Oh, The Deep Love of Jesus

Carman returnerer til scenen

Pensacola vekkelse lovsang

Hezekiah Walker "Every Praise"

Jøder og arabere tilber sammen i Nazareth

Arabisk lovsang

Hebraiske lovsanger

Arabiske kristnes lovsang

Mary Did You Know

Hvorfor vi feirer påske

Messiash Halleluja

De synger denne på en Cafe i Toronto ved lunchtider 17 desember 2010.

Follow Him

Det er ikke lagt inn noen video

Mary did you Know?

Vekkelsens ild

Her ser vi mennesker søker frelse i Pensacola vekkelsen. Måtte denne ilden få fritt utløp i vårt land!

Holy - Jesus Culture

La meg alltid lovsynge ditt navn, du Herre, som er allmektig. Jeg vill prise deg til tidsalderens ende og inn i evigheten, du den Evige. Priset være ditt hellige navn. Pris Ham som er verdt all lovsang, Gud over alle guder.

My Soul Longs for You - Jesus Culture

Carman "Jericho: The shout of Victory"

Carmen - Which invitation

Denne skal være bygd på en sann historie, opplevd av en venn av Carman.

Rebecca St. James - I will praise you

Rebecca St. James - Lion