Chemitrail

I USA så foregår det konstant utslipp fra militære fly, hvor kjemikaler helles ut i atmosfæren. Men det er også hemmelig. Hun som er høyt utdannet, ønsker å finne ut hvordan dette påvirker miljøet, med at hun må leve med at disse flyene flyr hele tiden over der hun bor, og hvordan det påvirker matproduksjon og ikke minst hvordan det påvirker mennesker. De har en bevisst strategi for å forandrer klimaet og det skjer en gradvis forgifting av drikkevannet. Interessant!

10 juli 2017 - Ingen vet hvor strømmen til elbilene skal komme fra

 

 

 

Frankrike vil forby diesel- og bensinbiler etter 2040. Bilindustrien satser enormt på elbiler og land etter land ønsker å fase ut biler basert på diesel og bensin. Men ingen aner hvor strømmen til denne gigantiske flåten med elbiler skal komme fra.

Under andre verdenskrig løste bilindustrien energiproblemet med å lage gassgeneratorer basert på pellets. En Tesla er mer elegant, men prinsippet er ikke å ulikt.

Artikkelen kan leses her.

Det mediene og politikerne ser ut til å glemme er at elektrisitet ikke er en energikilde, men en energibærer. Strømmen til å drive elbiler må komme et eller annet sted fra. Kjernekraftverkene står for 75% av Frankrikes strømproduksjon, så en elbil i Frankrike går de facto på atomkraft.

Verdens flåte av personbiler kjører hvert år cirka 25.000 milliarder kilometer, skriver DWN, og det krever en energi på 5.000 milliarder kWh. For å dekke dette enorme energibehovet vil det være nødvendig å bygge om lag 450 atomkraftverk eller 4000 elvekraftverk eller 400 brunkullkraftverk. Men det snakker ingen om, ikke De grønne, ikke politikerne i maktposisjoner og ikke industrien.

Elbiler selges inn som «miljøvennlige», til stor glede for smartinger som Elon Musk i Tesla og resten av de store i bilindustrien.

Elbilen er en hype. Det er sikkert lekker og spennende teknologi, men den langsiktige regninga er det ingen som snakker om. En elbil i Tyskland er og blir en kullbil, uansett hvor mye den hypes. Hybridteknologien kunne være en løsning, men den er det liten politisk interesse for.

For å gjennomføre den tvungne overgangen til elbiler må energiproduksjonen fra kjernekraftverk, kullkraftverk og olje- og gassbaserte kraftverk trappes opp. Alt dette i «klimapolitikkens» navn.

Man diskuterer heller ikke miljøspørsmål knyttet til batteriproduksjonen til denne enorme flåten av elbiler.

Produksjonen av elbiler fører til større CO2-utslipp enn tradisjonelle biler, i hovedsak på grunn av batteriene.

Ifølge Concerned Scientists er regnestykket ikke særlig gunstig:

Det er også betydelige problemer med resirkulering av de litiumbaserte batteriene i elbilene.

The Guardian publiserte i 2015 artikkelen Tesla’s new batteries may be harder on the environment than you think der de skriver:

Det finnes ingen dokumentasjon på at en overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler vil være miljøvennlig når alle faktorer tas i betraktning. Kanskje vil det til og med bety en forverring. Og det finnes ingen planer for hvordan det enorme energibehovet skal dekkes inn. Men så lenge folk tror på fløytespilleren, kan dansen rundt gullkalven fortsette, og smarte folk som Musk fylle kontoene sine til randen.

Isen i Antarktis har faktisk vokst siden 2008, men det får man jo ikke vite hvis man bare lytter til propagandaen fra NRK og IPCC

Foto: Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Hvis du tror at klimaet på jorden blir styrt av gassen co2, så har du virkelig slukt agnet, kroken, søkket og ilsteinen også. Makan til vås! Og det verste er at mange tror på det også, du er så visst ikke alene. Men det blir jo ikke rett av den grunn. 

Al Gore, han med filmen du vet, sa allerede i 2007 at arktis ville være isfritt om sommeren om 5 år. Men de siste tall fra danskene som har observasjoner på dette viser at isen er større nå enn i 2007, og i alle fall ikke minker med 13% slik du hevder. Ja isen i Antarktis har faktisk vokst siden 2008 i følge en rapport fra en Zwally tror jeg. Flere hundre gigatonn hvert år, men det får man jo ikke vite hvis man bare lytter til propagandaen fra NRK og IPCC. 

Han der Gore er forresten en artig kar. I filmen som du kan se på youtube viser han at temperatur og co2 følger hverandre. Men han viser ikke hva som kommer først og hva som følger etter. I de 10000 år han viser i filmen har temperaturen alltid steget først, så etter 800 til tusen år stiger co2 nivået.

Les hele innlegget her.

8 febr. 2017 – Bare 4 prosent av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt

Denne kronikken av fysiker Stein Bergsmark er et tilsvar til fysiker Rasmus Benestad ved Metereologisk institutt: Hvorfor fysiker Benestad mener at fysiker Bergsmark tar feil

Jeg har utgitt to klimarapporter. Rasmus Benestad går voldsomt ut mot min siste klimarapport i sine kronikker på nettsidene i Energi og Klima (30. januar) samt Enerwe og Dagbladet (1. februar). Jeg ber leserne gå tilbake og lese Benestad en gang til. Sammenlagt gjennom hele teksten bruker han nesten 40 % av spalteplassen til personlig diskreditering av meg og mine kilder, samt til fremhevning av egen  kompetanse og erfaring. Det er et tegn på dyptliggende usikkerhet at Benestad ser seg nødt til å vinne debattstyrke på denne måten. Hans retorikk er nedlatende, uakademisk og ikke en forsker verdig, og det er tydelig at han ikke tolererer en fri og åpen debatt.

Benestad gjør et nummer av at han er klimaforsker og ikke jeg, og hevder med dette at bare en klimaforsker kan formidle korrekt klimastoff. Imidlertid har jeg en omfattende og variert erfaring som seniorforsker i verdensledende industrikonsern og har eksempelvis arbeidet mye med systemmodellering og simulering. Min rolle er   å formidle god skeptisk forskning fra fremtredende klimaforskere, de fleste med langt høyere status og vitenskapelig produksjon enn Benestad. For denne rollen mener jeg å ha meget gode kvalifikasjoner.

Rent faglig setter jeg stor pris på at Benestad går ut så bredt som han gjør, da får jeg anledning til å utdype mine synspunkter. Jeg står ved alt jeg har skrevet i mine klimarapporter, de er også gjennomgått av flere pensjonerte professorer, som kan uttale seg trygt uten at karrieremuligheter eller prosjektfinansiering er i fare. Jeg kan trygt anbefale både min første og min andre klimarapport. De finnes på

http://www.klimarealistene.com/vitenskap-2/annen-klimavitenskap/

Innledning
For at leserne skal få en oversikt over hva saken dreier seg om starter jeg med fire saker jeg håper Benestad og jeg kan være enige om.

  1. CO2 er en drivhusgass.
  2. Menneskeskapte utslipp av CO2 fører til en viss økning av atmosfæretemperaturen.
  3. Det har i årene etter den siste istiden for ca 11 500 år siden, samt i de siste 2000 år fram til slutten av den lille istiden på slutten av 1800-tallet vært meget betydelige klimaendringer som har vært drevet og styrt av naturlig variasjon.
  4. Fra slutten av den lille istiden rundt 1890 og fram til i dag har klimaet også endret seg.

Så skiller Benestad og jeg lag:

Les hele artikkelen her.

2008 - Klimakrisen er avlyst Det har 31.000 amerikanske forskere skrevet under på

Al Gore møter motstand blant forskere. Foto:scanpix

Artikkelen kan leses her.

(ABC Nyheter/Washington D.C.): Mer enn 31.000 amerikanske vitenskapsmenn har skrevet under et opprop der de mener det ikke er vitenskaplig belegg for at karbondioksid og andre drivhusgasser vil skape en overoppheting av jordens atmosfære innen overskuelig framtid.

Snarere tvert imot.

- Al Gore og IPCC hevder at det er en vitenskaplig konsensus for at vi står framfor en klimakrise, men de som har skrevet under dette oppropet sier ikke bare at de ikke er overbevist om at det er vitenskaplig belegg for en slik hypotese, de sier at hypotesen er motbevist, sier Arthur Robinson fra Oregon Institute for Science and Health.

Ikke vitenskapelig

Robinson er biokjemiker og driver til daglig forskning på analysemodeller for proteiner. Han er også utnevnt til medlem av National Academies of Sciences. Grunnen til at han ble ansvarlig for innsamling av underskriftene var at han var oppgitt over at debattantene i klimadebatten hevdet at det var en vitenskaplig konsensus på området som han ikke kunne finne i forskningslitteraturen.

- Energi er pengeenheten for teknologisk fremgang, og om du skal begrense tilgang til energi bør du ha en utrolig bra årsak, sier Robinson.

31.000 forskere

Underskriftskampanjen er begrenset til amerikanske forskere, og på tross av at prosjektet har mottatt signaturer fra utenlandske forskere er disse ikke regnet med i gjennomgangen. Rundt 9.000 av signaturene kommer fra personer med doktorgrad, 2.500 fra personer med medisinske grader, og ytterligere 7.000 fra personer med mastergrad.

Prosjektet har kun bedt om signaturer fra mennesker som har naturfaglige eller ingeniørgrader med den forståelsen at disse har grundig trening i statistikk og vitenskapelig metode. Underskriftene er samlet inn via brevpost, og inkluderer informasjon om utdanning og hvilket fagområde underskriveren ble uteksaminert i. Den faglige spredningen er omtrent lik som den som finnes blant IPCC forskerne, selv om gruppen av undertegnede er mye større enn antallet forskere involvert i IPCC.

Helt normalt

Robinson publiserte nylig en litteratur gjennomgang publisert i forskningstidskriftet Journal of American Physicians and Surgeons. Gjennomgangen er blant annet skrevet i samarbeid med Harvard fysikeren Willie Soon og er en oppdatering av en tilsvarende artikkel fra 1998.

Av de 109 artiklene som de fant i forskningslitteraturen, var 88 enige om at det var en varm periode under middelalderen og at man hadde en liten istid på slutten av det 19. århundre. Bare 7 av de 109 artiklene hevdet at det 20. århundre var det varmeste århundret som er målt.

Journalen har ikke mottatt noen artikler som bestrider konklusjonen i studien så langt.

Navnene finner du på hjemmesiden.

3 nov 2015 - NASA: - Ismengden i Antarktis øker

NASAs funn i Antarktis strider mot funnene til FNs klimapanel.

Artikkelen kan leses her.

En ny rapport fra NASA, som er publisert i Journal of Glaciology, slår fast at nettomengden med is i Antarktis, også kalt Antarktika, øker framfor å minke, noe som bidrar med å bremse stigningen i havnivået.

Funnene til NASAs Goddard Space Flight Centre strider mot påstanden til FNs klimapanel (IPCC), som har hevdet at nettomengden med is i Antarktis har minket de siste tiårene, skriver Science Daily.

I tidsperioden fra 1992 til 2001 har det imidlertid blitt tilført 112 milliarder tonn med is i Antarktis hvert år, mens i tidsperioden 2003 til 2008 sank økningen til 82 milliarder tonn med is i året, ifølge studien.

Økningen i ismengden innebærer at Antarktis absorberer en tilsvarende mengde sjøvann på 0,23 millimeter årlig.

- Isøkning som overgår istapet
Glasiolog ved NASAs Goddard Space Flight Centre, Jay Zwally, er rapportens hovedforfatter. Han skriver at deres funn skiller seg ut fra andre studier, og at uenigheten bunner i mengden is i østlige Antarktis og innlandsområdene i vestlige Antarktis.

- Der ser vi en isøkning som overgår istapet i andre områder, skriver Zwally.

Zwally sier det er gode nyheter at Antarktis ikke bidrar til at havnivået stiger, men legger ikke skjul på at det likevel er dårlige nyheter å spore.

- Dersom den årlige stigningen i havnivået på 0.27 millimeter som tillegges Antarktis i IPCC-rapporten, faktisk ikke kommer fra Antarktis, må det være noe annet som bidrar til stigningen i havnivået som ikke er gjort rede for, skriver Zwally.

Zwally sier at fortykningen av isen i Antarktis er nok til å veie opp for istapet i andre deler av kontinentet, og dermed redusere den globale stigningen i havnivået.

- Ikke nok snøfall
Men Zwally utelukker ikke at denne utviklingen med overskuddsis vil kunne snu i løpet av noen tiår. Mens det er en økning i ismengden i østlige Antarktis og i innlandsområdene i vestlige Antarktis, er det påvist en nedgang i ismengden i Antarktishalvøya og langs kystområdene i vestlige Antarktis.

- Dersom tapet i Antarktishalvøya og deler av vestlige Antarktis fortsetter å øke i samme tempo som de siste to tiårene, så vil tapet ta igjen det langsiktige overskuddet i østlige Antarktis innen 20 til 30 år. Jeg tror ikke det blir en stor nok økning i snøfallet til å forskyve det tapet, skriver han.

Vår tids forførelser

Ja, jeg snakker om klimapolitikken. Menneskene tror at de kan redde jorden ved å lempe på CO2 utslippet, og andre lignende tiltak. Men dette er assistert av FN, og FN er ingen ærlig megler eller en rettferdig institusjon. Og det finnes mange bevis på at det er manipulerte bevis som blir servert, og som flertallet kjøper.

Men, er det ikke sant at vi skal ta vare på miljøet? Jo, jeg er enig i det. Og Gud er vred på jorden fordi kjøpmennene ødelegger den, eks. Brasils regnskog kun pga profitt. Eller fordi de tømmer jorden for det meste av oljen. Vi plyndrer jorden så vi kan leve ett luksusliv. Men i begynnelsen, da menneskene ble skapt, så var det meningen at mennesket skulle leve avhengig av Gud, og å gi til andre enn seg selv. Dvs. om du bryr deg om deg selv, så tenk på din neste, stol på Gud, og Han fyller opp dine behov. Er man en giver, så får man tilbake. Det er en åndelig lov som fungerer like bra som tyngdekraften.

Hva skriften sier om de rike som utplyndrer jorden

Men utplyndringen av jorden handler ikke om at kjøpmennene trenger mer kapittal, men at de skal helst ha mest mulig selv, for så å bli rike på bekostning av de fattige som jobber for dem. Det handler ikke om at de rike trenger mer, men at de gjerne gjør alt for å bli enda større, mektigere etc.

Skriften sier det sånn "Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere! Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist,   gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle skatter! Men hør: Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren Sebaots øre.  Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen.   Den rettferdige har dere dømt og drept, og ingen gjør motstand mot dere." Jakob 5:1-6.

Forandringer i klimaet omhandler synd og lovløshet som får virke hos menneskene uten konsekvens

Så hva handler egentlig klimaforandringene om. Om du leser skriften nøye, så vill du se at forandringer i naturen (døde bier, fulger som dør, fisk som dør, jordskjelv etc) handler om at det skjer ondskap oppe på jordens overflate blant mennesker.

Hosea 4:1-3 sier "Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.   De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.   Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes."

Hva David gjorde når det ble hungersnød

Eks kan vi lese at det ble hungersnød når David var konge. Og til slutt søkte han Herren om denne tørken, og fikk beskjed om at Saul, tidligere konge i Israel, hadde (i sin nidkjærhet) drept Gibeonitter som Gud ikke tillot at han skulle gjøre. Det lå blodskyld over Israel. Og David måtte handle rettferdig for at det skulle bli slutt på tørken. Og han oppsøkte Gibeonittene, og de ba om å få 7 av etterkommerne til Saul, for så å drepe dem, som hevn for deres tap. Og de fikk det. Les historien i 2 Samuel 21.

Så omveltninger i naturen har med vår synd å gjøre. Tror vi virkelig at vi kan drepe 15.000 barn i mors liv hvert år og gå ustraffet fra det? Og hele den vestlige verden, og en god del andre land, gjør det samme. Klart Gud vil straffe nasjonene, og om ikke Gud gjør det, så vil naturen reise seg i vrede mot land og folk. Men om vi vender om, så vill Gud opprette oss og vår nasjon. Gud tilgir alt, om vi vender oss til Ham.

Klimapolitikken - ett bedrag

Så hva omhandler da klimapolitikken. Jo, det er ett bedrag. Fordi når jeg var ikke kristen på midten/slutten av 80 tallet, så merket jeg en forandring i naturen, dvs. det var plutselig varmegrader i februar, noe jeg aldri hadde opplevd før. I mitt indre merket jeg at dette var unormalt. Det var nok Herrens Ånd som kalte på meg og alle andre for at vi skulle omvende oss pga våre onde veier. I 1988 så fant jeg Herren, og fikk forsoning og tilgivelse for min synd. Ettersom Jesus hadde betalt alt på korset.

Senere møtte jeg en herlig broder, som selv hadde merket forandringen i været, og pga det så hadde han søkt korset. Han ble frelst fordi han reagerte på værforandringene. Og det var også meningen. Gud tillater at været sakte men sikkert forandrer seg for å kalle på det utro slektet at de skal og må vende om, ellers kommer det større ulykker over oss. Og å gå fortapt, er mye verre enn det verste du kan tenke deg på denne jord. Og Gud elsker menneskene så mye, at Han vill kalle på dem og tilgi dem, om de søker det.

FN - en av vår tids store bedrager

På 90 tallet merket jeg flere ufrelste som reagerte på klimaforandringen. Men da FN kjørte på sin propaganda og løgner for å fortelle hvorfor det skjedde, så tenkte folk at de ikke trengte noen omvendelse eller de tok ikke omvendelsen Gud forsøkte å nå dem med på alvor. De trodde heller på FN, og fortsatte å leve i synd. Og mens det skjer, så øker værforandringen drastisk. For hver synd, og for alt blod som blir spilt, for hver gang vi behandler Israel urettferdig, så skaper det en farlig forandring i været som bare kan forstås i lys av Guds Ord. Fordi Gud skapte naturen, og alt ligger under Hans kontroll.

For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse;  skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet.  For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; " Romerbrevet 8:19-22.

Så når naturen reiser seg i vrede, så er det pga den smerten vi påfører den ved å utplyndre den, og ved å leve i grove synder, og at vi ikke har noen interesse av å vende om. For hver gang naturen reiser seg, så roper Gud fra himmelen at vi må vende om, og tro på Jesus Kristus Hans Sønn, den eneste som kan gi sann trygghet.

En god del eksperter er uenig med FNs konklusjoner

Til slutt vil jeg legge til at det finnes flere eksperter som er uavhengig av FN, som er totalt uenig med konklusjonen til FN. Det var for en tid siden en dokumentar på NRK om uavhengige eksperter som konkluderte med at det var andre ting som påvirket værforandringene.

12 oktober 2015 - – CO2 kan ikke være hovedårsaken til klimaendringene

Artikkelen kan leses her.

Fysikeren Stein Bergsmark ble rådet til å pensjonere seg før han kunne publisere sin kontroversielle rapport.

Fysikeren Stein Bergsmark har brukt fritiden sin de siste tre årene på et privat forskningsprosjekt, der resultatene tyder på at klimaendringene ikke er menneskeskapt. Teorien er stikk i strid med samfunnets etablerte sannhet, og forskningen som FNs klimapanel jobber ut ifra. Prosjektet har hittil resultert i en rapport og en forelesning.

– Jeg har flere ganger blitt beskyldt for å være kjøpt og betalt av oljebransjen. Men det er som oftest av personer som blir betalt for å forske  på at klimaendringene skal være menneskeskapt, sier Bergsmark til enerWE.

Vi møtte Stein Bergsmark og kona i Oslo, i forbindelse med en forelesning han skulle holde på Universitetet i Oslo. Han hadde ingen forventninger om stappfull sal.

Leder for fornybar energi-studier

Før fysikeren nylig pensjonerte seg var han koordinator for fornybar energi-studiene på Universitetet i Agder (UiA). Han fortalte aldri studentene sine at han brukte kveldene sine på et privat forskningsprosjekt, og at gulvet i loftsetasjen hjemme på gården utenfor Tvedestrand var dekket av papirer, rapporter og forskningsmateriell.

En ubehagelig sannhet

Det hele startet med Al Gores dokumentarfilm ”An Inconvenient Truth” fra 2006, som var en kampanje for å sette global oppvarming på den internasjonale agendaen. Den traff Bergsmark ”som en kanonkule”.  Han begynte en omfattende studie av Gores materiale, og ble selv overrasket over resultatene.

Det fantes nemlig omfattende vitenskapelig litteratur som gikk imot Klimapanelets (IPCC*) konklusjoner, og mye tydet på at store deler av Gores påstander var feilaktig.

18 år uten økning i temperaturen

Siden slutten av 70-årene har det vært hevdet at menneskelig CO2-utslipp har vært årsak til klimaendringene. I den 94 sider lange rapporten til Bergsmark står det at CO2-utslipp har minimal innvirkning på global oppvarming, og at de endringene i temperatur og klima vi ser nå er helt naturlige.

– De siste 18 årene har temperaturen stått stille, det har ikke vært noen økning. Dessuten har det vært flere perioder bare siden siste istid som har vært mye varmere enn denne. Hvis man ser klimaendringene i historisk perspektiv er temperaturøkningene en del av en naturlig variabilitet.

En av grafene viser at temperaturstigningen i denne perioden begynte på 1900-tallet – før menneskeskapt CO2-utslipp var noe å snakke om.

Sola styrer klimaet

I rapporten heter det at ”…vi kan fastslå at CO2 ikke kan være hovedårsaken til de klimaendringene vi observerer, det er naturlig variabilitet som styrer klimaet, med sola som den viktigste enkeltfaktor”.

– Virkningen av CO2 i atmosfæren avtar per enhet når mengden øker. Dette kan sammenliknes med en svamp som er nesten mettet med vann. Svampen kan da ikke suge opp særlig mer. Dette betyr at ytterligere økning av CO2 ikke spiller noen særlig rolle. Fra 1950 og frem til i dag har menneskeskapte utslipp økt med mer enn 500 prosent, mens CO2-innholdet i atmosfæren har økt med 30 prosent, sier Bergsmark.

Ølbrygging på Grønland og furutrær på Hardangervidda

Hvis noe av forskningen hans viser seg å være sann. Hvorfor er det teorien om at klimaendringene er menneskeskapte som regjerer?

– Er det ikke sant at for eksempel polene smelter?

– 90 prosent av verdens ismasse er i sydpolområdet, Antarktis. Den har lagt på seg år for år. 9 prosent av ismassene finner du på Grønland. Med dagens smeltingsrate vil det ta hundre år før 1 prosent har smeltet. Nordpolisen har smeltet litt, men i historisk perspektiv er dette helt normalt.

Han forteller at det har vært jordbruk på Grønland i vikingtiden, og at forskere har gjort funn som tyder på at det har vært ølbrygging og kveg på øya. Det har til og med vokst furutrær på Hardangervidda.

Kraftig politisert sammendragsrapport fra IPCC

For å selv vurdere den skremmende fremtiden som Gore projiserte i dokumentaren, har Bergsmark analysert forskningen som Klimapanelet legger til grunn for sin globale klimapolitikk. Ifølge fysikeren er dette en svært lite troverdig prosess, og oppsummeringen, altså Summary for Policymakers, er et politisk framforhandlet dokument.

– Til å begynne med foreligger det en stor rapport på om lag 6-7000 sider, som skal sammenfattes til en rapport politikerne kan lese, på 20 til 30 sider. Det dannes arbeidsgrupper som utarbeider utkast til hvert sitt hovedavsnitt i rapporten.

Deretter skal hvert enkelt utkast  avsnitt diskuteres i en internasjonal plenumssal, der alle land får komme med synspunkter om hva de ønsker at skal komme frem. Slik blir det endelige resultatet av Summary for Policy Makers fremforhandlet.

Overrasket over reaksjonene

Bergsmark har møtt massiv motstand mot forskningen sin. Han har fått kritikk i media av både sin egen viserektor ved UiA, meteorologer og forskere med motstridende syn. Agderposten og Fædrelandsvennen var de første som ville publisere resultater fra  rapporten hans. Sjefsredaktøren i Agderposten fikk refs.

De store mediehusene i Norge har så å si ikke latt ham slippe til, før Aftenposten publiserte et kritisk innlegg om elbiler i august. Klassekampen gjorde et seks siders oppslag om ham i sommer, og kritikken og svarreplikken kom lynraskt tilbake.

– Hvem er det som ikke liker disse forskningsresultatene?

– Politikere, professorer, de store mediene og andre forskere. Jeg er mest overrasket over at det er så mange som ikke er villige til å debattere. Kritikken har gått mye på meg som forsker og lite på å tilbakevise mine påstander, forteller Bergsmark.

Men den pensjonerte fysikeren forteller om ”hemmelige” støttespillere. Enkelte har gitt forskningen hans støtte gjennom kommentarer og innlegg i avisene, og flere av de gamle universitetskollegene har gitt ham ros og støtte ”i gangene”.

Spørsmål om ytringsfrihet

Han fikk tillatelse av sin leder til å holde en klimaforelesning på UiA, men han fikk også sterke anbefalinger om å vente til han ble pensjonist, for å ikke ødelegge forholdet til UiA.

– Når min jobb og min anseelse som forsker står på spill ved å publisere kontroversiell forskning, har det skjedd noe alvorlig galt med forskningsmiljøet her til lands. Det er flere som har kommet til resultater lik mine. En ansatt fikk i sommer ikke publisere hos Statistisk Sentralbyrå. I ytterste konsekvens kan dette presse ytringsfriheten, hvis man er redd for å bli hengt ut, tape prosjektmidler eller få en brå karrierestopp, sier en bekymret Bergsmark.

Kjøpt og betalt av oljebransjen?

Bergsmark skriver i rapporten at Norges olje- og gassproduksjon er blant verdens reneste, med strengest utslippskrav, miljøkrav og tilsyn. Den samlede norske olje- og gassutvinningen slipper ut mindre CO2 enn ett enkelt av de største kullfyrte verkene i USA eller Asia, hevder fysikeren.

– Miljøpartiet De Grønne vil jo legge ned oljenæringen, men så lenge norsk olje og gass er konkurransedyktige i sin utvinning er det selvpisking og snillisme å ikke selge det vi har, når markedet hadde blitt mettet fra andre selgere uansett. Det er ren markedstenkning.

Han legger til at han mener at vi skal ta vare på miljøet, men ikke på en lite kostnadseffektiv måte. Han bruker elbil-subsidieringen som eksempel.

– Subsidieringen av elbiler har ingen virkning for globale CO2-utslipp. For lokal luftforurensning har de en positiv effekt, men det gjør også at enkelte heller vil kjøpe en elbil enn månedskort på bussen. Det er kollektivtrafikken som burde vært subsidiert, mener Bergsmark.

Publikumsrekord

Ingen hadde høye forhåpninger til antall gjester på forelesningen på Universitetet i Oslo, så det var til Bergsmarks store overraskelse at arrangementet satte publikumsrekord. Av salens 110 plasser var 97 seter tatt.

– Halvparten av gjestene var fra foreningen Klimarealistene, og de var alle i utgangspunktet enig i det jeg sa. Men det var også en del gamle kjente og mange ukjente. Jeg har fått flere positive email fra folk jeg ikke kjenner, så dette ble meget godt mottatt.

– Møtte Rasmus Hansson opp?

– Rasmus Hansson kom ikke, men til gjengjeld var direktøren på Meteorologisk institutt, Anton Eliassen til stede. Han kommenterte at det var en del ting han ville verifisere, og til slutt sa han at “Vi må snakke sammen.”

enerWE har bedt Cicero om motsvar. Se også: Derfor tar klimaskeptikeren feil

Om forskeren og rapporten

Stein Bergsmark er utdannet fysiker med hovedfag i kybernetikk. Han har jobbet som seniorforsker i et stort multinasjonalt teknologiselskap, blant annet med simulering og modellering. De siste årene har han ledet studiene for fornybar energi ved Universitetet i Agder. Samtidig har han

de siste tre årene jobbet med sin store metastudie, ved siden av full stilling ved UiA, og rapporten han har gitt ut er 100 prosent privatfinansiert.

Rapporten heter ”Vårt klima – en realitetsorientering”. Den innleder med 12 kontroversielle påstander om den allment kjente sannheten. Den tar for seg klima- og temperaturendringer i historisk perspektiv, og inneholder blant annet avsnitt om elbiler og norsk miljøpolitikk.

*IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

5 april 2015 - Kulderekord i USA og nedsnødde kameler i Saudi-Arabia

"Blir det varmere nå, fryser vi i hjel" 

Klimaforskerne forstår ikke helt hva som skjer.

Etter som dette er en artikkel som ikke kan kopieres hit, så vil jeg anbefalle deg å lese artikkelen her.

 

 

29 mars 2015 - Velkommen til "Double El Niño '- og mer ekstremvær

Vi er i ferd med å oppleve en "dobbel El Niño" - en sjelden værfenomen som klimaforskere hadde advart om flere måneder siden. 

Artikkelen kan leses her.

Det betyr at to påfølgende år med konsentrasjonen av varmt vann i Stillehavet som bringer West Coast stormer, rolige orkan sesonger i Atlanterhavet og travle seg i Stillehavet. Faren er at dette kan bety mer enn noen få måneder med merkelig vær, men i stedet innlede en ny fase av klimaendringer . I fjor var det varmeste året som er registrert; 2015 ser ut til å bli enda varmere. "En måte å tenke på global oppvarming fra de menneskelige påvirkninger er at det er ikke bare en gradvis økning, men kanskje det er mer som en trapp, og vi er i ferd med å gå opp et ekstra trinn til et nytt nivå", sier klimaforsker Kevin Trenberth av National Center for Atmospheric Research. 
Normalt sprer det varme vannet fra en El Niño over Stillehavet og kjøler som det fordamper. Den økte fuktighet i luften fører til tordenvær og tropiske stormer. Det har ikke skjedd så mye som ventet i løpet av det siste året."The fuktighet i atmosfæren utløser mye tordenvær og tropiske stormer, men generelt at atmosfærisk forbindelse har ikke vært noe lignende så sterk som vi normalt kan forvente i El Niño-hendelser, og som et resultat, er det varme vannet liksom sitter der , og det har ikke kokte bort, "Trenberth forklarer. "Energien ikke har blitt tatt ut av havet, og det er en mini global oppvarming, så å si, i forbindelse med det." Hva slags temperaturøkning er det snakk om?Trenberth sier det kan bety en økning av to- eller tre tideler-of-a-grad Celsius, eller opp til en halv grad Fahrenheit. Endringen kan skje "relativt brått," men deretter pinne rundt fem eller ti år. Mens disse tallene kan virke lite, i sammenheng med global klima, kan en forskyvning av den størrelsesorden ha ødeleggende konsekvenser. FULL RAPPORT

20 Jan 2015 - Blåskjell og makrell på Svalbard sjokkerer forskere

Det første blåskjellet som ble oppdaget på Svalbard, var en forskersensasjon for ti år siden. Nå har de etablert seg i kolonier som dette. FOTO: Peter Leopold

Naturen endres så raskt at man kan se det, og ikke minst føle det.

Artikkelen kan leses her.

Kanskje burde Isfjorden på Svalbard endre navn.

For i flere år nå har denne fjorden vært isfri hele vinteren på grunn av varmere vannmasser som har presset seg inn. Der tunge isbrytere tidligere måtte åpne råk, kan en nå padle.

Og sanke blåskjell.

Og fiske makrell.

To av flere arter som sjokkerer forskere med sitt nærvær så langt nord.

Også Kongsfjorden nordvest på Svalbard er nå uten is vinterstid. Frem til vinteren 2005/06 var den islagt med stabilt én minusgrad i vannet. Etter dette har fjorden vært isfri med ca. én plussgrad. I 2012 steg vanntemperaturen til pluss to. En endring på tre grader i løpet av så få år, er svært mye.

«Søringene» kommer

I en årrekke har marinbiolog og professor Jørgen Berge ved Norges arktiske universitet i Tromsø fulgt økosystemene i havområdene i nord. Han dykker også, og kan se at livet endrer seg. Slik oppsummerer noe av det han har observert:

Allerede for ti år siden oppdaget vi et blåskjell i Isfjorden ved Longyearbyen. Det var en sensasjon.

I år så vi omfattende blåskjellkolonier her, snart store nok til å spises.

I 2008 fant vi for første gang yngel av torsk og hyse i Isfjorden.

I 2012 kom silden til Svalbard.

I 2013 invaderte makrellen Isfjorden, en fisk selv Nord-Norge ikke er vant til.

Årsaken er at sjøvannet er rekordvarmt. Ca. syv grader om sommeren er målt, og slikt liker makrellen, sier marinbiologen som nå venter tunfisk nordover.

Isbjørnen ligger tynt an

Mindre is vil også prege Polhavet og det nordlige Barentshavet. Isbjørnen, som lever av å fange sel på isen, må i stor grad se seg om etter annen føde eller fangstmetoder.

Når isen i Arktis reduseres, får isbjørnen problemer med å fange sel og må jakte på alternativ føde.

Når isen i Arktis reduseres, får isbjørnen problemer med å fange sel og må jakte på alternativ føde.FOTO: Ole Magnus Rapp

- Når isen forsvinner og temperaturen øker, kan livet i havet skyte fart, og det blir mer fisk i nord. Men vi vet ikke hvilke fiskeslag eller bunndyr som kommer. Torsken kan lete etter kaldere vann, og nye fiskeslag vil følge de varmere vannmassene, sier professor i økologi Paul Wassmann og minner om at nykomlingen snøkrabbe allerede opptrer i enorme mengder.

På land gror og kravler det

Skogen sprer seg og kulturlandskapet endres. Tregrensen kryper stadig høyere, åpne vidder blir skogkledd og med på lasset følger ubudne gjester. Litt varmere klima har for eksempel gjort at to nye arter av lauvmark har inntatt Norge. Allerede har de forvandlet flere hundre kvadratkilometer med skog til svart elendighet.

- Lauvmarkene er nok de som til nå har skapt de største miljøendringene på land, sier biologiprofessor Rolf Anker Ims ved Norges arktiske universitet. Han venter endringer i stor skala når nye typer insekter trekkes mot et litt varmere Norge.

- Vi ser blant annet at veksling mellom mildvær og frost vinterstid kan påvirke lemenbestanden. Dersom de store lemenårene uteblir, vil en rekke rovfugler miste denne mattilførselen – noe som igjen vil ramme rype- og harebestanden, sier Ims.

Gamle værtegn gjelder ikke lenger

Brå temperaturvekslinger skaper ytterligere utfordringer på fjell og vidde:

- I alle år har vi hatt stabil frost i mørketiden. Nå kommer det plutselig mildvær, sier reindriftssame Gunhild Sara Buljo i Kautokeino. Alle sine 81 år har hun levd av og på Finnmarksvidda, og hun oppfatter endringene som dramatiske.

- Mildvær fulgt av frost fører til et islag over beiteområdene, reinen kommer seg ikke ned til maten. Det bekymrer meg også at våre gamle værtegn ikke fungerer lenger, sier hun.

- Vi tolket stjerner, måne og skyer, og visste at om stjernene blinket, ble det snø. Andre tegn kunne fortelle at nå kom det vind. Snø og vind gir ufremkommelig snøfokk, og vi holdt oss i teltet, minnes 81-åringen.

Buljo bekymrer seg dessuten over at vidda gror igjen. Det samme gjør forsker Knut Alfsen ved Cicero, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo.

Han setter det på spissen slik:

- Hytteeiere som tidligere hadde en fjellstue, har nå en skogshytte.

Og nyanserer:

- Noe av gjengroingen skyldes riktignok manglende beitedyr, men endringene i klimaet spiller en rolle.

Alt er mer intenst

Tendensen er ifølge fagfolk klar: Været er blitt mer intenst. Det regner ikke normalt lenger, det høljer ned. 26. juni i 2013 er en dag Oslo-folk neppe glemmer. Da kom det 46,1 millimeter nedbør på én time. Ifølge nettstedet verogvind.no. utgjorde dette 70 prosent av normalen for hele juni.

Nettstedets redaktør, værstatistiker Bernt Lie, serverer følgende fakta:

I 2014 hadde Østlandet og Sørlandet 50 prosent mer nedbør enn normalt, det meste kom som regn.

2014 er det varmeste år i Sør-Norge siden man begynte å samle meteorologiske data.

I stavangerområdet var årsgjennomsnittet pluss 10 grader, noe som også er rekord.

Hans statistikker viser videre at de fleste værrekorder, med unntak av kulde, er satt de siste 10–15 årene. 25. mai 2012 ble det målt 30,8 varmegrader i Bærum, og 31. mai 2013 var det pluss 30,5 i Karasjok.

- Virkningen av den globale oppvarmingen kom til Norge høsten 1987. I årene etter, over størsteparten av det lange Fastlands-Norge, har bare to år vært kaldere enn normalt, de øvrige varmere, sier Bernt Lie som minner om at vi faktisk bor mellom 58 og 71 grader nord.

Påske uten snø

Selv om brøytekantene i fjellområdene i sør er opptil fem meter høye i disse dager og snøen ligger skiføretykk i Nordmarka, har vintrene blir dramatisk mildere: Nær to grader varmere i løpet av de siste 25 årene.

For eksempel har skisesongen i Oslomarka minket med mer enn 30 døgn denne perioden.

I fremtiden må man i verste fall høyt til fjells for å være sikret snø i påsken. FOTO: Halvard Alvik

- Oslo har meteorologiske målinger tilbake til 1816, og det er ikke registrert høyere årsmiddeltemperatur her enn i 2014, opplyser Lie og fortsetter:

- Øker temperaturen i samme takt som hittil, vil man knapt ha skisesong i Oslomarka og i lavfjellsområdene på Østlandet i 2050. Bare over cirka tusen meters høyde vil det være skiføre i påsken, og bare i de årene påsken faller tidlig, sier han.

Værstatistikeren er forøvrig blitt kontaktet av folk som planlegger å dyrke vindruer i varme deler av Vestfold og Agder-fylkene.

 

16 jan 2015 - NASA og NOAA: 2014 varmeste år noensinne

2014 var det varmeste året som noen gang er registrert på jordkloden, bekrefter forskere fra NOAA og NASA. Foto: NTB scanpix

Fjoråret var det varmeste året som noen gang er registrert på jordkloden, ifølge amerikanske forskere.

Artikkelen kan leses her.

– Det var rekordvarmt rundt om i hele verden. Den globale middeltemperaturen på land- og havoverflater var i 2014 den høyeste blant alle år siden registreringene begynte i 1880, heter det i rapporten fra det nasjonale hav- og atmosfæreinstituttet NOAA.

Funnene i rapporten er stadfestet i en uavhengig analyse utført av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, som kom til samme konklusjon.

Med unntak av 1998, så har vi siden 2000 lagt bak oss de ti varmeste årene som noen gang er registrert, ifølge analyser av jordoverflatens temperatur utført av NOAA.

Menneskeskapte utslipp

Siden 1880, da målingene startet, har middeltemperaturen på jordoverflaten gått opp med 0,8 grader. Det skyldes i stor grad økningen i karbondioksid og andre menneskeskapte utslipp i planetens atmosfære, påpeker NASA.

De ferske analysene avkler myten om at global oppvarming har stanset, slår Bob Ward i Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment fast overfor BBC.

– Fjorårets rekordtemperaturer bør få regjeringer verden over til å konsentrere seg om omfanget av risikoene som klimaendringer fører til, sier Ward.

2014 var rekordvarmt i blant annet Russland, deler av Sør-Amerika, USA og Australia, samt i Nord-Afrika – og i mesteparten av Europa, inkludert Norge.

2,23 grader over normalen

Like etter nyttår opplyste Meteorologisk instituttet at også Norge opplevde det varmeste været på over 100 år i fjor. I 2014 var temperaturen i Norge 2,23 grader over normalen, det varmeste siden målingene startet for over hundre år siden.

På verdensbasis var middeltemperaturen på havoverflaten den høyeste som er målt noensinne, og 0,57 grader over gjennomsnittet for 1900-tallet. Temperaturen på jordoverflata var 1 grad høyere enn forrige århundrets middeltemperatur.

Rekordvarm desember

Også desember måned slo rekorder, for den kombinerte middeltemperaturen på land- og havoverflater var høyere enn noen annen desember måned i moderne historie.

Kulderekorder ble i fjor bare slått i enkelte steder øst og sentralt i USA. Polarisen fortsatte å minke i Arktis, og den gjennomsnittlige størrelsen på nordpolisen var i fjor den sjette minste siden målingene startet for 36 år siden.

I Antarktis slo samtidig havisens størrelse rekorder for andre år på rad, ifølge NOAA.

16 jan 2015 - Torden også på Østlandet

Foto MET/NRK

Natt til fredag kom Tor med hammeren til Østlandet, etter å ha herjet Vestlandet i lang tid. – Svært spesielt, sier meteorologen.

Artikkelen kan leses her.

– Lyn på Østlandet vinterstid er uvanlig, men det kan likevel skje, sier statsmeteorolog John Smits som forteller at meteorologene på Blindern selv kunne observere lyn denne natten.

 

– Det kan virke som været går litt amok for tiden.

Her braket det løs i natt

Om du eller hunden har sovet dårlig i natt er det ikke så rart. Kartet over viser antall lynnedslag mellom klokken 22 og 04, perioden hvor tordenbygene var på sitt sinteste.

På Østlandet kom kanskje været overraskende på mange. Her er lyn og torden først og fremst et sommerfenomen.

– Det er ganske vanlig med torden fra Lindesnes opp til Finnmark om vinteren, men på Østlandet er det mer uvanlig, sier Smits og legger til at også vestlendinger har grunn til å sperre opp øynene for det som skjer på værfronten.

– Det har vært usedvanlig mye lyn og torden på Vestlandet i høst og vinter.

Kommer fra havet om vinteren

På varme sommerdager braker det ofte løs på Østlandet. Sola varmer opp luften, får den til å stige og det dannes cumulunimbusskyer – som stort sett vet å innfinne seg når middagen settes på bordet.

Om vinteren er det annerledes, forteller Smits. Også da er det luft som stiger, men denne gangen er det havet som gir varmen. Ikke sola. Når den varme lufta møter iskald luft fra nord sier det gjerne pang.

Ofte er det kraftige lavtrykk – med nordavind i bakkant – som drar ned den kalde lufta. Slik er det disse dagene, forteller Smits.

 

Tordenbygene driver fra havet inn mot land. Der mister de fort piffen – særlig dersom det er snø på bakken.

Gjør større skade enn om sommeren

Lynnedslag om vinteren er gjerne kraftigere og kan gjøre større skade enn om sommeren. Grunnen er at tordenskyene om vinteren ligger lavere over bakken.

– Avstanden er kortere og spenningsforskjellen mellom bakke og sky skal utlignes over en kortere avstand, forklarer meteorologen.

De voldsomme kreftene fikk folk i et boligfelt i Førde i Sogn og Fjordane oppleve tidligere denne uka. Se mer i denne videoen:

1 des 2014 - Frykter vi kan oppleve ti ganger så mange hetebølger

Forskere spår mer ekstremvær i fremtiden dersom vi fortsetter å slippe ut klimagasser som i dag. Foto: Colourbox.com

Verdensbefolkningen risikerer å bli eksponert for ti ganger så mange hetebølger som i dag i 2090, viser ny rapport. – Kan bli alvorlig for eldre, mener ekspert.

Artikkelen kan leses her.

Dette kommer frem av en ny rapport foretatt av det londonbaserte vitenskapssamfunnet Royal Society.

Forskerne regner med at man globalt risikerer en tredobling av hetebølger i 2090, dersom utslippene av klimagasser ikke går ned. Sjansen for at hver enkelt person opplever en slik hetebølge er derimot ti ganger større.

Les også: Det går mot varmerekord i Norge

– Vi klumper oss sammen i byer, og gjerne i kystnære områder. Dette har fordeler fordi man sparer ressurser- og energi på at mange bor på samme sted. Men det har også ulemper som at en enkelt flom eller hetebølge på ett sted da vil ramme flere mennesker, forklarer Bjørn Samset, fysiker ved CICERO senter for klimaforskning, til ABC Nyheter.

Han tror vi kan forvente omtrent samme tall i Norge som i Storbritannia, muligens noe lavere dersom befolkningsveksten blir lavere her.

I rapporten vises det også hvordan naturkatastrofer stadig fører til økte utbetalinger av forsikringssummer. Utbetalingene skyldes både mer ekstremvær og at flere mennesker bor på utsatte områder.

Les også: Rapport: Lite samarbeid ved ekstremvær

Eldre vil slite

Fysikeren tror endringer i hetebølgene særlig vil ramme de eldre.

– Vi vet at spesielt eldre sliter i både ekstremt lave og høye temperaturer. Samtidig har vi en infrastruktur som gjør at de fleste takler det greit, sier han.

Samset forklarer at hovedeffekten derfor vil være at mer ressurser vil måtte brukes på å holde en god innetemperatur.

– Utemiljø i fremtidens byer kan imidlertid bli veldig utfordrende, også her i Norge. Byer samler varme og det blir lettere sterk luftforurensing fra trafikk, forklarer han.

Ifølge rapporten kan nordmenn også forvente seg høyere temperaturer i perioden 2080-2100, men på grunn av økt nedbør innebærer ikke dette mer tørke.

– Derimot kan vi forvente oss mer flom på grunn av denne nedbøren. Dette fører ofte med seg ras. Vi kommer også til å oppleve en sterk økning i følt temperatur, forklarer Samset.

Les også: – Norge må forberede seg på mer ekstremvær

Økt flomfare

Oppsummert antyder funnene at vi må tenke på fremtidens klima når vi bygger byene folk skal bo i om 50 år og fremover. Samset tror ikke en slik klimamotstanding by vil utgjøre store kostnader.

– Derimot kan det koste veldig mye å holde byen gående i fremtiden dersom den var dårlig planlagt, sier han.

Les også: Klimaendringer bidro til ekstremvær i fjor

Ingen tid å miste

Hilde Opoku i Miljøpartiet De Grønne mener det er to aspekt som er spesielt viktige å vektlegge i rapporten på ekstrem vær. For det første at det enda er mulig å jobbe mot utviklingen av klimaendringene, deretter at tiltakene mot ekstremvær må være miljøvennlige. På grunnlag av dette har partiet satt av en milliard kroner mer enn regjeringen til miljøtiltak i kommunene.

– Vi har ingen tid å miste og må sørge for at staten tar ansvar for å hjelpe kommunene med å jobbe miljøvennlig, sier hun til ABC Nyheter.

Sjekk været der du er

Hun mener regjeringens innsats for beredskap mot ekstremvær og klimatilpasning er minimal og etterlyser økonomiske midler for at kommunene og fylkeskommunenes skal kunne  gjennomføre deres presisering om at de skal ta størst ansvar for klimatilpasning.

– De Grønne vil øke beredskapen og sikre eksisterende bygninger og infrastruktur. Dette kommer til å koste penger, men alternativet å ikke gjøre noe kommer til å bli mye dyrere på grunn av massive ødeleggelser som følge av klimaendringene, sier hun.

Les også: Beskytt hjemmet ditt mot ekstremvær

Har en stor jobb foran oss

Hun forklarer at Miljøpartiet De Grønne ideelt hadde ønsket å bruke pengene på klimarådgivere og klimatilpasninger, som robuste byggløsninger ved havstigning og åpning av naturlige vannløp som vannet kan gå i ved flom.

– Klimaforebygging krever endret samfunnsplanlegging. Her har norske kommuner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet en stor jobb å gjøre for å sikre at vi ikke bygger hus og infrastruktur i områder som kan bli utsatt for flom, ras og ekstremvær som resultat av klimaendringer, understreker hun

Opoku,  som sitter i bystyret i Trondheim kommune, forteller at de allerede tenker langsiktig når det kommer til planlegging av sykehjem.

– Den forventede økningen i hetebølger gjør at vi kommer til å trenge flere nedkjølingssystemer og energieffektive bygg. Vi bør derfor benytte oss av fornybar energi og ikke natur og miljø områder, sier hun.

Les også: Klimaendringer bidrar til mer ekstremvær

Må få med oss utviklingslandene

Hun mener det er svært viktig å tenke globalt innen miljøpolitikk.

– En del av tiltakene blir nok vanskeligere å gjennomføre for mennesker i Sør. De har endelig fått økt air condition og annet som kan gjøre hverdagen deres mer utholdende, sier hun.

Hun trekker frem at et sentralt mål for de globale klimaforhandlingene neste år derfor blir å få utviklingslandene til å hoppe rett til miljøvennlige løsninger.

– Vi ønsker å bevilge en prosent av oljefondet, tilsvarende 33 milliarder kroner bare i år, til arbeid som gjør at det lønner seg for utviklingsland å droppe de dårlige løsningene. Slik kan de bli med på den store miljø dugnaden de også, sier hun.

10 okt 2014 - Global oppvarming - tidenes største svindel

BRANNER: En av virkningene av et varmere klima er flere skogbranner. Her fra en skogbrann i California, USA. Foto: AFP

Artikkelen kan leses her.

(Dagbladet): Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater professoren organisasjonen for amerikanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvarming» som har «korrumpert organisasjonen».

- Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett i mitt lange liv som fysiker, heter det i et åpent brev fra den pensjonerte professoren til lederen for APS.


- «Ubestridelige» bevis

APS er en svært mektig organisasjon når det kommer til å rådgi myndigheter og det internasjonale klimapanelet. For tre år siden kom de med en uttalelse om menneskeskapte klimaendringer som opprørte klimaskeptikere, som mener menneskelige utslipp av klimagasser ikke har noen stor innflytelse på klimaet.

- Menneskeskapte utslipp av klimagasser forandrer atmosfæren som igjen påvirker klimaet på jorda. Bevisene for dette er ubestridelige: Global oppvarming skjer. Hvis man ikke begrenser utslippene, vil det føre til alvorlige forandringer i jordas fysiske og økologiske systemer, heter det i uttalelsen fra APS.

Formuleringen «Bevisene for dette er ubestridelige» får Lewis til å reagere.

- Den grusomt tendensiøse uttalelsen om klimaforandringer var tilsynelatende skrevet av noen få mennesker, i all hast over en lunsj, og er absolutt ikke representativt for talentene til APS' medlemmer slik som jeg kjenner dem, skriver Lewis.


- Ikke vitenskap

Brevet har seks begrunnelser for å forlate APS, her er en kort oppsummering:

1. En gruppe forskere i APS sendet ut en epost til noen medlemmer, der de ønsket debatt om klimaspørsmål. Dette førte til at ledelsen i APS etterforsket hvor de hadde fått epostadressene.

- I sine bedre dager oppfordret APS til debatt om viktige saker, og det har også vært organisasjonens viktigste hensikt. Ikke nå lenger. Alt som er gjort det siste året, har vært for å stilne debatten, skriver Lewis.

2. Uttalelsen om klimaforandringer fra 2007 som er nevnt ovenfor, var ikke forankret i organisasjonen, ifølge Lewis. Spesielt ordet «ubestridelig» om grunnlaget for å vite at menneskeskapte utslipp forandrer klimaet. Lewis reagerer også på at uttalelsen inneholder råd til verdens regjeringer, som at «APS er universets herrer».

- Det er de ikke, og jeg er flau over at lederne våre tror at de er det. Dette er ikke lek og moro, men et svært alvorlig tema der ryktet til hele det vitenskapelige samfunn står på spill.

3. - ClimateGate, da løgnene til klimaalarmistene ble avslørt for verden, hadde det ingen innvirkning på APS sitt syn på klimaforandringene. Ingen innvirkning overhodet. Det er ikke vitenskap, men andre krefter som er i sving. Det var en svindel av en slik dimensjon jeg aldri har sett. Jeg mangler ord for å beskrive hvor stor skandale det er.

De siste tre punktene går ut på hvordan klimaskeptikerne er blitt motarbeidet i organisasjonen.


- Trenger penga

Grunnen til at det har gått så ille med vitenskapsforeningen, er ifølge Lewis pengene som ligger i forskningen.

- Det er pumpet inn tusenvis av milliarder dollar i klimaforskning - bokstavelig talt. Dette advarte president Eisenhower om for 50 år siden. Hvis global oppvarming-bobla sprekker, taper dere millioner av dollar. Hvis man leser ClimateGate-epostene, ser man at dette ikke er en akademisk diskusjon, men det handler om penger og det er korrupt.

- Jeg ønsker ikke å ha noe mer med dette å gjøre, så vennligst aksepter min oppsigelse. APS representerer meg ikke lenger, men jeg håper vi fortsatt kan være venner, avslutter Lewis brevet og underskriver med kallenavnet «Hal».

Harold Lewis virket som professor i fysikk ved Universitetet i California, Santa Barbara. Han har vært leder for en rekke komiteer og forskningsgrupper innenfor atomenergi og -sikkerhet.

23 sept 2014 - Skeptikerne lot være å komme til FN

USAs president Barack Obama lovte å ta en lederrolle i klimaspørsmålet i sin tale i FN-hovedkvarteret i New York tirsdag.FOTO: ADREES LATIF / REUTERS / NTB SCANPIX

NEW YORK (Aftenposten): Aldri før har så mange statsledere snakket om ett tema, samme sted, på samme dag, som i FN-hovedkvarteret i går.

Artikkelen kan leses her.

Drøyt 120 stats- og regjeringssjefer beskrev sin frykt for farlige klimaendringer. De ba om politisk lederskap og umiddelbar handling. Og flere hundre av verdens mektigste næringslivsledere, flere norske, lovet statslederne at de vil være en del av løsningen. Klima synes å være høyere på dagsordenen enn noensinne.

Les også: Ønsker større klimabidrag fra Solberg

Søndag marsjerte nesten 400.000 i New Yorks gater. President Barack Obama svarte i går at USA skal ta lederrolle i flere av prosessene og initiativene som nå settes i gang for å få ned verdens utslipp.

Men skeptikerne lot være å komme til FN.

Les også: - Klimautslippene er ute av kontroll

Høynivå-protest

Canadas statsminister Stephen Harper er i New York for å tale i FNs hovedforsamling senere i uken, men sendte likevel en underordnet til klimatoppmøtet. En tydelig politisk markering.

Australias statsminister Tony Abbott har forlengst sagt at han ikke tror særlig på menneskeskapte klimaendringer og ble hjemme.

Symboleffekten av at to store industriland dropper ut, skremmer dem som forsøker å bygge bro mellom nord og sør. En global klimaavtale skal etter planen undertegnes i Paris i desember neste år.

Vil de to alliere seg med arabiske sjeiker, og kanskje med Russlands klimaskeptiske president, og forsøke å blokkere prosessen?

Les også: Hva slags verden er det våre fireåringer skal vokse opp i?

Hvor var Xi?

Like oppsiktsvekkende er det at Kinas president Xi Jinping, som nylig sa klima må tas mer på alvor, og Indias statsminister Narendra Modi ikke kom. Kina er verdens største utslippsland, og hver kineser slipper nå ut mer enn hver europeer.

India er verdens tredje største utslippsland etter USA. India og Kina har tilsammen 2,5 milliarder av klodens syv milliarder innbyggere. Uten dedikert deltagelse fra to blir det ingen klimaavtale neste år.

India sendte en miljø- og skogminister, Kina en visestatsminister. Den offisielle forklaringen er at klimatoppmøtet ikke passet inn i statsledernes travle kalendere. Men den forklaringen er det ingen som tror på. Hadde de virkelig ment å prioritere klima, hadde de vært i New York.

Når det er sagt, er det få land som iverksetter så mange tiltak med positiv klimaeffekt som Kina for tiden. Kampen mot lokal luftforurensning i Kinas byer betyr også at veksten i landets CO2-utslipp bremses noe.