23 sept 2015 - Er menighetene i dag preget av konfliktskyhet?

Artikkelen er hentet her.

Paulus som skrev til Timoteus: ”Men unngå tåpelige og barnslige diskusjoner, for du vet at de fører til strid.  Og en Herrens tjener skal ikke stride, men være mild mot alle, i stand til å undervise, tålmodig,  og i ydmykhet irettesette dem som står imot, om Gud likevel vil gi dem omvendelse til sannhetens erkjennelse.” (2.Tim.2,23-25) Dette ordet illustrer en viktig side for oss som Herrens tjenere, men vi kan ikke bygge vår forståelse på kun ett vers fra Bibelen. 

Jeg kom ikke for å bringe fred, men sverd. (Matt. 10,34)
Mange tror at Jesus kom med fred. Ikke minst etter at de har lest i Bergprekenen i Matt. 5, 9 som sier: ”Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.” De tenker også på juleevangeliet som vi hører hver julekveld fra Luk. 2, 14: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i.” Andre bibeloversettelser sier: ”blant mennesker som har Guds velbehag.”  Bibelen forklarer heldigvis seg selv, og det står også: ”Summen av ditt Ord er sannhet”.(Salme 119, 160) Jesus kom for å forlike mennesker med Gud. Mennesket var under Guds vrede, var Guds fiende, men Jesus kom for å åpne muligheten for mennesker til å bli Guds venner gjennom hans forsoningsverk på Golgata. 

Fred med Gud er krigserklæring mot djevelen.
Jeg opplever noen ganger at kristne ledere er så opptatt av fred og dialog, at de prøver å få fred med djevelen. Men djevelen og hans engler og demoner er og blir Guds fiender, og helvete er gjort klart for dem. De som ikke tar imot Jesus som Herre blir kastet der sammen med dem. Jesus forklarte disiplene sine siste kvelden han var med dem i Joh. 15, 19: ”Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere.” Det naturlige for oss som følger Jesus er å bli hatet av verden, derfor skal vi på ingen måte søke fred med verden eller andre religioner. Bibelen sier i Jak. 4,4: ”Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.” Jesus sa selv: ”Ve dere når alle taler vel om dere. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene.”

Jesus skapte splittelse.
Jesus skapte strid og splittelse blant folket. Joh. 7,43 sier: ”Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham.” og i Joh. 10, 19 står det: ”Nå ble det igjen splittelse . . . på grunn av ham.” Om vi ser på vekkelsenes historie fra Luther og utover, så skapte alle vekkelsene stor strid og splittelser. Når Gud kommer med sitt ord, så skjærer det dypt i menneskene slik Hebr. 4, 12-13 sier: ”Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.” Det vil alltid finnes kristne som er frafalne i sitt hjerte, gode religiøse mennesker, som hater når Guds Ord åpenbares, og Guds klare ord vil også skape hat blant verdens mennesker som ikke ønsker å omvende seg. Da må Guds Ord gjøre sitt verk, og vi må ikke prøve å lage menneskelige fredsordninger som kan tilfredsstille alle. Da dør Guds ild. Derfor sier Jesus klart i Luk. 12, 51-53: ”Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: tre mot to og to mot tre, far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.” 

Må være partier blant dere så det ekte kan bli åpenbart.
Også Paulus som advarer mot partier andre steder, erklærer til Korintermenigheten i 1. Kor. 11, 19: ”For det må vel være oppsplitting i grupper blant dere, så det kan bli klart hvem som holder mål.” Vi må vokte oss fra å bli så fokusert på enhet at vi går på akkord med sannheten og Åndens frukter. Det er ikke gavene som beviser ekthet, for Jesus sa at det skulle være personer som både helbredet, profeterte og kastet ut demoner på dommens dag, men som ble stående utenfor. Det var Åndens frukter som Jesus sa skulle avsløre det ekte.

En lammende konfliktskyhet har lagt seg over norsk kristenhet.
Jeg tror at en av de største hindringene for vekkelse og innhøstning i dette landet er frykten for å ikke være likt, ikke være politisk korrekt, kanskje tråkke noen på tåen, eller å gjøre noen sint eller skremt. Jesus og de første kristne hadde store konflikter, og da Stefanus talte står det i Apost. 7, 54: ”Da de hørte dette, ble de så rasende at de skar tenner mot ham” og det endte med at de steinet ham. Da Fredrik Franson hadde vekkelse i Misjonshuset i Ålesund jaget de ham ut av byen mens de kastet stein etter ham. Det var da han gikk opp på en stor stein like utenfor byen og ropte mot mobben: ”Slik dere jager meg ut av byen i dag skal dere selv måtte rømme ut av byen.” Og det gikk bokstavelig i oppfyllelse noen år etter da bybrannen kom i 1904. Kan menigheter og kristne i Norge i dag tåle en slik konflikt, eller tror vi at verden og de religiøse er blitt så mye bedre i dag enn på Hauges tid, Fransons tid eller Stefanus tid. Langt derifra – det er heller verre. Det er på tide å bli løst fra den lammende konfliktskyheten som knebler Guds forsamling og tørre å tale frimodig slik Hallesby gjorde det om helvete og fikk store deler av folket mot seg! 

Guds levende kirke, skal ikke kunne bli overvunnet av Dødsriket

Når en menighet er levende, dvs at de lever i den kallelsen de har fått, virker med den og bærer frukt som er til behag for Gud, så kan ikke denne verden ødelegge den på noen måte.

Dette er ett løfte: 

"«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»  Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»  Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.  Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» " Matteus 16:15-19.

Katolske kirken har tilranet seg denne åpenbaringen og tror det dreier seg om sin kirke i Rom, når sannheten er at Rom har mange martyrers (kristne og hellige) blod over sin hender. Les mer om den katolske kirken her.

Selv om det kan se sånn ut, så omhandler det egentlig ikke Peter som person. Men omhandler den åpenbaring han fikk fra Far i himmelen, Gud skaperen. Så menigheten må ha ett fundament, og det omhander den sanne åpenbaringen om Jesus Kristus Guds Sønn. Om man ikke har det, eller lever i det, så er det IKKE guds sanne menighet, uansett om det skjer under og mirakler der i Jesu navn.

Og ett løfte vedrørende den åpenbaringen er at dødsrikets porter ikke skulle få makt over den, dvs. dine forsamlingsmedlemmer lever ikke i frafall eller død, fordi Sannheten og Guds kraft får virke i din menighet. Og det menigheten binder og løser her nede på jorden, skal også være løst og bundet i himmelen. Dvs. Guds levende menighet sprer liv utover området der de er satt.

Unntaket fra dette, kan leses nærmere i Åpenbaringsboken 2 og 3, om de 7 ulike menigheter. Når eks. lysestaken som er satt i menigheten er brent ut, så finnes det ikke lengre liv i menigheten, og den dør ut til ett slags sosialt system eller noe lignende.

Også i Judas brev står det mange advarsler om falske kristne, som faktisk kan ødelegge hele menigheten, om man ikke er på vakt.

En advarsel til alle kristne - ett vittnesbyrd fra Steve Hill

Steve Hill er en gudsmann som er blitt brukt i den mektige Pensacola vekkelsen. Kirken lå opprinnelige i ett red-light distrikt, dvs ett strøk med prostituerte. Da vekkelsen var som det meste, så ble strøket tømt for disse damene, og en god del av dem fant veien til vekkelsen og ble med i bønnegrupper. Kriminelle som det ikke fantes håp for, fikk en ny sjanse av Jesus. Millioner mennesker var innom denne lille kirken i løpet av de 5 årene vekkelsen varte.

En oversettelse av Steve Hills profetiske varsel

Steve Hill: - Åndelig snøskred som kan ta livet av millioner

Dette kommer til deg fra en mann som nettopp har gått gjennom dødsskyggens dal.

Etter å ha vært nær å gå inn i evigheten for bare en kort stund siden ...har alt blitt klarere.Jeg kan høre Han hviske.Uforminsket lydighet har blitt mitt mandat.Det er derfor jeg skriver dette ordet fra Herren.

For noen dager siden, etter god kvalitetstid med Jesus, ble jeg overrasket av en alarmerende visjon.Jeg så et massivt majestetisk fjell dekket i glinsende snø.Det minnet meg om Matterhorn i de sveitsiske alper.Dets topper var glitrende hvite og jeg ble overrasket av Guds fokus på detaljene.Det var så realistisk at jeg ønsket å gå på ski!Men jeg følte at det var noemerDenHellige Åndvar i ferd med å avsløre.Idet jeg lukket øynene, var jeg i etfantastiskvinterland med tusenvis av travle ferierende.Ski-hytter,leiligheter, hoteller og andre hyttervar i full kapasitet på dette populære feriestedet.

Dag ble raskt til kveld mens skiløpere, snowboardere og sportsentusiaster holdt på med sitt. Forventningene vokste da snøen begynte å falle.Mens alle gikk til sengs var forventningen at morgendagen vil bli en dag av ren nytelseibakker med nysnø. For en ivrig skiløper, er gleden av å være den første til å stå på ny snø som en drøm som går i oppfyllelse.

Gjennom hele natten, falt mengder av ny snø i bakken.Den nattligeskipatruljen ble satt i full beredskap.Deres oppgave var klar.Med stor fare for dødelige snøskred inntok de sine poster.

Jeg begynte å gråte mens visjonen fortsatte og jeg så dens åndelige betydning.

Skipatruljen opererte som en godt trent tropp.Noen var i helikoptre med små bomber, andre på snøscootere lastet med håndholdte sprenglegemer.Det som så ut til være enstrategisk gruppemedskarpskyttereble utplassert på basen,og demanøvrerteanti-tank våpen rettet mot snødekte topper.De skjøt sine våpen på strategiske punkter i "snøskred-sonen" for å tvinge frem snøskred før snøen nådde til en livstruende dybde.Dersom mengder av tung, tett snø på toppen av lettere snøikke blir tatt hånd om, vil den lett rasened meden utroligfart ogstyrke,ogkan resultere i enorme skader og tap av liv.

Herren begynte å tale.Jeg skalv.Den ferske nysnøenrepresenterte denfalske lærensom stadig faller på ørene av Kristi legeme.Det har vært, og er, et tungt snøfall.Skiløperne representertetroende og ikke-troende,som stolte påferiestedetfor en trygg og minnerik opplevelse.Som kristne har vi blitt advart om å være edrueog årvåkne(1 Peter 5:8).Imidlertid har den nåværende, fryktinngytende lære dullet mange inn i en dypere søvn.

De lag på lag av snø har stadig dekket til den solide,tradisjonelle sannheten om Kristus.Sannheten er at tåpelig undervisning i disse dager vil bli så moderne [populært]slik at selv de mest dedikerte troende kan bli bedratt (Matt. 24:24).Det skjer foran øynene våre.En åndelig leder sa her om dagen: "Dere er gammeldagse hellighetsfolk, vi er moderne nådefolk.Du lever i bundethet mens vi kan gjøre hva vi vil.»

Hyrder og lærere over hele verden har falt forkjetterske læresetninger,inkludert universell forsoning,guddommeliggjøringav mennesket, de utfordrer gyldigheten av Guds Ord, inkludert hans dommer,og fjerner til og medenhver grense og hevder at Hans utrolige nåde innebærer "utrolig frihet".Du står fritt til å leve etter dine egnelyster.Høres det kjent ut?"De hadde ingen konge og gjorde det som var rett i egne øyne" (Dommerne 17:6).Disse populære selvutnevnte pastorer dekker disse "bakkene" og vil bli holdt ansvarlig formillioner av menneskersåndelige død.

Akkurat som skipatruljen gjorde i denne visjonen, må de som er klar over hva som skjergjøre raske og nøyaktige handlinger.Dereskrigføringsvåpenmå være rettet mot toppene og «snøskredterreng» for å jage løgnene.Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere må være villig til å slippe åndelige bomber,avfyreanti-kjetteri raketter, og selv kjøre inn i faresonen bevæpnet med eksplosiv sannhet og konfrontere dette potensielle snøskred.Generalene i denne generasjonen må forlate baktroppene og sette sine år med erfaring inn vedfrontlinjene.

Venn, jeg vil ydmykt oppfordre deg til å akte på denne visjonen og ta den for Herrens åsyn.Jeg har skrevet det akkurat som det ble gitt.Mitt ansvar er å dele med Kristi legeme hans ord til meg.Ørene som hører og hendene som adlyder er utenformin kontroll.Dette er ikke bareSteve Hillsomforteller en historie.Det meste av det Herren deler med meg er personlig og forblir i mitt hjerte.Men jeg tror oppriktig at dette er en advarsel for tiden vi lever i.

Satan holder på å snø ned kristne, men det kan bli stoppet. I visjonen hørte jeg eksplosjoner.Jeg så dedikerte kristne soldater som desperat gjorde hva som helst som var nødvendig for å stoppe dette snøskred før ødeleggelsen skjedde.En av de mektigste våpen vi besitter for å bekjempe dette snøskred er tungen.La Gud sette din tunge i brann ved å forkynne ALLE ordene i rødt.Hvis vi iverksetter tiltaknåvil resultatet blir en nedriving av falsk lære og tilbake er et lag av solid, Gudgitt, bibelsk undervisning som vil redde de fortapte, helbrede de syke og styrke kristne til å gjøre det sanne tjenestens arbeid."