30 Januar 2020 - En fredsavtalen uten fred - en Trump som navigerer seg feil - Det er nå vi for alvor må være våkne!

Bildetekst: Trump og Netanyahu - omkranset av mange folk, og flere kristne - under "Århundres avtale" som kan vise seg å være forrædisk

Fred er for det meste ett bilde på det motsatte - krig! Når alle prater om fred - da er det ulykker rett rundt horisonten. Bibelen sier:


"De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred.Jer 6:14

"Vi venter på fred, og det kommer intet godt, på legedoms tid, og se, det kommer forferdelse." Jer 8:15


"Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor. Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred. Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke. Vi venter på lys, og se, det er mørke. Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt." Jes 59:8-9


"For du ser at våre overtredelser er mange, og våre synder vitner mot oss. Våre overtredelser har vi for våre øyne, og våre misgjerninger kjenner vi: Vi er falt fra Herren og har fornektet ham, vi har gått bort fra vår Gud. Vi har talt om undertrykkelse og frafall. Vi har unnfanget løgnens ord i våre hjerter og sagt dem ut. Derfor er retten blitt holdt tilbake, og rettferdigheten står langt borte. Sannheten har snublet på tingstedet, og det rette kan ikke finne inngang.Jes 59:12-14

Les hele artikkelen her.

 

30 januar 2020 - Gresshoppe plage av bibelsk proposjoner truer Afrika med hungersnød

Milliarder av gresshopper spiser alt som er i syne i Øst-Afrika akkurat nå, og hver eneste dag blir mange flere gårder utslettet. Dessverre forteller myndighetene oss at det vi har sett så langt bare er toppen av isfjellet. 

Faktisk, hvis ekstreme tiltak ikke blir iverksatt umiddelbart, hevder myndighetene at denne Gresshoppe plagen bokstavelig talt kan bli "500 ganger" verre i løpet av noen måneder. 

Men det er vanskelig å forestille seg at forholdene blir verre enn de er i dette øyeblikket. Skrubbsultne svelmer som er "på størrelse med byer" konsumerer avlinger i et svimlende tempo, og dette kan potensielt føre til hungersnød på det afrikanske kontinentet som er ulikt noe vi noen gang har sett før.

Artikkel kan leses her.

 

20 januar 2020 - Australia - ett bilde på hva som vil komme over nasjonene?

Jeg har sagt i flere måneder at tiden for å profetere om ulykker er "over" - dvs. nå er tiden for å vente på dens oppfyllelse. Det var spesielt i Z3News hvor jeg leste dette - hvor Herren ledet lederen for dette nettstedet - til å slutte å ta imot profetier og drømmer - isteden å vente på dens oppfyllelse. Du kan lese noe om det her.

.

Vi bruker ofte å se til Australia ved nyttår - ettersom de feirer nyttår "først". Derfor er det bemerkelsesverdig at allerede i Januar - så kan det virke som om Australia blir gjennomsøkt av Bibelske katastrofer - betyr det da at vi andre nasjoner, som kommer i rekkefølge etter når solen står opp - står i tur for selv å bære våre dommer. Hvor Gud går i rette med nasjonene?

Vårt avsky mot det jødiske folket

I år er det 75 år siden Holocaust - hvor man befridde den verste konsentrasjonsleiren Auschwitz akkurat den 27 januar. Tyskerne var onde på den tiden, ledet av Europas ondeste person, hittils. Men Holocaust kunne aldri skjedd om ikke så godt om alle nasjoner snudde ryggen til det jødiske folket, og de fleste nektet å ta imot jøder.

Nasjonenes grusomhet mot jødene viste seg i Evian konferansen - hvor kun 1 nasjon var interessert i å imot jøder. Det andre sviket viste seg i da båten st Louis med 900 jøder - i 1938 forsøkte å komme seg inn på land i Cuba, så i USA og Canada - hvor alle nektet å ta imot dem - båten kom tilbake til Europa - og mange av dem ble drept i Holocaust.

Så var det England - som nektet jøder å flykte til Palestina - pga deres grådighet etter olje, ville de til punkt og prikke behage araberne. England var etter Tyskland - en av de nasjonene som gjorde mest ondt mot Jødene. Deres dommer står skrevet i 1 Mos. 12:2-3 - du kan lese et dypere studium her om hva Ordet på dypet menes.

Men nå 75 år etter - så kan det virke som Israels Gud - Jakobs veldige - vil hevne det jødiske blodet over nasjonene - også hvordan de har stemt imot Israel gang på gang i FN eller behandlet de som annen rangs innbyggere. Eller alle som har deltatt i å støtte palestinerne mot Israel, som teks. den forrædiske og svikefulle Oslo avtalen.

Sodomas synder igjen

Men mange andre nasjoner har også syndet grovt mot Herren på andre områder - akkurat som Sodomas innbyggere:

"Men Sodomas menn var onde og syndet grovt mot Herren." 1 Mos 13:13.

Men Gud vil også gå i rette i nasjonene for deres overtredelser ovenfor hva som er nedfelt i Guds Ord - som Jesaja skriver:

"Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han snur opp-ned på dens overflate og sprer dem som bor på den. Da går det presten som folket, herren som trellen, fruen som trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntakeren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner.Tømmes, ja, tømmes skal jorden, og plyndres, ja, plyndres. For Herren har talt dette ordet. Jorden sørger og visner bort. Jorderike sykner og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort. Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakten. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen." Jes 24:1-6 - 88 oversettelsen

Dette er da en miniutgave av Åpenbaringsboken - som også Bibelen kaller Herrens dag. Er vi da på vei inn i dette nå? Det kan virke sånn - om man har klart å se tegnene Gud har satt der - og lest Skriften.

Er det da ett tegn at dommen begynner først i Australia, der man bruker "først" å feire Nyttår - hvor nasjonen går igjennom ulykker som virker som bibelske proposjoner. For så å spre seg til resten av nasjonene, i løpet av året? Bare tiden vil vise det.

Bare se hva som har truffet landet bare på en kort stund:

Jeg er dypt uenig med at dette har med klimaendringer å gjøre - det er endel av Satans siste bedrag - å få mennesker til å tro at klimaforandringer har noe å gjøre med Co2. Jeg er enig at forsøpling og forurensing av hav og kildevann er ett problem - men dette som skjer nå i Australia er Herrens vrede - og de er bare det første av mange land - som vil etterhvert få lignende fryktelige dommer over seg - fordi Herren vil ha menneskenes oppmerksomhet - sånn at de finner frelse. Etter døden går de fortapt - da er det bedre å rope på Herren Jesu navn - og bli reddet for evigheten. Frelse er bare tilgjengelig som gave her i dette livet - etter døden finnes det ingen nåde!

Det var unormal varme som gjorde det tørt, hvor branner ble startet (og noen påtent) - som brente av omtrent like mye skog som område så stort som hele Portugal - derav døde omregnet 1 milliard dyr - så kom hagl, store som golfballer til noen steder store som appelsiner andre steder - så oversvømmelser visse steder - så kom sandstormene. Du kan lese:

Australia rammet av giganthagl og massive støvskyer

Hagl, sandstorm og flom herjer et hardt prøvet Australia

Domsprofeti over Australia

Dom over Australia

23. mars 2003 kl. 0555 mottok pastor Hansen følgende advarsel fra Gud for Australia og New Zealand:

"Til Australia og til nabo nasjonen New Zealand; Du er stolt, Uavhengig, ett selvrettferdig folk i kjærlighet til deres eget ego og til tingene i denne verden.
Du tror du har unnsluppet denne verdens grusomheter ved å forlate og migrere til deres land; Men Jeg, Herren, Abraham, Isak og Jakobs Gud – Jesus Kristus – vil bringe livets grusomheter til deg.

Din humanisme og arroganse har nådd opp til himmelen; din stank er frastøtende for min nese. Min hellighet kan ikke lenger vende ryggen til dine synder, ditt direkte opprør mot mine lover.
Til og med de fleste av kirkene dine er fylt med døde menneskers ben, som bare ytre sett ser ut til å tjene Gud.

Umoral er vanlig og akseptert; homofili aksepteres; gudene som forbannet mitt folk Israel blir akseptert. Du har ledere som er forbannet, på samme måte som de som ønsket Babel-tårnet.

Alle religioner, trosbekjennelser og skikker som dere løper etter for at de skal bli deres egne guder i deres egen enhets skapte én verdensregjering.
Forbannelsen er over dere Australia og New Zealand. Du er forbannet med dine egne ord og din livsstil som forkaster min sønn Jesus Kristus, i alt du sier og gjør.

Gjør deg klar for min vrede; min arm vil slå deg med plager, med rester av kriser og rester av krig. Atomfall faller på deg når duggen faller på bakken og du vil rope i dine lidelser; men ropene dine vil ennå ikke være mot meg. Så jeg vil fortsette i min kjærlighet å la kriser, plager (Pest) og radioaktivt nedfall berøre deg.

Radioaktivitet nedfall fra andre nasjoners dommer vil drive over deg og igjen påvirke miljøet, helsen og deres liv. Du er et arrogant, gjenstridig folk; men som en kjærlig far, vil jeg fortsette å forfølge deg uavhengig av ditt nåværende bedrag, trass, forbannelse og beklagelser. Jeg vil bringe deg på knærne hvis jeg må bryte selve livskilden som gir din nasjoners næring. Se til meg alle som er kalt av min sønn Jesus Kristus! Se til meg og omvend dere fra deres  synder som Hans (min sønns) blod kan dekke og beskytte mot min vrede, som snart kommer over nasjonene og over deg. " Profetien er hentet her.

Gud er Jordens dommer - og Han straffer enhver nasjon for deres mangfoldige synder. Men Han gjør det ikke nødvendigvis med en gang - Han kan vente i 100 vis av år - samtidig utfører Gud ofte dommer - om ikke av større karakter - så gjør Han det i mindre skala. Fordi Han er Skaperen av oss og jorden - Har Han også rett til å dømme - når ondskapen når nye høyder!