Det brutte kors - og historien om Jesu gjenkomst av Minos

30 sept. 2018 - Det brutte korset - en fortelling om falsk fred

Hvem ønsker ikke fred? Men verdens fred og Guds fred er to ulike ting. Dessuten, menneskets lengsel etter fred - har en tendens til å bedra mennesket. Hvem husker ikke hvordan mengden ble kokt ned før 2 verdenskrig med '"Peace in our Time". Og hvem ble ikke utledd, hånet og gjort narr av - den eneste i topp-politikken som avslørte fredståken som ett bløff, nemlig Churchill. 


Churchill gjennomskuet Hitler - fordi livet hadde lært ham å avsløre forfalskere. Idag har media og politikerne - totalt stengt scenen for sånne politikere i Norge (tenk på Listhaug) og mange av de vestlige delen av Europa. De blir rett og slett forfulgt, sensurert og gjort narr av. Vi vil ikke høre - fordi en galskap har grepet Eliten - som foretrekker å dra oss ned i gjørma - enn å høre på Sannheten.


Vestens ledere og dens media er drevet av Chamberlains pasifisme

Chamberlain som gjorde det politiske korrekte - vil  i historiens minne satt i Skammens hall. På andre siden av "fredsbordet" satt Adolf Hitler. Hans bedrag:  han ville bare ha mer land - nemlig det ugjennomtrengelige fjellkjeden som forsvarte Tsjekkoslovakia mot Hitlers hær - og fikk dette ved at Englands Chamberlain og Frankrikes Statsminster Daladier truet Tsjekkoslovakia til å gi bort land mot fred - altså fjellkjedene. Dette gjorde Jobben enklere for Hitler.

Bilde over: Det brutte kors - burde få kristne til å reagere. Satan hater alltid korset - der han ble beseiret. Ellers er nazisymbolet Swatika ett gammelt religiøst symbol funnet i flere religioner som teks. Buddismen. Og har mange ulike betydninger. Uansett er det nok skapt utav hva man har sett i åndeverdenen - den onde. Men på 30 tallet vakte ikke symbolet store reaksjoner - før når man forsto brutaliteten til nazismen.

Fredsnominasjon til den tids antikrist: Hitler

Svenskene gikk ett steg lengre - og nominerte Hitler som en av kandidatene til å motta Fredspris - men da krigen startet - ble nominasjonen trukket bort.

Når man snakker om fred idag - så egentlig så legger de opp til krig.


Bibelens advarsler når man roper ut om fred

Bibelen advarer mot menneskelig ønske om fred og prat rundt det - og sier:.

"For både små og store søker alle sammen urettferdig vinning; både profet og prest gjør alle sammen svik,  og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred. " Jer. 6:13-14.

"Vi venter på fred, og det kommer intet godt, på legedoms tid, og se, det kommer forferdelse. Jer. 8:15.

"Da sa jeg: Akk, Herre, Herre! Profetene sier jo til dem: Dere skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men sikker fred vil jeg gi dere på dette sted.  Men Herren sa til meg: Løgn profeterer profetene i mitt navn; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem; løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.Jer. 14:13-14.

Og om endetiden sier Paulus:

"Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna. ." 1 Tess. 5:3.


Bibelen forteller også hvorfor det ikke kan bli fred - når folkeslagene opphøyer synd, og forakter Herrens bud:

"Men deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.  For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning; deres lepper taler løgn, deres tunge taler urett.  Det er ingen som fremfører tale med rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis; de setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet......Deres føtter haster til det onde og er snare til å utøse uskyldig blod; deres tanker er ondskaps tanker; det er ødeleggelse og undergang på deres veier.   Fredens vei kjenner de ikkeog det er ingen rett i deres spor; sine stier gjør de krokete; hver den som trår på dem, vet ikke av fred." Jes. 59:2-8.

"Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige." Jes. 48:22.


Trusselen opphørte - men vi sløvet ned våre sanser

Jeg glemmer ikke følelsen av å vokse opp med en trussel fra det mektige Sovjet og dens Østblokk land. Vi fryktet atomkrig - og pga det - så var vi årvåkne. Vi våket ved våre grenser - og vi hadde ett godt forsvar og verneplikt.


Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 - rundt 2 år etter at Berlinmuren ble brutt ca 2 år før. Og vi kom inn i en falsk følelse av fredsutiopia. Man begynte å ruste ned forsvaret - til det uansvarlige. Jo rikere Norge ble - jo mindre ble også forsvaret. Selv når Russland begynte å ruste opp på 2000 tallet - så var det ingen våkne politikere som tok tak i det. 


Ulf Ekman - på den tiden han var våken - talte da dette profetisk: "At de åndsfyrstene som styrte over Jernteppet - hadde dratt seg bort. Men fyrstene ville da brukes til andre ting i fremtiden - til andre planer" (dette ble helt etter mitt hode - ettersom det er ganske mange år siden. Men dette var nok hovedingrediensen i dette profetiske budskapet).

Noen år etter (1993) - så gjentok fortidens redsler seg nok en gang - "Peace in our time" dukket igjen opp på tapetet - denne gangen var det de Israelske ministrene Rabin og Peres som var villig til å ofre endel av Guds Land - til Arafat - morderens morder - en arvtager etter sin onde mentor og slektning Al-Husseini - venn med Hitler. Nazimens ånd hadde sneket seg inn til Norsk Nobelkomite og bedratt det Norske AP, via FN - og de ga prisen villig - til de som var villige til å svikte Guds Ord og terroristen Arafat, og dermed jødene i Israel i ryggen. Den gudløse israelske regjeringen brøt også bevisst Israelsk lov, som forbød kontakt med Arafat. - Datidens gudløse Israelske lederskapet var født ut av venstresiden - sosialismen. Kanskje fyrstene som Ulf Ekman profeterte om - hadde funnet en ny dør - for å ødelegge Europa!


Ønsker araberne fred?

Kan det da bli noen fred mellom Jødenes slektninger - de som aldri har lagt skjul på at de vil tillintetgjøre jødene - når de får muligheten til det? Her er noen Ord:


"Altfor lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg er fred, men om jeg taler, går de til krig." Salme 120:6-7


Dette bibelverset omhandler en som bor blant Kedar - ættlinger etter Ismael, arabere som bor i Saudi Arabia - har ikke disse alltid ønsket at Israel skulle utryddes? Den andre er Mesjak - som sannsynligvis er i Tyrkia - og Tyrkerne har for øyeblikket negative ønsker og tanker mot Israel. Så lenge Ismaels og Mesjaks etterkommere omfavnet Islam - kan det aldri bli noen fred.


Israel - fra å være gudfryktige - til å miste troen på sin Gudegitte arv

Israel hadde sterke gudfryktige ønsker - da Israels land ble opprettet i 1948 og da Jerusalem ble befridd i 1967 - og Israel hadde også ganske gudfryktige ledere under Libanon krigen. Men Israel ble desorientert under 90 tallet - godt hjulpet av den gudløse Bill Clinton - som den første Amerikanske president som gikk inn og forsøkte å manipulere Israelsk valg - Clintons forgjenger Bush Sr. - far til senere George Bush - nektet å gi Shamir, statsminister i Israel,  lånegarantier - og dette felte Shamirs regjering - og førte frem de manipulative Rabin og Peres. 


Det stadig økende hatet - gjorde jødene desillusjonerte

Mye av hatet som alltid rammet Israel - uansett hva de gjorde - gjorde at israelittene begynte å vandre i frykt, motløshet, selvforakt etc. - og det kom også en ny generasjon Israelere - som ikke lengre fryktet Guds Ord - spesielt i byer som Tel Aviv - er gudløsheten enormt. Det er ett lekeland for Homosexuell livsstil - og innbyggerne er i tillegg stolt av det. 


Du kan også lese nærmere i boken "Ta jøden" med Tuvia Tenenbom - som gjennom 6 mnd. i det Hellige land - kunne avsløre en fallende karakter i det jødiske folket - i forhold til den tiden han selv vokste opp i Israel. Det var mange som levde i selvforakt over at de var jøder.


Israel - søker - men finner ikke den Sanne fred

Israel burde tenke på hva som står i sin Bibel:

"Gid du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger.." Jesaja 48:18.

Idag er Guds fred koblet opp kun mot Korset - og bare der finner verden og jødene Guds dype fred.


Men fredsbærere kan bare bære frem fred - om de selv har Guds fred på innsiden. Det er det få av fredsbærerne som stamper ned i Guds Hellige Land som har - de er drevet av denne verdens Ånd - og de brygger opp til krig, som også er tilstanden inne i deres eget hjerte - mens Israel har blitt forsvaket fysisk pga alt land de har gitt bort i verdiløse fredsavtaler.

Bilde over: Du har sikkert lagt merke til det - Fredssymbolet for vår generasjon - det er ett oppned kors - brutt ned - et satanisk tegn

Så om ikke verden hadde fått nok av det nazistiske Swatsika - så har vi igjen begynt å lage ett nytt antikristelig symbol, denne gang for tegnet fred - det brutte korset. Dette ble tegnet av en engelsk kunstner i 1958 - fordi han var imot atomvåpen.

Men en Nederlands kristen skole - ødela alle disse fredssymbolene - fordi de opplevde det som satanisk -  lignende tegn ble brukt av Nero  Romertiden - som representerte tortur av kristne - og hadde også blitt brukt innen nazismen - for Hitlers tredje Panzer divisjon. Dette symbolet har også i nyere tid blitt brukt innen okkultisme.


Den selvrettferdige venstresiden

Det er også urovekkende - at venstresiden som alltid anklager Høyresiden for nazisme - selv har ingen betenkeligheter med å bære frem sånne symboler, bruke vold mot de de mener er "rasistiske" (som gjør de til dommere og bødler på samme tid) - og ingen i venstresiden lengter mer etter (falsk) fred enn de - og dermed så blir de ivrigere med å overgi verdens eneste jødiske stat til slakt (for da blir det fred, tror de) - akkurat som Hitler forsøkte en gang i tiden - gjennom fredsavtaler - og vi husker hva "Fred i vår tid"  gjorde før 2 verdenskrig. 


Den indoktrinerte venstresiden har heller ingen betenkeligheter med å dele ut fredsprisen til den ondeste politikerne så langt - som har dukket opp på verdensscenen - Nemlig Barack Hussein Obama. Fredsprisen til Obama - er ett tegn - Hitler ble nominert, men fikk den aldri - Obama fikk den (nobelkomiteen igjen - en lovløs organisasjon) - og har en viktig oppgave for å føre frem verden mot krig, kaos, lovløshet og ødeleggelse - gjemt bak ordet "Fred".

Da forstår du kanskje hva som driver venstresiden - nemlig deres egen ugudelige ideologi - fører til undertrykkelse av annerledestenkende, for de som våger å kritisere deres kjære Islam (en fryktelig ideologi som ødelegger mennesker og samfunn) - samtidig som de våger å være dommer over de Kristne og kalle de alt mulig rart - og ønsker helst å fengsle det eneste saltet samfunnet har - sånn at deres sukker-fred blir det dominerende (uten rot i virkeligheten).


Freden som fører frem til 3 verdenskrig

Når da denne freds-ideologien også har spredd seg til våre politikere - og de legger enda mer brensel på bålet - til det som snart vil bli kjent som 3 verdenskrig.

Fordi verden er forvirret - så forstår de ikke hva som er farlig eller ikke farlig - da må de begynne å lese Guds Ord - Bibelen - boken de hater mer enn alt. Og de må lytte til Gudfryktige kristne - mennesker de hater, forakter og avskyr. Klart - da er det heller ingenting som hindrer verden fra å havne til slutt i Harmageddon - slutten for alle som lever ut sitt opprør mot Gud - der vil de alle bli tillintetgjort - og vil først da forstå konsekvensen av sin "freds" streben - som bare var et streb etter mer krig, mer vold, mer drap (som abort), mer uro, mer ufred, mer galskap og dumhet.

Velkommen til Den Nye Verdensordens galskap - en verre ideologi enn nazismen - men har bygd sitt rike også på den ideologien.

Min tur i Samos

Er fortsatt i Samos, Grekenland - en øy meget nær Tyrkia. Her sitter jeg rett ovenfor 2 båter (store båten i midten og det til venstre) - som jeg synes virket interessante pga nasjonaliteter og flagg.

Det store skipet som hadde tyrkisk mannskap - og kjørte turistturer tur retur Samos - Tyrkia - hadde ett Den røde halvmånen i sitt flagg - selve månesymbolet symboliserer Lucifer. 

Det greske flagget lengre opp i masten - symboliserer korset - som tidligere var viktig for Europa - og Korset har hindret hittils 2 invasjonsforsøk fra Islam - men virker som Europa nå tillater invasjon via innvandring - dette er også ett resultat av at Gudløse får styre i de ulike landene i Europa - som har null respekt for Guds Ord. Det Tyrkiske/Islamske flagget var størst - tegn på det voksende Islam innen Europa, mens korsflagget lite - tegn på en avtagende kristendom.

Ved siden av - så står en seileskute muligens med eiere fra Østerrike (det hadde det Østeriske flagget). Østerrike var Hitlers fødeland. På samme båt har de heist opp det moderne "freds" symbolet - som symboliserer at i en snarlig  fremtidig vil en figur lignende Hitler komme og ta over makten - og snakke om "fred" og "trygghet" - på samme måte som Hitler hjalp tyskerne til å få brød og jobb - mot at han fikk all makt -  etter en muligens økonomisk krash - vil denne figuren stå frem i sin demoniske aura - og gi "håp" til massene - og folk vil få jobb og brød - mot at han får all makt - også inn i alle menneskers privatliv. 

Hans tall vil være 666 - og du kan lese her om hvordan dette er blandet inn med Islam.

 

Profetisk inn i vår tid

Historien har en tendens til å gjenta seg. Og den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den! "Fred" er vår tids store bedrag. Her forteller Emmanuel Minos om kvinnen fra Valdres- og hennes profetiske syn om vår tid:

Profetien i sin helhet:

Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

En lang tid med avspenning og periode med fred

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

Frafall

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

Moraloppløsning

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`ens rolle

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

Innvandring

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

Her er Profetien fra damen fra Valdres gjort om til engelsk

29 mars 2019 - Dersom dette er synd, så la oss tjene synden! Hvordan Eliten Styrer og blir Styrt

Over: Man gjorde en Ed - og sa "Dersom dette er synd, så la oss tjene synden". Fra boken Eden med Frank Peretti.

 

Over: En snutt prøvefilm av innledningen av boken, nok lagd av amatører, inspirert fra boken "The Oath" eller på norsk "Eden" - som omhandler Syndens makt - beskrevet som ett monster - skriver mer om det på slutten av artikkelen.

 Dyret i Bibelen

Over: Ett forsøk fra en kunstner å avbilde Dyret beskrevet i Åpenbaringen 13 - det som vi nå ser reiser seg gjennom globalistisk politikk og via Den Nye Verdensorden - styrt av bla. Rockefeller, som har tysk (ikke jødisk) avstamming. Dragen i boken Eden - har samme symbolikk som Dyret i Bibelen.

I min siste artikkel skrev jeg om det faretruende monsteret som reiser seg - som utvilsomt er endel av det Bibelen kaller Dyret, Åp. 13 (les om "Daniels Jerndyr"). Hvor Norges styrende frivillig overgir sin suverenitet - til dels i sakte tempo - som nå går raskere og raskere - til en global styringsform. Folket skal ikke ha noe de skulle ha sagt!

Over: Hva er forskjell på Høyre og AP politikk - ikke mye! De er begge drevet av ideologi - som omhandler å ikke lytte til folket - Erna mener selv at hun vet bedre enn folket - og overkjører det og sine samarbeidspartnere, men spesielt FRP.

Våre styrende skulle beskytte sin egen etnisitet - aldri forsøke å redde hele verden. Derfor har man landegrenser - for at lover skal fungere innenfor de grensene Gud har gitt oss. Dette er også bibelske tanker - og Gud gjorde skapte ett skille mellom folkeslagene!  Det var tanken da Gud forvirret språkene ved Babel - fordi den enheten menneskene imellom, skapte ett globalistisk monster, som undertrykte folket, og som reiste seg opp mot Gud Den Høyeste i et vilt opprør - og Gud forvirret de, og for en stund, avkledde deres samlede makt - og spredte de til alle verdenshjørnene - hvor man fikk ulike grenser og språk. 


Dette gjorde Gud å forhindre at alle folkeslagene slo seg sammen i opprør mot Gud - som da ville ødelegge menneskenes egen fri vilje til selvstendige tanker - for at de kanskje kunne finne Gud og redde sin sjel.

Bibelen sier:

 "Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender.  Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.  For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’" Ap.gj. 17:24-28.

Globalistenes ønske for Den Nye Verdensorden

 

Over: En verden uten grenser, det gjenoppståtte Babylon - delt opp i 10 soner - som Bibelen beskriver. Vil det da se sånn ut? Dette er hva den okkulte Den Nye Verdensorden presenterte i 1974 - og 10 er hellig for okkultistene - og Bibelen snakker om 10 hoder på Dyret.

Å gjøre opprør mot det Gud har satt som grenser til nasjonene, er naturen til det antikristelige og et anarkisk samfunn . Og antikristens ånd blir fullmodent når folkeslagene hengir seg til mye synd, dvs ved å bryte budene, og overskride dem, og så komme under Syndens makt. 

Over: Helsefagarbeidere som jobber for å redde liv - ønsker ikke å gjøre det, for de mest uskyldige og forsvarsløse i dette landet - fostret i Mors Mage - ikke rart at mange kvinner går rundt og er misfornøyd og deprimert. Ingen som ønsker å drepe eller dreper - får noe fred inne i sjelen. Bare bekjennelse og omvendelse til Korset - kan ødelegge synden i deres liv - hvor de får tilbake gløden.

Når Synden styrer menneskene, vil man neglisjerer budene Gud har satt - hvor man gjør opprør mot ens opprinnelige indre natur (gitt fra unnfangelsen i mors liv) som samtykker med Guds Lover! Da vil livsstilen sitte i tankene - og føde frem missfornøydhet og strev etter ting man egentlig ikke behøver - eks. feministopprøret som skal tvinge kvinnen bort fra barn og hjem - skaper en ny type missfornøyde høytropende kvinner - som på kvinnedagen marsjerer i gatene, aldri fornøyd med hva de har, som aldri finner den freden de ønsker, ettersom de da må avkle sine egen ideologi, som de så høyt elsker!

Milliardærene - de som er pådriverne for å underlegge seg jorden et globalistisk overstyre

Over: David Rockefeller - en av hovedaktørene bak Den Nye Verdensorden, var før sin død veldig aktivt i globalisering og å skape banker, skyggeregjeringer for å kuve folkets vilje og demokrati. 

"For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt." Åp. 18:23. 

(Kjøpmennene er milliardærene, spesielt de som tjent seg rike på Saudisk Olje og trolldomskunsten er utvilsomt deres oppkjøpte media/msm)

De menneskene som er mye besatt av denne antikristens ånd - er de fleste av de 56 stk. milliardærene som eier halvparten av rikdommene på denne jorden - drevet av sin ondskap, vil de jobbe dag og natt for å få fjernet grensene - til å blande alle folkeslagene inn i hverandre - sånn at nasjonalstaten opphører å eksistere. Dette er hemmeligheten med Babylon - den som Bibelen bla. beskriver i Åp. 18.

Naturen har bilder på hvordan synden virker

Så er spørsmålet - hvorfor klarer ikke våre folkevalgte å se faren de selv setter landet i? Hvorfor jobber de dag og natt for å undergrave det land og dens kultur som de selv har vokst opp i - og har gitt de særdeles mye frihet i forhold til de fleste andre folkeslagene? 

La oss lære litt av naturen - Gud har satt ulike dyr/insekter til ulike formål for at vi kan lære av Himmelrikets hemmeligheter:

Denne vepsen Agenioideus nigricornis er en snylterveps - som lammer edderkopper, gjerne mye større og giftigere - for så å legge ett egg inn i edderkoppen. Da Edderkoppen våkner igjen - så begynner den først å gjøre jobben som edderkopper skal gjøre (spinne tråder) for å fange bytte. Men når dette egget på innsiden klekkes ut - kommer det frem en larve - som tar kontroll over nervesystemet til edderkoppen - og begynner å styre den - til slutt begynner edderkoppen å gjøre mye merkelig - og slutter å gjøre det den var skapt til. Og til slutt blir den spist opp av larven.

Generasjons syndene

Vepsen er ett bilde på synden - og dens håndlangere (larven) onde ånder. Edderkoppen er mennesker uten Kristus. Etter at hver generasjon gjøres det mer og mer synd - så sås dette inn i deres barn, som må vokse opp med fedrenes umoral i sitt blod. De vet ikke om noe annet - og tror dette er normalt. 

Når barna vokser opp - griper deres sjel (følelser) og kropp tak i generasjonssynden - så følger de instinktivt det de er oppdratt i - men enhvert barn reagerer etter personlighet og ulike typer arv (ett barn kan arve mye slekstssynd, andre mindre) - og hengir seg til ulike typer synd - som sex utenfor ekteskapet, porno/ulike typer begjær utenfor de grensene som er lagt i naturen, rusmidler (hvor noen blir helt avhengig), misunnelse, vold, hat, religion (og ja, kristendommen er ingen religion, men en relasjon) og annet som Bibelen advarer mot - og sanker ånder - og deres synd blir som regel mer bisart enn deres fedre (unnatak finnes - noen ganger lever barna ett bedre liv enn deres fedre).

Hvordan ting kan bli influert av det urene

 

Over: Den berømte stoloen - veldig god å sitte i

For å illustrere - jeg var på Finn.No for en tid tilbake og fikk ta i en gratis hvilestol - brukt noen år, men i god stand. Jeg hentet den - og det var en eldre dame og hennes datter som møtte meg - koselige folk. Men da jeg kom hjem - var det en såkalt gammeldame lukt og atmosfæren i stuen forandret seg til å bli mer spent. Vi skjønte at stolen var blitt ett rede for onde ånder - så vi bar den ut i en bod - mens vi av og til gikk og ba for den - og bandt opp åndene. 

Da vi så tok den inn igjen etter å ha renset den - var "gammeldame" lukten borte og det var en fri atmosfære i og over den. Damen var ikke en verre synder enn andre - tvertom - men når man lever uten Gud - sitter i en hvilestol og åpner opp for det urene - alt ettersom hva man ser på TV og annet - så er det sånn at man lager ett rede for onde ånder. De setter seg i sjelen til mennesker, om man åpner opp for synd, som teks. begjær. TV og Internett er idag de fremste tingene urene ånder bruker for å besette folk - spesielt unge som har fri tilgang til nettet.

Ånder går gjerne inn i stoff, tøy, urene bøker/blader, urene malerier, avgudsstatuer (som Buddha) etc. etc. - og andre merker at det er noe ondt over arvetøy etter avdøde - og ønsker å kaste det eller gi det til Fretex ol. Ånder ( også kalt demoner) behøver ikke å være så store - alt ned til gresshoppe-størrelser til ape størrelser - og jo større de blir - så nærmer vi oss falne engler - og de er lite interessert i å komme inn i tøy og stoff. De ønsker å regjere over byer, land, kontigent, verdensdeler og i luftrommet - men kan også besette mennesker - som vi kan lese i Markus 5:1-20.

Også Guds kraft kan gå via tøy/tøyduker. Vi kan lese:

"Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus' hender,  så at de endog tok svetteduker eller forklær som han hadde hatt på seg, og bar til de syke, og sykdommene vek fra dem, og de onde ånder fór ut av dem.Ap. Gj. 19:11-12.

Syndens slaver

Over: Sin betyr Synd! Adams synd var ikke først og fremst hva han spiste - men at han brøt påbudet Gud ga han. Bak påbudet fantes det konsekvenser - som idag ser ekstreme utslag som Fosterdrapsloven i vårt land eller IS drapskultur - begge tingene er ondt i Guds øyne!

Og nasjonen oppvoksende generasjons hengivelse til synden, betyr at de tillater andre krefter å styre deres liv - og de blir syndens slave. Jo mer synd - jo mer ånder tar sin bolig i din sjel - i verste fall i din ånd (besettelse). 

Onde ånder betyr mye følelser - og en som er veldig bundet - er som regel kontrollert av følelser, som eks. raske sinneutbrudd, vold, voldtekt, pervers sex, misunnelse, frykt/angst, etc. Men det er også viktig å se hvordan intellektuelle ånder fungerer - som når mange Folkevalgte (og media) mobbet ut Sylvi Listhaug (FRP) - ved å tvinge henne til å be om unnskyldning i ett spørsmål hun ikke var skyldig i! 

 Bibelen sier:

"Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell." Joh. 8:34. - Trell betyr også slave.

"Men hver fristes idet han dras og lokkes av sin egen lyst; deretter, når lysten har unnfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.Jak. 1:14-15.

"Deres øyne er fulle av skjøgen og umettelig i synd. de forfører ubefestede sjeler. Deres hjerte er oppøvd i grådighet (havesyke - dvs begjæret etter å ha), disse forbannelsen barn!.......De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem. For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som nettopp har flyktet bort fra som som ferdes i forvillelsen, og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av.2 Pet. 2:14, 17-19 - 88 oversettelsen (mine ord i klamme )

"Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke!  Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.Rom. 6:15-16.

Alle er slave av noe - men å være Kristus slave - gir en enorm frihet og glede - mens syndens slave, lover frihet, men dupper deg ned i en strøm av ondskap, som tar bolig i din sjel, hvor man blir mer og mer ett med synden - man blir gjerne bundet bit for bit - til man blir ukjennkjennelig fra det Gud egentlig skapte deg til fra Mors Liv. En som gjør synd - bruker å såre andre, skape ødeleggelse i relasjoner, underkuve sine arbeidere eller andre man får ansvar over, forføre, bedra, svike etc. - men de fleste forstår ikke konsekvensene av hva man gjør, fordi man bare føler følelsene, som synden gir!

Ens indre trang av onde følelser må få komme ut

Summen av synd er å skape uro i relasjoner, gjerne ødelegge dem, fordi relasjoner mellom mennesker, spesielt familien, er det viktigste Gud har skapt for mennesket! 

Når man hengir seg til det som er ondt - er det som en sterk følelse, noen ganger som en smerte/begjær som må ut, som kommer opp fra ens indre - og man må bare få den smerten ut, mot en eller annet menneske, dyr eller annet - og så føler man seg bedre etterpå, men man har ingen kontakt med samvittigheten - og føler ingen dårlige samvittighet fordi man har såret sin neste - eller tråkket på mer rettferdige folk enn de selv! Vi har alle møtt mennesker som er ufølsomme for å overkjøre andre og tråkke på dem - uten at de har noen dårlig samvittighet for det! De har herdet sin samvittighet, på det området, pga sin bundenhet av synden - de er syndens slave.

Maktens korrumpering av virkeligheten

Også den 4 statsmakt Media holder på med å tråkke ned det som er sant, rettferdig og virkelig på samme måte som beskrevet over - De fleste på Stortinget og i Regjering er på samme måte bundet på hender og føtter - og ettersom de er syndens tjenere - så snakker de og gjør ondt om de rettferdige og motarbeider alt som er rett og riktig, mot det Gud elsker å fremme i sitt Ord, enda det er de selv som bærer på ondskapen, ikke den de sikter inn, som de anser å være ett "samfunnsproblem" - Dette er naturen til onde mennesker - og sånn holder de på!

"«Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.» Dette er folk som murrer og klager over sin skjebne, men som lever etter sine egne lyster. Med munnen taler de store ord, og de smigrer andre når de har nytte av det. Judas 14-16

Den fryktelige synden

Over: Idag blir synden mest effektivt spredt via Nettet - hvor mange pornografi avhengige vi har, er ikke godt å vite, men det er ett voksende antall - som også koster samfunnet dyrt. Pornografi og vold henger sammen - og i en by (før internett) i USA fjernet all pornografi - så reduserte det kriminaliteten med mer enn halvparten.

Det er vanskelig å beskrive synden - men synden er noe levende monstrumaktig - som har den egenskapen som vepsen jeg skrev om - som la en snylter larve (synden) inn i edderkoppen (også ett bilde på de ufrelste) - og deretter blir edderkoppen en slave, trell, uten egen vilje, til å gjøre det som er ondt - fordi de klarer ikke noe annet. Det eneste som kan få deg til å seire over synden - er Jesu kors - hvor synden ble korsfestet og død - og hvor Jesu oppstandelse gir deg makt til å regjere over det som det naturlige mennesket ikke klarer. 

"Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.  Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. 

For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.  Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Rom. 6:5-11.

Når saltet blir borte - så råtner samfunnet

Så lenge det finnes troende som ber for samfunnet - som lever i vekkelse - og som stadig påvirker samfunnet - så finnes det alltid motkrefter mot synden. Men når frafallet øker i menigheten - og menighetene blir influert av falsk lære og falske doktriner og lunkenhet (som oftest er svar på manglende skarp og våken forkynnelse) - forvirring, hvor man ikke klarer å se hvem og hvor fienden er - men heller forfølger de som vandrer i lyset - så finnes det ikke lengre motkrefter i samfunnet - til å stå imot forråtnelsen som må da komme. Derfor går det nå raskt nedoverbakke med samfunnets bedrag.

"Dere er jordens salt; men når saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.Matt. 5:13.

I gamle dager brukte man salt for å holde maten (kjøtt) friskt lengre - uten salt, råtnet det raskere - og ble uspiselig! Uten salt i samfunnet (kristne som ber og lever i lydighet) - så forgår samfunnet, sammen med de som skulle våke, men ikke gjorde det!

Eliten som lever i mørket - og sprer det inn i samfunnet 

 Over: Fra Stortinget åpningssermoni i 2017

 

De som sitter på Stortinget - de fleste vet ingenting om Kristus, og man kan jo lure på om det er noen som lever i lyset der i det hele tatt, fordi for øyeblikket foregår det mye ondskap nettopp i det bygget - og det sprer seg inn i samfunnet som en kreft. 

Tegnet er at med en gang noen reiser seg og taler i Herrens Ånd - så blir man direkte forfulgt, enten via media eller politikere som forakter det - fordi de menneskene satan har satt inn i Eliten, hater lyset - og de gjør alt for å slukke det! Selv om de ikke skjønner at jo mer du setter lokk på lyset - så vil lyset spre seg enda mer. Du kan aldri slukke ett lys - hvor det mennesket holder fast på Kristus uansett motstand.

"Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Joh. 8:12.

Så synden dominerer de folkevalgte - mye pga. de valgene som har skjedd der inne - ved at man hele tiden har brutt grenser - mest alvorlig var når man innførte abortloven - noen år senere Oslo avtalen - så omfavnet politikerne Homosexualitet, og nå sist alternative familier (som splitter det grunnleggende) - som er ett angrep på Samfunnets grunnstein: Familien. Og resultatet venter ikke på seg: Ytringsfriheten og Demokratiet forfaller meget raskt, i takt med våre synder!

Det er ikke bare Eliten som synder mot sin nasjon, hele folket elsker synd fremfor å leve i lyset - og når stort sett hele nasjonen lever i synd - så vil den demoniske kraften som besetter ledende stillinger i landet - være med å lede landet ut av kurs - til selvdestruksjon.

 "For et lands frafalls skyld blir dets fyrster mange;.." Ords. 18:2.

Og jo flere fyrster - mer hat mot de som bærer Himmelens lys i seg. 

"Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde." Joh. 7:7.

Når ondskapen reiser seg i full kraft

Når Gud advarer - så er det ikke for hindre folk i å ha fornøyelser - men å forsøke å fortelle konsekvensene av syndens kortsiktige"fornøyelser" - hvor man da til slutt besetter en hel nasjon med ondskap. Om vi titter litt på Hitlers vei til makten -  så skjedde det utvilsom av 2 årsaker: 

Det ene var at Tysklands kristne nektet som en av de få nasjonene i Vesten - å ta imot pinsevekkelsen som da gikk over hele verden - pga det fikk ikke nasjonen noe salt til å stå imot forråtnelsen - Det andre var at uten en Herrens vekkelse, så var det heller ingen kraft igjen mot at synden ville dåre nasjonen - når det da kom en okkult vekkelse som red over verden, noen år etter pinsevekkelsen - så fikk den ett ekstra stort rom i Tyskland - dermed lagde den en fri vei for at Hitlers og hans okkulte kompanjonger, til å ta makten - og få hele verden inn i ett blodbad og grusomheter.

Over: Howard Carter - som hadde mektige åpenbaringer om Åndens Gaver i 1 Kor. 14 - og Lester Sumrall dro verden rundt og forkynte evangeliet - og var i Tyskland før 2 verdenskrig - og så en bedrøvelig tilstand hos mange kristne

Les denne skremmende fortellingen om Lester Sumrall og Howard Carters møte med menigheten i Tyskland - før 2 verdenskrig - hvor flere av de kristne var blitt mer overgitt til Hitler enn til Kristus! 

En kristen må aldri omfavne staten som noe de kan stole på - som mange Kristne gjør i dagens Norge! Vår hengivelse er alltid til Gud og Hans Ord - og så hengir vi oss til våre ektefeller og søsken - før vi hengir oss til Staten - og en Stat som begynner å bli gudløs, skal man aldri følge, annet enn å være lydige å betale skatt til de som skal ha skatt - følge alle lover som ikke strider med Guds Ord, og underordne oss alle menneskelige myndigheter, så langt det går uten å kompromisse på troen! Romerbrevet 13:1-8.

Synd fører til åndelige blindhet - blindhet til katastrofer og ulykker

"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder,  som dere før vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn,  blant hvilke også vi alle før vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.Efeserne 2:1-3.

"Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt,  i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.2 Kor. 4:3-4.  

"Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og likevel ikke ser, og fordi de hører og likevel ikke hører og ikke forstår.  Og på dem oppfylles Jesajas profetord, som sier: Dere skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne; for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunde få lege demMatt. 13:13-15.

Det kalles årsak og virkning - synd skaper problemer - og ødelegger samfunnets struktur, men de onde klarer ikke å se det, men er nødt til å følge sin natur, til alt er destruert. 

Når alle folkene i nasjonen er forblindet - så er det så godt som umulig å se sannheten eller sin egen situasjon - man vet rett og slett ikke hvor man styrer sin ferd - som til slutt ender i Avgrunnen. 

Den dagen synden er overmoden - vil man gi makt til Syndens menneske til å styre over de

 

Bildetekst over: Hvem er antikrist?

Man bare kjører videre, ved å overgi seg til sin natur, og alt som blir tredt over dem, av statlig overstyrning og manipulering av følelser via MSM og Sosiale Medier som ønsker å styre hva slags informasjon folk skal ha tilgang til - og Globalismens karakter har lik natur som nazismen - men ingen eller veldig få forstår det - heller ikke den dagen da Antikrist setter seg for å styre nasjonene. Bare de utvalgte vil forstå det - alle andre må bøye seg, gi troheten til Antikrist, hans lover, forordninger og gi han full kontroll over eget liv - ettersom det er nettopp det som er syndens lønn.

Over:Hitler tilbedelsen var som en følelsesstorm i mengden - man ble revet med, om man ikke forsto hva det var - at man ble hypnotisert av Slangen - den åndsmakten som styrte Hitler

Synden gjorde at veldig få så hvem Hitler var (en av de mange Antikristene) - isteden skapte han rene Beatles hysteriet i Tyskland, og utenfor hans grenser. I England var det omtrent bare en mann med innflytelse som så ondskapen - Churchill - og advarte til latter for Fiffen og Eliten! 

På samme måte vil folk heie frem Antikrist - og skape rene halleluja stemninger - som eks. vi så når Obama kom til makten i USA - hvor selv barn sang lovprisninger til ham! Enda så ond han var og hvor mye ondt han gjorde (som de ugudelige til dagens dato ikke forstår - fordi de tror på eventyrene til Media - og fordi de føler enhet med hans ondskap - dvs onde mennesker vekker gode følelser i de som selv er onde - mens rettferdige mennesker gjennomskuer dem). Tvert om er Trump - som de onde menneskene hater - fordi Gud satte han inn i en kritisk tid i nasjonene - men selv det klarer ikke mange folk å forstå. Akkurat som man ikke klarte å forstå Churchill - før krigen brøt ut.

Antikrist rir på nasjonenes synder 

Antikrist er bare legemeliggjørelsen eller materialiseringen av våre egne synder. Han er fullheten av historiens siste sleksledds synder - som har hengitt seg til mer synder enn noe annet slektsledd før i historien. Og Han vil snart reise seg på toppen av globaliseringens alter - og kreve alle folks full tilbedelse - om ikke, har du ikke livets rett! Eller rett på å få deg mat! Det er bare de som har merket - dvs. en lite datachips i hånden eller pannen - som kan leve videre - men da som levende død.

 Over: Datachipen som nå gis frivillig - som snart vil bli tvunget på alle

Den raske forråtnelsen av samfunnet 

Våre politikere klarer ikke å se hvilket monster de føder frem - de bare fortsetter - fordi det er nettopp det som er syndens makt. Man bare gjør det verre og verre - hele tiden - man bryter nye grenser - det som man for 10 - 20 eller 30 år siden synes var fælt - er nå tillatt i lovverket - det som var ærbart for 10-30 år siden - er nå sett på som noe fryktelig, som hat-tale, fordommer, rasisme eller som at den personen som fremmer det som tidligere var ærbart og riktig - ikke kan underordne seg systemet og samfunnet. Og da kan man jo bruke sin fantasi å tenke noen år fremover - hvordan samfunnet vil bli da! Derfor - NÅ - er syndens beger så godt som fullt - i de fleste nasjonene - derfor vil det ikke bli langt tid før Syndens menneske viser seg.

Derfor jobber Stortinget som besatt - fordi de er blitt korrumpert av "vepsen" (synden) som har lagt ett "egg" (onde ånder) i dem - som nå har tatt full kontroll over dem - å gjøre deres fars gjerninger - som Jesus selv sa:

"Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»Joh. 8:43-47.

Vi har gjort pakt med døden

 

Til slutt vil jeg ta med et lite sitat fra en bok - som heter Eden, skrevet av Frank Peretti. Dessverre er den nå bare å få kjøpt på engelsk. Boken forsøker å materialisere synden som en drage - som når synden blir fullt hos det enkelte mennesket - så blir de rett og slett oppslukt. Denne dragen fikk lov til å ta kontroll over dette lille samfunnet for godt over 100 år siden - fordi de hadde slått seg sammen, og drept de rettferdige, de kristne og hans pastor - Boken begynner sånn - fra dagboken til Holly Ann Mayfield, 19 juli 1882:

"Syvogtyve mennesker døde så langt jeg vet, og jeg kan bare gjette meg til hvor mange andre som flyktet med de de klarte å få med seg. Jeg kunne høre skrikene og skytingene helle natten, og jeg våget ikke å gå ut.

Pastor DuBois ble hengende i Hyde Hall til i ettermiddag. Jeg sa til Ben og de andre at jeg ikke ville være med og underskrive chateret før legemet ble fjernet. Ben gav derfor ordre til at det skulle skjæres ned, tas vekk og begraves sammen med de andre.


Sent på ettermiddagen var folkene som var igjen i Hyde River tilbake i gruvene som om ingenting var skjedd, og selv gjenopptok jeg også min business. I ly av mørket samlet vi oss i Hyde Hall og underskrev Charteret. Samtidig som vi satte våre navn under, avla vi et taushetsløfte. Jeg kan derfor ikke tale om disse tingene, men bare skrive om dem i all hemmelighet.


Problemene er over, men jeg er ikke lykkeligere av den grunn. Jeg er redd for hva vi har gjort. Jeg er redd for morgendagen
."

De gjorde så en Ed og underskrev ett hemmelig Charter, som hadde spredt frykt inn i samfunnet/byen i så lang tid - Eden lød sånn:

"Dersom dette er synd, så la oss tjene synden"

Og Eliten i denne byen - trodde de kunne styre dragen - og kalte på dragen i sine hemmelige seanser - hvor dragen kom og slukte det mennesket de ønsket å få fjernet. Men også Eliten - de som gikk i generasjon etter generasjon - ble også oppslukt, når det var deres tur.

Eliten der hadde ingen kontroll over Dragen - og heller ikke idag har vår Elite - EU - FN eller de Globale kreftene noen kontroll over synden - en dag vil den ete de opp, de som selv idag bruker systemet for å nedgradere og ødelegge de menneskene som våger å konfrontere deres måte å styre Systemet på - som ønsker å underkuve alle folkeslagene under sitt styre.

Den eneste personen i boken som hadde makt over dragen - var den ekte troende - og til slutt fikk en av dem - som ble frelst på slutten av boken - tatt drepen på beistet.

Sammenligningen i historien
Det finnes 2 land i historien som gjorde akkurat som folkene i boken Eden - ved sine gjerninger - så sa de "Dersom dette er synd, så la oss tjene synden" - og resultatene lot ikke vente på seg:

Over: Eliten - akkurat som i boken "Eden" - elsket å drepe de rettferdige, og ble enda mer syndens slaver - ca 200 år etter - kom høsten på deres ondskap

Frankrike drepte kristne ved hjelp av det katolske skjøgesystemet - ved å drepe Hugnottene - mellom 5-30.000 troende i 1572:

"Massakren markerte også et vendepunkt i de franske religionskrigene. Den politiske hugenottbevegelsen ble forkrøplet ved tapet av sine mange framstående ledere, og de som ble igjen, ble i økt grad radikalisert. Selv om blodbadet på ingen måte var enestående, var det «det verste av århundrets religiøse massakrer».[4]Over hele Europa ble protestantiske sinn preget av «den uutslettelige overbevisning om at katolisismen var en blodig og forrædersk religion.»[5]Da nyheten om massakren nådde Vatikanet, ble det jublet. Kanonene fyrte salutt, kirkeklokkene ringte, og en særskilt minnemedalje ble preget. Paven bestilte et veggmaleri av massakren som befinner seg i Vatikanet.[3]Wikipedia.

Resultatet av Kongedømmets synd - var den franske revolusjonen i 1789 - hvor kongemakten ble avsatt og myrdet - hvor det skjedde blodige utrenskninger - og hvor de fikk en type Antikrist til å styre over seg - Napoleon - som dro Frankrike inn i blodige kriger. Dette er syndens natur - og konsekvensene ett land og folkeslag må betale for sin umoral. Selv om ikke konsekvensene kommer med en gang - så kommer det alltid en høst - den dagen Gud ikke holder ondskapen tilbake!

Russland - som var med å fremme løgnen Sions Vise Protokoller 

 

Over: De fleste skjønner ikke hvor alvorlig det er å sverte og forsøke å ødelegge jødene - ettersom Gud la inn en forbannelse og en velsignelse - alt ettersom hvordan du behandlet jødene. Du kan lese om det her. Om du bruker hodet bare litt - vil du forstå at jødene styrer eks. ikke media - som da hele tiden fordømmer Israel, jødenes hjemmeland - de kan heller ikke styre FN, som har lagd 1/3 av sine resolusjoner mot Israel. 2+2= er som sagt 4 - men den ligningen er vanskelig for en antisemitt.

Den andre er den Russiske revolusjonen. Tsardømmen hadde regjert hardt over det russiske folket i hundrevis av år - og millioner hadde dødd - både i kriger og undertrykkelse. Men det som nok vippet til slutt Tsardømmet over kanten - var deres antisemittiske natur - hvor Tsarens Hemmelige politi brukte og videreformidlet de forfalskede "Sions Vise Protokoller" til å sverte Jødene, men også for å rettferdiggjøre deres forfølgelse av jødene i Russland. Boken ble trykt opp i et enormt opplag, betalt av Henry Ford (som skapte Ford) og Hitler brukte den for å rettferdiggjøre sine utrenskninger. Den er også populær i Muslimske land - der løgn er mer vanlig, enn Sannhet.

Og vi vet fra Skriften hvilken forbannelser som rammer de som våger å lyve, sverte og drepe jødene:

 

"Etter 1905 ble «protokollene» systematisk brukt av tsarens hemmelige politi som propaganda for å legitimere jødeforfølgelsene i 1903-1906. Jødene ble syndebukk for sosiale problemer i Russland, i stedet for det sosiale/politiske systemet. Tsar Nikolaj II av Russland ga jødene skylden for de sosiale opptøyene i 1915. I 1919 ble «protokollene» utdelt til troppene i Den hvite russiske hær, som i løpet av to år henrettet 60.000 jøder, fordi de «var ansvarlige» for revolusjonen i 1917."Wikipedia.


 Dette jødehatet og mordet på dem, åpnet opp for en kommunistisk revolusjon - fremmet av den Okkulte Karl Marx - fordi Synden ble omfavnet av Russerne og dens Elite. Og Russerne gikk inn i harde 70 år under ett ugudelig regime!

Lukk hjertedøren for synden
Vi må huske hva Gud advarte Kain med - men som han ikke klarte å styre - eller ønsket å vende seg fra, når han først var Syndens slave:

"Og Herren sa til Kain:Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herke over den1 Mos. 4:6-7. (88 oversettelsen)

Kain lagde sin egen religion - og han klarte ikke å røre ved Guds hjerte - mens Abel kjente sin Gud - og ga det Gud ønsket - ett førstefødt lam - ett bilde på Jesus død som offerlammet på Korset - og dermed behaget Abel Gud. Men Gud kunne ikke åpne sitt hjertet for Kains offer - fordi det var noe han hadde funnet på selv - om du har en venn - ikke gi ham noe han ikke vil ha, forsøk å bli kjent med han - og gi rett ting, så du kan glede din venn! Samme med Gud - bli kjent med Han og Hans Ord - så kan du glede Hans hjerte.

Over: Gud forsøkte å få Kain til å være ærlig med hva han hadde gjort - og forsøkte å få han til å angre sin ugjerning - men isteden var han mer opptatt av straffen han ble utdelt - og å overleve den, istedenfor forsoning og nåde - Det er på den måten menneskenaturen som oftest er.

Uansett - Kain ble forbitret - og i religiøs nidkjærhet drepte han sin bror - av misunnelse og sjalusi. På samme måte som Muslimer og andre hatefulle mennesker dreper Guds Barn idag - fordi Gud hører aldri deres bønner - derfor hater de de rettferdige - de som bærer Hans lys.

Kain klarte ikke å lukke (hjerte)døren til synd - men synden ble han overmektige - og han ble en ond person, fordi han aldri angret sin misgjerning. Derfor fikk han heller ingen nåde! Skal man ikke bli dåret av synden - må man ha ett åpent og ærlig hjerte innenfor Gud - og i sin enkelhet gi Gud det Gud ønsker - Han legger det i hjertet, så vil du skjønne det. Og synder vi - kan vi angre og bekjenne våre synder - og vi vil få totalt nåde - hvor Gud har glemt våre overtredelser - og Synden kan ikke røre deg - heller ikke demoner!

"Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;  dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss." 1 Joh. 1:8-10.