Herrens dag, hva er da det?

Følgende står i Amos 5:

"Ve dere som lengter etter Herrens dag!
          Hva vil dere med Herrens dag?
          Den er mørke og ikke lys.
          
   
 Den ligner en mann
          som flykter fra løven og treffer på bjørnen.
          Og når han kommer hjem og støtter hånden mot veggen,
          biter slangen ham.
          
    Ja, mørk er Herrens dag og ikke lys,
          dyster og uten lysskjær."

Herrens dag er en dommens dag. En dag hvor han går i rette med synden. Og første gang Herrens dag forekommer, ifølge bibelen så står den i Profeten Jesaja 13:6ff (som levde ca år 750 f.kr):

Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær; den kommer som en ødeleggelse fra den Allmektige.   Derfor blir alle hender slappe og hvert menneskehjerte smelter.  Og de forferdes; veer og smerter griper dem, som den fødende kvinne vrir de sig; fulle av redsel ser de på hverandre, deres ansikter blusser som ildsluer.   Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å gjøre jorden til en ørk og utslette dens syndere;  for himmelens stjerner og dens strålende stjernebilleder skal ikke la sitt lys skinne; solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke."

Det finnes alltid tider hvor Herren utfører dom, når synden blir stor nok. Jeg tenker da på Sodoma og Gomorra og det slektet som levde på Noahs tid.

Herrens dag, den verste tiden i menneskenes historie

Men det finnes en dag som kommer til å være verre enn de alle. Jesus sier det sånn:

" for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli.  Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet." Matt 24

Det her er snakk om endens tid, eller perioden i Johannes Åpenbaring. Muligens, om jeg skjønner skriften rett, så er det snakk om en periode på 3,5 år.

Daniels profeti om de 7 årene

I Daniel 12 står det "På den tid skal Mikael,
        den store fyrsten, stå fram,
        han som verner dine landsmenn.
        Det skal komme en trengselstid
        som det ikke har vært maken til
        helt siden folkeslag oppstod.
        Men på den tid skal ditt folk bli frelst,
        alle som er skrevet opp i boken."

Lengre ned i Daniel 12 står det også:

" Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager. Salig er den som venter og når fram til 1335 dager.  Men gå du din ende i møte!"

Dette er ganske nøyaktig 3,5 år. Ødeleggende styggedom, kan være fra den dagen Israels tempel i Jerusalem igjen blir bygd opp, for så at alle ofringene opphører og Antikrist vill proklamere seg som Gud i tempelet. Da kommer den verste tiden noensinne. 

Bibelen sier det sånn " I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
          etter en halv uke gjør han slutt
          på slaktoffer og grødeoffer.
          På motbydelighetens vinger
          kommer han som ødelegger,
          helt til utslettelsen som er fastsatt,
          strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Dette er ett profetisk ord i Daniel 9, om den siste årsuken (7 årene) i menneskens historie, før Jesus kommer og danner ett nytt rike som Han vill styre i 1000 år.

Antikrist

Han ska stadfeste en pakt med de mange, dvs antikrist kommer antagligvis å slutte en freds-kontrakt med mange, og det viktigste, med Israel, Men etter halv gått løp, 3,5 år, så bryter han pakten, og vill tvinge jødene til å slutte å ofre i sitt tempel. Ett forbilde på fremtidens antikrist, er Antiokus Epifanes som virket med sin ødeleggende styggedom ca 170 f.kr til ca 164, da han døde). Han satte opp en fremmed Gud i tempelet, dvs en statue av Zeus, og ofret Grist på templets alter (gris ble regnet som uhellig/urent dyr i den Jødiske tro). Les også om Epifanes her.

En forferdelig dag

Om du ser på David Jones syn under her, så vill du forstå at dette er en forferdelig dag. Gud lar all den synden og elendigheten menneskene har gjort, komme tilbake på dem selv. 

Åpenbaringsboken sier det sånn:

 Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det blev et stort jordskjelv, og solen blev sort som en hårsekk, og hele månen blev som blod,  og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind. 

 Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver ø blev flyttet fra sitt sted.  Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellem berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?

 

Herrens dag

Dette er en mann som fikk 2 syn om Herrens dag, og det var så skremmende at den slo han helt ut. Selv når han var frelst og åndsfylt, når han så Herrens dag 2 gang, så måtte han omvende seg. Dette er ett sterkt vittnesbyrd.