24 november 2016 - Skilsmisse

Ekteskapet er noe av det viktigste Gud har gitt til menneskene, og også grunnmuren i samfunnet. Når ekteskapet blir lite æret av folket, samfunnet, og det blir mer vanlig å bryte ekteskapet enn å holde det, for å ikke snakke om alle alternativene som blir funnet opp i stedet, så vil samfunnet skyte seg selv i foten, for så å dø ut, sakte men sikkert.


I dagens Norge så er det akkurat det som skjer. Hvor ektefeller lider, og mest av alle, barna. Barn er evighetsskapninger, og tas best hånd om ved trygghet, varme etc. ved ett ekteskap, mellom mor og far. Den tryggheten det gir, skaper ett bunnsolid samfunn.


Jesus la en viktig grunn for denne pakten ved disse ordene:


"Og fariseerne kom til ham og spurte for å friste ham: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?   Han svarte og sa til dem: Hva har Moses foreskrevet dere?  De sa: Moses har gitt lov til å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.   Men Jesus sa til dem: For deres hårde hjertes skyld har han skrevet dere dette bud.   Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne.   Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru,   og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.  Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille.  Og da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham atter om dette.  Og han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han gjør seg skyldig i hor mot henne,  og dersom hustruen skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, driver hun hor." Mark. 10:2-12.

Les hele innlegget her.