25 januar 2017 - å falle fra troen

Bildet over: Torkil Åmland, tidligere i Levende Ord, og vår Minister Sylvi Listhaug

Nå vet jeg ikke om statssekretær Torkil Åmland har falt fra troen, men sannsynligvis, ettersom han tar avstand fra sin "radikale" fortid og denne boken han selv har skrevet:

Reformasjon - Guds plan for Norge

 Nå kan jeg jo forstå at han forkaster det Levende Ord og Envald Flåten sto for - fordi det var mye usunnheter blandet sammen med det ekte. En dårlig miks med andre ord. Men boken virker ok, av det lille jeg har sett.

Sylvi Listhaug kaller seg selv kristen, men som så mange som kaller seg kristne, så (tror jeg) at hun forstår lite av de åndelige dybdene.

Les hele artikkelen her.

Det store frafall

Det finnes mange ting som vil oppfylles i endens tid.

Og ettersom tegnene viser at det kan være snakk om at Herren henter sin menighet hjem temmelig snart (kanskje i løpet av noen få år), så er det interessant å se hva som skjer før en eventuell bortrykkelse. Og en ting snakker bibelen om, at det vil skjer ett frafall fra troen. Dvs. man prater om Jesus, man kaller seg kristen, og man kan til og med be i tunger og be for syke, samtidig som man ikke lever som man skal i det private. Man sier masse kristelige ting, samtidig som hjertet er langt fra Jesus.

Vi kan lese her i 2 Tessalonikerne hva Paulus sier om endetidens hendelser:

"Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken:  La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet."

Nøkkelord: 1. "Jesu kristi komme og det av vi skal samles hos ham". Dette er da snakk om Bortrykkelsen. 2. "Bli ikke skremt" man skal vandre i frykt. 3. "Herrens dag" er en dag med mørke og dom, Amos 5:18.

Videre: "La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn."

Nøkkelord: 1. Frafallet må komme 2. og den lovløse, han vi kaller Antikrist, må komme.

Så ett tegn i tiden er ett frafall fra sann og ekte tro og at den lovløse viser seg. Da nærmer vi oss tiden for Jesu gjenkomst.

Jeg mener at vi er i de tidene, men frafallet har vel ikke helt ordentelig vist seg enda, ettersom det finnes ofte en sammenblanding av det ekte og det uekte. Men en dag vill det skje ting som kommer til å skille geitene fra fårene, Matt 25:31-46.

Om man leser i Åpenbaringsboken om de 7 menighetene, så omhandler det en korreks og omvendelse og oppmuntring til alle menighetene, rett før Herrens dag.

Kanskje vi nå nærmer oss de dagene ganske raskt? Frafallet vill kjennetegnes i ved at en god del kristne ikke lengre ønsker å følge Jesus, når de ser at det er en pris å betale for sin tro. De som følger Jesus uansett hvilket pris de må betale, de er Herrens sanne barn.