Myndigheters Falsk flagg-operasjoner og løgner

Navnet ”Falsk flagg” har sin opprinnelse i krigføring på havet, der det var akseptabelt å bruke falsk flagg for å lure seg nærmest mulig fienden før man engasjerte til kamp.

I denne artikkelen ser vi nærmere på forskjellige typer løgner og operasjoner som myndig­hetene kan komme med for å lure sine befolkninger. Formålet kan være å over­bevise dem om at å gå til krig mot en bestemt nasjon er det eneste rette.

 

a) Løgner i form av oppdiktede begivenheter (som å bli angrepet) eller oppdiktede trusler.

b) PALIS-operasjoner (”Provoke an Attack and Let It Succeed”): Den type opera­sjoner der myndighetene provoserer frem et angrep fra motparten, og myndighetene lar så angrepet lykkes selv om de har eksakt forhåndskunnskap om når, hvor og hvordan angrepet vil sette inn.

c) Falsk flagg-operasjoner: Reelle angrep eller terrorhandlinger som er designet slik at skylden vil bli lagt på en bestemt gruppe (annen enn de som utførte den). Formålet med operasjonen er vanligvis å øke folkets antipati til den gruppen som utpekes som synde­bukk.

 

Denne artikkelen kan ses på som en introduksjon eller komplement til Alex Jones’ dokumentar­film fra 2007, TerrorStorm: A History of Government-Sponsored Terrorism – 2. ed. (YouTube).

 

a) Løgner i form av oppdiktede begivenheter eller trusler

a1. Senkningen av USS Maine i 1898

Det amerikanske krigs­skipet USS Maine lå ved Havana Harbor, Cuba, for å beskytte ameri­kanske interesser i den spente situasjonen mellom USA og Cuba. Den amerikanske president William McKinley og hans regjering hadde godtatt Cubas uavhengighet. Den 15. februar 1898 oppsto en voldsom eksplosjon i fremre tredjedel av skipet. 260 sjømenn som var ombord omkom. Fire større undersøkelser har blitt foretatt for å finne årsaken til eksplosjonen. Vi kommer trolig aldri til å få vite årsaken med sikkerhet. Muligens var eksplosjonen et uhell der spontan forbrenning av kullstøv skapte en gnist som antente de inntilliggende magasinene som inneholdt over fem tonn krutt. Poenget her er at den amerikanske pressen (eller dets eiere) utnyttet dette uhellet maksimalt. De innledet en intensiv kampanje for å overbevise sine lesere om at spanske agenter sto bak eksplosjonen. Kampanjen var tydeligvis vellykket, for den resulterte i at USA innledet krig mot Spania i april 1898. Denne krigen ble startskuddet for USA som en imperialistisk verdensmakt. Wiki: USS Maine #Sinking.

Les hele artikkelen her.

CIA pilot gir bevis på at ingen fly traff WTC den 11 sept 2001

Tidligere CIA og den kommersielle fly piloten John Lear hevder at Tvillingtårnene falt ikke til bakken av flykrasj den 11 sept., og nå så har detaljert informasjon blitt sendt ut på internett som bekrefter hans påstand.

Denne artikkelen kan leses her.

Den offisielle versjonene at 2 fly krasjet i Tvillingtårnene er faktisk "fysisk umulig", ifølge ekspert analysen til Lear.

Også rapport fra Kreml at President Putin vil frisleppe satelitt bilder som beviser at Tvillingtårnene ble heller ødelagt av "kontrollert nedrivning" enn av eksplosjonene til 2 fly, er ett enormt skritt mot å motbevise at den offisielle 11/9 kommisjonens versjon er sann.

Barnebarnet til Learjet grunder Bill Lear, John Lear er en pensjonert flykaptein og tidligere CIA pilot, som har flydd over 100 ulike typer fly under sine 40 aktive år som flyger. Han innehar flere FAA ulike flytype sertifikat enn noen andre FAA sertifiserte piloter, og har flydd på hemmelige CIA oppdrag i Asia, Afrika, Øst-Europa og Midtøsten.

Grunnleggende, du argumenterer ikke med John Lear rundt flyvninger og fly. Han er så nær du kan komme en Amerikansk etterretnings og luftfarts aristokrat.

 Fly bedraget den 11 september beviser denne teorien:

DET BEVISER AT DET IKKE BLE BRUKT NOEN EKTE FLY DEN 11 SEPTEMBER 2001

Vi har blitt innprentet til å tro at begge flyene kom på innsiden av Tårnene, uten at det ble observert noen deler. En Boeing 767 er 156 fot Bred, og 159 fot Lang. Distansen fra: Den ytre omkretsen av Nordtårnet på det påståtte kontaktpunktet ved AA Flight 11, til: De sentrale 47 massive indre kjerne bjelkene som er korsavstivet, er 60 fot. Avstanden fra: Den ytre overflaten av Sør Tårnet på det påståtte kontaktpunktet ved UA Flight 175, til: Kjerne strukturen av bygningen var 37 fot. Forskjellen i lengden i forhold til Nord-Tårnet i forhold til Flyets lengde og en byggelengde som er målt i forhold til avstanden til kjernestrukturen er omtrent 99 fot. Differensial lengde for Sør Tårnet er ca 122 fot. En 767 er 159 fot lang, så det meste av flyet må stå igjen utenfor tårnet i begge tilfellene, siden det rett og slett ikke er rom for hele flyets lengde å få innpass. Hvorfor fikk vi ikke se 99 fot av AA Flight 11 stikkende ut av Nord Tårnet, eller brutt av, smultret opp, og/eller smultret sammen nede på bakken? Hvorfor fikk vi ikke se 122 fot av UA Flight 175 som stikker ut av Sør-Tårnet eller smuldrer opp, og/eller smuldrer sammen nede på WTC Plaza nedenfor?

Man ser ikke fly eller flyvraket i hullet i tårnet, verken i video eller på bilder.

Selfølgelig så ser man ingen fly i hullene, enten i tårnet eller på gaten nedenfor, fordi det var ingen reelle fly.

Vi forventer en kraftig oppbremsing når flyet smuldrer opp for å passe inne i det 60 fot stor hullet (Nord Tårnet, Flight 11) og 35 fot med plass (Sør Tårnet. Flight 175) fra omkretsen til den sentrale stålkjernen. I steden, i videoene, begge flyene går inn i Tårnene mot de fysiske lovene

Les hele artikkelen her.

 

 

2 april 2016 - Brussel – var det falsk flagg?

Artikkelen kan leses her.

Etter terroraksjonene i Paris og Brussel har en del skribenter hevdet at dette må dreie seg om falsk-flagg-aksjoner. Hva er en «falsk flagg»-aksjon og hva er det eventuelt som skulle tale for at det er dette det dreier seg om her? Det som i hvert fall er tilfelle er at vi ikke har fått vite den fulle sannheten, og at etterretningstjenestene har vært godt informert om terrornettverket og planene deres.

Hva er falsk flagg?

En falsk flagg-aksjon er en operasjon som er utført slik at den skal se ut som om den er utført av personer, grupper eller nasjoner som er noen andre enn dem som faktisk planla og gjennomførte dem.

Dette er en form for militær og paramilitær taktikk som er blitt brukt mange ganger opp gjennom historien. Da Sverige var en stormakt ble en svensk avdeling iført russiske uniformer for deretter å angripe en svensk utpost på den svensk-russiske grensa. Dette gjorde at kong Gustav 3. fikk overbevist riksdagen om å gå til krig mot Russland i 1788.

Japan brukte en tilsvarende taktikk i den såkalte Mukden-episoden for å utløse en krig som førte til invasjonen av og okkupasjonen av Mandsjuria i 1931–32. Den gangen var det en hemmelig japansk sprengning av jernbanelinja til et japanskeid selskap i Mukden (Shenyang) som skulle se ut som om den var blitt utført av kineserne. Dette brukte det japanske keiserdømmet som påskudd for å gå til krig.

Riksdagsbrannen i Berlin i 1933 var en annen berømt falsk flagg-aksjon. Riksdagen ble satt i brann, kommunistpartiet, som var det sterkeste opposisjonspartiet mot Hitler, ble beskyldt for brannstiftelsen. Dette ga Adolf Hitler påskudd til å innføre unntakslover og forby Det tyske kommunistpartiet. Med kommunistene, og deriblant deres riksdagsmedlemmer, i fengsel, hadde nazipartiet flertall, og Hitler kunne konsolidere sin makt.

At falsk flagg derfor kan være en effektiv taktikk for å oppnå noe man ellers ikke kan få til, kan det derfor ikke være tvil om.

Italias historie fra 1970- og 1980-tallet er full av slike tilfeller, der fascistgrupper i nær tilknytning til de hemmelige tjenestene utførte terroraksjoner som skulle se ut som om det ble utført av ytre venstre. Det er vel neppe noen tvil om at Brigate Rosse var tungt infiltrert av italiensk og amerikansk etterretning.

Jeg har sjøl påvist at nederlandsk etterretning på 1970-tallet opprettet et helt lite ml-parti der flertallet av sentralkomiteen og flertallet av medlemmene var etterretningsagenter. Så dette spillet har pågått lenge og i svært mange forskjellige former.

Hva så med Paris og Brussel?

Ved terroraksjonene i Paris november 2015 og i Brussel i mars 2016 var det Den islamske staten som påtok seg ansvaret. Ved Charlie Hebdo-massakren var det Al Qaida på den arabiske halvøya (AQAP) som påtok seg ansvaret. Men flere skribenter har hevdet at dette må ha vært en falsk-flagg-aksjon, siden de var så profesjonelt utført og fordi timing, gjennomføring og etterspill tyder på at det ikke kan ha vært forvirrede amatører som sto bak.

Nå har det seg slik med falsk-flagg-aksjoner at det nettopp er vanskelig umiddelbart å skjønne at det dreier seg om et forfalsket angrep. (Riksdagsbrannen i 1933 er et godt eksempel. Der er det fortsatt uklarheter om enkelte deler av begivenhetene, enda ansvaret synes å være helt åpenbart.) Derfor er det som oftest vanskelig å avvise en teori om falsk flagg. Det kan jo ikke gjøres a priori, men bare på grunnlag av fakta. Og fakta er det ofte så som så med i slike tilfeller.

Konsekvent inkompetanse eller?

Etter terroraksjonene i Paris og Brussel er det kommet fram en serie med opplysninger om hvordan terroristene uten problemer har flydd på kryss og tvers gjennom Europa, til tross for at de sto på terrorlistene. De har infiltrert flyplassen i Brussel og har bygd et omfattende terrornettverk rett under nesene til de hemmelige tjenestene.

I en artikkel i The New York Times med tittelen How ISIS Built the Machinery of Terror Under Europe’s Gaze blir det lagt fram en del detaljer om hvordan dette har skjedd.

I likhet med aktor Van Wymersch har europeiske myndigheter systematisk bagatellisert og prøvd å bortforklare terrornettverket og terrorplanene. NYT viser til et videobudskap fra IS-talsmannen Abu Muhammad al-Adnani i 2014, der han varslet terroren i Europa:

Planene har vært kjent, ideologien har vært kjent, bakmennene i oljediktaturene og Tyrkia har vært kjent, og til tider har også sikkerhetstjeneste hatt nøyaktige inromasjoner om terroraksjonene på forhånd. Den israelske dagsavisa Ha’aretz skriver på sine nettsider:

Det drepes massevis av mennesker i europeiske hovedsteder. Dette gjøres av kjente terrorister og ett terrornettverk som etterretningstjenestene har ganske god oversikt over. Og de lykkes gang på gang. Jeg spurte retorisk om dette skyldes konsekvent inkompetanse. Men all sannsynlighet taler for at svaret på det spørsmålet er nei.

Hva er hensikten?

Slik situasjonen er i Europa kan man jo tenke seg at krefter på ytterste høyre fløy, for eksempel med forbindelser til de hemmelige tjenestene, ønsker å utføre aksjoner som kan sette den store muslimske minoriteten i et negativt lys eller stimulere til konfrontasjoner mellom majoritetsbefolkninga og muslimene. Det ville ha vært falsk flagg. Dette er jo ikke noe utenkelig scenario.

Men i motsetning til i Sverige i 1788, i Kina i 1931 og Tyskland i 1933 har jo de antatt skyldige påtatt seg ansvaret, så da blir jo logikken helt annerledes. Det er jihadister som sprenger og dreper i islams navn, altså under eget flagg.

Det leder oss til å stille spørsmålene: Hva er egentlig AQAP? Og ikke minst: Hva er Den islamske staten? Kan de være produkter av etterretningstjenestens manipulasjoner? Og det er spørsmål som ikke så lett kan avvises.

Det er ingen tvil om at både USA og Saudi Arabia har spilt helt avgjørende roller for framveksten av jihadistgrupper som al Qaida og IS. Dette går tilbake til krigen i Afghanistan der både USA og Saudi Arabia trente opp og finansierte islamistiske mujahedin, og at mange av lederne har vært reine agenter for USA og Saudi Arabia.

Det kan jo være at etterretningsorganisasjonene har mistet kontrollen over de monstrene de har skapt, og at disse nå handler mer eller mindre på egen hånd.

Det vil antakelig ta mange år før vi får vite sannheten om dette spillet.

Hvis vi bare ser på Den islamske staten, så virker den spesielt mistenkelig. Den oppsto nesten ut av intet og består av leiesoldater fra hele verden. Nesten ut av en klar blå himmel lyktes den i å erobre store områder av Irak og Syria, til det punkt at jihadistene kom rullende inn i Mosul i en kolonne av flunkende nye Toyotaer, som enhver overvåkingssatellitt ville har sporet øyeblikkelig. Hvis noe i denne verden er et konstrukt av etterretningsorganisasjoners manipulasjoner, så er Den islamske staten en soleklar kandidat.

Det har etter hvert blitt klart at mye av kaderen og de fremste lederne i IS har bakgrunn i irakisk militærvesen fra Saddam Husseins tid. Men det forhindrer ikke at den også er tungt infiltrert av saudiarabisk og tyrkisk militær- og etterretningsvesen. Til tider framstår IS som om den er en spesialkommando nettopp av den tyrkiske og den saudiarabiske hæren. Det vil forklare hvor IS er så velutstyrt og så oppdatert både på teknologi og våpen, og hvorfor den kan gjennomgå mange metamorfoser, slik at den kan oppstå snart her og snart der og så plutselig omgruppere fra Syria til Libya. Og kong Abdullah av Jordan sa jo også nylig til politikere i USA at «Tyrkia sender terrorister til Europa.»

Det produktive spørsmålet blir derfor ikke om Den islamske staten har utført terroraksjoner som Den islamske staten sjøl har tatt ansvaret for. Det produktive spørsmålet er: Hva er forbindelsene mellom Den islamske staten og de ulike hemmelige tjenestene? Og ikke minst: Hva er forbindelsen mellom IS og Tyrkia/Saudi Arabia i dag? Og hvor tett jobber de amerikanske etterretningstjenestene med sine kolleger i Ankara og Riyadh med dette?

Og hvis det så er IS som er det falske flagget, hvem er så tjent med det? Cui bono?, som den romerske konsulen og dommeren Lucius Cassius skal ha sagt i flere av sine dommer (Hvem tjener på det?)

Dette kan foreløpig best besvares med noen motspørsmål: Hvem er tjent med å skape kaos i Midtøsten? Hvem tjener på å skape kaos i Europa? Hvem er tjent med å sette folkegrupper opp mot hverandre? Hvem er tjent med den raske innføringa av politistaten som vi er vitne til i Europa?

 

 

1 april 2016 - 50 IS-sympatisører jobber på Brussel lufthavn

Artikkelen kan leses her.

Den belgiske avisa De Standaard skriver:

Dette føyer seg inn i den økende skandalen som rulles opp i etterkant av terroraksjonene. Den israelske dagsavisa Ha’aretz skriver på sine nettsider:

Hvis vi skal tro disse informasjonene, så har sikkerhetstjenestene altså visst på forhånd hvor og når terrorangrepene skulle skje. De har visst om gjerningsmennene, som dessuten har reist problemfritt fram og tilbake gjennom Europa, og de har sett gjennom fingrene med at IS-sympatisører er djupt inflitrert i hovedflyplassen til EU-hovedstaden.

Det er ytterst vanskelig å tro at dette bare skyldes dumhet og inkompetanse, sjøl om slikt også finnes. Hva er egentlig forholdet mellom de hemmelige tjenestene i Europa og jihadistene? De europeiske stormaktene og USA har jo de facto vært med på å skape jihadisthærene i Syria, men går samarbeidet lenger enn det?

Falske flagg i Norge?

Ja, jeg tror at det finnes Falsk flagg operasjoner via myndigheter og Eliten, usynnelig for den vanlige mannen i gata, her i Norge. Eks. så er det såkalte selvmordet til Ingeniør Jan Wiborg meget mystisk, og jeg antar at det er folk høyt på strå som kan manipulere både politikere, politi i Norge, og utenfor grensene, altså i Danmark. Og få det til å se ut som om mannen tok selvmord, mens det ser mistenkelig ut som ett mord. Kanskje ett bestillingsmord. Når da myndighetene er på en eller annen måte innblandet i dette, og så skylder de på andre ting, så er det en form for "falsk flagg". eller i det minste manipulering av fakta.

Vi kan også sette ett spørsmålstegn om media nå i det siste, som anklager Russland for å hacke Norge (når tror jeg nok de gjør det, men det er fryktelig dumt å anklage sånt i pressen), og så ønsker myndighetene mer kontroll over vår bredbåndstrafikk. Den synes jeg var billig, men kan også være ett falsk flagg operasjon.

Utøya

Jeg vet ikke hva som skjedde eks. på Utøya. Det er egentlig veldig merkelig at 1 person drepte hele 77 mennesker. Det virker usannsyneligvis, og kan isåfall bare sammenlignes med Trosheltene i Den Gamle pakt, når Gud var med de, så kunne 1 jage faktiske en hel hær.

Ulike tanker rundt det:

1) Jeg var i Danmark da terroren skjedde. Da jeg kom hjem fra ferien, så leste jeg om alt jeg kom over. Jeg husker at jeg leste en artikkel i muligens Aftenposten eventuelt VG, om at naboer til det stedet der han lagde bomben, hadde observert at Anders Breivik hadde kommet gående med flere skumle mennesker. Dette har da aldri blitt pratet noe mer om. Den offisielle konklusjonene: Han var alene! Så hva da med artikkelen?

2) Jeg så intervjuvet med stefaren til Anders Breivik, fra Thailand. Han ønsket å være anonym. Men jeg skjønte at han var glad i han Anders. Og han sa at Anders hadde 12 tommeltotter, når han skulle gjøre noe praktisk. Og han kunne ikke forstå at Anders hadde klart å gjøre alt dette alene.

3)  videon under er ett intervjuv med mennesker som var på Utøya, og fortalte at de hadde hørt flere skudd. Han mente også at den ene skikkelsen han hadde kommet bort i, snakket dialekt. Noe ikke Anders gjorde. I følge Nyhetsspeilet, så hadde NRK filmet fra ett helikopter over øya, mens skytingen pågikk. Men uten å ense det, så hadde de flimet en av skyterne, og zoomer man denne inn, så hadde han en annerledes hårfrisyre enn hva Anders hadde (se bildet over).

Klart! Informasjonen kan være feil. Men jeg har lært meg at man alltid skal våge å stille spørsmål, spesielt det som alle aviser (og rettssystemet) anser som den hele og fulle sannheten.

Norway Terror Attacks a False Flag: More Than One Shooter on Island; Oslo Police Drilled Bomb Blasts; Was It NATO’s Revenge for Norway’s Decision to Stop Bombing Libya?

by Webster G. Tarpley, Ph.D.
TARPLEY.net

Washington DC, July 24, 2011 – The tragic terror attacks in Norway display a number of the telltale signs of a false flag provocation. It is reported that, although the world media are attempting to focus on Anders Behring Breivik as a lone assassin in the tradition of Lee Harvey Oswald, many eyewitnesses agree that a second shooter was active in the massacre at the Utøya summer youth camp outside of Oslo. It has also come to light that a special police unit had conducted drills or exercises near the opera house in downtown Oslo which involved the detonation of bombs during 2010– exactly what caused the bloodshed a few hundred meters away this Friday. Further research reveals that United States intelligence agencies had been conducting a large-scale program of recruiting retired Norwegian police officers with the alleged purpose of conducting surveillance inside the country. This program, known as SIMAS Surveillance Detection Units, provided a perfect vehicle for the penetration and subversion of the Norwegian police by NATO.

A motive for the attack is also present: as part of its attempt to mount an independent foreign policy, including the imminent diplomatic recognition of a Palestinian state as part of a general rapprochement with the Arab world, Norway was leading the smaller NATO states in dropping out of the imperialist aggressor coalition currently bombing Libya. Norway was scheduled to stop all bombing and other sorties against the Gaddafi forces as out of August 1 at the latest.

Finally, the CIA limited hangout operation known as Wikileaks has already furnished a prefabricated off-the-shelf case for incompetence and malfeasance against the current Norwegian government that is doing all these things – in the form of a series of real or doctored dispatches which document the alleged negligence of this government in dealing with the terrorist threat, all in the view of US State Department officials.

VG of Oslo: “Several” Eyewitnesses Say there were Two Shooters on the Island

As noted, world press and media of the Anglo-American school have immediately battened onto Breivik as an archetypal lone assassin cast in the mold of Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan, and so many others. The problem for the terror mythographs is that , in most of these cases, there is credible to overwhelming evidence that these figures could not have acted alone. Among more recent loan assassins, Breivik could be compared to Major Nidal Hasan of Fort Hood, Texas, whose shooting spree dates back to November 2009. Hasan is accused of having killed seven people. At the time, it was considered remarkable that Hasan had managed to kill so many armed soldiers on the military base. But early reports suggested that there were one or two other shooters in addition to Hasan. As usually happens, these extra shooters were soon expunged from the hegemonic media narrative.1

Les hele innlegget her.

Flere enn 1 skyter på Utøya?