FNs Agenda 2030 og vekkelsen i Argentina - av Lars Enarson

Dette er en interessant video. Og ettersom jeg har sett få videoer og lest lite av Lars Enarson - så er det interessant å se at mye av det han snakker om - så finnes det mange lignende ting jeg selv har funnet frem til. Antar at det er den samme Ånd som leder frem til like resultater (les: Enarson advarsel rundt valget i Sverige)

Han prater om Agenda 2030 som fremkom i 2015 - jeg har selv oversatt en artikkel som står nederst på siden. Husk at disse hemmelige klubbene styrer så godt som alt - spesielt i den Vestlige verden. Det er bare å titte på Stortinget - hvor man opphøyer de mest ugudelige du kan tenke deg, som river ned nasjonen, bit for bit - fordi de har favør av disse hemmelige klubbene/eller kanskje mer riktig: de er satt inn for å bedra oss! Vi ser bla. at Erna Solberg og Siv Jensen er nikkedukker for "kjøpmennene på jorden" (Bildenbergerne) som Åpenbaringsboken snakker om, når det gjelder det Babylon som konstrueres nå

"For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.Åp. 18:23

Trolldomskunsten er først og fremst media - men også Skoleverket - alle autoritære krefter overtar utdanningen og formingen av våre barn - for å lede dem på deres vei - fullstendig indoktrinert!

Bilde over: En djevelsk messe av medlemer fra Skulles and Bones 

Kjøpmennene er en gruppe milliardærer, som driver handel, og driver store bedrifter - og innehar mye makt. Og de eier ikke samvittighet. Enarson forteller i sin video, at disse kjøpmennene/store bedriftseiere ansatte en dyktig bankier fra Holland, og han fikk vite at det var en ting han måtte ha, for å jobbe med dette her: Ingen samvittighet! Bare gjør hva vi sier du skal gjøre. Mannen godtok jobben - og fikk høy lønn. Men etter en stund, så hadde han vært med på en messe - hvor disse rikfolkene ofret levende barn til gudene - og da fikk han nok, og trakk seg ut. Av disse 8000 rikfolkene - nektet han å prate om hvem de var - fordi da ville han kun ha en dag igjen å leve. Disse rikmennene har omtrent all rikdom i sine hender.

Perry stone
I en artikkel fra 5 februar 2019 som jeg kalte "hatprat" - en unnskyldning for eliten å målbinde folket" (som for øyeblikket ikke ligger på nettet), så skrev jeg dette:

"I en preken i forrige uke på hans Manna-Fest-program, snakket Stone om fremveksten av "Skygge Regjering" i det vestlige samfunnet, som han advarer om, er et hemmelig nettverk av rike og mektige mennesker som har en globalistisk visjon.

Stone hevder at slike mennesker "Allierer seg rundt penger, de kontrollerer frakt, handel, det globale banksystemet", og legger til at i noen tilfeller, så "kontrollerer de lederne i de store religioner rundt om i verden" uten å navngi navn.

Han sa at dette nettverket "virker i skyggene", men la til at fordi Gud "lar aldri Satan kontrollere alt," så kan det noen ganger komme noe godt ut av det. På grunn av globalismen kan folk for eksempel høre evangeliet på steder der det er begrenset eller forbudt.

Senere i preken sa Stone at han for et par år siden hadde et møte med en forretningsmann som var milliardær, som fortalte ham at de globalistiske verdenslederene ikke ser Satan som en fallen engel, men som en som Gud er "sjalu" på og som har blitt behandlet dårlig.

Dessuten fortalte den ikke navngitte milliærderen at slike politikere ber til Satan før middag, og sier ting som "la oss stige opp sammen og be til vår far Lucifer" før de spiste.

"Han sa noe til meg som jeg aldri vil glemme, og dette kommer nok til å forbløffe noen av dere," fortalte Perry Stone sin menighet. "Han sa," Du ville bli sjokkert over hvor mange av verdens ledere, spesielt i Europa, er Lucifere (eller Satanister) "

Etter å ha reflektert litt over naturen til slike politikere og mektige menn, delte Stone av det han ble fortalt:

"Han sa," Disse personene har katolske og ortodokse bakgrunner, så de hadde en kristen bakgrunn da de kom til makten, men da de vokste opp og ble utdannet på universitetene, fikk de et vridd konsept om Lucifer eller Satan. "

Slike mennesker, sa Stone, tror at "hvis vi allierer oss med Satan, og vi gir vår troskap til ham, har han makt til å gi oss verdens kongedømmer, til å gi oss land og nasjoner og la oss tjene mye penger. "

Pastoren insisterte: "Jeg vet for et faktum at det er folk på høye steder som har dedikert eller gitt seg over til Lucifer ... Hvis du skal være en leder i verden og ha et effektivt lederskap, så må du på en eller annen måte justere deg i forhold til lydighet - til satan." Du kan lese artikkelen her.


Motstandere blir ydmyket, løyet på, forfulgt etc. etc.

De som kjemper imot dette systemet, blir raskt behandlet som en spedalsk, isolert, løyet på etc. Det er bare å se på hvordan samfunnet har behandlet Carl I. Hagen, Tybring Gjedde, Amundsen - og flere fra FRP - men også Hege Storhaug (HRS), Helge Lurås (Resett), Hans Rustad (Document). Det er viktig å se at MSM - det vanlige media, er oppkjøpt av samme folkene som driver frem Agenda 2030. Derfor bedrar de massene ganske enkelt - fordi de som styrer informasjonen, de styrer også din dømmekraft!


Agenda 2030 - lik åndelig ideologi som bygde Babels tårn

Enarson forteller at Agenda 2030 egentlig er det samme som Babels tårn. Målet er å skape en holdbar fremtid for verden.

Det var helt lik ideologi og tanke bak de som fremmet Babel og dens tårn. Han siterer så 1 Mos. 11:

"Hele jorden hadde samme språk og samme ord.  Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der.  De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.  Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»

Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.  Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.  Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!»   

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.  Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden." 1 Mos. 11:1-9.

Enarson sier at dette var kort tid etter syndefloden - hvor kun en familie var reddet. Han mener at folk var litt engstlige, de som da ikke trodde på Gud. De tenkte: Dette må ikke skje igjen, at vi går under en katastrofe. Derfor slår de seg sammen i en enhet - hvor alle tenkte likt. De samlet seg og bosatte seg i en dal. De gudega seg selv - ved å skape en stort bygg som rekte seg opp mot Himmelen - for å skape seg en trygg fremtid. Det er helt lik tankemønster som Agenda 2030 - de skal bygge en "trygg" verden! Uten Gud (så mennesket kan være sin egen gud)!

På samme tid kalte Gud Abraham til sine planer! Han dro bort fra Sinars land (hvor Babel ble bygd). 

Meg: Har også skrevet noe om Abraham, Nimrod bla. fra Jashers bok - en ikke kanonisert skrift - veldig interessant. Les:  Satans plan for endetiden - Babels tårn på nytt.

Uten Gud, øker anarki og lovløshet

Men Gud ønsker ingen samfunn uten at Han er med i det - uten Ham - blir det lovløshet og anarki!

Menneskene ville selv gjøre seg navn - så de ikke ble spredt rundt jorden. Men det var ikke Guds tanke eller ønske - og Han spredte de rundt hele jorden - og i Ap.Gj. 17:24-27 så satte han grenser for ulike folkeslag - og ønsket ingen sammenblanding! Her ser vi motsetningene mellom Guds kjærlighet til nasjonalstaten, og globalistene som hater grenser, og ønsker å ødelegge all trygghet, kultur og alt vi er stolt av! Disse dårene på Stortinget, når folk er modne for det - vil fjerne både 17 mai, nasjonalsangen og korset i flagget!

En ubehagelig sannhet - kan omdøpes til en ubehagelig løgn

Enarson: Filmen til Al Gore "En ubehagelig Sannhet" som ble slukt av millioner mennesker som en sannhet - idag kan man konstatere at alt han sa i sin film, er en ren løgn. Isen på antarktis som skulle ha smeltet, er idag sterkere. Og Europa har ikke blitt oversvømt. Etc. Og som Enerson sier - idag oppstår det en ny type "sykdom": Klima-angst. Selv biskopene forsøker å trøste de som har "klima-angst" - som er ren galskap!  

Gud lovte aldri at jorden skulle oversvømmes igjen

Dette er en galskap som skal til for å skremme folk til globalismen. Han siterer fra Guds løfter, etter flommen.:

"Da sa Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.»" 1 Mos. 8:21-22.

Det er Gud som rår over jorden, været, sesonger etc. etc. Og Hans løfter står alltid!

En hedning som intervjuvet Enarson om dette - sa hvorfor snakker ikke kirken om dette? Han svarte ikke da - men tenkte senere - fordi det står i Bibelen at det også skal oppstå ett frafall!

Forretningsmennene som driver jorden inn i frykt

Bilde Geroge Soros

De som driver frem denne utviklingen er "kjøpmennene på jorden" jmfr. Åp. 18 - altså forretningsmenn. Dette er fakta!

Hvem står bak Agenda 2030? En av kjøpmennene heter George Soros - som på 90 tallet tvang Sverige til å devaluere kronen. Det kostet Sverige milliarder, som han fikk i egen lomme. Han devaluerte det engelske Pundet på samme måte. Fordi han har så mye makt og så mye penger - like mye penger som hele Sveriges Statsbudsjett. Han har trykt opp informasjon i blader/bøker/brosjyrer, selv på arabisk, på hvordan immigrantene skal ta seg inn i Europa. Han ønsker immigrasjon - for det skaper kaos, og han tjener mer penger. 

Romaklubben - pådriveren for den Globale fryktenKjøpmennene på jorden i åp, 18 driver med trolldom - og ting som er vanlig i dag er å få tjenester av hekser og New Age filosofier i bedriftene for å lære å tjene penger.

Agenda 2030 ble født ut av Romaklubben som ble grunnlagt i 1968, av David Rockefeller (industrieier, spekulant, mannen bak den Nye Verdensorden etc.), Alexander King (vitenskapsmann) og Aurelio Peccei (industriherre) - alle disse er kjøpmenn, tenkere ol. Det som bekymrer alle disse - er jordens fremtid! Kjenner du igjen ånden fra Babels tårn? Og dem vil slå seg sammen - for at tale om hvordan vi skal sikre jordens fremtid. De begynte med å produsere en bok - som er miljøbevegelsens bestselger som heter "Hvor går grensen".

Romaklubbens første møte 1991 om å lage global frykt

Bilde over: Slutt på oljen - eller bare nok en fryktkultur fra de som ønsker å gjenoppbygge Babel - trolig det siste!

De mente at økonomien kan ikke gå så godt for alltid, oljen vil snart ta slutt, det vil bli manko på mat etc. Boken er solgt i mer enn 30 millioner boken. Romaklubben ble samlet igjen i 1991 for å diskutere (de har en svensk leder idag KD (noe lignende KRF i Norge) politiker, Anders Wijkman) - de fremmer skrekk i folk - via FN skrekk rapport : vi har 5 år til å unngå jordens kurs, for å unngå en klima katastrofe. Det er ikke sant - dette har de forutsagt i år etter år - og ingenting har skjedd!

Møtet i 1991: Vi må komme sammen for å bekjempe disse problemene. Romaklubben har startet Valutafondet, Verdensbanken, World Trade Organisation, WTO og mer. 

Første møte om miljøet i FN - "Agenda 21" i 1992

Om vi skal forene hele verden - så kan vi aldri gjøre det om vi ikke kan definere en felles trussel. Og ingenting passet bedre enn klimakatastrofer. For det klarer ingen enkelt regjering å ta seg av. Så sa de: Vi får FN til å lage en miljø konferanse, Agenda 21. Den ble holdt året etter (1992) i Rio de Janeiro, Brasil. FN første store miljøkonferanse. 

Denne konferansen ble ikke ledet av FN - men av en av RomaKlubbens utsendte leder - Maurice Strong - som siden tok kontakt med de 50 største multi  nasjonale bedrifter - og la opp hele agendaen for hele denne konferansen. 

Tanken om en verdensregjering

La oss tenke litt: Er det forretningsmenn som skal bestemme sånne ting som dette? Man brukte vitenskapsmenn, men bare i ytterkanten - hovedtyngden lå på forretningsmennene. Ut av denne konferansen ga de ut boken "The first Global Revolution".  Den første globale revolusjonen. Denne Maurice Strong ville at FN skulle danne en Verdensregjering. At alle nasjonene i FN skulle betale en 1/2 prosent av sitt statsbudsjett til FN. Det skulle gi FN en 1/2 trilliard i årsbudsjett - som de kunne virke med, for å kunne få kraft til å lede verden. Men han fikk aldri dette til å gå gjennom - for i sikkerhetsrådet satt det bremseklosser, som USA, Kina og Russland - så det ble ikke noe.

Den skjulte agenda - miljøfrykt for å skremme folk til å oppgi nasjonenes suverenitet

Ut av denne konferansen kom det et dokument, som disse forretningsmennene ga ut, som het Agenda 21. Det betydde at de måtte gi alle disse direktivene til hele jordens land sånn at miljøet kunne "reddes". Det var 12 punkter i dette dokumentet. 

Enheten mellom landene er rent demonisk - fordi de utrydder nasjonaliteten til landene og deres grenser. Da beveger man seg utenfor de grensene Gud satte for nasjonene - som beskyttelse mot opprør mot Skaperen! Eks. Al Gores film - som selv idag vises i skole, høyere utdanning, hos kommunale ansatte etc. infiltrerer folks måte å tenke på - blant grasroten i folket. Teknologi doktor og miljøekspert Lars Bern har uttalt at det finnes ikke en eneste en sannhet i den filmen.

Bildet over: Al Gores nye eiendom - ligger helt ved havet - enda han har forutsagt at verdens vil oversvømmes, så virker det som han ikke tror på det han selv ønsker at andre skal tro på, via frykt. Og det virker som han har blitt rik på å være bløffmaker.

Agenda som ble mislykket

Neste Agenda i København (2009) ble en mislykkelse - fordi da kom det en gruppe Amerikanske vitenskapsmenn - som tilbakeviste dette - og sa dette er ikke vitenskap dere holder på med, det er bløff. Da satt Obama og de andre og hengte med hodet. Fordi deres Agenada gikk rett i bakken. 

Så man lagde man en ny Agenda - Agenda 2030. Som gikk på: Senest i år 2030 skal vi ha ett nytt verdenssystem. Som skulle være en holdbar fremtid for verden - få bort fattigdom, alle skal ha vann - alle skal være likestilt - likestilt er ett annet ord for å utrydde familien. Dette her er marxisme og internasjonell sosialisme. Dette er ett kontrollsamfunn som vi skal føyes inn i.

Concord - overvåker at alle følger Agenda - også mange kirkesamfunn er med i denne løgnen

Bilde over: Jeg oversetter ikke dette - men du kan lese noe om dette på Wikipedia

Stefan Løfven , Sveriges statsminister gjør alt for å følge Agenda 2030. I Sverige har man en organisasjon som overvåker for å se om man følger Agenda 2030, som heter Concord. Enarson leser opp de som er med i denne organisasjonen: Den Svenske kirken, KFUM, Frelsearmeen mm. og Islamsk organisasjoner mm. dette føyer da kristne med denne marxistiske pakten. Paven er den som føyer sammen religionene.

Bildet over: Selv Frelsesarmeen jobber mer for det politiske korrekte - enn å leve i tro ved Bibelen. Les artikkelen: Kirken og Islam - når kirken bygger en motorvei for å undergrave troen og samfunnet

Alle kristne samfunn i Sverige. utenom Bibeltroende venner, inngår i Kristnes Råd (I Norge heter det Norges Kristne Råd - hvor bla. Frelsesarmeen, metodistkirken, Østfoldkirken, Pinsevennene, Oslo Kristne senter mm. er med) - og de har skrevet på ett katolsk dokument som heter Charta Ecumenica - ved det dokumentet er man pliktig å vise respekt for den katolske kirken og dens lære, å unngå å utføre evanglisasjon - uten at man først henvender seg til de andre kirkene i fellesskapet.  Jobbe for enhet i Europa og å føre dialog med Islam. Dette har alle kirkesamfunnene i Sverige skrevet under på. Dette gjennomsyrer hele kristne Sverige. 

I misjonsrådet som er med i Concorde (Sverige) sier man at abortloven er helt ok. Og i dette rådet er alle misjonsorganisasjoner som jeg kjenner til, som TrosgnistanArken etc. Mange er med i dette fordi de får mer penger. Vi må flykte fra dette horevesenet.

Det gjenoppståtte Babel - som sluker også kirkesamfunn - du ekte kristen - gå ut av det!

"Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet,  og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;  for av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noe av hennes plager!"Åpenbaringen 18:1-4:

Skal vi klare oss i disse tider - må vi holde oss unna sånne urene sammenheng. Han referer fra David Wilkersons syn "Visjonen" - Kapittel 5:

Gjennom en union mellom liberale økumeniske protestanter og den romersk-katolske kirken dannes en verdensomspennende superkirke. Man gjør også felles politiske saker. På denne måten blir  den kirken en av de mektigste religiøse faktorene i verden.

Denne superkirken blir åndelig bare i navnet. Man bruker fritt Jesu Kristi navn, men er i grunnen antikristlig og politisk i sin virksomhet....................

I begynnelsen går man forsiktig til verks (Enarson: Den begynner uskyldig) når de danner denne kirken. Det starter med felles studie og forskningsprogram (Enarson sier: Dette er til punkt og prikke Charta Ecumenica). Deretter følger flere felles samarbeid uten forpliktelser for noen av sidene. Men liberale protestantiske ledere fra England og Amerika forener seg med liberale katolske teologer i Europa i et forsøk på å presse frem et "økumenisk mirakel". Den legale politiske sammenslåingen befinner seg fortsatt ganske fjernt - men det uformelle samarbeidet i unionen har allerede begynt.

De som er med i dette - slukes inn i en antikristelig verden - uten helt å skjønne det! 

Wilkerson skriver om Bruden - Guds sanne menighet:

"Jeg ser en stor og overnaturlig forening av alle sanne etterfølgere beseglet gjennom Den Hellige Ånd. De har full tillit til Kristus og Hans ord. Denne overnaturlige kirken av bibelske troende blir en slags underjordisk fellesskap, som inkluderer katolikker og protestanter fra alle samfunn. Det binder sammen unge og gamle, farget og hvite. Alle jordens nasjoner er representert."

"En hær av sanne Jesus etterfølgere kommer videre til å reises opp for å utdannes til hans kommandotropper. De tåler forfølgelse og er vel klar over tidens tegn. De vil være en del av den underjordiske forsamlingen som forkynner Jesu gjenkomst og tidsalderens ende! De blitt en konstant irritasjonsmoment for den store skjøgen og gir et sting til folks samvittighet gjennom sin overgivelse og åndelig kraft. Djeveldyrkere står i åpen konflikt med disse sanne Jesu disipler. Bare de som lever av sann tro skal kunne utskille "ondskapens åndehær i himmelrommet." (Han sa det noe annerledes i den svenske oversettelsen enn den boken jeg har tilgang til - men jeg fant ikke tilsvarende hva han sa - du kan se ca 1 time og 9 min. inn i videon)

La den rene, fortsette med det rene - den urene med det urene

Åpenbaringsboken fortsetter med å si

"La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!Åp. 22:11.

Vil du være med i den herlige, forfulgte, foraktede, lite attraktive forsamlingen, som er ren i troheten til Messias, som har vasket sine klær i Lammets blod og renset ved vannbadet i Guds Ord. 

Agenda 2030 er alvorlig, fordi det sniker seg inn overalt. Sverige (og Norge) er fremst i Antikristelig forfølgelse via Agenda 2030. Urolighetene etter valget er også pga bønner. Vi ber om at det skal bli historiske vendinger. Bak skyen av det djevelske mørket - så er Herrens lys - tiden er Nær!

Vekkelsen i Argentina - via bønn og bibellesning

 

Han forteller ett vitnesbyrd ca 1:17 inn i videon. Alle som preker burde be 2 timer om dagen, ellers er man verdiløs for Guds rike. Han forteller om den største vekkelsen han visste om, som hendte i Argentina i 1955, hvor omtrent 4 millioner ble frelst på 2 måneder. 

Det handlet om en predikant (muligens het han Tommy Hicks, ellers var det Hicks Gud brukte senere som Evangelist for å høste inn sjeler) som hadde kommet til veis ende. Han sa: "Nå er jeg klar til å gi opp, jeg har gitt alt, og det finnes ikke noe mer jeg kan gjøre. Og jeg har ikke fått sett noen ting, ingen fremgang i det hele tatt."

Gud talte til ham: "Har du virkelig gjort alt? Ja, jeg har gjort alt", svarte predikanten. "Jeg har vitnet, vært ute på gatene, jeg har vitnet på dørene, satt opp telt." 

Da talte Herren: "Du har jobbet for meg på ditt sett! Ville det vært greit om du begynte å jobbe for meg på Mitt sett?" 

"Ja, det kan jeg vel gjøre", svarte han. 

Guds sa: "Hvor mange timer er en normal arbeidsdag?" Predikanten: "Det er vel 8 timer." 

Gud: "Da vil jeg at du skal bare lese bibelen og be hver dag i 8 timer - du skal ikke gjøre noe annet".

Så begynte predikanten med det. Etter en stund kom han dypere inn i Ordet og i bønn. Etter en stund ble han trøtt på det og tenkte, `jeg kan ikke bare fortsette med dette. Om det ikke skjer noe før fredag kl 1600 - så går jeg ut og vitner!` 

Da klokken var 1600 på fredag - så tok han på seg frakken, traktatene - og var på vei til døren, før han kom dit, så ble døren åpnet fra utsiden, og en mann kom inn. Mannens spurte "Er det her misjonæren fra Amerika bor" "Ja"svarte han. "Kan du fortelle meg hvordan jeg blir frelst." "Ja", svarte han - og han ba til seg det første mennesket til frelse. 

Så talte Herren til ham: "Fortsett nå og be og lese Bibelen". Så fortsatte han. Etter en stund - så talte Herren til han igjen "Nå, sa Han. "Annonser bønnemøte i din forsamling, hver eneste kveld kl 2200".  Predikanten tenkte, `jeg får knapt noen å komme på Søndags formiddag, og så skal jeg ha bønnemøte hver kveld!?`" Herren sa "Gjør som jeg sier". 

Så begynte de med det - etter noen dager så falt Den Hellige Ånd. Så fikk de profetiske ord, om at Herren skulle sende Vekkelse over Argentina. Vekkelsen vil bli så stor at selv de største fotballstadioner ikke kunne romme alle menneskene som vil høre evangeliet. Det tok ett par år før den profetien ble oppfylt. En predikant kom og fikk be for millioner til frelse.

Vekkelsen i Argentina - via bønn og bibellesning

Han forteller ett vitnesbyrd ca 1:17 inn i videon. Alle som preker burde be 2 timer om dagen, ellers er man verdiløs for Guds rike. Han forteller om den største vekkelsen han visste om, som hendte i Argentina i 1955, hvor omtrent 4 millioner ble frelst på 2 måneder. 

Det handlet om en predikant (muligens het han Tommy Hicks, ellers var det Hicks Gud brukte senere som Evangelist for å høste inn sjeler) som hadde kommet til veis ende. Han sa: "Nå er jeg klar til å gi opp, jeg har gitt alt, og det finnes ikke noe mer jeg kan gjøre. Og jeg har ikke fått sett noen ting, ingen fremgang i det hele tatt."

Gud talte til ham: "Har du virkelig gjort alt? Ja, jeg har gjort alt", svarte predikanten. "Jeg har vitnet, vært ute på gatene, jeg har vitnet på dørene, satt opp telt." 

Da talte Herren: "Du har jobbet for meg på ditt sett! Ville det vært greit om du begynte å jobbe for meg på Mitt sett?" 

"Ja, det kan jeg vel gjøre", svarte han. 

Guds sa: "Hvor mange timer er en normal arbeidsdag?" Predikanten: "Det er vel 8 timer." 

Gud: "Da vil jeg at du skal bare lese bibelen og be hver dag i 8 timer - du skal ikke gjøre noe annet".

Så begynte predikanten med det. Etter en stund kom han dypere inn i Ordet og i bønn. Etter en stund ble han trøtt på det og tenkte, `jeg kan ikke bare fortsette med dette. Om det ikke skjer noe før fredag kl 1600 - så går jeg ut og vitner!` 

Da klokken var 1600 på fredag - så tok han på seg frakken, traktatene - og var på vei til døren, før han kom dit, så ble døren åpnet fra utsiden, og en mann kom inn. Mannens spurte "Er det her misjonæren fra Amerika bor" "Ja"svarte han. "Kan du fortelle meg hvordan jeg blir frelst." "Ja", svarte han - og han ba til seg det første mennesket til frelse. 

Så talte Herren til ham: "Fortsett nå og be og lese Bibelen". Så fortsatte han. Etter en stund - så talte Herren til han igjen "Nå, sa Han. "Annonser bønnemøte i din forsamling, hver eneste kveld kl 2200".  Predikanten tenkte, `jeg får knapt noen å komme på Søndags formiddag, og så skal jeg ha bønnemøte hver kveld!?`" Herren sa "Gjør som jeg sier". 

Så begynte de med det - etter noen dager så falt Den Hellige Ånd. Så fikk de profetiske ord, om at Herren skulle sende Vekkelse over Argentina. Vekkelsen vil bli så stor at selv de største fotballstadioner ikke kunne romme alle menneskene som vil høre evangeliet. Det tok ett par år før den profetien ble oppfylt. En predikant kom og fikk be for millioner til frelse.

1 okt 2015 - Innførte FN akkurat nå Den Nye Verdensorden?

FNs generalforsamling innførte "Agenda (Dagsorden) 2030" denne helgen. (Youtube)

Artikkelen er hentet her.

FNs generalforsamling innførte "Agenda (Dagsorden) 2030" denne helgen. (Youtube)

Har du hørt om " globale mål"? Hvis du ikke har hørt om dem, vær trygg på at du vil høre mye om det i dagene fremover.

Den 25. september lanserte FN et sett av 17 ambisiøse mål av hva de planlegger å oppnå i løpet av de neste 15 årene. Et nytt nettsted for å fremme denne planen er etablert, og du kan finne den akkurat  her. Det formelle navnet på denne nye planen er " Dagsorden (Agenda) 2030", men de som står bak det besluttet at de trengte noe tiltrekkende når de ville fremme disse ideene til den generelle befolkningen.

FN har uttalt at disse nye "globale målene" representerer en "ny universell Agenda" for menneskeheten. Nesten hver nasjon på planeten har frivillig undertegnet til denne nye agendaen, og det er forventet at du deltar enten du liker det eller ikke.

Noen av de største stjernene i verden har blitt rekruttert for å fremme "de globale mål".

Hvis du bor i New York City, er du sannsynligvis klar over "Global Citizen Festival" som ble holdt i Central Park på lørdag hvor noen av de største navnene i musikkbransjen fremmet disse nye "globale mål". Følgende er hvordan New York Daily News beskrev denne sammenkomsten:

"Det var en fest med en hensikt."

"Et stjernespekket festival og en lidenskapelig appell til å gjøre slutt på fattigdommen rocket Great Lawn i Central Park hvor mer enn 60.000 fans samlet seg lørdag i den fjerde årlige Global Citizen Festivalen."

"The feel-good" arrangementet, ble tidsbestemt til å falle sammen med den årlige samlingen av verdens ledere på FNs generalforsamling, hvor opptreden ble fremmet av Beyoncé, Pearl Jam, Ed Sheeran og Coldplay."

Og det var ikke bare underholdningsindustrien som fremmet denne nye FN-plan for en forent verden. Pave Francis reiste til New York for å gi en opptreden som satte i gang konferansen hvor denne nye agendaen ble avduket:

"Pave Francis ga sin støtte til den nye utviklingsagendaen i en tale til FNs generalforsamling før toppmøtet, for å vedta at den 17-punkts planen var åpnet, kaller det" en viktig tegn på håp "på en svært urolig tid i Midtøsten og Afrika.

"Når den danske statsministeren Lars Rasmussen klubbet sin godkjennelse for Vei kartet for utvikling,  ledere og diplomater fra de 193 FN-landene sto og applauderte høylytt.

"Deretter forandret toppmøtet seg umiddelbart til den virkelige virksomheten i det tre-dagers møtet - implementeringen av målene, noe som forventes å koste 3500 milliard dollar til 5000 milliard dollar hvert år frem til 2030."

Utrolig!

OK, så hvor vil de billioner av dollar som trengs for å gjennomføre disse nye "globale mål" komme fra?

La meg gi deg et hint - de kommer ikke til å komme fra de fattige landene.

Når du leser over disse  "globale målene", mange av dem høres ganske bra ut. Tross alt, hvem ville ikke ønske å "avslutte sult"? Jeg vet at jeg ønsker å "avslutte sult" hvis jeg kunne.

Nøkkelen er å se bak språket og forstå hva som egentlig blir sagt. Og hva som egentlig blir sagt er at eliten ønsker å ta sin drøm om et verden system til neste nivå.

Følgende liste kommer fra  Truthstream media, og jeg tror den gjør en svært god jobb med å oversette disse nye "globale mål" i ett språk som vi alle kan forstå ...

 • Mål 1:  Få slutt på fattigdommen i alle dens former overalt
 • Oversettelse:  Sentraliserte banker, IMF, Verdensbanken, Federal Reserve til å kontrollere alt økonomisk, digitalisere en verdensvaluta i et kontantløst samfunn
 •  
 • Mål 2:  Få slutt på sulten, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring og fremme bærekraftig landbruk
 • Oversettelse:  GMO (Genmodifisert mat)
 •  
 • Mål  3: Sørg for et sunt liv og fremme trivsel for alle i alle aldre
 • Oversettelse:  Masse vaksinasjon, Codex Alimentarius (fremme internasjonale matvarestandarder under FN)
 •  
 • Mål 4:  Sørge for inkluderende og likeverdig kvalitets utdanning og fremme livslang læring muligheter for alle
 • Oversettelse:  UN propaganda, hjernevasking gjennom obligatorisk skolegang fra vugge til grav
 •  
 • Mål 5Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter
 • Oversettelse:  Befolkning kontroll gjennom tvunget "Familie Planlegging"
 •  
 • Mål 6: Kontroller tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle
 • Oversettelse:  Privatisere alle vannkilder, ikke glem å legge i fluor
 •  
 • Mål 7: Sørg for tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle
 • Oversettelse: Smart ledningsnett med smarte målere på alt, tids baserte priser
 •  
 • Mål 8: Fremme bærekraftig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Oversettelse:  TPP (en hemmelighetsfull, multinasjonal handelsavtale som truer med å utvide restriktive intellektuell eiendom (IP) lover over hele verden og omskrive internasjonale regler på sin håndheving.), frihandelssoner som favoriserer stormonopol interesser
 •  
 • Mål 9Bygg spenstig infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og stimulere til innovasjon
 • Oversettelse: bomveier, utvike kollektivtransport, forby fri reise, miljørestriksjoner
 •  
 • Mål 10: Redusere ulikheter innenfor og mellom land
 • Oversettelse:  Enda mer regional offentlig byråkrati som en mutant blekksprut
 •  
 • Mål 11:  Gjør byer og bosetninger inkluderende, trygg, robust og bærekraftig
 • Oversettelse:  Big brother (se boken til Orwel) som matcher overvåkings staten
 •  
 • Mål 12:  Sørge for bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre
 • Oversettelse:  Tvunget nøysomhet
 •  
 • Mål 13:  Ta i bruk øyeblikkelige handlinger for å bekjempe klimaendringer og dens konsekvenser
 • Oversettelse:  Cap and Trade (er en miljøpolitisk virkemiddel som gir resultater med en obligatorisk tak på utslippene), karbon skatter / kreditter, fotavtrykk skatt (Skatt fotavtrykk refererer til skatteinntekter og skattelignende utbetalinger akkumulert av samfunnet som følge av næringsvirksomhet).
 •  
 • Mål 14:  Bevare og bærekraftig bruk av havene, hav og marine      ressurser for bærekraftig utvikling
 • Oversettelse:  Miljø restriksjoner, kontrollere alle hav inkludert mineralrettigheter fra havbunnen
 •  
 • Mål 15Beskytt, gjenopprett og fremme bærekraftig bruk av jordiske økosystemer, bærekraftig administrere skoger, bekjempe ørkenspredning, samt å stanse og reversere land degradering og stanse tap av biologisk mangfold
 • Oversettelse:  Flere miljørestriksjoner, mer kontroll av ressurser og mineralrettigheter
 •  
 • Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, gir tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Oversettelse:  FNs "fredsbevarende" oppdrag (ex 1,  ex 2x), den internasjonale domstolen For (blind) Rettferdighet, tvinge folk sammen via falske flyktningkriser og deretter megle med mer av "FNs fredsbevaring" når spenningen bryter ut for å få mer kontroll over en region, fjerne andre Lover i USA
 •  
 • Mål 17:  Styrke hjelp av gjennomføring og revitalisere globalt partnerskap for bærekraftig utvikling
 • Oversettelse:  Fjerne nasjonal suverenitet over hele verden, fremme globalisme under "autoritet" og oppsvulmet, orwellsk FN byråkrati

Hvis du tviler på noe av dette, kan du finne det offisielle dokumentet for denne nye FNs Agendaen  akkurat her. Jo mer du gravet i detaljene, jo mer innset vi hvor lumske disse "globale mål" egentlig er.

Eliten vil ha En Verdensregjering, en En Verdens Økonomisk system og  En Verdensreligion. Men de kommer ikke til å oppnå disse tingene ved erobring. Snarere, de ønsker heller at alle melder seg på disse nye systemene frivillig.

De "globale målene" er en mal for en forent verden. For mange, er det "utopi" at det eliten lover lyder ganske lovende. Men for de som vet hvilken tid det er, er denne samtalen for en "forent verden" veldig, veldig skremmende.

Michael T. Snyder er utgiver av The Economic Collapse Blog og forfatter av The Beginning of the End.

20 okt. 2015 - Veien mot En Verdens Regjering, En Verdens Økonomi og En Verdens Religion

Bilde over: FN Byggningen

Artikkelen kan leses her.

Den globale eliten har aldri vært nærmere sitt mål om en forent verden. Takket være en rekke 

traktater som er koblet opp mot hverandre og internasjonale avtaler, så er styringen av denne planeten i økende grad bli globalisert og sentralisert, men folk flest virker ikke skremt av dette i det hele tatt.

I de siste 30 dagene har vi sett noen av de største skritt i historien mot en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion, men disse hendelsene har utløst svært lite offentlig diskusjon eller debatt. Så del denne artikkelen med så mange mennesker som mulig. Vi trenger å vekke folk opp om rundt dette som skjer før det er for sent.

Bilde over: Oa: Pave Frans er en Jesuitt,  en farlig orden

Fra 25 september til 27 september, lanserte FN en "ny universell agenda" for menneskeheten. Det er ikke mine ord, de kommer faktisk direkte ut av hoved-dokumentet for denne nye dagsordenen. Paven reiste til New York City for å gi den tittelen som satte i gang denne konferansen, og dermed gi seg en betydelig tilslutning til denne nye planen. Nesten hver nasjon på hele planeten har meldt seg frivillig på de 17 målene som inngår i denne planen, men denne fantastiske nye vendingen fikk svært få internasjonale overskrifter.

FN lover at hvis vi alle jobber sammen så kan vi snu vår planet inn i en slags "utopia", men sannheten er at alt dette snakket om "enhet" er maskert som en svært lumsk dagsorden . Følgende kommer fra en fersk artikkel av Paul McGuire, forfatteren av den banebrytende ny bok med tittelen "The Babylon Code" ...

FN spør ikke om tillatelse, men utsteder en kommando som hele planeten er nødt til å forplikte seg til i 17 bærekraftig videreutviklinger og 169 bærekraftige mål som er utformet for å radikalt forandre vår verden innen 2030. FNs 2030 plan fremmet av paven vil fremme Agenda 21 på anabola steroider .

Gjennom en kontrollert media, jordens innbyggere vil bli fortalt at dette handler om å spare miljøet og "få slutt på fattigdommen." Men det er ikke den egentlige målet til Agenda 21. Det sanne målet til Agenda 21 er å etablere en global regjering, et globalt økonomisk system, og en global religion. Når FNs generalsekretær Ban Ki-moon snakket om «en drøm om en verden av fred og verdighet for alle" er ikke dette annerledes enn når kommunistene lovet folket et "paradis for arbeiderne."

 

For befolkningen generelt, "2030 Agenda" har blitt omdøpt til "de globale mål". 26. september, så var noen av de største navnene i musikkverdenen (inkludert Beyonce) med på å fremme disse nye "globale målene" på "Global Citizen Festival" som ble holdt i Central Park. Og du kan se en YouTube-video hvor noen av de mest kjente navnene på hele planeten oppfordrer oss alle til å stå bak disse nye "globale målene" akkurat her.

Ingenting av dette ble til ved et uhell. Vi har blitt opplært til å tenke på oss selv som "globale borgere" som tilhører et "verdenssamfunn". For et tiår siden, de fleste amerikanere ville ha blitt forferdet over dette. Men nå har de fleste mennesker bare godtatt disse endringene passivt. Svært kraftige hemmelige samfunn og internasjonale organisasjoner har jobbet med å flytte oss i denne retningen for en svært lang tid, og de fleste amerikanere har rett og slett ingen anelse om hva som skjer. Her er mer fra Paul McGuire ...

"Fakta er at FN er en global regjering som ikke tar hensyn til "samtykke fra de som styrer." FN er en global regjering som amerikanske politikere fra begge sider har overgitt våre konstitusjonelle rettigheter. Hvis du ser på den republikanske presidentdebatten, så kan du se den store avstanden på de som stiller opp er "kjøpte menn og kvinner." De er der for å gjøre ærender av sine sanne mestere, den internasjonale bank familien og deres innestengte hemmelige samfunn. Dersom en kandidat har et annet sett av forestillinger enn "orwellsk gruppe tenking" som utgjør innenriks- og utenrikspolitikk, så er det kun fordi han har fått lov til å gå så langt.

Hvem er disse kraftige elitegruppene og det hemmelige samfunnet som driver dem? Som vi omfattende har dokumentert i vår nye bok, "The Babylon Code", medforfatteren av denne boken og Troy Anderson, en Pulitzer Prize-nominert undersøkende journalist, så eksisterer det en svært reelt nettverk av super-hemmeligheter og hemmelige grupper. Grupper som The Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission, Royal Institute of International Affairs, FN, Club of Rome, The Bilderberg Group, og andre som kontrollerer presidenter, statsministere, medienettverk, politikere, administrerende direktører og hele nasjoner. Du vil nesten aldri høre noen realitets analyse av media, som er kontrollert av disse gruppene, og heller ikke noe forsøk fra regjeringer rundt om i verden på å holde dem ansvarlig."

En annen måte at verden holdes "Forent" er gjennom bruk av internasjonale handelsavtaler.

 

Det endelige målet er at hele verden skal bli et "indre marked" med ensartede lover, regler og forskrifter. Men da vi fusjonere vår økonomi med resten av verden, har USA mistet titusenvis av bedrifter og millioner av arbeidsplasser, ettersom de monopolistiske selskapene nå dominerer, og dominerer vår økonomi, og skifter produksjon til områder der arbeidskraften er mye billigere. Dette er absolutt en ting som ødelegger middelklassen, men svært få mennesker ser ut til å bry seg.

Forhandlinger om en av de største internasjonale handelsavtaler som verden noensinne har sett ble nylig avsluttet. Trans-Pacific Partnership, også kjent som "Obamatrade", ville representere et gigantisk skritt mot en virkelig enhetlig global økonomi. Følgende er et utdrag fra en av mine tidligere artikler ...

"Vi har nettopp vært vitne til en av de mest betydningsfulle skritt mot en verden økonomisk system som vi noensinne har sett. Forhandlinger om den Trans-Pacific Partnership har blitt fullført, og hvis den blir godkjent det vil skape den største handelsblokken i verden. Men dette er ikke bare en handelsavtale.

I denne traktaten, har Barack Obama puttet inn alle slags ting som han aldri ville ha vært i stand til å komme gjennom i Kongressen. Og når denne avtalen er godkjent, vil det være svært vanskelig å gjøre endringer i den. Det som egentlig skjer er at Obamas målsetninger blir permanent låst fast i 40 prosent av den globale økonomien.

USA, Canada, Japan, Mexico, Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam alle har tenkt å melde seg på denne lumske plan. Sammen har disse landene en samlet befolkning på om lag 800 millioner mennesker og en kombinert BNP på rundt 28 billioner dollar.

Og vil du vite hvem som presset hardt på for å gi Obama fast forhandlingsmyndighet slik at disse forhandlingene kan bli brakt til en vellykket avslutning?

Det var det forræderiske republikanske lederskapet i Kongressen. De gjorde alt de kunne for å bane vei for Obamatrade."

Vi ser også noen fantastiske trekk i retning av en verdensreligion.

Bilde over: Oa: Skjøgen reiser seg

de senere årene, har du kanskje lagt merke til at det har blitt veldig trendy å si at alle religioner er bare forskjellige veier til den samme Gud. Faktisk har mange prominente religiøse ledere nå åpent proklamert at de to største trossamfunn på hele planeten, kristendom og islam, tilber nøyaktig samme guddom.

For eksempel, bare tenk over hva paven sier offentlig i denne saken. Følgende er et utvidet utdrag fra en av mine siste artiklene på "End of the American Dream" ... (oa: Slutten på den Amerikanske drømmen).

*****

Hva paven Francis hadde å si i St. Patrick-katedralen i Manhattan har fått svært lite dekning av hovedstrømmen i media, men det var overmåte viktig. Følgende er hvordan han begynte sin tale ...

Jeg ønsker å uttrykke to følelser for mine muslimske brødre og søstre: For det første, min hilsener mens de feirer Offerfesten. Jeg ville ha ønsket at min hilsen til bli varmere. Mine følelser av nærhet, mine følelser av nærhet i møte med tragedien. Tragedien som de led i Mekka.

I dette øyeblikk, jeg kunne gi forsikringer om bønner. Jeg forene meg med dere alle. En bønn til den allmektige Gud, den barmhjertige.

Han valgte ikke disse ordene ved et uhell. I islam er Allah kjent som "den barmhjertige". Hvis du tviler på dette, gjør bare et Google-søk.

Og dette er ikke første gang pave Francis har brukt slikt språk. For eksempel, kommer følgende fra en bemerkning som han gjorde under sitt aller første økumeniske møte som pave ...

"Jeg vil deretter hilse og hjertelig takke dere alle, kjære venner som tilhører andre religiøse tradisjoner; første av alt muslimer, som tilber den ene Gud, levende og barmhjertig, og kaller på ham i bønn, og alle dere. Jeg setter pris på din tilstedeværelse: i det jeg ser som et håndgripelig tegn på viljen til å vokse i gjensidig respekt og samarbeid til felles beste for menneskeheten.

Den katolske kirke er klar over viktigheten av å fremme vennskap og respekt mellom menn og kvinner i ulike religiøse tradisjoner - Jeg ønsker å gjenta dette: å fremme vennskap og respekt mellom menn og kvinner i ulike religiøse tradisjoner - det vitner også det verdifulle arbeidet som det pavelige Rådet for interreligiøs dialog utfører."

Pave Francis mener klart at kristne og muslimer tilber samme Gud. Og slik som dette bidrar til å forklare hvorfor han autoriserte "islamsk bønn og opplesninger fra Koranen" i Vatikanet for første gang tilbake i 2014.

*****

Hva som skjer er ubestridelig.

Vi stuper mot en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion.

Selvfølgelig vil vi ikke få det over natten. Det kommer til å ta litt tid, og det kommer til å være ganske mange humper på veien. Faktisk tror jeg at vår planet vil oppleve en ekstrem mengde kaos før vi faktisk kommer dit.

Men alle store kriser vil bli brukt som en unnskyldning for å fremme denne målsetningen. Nesten hver løsning som eliten tilby oss vil innebære mer globalisering og mer sentralisering. Vi blir fortalt at alle våre problemer vil bli løst hvis menneskeheten vil bare komme sammen i enhet.

For noen, gjør målet om en "forent verden" hvor vi alle jobber sammen for å utrydde ting som fattigdom, krig og sykdom, den mest fornuftige ting å tenke på i hele verden.

For andre, ville en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion bare bety å gjøre i stand scenen for "en verden tyranni"

Les mer på http://www.prophecynewswatch.com/2015/October19/191.html#SHPcpmSf1jglDorJ.99