Hor

I ny testamentet så finnes det alvorlig advarsler rundt det å drive hor. Dvs at du har sex med noen du ikke har en pakt med.

Bibelen sier at du blir ett med den du har sex med, og derfor kan man bare ha sex med dine ektemake som du er gift med.

Unntaket er om ektemaken dør, eller den andre ektemaken lever i hor, dvs at den andre ektemaken gifter seg på nytt eller lever i verden i ett usømmelig liv. Fordi båndene (man er ETT) også skaper problemer for den andre som er uskyldig, om den ene lever i hor. Derfor kan man skille seg ved at den andre driver regelmessig hor (derimot om den andre faller i synd/hor, og kommer sønderknust og ber om tilgivelse, så skal du gi denne det, uansett om det koster mye) .

Ett annet er om den andre ektemaken er ufrelst, og ønsker å skille seg. Da kan du også skille deg lovlig.

Paulus sier om hor " Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 2Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!"

Så hor får alvorligere konsekvenser enn andre synder. Bibelen advarer spesielt om kjødets urene lyst, alt sexuelt enten det er med det samme kjønn, dyr eller utukt.

Hvorfor det? Fordi du åpner opp for urene ånder som da vill sette seg inn i din sjel. Da er det bare omvendelse og  som kan få deg ut av det, om du angrer på dypet.

Salomo sier det sånn "Min sønn! Akt på min visdom, bøy ditt øre til min forstand,   så du kan gjemme kloke råd og dine lepper bevare kunnskap!  For en fremmed kvinnes lepper drypper av honning, og glattere enn olje er hennes tunge;  men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd.  Hennes føtter går nedover til døden; hennes skritt fører like til dødsriket.  På livets sti vil hun ikke vandre; hennes veier går hit og dit, uten at hun vet det." Ords 5:1-6.

Og

"For budet er en lykte og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet, så de bevarer dig fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge.  Attrå ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte? og la henne ikke fange dig med sine øyekast!  For en skjøge armer en mann ut like til siste brødleiv, og annen manns hustru fanger en dyr sjel.  Kan noen hente ild i sitt fang uten hans klær brennes op?  Eller kan nogen gå på glør uten hans føtter blir svidd?  Slik blir det med den som går inn til sin nestes hustru; ingen blir ustraffet som rører henne." Ords. 6:23-29.

Vi kan også ta med denne " For jeg så engang ut av vinduet på mitt hus, gjennom mitt gitter, og da så jeg blandt de uerfarne, jeg blev var blandt de unge en uforstandig gutt,   som gikk forbi på gaten ved hennes hjørne og gikk frem på veien til hennes hus,   i skumringen, da dagen var til ende, i dyp natt og mørke. 

Da kom en kvinne ham i møte i en skjøges klær og med svikefullt hjerte. Vill er hun og kåt; hennes føtter er ikke i ro i hennes hus.......

Hun fikk lokket ham ved sin sterke overtalelse, ved sine glatte leber forførte hun ham.  Han følger henne straks, lik en okse som går til slakterbenken, som i fotjern, hvormed dåren tuktes,  inntil pilen kløver hans lever - likesom fuglen haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. 

Så hør nu på mig, barn, og akt på min munns ord!  La ikke ditt hjerte vende sig til hennes veier, forvill dig ikke inn på hennes stier!  For mange som har fått banesår, har hun fellet, og mangfoldige er de hun har slått ihjel; fra hennes hus går veier til dødsriket, de fører ned til dødens kammere." Ords. 7.

Det som mange ikke tenker, er at når du gjør hor, så åpner du opp for åndsmakter. Og om dette mennesket du horer med, har flere bundenheter, så er det godt mulig at du i tillegg for å åpne opp for en (eller flere) ånd(er) av begjær, kan åpne opp for flere andre ting.

Har man gjort det, så finnes det alltid tilgivelse. Bare les om David. Men konsekvensene må du bære, sårene og smerten. I løpet av en tid, og ofte kan det ta lang tid, så kan Gud lege og befri. Men om du er lur. så hold deg borte fra det! Advarslene er ikke der for morro skyld, men for å beskytte din sjel så at du kommer frem til evigheten uten lyte!

Skilsmisse og sex, hva sier bibelen

Gud er nådig, og Han gir mye nåde alt ettersom hva vi har og ikke har. De som har fått mye, krever han mer av, og de som har lite, krever han mindre av.

Det er blitt inn å kunne skille seg og gifte seg igjen også blant kristne. Enda Jesu bud var tøffe og han la listen høyt. Jesus sa: 

"De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne?  Han sa til dem: For deres harde hjertes skyld gav Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således.   Men jeg sier dere at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.  Hans disipler sa til ham: Står saken så mellem mann og hustru, da er det ikke godt å gifte sig." Matteus 19

Og Paulus sier " Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin.  Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone." 1 Kor 7

Og i vers 12-15, så gir han unntak om man er frelst med en ikke kristen, som vill skille seg. Da skal man la denne gå.

Her gir ikke bibelen så mye rom for å skille seg, men man kan ha en rettighet om den andre personen lever i hor, dvs har eks skilt seg og giftet seg med en annen, eller lever i samboerskap med en annen. Dette fordi det urene livet denne lever, selv om du ikke lever under samme tak som denne, vill påvirke det gjennom åndelige bånd. Men også her må man vandre i tro, og søker Gud, for å vite hva du skal gjøre. Det kan være ulike svar i ulike situasjoner alt ettersom hvilken styrke du har eller om Gud ønsker at du skal redde den andre.

Vi kan også se at Johannes døperen refset den ikke troende Herodes fordi han hadde giftet seg med Filips, hans brors kone. Matteus 14. Man skal være modig for å gjøre noe sånt, og mange kan vel mene at han var dømmende. Men jeg tror at Han fungerte i Den Hellige Ånd, og for en som var konge, så var forbildet fryktelig dårlige for resten av Israel.

Så kommer vi til saken. Hvorfor er skilsmisse såpass alvorlig? Paulus sier jo eks om hor:

" Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp.  Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham.  Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.  Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.  Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!" 1 Kor 6:16

Så hva skjer når en kristen skiller seg, og så finner seg en annen, uten at den andre er skyld i å gjøre noe feil? Altså man skiller seg fordi man er lei forholdet eller andre ting som ikke bibelen gir deg noen rettighet til å gi opp.

PAKT

Bibelen snakker mye om pakter. Og Abraham teks inngikk ett forbund med Gud gjennom dyr som ble ofret. Vi ser også gjennom GT at dyr og deres blod ble brukt som offer.

Da Jesus startet den nye pakt, så ble også blod utgytt, Hans eget blod for verdens synd.

Man kan kalle det en blodpakt. Og i den gamle tid, på Abrahams tid, så skar man seg i hånden/armen

(les Blodsforbundet med Sten Nilsson : ttp://ws.livetsord.se/bocker/blodsforbundet.html

og blandet blodet. Og om den ene fikk problemer, så måtte den andre komme og hjelpe, ellers kom det blodskyld over den om han ikke kom. Det samme gjaldt den andre. Å bryte en pakt var meget alvorlig, og kunne dra forbannelser over den som brøt den.

BLODSPAKTEN I EKTESKAPET

(Mye av undervisningen er hentet fra Edwin Louis Cole)

Når en mann gifter seg med en jomfru, spesielt i Israel under GT tid så var det meget viktig å være jomfru. Det gjaldt både mannen og kvinnen, men som oftest var det vanskelig å bevise om en mann var det. Mens en kvinne kunne det bevises på denne måten: Under bryllupsnatten så fikk kvinnen ett laken. Fordi når jomfruhinnen ble brutt, så kom det blod. Lakenet fikk da foreldrene til bruden etter bryllupsnatten som bevis på at datteren var jomfru. På den tiden var det alvorlig for en kvinne å få en anklage på at hun ikke var jomfru, og derfor beholdt foreldrene lakenet som bevis.

Bibelen taler om ekteskapet og sex som noe såpass alvorlig, at det på ingen måter må brytes. Og grunnen er at det er en pakt. Og pakter skal ikke brytes.

Men for å skjønne den dypere mening, så er det sånn at når du har sex med ett menneske, så inngår du pakt med denne. (En mann som har sex med en jomfru, og bryter jomfruhinnen, så kommer det blod over mannens kjønnsorgan, og ett forbund er inngått, og det skal ikke brytes). Har man sex med mange, så inngår man pakt med mange, selv om de ikke er jomfru. Ett menneske er først og fremst ett åndelig vesen, og man knytter da kontakt i den usynlige verden.

Så den som gifter seg i renhet, får bånd som ikke skal brytes på noen måte. Og holder man denne pakten, så vill samlivet være velsignet.

Når jeg snakker om åndelige bånd, så er det du og din ektefelles blodsbånd som er der ubrytelig helt til en av dere dør. Men bryter man båndene ved utroskap, så er fortsatt ikke båndene mellom deg og din kone brutt. Men om den som synder ikke omvender deg, men fortsetter å leve i utroskap, så tenker jeg at de rene båndene forandres noe uhellige bånd, og den uskyldige part har rett til å skille seg. Selv om en av partene faller i hor en gang, så er ikke det nok for å rettferdiggjøre en skilsmisse. Men å leve i hor uten noen tegn til anger, vill også være med å skape plager for den uskyldige part. 

SKILSMISSE BLANT KRISTNE

Men så skiller jo mennesker i menigheten seg støtt og stadig. Så tenker man jo at man må gi nåde. Og ja, man skal gi nåde. Om det finnes en ekte anger og omvendelse. Men å gi nåde til mennesker som ikke angrer eller omvender seg, så vill det å gi nåde bli en forbannelse for menigheten. En liten surdeig kan syre hele deigen.

Jeg vill ikke anklage eller dømme andre menneskers valg. Jeg er ikke Gud. Men jeg må passe meg for å forsøke av all mitt hjerte og all min sjel å holde mitt eget liv rent. Om jeg skulle skille meg, så blir også vittnesbyrdet for min tro fryktelig dårlig. Dessuten ville jeg skade mine barn og igjen spre en forbannelse inn til deres barn.

En annen ting med å ha ett forhold til noe som er utenfor den pakten som Gud har bestemt, er at man åpner opp for onde ånder. Når man lever i hor med andre, så vill man åpne for lyst og dessuten kan man også åpne opp for andre åndsmakter som det mennesket måtte ha, og vica versa. Det blir ett kontaktpunkt mot det uhellige, og Guds beskyttelse når deg ikke.

BIBELEN SIER OGSÅ

Problemet er at de kreftene man da får i seg, vill gjøre troen din fryktelig haltende. Bibelen sier "Hor og vin og most tar forstanden bort" Hos 4:11 

Se bare hva Salomo sier: "Visdommen skal fri deg fra en annen kvinne,
          en fremmed kvinne med glatte ord,
          
     hun som har sviktet sin ungdoms venn
          og glemt pakten med sin Gud.
          
    Hennes hus synker ned i døden,
          til dødningene fører hennes veier.
          
     De som går inn til henne, vender aldri tilbake,
          de når ikke fram til livets stier." Ordspråksboken 2:16ff

Og "For en fremmed kvinnes lepper drypper av honning, og glattere enn olje er hennes tunge;  men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd.  Hennes føtter går nedover til døden; hennes skritt fører like til dødsriket.  På livets sti vil hun ikke vandre; hennes veier går hit og dit, uten at hun vet det." Ordspr. 5:3ff

Og " Drikk av din egen brønn, drikk rennende vann av din egen kilde!  Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten, dine bekker på torvene?  La dem være for deg alene og ikke for fremmede sammen med dig!  Din kilde være velsignet, gled dig i din ungdoms hustru!  Den elskelige hind og den yndefulle fjellgeit! Hennes barm kvege dig til enhver tid, av hennes kjærlighet være du alltid drukken!  Hvorfor, min sønn, skulde du da være drukken av attrå efter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm?" Ordsp. 5:15ff

Den siste var en advarsel om at man må holde seg til en kvinne, den man inngår pakt med, og hold deg trofast til denne i dette livet. Bare døden gir deg rett til å ekte en annen. Budene er der for å beskytte deg, ikke for å plage deg.

KAN GUD GJENOPPRETTE?

Ja, han kan det. Men for mer synd du havner i som en kristen, jo vanskeligere er det å finne veien tilbake. Det kreves mye ærlighet, mye omvendelse og mye nåde. Gud kan opprette alt. Men det kan ta tid. Mange, mange år. Fordi Gud bygger sitt rike gjennom relasjoner, først relasjoner med Ham, og så med ektefellen, og så med barna, og så alle dine neste. Derfor er ikke å sette strek på alt og glemme alt fordi du er tilgitt, men man må være modig å møte alt som du selv har vært med å ødelegge for å forsøke å bygge det opp igjen, ved Guds hjelp, barmhjertighet og miskunn. Tilliten som er brutt, må bygges opp igjen, om man får den muligheten igjen.

Har man vært i verden og levd på alle mulige måter, så setter Gud strek over det livet som har vært. Og man får en ny sjanse. Samtidig, så er det ikke sånn at man kutter ut alle forbindelser med det som har vært som en nykristen, nei, Gud ønsker å reparere forhold, ekteskap, relasjoner til barn etc., om det finnes muligheter for det. Og som kjent: Det er ingenting som er umulig for Gud, bare vi tror på Ham!