liv og det som skjedde. Jeg har opplevd at de har sagt at de ville oppnå det som de ikke klarte å forsone seg med eller fullføre mens de levde. Men dette menneskets sjel er ikke på jorden lenger, sjelen er enten i paradis eller i dødsriket . 

I Luk.16.19- leser vi historien om den rike mann og Lasarus som  døde. Lasarus kom til Paradis, til Abrahams fang. Den rike kom til dødsriket. Og vi leser at den rike gjerne ville at Lasarus skulle dra tilbake til de levende og fortelle om dødsrikets gru. Vi skjønner av dette at verken den rike mannen eller Lasarus kunne dra tilbake å advare dem. Det var umulig! Og i Forkynneren 9.6 står det om de døde: "Aldri i evighet skal de få del i alt som skjer under solen." Det utelukker også reinkarnasjon.

Avslører seg

Både jeg og andre jeg har snakket  med, har erfart at slike syner av en "avdød" plutselig har endret utseende til en demonisk ånd. Det sier meg at urene ånder har ikledd seg et avdød menneskes skikkelse for å få innpass eller innflytelse i den fysiske verden, Men så "røper" de seg.

En gang dukket det opp en skikkelse som jeg straks gjenkjente som en avdød, fordi jeg hadde sett bilder av ham. Han sa noe til meg som lignet et profetisk budskap, men jeg kjente at dette ikke var fra Gud. Så jeg sa til den: "Du er ikke NN, du er en demon!" Straks endret den utseende til en demon, hylte og forsvant.

Ei dame jeg kjenner fikk se sin avdøde far sitte i en sofa, med ryggen til. Men så snudde han seg, og da så hun at det var en demon. Hun hadde ikke kunnskap om dette, og ble naturlig nok meget redd. Da er jeg glad at jeg kan berolige folk med at det ikke deres kjære avdødes sjel som er blitt til en demon!

Psykologiske forklaringer?

Når vi drømmer, "møter" vi mennesker og skapninger og opplever de underligste ting. Det er ofte et produkt av ønsketenkning, ting vi frykter, eller ting vi lurer på. Eller det kan være bearbeidelse av opplevelser.

Hvis slike tanker fra underbevisstheten kommer til bevisstheten i mer våken tilstand, kan det oppleves som ånder eller gjenferd. Avdøde kjære kan "vise seg" fordi de finnes så konkret i vår underbevissthet. Frykt eller sterke ønsker kan bli så overveldende at de fremskaffer  "syner" om at det skjer.

Jeg ser ikke bort fra at mange "syner" av "spøkelser" kan forklares ut fra slike mekanismer i vår psyke. Men jeg tror dette også er et grenseland, en "port" til at onde ånder utgir seg for å være en avdød for å få kontakt med den fysiske verden. Tror vi på det, kan vi gi næring til ånder som kan benytte seg av dette.

Men vi vet at mange slike fenomener har fysiske manifestasjoner som utelukker en rent psykologisk forklaring, slik som dører som åpnes og lukkes, lys som slåes av og på. Og når f.eks. jeg som aldri har kjent den avdøde får detaljerte opplysninger om denne, kan det umulig være min underbevissthet som informerer meg. I dette grenselandet må både psykologi og åndelige ting forstås for å forklare det som skjer. Kristne har alt for lett for å kalle ting de ikke forstår "demonisk". 

Sjel eller ånd?

Noen ganger omtales de døde som sjel, andre ganger som ånd. 

Åp.6.9: Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. 

Apg.7.59: Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd." 

Jeg tror at vår ånd er noe vi har med oss fra Gud når vi fødes inn i denne verden, mens vår sjel er vår personlighet som utvikles gjennom livets erfaringer, som vi til en viss grad har med oss inn i evigheten. De vantro har med seg både gode og dårlige sjelelige egenskaper, mens vi som har tatt imot Jesus blir renset, slik at bare de gode egenskapene blir med inn i evigheten. Les. Åp.7.14.

Ordet "sjel" er "psyche" på gresk. Det er vår personlighet, våre tanker, ønsker, vilje, erfaringer, vårt innerste som gjør oss til den personen vi er. Denne delen av oss forlater denne jord sammen med vår ånd når vi dør, og kan aldri mer komme i kontakt med levende mennesker.

Gud har gjort oss til åndelige vesener (i motsetning til dyrene) slik at vi har muligheten for kontakt med den åndelige verden. På denne måten er vi, eller har vi, en ånd.

1.Kor.15.46: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.

Men den åndelige verden har også ånder som har evig eksistens og som følger med i alt som skjer på jorden. De vet og husker alt! Og de urene åndene ønsker kontakt med den fysiske verden. For å oppnå det må de benytte mennesker som lar seg bruke til medium. Og en av metodene de bruker for å lokke mennesker til sin oppmerksomhet, er å utgi seg for å være en avdød person.

Viktig advarsel!

Jeg tror altså at spøkelser er urene ånder med kunnskap om avdøde mennesker. De som lar seg lokke til å bruke dem som veiledere kan derfor, uten å skjønne det selv, bli tjenere for mørkets krefter! Det er avgudsdyrkelse.

Hvis du har kontakt med slike fenomener, skal du ALDRI spørre dem til råds om noe i ditt liv,  benytte dem som "hjelpere" eller betrakte dem som veiledere eller kilder til kunnskap. 
Du må ALDRI holde på med dette fordi det er spennende - det vil ødelegge deg! Og du må ALDRI kommunisere med dem hvis du ikke tror på Jesus, og er beskyttet i Hans blod, og Hans "fulle rustning".  Og hvis du er redd, skal du ALDRI oppsøke slike ting. Frykt er deres våpen, makt og inngangsport.

Hvis du har slike opplevelser, så er det bare en ting du må tenke på: Å få dem fjernet!

Gjenferd i Bibelen!

Hva sier Bibelen om gjenferd?

Matt.14.26: Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de redde. 
"Det er et gjenferd!" sa de, og skrek av angst. 
(Også i Mark.6.49)

Her brukes ordet "phantasma", som kan oversettes med gjenferd, tilsynekomst, skrømt, spøkelse eller ånd. Det er i slekt med ordet "phaneros" som betyr "å vise seg", "komme til syne". Det som kommer til syne er en ånd. Ånder som ellers er usynlige, kan bli synlige, både urene ånder, og engler.

Men Jesus beroliget dem - ikke ved å benekte at ånder kan vise seg, men ved å forsikre dem om at det var Han. 

Forbudt område!

Bibelen sier klart at det er forbudt å mane fram ånder eller spørre døde til råds.  

5.Mos.18.11: "Ingen må drive med besvergelser, 
spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde."

Les om kanalisering og da Saul søkte råd hos de døde.

Hvordan drive dem bort:

NÅ, kan vi begynne å snakke om hvordan du kan drive dem bort. Når du kjenner din autoritet i Kristus og den tryggheten blodet og den fulle rustningen gir, så kan vi begynne å snakke om å utøve autoritet over åndsmakter! (Les: Hvordan beskytte seg)

Når du kommer til et sted, eller en person, som er plaget av slike ånder, kan du kanskje først gjøre som Jesus, å spørre hva de heter. Dette kan gi en forklaring på hva slags åndsatmosfærer det er de benytter seg av. Dette vil hjelpe deg til å gi konkrete befalinger. Men du skal ikke tro på alt de sier. De kan f.eks. påstå at de har en rettighet til å være der, eller at de bare vil godt eller hjelpe menneskene. De er løgnere, og har ingen rettigheter. De mistet alle sine rettigheter etter at Jesus beseiret dem på korset. Du skal ikke la deg påvirke av deres argumenter eller trusler om hva de vil hevne hvis du driver dem bort. Dette sier de bare for å skape frykt, og de vet at hvis du frykter, gir du dem makt! De er løgnere!

Men du trenger ikke å spørre, i alle fall hvis du ikke har gaven til å se eller prøve ånder. Likevel kan du be det bort og beskytte rommene.

Så befal dem å forsvinne i Jesu navn! Jesus sa aldri HVOR de skulle dra, bare en gang lot ham dem dra inn i en svineflokk. Men husk at Jesus enda ikke hadde beseiret dem på Golgata da. Derfor skal vi ikke innfri noen av deres ønsker. Bare befale dem å forsvinne og gjerne proklamere at alle deres trusler eller såkalte rettigheter er ugyldige og maktesløse! Hvis de spør hvor du vil de skal dra, så send dem til Dødsriket!

Etterpå ber du om at Guds fred og Jesu kjærlighet fyller rommet, huset, stedet eller personen. Stryk hendene langs dørkarmer og vinduskarmer og si: "Jeg beskytter dette stedet/personen med Jesu blod så ingen vonde makter igjen kan ha innpass her!" - eller noe sånt. Syng gjerne lovsanger, salmer, les bibelvers eller be fadervår. Fyll stedet med Guds nærvær.

Remedier?

Noen bruker kors, lys, Bibler eller noe annet som de mener kan beskytte mot det vonde. Dette har sin effekt bare gjennom den troen de har på at det skal virke. Derfor KAN det virke. Det samme gjelder ritualer, vievann, røkelse og slike ting. Men alt dette er bare hjelpemidler for vår tro. Det er troen som virker!

Derfor skal du gjøre det på den måten DU har tro for! Ikke heng deg opp i metoder!

Utfordring!

Som kristne har vi den ekte, sanne, kraft til å helbrede mennesker og drive bort urene ånder. Og vi har de rette kanalene til engler fra Himmelen, ikke "lysets engler" fra avgrunnen! La oss stå fram og møte menneskers behov og spørsmål om det overnaturlige.

Jeg får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker svar på åndelige fenomener som kristne ikke snakker om. Jeg har erfaringer som gjør at jeg kan svare på mange spørsmål, og jeg har en solid forankring i Bibelen og min tro på Jesus Kristus som verdens eneste frelser!

 

Er det mulig å snakke med de døde?

Etter mange spørsmål om det er mulig å snakke med de døde, har jeg valgt å legge ut en egen artikkel om emnet. Den bør leses i sammenheng med de andre artiklene om åndeverden her på nettstedet, spesielt:
Gjenferd, finnes de?

Artikkelen er hentet her.

Jesus på berget:

Det er to historier fra Bibelen som kan virke som om det er mulig å få kontakt med avdøde menneskers sjeler. Den ene er da Moses og Elia viste seg på fjellet sammen med Jesus:

Luk.9.30-31: Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia.
De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få,
om det han skulle fullføre i Jerusalem.


For det første må jeg bemerke at Jesus ikke spurte dem til råds om noe, eller på noen annen måte benyttet dette møtet slik vi vet medier praktiserer.

Men det er ikke poenget. Faktum er at verken Moses eller Elia var død! De var tatt bort fra jorden av Gud selv!

Det står i 5.Mos.34.6 at det var Gud som begravde Moses, og ingen visste om hans grav. Ingen hadde sett at Moses døde! De antok at han var død, men visste det ikke. I Judas brev 1.9 ser vi at engelen Mikael var i kamp med mørkets engler om Moses sin kropp - det står ikke at kroppen var død. Det finnes fragmenter av gamle skrifter som sier at Gud tok Moses levende opp til himmelen.

Enda tydeligere er det med Elias, for der står det klart at han ble tatt opp til himmelen i levende live!

2.Kong.2.11 Mens de gikk der og snakket sammen,
kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre.
Og Elia fór opp til himmelen i stormen.


Derfor tror jeg de hadde en spesiell stilling i åndeverden som gjør at jeg ikke vil ta dette som bevis for at vi kan komme i kontakt med avdøde mennesker. For Bibelen forteller oss at de døde ikke kan komme i kontakt med de levende, slik som historien om den rike mann og Lasarus (Luk.16.19-), og i

Fork.9.6b: Aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen.


Dette forteller oss at de døde aldri mer skal komme i kontakt med de levende, verken gjennom kanalisering eller reinkarnasjon.

Saul i EnDor

Det andre skriftstedet er fra 1.Sam.28 der Saul går til ei spåkvinne i En Dor og vil mane fram profeten Samuel fra de døde. Når vi leser om dette, ser det ut som det det virkelig var Samuel som viste seg.

Det verserer ulike teorier om dette blant teologer. Noen tror kvinnen drev skuespill, for det står ikke at Saul så ånden - han fikk beskrivelsen fra kvinnen. Og det er jo mulig hun visste hvordan Samuel så ut og hva han hadde sagt til Saul mens han levde. Men dette er argumenter som gjerne kommer fra folk som ikke tror på kontakt med åndeverden i det hele tatt.

Så er det de som tror at dette er unntaket som bekrefter regelen om at døde ikke kan komme i kontakt med levende, for alt er mulig for Gud, sier de. Svarene som kommer fram er også helt i tråd med det Gud har sagt gjennom Samuel mens han levde, så en slik forklaring kan jo virke sannsynlig.

Men personlig heller jeg til den forklaring at dette var et dyktig iverksatt lureri fra Satan. Vi skal huske at menneskene på den tid ikke kjente til at det fantes noen Satan. Dette ser vi klart i Jobs bok., der vi ser at Satan plaget Job mens Job trodde det var Gud som sendte plagene.

Så selv om det var Satan som stod bak, kunne de tro at det var Gud! Og da ånden viste seg for kvinnen brukte hun det hebraiske ordet "elohim" som betyr "guder" om det hun så. Hun oppfattet det hun så som noe guddommelig, men på samme måte som Job manglet hun kunnskap om Satans eksistens og virksomhet og tolke dette som Gud!

Og bare for å si det med det samme, så er dette den samme manglende innsikten som gjør at medier også blir lurt til å tro at de har kontakt med avdødes sjeler. Og denne manglende innsikten har gjort at mange teologer også har trodd at dette kunne være Samuel.

Ånder som ligner

Det første som tyder på at dette ikke var Samuel, men en demon som utga seg for å være han, finner jeg i

1.Krøn.10.13-14: Slik døde Saul fordi han hadde vist troløshet mot Herren
og ikke hadde holdt seg etter Herrens ord,
og fordi han hadde rådspurt dødningeånder istedenfor å søke råd hos Herren.
Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn.


På engelsk brukes uttrykket "familiar spirit" - "en ånd som ligner". Underforstått at det er ikke den avdøde - det er en ånd som ligner den avdøde. Det hebraiske ordet betyr "vannflaske av skinn". Det vil si et ytre som har et innhold (container/beholder). Dette ytre er det vi ser - men innholdet er skjult. Åndene inntar et ytre som ligner en avdød, men den urene ånden skjuler sitt sanne vesen bak dette ytre skallet!

Og hvis Samuel ble sendt av Gud for å irettesette Saul, hvorfor står det da at Saul ikke søkte råd hos Herren? Hvis budskapet som kom var fra Herren, blir jo dette en selvmotsigelse!

Så kan du spørre: Hvis Saul søkte råd hos Herren, hvorfor svarte ikke Herren da? For det første så hadde Saul syndet slik at Herrens ånd hadde forlatt ham. (1.Sam.16.14). For det andre spurte ikke Saul egentlig om hva Herren ville. Saul ville bare ha Herren til å velsigne sine egne planer. Og da er det mange som har opplevd at Gud holder seg taus inntil man ydmyker seg! Derfor fikk han ikke noe svar.

Ordet "ånd som ligner" finnes 17 ganger i den hebraiske grunnteksten, og 16 ganger brukes det for å forby mennesker å søke råd hos slike ånder. Én gang (Job.32.19) er det oversatt med "skinnsekker". Og i den sammenhengen er det et bilde på at det Job har i sin ånd vil ut! Slik er det med disse åndene. De har et innhold som vil ut!

5.Mos.18.11-  Ingen må drive med besvergelser,
spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde
.
12 For alle som gjør slikt, har Herren avsky for,
og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.
13 Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud.
14 Disse folkene som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn.
Men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt.


Igjen vil jeg minne om at de manglet innsikt i Satans eksistens og lureri på den tid. Derfor er det skrevet som om dette var mulig, men Jobs bok og noen andre steder viser oss at de manglet innsikt. (Les "Hvordan lese GT") Og uansett hva man tror om seansen i En Dor, så er Bibelen klar på at slik praksis er strengt forbudt!

Satan er ikke dum!

Til de som vil bemerke at budskapet stemte med det Samuel hadde sagt mens han levde, vil jeg bare si at Satan er ikke dum! Hvis han vil utgi seg for å være Samuel, vil han jo ikke bli avslørt! Som vanlig tar han 90% sannhet og blander inn 10% dødelig løgn! Det ble slik ånden sa. Men hvem vet om historien ikke kunne blitt annerledes hvis Saul ikke hadde gjort dette?

Det er spesielt ett moment som viser at det her gikk veldig galt! Vi vet at på den tid var Sauls sønn, Jonatan, venn med David, selv om faren ville drepe David. Jonatan var også sterkt salvet av Gud og hadde gjort mange storverk. En gang sa han til sin venn David:

1.Sam.23.17: «Vær ikke redd!» sa han. «Saul, min far, får ikke tak i deg.
Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter deg. Det vet også min far Saul.»


Men vi vet at Jonatan ble drept sammen med Saul dagen etter at Saul hadde vært i EnDor. Jonatans profeti gikk ikke i oppfyllelse. Dette forteller meg at åndens profeti om at Saul skulle bli drept sammen med sine sønner dagen etter var et verk av Satan. Dette er ikke et bevis på sann profeti, men det viser at Satan profeterte sin egen plan om å drepe Saul og Jonatan. Gud hadde nok forlatt Saul, men han hadde egentlig tenkt at Jonatan skulle regjere sammen med David. Dette klarte Satan å forhindre ved å utgi seg for å være Samuel i EnDor.

Hvem vet hva som kunne skjedd dersom David hadde fått regjere sammen med sin åndsfylte venn? I 1.Sam.14.6 ser vi at Jonatan, i en alder av ca 15 år, hadde drept 20 filisterkrigere alene! Det kunne blitt et kongerike som hadde feid fiendene av banen! Men på grunn av Saul som benyttet kanalisering, ble dette forhindret! Det hele ble en åpning for Satan til å myrde og ødelegge!

På samme måte blir mennesker som søker råd hos de døde lurt og bundet av Satans innflytelse. De får høre så mye sannhet at de tror det hele, og så åpner de seg for Satans planer om å ødelegge deres liv!

Konklusjon:

Legg merke til at den eneste opplysningen som kommer fram og som ikke var kjent fra før, var detaljen om at Saul og hans sønner skulle dø dagen etter. Og dette er også det som gjorde at Jonatans profeti ikke gikk i oppfyllelse. Riktig nok burde ikke Jonatan blitt med faren denne dagen, men det er et annet tema.

Ved å kontakte urene ånder åpner man seg for deres innflytelse. I tillegg beveger man seg utenfor Guds beskyttelse med sitt liv, og det kan få fatale følger!

Jeg har aldri søkt råd hos slike ånder, men jeg har blitt kontaktet av dem! En gang viste det seg en ånd for meg som lignet en mann jeg kjente igjen fra et bilde, men jeg visste at denne mannen var død. Den begynte å si ting til meg som lignet et profetisk budskap. Men jeg kjente at budskapet var feil. Så jeg sa til ånden: "Du er ikke den du utgir deg for, du er en demon! Forsvinn i Jesu navn!" Da forvandlet den utseende til en demon og forsvant mens den hylte av smerte som om den hadde blitt pisket!

Og jeg husker en gang jeg skulle fjerne et gjenferd fra et hus. Dette var faktisk før jeg visste at gjenferd var onde ånder som utga seg for å være en avdød. Da jeg ba det forsvinne i Jesu navn la jeg merke til at det forvandlet seg til noe svart da det forsvant. Så før jeg forstod dette fikk jeg et bevis for at dette er mørkets krefter.

Jeg tviler ikke på at de som søker å snakke med de døde møter ånder som ser ut som de avdøde, som har all kunnskap om de avdødes utseende, liv og tanker, og snakker som om de er den avdøde. Det vet jeg fra egen erfaring! Men følgen av slik praksis kan bli fatal, for det er ikke de avdødes sjeler vi får kontakt med, men Satans demoner som utgir seg for å være en avdød.