22 februar 2018 - Muslimer uten kunnskap om sin egen tro

Jeg har en jobb, hvor jeg ofte jobber sammen muslimer, fra ulike land - som Albania, Afghanistan, Kosovo, fra Midtøsten og noen fra bla Somalia. Nå har jeg ikke diskutert med de fra Somalia. Men jeg har diskutert med alle de andre. Og det var endel visse fellesnevnere som disse hadde:

- De nektet for at det står i Koranen at man skal drepe de vantro og jødene.

- to av de mener at det bare er grupper som utfører terror - men har ingenting med den ekte muslimske troen å gjøre


- en mener at det ikke er noen splittelse mellom Sunni og Shia - selv om det kan være områder i muslimske land hvor det ikke er noen spenninger mellom de - så er det likevel i hovedsak en splittelse i lære og praksis - og Iran glemmer ikke hvordan Sunni behandlet deres hovedmentor Ali - fetter og svigersønn av Muhammed.


- En mente at Israel hadde opprettet eller støttet IS - de fleste var også negativ til Israel


- En mente at Muhammed ikke var en hærfører (og var veldig skeptisk til den informasjonen jeg ga) mens en annen visste veldig godt at han var nettopp det. 


- En fornektet Obamas muslimske tro - selv om jeg nevnte at familien til Obama hadde gått ut og sagt nettopp at han var en Shia muslim.


- De fornektet alle at Muhammed var en drapsmann, som fikk hodene til å rulle - der han og hans styre gikk frem.


- En var skråsikker på at Muhammed bare hadde 2 koner.


Til slutt mistet jeg tålmodighet med den siste jeg diskuterte med - og sa at dere muslimer har ett stort problem - dere forstår ikke selv hva dere tror på - eller hva slags religion dere følger.

Jeg merket at de fleste muslimer var ikke tørste på kunnskap - eller for å finne ut hva muslimsk tro egentlig er (og jeg merket en skeptiskhet mot Europeisk (eller andre vantro) historikere angående Islam). 

I Iran og mange andre steder i Midtøsten, så fornekter presteskapet (og ofte folket) Holocaust, enda det er noe av det meste dokumenterte hendelsen som finnes. Men de fleste aner ingenting eller tror det er en jødisk skrøne. Og flere mener det er en europeisk løgn for å fremme Israel som stat. Det er også viktig å påpeke at historikere i Europa - i de fleste tilfeller - forsøker å være nøytrale i sin søk om hva som har skjedd i historien (eneste som har blitt noe manipulert de siste 30-40 årene - er sannheten om Israel - og at arabiske løgner har også kommet inn i leksikon og akedemia - selv det historikere mente før 70 tallet - har mye blitt manipulert), og de historikerne som våger å skrive noe om Islam - enten historisk eller nåtid eller om hva religionen handler om - må man anse som ærlige - ettersom de kan i det verste fall bli offer for terrorisme og dødstrusler.

Og kunnskapsbristen blant muslimer kan være skremmende. Fordi om en Imam får servere sin lære til intetanende muslimer - så har vi sett mange eksempler på at de kan radikaliseres. Og det kan gå temmelig raskt. Så raskt at ingen her i Vesten forstår forandringen - fra en snill mann - til en terrorist rett etter. Som teks. sjåføren i Nice - som drepte over 80 stykker. Han ble betegnet som en snill og grei fyr av naboene. Men det hindret ikke at han ble en Jihadist. 

Da jeg vokste opp på 80 tallet - så fikk vi mye lære og informasjon om hvordan unge mennesker ble lurt med inn i eks. nynazistiske bevegelser. Og jeg mener ganske sikkert - at denne manipulasjonen fra mange Imamer - er bygd på det samme. Og Ordene og måten de går frem på - er skremmende likt - etter hva jeg en gang lærte i Den Norske Skolen.

Jeg forsøkte å si til disse arbeidskollegaene at Koranen og Hadithene er de som gir næring til disse terroristene - men det ville ingen høre noe på eller tro på. Det var ingen av dem som har det minste tvil - om at deres religion var harmløs og at det var andre som utnyttet religionen - for å utføre terror og drap.

Koranens vers av hat og kjærlighet til krig

Derfor trenger vi først å se på hva Koranen egentlig sier:

Koranen 9:5
"Så når de forbudte(hellige) måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro(ikke-muslimer) hvor enn du finner dem, og ta dem til fange og omring dem og ligg i bakhold og lur dem i hver en krigsmetode(krigslist) , men hvis de omvender seg[underlegger seg] og ber regelmessige bønner[til Allah] og betaler skatt[til islam's veldedige formål], så er Allah barmhjertig og tilgivende".

Koranen 9:29
Bekjemp de som ikke tror på Allah inntil den siste dag, for de holder heller ikke forbudt det som er blitt forbudt av Allah og hans budbringer, og som heller ikke erkjenner religionens sannhet, selv om de er et folk av boken(Bibelen) [ Kristne og Jøder ] , før de betaler Jizya(skatt til muslimer) og føler seg kuet til å underlegge seg under islamsk[Sharia lover] styre(makt).

Koranen 2:193; eller [ her ];
"Og bekjemp dem intil det ikke er mer Fitnah ( ikke er mer vantro tro systemer - som betyr utrydding av [ikke muslimer] og alle våres tro systemer ) og inntil alle og enhver tilber Allah alene. Men viss disse avslutter[sin tilbedelse til andre tro systemer og underlegger seg Allah og dermed blir muslimer], skal det ikke være noe fiendskap, bortsett fra mot [ikke muslimer] og islamsk sharia lov brytere osv."

Koranen 8.65; eller [ her ];
"O profet[Muhammad]. Hiss opp de troende[muslimer] til kamp. Viss det er 20 trofaste[muslimer med tålmodighet og utholdenhet] blant dere, vil de beseire[overvinne] to hundre, viss dere er 100 trofaste[muslimer med tålmodighet og utholdenhet] blant dere, så vil disse beseire[overvinne] tusen [ikke muslimer], for dette er mennesker[ikke muslimer] uten intelligens[forståelse]."

Koranen 9:123; eller [ her ];
"O dere som tror[muslimer]. Bekjemp [ ikke muslimene] som er i nærheten av deg, og behandle dem strengt, og dere vet at Allah er med dem som frykter han."

Koranen 9:12 -14; eller [ her ]:
"Og viss de bryter sine løfter [til å tro på islam], og [dermed] håner din religion,så bekjemp[gå til krig] mot lederne av [ikke muslimene], og Allah vil straffe og ydmyke

dem i dere[muslimer's] hender, og gi dere[muslimer] seier over dem, og han vil gi dere helbrede sjelen til de som tror[på Allah].

Koranen 47:35:
"Så ikke bli bløte eller svake og be om fred når dere er overlegne eller sterke, og Allah er med dere og vil aldri frarøve deres belønning for deres handlinger".

Koranen 3:85:
Og den som ønsker å tilbe en annen ideologi[relgion] enn islam, skal aldri bli godtatt, og i livet etter døden skal han være en av  taperne.

Koranen 1.6 - 7;  >>> [ Se også Koranen 1.6 - 7 her ]
Vis oss den rette vei. Veien for de som du[Allah] har sjenket nåde[favorisert]. Ikke veien til de som fortjener vrede[sinne] slik som Jødene eller av dem som gikk seg vill, slik som de Kristne.

Koranen 5:51: eller [ her ];
"O du som tror ! ikke ta jødene og de kristne til venner, de er venner av hverandre, og de blant dere som tar dem som en venn, er garantert en blant dem ; Det er sikkert at Allah ikke leder det uberettigede folk.

Koranen 2.286; eller [ her ];
"....Du[Allah] er vår beskytter, så gi oss derfor seier over de vantro[ikke muslimske] nasjoner...."

(jeg vil også legge til - at mange oversettelser av Koranen til Europeisk språk - som for det meste er utført av Muslimer - ofte vanner ut enkelte skriftsteder - for å forsøke å ufarliggjøre Koranen for vestlige ører. En annen ting som kanskje er mindre kjent - er at Hadithene ofte legger en grunn for mange muslimers religiøse overbevisninger - som skal være beskrivelser fra Muhammeds samtid over Hans liv og lære).

Disse Koranversene sier jo litt om avskyen Islam har nettopp for de vantro (som er alle som ikke er muslimer) - og deres ønske om strid. Og derfor er jeg veldig overrasket over at de ikke vet hva grunnvollene til deres egen tro er. Og dessverre - denne forvirringen finnes blant millioner på millioner av muslimer. Mange ganger når de forsvarer Islam mot sånne forbrytere som IS - så sier de bare at dette ikke er Islam - og at Islam er fredens religion. Men som Bibelen sier: Man kjenner treet på fruktene. Overalt Islam får overtaket - så ødelegges minnene om den sivilisasjonen som var der - kirker gjøres om til moskeer - og de mindreverdige (som kristne og jøder og alle andre vantro) må betale skatt - og alt ettersom hvor fanatiske lederne er (hvor nær de lever å leve likt som Muhammed gjorde) - kan de mindreverdige også drepes - deres barn og koner kan selges som slaver, voldtas ol.

Muhammed og hans fredsavtale

For å vite hva slag religion man har med å gjøre - så må man også se på Muhammed. Han er tross alt det store forbildet for de fleste muslimer. Dette er da sakset fra Dagen:

Muhammed bruker fra første stund i sitt profetvirke vold og drap som en helt selvsagt strategi for å utbre den læren han forkynner. Og for å sikre sin egen maktbase.
Og det er som hærfører og maktpolitiker Muhammed er dyktigst og mest hensynsløs. Listen over massakre og nedslaktninger beordret og ledet av Muhammed er lang. Og full av groteske detaljer.
Den aller verste enkelthendelsen er massemordet på Medinas jødiske befolkning.
Etter flukten til Medina gjør Muhammed alt som står i hans makt for å sikre sin egen kontroll over byen. 

Men han frykter at den siste jødiske stammen i byen ikke vil være lojal mot ham. Derfor går han til angrep på dem. Jødene overgir seg betingelsesløst og uten å gjøre motstand. Men Muhammed avgjør likevel at alle mannlige jøder skal henrettes. 800 jøder blir halshugget én etter én under overoppsyn av Allahs profet. Kvinnene og barna blir deretter solgt som slaver.

Den jødiske stammen er fra Kuraish stammen - og deres frender i Mekka, hadde gjort fredsavtale med Muhammed - den foraktelige Hudna avtalen.

Yasser Arafat opphøyer den falske Hudna avtalen

For å forvirre enda mer, så ga Norge 1900 tallets største (muslimske) terrorist - Yasser Arafat - Nobels fredspris. Men Arafat avslørte for sine muslimske brødre hans intensjon med "fredsavtalen" i en Moske i Johannesburg i Sør-Afrika - men visste ikke at en journalist hadde sneket seg inn og tapet hans tale:

"I Allahs navn - tro meg når jeg sier det er mye som gjenstår å gjøre. Den hellige krigen skal fortsette - vårt hovedmål er Jerusalem. Jerusalem - og her står vi. Jeg kan ikke - og jeg må tale åpent. Jeg kan ikke gjøre det alene uten støtte fra den islamske nasjonen. Jeg kan ikke gjøre det alene - Nei, dere må komme og kjempe og starte Jihad for å frigjøre Jerusalem - nei, det er ikke deres hovedstad. Denne avtalen - jeg ser ikke på den som noe annet enn den avtalen som ble inngått mellom vår profet Muhammed og Kuraish-stammen - en foraktelig våpenhvile. Den samme måten som Muhammed aksepterte det på, aksepterer vi nå disse fredsforhandlingene - fra mitt hjerte, og jeg sier det til dere som bror til brødre: "Vi trenger dere. Vi trenger dere som muslimer, som hellige krigere - enda en gang må jeg si - fremad til seier; fremad til Jerusalem". (Jassir Arafat i en tale under et lukket møte med troende muslimer i en moskè, i Johannesburg 10 mai 1994).

Hudna avtalen - ett forbilde for alle muslimer selv idag - Muslimsk tro lærer av fortiden ved de handlinger de gjør i nåtid

Så denne ledende muslimen og terroristen - henviser til noe som er historisk korrekt (men som omtrent alle muslimer jeg har pratet med - har fornektet eller ikke vet noe om), at Muhammed inngikk en avtale mellom Kuraish stammen - og senere brøt den:

 Spenninger mellom Quraysh og det voksende muslimske samfunnet tvang til slutt Muhammad til å flykte fra byen i 622 e.Kr. da han fant tilfluktssted i Medina, en by nord i Mekka. Ved år 628 hadde Muhammad bygget nok styrke i Medina for å utfordre Quraysh og muligens å overvinne dem og ta sin by; I stedet lagde han en avtale med dem. Navngitt Hudaybiya-traktaten etter byen der den ble signert. Mange muslimer ble skuffet over denne pakten,  for de mente at det ødela deres mulighet for krig. Avtalen innholdt to sider, hvor de ble enig om å ikke ha krig mellom folkene i løpet av 10 år.

 I løpet av denne tiden skulle det være fred mellom folkene, og ingen skulle legge hendene på en annen. . . . Mellom oss skulle man avstå fra onde handlinger, og det skal ikke være noen overfall eller ødeleggelse.

I de tjuefem måneder etter at han undertegnet traktaten, bygget Muhammad betydelig opp sine maktbaser. Han gjorde nye erobringer og dannet allianser med kraftige stammer, spesielt med Bani Khuza'a. Som et resultat, var han ved år 630 e.Kr. betydelig sterkere overfor Quraysh enn da han undertegnet. Quraysh gjorde mindre godt ved å ikke lage allianser, men ble alliert med en annen sterk stamme, Bani Bakr.

Nå bodde Bani Khuza'a og Bani Bakr i nærheten av hverandre og hadde en lang historie med å stride mot hverandre - og stride i Arabia, som i Appalachia, ble videreført fra generasjon til generasjon. I desember 629 tok noen fra Bani Bakr, muligens med Quraysh, hevn på en fest av Bani Khuza'a og drepte flere av sistnevnte. Etter å ha hørt denne nyheten, valgte Muhammad umiddelbart den mest drastiske responsen - å angripe mekka. Det ser ut til at han hadde bestemt seg for at tiden var kommet for å utfordre Qurayshs ultimative maktbase i deres hjemby.

Som svar sendte Quraysh en delegasjon til Muhammad, ba ham om å opprettholde traktaten og tilby (som den arabiske mote) materiell kompensasjon for de døde menneskers liv. Muhammad hadde imidlertid ingen interesse i et kompromiss og avviste alle Quraysh-tiltrengninger. I en desperasjonsakt gikk Abu Sufyan, leder av Quraysh-delegasjonen, til moskeen i Medina og proklamerte: "O folk, jeg garanterer beskyttelse for alle!" Til dette svarte Muhammad tørt: "Du sier dette, O Abu Sufyan, ikke noen av oss."

Muhammad hadde allerede gjort stille forberedelser for et angrep på Quraysh. Dette betydde at de desultære forhandlingene hadde blitt avsluttet, han var klar for kort å komme videre med en stor styrke overrumplende mot mekka. Så imponerende var hans hær at innbyggerne i Mekka ikke gjorde noen motstand. I stedet overgav de byen uten kamp i januar 630. Historien er hentet her.

Muhammed var en blodtørstig mann - som hærfører. For sin Allah. Og han er faktisk ett forbilde for godt over 1 milliard muslimer. Her mer detaljert over hans overgrep mot de som tilhørte Quraysh stammen - som bodde nær de:

"I år 627 bestemte Quraysh – stammen i Mekka seg for å ta et endelig oppgjør med muslimene i Medina. De kom med en stor hær og beleiret Medina i fjorten dager. Men problemet deres var at muslimene hadde gravd dype voldgraver rundt byen, slik at hæren fra Mekka ikke uten videre kunne storme byen, slik planen deres var. Felttoget endte med at de trakk seg tilbake med uforrettet sak. Da faren var over beskyldte Muhammed den siste gjenværende jødiske stammen i byen som han ikke til da hadde fordrevet for å ha inngått en hemmelig avtale med hæren fra Mekka om å angripe muslimene bakfra, i samme øyeblikk som hæren fra Mekka stormet byen. For dette påståtte sviket ble hele Qurayzah – stammen dømt til døden av Muhammed, det vil si alle men skulle drepes, kvinnene og barna skulle selges som slaver. Den jødiske stammen overgav seg uten kamp og håpet på en forhandlingsløsning. Muslimene gravde dype grøfter over hele torget i Medina, og bødlene slipte sine sverd. Drepingen begynte en tidlig morgen og fortsette utover kvelden i lyset fra brennende fakler, mennene ble slepet bakbundne i grupper frem til grøftekantene der hodene raskt ble skilt fra kroppene. Gutter som ikke hadde fot hår på kjønnsorganene, ble spart og solgt sammen med kvinnene. Rundt 900 menn ble halshugget den dagen, skriver historikeren Al-Waqidi." Er hentet fra her.

Jeg har lest at Muhammed hadde mye glede med disse drapsorgiene - noe som burde bekymre de da i vårt samfunn som da betegnes som Vantro - spesielt de som jobber aktivt for å fremme Islam - de får ingen favør hos Islam - om de da ikke bøyer seg for Allah!

Jesus - en mye større kraft enn Muhammed

Muhammeds liv står da i sterkt kontrast til Jesus - da han ble grepet i Getsemane:

"Og se, en av dem som var med Jesus, grep til med hånden og drog sitt sverd, og han slo til yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd.  Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min Far, og han ville sende meg mer enn tolv legioner engler?" Matt. 26:51-53.

Jesus - var mye mer modig enn Muhammed - fordi Han visste at han kunne be til Gud - og Gud hadde sendt 12 legioner med engler - og skremt vettet av hele Midtøsten. Men Han var lydig helt til døden - fordi Han visste at Hans død - ville frelse mange inn i Evigheten - fri fra sin synd. 

Muhammed stolte på sine store styrker, løgner og umoral - Jesus stolte på den usynlige makten - som var mye mektigere enn alle Muhammeds styrker i fortid, nåtid og i all fremtid. Tross alt - når Assyrerne beleiret Jerusalem - og Kongen i Jerusalem ba i sin nød pga spotten fra Assyrerne mot JHVH (Gud) og innbyggerne i byen - så sendte Gud kun 1 engel - som da drepte hele 180.000 soldater på ett øyeblikk 2 Kong. 19. Da forstår du hvilken kraft den kristnes (og jødenes) Gud egentlig har - og hvor svak Muhammeds hær er! Bare fordi det virker som Islam er sterkere - så bøyer statsoverhoder, politi, politikere og mange flere - seg ned for Muhammed - men frykter ikke den Kristnes Gud. Det er ett stort feilsteg - fordi Muhammeds hærer er meget begrenset. Og alle religioner - inkludert Islam - burde sette sin lit til deres Allah - enn bare deres fysiske soldater og fysiske terrorister. Det er snart på tide at nasjonene lærer å frykte den som fryktes bør - og det er ikke Islam! Også Islam skal lære seg hvem de egentlig bør frykte! For snart renner også nådetiden ut for dem - og dommen står for døren!

Muhammeds mange koner

Det siste punktet jeg vil ta med - er at Muhammed hadde mange mer enn 2 hustruer (Han hadde kanskje opptil 16 koner, noen konkubiner og noen usikre forhold). Muslimene har rett på 4 koner - men Muhammed hadde apetitt på mange flere - og i tillegg giftet seg med en 6 åring - og fullbyrdet ekteskapet når hun var 9 år. Og med tanke på at han er forbilde for så mange muslimer - så er det ikke så rart at det står såpass mange barnebruder til ekteskap til mye eldre muslimske menn. Dette er ingen stor tvist i Islam - men det er ikke alle plasser som gjennomfører dette. Men skjer gjerne de stedene hvor Imamene forteller at dette er helt rettferdig å gjøre fordi Muhammed gjorde det - Hvor deres forbilde er "ufeilbarlig"!

Den farlige mangelen på kunnskap

Min forståelse av den mangel på kunnskapen i mange av muslimene jeg møter - og mange av dem er veldig ok folk - betyr også at det blir så mye lettere å forføre dem - om de kommer under press av f.eks. en Imam - og få trussel om å bli utstøtt av en moske - og bli sett på som Kafir (frafallen). 

Mange muslimer henger sammen med hverandre - og er på den måten også avhengig av den typen fellesskap. Og når en i kjeden blir vridd mot Muhammeds liv - fanatisk overgitt - så kan kjeden dra med seg så mange flere - mot Jihad - mot det samfunnet de bor i. Det er kanskje derfor mange muslimer foretrekker å ikke ha kontakt med vantro - dvs. etniske norske. De vil ikke miste troen - samtidig som de egentlig ikke vet nok om sin egen tro. Det skal så lite til - før du vender deres hjerter bort fra det samfunnet de lever i - og begynner å forakte det (mange forakter det allerede - og samtidig som de smiler og snakker til oss - så tenker de mindre godt om oss "vantro" i sine hjerter). 

2 og 3 generasjoners Jihadister

Og dermed kan denne kunnskapsløsheten - på sikt føde frem flere jihadister - som idag ikke en gang klarer å fantasere om det. Mange muslimske førstegangs innvandrere - har vært rolige, sindige arbeidere - de som kom først til landet. Mens deres barn og barnebarn har masse krefter på innsiden - som kommer til overflaten - en lovløs ånd og vold - som vil utfordre det vantro samfunnet - og vise Islams muskler - og dermed drar flere ungdommer rundt og tenner på biler, voldtar unge jenter, utfører vold, stjeler, selger hasj, bruker hasj og mye mer - samtidig som de gir all skyld på samfunnet (her ett lite eksempel på den aggressive volden som sprer seg)

Det er viktig å se at Muslimer generelt - er fryktelig dyktige til å gi skylden på alle andre for sine problemer - enn å se inn i seg selv. Man kan si at det lovløse som popper opp i mange av de unge - ligger i blodet - arvet fra fedrene - fra den plassen deres fedre har vokst opp i (en kunnskap som våre eldre fedre skjønte god). Og mange nordmenn blir forferdet over den frekkheten - og det at muslimer menger seg sammen i større mengder - for å overfalle gjerne en eller noen - uten å føle noen skam - bare som en glede - som ett ekko av Muhammeds gledesutbrudd da han halshugget folk hele dagen. 

Politikere og media som motarbeider sin egen kultur og etnisitet

Dessverre, så har vi ett lederskap i dette landet - som i praksis - jobber på lag med minoritetene - mot den store mengden etnisiteten de skulle egentlig beskytte. De har blitt Islams forlengede arm - sammen med media - for å ødelegge landet vårt. Og vi gir dem lov til det - fordi vi har forlatt Kristendommen (derfor forteller ikke vårt politi eller media om at det var innvandrere som gjorde det - og forsøker å dekke artiklene til å kalle overgriperne norske eller ikke skrive noe som helst om deres bakgrunn - men vi må ha i bakhodet at hver 3 innenfor det norske fengselsvesenet er utlendinger -flest fra Øst-europa - men nyere tall - viser at 25% av voldtektene her til lands begås av innvandrere).

Uten Kristendommen i våre sinn og tanker - så blir det ett åndelig vakuum - og vi fyller vakuumet med hensynløs ulike former for sexuelle aktiviteter og annet som bryter med Guds bud- og samtidig fremmer vi Islam - som om Islam kommer til makten - vil slå ned på all form for "sexuell umoral" med tvang (samtidig er det viktig å se at hykleriet i Islam - har ingen grenser - hvor de med makten - kan stort sett gjøre som de vil - med sexuelle partnere ol. Selv homosexalitet er ingen ukjent ting i Midtøsten).

Babel betyr forvirring - og jeg anser at Islam er en form for Babel - med forvirring - både for de som følger den - og de som ønsker å beskytte og fremme den! De skjønner ikke enden av det de gjør - men hadde de kunnet sin historie bedre - så hadde de forstått. Og den som ikke husker (eller har lært) av sin historie - er dømt til å gjenta den! Tydeligvis har vi ikke lært noe av Islams tidligere forsøk på å erobre Europa - først i 732 e.Kr. "slaget ved Poiters" og slagene i etterkant, så i 1683 e.Kr. "slaget om Wien".

Vi må huske at Islamsk dominans over ett område - er vanskelig å fjerne. De tidene Europerne har dominert over visse områder i Midtøsten - så er det også lettere å få fjernet deres innflytelse og kultur - om det er ønskelig.

Bibelen profetiske syn på Islam

Jeg tror Bibelen lager ett bilde av Islam på denne måten:

"Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn" Dan. 7:7.

"«Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den." Daniel 7:23.

Jeg blir mer og mer sikker på at Islam er det siste verdensriket - som vil reise seg - og så bli ødelagt ved Jesu gjenkomst. Men jeg er også sikker på - at de vil føre med seg store ødeleggelser før dette skjer. Vi kan se det i Sverige, Frankrike, Tyskland og ikke minst England - og Islams fremgang blir hjulpet frem av media og politikere - samtidig er det flere andre europeiske land som er berørt av denne innvandringen - eller skal vi kalle det invasjon. Det er også interessant at mange av de muslimske innvandrerne - mange har totalt mangel på kunnskap om sin egen tro og religion - også det at en Hijab, ulike kleskoder og flippskjegg ol. er ett symbol for strid mot de vantro - en krigserklæring. Men sånn er det med folket som vandrer i mørket - de ser ikke sin egen vei. Og sånn er det med det norske folket - som også vandrer i mørket - de ser ikke at de går inn på farlig grunn ved sine valg - og de kan ikke høre på advarslene - fordi deres synd har ødelagt deres åndelige kompass. Og å rope eller skrike - er som å forsøke å rope til en vegg - og få den til å svare på din tiltale.

Den som er trygg i Kristus - vil nok bli prøvd - men også spart for den kommende vrede!

3 august 2018 - Det personlige møte med Islam

De som er oppvakte - som ser faren i denne tiden - blir rakket ned på, anklaget, hundset med, foraktet, løyet på, og satt i bås som den verste skurken. Dette er venstresidens mobbekultur som vi ser endel av - vi så den over mange år - under Carl I. Hagens styre av FRP. Men Hagen var oppvakt og så hva Sosialistenes handlinger førte til allerede i 1977:

Man blir ikke profet i eget land - det kan også Hagen skrive under på. Det er få i Norge - som har vært mer oppvakt, som har gjennomskuet hva Sosialistene egentlig drev med (bedro det norske folket) og visste at Media ikke var nøytral, men ett redskap drevet av sosialistiske ideologi.

Islams blodige fortid - som enda blir forherliget blant mange muslimer

Fordi vi lyttet mer til media og aldri ga Hagen sjansen til å styre - så har dagens Norge blitt ett vanstyre - hvor jeg mistenker korrupsjon (spesielt vennetjenester, men også pengeforhold), uetisk forhold til Frimureri (i hemmelighet blant media og politikere) og lovløshet (globalismen).

Det kan virke som det er inn for tiden å kriminalisere alle som kritiserer Islam - enda det er bevisst at den religionen har drept mange ganger mer folk enn noen annen

Bilde over: Høytid i Islam - Ramadan

ideologi - eks.  i India - så på noen hundre år - ble 100 millioner indere drept  - på bestaliske måter, deres kvinner voldtatt og lagt til de muslimske mennenes harem. Dette er en fryktelig Holocaust - som få snakker om. Men Islam kom også inn i Europa - og slaktet og drepte folk i bla. Øst-Europapa  - hvor man solgte kvinner og barn for slikk og ingenting på deres slavemarked - og drepte mennene på bestaliske måter - hvor hodene ble kuttet av i hauger som fjell. Og de som fikk leve - ble kastrert, kuttet av ørene og nesen ol.

Det finnes ingen bevis på at Islam noen gang har blitt modernisert eller har angret sin fortid - og når vi ble forferdet over IS - så gjorde de bare det som deres forbilde Muhammed gjorde, nemlig terroriserte mennesker for å spre sin Tvangsreligion. IS drepte/hogg hodet av jøder, kristne og andre. IS, Hamas og ikke minst fredsprisvinner Arafat i PLO - er og var ansvarlig for utallige antall menneskers bestaliske død (les om PLOs voldtekt av Libanon) - og

Bildet over: Frukten av Arafats "fred" - slakt av utallige mennesker - hvor han drepte flest arabere - altså sine egne

det er ikke jøder eks. PLO dreper mest, men oftest andre arabere/muslimer. For PLOs drapsorgie - så fikk også Arafat fredsprisen - bare for å uttrykke hvor pervers denne slekt er - som oftest opphøyer det som er usselt her på jorden.

Islams grunnlegger hadde epilepitske anfall - hvor han frådet - og derav fikk han sine visjoner som la grunn for Koranen. Du kan lese om den demonisk-inspirerte religionen her. Men når Islam ikke har klart å erobre Europa de 2 gangene de prøvde - så gjør de det nå via masseinnvandring. Og vår Politiske elite og media har lagt seg langflat for den religionen. 

Hvordan Islams og EUs ånd influrer samfunnet og ikke minst Eliten

En av grunnene til at Vestens Elite legger seg langflat under Islam - er den åndelige blindheten som råder. Hvor ofte har man ikke sett folk som har vært kritisk til innvandring og Islam, når de kommer i posisjon så vender man seg fra sitt før grunnsyn - og forsøker å behage atmosfæren (ved det `politiske korrekte` presset) som ligger i Regjering og Storting. Mennesker som ikke bøyer seg for det - som Listhaug - blir "kanonføde" for den New Age lignende alliansen på Stortinget - og venstresidens media.

Har du ikke lagt merke til at det er liten forskjell mellom sosialistene og de Borgerlige - de gjør omtrent det samme - eneste er at de Borgerlige gjør det saktere - men endog målbevisst - til eks. å gi bort Norge bit for bit - til det udemokratiske EU - hvor Stor-Tyskland er det regjerende landet. Lærte vi ingenting av historien - der våre fedre kjempet og ofret sitt blod mot tysk arroganse, overmot og demonisk ideolgi?

Derfor lever også Stortinget i en boble - uten kontakt med folket, uten kontakt med virkeligheten og uten noen følelser for lidelsene som stiger opp i folket - bla. nettopp av Islam - det er bare å se gjengvirksomheten i Oslo - som er uten kontroll. Hvor Politiet har

Bildet over: Ikke bare PLO/Hamas - vi har Young Blood i Oslo

blitt stoppet av Sosionomene til å bruke makt tilbake på de som utøver vold - så lenge de er innvandrere med muslimsk bakgrunn. Og om man ikke setter grenser for Islam - så blir de like arrogante som Tyskerne i sin tid - når de styrte i Norge. Det er ingen forskjell på det. De er 2 sider av samme okkulte åndelige røtter - født ut av ren ondskap.

Ideologienes opphav

Her kan du lese om Islam og her kan du lese om Nazisme. Men sosialistisk ideologi er også sprunget ut av samme åndelige kilder - og er nær beslektet med Kommunistisk ideologi. Derfor er det naturlig at Venstresiden (og mange av de Borgerlige) finner hverandre i en pervers enhet - samlet mot de som holder på det våre fedre elsket - flagget, troen (ikke humanistisk - men Luthersk tro) og dens åndelige arv.

En bestemors bekymring

De som kjemper imot alle disse "ideologiske kjempene" har en sterk trang til personlig frihet, ofte levende ekte kristne og andre som er klarsynte på hvilken vei dette går. Dette er en oppvakt eldre dames eget vitnesbyrd - som er hentet fra fra HRS:

La med sitere en ærlig bestemor, hentet fra kommentarfeltet hos Document:

Jeg var ung. Nå er jeg bestemor. Jeg pleide å ta fred og frihet for gitt, var så sikker på at to verdenskriger hadde lært oss å beskytte freden. Jeg tok feil, og det plager meg hver eneste time av døgnet. Det var ikke dette jeg ville etterlate til barnebarn. Jeg ville at de også skulle vokse opp i fred og trygghet, slik jeg gjorde. Jeg ser på dem hver dag, hvor ubekymret de er, og forventningsfulle til framtiden. De snakker om hva de vil bli, de snakker om hvor mange barn de skal ha, og jeg har ikke hjerte til å fortelle dem at våre politiske ledere og stemmekveget deres har ødelagt framtiden deres.

Jeg tenker at de kan leve i lykkelig uvitenhet så lenge som mulig, mens jeg holder pusten og håper de styrer klar av gjengvoldtekt, voldelige ran og terror.

Islam legger ikke skjul på sine intensjoner - bare media nekter å si det muslimene sier rett ut - og da er spørsmålet hvorfor?

 

 Nettopp slik har jeg (HRS) det også overfor barn som står meg nærmest. La dem leve i uvitenhet, enn så lenge, samtidig som jeg drypper inn tanker om hvor smart det er å bli språkmektig, hvor smart det kan være å studere noen år i utlandet, som i USA, og så videre. Hele tiden med dette i baktankene: at politisk ledelse, særdeles godt hjulpet av medier som Aftenposten, har påført Norge ubotelige kulturelle/verdimessige skader. Vi kan om forholdsvis få år ende opp med et Norge som dagens unge ikke vil klare å hamle opp med." HRS.

Kulturrevulusjonen som går som en farsott over Norge

I min by har hele sentrumet forandret seg - jeg ser muslimer med sine Burka og alle andre radikale kleskoder (født bla. ut av revolusjonen i Iran i 1979) - fra pakistan, Irak, Iran, Somalia, Syria mm. - hvor flere uttrykker en fryktkultur mot den norske etnisiteten - som reagerer på at de går rundt og skremmer folk.

Hvordan Burkaen blir brukt som ett skremsels våpen Å gå med svart fra topp til tå, selv med svarte hansker (Som kan minne om å ære Døden - som også Islam ærer) - hvor man kun ser øynene - sprer ukultur.

Feministene hater at norske kvinner er på "kjøkkenet" og tar seg av sine barn - men dette sier de ingenting på! De elsker det!

Vi var vitne til, for en stund siden - hvor en norsk pensjonist talte imot en muslimsk kvinne kledd svart fra topp til tå - og svarte hansker - på en norsk offentlig lekeplass, hvor han uttrykker til henne `gå og ta av deg disse klærne, du skremmer barna` - så kommer norske kvinnelige ungdommer og tar dette `spøkelset` i forsvar, og ringer til politiet (som ofte ikke prioriterer voldtekter, men dette er 1 prio), så denne pensjonisten, hans kone og barnebarn  blir nødt til å forlate plassen - dette mine venner - er det nye Norge. 

Islam som blir støttet oftest og ukritisk av hjernevaskede etniske norske ungdom - som gjerne stemmer Grønn (New Age) og Rød (kommunistisk) politikk - og sier i realiteten at de hater nasjonalstaten Norge - så la oss gjøre Landet til en ny arabisk stat under Allah, for det er den veien det går.

Innvandrernes åndelige baggasje 

Min kone var i butikk i vårt sentrum - som innvandrende muslimer drev - og hun møtte da en muslimsk gutt på ca 16 år - som observerte henne som en kjøttstykke han kunne nyte - han la ikke skjul på sitt urene blikk. Min kone går aldri etter det i en sånn butikk. Min kone går alltid propert kledd. 


Men de kreftene som er i disse - er mer ville, voldelige og dødelige enn det som er i de norske. Allerede nå finnes det mange voldtekter av jenter/kvinner i dette landet utført av muslimer (les eks. om voldtekten av 12 år gamle "Oda") - men ofte skjult av media, politikere og politi. De er jo "redd" for at det vil utvikle seg til rasisme. Men de skjønner ikke at å ikke være ærlige med folk - så vil det på sikt ført til rasisme - når folk kommer til stykket, at de er lei deres døtre blir voldtatt, lei at barna får vold og trakassering mot seg, lei av at norske barn frykter overgrep fra muslimer etc. etc. så kan det utvikle seg til rett og slett borgerkrig - i verste fall.

Når folk føler at Makten (Staten) kun støtter voldelig Islam - og kaller det "fredens" religion - og motarbeider sin egen etnisitet på

Bildet over: Takknemligheten fra Somalia - for vår hjelp - er uten grenser...

alle områder - fra NAV (les her om en NAV ansatt om hvordan NAV duller med lykkesøkere fra Somalia - som ikke vil jobbe, hvor også sønnen voldtar en norsk jente) til Statsministeren - så kan det en dag smelle. Og det gjør meg vondt å tenke på. Tenker ikke Regjering og Storting det beste for det norske folket - det som de skulle tjene?

At de fjernet Listhaug - forteller meg at det knappt finnes noen igjen på Stortinget som bryr seg om sin egen etnisitet - bare den gode følelsen av å demontere landet bit for bit - for å herliggjøre Globalismen og Allah.

I vårt nabolag

Så flyttet det nylig inn en Shia muslimsk familie fra Irak - og jeg var nysgjerrig. Og har pratet endel med han. Og vi fikk en grei kontakt - iallefall til å begynne med - helt til barna hans fikk komme inn og leke i vår stue. Etter det har han stengt barna inne - og de får omtrent ikke komme ut og se noen ute i gata. Kona har han allerede stengt inne - hun får nesten aldri komme ut. Nå er ikke han voldelig - faktisk er han veldig dyktig med sine barn - og gir dem trygghet. Men samtidig ønsker han å få full kontroll over sin familie.

Bildet over: Shia muslimer i Irak - minnes Alis død - som ligner på det Baal dyrkerne gjorde, som Elias konfronterte på Karmel fjellet, 1 Kong. 18. Det står at disse avgudsdyrkerne rispet seg opp med sverd - og lot blodet renne - akkurat som i Shia Islam. Det er også interessant at Allah har blitt kalt Baal Allah.

Rett etter at denne Shia familien hadde flyttet inn - så hadde de et "lovprisnings" møte - hvor det kom en haug med Burka kledde folk - og andre - for å lovprise sin avgud - Allah. De satte opp høyttalere og spilte høyt - med vinduene oppe - så alle fikk høre deres lovprisning. Jeg skjønte at i åndeverden - så ønsket den ånden som var over familien - å markere at dette var deres territorium. Men da han nå nylig fikk kontakt med meg - over 1 år etter deres bønnemøte - så tror jeg han merket innerst inne - at jeg hadde en annen ånd - en ånd som sto imot hans ånd. Jeg har aldri sagt det - eller kritisert Islam for han - bare hatt en positiv men ærlig naboprat. Men han vet at jeg har en jødestjerne rundt halsen - og at jeg er en kristen. Og vi tilhører 2 ulike riker. Islam ser både jøder og kristne som fiender.


Muslimer er ikke redd for dagens barnehager

Samtidig så har han ingen problemer med å ha sine barn i barnehagen - der er han ikke redd for `åndelige besmittelser`. Grunnen er at de fleste barnehagene rundt her - er styrt av radikale sosialister - og de ansetter omtrent bare samme typen folk - og de legger alltid til rette for Islam - samtidig som de neglisjerer kristne barn - og muslimen føler sterkere nærhet til sosialistene - enn kristne, jøder og visse partier/politikere som ikke tilhører Venstresiden.

Jeg har også skrevet en artikkel om mitt møte med muslimer på jobben. Også ganske interessant.

Jeg våker

Som troende så våker jeg over situasjonen - jeg ønsker ikke at flere ånder tar sin bolig her - med avgudsdyrkende religioner fra Islam. Jeg kan tåle alle religioner - fordi de fleste er ganske fredelige - selv om også det er åndelig i negativ fortegn - men Islam er hatets og sverdets religion. Eneste grunnen til at vi ikke ser dette veldig tydelig (bare de oppvakte ser konsekvensen som brer seg ut - og de blir hengt ut i media) - er fordi muslimene enda er i mindretall. Men se til Frankrike, England, Sverige og andre land - hvor de har blitt mange i visse områder - se hvordan anarki og lovløshet øker i deres fotspor. Det er frukten av Islam - akkurat like frodig som Arabias ørken.

Jeg anser ikke muslimene som fiender (vår kamp er ikke mot kjøtt eller blod) - men fienden er de åndene som driver dem. Og antikristens ånd står imot den Ånd som er i meg - og vi vil aldri trives i hverandres selskap. Heller ikke radikale sosialister liker meg særlig godt - og jeg liker heller ikke de åndene som driver de. De også føler at det er noe merkelig med meg - fordi jeg ikke følger deres fotspor i deres galskap - til deres egen fordervelse.

Livets Ånd - kontra Dødens ånd

Livets Ånd står alltid imot Dødens ånd - og de mistrives i

Bildet over: LIvets Ånd via Korset - dannet det trygge Norge

hverandres selskap - og en kristen har ingen enhet med det.

Men uansett - jeg har også tro for at vi kan vinne Muslimer for Jesus. Jesus er større enn Allah - og muslimene selv i sin radikale tilstand - føler aldri at de får noen indre fred. Det kan kun Jesus gi. Derfor blir også mange muslimer frelst i Midtøsten - og i det siste årene, fordi mange ser Syner av Jesus - og gir hjertet sitt til Ham.

Gud tillater Islam - så den kristne kan våkne av sin søvn

Samtidig kan man ikke være dum. Om ikke vi våker og ber - og kriger i ånden - som de første kristne gjorde - så vil Islam kjøre over kristendommen i dette landet - og vi blir til en Ødemark - iallefall ytre sett. Samtidig er det sånn at ekte kristendom trives best i motstand. Kanskje Jesus vil bruke Islam - for å vekke oss opp fra vår tornerosesøvn? - så vi kan gjøre det vi er kalt til å gjøre - uten å forvente noen ære fra andre mennesker. Når vi første er våkne - så er vi livsfarlig for satan og hans rike. Satan frykter ingenting mer enn våkne kristne som ber og søker sin Gud - han skjelver nede i sine bukser. Derfor er det dumt å være redd han og hans pinglete religioner som han skaper på løpende bånd. Det er vi som er de som virkelig er farlig for Islam - men muslimer ytre sett - forstår ikke det - men tror kristendommen er svak. Fordi de forstår ikke kraften i bønnens makt og autoriteten i Jesu navn - som kan velte ned hva som helst - om vi aldri gir opp!

Autoritet i Jesu navn

Jeg leste en gang i Dagen - om en misjonær som ble omringet av gale muslimer - som samlet seg mot henne. Hun lukket sine øyne - og hevet sin røst - og Bandt det opp i Jesu navn - da hun lukket opp sine øyne - var alle muslimene borte.  Det finnes inget navn som er større en Jesu navn.

Bildet over: Hans Bratterud - norsk evangelist - avvæpnet en raner i Jesu navn i en norsk bank

En venn av meg - hvor en kristen forretningsmann hadde ett mottak for asylsøkere - fortalte at han og hans venner var der for å evangelisere. Men iblant dem - så var det en gammel mann - som var tydelig besatt - og kona fløy alltid rundt med en kniv og virket truende. Da han forsto at de delte Jesus - så hoppet denne mannen opp og skrek på en merkelig måte - og alle muslimene samlet seg i vrede - mot denne gruppen som delte Jesus. De gikk da inn i ett eget rom - ba og bandt opp åndene - og så roet det seg ned. Men som han sa, det var nære på.

Men Jesu navnet er fortsatt større enn Allahs navn - ingen navn er over det! Vi burde bruke det mye flittigere.

7 mars 2018 - Dyret fra Midtøsten

Islam er utvilsomt en satanisk religion - og er en type avart av GT og NT - iblandet 1001 natt. Bibelsk sett, blir det mer og mer tydelig, at Islam faktisk er Daniels 4 dyr:

"Da ønsket jeg å få en pålitelig forklaring på det fjerde dyret. Det var forskjellig fra alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av bronse. Det åt og knuste, og det som var igjen, tråkket det ned med føttene.  Jeg ønsket også en forklaring på de ti hornene det hadde på hodet, det nye hornet som skjøt opp, og de tre andre hornene som falt av så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og det så større ut enn de andre. Jeg så på mens dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem,  inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige tok over riket.

Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 

Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.  Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid.  Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»" Daniel 7:19-27.

Grunnen til at det 4 riket ikke er Romerriket, er fordi Romerriket for det første ikke kommer fra Midtøsten (alt i Bibelen handler om nasjonene rundt Israel). Dessuten så ødela ikke Rom strukturen til nasjonene og ødela heller ikke deres historiske momenter. De lot de stå - og de lagde den Romerske freden "Pax Romana". Og bygde infrastrukturer som veier- vannforsyning ol. Evangeliet gikk også raskt frem pga disse veiene og fordi de var beskyttet av Romerne. Bare les om Paulus hvordan han ble beskyttet av Romerske soldater i Ap.Gjerninger.

Mens Islam knuser og ødelegger alt - og historiske gjenstander blir gjerne ødelagt - og kulturer som var der - blir utryddet. Islam passer best som det 4 dyret - nå som vi er så langt inn i Endetiden.

Det andre er Nebukadnessars Statue i Daniel 2. De 2 beinene - kan best forstår som Shia og Sunni - det som deler Islam. Tærne er den siste tidens enhet - hvor man blander sammen leire og jern (som fungerer dårlig) - og innehar stor makt. Og utav den makten - så vil også Antikrist reise seg opp - og felle 3 konger - av de 10 som en gang vil styre - og bli deres leder - mot Harmageddon. I synet til den sekulære jødiske gutten Nathan - som fikk ett besøk til Himmelen - så viste Gud han at Obama vil være Gog - og da sannsyneligvis også Antikrist.

Og en dag - så vil alle nasjoner samle seg rundt Jerusalem - for å angripe den - og så vil hæren bli totalt ødelagt - når den ekte Messias dukker opp - på sin Hest - Åp. 19.

Islam er ett verktøy for å frembringe 3 verdenskrig og Den Nye Verdensorden

1 verdenskrig, den russiske revolusjonen, 2 verdenskrig etc. var allerede planlagt lenge før, allerede på 1800 tallet, så forutså Albert Pike, en stormester i Frimurerordenen, hva fremtiden vil bringe. Og han snakket om 3 verdenskrig, og at Islam ville bli brukt som ett verktøy.

Hvorfor Islam ikke er en religion

God kveld! Jeg er her for å snakke om et emne som ingen ønsker å diskutere - religion. Mange mennesker i vårt ex-kristne samfunn (særlig journalister) er redd for det, feilinformert om det og uvitende om de mest grunnleggende teologiske begrepene. Og våre teologer er ofte for spesialisert i sitt arbeid til å være i stand til å diskutere religion selv på en overfladisk måte eller våre kirkemenn er ofte mer opptatt av å finne en felles plattform som de glatter over og ignorerer islams teologi.

Våre største Islam kritikerne begrenser sine angrep til de ikke-religiøse aspekter ved islam, enten i sin politiske side eller dens rettslige side. Men når vi diskuterer politiske islam eller sharia alene, innebærer det at det er en religiøs islam som er helt greit, at vi ikke trenger å bekymre oss for det. Og vi lar de store problemene med islamisering - muslimsk innvandring, moské bygningen, deres misjonering i våre fengsler og militære og infiltrasjon av våre statlige institusjoner, lar vi være helt urørt og helt urørlig.

Så jeg tror vi trenger å ta noen skritt tilbake for å undersøke islam som en helhet og bredt definere konturene av Islam - hva det er og hva det ikke er.

Les hele innlegget her.

Forskjellen mellom Allah og bibelens Gud

Jeg ser det råder en misforståelse om dette med Koranens Allah og Bibelens Gud.
Det er viktig å være ærlig om hva man snakker om.
Koranens Allah er ikke samme Gud som Bibelens Gud.

Arthur Jeffery, en av de fremste islamekspertene i vest i moderne tid, og professor ved islam- og midtøstenavdelingen ved Colombiauniversitetet, noterer:
" Navnet Allah, som Koranen selv vittner om, var vel kjent i det forislamske Arabia. I virkeligheten ble både det, og dets feminine variant Allat, påtruffet ikke så skjelden blandt de teoforiske (gudsrelaterende) navnene i inskripsjoner fra Nordafrika."

Ordet "Allah" kommer fra det sammensatte arabiske ordet "al-ilah". Al er bestemt artikkel og ilah det arabiske ordet for "gud". Det er ikke et låneord, det er ikke heller det assyriske ordet for Gud. Det er rent arabisk.
Og det er dermed heller ikke et hebreisk eller greske ord for Bibelens Gud, Jahve/Jehova, Yeshuah.
Allah er en ekte uforfalsket arabisk term som sikter på en arabisk gudom.

I følge Hastings Encyklopedia of Religion and Ethics er Allah "et egennavn som bare kan anvendes om deres (arabernes) spesielle Gud", og i følge Encyklopedia of Religion er Allah "et forislamskt navn...tilsvarende det babylonske Bel".

For de som har vanskelig med å tro at Allah var et hedensk navn på en spesiell hedensk guddom i det forislamske Arabia, kan følgende sitat være til hjelp:
"Allah har blitt påvist i arabiske inskripsjoner innen islam" (Encyklopedia Brittanica).
"Araberne aksepterte og tilbad, innen Muhammeds tid, på sin måte, en høyeste gud som kaltes Allah" (Encyklopedia of Islam, utg Houtsma)
"Allah var kjent for de forislamske araberne; han var en av gudommene i Mekka." (Encyklopedia of Islam, Utg Gibb).
"Ilah forekommer i forislamsk poesi...Gjennom flittig anvendning trakk man sammen al-ilah til allah, ofte bekreftet i forislamsk poesi "(Encyklopedia of Islam, utg Lewis).
"Navnet Allah forekom innen Muhammed "(Encyklopedia of world Mytholohgi and legend).
Muhammed plukket opp en av mange ørkenguder, og gjorde ham til Gud.

"Utspringet til dette navnet går tilbake til forislamsk tid - Allah er ikke et allment navn for "Gud" (eller "en gud"), så muslimene må altså anvende et annet ord eller en annen form om man vil peke ut noen andre en sin egen spesielle guddom." (Encyklopedia of Religion and Ethics).

Som en bekreftelse på overnevnte avsnitt kan man nevne følgende navn som du kan slå opp og undersøke verkene til: Henry Preserved Smith, Harvarduniversitetet, Dr Kenneth Cragg (tidligere utgiver av ansette Muslim World), Dr W Montgomery Watt (professor i arabisk og islam ved universitetet i Edinburg, foreleser av Islam), Caesar Farah (forfatter av boken om Islam) og midtøstenekspert E M Wherry, vilken oversettelsene av Koranen til engelsk anvendes ennå i dag.

Bibelens Gud Jahve/Jehova/Yeshua åpenbarte seg for Moses på fjellet Sinai og gav oss de ti bud.
Bibelens Gud åpenbarer at BARE han skal tilbes. ALL avgudsdyrkelse er synd.
Et av budene er - det første : "Du skal ikke ha andre guder enn meg!".

Hvor kommer så Allah i fra?
I arabia ble solguden betraktet som en kvinnelig gudinne og månen som den mannlige guden. Som mange eksperter har klargjort (f eks professor Alfred Guillaume) kaltes MÅNEguden ved mange ulike navn, og en av dem var "Allah".
Navnet ALLAH anvendtes altså som månegudens personnavn, utover de titler som kunne gis til ham.
Allah, måneguden, var gift med solgudinnen. Tilsammen ga de opphav til tre gudinner som kaltes "Allahs døttre". Disse tre gudinnene hette Al-Lat, Al-Uzza og Manat. Allahs døtre ble betraktet tilsammen med Allah og solgudinnen som "høye" guder. De ble med andre ord ansett for å være de fremste av de arabiske gudommene.
"Ved siden av Allah tillba de imidlertid en skare mindre guder og "døtre til Allah" (Encyklopedia of World Mythologi and Legend).
SYMBOLET for tilbedelse av måneguden innen den arabiske kulturen, og på andre hold i hele midtøsten, var...helt riktig, en halvmåne.
Arkeologer har gravd fram tallrike statuer og hieroglyfinskripsjoner der en halvmåne var plasert ovenfor gudomens hode for å symbolisere tilbedelsen av måneguden. Månen ble betraktet i allminnelighet som en kvinnelig gudom i det nære orienten, men araberne betraktet den som en mannlig gudom.

Quarishstammen som Muhammed tilhørte, var spesielt hengiven mot Allah, måneguden, og i særdeleshet Allahs tre døtre som ble sett på som meglere mellom menneskene og Allah.
Dyrkingen av de tre gudinnene Al-Lat, Al-Uzza och Manat spilte en viktig rolle i tilbedelsen ved Kaba i Mekka. Allahs første to døtre hadde navn som var femininformer av Allah.
Det arabiske navnet på Muhammeds far var ordrett "Abd-Allah". Hans onkels navn var "Obied-Allah". Disse navn avslører hvor personlig overlatte Muhammeds hedenske familie var i sin tilbedelse av måneguden. Et avbilde av Allah ble plasert ved Kaba ved siden av de andre avgudene. Hedningene ba mot Mekka og Kaba ettersom det var der deres guder var.
Det var helt rimelig for dem å vende seg i retning mot sin gud og tilbe. Ettersom avbildet av deres gud, måneguden Allah, var i Mekka, ba de mot Mekka.
Tilbedelsen av måneguden strekker seg langt bortenfor tilbedelsen av Allah i Mekka. Innen hele den fruktbare halvmånen brukte man tiden til å be til månen. Dette forklarer delvis islams raske framgang blandt arabiske grupper som i tradisjon hadde tilbedt måneguden.
Anvendingen av halvmånen som symbol for islam på islamske lands flagg og ovenpå moskéer og minareter er en gjenlevning fra den tiden da Allah ble tilbedt som måneguden i Mekka.

 Mens dette kan komme som en overraskelse for mange sekulariserte OG kristne som feilaktig har antatt at Allah helt enkelt var navnet på Bibelens Gud, så innser utdannete muslimer i allmennhet det rette forholdet.

Hva så med Bibelen, finns navnet Allah i Bibelen?
Nei, noen få har to argumenter (utenom villfarelsen at monoteistiske guder må være samme gud) på hvor Allah skulle være nevnt i Bibelen.

Det ene er en feil oppfatning av at Halleluja, (engelsk Allelujah) skulle komme fra
navnet Allah. Det er lett å motbevise dette ettersom det hebreiske ordet ikke er to ord, men et sammensatt ord som betyr lovet være Jahve/Jehova. Guds navn finns alltså i slutten av ordet; jah. Navnet Allah finnes helt enkelt ikke i dette ordet.

Det andre er at det Jesus ropte på korset, "Eli, Eli" skulle være "Allah, Allah"! Dette er også grepet ut av løse luften, ettersom det greske nye testamentet i Bibelen gir den arameiske oversettelsen, ikke den arabiske oversettelsen av avsnittet i Salme 22:1.

Historisk sett, er det også umulig for Bibelens forfattere å prate om Allah som Gud. Hvorfor? Jo, fram til ca 600 e kr da Muhammed gjorde Allah til "den eneste" Guden, var Allah navnet på en hedensk guddom. Ettersom Bibelen var ferdigskrevet lenge innen Muhammed engang var født, hvordan kunne den da prate om en monoteistisk Allah formet av Muhammed?

I virkeligheten hadde Bibelens forfattere aldri navnet Allah i tankene. Fram til Muhammeds dager var Allah en hedensk gud blandt mange, og hans navn et spesielt navn på den Måneguden som ble tilbedt i Arabia.
De bibelske forfatterne skulle aldri ha forvekslet Allah med Jehova, like lite som de skulle ha forvekslet Baal, Buddha eller djevelen med Jehova.

Så sier noen; "Men anvender ikke den arabiske Bibelen navnet Allah på Gud?
Allah må da være det bibelske navnet på Gud?"
Svaret henger sammen med tidspunktet. Var Bibelen oversatt til arabisk på Muhammeds tid? Nei! Den første oversettelsen av Bibelen til arabisk kom ikke før omtrent ved 800 tallet.
Da, på 800-tallet, avr islam den dominerende politiske kraften i araberlandene, og de som oversatte Bibelen til arabisk sto innenfor en vanskelig situasjon.
Om de ikke anvendte Allah som navn på Gud, kunne de få utstå lidelse fra de fanatiske muslimene som , utifra sin religion, trodde at Koranens Allah var den samme som Bibelens Gud.
Ettersom Allah på den tiden gjennom islams dominans var det vanlige navnet på Gud, bøyde seg oversetterne for det politiske og religiøse trykket og anvendte Allah i den arabiske Bibelen.

Gjennom at den arabiske oversettelsen av bibelen kom 800 år etter at Bibelen ble fullbyrdet, kan den ikke ha noen betydelse for spørsmålet om Allah i sitt utspring var navnet på Bibelens Gud.
Et åpenbart faktum er likevel, til slutt, at en oversettelse av Bibelen til arabisk på 800-tallet ikke kan anvendes til å styrke oppfatningen om at de bibelske forfatterne, som skrev adskillige århundrer tidligere på hebreisk og gresk, anvendte det arabiske ordet Allah på Gud. Det blir naturligvis helt feil.

Sluttkonklusjon: Mange vestlige mennesker utgår fra at Allah bare er et annet navn på Gud. Dette beror på deres bristende kunnskap om forskjellene mellom Koranens Allah og Bibelens Gud, og at de muslimske propagandistene som i oppfattelsen avat Allah bare er et annet navn på Gud, ser mulighet for å omvende vestverdens mennesker til Islam.
Bibelen og Koranen er to konkurrerende dokument som skiller seg i oppfatning om gudomen. Dette kan man aldri bortse fra.

Foruten navnet, er inneholdet som finnes i beskrivelsen av Allah, et helt annet enn inneholdet i Bibelens beskrivelse av Jehova/Jahve eller Yeshuah.
Allah, den gud Muhammed gjør om til en monoteistisk gud, er ikke samme Gud som Bibelens Gud.
Allah har ikke en sønn.
Allah har ikke tilgitt oss alle synder.
Allah ofret ikke sin sønn for vår skyld.
Ingen kan komme til Allah bare gjennom Jesus.
Man kan ikke ha en personlig relasjon med Allah.
Allah - den gud Muhammed mener han får åpenbarelse om, er ikke samme gud som Bibelens Gud.
Det er det ingen som helst tvil om.

Om dun likevel er i tvil.
Se for deg Gud inspirere Johannes, Peter og Muhammed:

Øyenvitnet Johannes i Johannes evangelium:
"30 Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn."


Øyenvitnet Peter i apostelgjerningene:
11 Han er den steinen dere bygningsmenn vraket, men som er blitt hjørnestein.
12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»Muhammed forteller at koranens Allah derimot sier:
" De kristne sier Messias er Guds Sønn Det er ytringen fra deres munner, i samsvar med de vantro før dem. Måtte Allah drepe dem! For de har vendt seg bort ! (Sura – al – Tawba 9:30) "


Er det samme Gud vi prater om?
Selvsagt ikke.

Vennlig hilsen
Potetmosen

Den ukjente og fortiede sammenhengen mellom radikal islam og nazismen overfor det jødiske folk.

Dette er ikke nytt for meg. Jeg visste at det fantes en forbindelse mellom Arafat til Hitler, gjennom hans grandonkel Husseini. Husseini var en personlig venn av Hitler, og gjorde alt for at tyskerne skulle drepe flest mulig jøder. Og det finnes mange i midtøsten som beundrer Hitler og hans Mein Kamp.

En tidligere muslims vittnesbyrd om Islam og IS til Barack Obama

 

https://www.facebook.com/video.php?v=866859839993359&fref=nf

Walid Shoebat syn på Islam og endetiden

– Islam spiller en sentral rolle i endetiden

Les hele her.


– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror de kommer til et himmelsk paradis bare de har tatt «Dyrets merke». Dette sier Walid Shoebat, tidligere muslim og palestinsk terrorist. Han studerte Bibelen i et forsøk på å avsløre dens falskneri, men ble i stedet selv overbevist om dens sannhet.

Han kom til tro på Jesus Messias, og hatet han bar på mot jødene og Israel, ble forvandlet til kjærlighet. Shoebat har viet sitt liv til å forklare Bibelens profetier ut fra sin detaljkunnskap om Koranen.

Walid Shoebat er et alias. Han er i dag amerikansk statsborger og bor i USA med kone og barn.

Les hele her.

2 mai 2014 - Islamister er målrettet for å vinne kriminelle

Islamske ekstremister har begitt seg ut på en strategi for å nå og påvirke innsatte soner sine dommer i amerikanske fengsler, bruker kapellaner og litteratur. Ryan Mauro, i en publikasjon av The Clarion prosjektet , nylig rapportert at den eksempel på Virginia-baserte Dar al-Hijrah Islamic Center, en ekstremist moské deltok tre av 9/11 kaprerne med omfattende lenker til Hamas og Det muslimske brorskap, som er fundraising for sin oppsøkende til innsatte.

Dar Al-Hijrah kunngjorde på sin hjemmeside at det har vært å støtte den åndelige veksten av muslimske innsatte i Washington, DC fengsel, CTF [Kriminal Treatment Facility] og ungdomsforbrytere. 

Forespørselen laget på sitt nettsted er spesielt for donasjoner til å sende 100 Qurans til de innsatte. Tilnærmingen virker målrettet for å inspirere dagens muslimske innsatte, siterer innflytelsesrike og radikale politiske islamis Ibn Taymiyya:  "La mitt fengsel være en åndelig retrett". Nettstedet motiverer også giverne til å gi mot spredningen av islam i fengsler, som sier at "Så mange menn og kvinner akseptere islam i USAs fengsel".

Valget av Ibn Taymiyya som en åndelig og ideologisk mentor er det som er mest urovekkende. The Clarion Prosjektrapport siterer Atta Barkindo, en respektert forsker på politisk islam:   "Noen forskere antyder er det trolig ingen andre islamsk teolog, middelalderen eller på annen måte, som har hatt så mye innflytelse på radikal politisk ideologi islam som Ibn Taymiyya." 

Les hele her.