8 sept. 2017 - Toronto "Blessings" og andre rare "Vekkelsesmanifestasjoner"

Kjemper ikke mot mennesker

Først vil jeg peke på at jeg ikke går til angrep på mennesker, fordi vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Vi skal velsigne mennesker, men også avsløre djevelen der han kommer. Men Bibelen er veldig klar på at man skal vokte seg for forførelse som kommer innenfra selve Menigheten, fra kristne som kanskje før har vært brennende og helovergitt.

Paulus sier "For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. " Ap. Gj. 20:29-30. (Les gjerne hele Ap.gj. 20).

Å nevne navn, ikke samme som å sverte dem

Når jeg nevner navn, så er det heller ikke for å sverte dem, men for å peke på hvor vranglæren kommer ifra. Vi kan lese i Skriften at de Hellige, som teks. Johannes og Paulus, kunne peke på mennesker som var destruktiv for menigheten. De var heller ikke redd for å nevne navn. Bare les 3 Johannes brev.

Min egen erfaring

Jeg er ikke imot at Gud beveger seg overnaturlig. Og i de første årene som kristen, så så jeg ofte Guds kraft. Jeg så mennesker bli helbredet, demonbesatte bli fri ol. Jeg kunne se tegn og spesielle ting, som jeg tror absolutt var overnaturlige opplevelser ført frem at Guds Ånd. De som hadde ført meg til tro, hadde brutt ut av De Frie Venner, fordi de var åndelige tørste. Selv hadde de vært på leirsted med de Frie Venner i barndommen og ungdommen, og hadde sett hvordan Guds kraft hadde bevegd seg. Eks. en traust kristen, som er meget sindig, fortalte en gang at Guds kraft kom over bussen de var i (som da sto parkert) og hele bussen ristet, og de som var i bussen, var alle truffet av Guds kraft. Dette skjedde flere ganger (at Guds kraft kom så at bussen ristet), så ufrelste leirgjester kom nærmere for å se hva som skjedde.

Er personlig ikke imot det overnaturlige ved Herrens Ånd

Så når jeg skriver dette, så er jeg ikke imot at Ånden kan komme med latter. Da Gud satte meg i frihet fra en ånd av sorg, så gikk først den urene ånden ut, så kom Den Hellige Ånd og begynte å operere meg. Først lo jeg, og så gråt jeg, Dette skjedde vekselsvis. Dette var ikke i menigheten, men hjemme hos en eldste i en pinsemenighet, som kjente sin Gud. Han betjente meg med Åndens gaver. Og da jeg tittet opp, så husker jeg at når jeg så på solen, som skinte igjennom vinduet, så synes jeg at det var den vakreste solen jeg noen gang hadde sett. Kommer man inn i Guds Herlighet, så vil alle Åndens frukter utøkes kraftig, og man begynner å elske på en måte som er vanskelig å beskrive. Men disse opplevelsen er engangsopplevelser. Neste gang, kommer Gud på en annen måte, for at du ikke skal stole på opplevelsene. Dessuten forsvinner kraften fra opplevelsen bort etter noen dager. For at du ikke skal stole på opplevelsen, men Guds Ord alene!

Satan etterligner Åndens Gaver

Men også satan har sine etterligninger. Da satan har fått sett den ekte vekkelsen i starten av menighetens tidsalder, så har han også lagd etterlinginger. Dette kalles Kundalini, og finnes i New Age. Før Ulf Ekman ble en katolikk, hadde han en sterk profetisk ånd over seg. Og han profeterte og pratet mye om at New Age skulle angripe menigheten i fremtiden.

Hvorfor er Toronto Blessings ol. feil?

Hvorfor tror jeg at dette ikke er Den Hellige Ånd? Fordi fruktene er for dårlige, og ofte veldig destruktive. Husk: Første gang Den Hellige Ånd overbeviste meg om noe, så av det om min synd: Jeg leste bibelen før jeg ble kristen, og leste så i Åpenbaringsboken om de som ble kastet i ildsjøen. Ånden kom over meg, og fortalte at der vil jeg havne, om jeg ikke vendte om. Ca 6 mnd. senere, ble jeg frelst. Siden har den åpenbaringen fulgt meg hele livet. Og gjort at jeg har fryktet å leve i synd. Og også gjort at jeg ikke har tatt lett på min frelse og heller ikke nåden. For Gud kan kaste meg ut av nåden, om jeg ikke tar Hans Ord på alvor, og ikke vandrer i lydighet med Ham! 

Erfaringer med lattervekkelsen

Jeg var med på lattevekkelsen første gang i 1994, tror jeg det var. En Michael Meyers, fra Ministriet til Howard Browne kom og forkynte i Zoes menighet på Sellebakk, Fredrikstad. Og jeg ble imponert, ikke først og fremst over alle tegnene, men over hans undervisning. Nå idag, så tror jeg jeg lot meg meg lure og bedra. Og jeg har også opplevd endel "åndelige" ting, som jeg pr dags dato, tror ikke var født ut av Den Hellige Ånd.

De nære båndene mellom Israel og Menigheten

Ettersom jeg tror på forbindelsen med Israel og Menigheten, altså at det eksisterer åndelige bånd, så mener jeg at forførelsen ved overdreven latter kom inn på samme tid som man gikk bak ryggen til Israel - for å dolke dem ved en falsk fredsavtale. Hovard Browne innførte "lattervekkelsen" inn i menigheten til Kenneth Hagin, sent sommeren 1993. Oslo avtalen ble i hemmelighet signert den 20 august 1993.

Dessverre så er størstedelen av Kristi Menighet idag åndelige blinde, og man skjønner ikke hvordan Gud har sammensveiset Israel med menigheten. Når det gikk Israel bra, så brøt det ofte ut sanne vekkelser og menigheten gikk fremover, når det gikk Israel dårlig, så skjedde det ofte tilsvarende forvirringer i Kristi Kropp.

Men Oslo avtalen var ett svik mot de Israelske innbyggerne og de Israelske lovene, som forbød å ha kontakt med PLO og dens leder Jassir Arafat. Innbyggerne i Israel ble ført bak lyset, som du bla kan les om her. Og frukten av det, var at tusentals israelske innbyggere ble revet opp av selvmordsbombere på "fredens" alter rett etter, ettersom Freden var falsk, og kun ett svik mot Guds Ord. Freden hadde som mål å ødelegge Israel, så de ble svak, så man så kunne overvinne de ved hjelp av alle de omkringliggende muslimske nasjonene. Det var nettopp det Arafat pratet om . 

På samme tid, så kom det ett svik og ett forræderi inn i menigheten, fordi veldig få hørte på dens sanne profeter (bare de "positive", som talte folk etter munnen, og ga det de ønske å høre). Og via Kenneth Hagin, så slo det ringvirkninger som startet bla. Toronto Blessings. Og mange oppriktige, gudfryktige mennesker, som lengtet etter å oppleve Ånden, ble revet med av dens forførende positive måte å komme inn til menneskene på. Og ti tusenvis, om ikke hundretusenvis, og om ikke mange ganger mer, mennesker ble revet bort fra sin sunne balanserte tro på Ordet alene, og kastet bort sin forstand til løgnånder, og hvor de ble revet bort fra nåden - inn i en blanding av kristendom og new age. Summen ble ett søtt evangelie, som åpner armene for alle (unntatt de som frykter Gud og tror også at GT er Guds sanne Ord til dagens Menighet).

Alle de åndelige gavene var ikke feil

Det mest forvirrende med dette, var at ikke alt var feil. Det fante selv mennesker som kunne profeterer rett, gjøre selv helbredelser i Jesu navn (fordi mange hadde i sitt tidligere oppriktige trosliv, fått Åndens gaver. Og Gud angrer ikke sine nådegaver!). Vi må ikke glemme Bileam, som Bibelen kaller en falsk profet. Det er viktig å se at det han profeterte, var helt rett. Men det han gjorde i skjul, var helt grunnleggende feil og svikefullt (og han falt Israel i ryggen ved hemmelige råd).

Men det er læren du vil kjenne det igjen på, for de fleste har en meget tynn og grunn lære, og er veldig overfladisk i sin omgang med Guds Ord. Man finner veldig spesielle bibelvers for å rettferdiggjøre det man gjør (men ser bort fra helheten i Guds Ord). Glede er selvfølgelig viktig, men det er ikke alt man skal le av. Dessuten, når Jesus nærmet seg Jerusalem, så gråt Han over byen. Jeg tror idag, at Jesus mer gråter over Menighetens tilstand, enn å glede seg over den. Derfor reiser Han opp profeter, som David Wilkerson, som Johannes Døperen, som Jeremia, for å redde folk fra sin egen dårskap.

Du skal kjenne igjen treet på frukten

Og det andre er frukten. Istedenfor at folk vendte om fra sine synder, så lot dette nye evangeliet folk lov til å beholde sine synder, eller man tok det ikke så alvorlig, og hvor skilsmisser og gjengifte ble mer og mer vanlig, å sitte på en bar den ene dagne - og være med i lovsangen dagen etter - å se på dårlige tv-program - for så å være from kristen på søndag - å etteleve sine lyster på internett og dårlige spill, for så å profetere og be for andre på misjonsreiser etc. Vi fikk så en kvasimenighet, hvor det meste var lov, bare man ikke var så NEGATIV, eller drev med personfokusering (du må ikke stå imot "Herrens salvede", er ordet som igjen og igjen blir brukt) som FØLES negativt (Husk: Jo mer man går inn i bedrag, jo mer blir følelsene viktigere, enn hva Ordet sier).

Disse nye vekkelsen er veldig opptatt av følelser enn sindighet

Det legges også vekt på at Herrens sanne tjenere kan FØLES kjærlighetsløse, når de egentlig har mye mer kjærlighet i seg, enn disse følelsesprofetene. Å advare mennesker om at de er på vei mot avgrunnen, er større kjærlighet, enn de som forener seg med synderne, og blir lik de!

Pga alt dette, så har menigheten blitt mer og mer tøylesløs pga at alle disse urene åndene har sluppet inn i menigheten. Det kan minne om det samme som skjedde med Israel, mens Moses var oppe og fikk de 10 bud. De lagde en gullkalv (samme som lattervekkelsen gjør) og sa at han var bilde av den Gud som førte de ut. Og deres tøylesløshet, skjedde fordi de slapp til urene ånder, og de ble som narkomane under rus. Moses var nødt til å tukte de hardt, hvor mange måtte dø for deres synder. Å miste forstanden pga en åndelig rusopplevelse, er alltid ett dårlig tegn. Uansett hvor mye jeg er i Ånden, så kan jeg skru inn forstanden når jeg vil, og følge med i dagliglivet. Å være i Ånden, er ikke å miste kontrollen. Å være i Ånden, gjør heller at man blir mer vàr hva Den Hellige Ånd gjør i øyeblikket.

Mange av disse møtene åpnet opp for urene ånder til å besette mennesker

Og for alle som vet hvor hardt det er å bli fri fra demoner, og hvor vanskelig her i Vesten å finne noen som kaster dem ut, så driver disse "vekkelsene" og laster inn urene ånder på folk, mens de bjeffer i møtene, rykker i kroppen, hopper, skriker, får angstanfall, finner på mye rart, og masse overnaturlig, som ikke forherliger verken Guds Ord eller Den Hellige Ånd.

Dette har vært vanskelig for meg å finne ut av. Men da jeg var med på ett bønnemøte i 2010, hvor jeg i ettertid satt i ett åndelig mørke i mer enn 1 år etterpå. Så fikk jeg lære dette på den harde, harde måten. Det tok meg ca 3 år før jeg kunne kaste mine innsovningspiller. Og siden har Ånden satt meg i frihet fra mange åndelige byrder.

Så vær forsiktig når du er med på "vekkelser" og i menigheter som ikke forkynner Guds sanne Ord til deg, men heller blandet det ut med alt mulig religiøs visdom ol. Det er ikke tid for å sove nå, men kaste seg på Herren, mer enn noen gang! For Hans komme er nær, og en bedratt menighet hører ikke Hans kallelse, og vil heller ikke være med når Han roper, og Engelen blåser i basunen. Da hjelper det ikke hvor mye man ler, om man blir latt tilbake.......... 

Vitnesbyrd

Rare manifestasjoner og psykologiske ettervirkninger

John og Carol (lederene for Toronto "Blessings") m/flere blir invitert til å besøke pave Francis