Forente Nasjoner

FN var en gang en rosverdig og respektabel organisasjon som fill tillit fra mange medlemmer verden over. Idag bruker dette samme instrumentet, som oppmuntret til og hjalp til med å føde frem den jødiske stat, mye av sin tid på å prøve og ødelegge den.

David Bar-Illan skriver "En besøkende fra en annen lanet kan knapt klandres for å anta at organisasjonen ikke ble grunnlagt av noen annen årsak enn for å fordømme Israel. (Kilde: Jerusalem Post 26 desember 1992)

Hovedkvarteret til FN i Israel ligger i Jerusalem på det sted som er kjent som "Det onde råds høyde" - der Akitofel ga Absalom råd om hvordan han skulle ta riket fra David (2 Sam 16:21 og 17:2). Det er tvilsomt om det er en tilfeldighet ar organisasjonen holder til her.

FN er blitt dypt infiltrert av araberne og deres propaganda. De er blitt en hengiven arabisk alliert - et verktøy som legger betraktelig press på Israel, og som ofte tvinger dem til å gi etter for arabernes krav under trusselen om sanksjoner. En felles innsats fra araberne og den sovjetiske bloggen (en tidligere mektig, sterkt antisemittisk motstander av Israel) ga dem "fullstendig kontroll over FN, deres mikrofoner og deres trykkpresser. (Kilde: Netanyahu, A Place Among The Nations, side 86).

Det ble en gang sagt av hvis araberne hadde foreslått en FN-resolusjon "som fastslo at jorda var flat, ville den bli vedtatt". (Kilde: Bar Illan, Eye on the media, side 205)

Antisemittisme og dobbeltmoral

En antisemitt er "en som er fiendtlig innstilt til eller motstander av jødene" (Kilde:The Oxford english dictionary 2 utg. (Oxford: Clarendon Press, 1991). - en som "diskriminerer jøder" (Kilde: Collins Dictionary og the English language(Sydney: William Collins Sons & Co, 1979)) Å være antisemittisk er "å ha vist fordommer mot jøder" (kilde: Websters Unabriged Dictionary). Og antisemittisme blir definert som "et hat mot jødene og anvendelsen av dobbeltmoral når man behandler jødene". (Kilde: "The UN antisemitism resolution," Jerusalem Post, 13 mars 1994). Det er blitt sagt: "Ingen steder er rå antisemittisme mer åpenbar enn i selveste FN (Kilde: Ibid) - og sannheten i dette kan man lett se ved å sjekke noen få fakta.

FN hevder at de er "upartiske" i sin meglerrolle overfor Israel, men man kan måle deres antisemittiske gift ved de handlinger som er gjort av deres stab og medlemmer. I mars 1993 fkes. bevitnet en høystående FN-tjenestekvinne at rabbi Yehoshua Weissbrod ble steinet og drept i Gaza. Arabere kaster steiner på Weissbrods bild slik at han mistet kontollen og kolliderte med en mur. Så gikk en arabisk mobb løs på ham og "slo ham med jernstenger og mursteiner, og senere skjøt noen revolvermen flere skudd fra ei Kalashnikov-rifle på ham" (kilde: UN official ignored Rafiah mob kiling, IDF investigating, Ibid 7 mars 1993). Etter det ble Weissbrods bil påtent. Katharine Striker, FN-tjenestekvinnen, "gjorde ingenting - verken for å stoppe stiningen eller for å rapportere hendelsen til de militære myndigheter" (Kilde: The UN Rafiah Incident Ibid).

Den mengden tid som FN faktisk bruker på å diskutere og fordømme den jødiske staten, er utrolig. De har brukt "30 prosent av alle sine møter, og en tredjedel av alle sine resolusjoner ("The myth og UN fariness to Israel", Dispatch from Jerusalem, 3 kvartal 1991, side 2) på ett som har "mindre enn en tusendel av verdens befolkning" (Kilde: Bar-Illan, Eye on the media, side IX).

Og dette er i "en epoke av totalitære undertrykkelser, hele massakrer, utvninger av store folkemengder, et voksende slaveri og uutsigelige folkemord" - Sikkerhetsrådet har kommet med "31 uttrykk for bekymring, syv advarsler og 49 fordømmelser av Israel" (Kilde: "The myth og UN fairness to Israel", Dispatch From Jeruslalem, 3 kvartal 1991, side 2). 

Men ikke før Saddam Hussein invaderte Kuwait ble det noensinne foretatt noen resolusjon mot noe arabisk land, ikke engang i 1982, da Hafez Asssad i Syria personlig ga ordre om nedslaktning av 20.000 personer i byen Hama, som var fra en rivaliserende sekt. Syriske soldater forseglet systematisk innbyggerne i husene deres og pumpet inn Cyanid-gass før de begravde byen under en jordhaug.

Talløse kriger, ubeskrivelige grusomheter og hundrevis av terristhandlinger som har tatt flere tusen liv, er blitt utført av araberstater, men det var ikke før Gulfkrigen FNs sikkerhetsråd noensinne advarte, sensurerte eller fordømte en eneste arabisk stat. FN så den andre veien da Syria brukte cyanid-gass mot sin sivile i 1983, akkurat som de hadde gjort da Egypt brukte sennepsgass mot jemenittene i 1966. De stirret kaldt i motsatt retning da Iran og Irak brukte 1000 tonn nervegass mot hverandre under deres 8 år lange krig, og også da Irak drepte tusenvis av sine kurdiske innbyggere med kjemiske våpen i 1988.

Kjemiske våpen og giftgass er ulovelig å bruke i krigføring, men samme FN som fastsatte dette forbudet, lar araberstater trosse det uten å komme med ett ord i protest.

Hentet fra boken "Filisterne - myten om det Palestinske folk" Ramon Bennett.

 

20 okt. 2015 - Veien mot En Verdens Regjering, En Verdens Økonomi og En Verdens Religion

Bilde over: FN Byggningen

Artikkelen kan leses her.

Den globale eliten har aldri vært nærmere sitt mål om en forent verden. Takket være en rekke

traktater som er koblet opp mot hverandre og internasjonale avtaler, så er styringen av denne planeten i økende grad bli globalisert og sentralisert, men folk flest virker ikke skremt av dette i det hele tatt.

I de siste 30 dagene har vi sett noen av de største skritt i historien mot en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion, men disse hendelsene har utløst svært lite offentlig diskusjon eller debatt. Så del denne artikkelen med så mange mennesker som mulig. Vi trenger å vekke folk opp om rundt dette som skjer før det er for sent.

Bilde over: Oa: Pave Frans er en Jesuitt,  en farlig orden

Fra 25 september til 27 september, lanserte FN en "ny universell agenda" for menneskeheten. Det er ikke mine ord, de kommer faktisk direkte ut av hoved-dokumentet for denne nye dagsordenen. Paven reiste til New York City for å gi den tittelen som satte i gang denne konferansen, og dermed gi seg en betydelig tilslutning til denne nye planen. Nesten hver nasjon på hele planeten har meldt seg frivillig på de 17 målene som inngår i denne planen, men denne fantastiske nye vendingen fikk svært få internasjonale overskrifter.

FN lover at hvis vi alle jobber sammen så kan vi snu vår planet inn i en slags "utopia", men sannheten er at alt dette snakket om "enhet" er maskert som en svært lumsk dagsorden . Følgende kommer fra en fersk artikkel av Paul McGuire, forfatteren av den banebrytende ny bok med tittelen "The Babylon Code" ...

FN spør ikke om tillatelse, men utsteder en kommando som hele planeten er nødt til å forplikte seg til i 17 bærekraftig videreutviklinger og 169 bærekraftige mål som er utformet for å radikalt forandre vår verden innen 2030. FNs 2030 plan fremmet av paven vil fremme Agenda 21 på anabola steroider .

Gjennom en kontrollert media, jordens innbyggere vil bli fortalt at dette handler om å spare miljøet og "få slutt på fattigdommen." Men det er ikke den egentlige målet til Agenda 21. Det sanne målet til Agenda 21 er å etablere en global regjering, et globalt økonomisk system, og en global religion. Når FNs generalsekretær Ban Ki-moon snakket om «en drøm om en verden av fred og verdighet for alle" er ikke dette annerledes enn når kommunistene lovet folket et "paradis for arbeiderne."

 

For befolkningen generelt, "2030 Agenda" har blitt omdøpt til "de globale mål". 26. september, så var noen av de største navnene i musikkverdenen (inkludert Beyonce) med på å fremme disse nye "globale målene" på "Global Citizen Festival" som ble holdt i Central Park. Og du kan se en YouTube-video hvor noen av de mest kjente navnene på hele planeten oppfordrer oss alle til å stå bak disse nye "globale målene" akkurat her.

Ingenting av dette ble til ved et uhell. Vi har blitt opplært til å tenke på oss selv som "globale borgere" som tilhører et "verdenssamfunn". For et tiår siden, de fleste amerikanere ville ha blitt forferdet over dette. Men nå har de fleste mennesker bare godtatt disse endringene passivt. Svært kraftige hemmelige samfunn og internasjonale organisasjoner har jobbet med å flytte oss i denne retningen for en svært lang tid, og de fleste amerikanere har rett og slett ingen anelse om hva som skjer. Her er mer fra Paul McGuire ...

"Fakta er at FN er en global regjering som ikke tar hensyn til "samtykke fra de som styrer." FN er en global regjering som amerikanske politikere fra begge sider har overgitt våre konstitusjonelle rettigheter. Hvis du ser på den republikanske presidentdebatten, så kan du se den store avstanden på de som stiller opp er "kjøpte menn og kvinner." De er der for å gjøre ærender av sine sanne mestere, den internasjonale bank familien og deres innestengte hemmelige samfunn. Dersom en kandidat har et annet sett av forestillinger enn "orwellsk gruppe tenking" som utgjør innenriks- og utenrikspolitikk, så er det kun fordi han har fått lov til å gå så langt.

Hvem er disse kraftige elitegruppene og det hemmelige samfunnet som driver dem? Som vi omfattende har dokumentert i vår nye bok, "The Babylon Code", medforfatteren av denne boken og Troy Anderson, en Pulitzer Prize-nominert undersøkende journalist, så eksisterer det en svært reelt nettverk av super-hemmeligheter og hemmelige grupper. Grupper som The Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission, Royal Institute of International Affairs, FN, Club of Rome, The Bilderberg Group, og andre som kontrollerer presidenter, statsministere, medienettverk, politikere, administrerende direktører og hele nasjoner. Du vil nesten aldri høre noen realitets analyse av media, som er kontrollert av disse gruppene, og heller ikke noe forsøk fra regjeringer rundt om i verden på å holde dem ansvarlig."

En annen måte at verden holdes "Forent" er gjennom bruk av internasjonale handelsavtaler.

 

Det endelige målet er at hele verden skal bli et "indre marked" med ensartede lover, regler og forskrifter. Men da vi fusjonere vår økonomi med resten av verden, har USA mistet titusenvis av bedrifter og millioner av arbeidsplasser, ettersom de monopolistiske selskapene nå dominerer, og dominerer vår økonomi, og skifter produksjon til områder der arbeidskraften er mye billigere. Dette er absolutt en ting som ødelegger middelklassen, men svært få mennesker ser ut til å bry seg.

Forhandlinger om en av de største internasjonale handelsavtaler som verden noensinne har sett ble nylig avsluttet. Trans-Pacific Partnership, også kjent som "Obamatrade", ville representere et gigantisk skritt mot en virkelig enhetlig global økonomi. Følgende er et utdrag fra en av mine tidligere artikler ...

"Vi har nettopp vært vitne til en av de mest betydningsfulle skritt mot en verden økonomisk system som vi noensinne har sett. Forhandlinger om den Trans-Pacific Partnership har blitt fullført, og hvis den blir godkjent det vil skape den største handelsblokken i verden. Men dette er ikke bare en handelsavtale.

I denne traktaten, har Barack Obama puttet inn alle slags ting som han aldri ville ha vært i stand til å komme gjennom i Kongressen. Og når denne avtalen er godkjent, vil det være svært vanskelig å gjøre endringer i den. Det som egentlig skjer er at Obamas målsetninger blir permanent låst fast i 40 prosent av den globale økonomien.

USA, Canada, Japan, Mexico, Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam alle har tenkt å melde seg på denne lumske plan. Sammen har disse landene en samlet befolkning på om lag 800 millioner mennesker og en kombinert BNP på rundt 28 billioner dollar.

Og vil du vite hvem som presset hardt på for å gi Obama fast forhandlingsmyndighet slik at disse forhandlingene kan bli brakt til en vellykket avslutning?

Det var det forræderiske republikanske lederskapet i Kongressen. De gjorde alt de kunne for å bane vei for Obamatrade."

Vi ser også noen fantastiske trekk i retning av en verdensreligion.

Bilde over: Oa: Skjøgen reiser seg

de senere årene, har du kanskje lagt merke til at det har blitt veldig trendy å si at alle religioner er bare forskjellige veier til den samme Gud. Faktisk har mange prominente religiøse ledere nå åpent proklamert at de to største trossamfunn på hele planeten, kristendom og islam, tilber nøyaktig samme guddom.

For eksempel, bare tenk over hva paven sier offentlig i denne saken. Følgende er et utvidet utdrag fra en av mine siste artiklene på "End of the American Dream" ... (oa: Slutten på den Amerikanske drømmen).

*****

Hva paven Francis hadde å si i St. Patrick-katedralen i Manhattan har fått svært lite dekning av hovedstrømmen i media, men det var overmåte viktig. Følgende er hvordan han begynte sin tale ...

Jeg ønsker å uttrykke to følelser for mine muslimske brødre og søstre: For det første, min hilsener mens de feirer Offerfesten. Jeg ville ha ønsket at min hilsen til bli varmere. Mine følelser av nærhet, mine følelser av nærhet i møte med tragedien. Tragedien som de led i Mekka.

I dette øyeblikk, jeg kunne gi forsikringer om bønner. Jeg forene meg med dere alle. En bønn til den allmektige Gud, den barmhjertige.

Han valgte ikke disse ordene ved et uhell. I islam er Allah kjent som "den barmhjertige". Hvis du tviler på dette, gjør bare et Google-søk.

Og dette er ikke første gang pave Francis har brukt slikt språk. For eksempel, kommer følgende fra en bemerkning som han gjorde under sitt aller første økumeniske møte som pave ...

"Jeg vil deretter hilse og hjertelig takke dere alle, kjære venner som tilhører andre religiøse tradisjoner; første av alt muslimer, som tilber den ene Gud, levende og barmhjertig, og kaller på ham i bønn, og alle dere. Jeg setter pris på din tilstedeværelse: i det jeg ser som et håndgripelig tegn på viljen til å vokse i gjensidig respekt og samarbeid til felles beste for menneskeheten.

Den katolske kirke er klar over viktigheten av å fremme vennskap og respekt mellom menn og kvinner i ulike religiøse tradisjoner - Jeg ønsker å gjenta dette: å fremme vennskap og respekt mellom menn og kvinner i ulike religiøse tradisjoner - det vitner også det verdifulle arbeidet som det pavelige Rådet for interreligiøs dialog utfører."

Pave Francis mener klart at kristne og muslimer tilber samme Gud. Og slik som dette bidrar til å forklare hvorfor han autoriserte "islamsk bønn og opplesninger fra Koranen" i Vatikanet for første gang tilbake i 2014.

*****

Hva som skjer er ubestridelig.

Vi stuper mot en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion.

Selvfølgelig vil vi ikke få det over natten. Det kommer til å ta litt tid, og det kommer til å være ganske mange humper på veien. Faktisk tror jeg at vår planet vil oppleve en ekstrem mengde kaos før vi faktisk kommer dit.

Men alle store kriser vil bli brukt som en unnskyldning for å fremme denne målsetningen. Nesten hver løsning som eliten tilby oss vil innebære mer globalisering og mer sentralisering. Vi blir fortalt at alle våre problemer vil bli løst hvis menneskeheten vil bare komme sammen i enhet.

For noen, gjør målet om en "forent verden" hvor vi alle jobber sammen for å utrydde ting som fattigdom, krig og sykdom, den mest fornuftige ting å tenke på i hele verden.

For andre, ville en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion bare bety å gjøre i stand scenen for "en verden tyranni"

Les mer på http://www.prophecynewswatch.com/2015/October19/191.html#SHPcpmSf1jglDorJ.99

 

FNs menneskerettigehetsråd

Du kan se videon som jeg har kopiert under her:

http://www.tv2.no/v/809501/

Man skulle tro det besto av land som satte pris på menneskerettigheter, men isteden er de blitt besatt av land som Kina, Russland, Cuba, Saudi-Arabia etc., og istedenfor å kritisere forbrytelse mot mennesker, så bruker de mye tid for å kritisere Israel. FN er stedet hvor urettferdighet har sin bo-plass, og likevel så stoler vi så mye på den organisasjonen. 

FNs politiske slagside

Det er lett å se på FN som en nøytral megler i konflikter og tvister og ofte blir beskyldninger om favorittisme feid til side av FN og de som støtter verdensorganisasjonen. Men FN er aldri mer en summen av dets 193 medlemmer og hva de til enhver tid måtte mene. I skrivende stund er under halvparten – 45 prosent eller 87 land – å regne for demokrati, ifølge Freedom House. Resten er diktaturstater i en eller annen form som man skal være forsiktig med å overlate sitt selvstyre til. For den typen demokrati som praktiseres i FN er som å la reven passe hønsegården.

FN har tilsynelatende motvillig erkjent at Israel har en rett til å forsvare seg, men ikke hvordan de selv ønsker. Og når FNs generalsekretær Ban Ki-Moon nå skifter mellom skytteldiplomati for å få til våpenhvile og å fordømme Israel så er det verdt å vite hvordan han for eksempel kommer seg fra New York til de ulike stoppestedene på sine reiser.

Amerikanske Newsweek meldte i juli at generalsekretærens skytteldiplomati er sponset av den islamske staten Qatar, som igjen er en av Hamas få nasjonale støttespillere. Qatar sørget for at Ban Ki-Moon hadde et stort privatfly til rådighet når han nylig fløy halve jorden rundt og fordømte Israels måte å forsvare seg mot Hamas raketter på. Ofte unnlot generalsekretæren å nevne Hamas angrep med raketter og granater mot Israel, og han unnlot å fortelle hvem som sponset reisene hans.

Hans kontakter med det islamske regimet i Tyrkia på samme reise er også verdt å få med seg. Tyrkia er i likhet med Qatar den andre store støttespilleren til Hamas. I likhet med Qatar og Iran ønsker de ikke at Israel skal knekke Hamas, fordi de ser på terrorgruppen som et viktig redskap i kampen mot Israel.

Det muslimske broderskap som styrte Egypt for en kort men blodig periode inntil for ett år siden var Hamas store støttespiller. Men da broderskapet ble styrtet var Hamas uten nær støtte. Egypt ser på Hamas som en fiende.

Hamas tre store støttespillere er Qatar, Tyrkia og Iran. Og når Ban Ki-Moon flyr rundt og «mekler» og fordømmer Israel, er det verdt å huske på hvem som sendte ham på sin reise.

FNs slagside mot Israel i den pågående krigen stanser ikke der. FNs bistandsorganisasjon til palestina-araberne i Gaza – UNRWA – har oppdaget Hamas-raketter lagret ved tre skoler de driver i Gaza. I de to første tilfellene reagerte de med avsky og forundring over hvordan rakettene var smuglet inn på skolene og de fordømte handlingene på det sterkeste. Hamas fikk skylden, før rakettene ble overlevert de lokale myndighetene, som er Hamas…

I det tredje tilfellet fordømte de også handlingen men ville ikke nevne noe navn på de som stod bak bruken av en skole som våpenlager. UNRWAs talsmann Chris Gunnes, er kjent for sin anti-Israel holdning og sin slagside mot jødestaten. I midten av juli lan han til rette for oppbudet av journalister som dekket krigen slik at de kunne komme i kontakt med den norske legen Mads Gilbert i Gaza, som aldri har lagt skjul på sin støtte til terrorgrupper.

Av Knut-Einar Norberg i USA