1979: Da det blåste opp til den perfekte jihadistiske storm

1979 vil gå ned i historien som året da den moderne salafi-jihadismen ble unnfanget, og begynnelsen på den nye verdensomspennende blodige islamistiske terrorbølgen.

Selv om den grusomt brutale lederen til terrorgruppen Islamsk stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, nå er drept, kommer den religiøse teologien som ligger bak – salafi-jihadismen – til å leve videre. Dette er en medusa av en pervers sammensveising av politisk ideologi og religion som er større enn enkeltindividet. Når slangen blir kappet ved hodet, vokser det raskt ut et nytt, og monsteret lever videre.

Du kan lese hele artikkelen her.

22 februar 2018 - Muslimer uten kunnskap om sin egen tro

Jeg har en jobb, hvor jeg ofte jobber sammen muslimer, fra ulike land - som Albania, Afghanistan, Kosovo, fra Midtøsten og noen fra bla Somalia. Nå har jeg ikke diskutert med de fra Somalia. Men jeg har diskutert med alle de andre. Og det var endel visse fellesnevnere som disse hadde:

- De nektet for at det står i Koranen at man skal drepe de vantro og jødene.

- to av de mener at det bare er grupper som utfører terror - men har ingenting med den ekte muslimske troen å gjøre


- en mener at det ikke er noen splittelse mellom Sunni og Shia - selv om det kan være områder i muslimske land hvor det ikke er noen spenninger mellom de - så er det likevel i hovedsak en splittelse i lære og praksis - og Iran glemmer ikke hvordan Sunni behandlet deres hovedmentor Ali - fetter og svigersønn av Muhammed.


- En mente at Israel hadde opprettet eller støttet IS - de fleste var også negativ til Israel


- En mente at Muhammed ikke var en hærfører (og var veldig skeptisk til den informasjonen jeg ga) mens en annen visste veldig godt at han var nettopp det. 


- En fornektet Obamas muslimske tro - selv om jeg nevnte at familien til Obama hadde gått ut og sagt nettopp at han var en Shia muslim.


- De fornektet alle at Muhammed var en drapsmann, som fikk hodene til å rulle - der han og hans styre gikk frem.


- En var skråsikker på at Muhammed bare hadde 2 koner.


Til slutt mistet jeg tålmodighet med den siste jeg diskuterte med - og sa at dere muslimer har ett stort problem - dere forstår ikke selv hva dere tror på - eller hva slags religion dere følger.

Jeg merket at de fleste muslimer var ikke tørste på kunnskap - eller for å finne ut hva muslimsk tro egentlig er (og jeg merket en skeptiskhet mot Europeisk (eller andre vantro) historikere angående Islam). 

Les hele artikkelen her.

3 august 2018 - Det personlige møte med Islam

De som er oppvakte - som ser faren i denne tiden - blir rakket ned på, anklaget, hundset med, foraktet, løyet på, og satt i bås som den verste skurken. Dette er venstresidens mobbekultur som vi ser endel av - vi så den over mange år - under Carl I. Hagens styre av FRP. Men Hagen var oppvakt og så hva Sosialistenes handlinger førte til allerede i 1977:

Man blir ikke profet i eget land - det kan også Hagen skrive under på. Det er få i Norge - som har vært mer oppvakt, som har gjennomskuet hva Sosialistene egentlig drev med (bedro det norske folket) og visste at Media ikke var nøytral, men ett redskap drevet av sosialistiske ideologi.

Du kan lese hele artikkelen her.

7 mars 2018 - Dyret fra Midtøsten

Islam er utvilsomt en satanisk religion - og er en type avart av GT og NT - iblandet 1001 natt. Bibelsk sett, blir det mer og mer tydelig, at Islam faktisk er Daniels 4 dyr:

"Da ønsket jeg å få en pålitelig forklaring på det fjerde dyret. Det var forskjellig fra alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av bronse. Det åt og knuste, og det som var igjen, tråkket det ned med føttene.  Jeg ønsket også en forklaring på de ti hornene det hadde på hodet, det nye hornet som skjøt opp, og de tre andre hornene som falt av så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og det så større ut enn de andre. Jeg så på mens dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem,  inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige tok over riket.

Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 

Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.  Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid.  Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»" Daniel 7:19-27.

Grunnen til at det 4 riket ikke er Romerriket, er fordi Romerriket for det første ikke kommer fra Midtøsten (alt i Bibelen handler om nasjonene rundt Israel). Dessuten så ødela ikke Rom strukturen til nasjonene og ødela heller ikke deres historiske momenter. De lot de stå - og de lagde den Romerske freden "Pax Romana". Og bygde infrastrukturer som veier- vannforsyning ol. Evangeliet gikk også raskt frem pga disse veiene og fordi de var beskyttet av Romerne. Bare les om Paulus hvordan han ble beskyttet av Romerske soldater i Ap.Gjerninger.

Mens Islam knuser og ødelegger alt - og historiske gjenstander blir gjerne ødelagt - og kulturer som var der - blir utryddet. Islam passer best som det 4 dyret - nå som vi er så langt inn i Endetiden.

Det andre er Nebukadnessars Statue i Daniel 2. De 2 beinene - kan best forstår som Shia og Sunni - det som deler Islam. Tærne er den siste tidens enhet - hvor man blander sammen leire og jern (som fungerer dårlig) - og innehar stor makt. Og utav den makten - så vil også Antikrist reise seg opp - og felle 3 konger - av de 10 som en gang vil styre - og bli deres leder - mot Harmageddon. I synet til den sekulære jødiske gutten Nathan - som fikk ett besøk til Himmelen - så viste Gud han at Obama vil være Gog - og da sannsyneligvis også Antikrist.

Og en dag - så vil alle nasjoner samle seg rundt Jerusalem - for å angripe den - og så vil hæren bli totalt ødelagt - når den ekte Messias dukker opp - på sin Hest - Åp. 19.

Islam er ett verktøy for å frembringe 3 verdenskrig og Den Nye Verdensorden

1 verdenskrig, den russiske revolusjonen, 2 verdenskrig etc. var allerede planlagt lenge før, allerede på 1800 tallet, så forutså Albert Pike, en stormester i Frimurerordenen, hva fremtiden vil bringe. Og han snakket om 3 verdenskrig, og at Islam ville bli brukt som ett verktøy.

Hvorfor Islam ikke er en religion

God kveld! Jeg er her for å snakke om et emne som ingen ønsker å diskutere - religion. Mange mennesker i vårt ex-kristne samfunn (særlig journalister) er redd for det, feilinformert om det og uvitende om de mest grunnleggende teologiske begrepene. Og våre teologer er ofte for spesialisert i sitt arbeid til å være i stand til å diskutere religion selv på en overfladisk måte eller våre kirkemenn er ofte mer opptatt av å finne en felles plattform som de glatter over og ignorerer islams teologi.

Våre største Islam kritikerne begrenser sine angrep til de ikke-religiøse aspekter ved islam, enten i sin politiske side eller dens rettslige side. Men når vi diskuterer politiske islam eller sharia alene, innebærer det at det er en religiøs islam som er helt greit, at vi ikke trenger å bekymre oss for det. Og vi lar de store problemene med islamisering - muslimsk innvandring, moské bygningen, deres misjonering i våre fengsler og militære og infiltrasjon av våre statlige institusjoner, lar vi være helt urørt og helt urørlig.

Så jeg tror vi trenger å ta noen skritt tilbake for å undersøke islam som en helhet og bredt definere konturene av Islam - hva det er og hva det ikke er.

Les hele innlegget her.

Forskjellen mellom Allah og bibelens Gud

Jeg ser det råder en misforståelse om dette med Koranens Allah og Bibelens Gud.
Det er viktig å være ærlig om hva man snakker om.
Koranens Allah er ikke samme Gud som Bibelens Gud.

Arthur Jeffery, en av de fremste islamekspertene i vest i moderne tid, og professor ved islam- og midtøstenavdelingen ved Colombiauniversitetet, noterer:
" Navnet Allah, som Koranen selv vittner om, var vel kjent i det forislamske Arabia. I virkeligheten ble både det, og dets feminine variant Allat, påtruffet ikke så skjelden blandt de teoforiske (gudsrelaterende) navnene i inskripsjoner fra Nordafrika."

Ordet "Allah" kommer fra det sammensatte arabiske ordet "al-ilah". Al er bestemt artikkel og ilah det arabiske ordet for "gud". Det er ikke et låneord, det er ikke heller det assyriske ordet for Gud. Det er rent arabisk.
Og det er dermed heller ikke et hebreisk eller greske ord for Bibelens Gud, Jahve/Jehova, Yeshuah.
Allah er en ekte uforfalsket arabisk term som sikter på en arabisk gudom.

I følge Hastings Encyklopedia of Religion and Ethics er Allah "et egennavn som bare kan anvendes om deres (arabernes) spesielle Gud", og i følge Encyklopedia of Religion er Allah "et forislamskt navn...tilsvarende det babylonske Bel".

For de som har vanskelig med å tro at Allah var et hedensk navn på en spesiell hedensk guddom i det forislamske Arabia, kan følgende sitat være til hjelp:
"Allah har blitt påvist i arabiske inskripsjoner innen islam" (Encyklopedia Brittanica).
"Araberne aksepterte og tilbad, innen Muhammeds tid, på sin måte, en høyeste gud som kaltes Allah" (Encyklopedia of Islam, utg Houtsma)
"Allah var kjent for de forislamske araberne; han var en av gudommene i Mekka." (Encyklopedia of Islam, Utg Gibb).
"Ilah forekommer i forislamsk poesi...Gjennom flittig anvendning trakk man sammen al-ilah til allah, ofte bekreftet i forislamsk poesi "(Encyklopedia of Islam, utg Lewis).
"Navnet Allah forekom innen Muhammed "(Encyklopedia of world Mytholohgi and legend).
Muhammed plukket opp en av mange ørkenguder, og gjorde ham til Gud.

"Utspringet til dette navnet går tilbake til forislamsk tid - Allah er ikke et allment navn for "Gud" (eller "en gud"), så muslimene må altså anvende et annet ord eller en annen form om man vil peke ut noen andre en sin egen spesielle guddom." (Encyklopedia of Religion and Ethics).

Som en bekreftelse på overnevnte avsnitt kan man nevne følgende navn som du kan slå opp og undersøke verkene til: Henry Preserved Smith, Harvarduniversitetet, Dr Kenneth Cragg (tidligere utgiver av ansette Muslim World), Dr W Montgomery Watt (professor i arabisk og islam ved universitetet i Edinburg, foreleser av Islam), Caesar Farah (forfatter av boken om Islam) og midtøstenekspert E M Wherry, vilken oversettelsene av Koranen til engelsk anvendes ennå i dag.

Bibelens Gud Jahve/Jehova/Yeshua åpenbarte seg for Moses på fjellet Sinai og gav oss de ti bud.
Bibelens Gud åpenbarer at BARE han skal tilbes. ALL avgudsdyrkelse er synd.
Et av budene er - det første : "Du skal ikke ha andre guder enn meg!".

Hvor kommer så Allah i fra?
I arabia ble solguden betraktet som en kvinnelig gudinne og månen som den mannlige guden. Som mange eksperter har klargjort (f eks professor Alfred Guillaume) kaltes MÅNEguden ved mange ulike navn, og en av dem var "Allah".
Navnet ALLAH anvendtes altså som månegudens personnavn, utover de titler som kunne gis til ham.
Allah, måneguden, var gift med solgudinnen. Tilsammen ga de opphav til tre gudinner som kaltes "Allahs døttre". Disse tre gudinnene hette Al-Lat, Al-Uzza og Manat. Allahs døtre ble betraktet tilsammen med Allah og solgudinnen som "høye" guder. De ble med andre ord ansett for å være de fremste av de arabiske gudommene.
"Ved siden av Allah tillba de imidlertid en skare mindre guder og "døtre til Allah" (Encyklopedia of World Mythologi and Legend).
SYMBOLET for tilbedelse av måneguden innen den arabiske kulturen, og på andre hold i hele midtøsten, var...helt riktig, en halvmåne.
Arkeologer har gravd fram tallrike statuer og hieroglyfinskripsjoner der en halvmåne var plasert ovenfor gudomens hode for å symbolisere tilbedelsen av måneguden. Månen ble betraktet i allminnelighet som en kvinnelig gudom i det nære orienten, men araberne betraktet den som en mannlig gudom.

Quarishstammen som Muhammed tilhørte, var spesielt hengiven mot Allah, måneguden, og i særdeleshet Allahs tre døtre som ble sett på som meglere mellom menneskene og Allah.
Dyrkingen av de tre gudinnene Al-Lat, Al-Uzza och Manat spilte en viktig rolle i tilbedelsen ved Kaba i Mekka. Allahs første to døtre hadde navn som var femininformer av Allah.
Det arabiske navnet på Muhammeds far var ordrett "Abd-Allah". Hans onkels navn var "Obied-Allah". Disse navn avslører hvor personlig overlatte Muhammeds hedenske familie var i sin tilbedelse av måneguden. Et avbilde av Allah ble plasert ved Kaba ved siden av de andre avgudene. Hedningene ba mot Mekka og Kaba ettersom det var der deres guder var.
Det var helt rimelig for dem å vende seg i retning mot sin gud og tilbe. Ettersom avbildet av deres gud, måneguden Allah, var i Mekka, ba de mot Mekka.
Tilbedelsen av måneguden strekker seg langt bortenfor tilbedelsen av Allah i Mekka. Innen hele den fruktbare halvmånen brukte man tiden til å be til månen. Dette forklarer delvis islams raske framgang blandt arabiske grupper som i tradisjon hadde tilbedt måneguden.
Anvendingen av halvmånen som symbol for islam på islamske lands flagg og ovenpå moskéer og minareter er en gjenlevning fra den tiden da Allah ble tilbedt som måneguden i Mekka.

 Mens dette kan komme som en overraskelse for mange sekulariserte OG kristne som feilaktig har antatt at Allah helt enkelt var navnet på Bibelens Gud, så innser utdannete muslimer i allmennhet det rette forholdet.

Hva så med Bibelen, finns navnet Allah i Bibelen?
Nei, noen få har to argumenter (utenom villfarelsen at monoteistiske guder må være samme gud) på hvor Allah skulle være nevnt i Bibelen.

Det ene er en feil oppfatning av at Halleluja, (engelsk Allelujah) skulle komme fra
navnet Allah. Det er lett å motbevise dette ettersom det hebreiske ordet ikke er to ord, men et sammensatt ord som betyr lovet være Jahve/Jehova. Guds navn finns alltså i slutten av ordet; jah. Navnet Allah finnes helt enkelt ikke i dette ordet.

Det andre er at det Jesus ropte på korset, "Eli, Eli" skulle være "Allah, Allah"! Dette er også grepet ut av løse luften, ettersom det greske nye testamentet i Bibelen gir den arameiske oversettelsen, ikke den arabiske oversettelsen av avsnittet i Salme 22:1.

Historisk sett, er det også umulig for Bibelens forfattere å prate om Allah som Gud. Hvorfor? Jo, fram til ca 600 e kr da Muhammed gjorde Allah til "den eneste" Guden, var Allah navnet på en hedensk guddom. Ettersom Bibelen var ferdigskrevet lenge innen Muhammed engang var født, hvordan kunne den da prate om en monoteistisk Allah formet av Muhammed?

I virkeligheten hadde Bibelens forfattere aldri navnet Allah i tankene. Fram til Muhammeds dager var Allah en hedensk gud blandt mange, og hans navn et spesielt navn på den Måneguden som ble tilbedt i Arabia.
De bibelske forfatterne skulle aldri ha forvekslet Allah med Jehova, like lite som de skulle ha forvekslet Baal, Buddha eller djevelen med Jehova.

Så sier noen; "Men anvender ikke den arabiske Bibelen navnet Allah på Gud?
Allah må da være det bibelske navnet på Gud?"
Svaret henger sammen med tidspunktet. Var Bibelen oversatt til arabisk på Muhammeds tid? Nei! Den første oversettelsen av Bibelen til arabisk kom ikke før omtrent ved 800 tallet.
Da, på 800-tallet, avr islam den dominerende politiske kraften i araberlandene, og de som oversatte Bibelen til arabisk sto innenfor en vanskelig situasjon.
Om de ikke anvendte Allah som navn på Gud, kunne de få utstå lidelse fra de fanatiske muslimene som , utifra sin religion, trodde at Koranens Allah var den samme som Bibelens Gud.
Ettersom Allah på den tiden gjennom islams dominans var det vanlige navnet på Gud, bøyde seg oversetterne for det politiske og religiøse trykket og anvendte Allah i den arabiske Bibelen.

Gjennom at den arabiske oversettelsen av bibelen kom 800 år etter at Bibelen ble fullbyrdet, kan den ikke ha noen betydelse for spørsmålet om Allah i sitt utspring var navnet på Bibelens Gud.
Et åpenbart faktum er likevel, til slutt, at en oversettelse av Bibelen til arabisk på 800-tallet ikke kan anvendes til å styrke oppfatningen om at de bibelske forfatterne, som skrev adskillige århundrer tidligere på hebreisk og gresk, anvendte det arabiske ordet Allah på Gud. Det blir naturligvis helt feil.

Sluttkonklusjon: Mange vestlige mennesker utgår fra at Allah bare er et annet navn på Gud. Dette beror på deres bristende kunnskap om forskjellene mellom Koranens Allah og Bibelens Gud, og at de muslimske propagandistene som i oppfattelsen avat Allah bare er et annet navn på Gud, ser mulighet for å omvende vestverdens mennesker til Islam.
Bibelen og Koranen er to konkurrerende dokument som skiller seg i oppfatning om gudomen. Dette kan man aldri bortse fra.

Foruten navnet, er inneholdet som finnes i beskrivelsen av Allah, et helt annet enn inneholdet i Bibelens beskrivelse av Jehova/Jahve eller Yeshuah.
Allah, den gud Muhammed gjør om til en monoteistisk gud, er ikke samme Gud som Bibelens Gud.
Allah har ikke en sønn.
Allah har ikke tilgitt oss alle synder.
Allah ofret ikke sin sønn for vår skyld.
Ingen kan komme til Allah bare gjennom Jesus.
Man kan ikke ha en personlig relasjon med Allah.
Allah - den gud Muhammed mener han får åpenbarelse om, er ikke samme gud som Bibelens Gud.
Det er det ingen som helst tvil om.

Om dun likevel er i tvil.
Se for deg Gud inspirere Johannes, Peter og Muhammed:

Øyenvitnet Johannes i Johannes evangelium:
"30 Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn."


Øyenvitnet Peter i apostelgjerningene:
11 Han er den steinen dere bygningsmenn vraket, men som er blitt hjørnestein.
12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»Muhammed forteller at koranens Allah derimot sier:
" De kristne sier Messias er Guds Sønn Det er ytringen fra deres munner, i samsvar med de vantro før dem. Måtte Allah drepe dem! For de har vendt seg bort ! (Sura – al – Tawba 9:30) "


Er det samme Gud vi prater om?
Selvsagt ikke.

Vennlig hilsen
Potetmosen

Den ukjente og fortiede sammenhengen mellom radikal islam og nazismen overfor det jødiske folk.

Dette er ikke nytt for meg. Jeg visste at det fantes en forbindelse mellom Arafat til Hitler, gjennom hans grandonkel Husseini. Husseini var en personlig venn av Hitler, og gjorde alt for at tyskerne skulle drepe flest mulig jøder. Og det finnes mange i midtøsten som beundrer Hitler og hans Mein Kamp.

En tidligere muslims vittnesbyrd om Islam og IS til Barack Obama

 

https://www.facebook.com/video.php?v=866859839993359&fref=nf

Walid Shoebat syn på Islam og endetiden

– Islam spiller en sentral rolle i endetiden

Les hele her.


– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror de kommer til et himmelsk paradis bare de har tatt «Dyrets merke». Dette sier Walid Shoebat, tidligere muslim og palestinsk terrorist. Han studerte Bibelen i et forsøk på å avsløre dens falskneri, men ble i stedet selv overbevist om dens sannhet.

Han kom til tro på Jesus Messias, og hatet han bar på mot jødene og Israel, ble forvandlet til kjærlighet. Shoebat har viet sitt liv til å forklare Bibelens profetier ut fra sin detaljkunnskap om Koranen.

Walid Shoebat er et alias. Han er i dag amerikansk statsborger og bor i USA med kone og barn.

Les hele her.

2 mai 2014 - Islamister er målrettet for å vinne kriminelle

Islamske ekstremister har begitt seg ut på en strategi for å nå og påvirke innsatte soner sine dommer i amerikanske fengsler, bruker kapellaner og litteratur. Ryan Mauro, i en publikasjon av The Clarion prosjektet , nylig rapportert at den eksempel på Virginia-baserte Dar al-Hijrah Islamic Center, en ekstremist moské deltok tre av 9/11 kaprerne med omfattende lenker til Hamas og Det muslimske brorskap, som er fundraising for sin oppsøkende til innsatte.

Dar Al-Hijrah kunngjorde på sin hjemmeside at det har vært å støtte den åndelige veksten av muslimske innsatte i Washington, DC fengsel, CTF [Kriminal Treatment Facility] og ungdomsforbrytere. 

Forespørselen laget på sitt nettsted er spesielt for donasjoner til å sende 100 Qurans til de innsatte. Tilnærmingen virker målrettet for å inspirere dagens muslimske innsatte, siterer innflytelsesrike og radikale politiske islamis Ibn Taymiyya:  "La mitt fengsel være en åndelig retrett". Nettstedet motiverer også giverne til å gi mot spredningen av islam i fengsler, som sier at "Så mange menn og kvinner akseptere islam i USAs fengsel".

Valget av Ibn Taymiyya som en åndelig og ideologisk mentor er det som er mest urovekkende. The Clarion Prosjektrapport siterer Atta Barkindo, en respektert forsker på politisk islam:   "Noen forskere antyder er det trolig ingen andre islamsk teolog, middelalderen eller på annen måte, som har hatt så mye innflytelse på radikal politisk ideologi islam som Ibn Taymiyya." 

Les hele her.