Rare manifestasjoner

David Wilkerson er forferdet over disse "vekkelsene" med merkelige manifestasjoner, bjeffing, unormal adferd, skriking, latter mm., hvor man har sluttet med å kalle synderne til frelse og å forkynne det rene enkle evangelium.

Del 1 - Kundalini sprer seg inn i menigheten

Mange av de overnaturlige opplevelsene i mange karismatiske bevegelser, er temmelig lik østens mystikk og religiøse opplevelser i bla. Hinduismen - som man gjerne kan kalle New Age. Dette startet blant annet med Rodney Howard Brownes "lattervekkelser" i 1993-1994. Han ble stor i Trosbevegelsen som en fremgangsteolog. Hadde store møter i Tulsa Oklahoma, ved de største Troslederne. Browne påvirket Randy Clarck, som tok denne "salvelsen" videre ved implantasjon ved håndpåleggelse inn i den karismatiske bevegelsen. Så forklarer Todd Bentley på videon hvordan Randy Clarck ble brukt i å starte opp Toronto Blessings (i Toronto Airport Vineyeard Church) i Januar 1994. Denne Toronto Blessings`en ble kjent som et sted hvor folk falt i latter, rullet seg rundt, hoppet, lagde dyrelyder, mange rare merkelige manifestasjoner. Dette hadde da aldri blitt sett i kirken før på denne måten. Kundalini overføringen til menigheten er en falsk salvelse som kan føre med seg mirakler og helbredelser.

del 2 - Kundalini inn i Lakeland bevegelsen og spredt over hele jorden

Kundalini sprer seg verden rundt i mange ulike menigheter, med latter, dyrelyder og
merkelige manifestasjoner. Og Charisma Magazine, en av det mest populære kristne tidsskrift, stiller seg bak "vekkelsen". Han nevner også vekkelsen i Brownsville som hadde en ekte omvendelse (som jeg mener var ekte) men som også hadde sine manifestasjoner. Han tar også frem den største falske vekkelsen hittils, nemlig Lakeland vekkelsen med Todd Bentley i 2008. Dette ble eksponert over hele verden, bla. gjennom God TV. Her er stikkordet inplantasjon, dvs håndpåleggelse og få spredd denne "salvelsen" til flest mulig folk og land. Og 100.000 av mennesker ble påvirket gjennom fysisk tilstedeværelse eller gjennom TV, eller predikanter, mennesker som hadde vært på møtene, som spredde det der de kom. Selv Charisme Magazine begynte å stille spørsmål med endel av det de så av manifestasjoner. Men det stoppet ikke dette i å spre seg overalt. Her ser vi også de mektige "apostler" og "profeter" og ledere i den karismatiske menigheten samlet rundt Lakeland: Peter Wagner, hovedapostel for den karismatiske bevegelsen på verdensbasis og Rick Joyner, topp profet i bevegelsen med flere. En kort stund senere ble det sendte en ABC News reportasje, som hadde utfordret Todd Bentley å dokumentere 3 mirakler. Og de dokumentene de fikk var ufullstendige og hvor legenes navn var strøket ut. Så litt senere ble det avslørt at Todd Bentley hadde levd i hor under "vekkelsen". (som han senere giftet seg med, etter å ha skilt seg fra kone og familie). Så kollapset denne Lakeland bevegelsen. Redaktøren Lee Grady i Charisma Magazine talte ut på vegne av en mengde mennesker verden over Todd Bentleys beskjed om at ekteskapet er over har kjørt vår bevegelse inn i en virvelstrøm av spørsmål som trengs å bli besvart, dette skulle ikke ha endt på denne måten. Men det endte ikke der, fordi Todd skilte seg, og så giftet seg på nytt med hans elskerinne. Og den største profetiske bevegelsen i verden drevet av Rick Joyner, gjorde en rask opprettelse prossess, for raskt å føre Todd tilbake på scenen igjen. Og her er han igjen, og er i tjeneste sammen med sin nye kone. Dette handler ikke bare om Todd Bentley og hans venner, men de tusentals karismatiske lederene som ikke bare har brakt dette stoffet inn i menighetene, men også inplantert/overført det til tusenvis av mennesker. Vi trenger en revolusjon i lederskapet i menighetene.

Del 3 - Kundalini spres effektivt gjennom lederskapet/Ministries

Vi ser at en ny type lederskap reiser seg, og det er ikke akkurat Helliggjørelse de jobber mot. John Crowder er det verste han har sett. Når går det fra å være ensbetydende med blasfemi til å være virkelig blasfemisk. Om man kritiserer manifestasjonene og det de gjør, så blir man anklaget for å være en religiøs Fariseer, selv om Bibelen maner oss til å bruke vår dømmekraft. Flere ledere som tar tak i drukkenskapet er Jim Goal. De har utført disse manifestasjonene på ungdomsmøter i Bill Johnsens kjente menighet i Bethel, California. Denne bevegelsen søker spesielt ungdommer. Bill Johnsen er en kjent leder som bla. har skrevet "When Heaven invide Earth". Det folk ikke vet, er at Bill Johnsens ministry er hovedsenteret for denne "salvede" drukkenskapet (lattervekkelsen) i Nord-Amerika. Selv om Bill Johnsen, Cheyenne, John og Carole ikke er fra Toronto, tilslutter og fremmer de Todd Bentley og Lakeland vekkelsen. Andre som har åpnet opp for denne manifestasjonsvekkelsen er IHOP, The International House of Prayer, i Kansas. Grunnleggeren av IHOP Mike Bickle omfavner Bill Johnsen og Toronto Vekkelsen som er partner med IHOP. De sier det er Den Hellige Ånd, ettersom Ap.Gj. så sier folk at de mener at de første disiplene var drukket. Men det står ikke at de var det. Tvert om så maner Bibelen oss til å være edrue, vaktsom og årvåken, ikke være drukne! Så hvorfor overgir de karismatiske menighetene seg over til dette som da er motsatt av hva Bibelen taler om, som helliggjørelse og det å være nøktern. Det ser mer ut som en fullstendig hedendom. Rick Joyners ministry er også en av hovedstedene for spredning av disse manifestasjonene for Nord-Amerika. Går man til Johns Crowders hjemmeside så åpenlyst så annonserer han for sine mystiske skoler, hvor folk kan lære å gå i transe, bortrykkelse, ekstatisk bønn, mystisme, åndelige reiser og alle andre New Age lignende ting. Og likevel, ledere over hele verden anbefaller disse "tjenestegavene". Folk blir bedratt. De tror på ledet visulasisajoner, astrale reiser, sentrums bønner, stigmata og all type New Age. Selvfølgelig kaller man det med andre ("kristne") navn, som: "Ettertenksom bønn", Åndelige reiser, for å skjule hvor mye New Age alt er. Lucy Rael som har et hjem i den karismatiske bevegelsen pga bla. Stigmata, blod fra hendene. Vi har Joshua Mills som spesialiserer seg på glitrende støv som manifesterer seg, og ut av kroppen reiser og andre ting. Folk drar hundrevis av mil for å se disse manifestasjonene. Så er det englesynene. Selv om Bibelen advarer oss mot Lysets Engel, så uansett hvor vi snur oss, så ser vi masse bisarre tegn på englesyn. Men hvorfor har de da ikke Herrens frykt, som englene i Bibelen? Så har vi også Sid Roths tv-program, som ved siden av God TV er den største frembringeren av mange av disse bizzarre tingene. Så har vi Patricia King, som her intervjuver Bob Jones og Todd Bentley. Jeg håper at du ser at alle disse bevegelsene og tjenestene er virkelig en stor bevegelse forent av denne merkelige "salvelsen", som sprer seg overalt fra 1990 tallet, og de sprer det enda idag. Så vi har en lekkasje med en enorm verdensvid bevegelse i kirken, som er absolutt ladet med åndelig kraft, og erfaringer som virker som kommer rett fra østlig mystikk. Og deres aktivitet forteller oss ikke å skjelne, men å skru av vårt sinn. Ikke bare det, men det virker som de er veldig opptatt med å få tak i de unge. Er denne bevegelsen farlig? Vi blir nødt til å si ja. Noen, når de ser dette, så går de over til det andre ekstreme. Altså ingen under, ingen profetier eller ingen mirakler. De vil ikke ha noe med den overnaturlige Gud å gjøre. Men vi ser i hele NT at Gud gjør under hele tiden. Hellige under. Det dukker opp engler, men det er hellige engler. Vi burde ha en balanse som følger Bibelen. Vi må lære å skille mellom godt og ondt!

Hva er Kundalini, og er det i Menigheten?