Å bli fri fra bundenheten

Dette jeg skriver her er mitt eget vittnesbyrd, og dette er kanskje en av de viktigste sannheter som igjen bør komme inn i Guds menighet. Det handler om befrielse, og den boken jeg har brukt og lest under perioden av befrielse, som varte over 4 år, heter "bryt deg vei til frihet" med ekteparet Powell.

Hva er det å være bundet?

Først så må man tenke: Man har depresjoner, og de har vært der hele livet. Noen ganger ofte, noen ganger har det vært lettere grad. Men de kommer tilbake igjen og igjen. 

Jeg sliter med sexuelle tanker, og føler jeg ikke klarer å la være å se på pornografi. Man sliter med konstante sexuelle tanker og uren fantasi som hele tiden kommer og går.

Jeg tenker så lite om meg selv. Jeg føler meg alltid mindreverdig ovenfor andre. Det er en følelse som bare tar overhånd. Eller/og jeg klarer ikke å se andre inn i øynene, jeg bøyer de av og ser ned eller ett annet sted.

Jeg føler at alle forkaster meg, jeg føler meg ingenting verdt. Jeg betyr ingenting og jeg tror heller ikke at Gud bryr seg om meg.

Jeg føler at jeg får en snurr på følelsene. Jeg klarer ikke å styre følelsene mine og jeg sier ting som jeg angrer, som en slags galskap. Spesielt når jeg er blant endel mennesker som er litt "gal"/sprø selv. Etterpå skammer jeg meg fælt, men følelsene bare løper av gårde, og dermed har jeg lyst til å isolere meg fra mye menneskelig kontakt.

Jeg føler skam, og jeg gjør ting i mørket som jeg skammer meg over, og jeg ønsker ikke at noen skal få høre eller se det. Jeg vet ikke engang om Gud vill tilgi det om det kommer frem i lyset.

Jeg vill ikke lese det/eller se tv programmer, men bøker/tv som har okkulte innslag eller det overnaturlige som ikke har noe med bibelen å gjøre, så blir jeg fristet til å lese/se det. Jeg må bare lese en roman eller noe sånt, samtidig som det er spennende, så føler jeg en ekkel følelse på innsiden.

Jeg så på noe urent i barndommen, og de tankene etter det, har fulgt meg hele livet.

Jeg var på kino som liten, og så noe jeg ble redd for, og siden har jeg slitet med angst.

Jeg må selv-tilfredsstille meg sexuelt, spesielt når det har vært tøft, eller jeg har møtt en fristelse som jeg ikke klarte å utstå. Jeg klarer ikke å slutte med det, annet enn i visse perioder. Det er mye skam rundt å gjøre det, men fristelsen til å gjøre det er der gang på gang.

Jeg har sluttet å drikke alkohol, men hver gang jeg bare ser en flaske, så mister jeg beherskelsen, og begynner igjen. Jeg må ikke se en flaske igjen, ellers faller jeg tilbake.

Jeg har fosøkt å kaste røyken, men jeg kjenner suget i meg. Jeg har fått forbønn mange ganger, men røyksuget blir jeg ikke kvitt.

Jeg får sånn raserianfall, og jeg klarer ikke å styre meg. Jeg blir så sinna at jeg ikke vet hva jeg gjør. Jeg kan slå barna mine, kona mi etc.

Jeg hater meg selv og avskyr min person. Ingen liker meg, og ikke jeg heller liker meg. Jeg skulle aldri ha vært født.

Jeg sliter med angst-anfall. Jeg blir livredd bare å gå utenfor døren min. Jeg får angst om jeg kjører bil, jeg får angst i store folkemengder etc.

Jeg tror jeg sliter med opprør. For hver gang noen taler noe til meg om grenser ol. så gjør jeg opprør og nekter å innordne meg det den personen sier. Jeg blir veldig såret og sinna på vedkommende, selv om vedkommende var velmenende og bare ville hjelpe.

Listen kunne gjøres mye lengre.

Alle vet hvordan det er å ha vonde og ekle følelser. Men om man ikke klarer å slutte med en ting, uansett om man ber, går til forbønn, og man prøver alt, og likevel, så sitter du fast i dette og kommer deg ikke løs. Da kan det være en demon som sitter i ett område av din sjel, og du trenger befrielse.

Djevelen er beseiret

Først må vi se at Jesus vant over djevelen på korset, der var hans nederlag. Og den ble beseglet ved Jesus oppstandelse. Både sykdom og onde ånder er beseiret, og alle kan gå inn og ta den friheten de vill, gjennom tro.

Falnge engler og Adams synd

Falne engler var Guds engler som bestemte seg for at de ikke ville være i Evigheten, men gjorde opprør mot Gud. Da de falt, fikk de ingen sjanse til å omvende seg, men av en eller annen grunn, så fikk de lov til å fortsette å gjøre ugagn. De bestemte seg da for å gjøre opprør mot Gud gjennom å gjøre vold mot det Han hadde skapt: Menneskene.

Våre urfedre, Adam og Eva, hadde Guds store gave den frie vilje (Gud liker ikke å tvinge noen, og Han prøver enhver skapning om de frivillig vill holde seg til Ham). Så Adam og Eva måtte bli prøvd, og gjennom prøvelsen, så falt de i synd.

Mange snakker om store katastrofer, men det Adam gjorde her, var verre enn det verste. Ved denne handlingen så ga Adam sin råderett over jorden til satan. Nå var han denne jordens fyrste, og siden har menneskene måtte lide for det. Men Gud lovte en redningsplan, som ble fullført ca 4000 år etter.

Mye av Jesus tjeneste var befrielse av mennesker som hadde onde ånder

Paulus skriver dette " så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi." 2 kor 2:11. Og det kan virke som at den første menigheten visste mye om åndsbefrielse og praktiserte det ofte. De ville ikke gi satan oppmerksomhet, men samtidig var det nødvendig å vite endel om fienden for å kunne hjelpe andre og å leve i seier selv.

Det står ikke så mye direkte om befrielse i bibelen, men på den andre siden så praktiserte Jesus det like mye som Han helbredet folk. Det var en av de viktigste tjenestene i Jesu tjeneste, og folk i denne tiden forsto åndsbesettelse.

Intelektet forstår lite av den usynlige verdenen

Det har alltid vært vanlig i fattige land hvor ikke intelektuismen råder å forstå at det finnes en åndelig verden. Husker selv da jeg var i Filippinene i 1991 på en liten misjonstur, hvor en jente kom bort til oss med en fot som var vrengt i helt feil retning. Hun fortalte at hun hadde klatret opp i ett tre, og der var det en demon på toppen av treet, som dyttet henne ned. Hun falt på beinet, og fikk det vridd. Vi ba og profeterte over beinet, og ca 1 uke etter, så hadde Gud rettet det helt ut igjen. Jesus kom for å gi liv, helse og overflod. Tyven (satan og hans rike) vill bare stjele, ødelegge og drepe, Johannes 10.

Men her i Norge forstår vi lite av den usynlige verdenen, og setter mennesker som er plaget på psykiatrisk avdeling ol., eventelt behandler dem med medisiner. Om man praktiserer befrielse åpent, så ville man nok bli forfulgt av media og samfunnet generelt. Det finnes ingenting som kan være mer støtende en det, for ett verdslig sinn. Og av den grunn tror jeg også at den første menighet fikk motstand, fordi de praktiserte befrielse.

Hver ånd har sitt eget navn som er en beskriver deres natur

Jesus gjorde noe annet: Han befridde menneskene fra symtomene gjennom å drive ut ulike typer onde ånder. Du vet, onde ånder har vært sitt spesial felt, noen kalles lyst/begjær ånder, andre igjen stolthet, frykt, mistro, ulykke, mindreverdighet, okkultisme, homosexualitet, incest, selvforakt, forkastelse, galskap, bedrag, sorg, kontroll og manipulasjon etc.

Hver ånd har sitt navn, og man må lære å kjenne igjen ved å sette navn på følelsene. Om du føler ett begjær på det motsatte kjønn, og jeg snakker ikke om kjødet som du kan tvinge til å slutte å glo, men om en sterk lyst følelse inni deg, som gir deg sterke fantasifulle tanker og som nesten tar helt styringa over ditt liv. Du merker ikke ånden så mye under andre omstendigheter, men den dukker gjerne opp i tilfelle du kommer i nærheten av en av det motsatte kjønn, eller ved homosexualitet: en av ditt eget kjønn.

En ånd kjennes igjen på følelser som styrer livet ditt. Bibelen snakker om demonisert, dvs at du er bundet på ett område. Å ha en ånd betyr ikke at du er besatt, men at det finnes  ett eller flere områder hvor du ikke har kontroll selv. Du ber og ber, og føler deg sterk i ditt indre, men likevel så er det noe som drar og drar, så at du havner i en slags fangeskap.

Robert Liardon sa en gang at kjødet kan man omvende seg, men har man en ond ånd, så klarer man det ikke. Man trenger Korsets kraft, og da må demonene vike.

Husk at :

Demoner er personer med følelser, men uten kropp. De uttrykker seg gjennom mennesker. Ettersom verden ble gitt menneskene for at de skulle herske og råde, så måtte i så fall disse åndelige vesene lure menneskene, for så å styre gjennom dem. Og det har de også klart på mange områder. Når menneskene lever i synd, så slipper man også disse vesene til i ens eget liv, og også i våre barns liv. Det er hva vi kaller slektsånder. Det er en rett vi gir dem gjennom våre handlinger.

Hva skal jeg gjøre?

Over: En lesbisk blir befridd fra onde ånder

Barnas brød

Befrielse er først og fremst barnas brød, se i Markus 7. Her møter Jesus en kvinne som hadde en datter som var besatt av en ond ånd. Men Jesus enset henne ikke. Kvinnen var ikke i ett forbund som jødene var, derfor var også Jesus nøye med å ikke befri hennes datter. Men kvinnen ga seg ikke, og da sa Jesus "La først barna bli mette. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene." Dvs. barnas brød, den rettighet som paktens folk hadde, var ikke rett å gi til "hundene", dvs de som sto utenfor pakten. Kvinnen ga seg ikke, og da Jesus så hennes tro, så ble også datteren befridd.

Syv nye ånder om ikke omvendelse

Her tror jeg det finnes mange sannheter. Og den ene er at en befrielse må gjøres innenfor en pakt. Grunnen for det, er som Jesus selv sier i Matteus 12:45, at når den onde ånd har fart ut og huset er renset (dvs. mennesket er befridd), så: " Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første."

Dette har jeg selv opplevd i mitt eget liv, og kan bekrefte at det er nettopp det som skjer. Da jeg under befrielsesperioden falt i en synd, så åpnet jeg opp for 7 ånder til. Og det tok ca 6 måndeder og bli kvitt dem igjen.

Men denne kvinnen over, hadde tro, og derfor skjønte Jesus at denne onde ånden ville ikke komme tilbake med 7 verre ånder enn før. Derfor fikk hun bønnesvar. For den som har tro, river himmelriket til seg.

Prisen for å bli befridd

Men for de fleste som vill bli fri, så trenger man å forstå denne biten. Du må være beredt på å betale en pris for å bli fri, og jeg snakker ikke om penger, men du må starte ett bønneliv, uansett hvor smertefullt det er eller hvor vondt det er. Og du burde holde deg borte fra de områdene som du har vært bundet fra.

Helliggjørelse og bønneliv

La oss si om du blir fri fra lyst ånder. Og det kan godt hende at du har flere sånne ånder, kanskje 5-6 stykken som virker på ulike områder. Mens befrielsen pågår, så vær ekstra nøye med å holde deg borte fra internett, TV, magasiner etc. Hold deg borte fra lyst-fulle mennesker og områder som sånne mennesker kan være. Dette er også endel av din helliggjørelse prosess, hvor Gud tar deg lengre bort fra verden, og nærmere Han.

Samtidig så vill også djevelen forsøke å friste deg i den perioden. Alt kan bli verre, og fristelser kan dukke opp på de mest uventede områder. Så ett bønneliv og det at man kaster seg på Jesus, kan være meget viktig.

Obs på onde ånder i din nære krets

Det samme er om du har en familie som har samme type ånder som du har i deg. Enten de er kristne eller ikke, så burde du kanskje holde avstand fra de. For det kan være en slags kontroll-sirkel, hvor når du blir fri, så kan plutselig familie-medlemmer dukke opp og uten at du vet det, så kan du bli dratt tibake i mørket. Vær obs på det.

Er du gift med ett menneske som har samme type ånd, eller som er veldig bundet på andre områder, så trengs det mye Guds visdom. Det er ikke bare å bryte ett ekteskap uten videre, ettersom ekteskapet er hellig. Men om partneren din er med å dra deg bort fra Gud, og ikke vill leve for Gud men i synd, så er du fri iallefall til å skille deg. Men bare om den personen selv lever i synd og ikke viser anger eller noe tegn på omvendelse, så har du en rett til å gifte deg på nytt igjen. Hor og død er det eneste som bryter ekteskapsbåndene. Eventuelt om den personen lever i verden og selv ønsker å skille seg, så er du fri, i følge Paulus.

Ting blir verre under befrielsen

Det som er merkelig under en befrielsesperiode, er at smerten på innsiden blir mye verre. For min del, så begynte jeg å få nakke problemer ved smerte (måtte ha pute og hvile hodet mitt hele tiden når jeg satt), som ikke ga seg før etter at den siste befrielsen var fullført. En annen ting er at smerten ligger i magen. Det er også ett interessant ting. Fordi Jesus sa at livet skulle gå ut i fra buken, Lukas 17:21 og Joh. 7:38 dvs velle opp fra mageregionen. Samtidig så vet vi at følelsene/sjelen også ligger i buken/magen.

I mageområdet sitter som oftest bundenheten

Og det er også der, i mageområdet,  demonene stort sett setter seg for å manipulere følelsene dine. En ikke kristen, vill bare merke det som følelser som svinger hit og dit. Mens en kristen, som i tillegg har en levende ånd, og hvor Den Hellige Ånd bor inne i mageområdet, så vill Ånden terge demonene. Og smerten vill bli enda større. Derfor er det mange som går tilbake til verden etter at de har blitt frelst. Fordi det var på en måte lettere å håndtere vonde følelser der, enn det var som kristen. Men da mister du også samtidig det Evige livet. Og livet som frafallen, blir da mye verre. Bibelen sier gjennom Peter at det hadde vært bedre om det mennesket aldri hadde blitt frelst, enn at de vender seg så bort fra Livets Kilde.

En kristen er en langdistansløper

Du vill se, at å være en kristen, iallefall en ekte en, er som å være en maratonløper, ikke hurtigløper. Du må være utholdene, og tåle all slags motstand, og all slags smerte, og aldri miste fokusen på Jesus.

En befrielse kan være temmelig dramatisk

En annen ting, er at demoner må drives ut som oftest fra mageområdet og ut gjennom munnen. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Noen ganger når jeg ble befridd, så var det som om jeg hostet noe urent ut gjennom munnen. Dessuten, så kan en befrielse være temmelig dramatisk med skrik, oppkast og rødsprengte kinn. Man er helt utmattet etter en sånn serie, men etter så kjenner man en ekte glede som stiger frem. Den er verdt alt sammen.

Demoner kan sitte i kroppen, psyken, hjernen og følelsene

Demoner kan også sitter i sinnet, tankene, og i kroppen. Sykdomsånder kan sitte på ulike typer av syke områder. Også psykske sykdommer kan sitte i sjelen/følelsene og i hodet/nervesystemet. Jeg sier ikke at befrielse løser alt, men at det kan være nøkkelen til mye elendighet som mange mennesker sliter med. Noen ganger må Gud helbrede din sjel også. Det må man heller ikke glemme. Noen ting kan bare Guds Ånd gjøre ved indre helbredelse.

Veien til seier

Demoners oppførsel

Da jeg begynte å gå til forbønn for befrielse, så skjedde det mye rart på innsiden. Demoner liker for det meste å holde seg skjult, ettersom de lever selv i mørket. Når da deres "hjemmesteder" blir belyst, så vill de manifistere seg og gjøre smerten din enda større. Dette er en kamp, hvor du er midt i stridsfeltet. Guds rike braker sammen med djevelens rike, og bare din egen utholdenhet vill gjøre at du vinner terreng og seier over satan, den som Jesus allerede har vunnet gjennom korset.

For min del begynte befrielsen med enorme smerter i nakken og ryggen, akkurat som om du bare på en tung byrde i magen (noe det også var), og det varte i over 3 år. Men etter siste befrielsen, så forsvant smerten fra nakken. Snakk om å føle seg lettere.

Onde ånder "gjømmer" seg

En annen ting, er at når du oppdager en ånd som du trenger å bli fri fra, så oppdaget jeg ofte, når jeg var på vei til forbederen, at ånden plutselig "forsvant" dvs. det var som jeg var fri. Så når jeg kom dit, så fant vi ut at vi ikke skulle be, eller forbederen "så" ikke ånden når han ba. Så jeg tenkte at jeg var fri. Men ett par dager til, så strammet den grepet igjen. Da forsto jeg at ånden forsøkte å skjule seg eller gjemme seg. En ånd vill ikke frivillig forlate sitt "hjem". Bare overmektig kraft fra Herren og din egen overgivelse vill tvinge den til å forlate sitt "hjem".

Når du virkelig er fri, så vill du merke en sånn stor glede, at du vet at du vet at du er fri. Du merker at det har skjedd en indre forandring. Og noen ganger så merket man kanskje ikke helheten av friheten før etter 2-3 dager.

Demoner er som viltre kjeltringer

En annen ting er at under befrielsesperioden så ble jeg oppmerksom på åndenes oppførsel på innsiden. De bannet, "sang" sanger (verdslige pop sanger jeg hørte på radioen mens jeg kjørte bil) og oppførste seg som om de var på en fest. Før jeg ble frelst så jeg en film av Steven Spielberg som het "Gremlins", og jeg synes at de ekle figurene passet bra på å beskrive disse onde åndene. 

Onde ånder som man sliter med er som regel små

Onde ånder er som regel ikke store. De kan være som små aper, fluer og insektsstørrelser eller ligne på padder. Når jeg var nyfrelst, så fikk jeg ett levende mareritt hvor jeg så en ond ånd som holdt meg fast i en synd jeg slet med, og den så ut som en rotte i ansiktet. De små åndene besetter mennesker og ved det forsøker å hindre de fra å bli frelst og å komme ut i frihet.

De store åndene lever for det meste over byer, land og i himmelrommet, der de styrer folkeslag, nasjoner og forsøker å hindre bønnesvar å komme ned fra himmelen. Les i Daniels bok 10, om hvordan disse åndene forsøkte å stoppe bønnesvar til Daniel, men engelen fikk hjelp av krigerengelen Mikael, og da kom bønnesvaret. Det tok ca 3 uker. Disse åndene var nasjonenes fyrster.

Men større åndsmakter kan også besette mennesker, eks når Judas forrådte sin mester, så står det at satan for inn. Vi kan også forstå på Adolf Hitler at han var besatt av en nasjonens fyrste, og fikk med seg hele nasjonen og hele verden ut i krig.

Men det er sjelden vi kommer i kontakt med sånne mennesker i vår hverdag.

En befrielse er en kamp fra begynnelsen til slutt.

Åndene vill under befrielse skape mye ting som kan ta bort fokusen på det du gjør. Dette er kamp fra starten til begynnelse. Jeg husker når en av de siste åndene ble berørt av min forbeder, men jeg ble ikke befridd da. Vi bare skjønte at det var noe mer, noe jeg hadde hatt med meg fra barndommen. Jeg vurderte hva det var dagen etter, og så dukket det plutselig en opp i slekten som jeg ikke hadde sett på noen år. Og mens jeg pratet med denne, så manifesterte den ånden seg i meg, ettersom den ble påvirket av denne personen som hadde samme type ånd. Da visste jeg ikke hva jeg sa, men min kone reagerte på min personlighetsforandring. Men da jeg visste da at denne ånden het "galskap". Og senere ble jeg befridd for den.

Satan har ofte god kontroll på mennesker

Jeg husker også en episode hvor en ånd manifisterte seg gjennom en kvinne, som bare forandret attityd rett foran øynene mine. Det var ekkelt, men jeg lot meg ikke lure eller ga den noe oppmerksomhet.

Husk: Satan vill spille på alt han kan for at du skal fortsatt være under hans herrevelde. Og djevelen gir seg ikke så lett. Og jo nærmere du lever sammen med Jesus, så vill du også forstå at djevelen faktisk har god kontroll på de han styrer. Selv normale mennesker kan forandre attityd rett foran øynene dine. Eks. når Jesus red inn i Jerusalem ble han hyllet, noen dager etter var ropet "korsfest, korsfest." Dette er sånn onde ånder kan snu en stemning fra den ene dagen til den andre.

En annen ting var når jeg skulle bli fri fra en ånd, så mens forbederen skulle be for meg, og Guds kraft kom over han og gjennom han og inn i meg. Så tittet jeg opp på forbederen, og gjennom åndens øyne, så var forbederen som en svart figur. Husk at satan er livredd Guds mennesker og mennesker som frykter Herren av hele sitt hjerte. Våres hellighet er like skremmende for dem, som synden er for en Guds hellige.

Har man flere ånder i seg, så kan man få ett veldig fjernt verdenssyn. Og man har lett for å rote seg opp i problemer og i selskap med feil mennesker. Åndene manipulerer deg. Sånn at du kanskje ikke liker Guds mennesker som har Guds kraft, men egentlig er det åndene inni deg som ikke liker det mennesket. Åndene blir på en måte en del av ditt liv og styrer følelser og tanker mer enn du forstår.

Slektsforbannelser

I verden øyne er det å befri en voksne en styggdom, men enda verre om det gjelder barn. Men husk at slektsdemoner er noe man arver i mors liv, og man har det gjennom hele livet om man ikke får frihet på ett tidlig tidspunkt. Det er djevelen som er den stygge fuglen som ikke tar noe hensyn til barn. Men pga at verden er i den ondes vold, så vill den kristne som driver med befrielse, gjerne få problemer. Men det lukter det vekkelse av. All sann kristendom blir lovt forfølgelse.

Barn kan arve foreldrenes eks. seksuelle utskeielser. Men når de er små, så ser man ikke de åndene. De er der som en sovende femte-kolonne og venter med å manifestere seg når barnet kommer i ten-årene eller blir voksen og man teks gjentar sine foreldres utsvevende liv. Det er ingen sannhet på dette området som er uten unnatak. Barn får ikke nødvendigvis alle sine foreldres plageånder, og mange ganger kan barn leve ett helt annerledes liv enn sine foreldre. 

Det samme med gudfryktige foreldre som lever i renhet, vill også gi den arven videre til en eller flere av sine barn.

Bibelen lærer at en slektsforbannelse kan ligge i slekten i 3-4 ledd, 2 mos. 20:5. Men noen ganger kan den svakheten ligge enda lengre. Eks en bestefar blir sinnsyk, og man ser de samme symtomene i barnebarna og nedover. Her er de gode nyhetene at man kan bli fri fra det.

Guds helbredende kraft og sorg

Befrielse var vanskelig. Og det var ikke bare å bli fri. Det hendte en gang i blant at jeg ble konfrontert med løgner jeg trodde på, og det gjorde vondt. En gang "kjeftet" forbederen på meg (det føltes sånn), sånn at jeg bestemte meg for å holde meg borte. Men etter 2 uker, så satt jeg meg og tenkte, og jeg tenkte at denne forbederen ikke ville såre meg, men at han gjorde det i kjærlighet. Så jeg krøp til korset, vendte om fra mine tankebyggninger, og fortsatte. Jeg er glad i dag for at jeg gjorde det.

Noen ganger så helbredet også Gud meg. Befrielse skaper tomrom i sjelen, og bør fylles opp med Guds Ord og bønn. Men noen ganger så må Gud helbrede sjelen ved sin legedom fra sin Ånd.

Jeg husker at det var en ånd som jeg tror jeg hadde hatt fra barndommen. Den het "sorg". Jeg kunne begynne å gråte og føle meg lei meg, også fordi jeg hadde opplevd vonde ting. Men stort sett så var det ikke mennesker som ville såre meg, men min egen bundenhet.

Jeg var fremfor og ble befridd fra Sorg. Først føk ånden ut, så kom Guds kraft over meg. Og jeg gråt og lo om hverandre i stillhet. Det var en legedom fra Herrens ånd og det var absolutt nydelig. Gud reparerte mitt indre. Og jeg husker at jeg så noen solstråler som kom inn fra vinduet, og det var det vakreste jeg noen gang har sett. Å være i Guds nærhet, så blir alt veldig vakkert.

Det finnes 2 typer sorg. Paulus sier det sånn i 2 kor 7:10: "For bedrøvelsen efter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer; men verdens bedrøvelse virker død." En sorg som fører til omvendelse skader ikke.

Men sorg av denne verden, kan faktisk åpne opp for en sorg-ånd. En sorg over å ha mistet en er normalt, men man skal være forsiktig så man ikke åpner opp for ånder av sorg. Når du aldri blir ferdig eller får bearbeidet sorgen selv etter mange år, så kan det hende at du trenger befrielse.

Demoners kontaktpunkt

I mitt hus, for å føre strømmen rundt, så må man ha ledninger og kontaktpunkter.

I den åndelige verden så er det det samme. Ånder kan ikke komme inn i ett menneske uten gjennom at vi tillater det. Derfor så er bibelen nøye med å tegne opp rett og galt, hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det er for ditt eget beste.

Ulike kontaktpunkter

Vi kan begynne med ting. Eks. så kan okkulte bøker inneholder demoner. En venn av meg som hadde en mor som ba mye, fortalte denne situasjonen: Hun hadde en bok i bokhyllen. Og en dag åpnet Gud hennes øyne, og hun så en demon som dukket opp og så materaliserte seg i denne boken. Da gikk denne boken i søplebøtta.

I Ap.gj står det sånn "og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger. Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt." Ap.gj. 19. Her skjer det en stor vekkelse gjennom at man brenner "kontaktpunkter" til onde ånder.

Samme er med bilder, plakater, kunst, musikk, plakater av idol. Eks. jeg var med å renset ett hus en gang, ettersom det var en tung atmosfære der. Vi kastet bla. noen Edvard Munch kopi bilder. Husk, Munch hadde noen gode bilder fra starten av, men etterhvert ble bildene hans temmelige perverterte bla med "skrik". Etter at vi var ferdig med det. Og jeg la meg til å sove, så kom alle disse åndene om natten for å plage meg. Jeg ba dem vike unna i Jesu navn, noe de også gjorde.

Suvernier

En annen ting kan være "suvernier" fra Afrika, som kan være påvirket av ånder. Heksedoktor masker. Eller stener solgt fra såkalte "new age" butikker. Buddha statuer. ol.

Møbler og klær

Selv brukte møbler, klær ol. kan være påvirket av ånder om det hjemmet er preget av menneskers ugudelige livsstil. Eks. jeg fikk en hvile stol gratis. Og da jeg satt den opp hjemme, så forandret atmosfæren seg negativt. Til slutt bar vi den ut. Så begynte vi å be for den. Og vi ba og ba. Og til slutt tok vi den inn igjen, og den har en fredelig atmosfære over seg idag.

Vi kan også lese noe lignende i Josvas bok når de inntok Jeriko. Husk: Innbyggerne i Jeriko hadde fylt opp sine synders mål, dvs. de kom under dom pga ondskap. Bla når de bygde ett hus i byen, så ofret de gjerne ett barn som de bygde inn i huset ettersom det betydde "lykke".

Og hele byen var full av onde ånder, derfor sa Josva klart ifra "Pass dere for det som er bannlyst, så dere ikke fristes til å ta av det. For da blir også Israels leir bannlyst, og dere fører ulykke over den" Josva 6 Og en ble fristet og tok en prektig Babylonkappe, og Israel tapte neste strid. Skal man vandre Hellig for Gud, så må man være klar over den åndelige verdenen og hvordan den kan påvirke deg og din menighet.

Kjødelige lyster

Det neste som bibelen advarer mot er hor. Dvs at man har sex med noen utenom ekteskapets rammer. Ikke bare åpner du opp for flere lyst ånder, men også for andre typer ånder som det mennesket man horer med kan være bundet av. Fordi dere blir ett under akten, og djevelen har full mulighet til å plage din sjel. Vi må huske at bibelen advarer spesielt mot de kjødelige lystene. Også fordi det finnes såpass sterke følelser med i det, så vill den urene delen av det, skape en åpning for demoner.

Sex er skapt av Gud, men må holdes innenfor Hans rammer. Da er man fullt ut beskyttet. Og ingen ond ånd har rett til å plage deg.

Også homosexuelle synder skjer pga homosexuelle ånder. Og de bruker å være temmelige agressive. Har man gjort en homo-sexuell handling en gang, så vill man være påvirket av den ånden resten av livet, uansett om du ikke ønsker å ha noe mer med det å gjøre senere. Bare ved utdrivelse i Jesu navn, så kan man bli fri fra det.

Steder

Også visse plasser som djevelen eier, skal man holde seg borte fra. Selv å gå inn på ett kjøpesenter, kan være slitsomt. Du kan gå inn der, men man vill også merke etter en stund at man mister sjelefreden. Som oftest er det mye åndelig virksomhet rundt kjøp og handel, og ifølge Jesaja 14/Hesekiel 28, så var handel en ting som satan falt på.

Men å gå inn på danselokaler, diskotek etc. så har også djevelen rett til å friste deg. Unntaket er om du er der for å vittne. Da beskytter Gud deg.

Går du inn i ulike plasser eks kirker. Spesielt visse katolske kirker kan være demoniske fester den, og går du inn der, så kan du også bli påvirket. Jeg husker jeg var i Firenze, Italia og gikk til "verdens vakreste kirke", men området rundt virket så skittent. Men vi ble nesten gal på sinnet og helt utslitt første gangen vi var der. Og vi trodde vi bare var utmattet. Når vi var der 2 år senere, så skjedde det samme en gang til. Da skjønte vi at det lå ett åndelig mørke over plassen der i tilknyttning til kirken.

Arne Bakken, tidligere nest leder i Oslo Kristne senter fortalte en historie: Han var i Amsterdam. Og Herrens Ånd sa at han skulle gå inn i satans kirken der. Og han gjorde det. Var der en stund, og snakket med en av de. Så vittnet han om sin tro, noe som gjorde denne satan presten urolig. Men da han gikk ut, så talte Herren til han og sa noe som sånt: "Du kunne bare gå inn der fordi jeg sa det. Uten meg, så hadde du ikke hatt noen beskyttelse." (historien fortalt etter hukommelsen).

Å be mot alt

Er veldig farlig. Om satan har satt opp en porno-shoppe lengre ned i byen, så skal du vokte deg for å krige i Ånden mot det, fordi satan har en rett til å være der. Men om Herren gir deg ett ord for at du skal gjøre det, så er det annerledes. Man kan aldri gå inn på fiendens område, heller ikke i strid, om ikke Ånden leder deg. Å be mot åndelige fester uten Åndens ledelse kan faktisk åpne opp for at satan kan plage deg.

Mennesker og slekt

Andre kontaktpunkt kan være ens egen slekt. Man kan ikke velge selv hvor man blir født. Men om man vender om til Herren, og er gammel nok, så kan man faktisk vende seg bort fra familien, om det er mye ondskap der. Husk: Gud elsker relasjoner, og selv og dine foreldre er ikke-troende, så hold kontakt med de. Gud ønsker også at de skal bli frelst. Men om det finnes mye ondskap der, så burde du kanskje holde avstand. Her må man vurdere din egen styrke og føle deg frem i ditt hjerte. Her kreves det visdom.

Media

Her kommer vi til det punktet hvor satan bedrar mest. Når man sitter dag ut og dag inn og ser tv med vold, sex, løssluppenhet, nakenhet, verdslighet, banning etc. så blir man også påvirket. Ånder kan hoppe inn i mennesker så lett som helst. Barn idag har mer tilgang til TV mer enn vi hadde når vi vokste opp. Og noen ganger er man for små til å forstå forskjell på virkelighet og fanatasi. Man kan lett bli sjokkert og redd, og på den måten åpne opp for ulike typer ånder.

For ikke lenge siden gikk Harry Potter filmene sin seiersgang rundt om i verden. Og den var temmelig okkult. Hvor mange barn som åpner opp for okkulte ånder er ikke godt å vite, men det er ingen tvil om at mange åpnet opp for det. Og senere vill man få en tørst etter å vite mer, og man vever seg snart rundt i satans edderkopp garn.

Livet til en ufrelst som åpner hjertedøren opp for alt mulig som er urent, han vill sanke ånder nesten hele livet. Til slutt kan man bli en hard gammel mann/kvinne med ett herdet hjerte. Om ikke korset lys får skinne i deres hjerter.

Internett

Internett er også en uting, ettersom mesteparten av det som er på nettet er temmelig uhellig. Det finnes mye sex og porno. Og pornoindustrien legger opp fake-ord for at små barn som skriver feil når de søker på sine favoritt figurer, havner inne på grove porno sider. Her finnes det ingen barmhjertighet, bare en rå kald verden av følelser. Og til slutt, når man er bundet nok, så har man heller ingen følelser eller gleder i det. Man blir som Gollum og ringen i Ringenes Herre. Man elsker og hater den.

Spill og Kino

Spill er en annen ting. Man lærer små barn og drepe og skyte i filler alt mulig. Her åpner man opp for voldsånder og okkulte ting (disse fantasi draps spillene). Mange mindre barn spiller spill som det er 18 års grense for. Når man er små, er man lett mottakelig for åndelig påvirkning. Man bør beskytte barn fra å se for mye tv, og å ha en viss kontroll på hva de ser.

Kino er også en annen ting. Også her er grensene for hva man får se, blitt skyvet nedover og nedover. Barn i dag har allerede herdet seg fra de er små, og de kan se ting som voksne før i tiden ble sjokkert av. Det er en besatt generasjon som reiser seg.

Og i Kristi kropp, må vi rope på å få Guds kraft til å løse disse bundne sjelene. Og da må vi leve ett hellig liv overgitt til Ham. Vi må omvende oss, så vi kan gi nasjonen vår Guds kraft og Hans herlighet. Gud er større enn alle demoner til sammens, og Korset var deress nederlag. La oss ikke glemme det, og ved det, søke Herren for å få vinne denne fortapte generasjonen.