Nå har jeg vært en aktiv varsler - eller vekter om du vil - i noen år. En trodde at jeg hadde lite å gjøre eller var arbeidsledig - så derfor brukte jeg mye tid på dette. Men det ligger dypere ting bak - dessuten har jeg egentlig ikke tid til dette, men jeg tar meg tid - fordi det ligger meg på hjertet.

I Norge har vi flust av pastorer, lærer og evangelister - men få eller ingen profeter eller profetiske tjenester. Og selv endel av den profetiske tjenesten er livredd for å støte andre kristne - eller våge å avsløre deres hykleri og dobbeltmoral. Noen ganger lurer jeg på om det eneste bibelordet kristne har fått med seg, og opphøyer over all annen skrift - er:

"Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme." Rom 2:1

Men ett annet ord som også taler om dømme, er det få eller ingen som taler om:

"Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere – da måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!" 1Kor 5:9-13

Romerne kapittel 2 er først og fremst en advarsel til de religiøse jødene som med loven i hånd - dømte andre, og levde samtidig i samme synd som de anklaget andre med. Men det handler også om de som i menigheten kritiserer og dømmer uberettiget.

Kristne er redd for å dømme eller sette pekefingeren på folk som lever i samboerskap/hor, driver med gjengifte, som lever halvsløvt, lever med halv ben i verden og halv i menigheten, lever i ulike typer synder, som motarbeider Åndens bevegelser i menigehten osv. osv - men de samme menneskene er ikke skuggeredd for å henge ut profetiske tjenester som Jeremy Hoff - og kalle han en fariseer, lovisk etc. - når alt vitner om at de selv er de verste fariseerne og loviske som finnes.

Disse som advarer mot Herrens ekte profeter - er akkurat de som Romerne 2 advarer imot - og du burde passe på at du selv ikke havner under Guds dom og Hans vrede!

Demonisk ideologi som har sneket seg inn

Bilde: Det var når Rick Warren velsignet Obama - at jeg først ble oppmerksom på at noe var feil med denne predikanten. Min ånd reagerte stort første gang jeg så Obama stige til makten - han hadde en sterk antikristens ånd. Det burde alle sunne kristne merke i sin ånd - spesielt om man er forkynner - ikke gjøre som KRF som jublet.

Når jeg skriver mot tjenster som Rick Warren og endel amerikanske kristne ledere - flere med store forsamlinger - så er det for å belyse den lære som de deler ut - og som altfor mange kristne i Norge åpner opp for. Jeg opplevde tiltale i min ånd at jeg skulle undersøke Warren - og den første Web siden jeg fant - føltes kritikken som ekte - så jeg oversatte den, og la den ut her. Og når kjente tjenester som Åge Ålekjær, Egil Svartdahl og andre - på Hermons sider - går god for boken - så må man rope ut! IKKE LA DEG BEDRA!

Jeg har inget personlig imot noen av disse norske tjenestene jeg nevnte, eller andre (men en god del av disse predikantene serverer en lære til kristne, som er en blanding av ren gift, iblandet med noe ekte ting) - men jeg er på vakt, når de begynner å forkynne ubibelske ting.

For enden av bedraget eller falsk lære (som overdreven falsk nådesforkynnelse) - fører meg først til at man blir en svak kristen - så en blind kristen - og så frafallen - og på vei mot Ildsjøen. Dette er situasjonen for altfor mange kristne - som bygger sin tro på medlemsskapet i menigheten og pastorens favør - enn å se viktigheten av å ha Sitt navn skrevet i Livets Bok!

"Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen!" Luk 10:20

Fra min ånd, fra der Ånden bor, så kan jeg frimodig si: Så godt som daglig, så strykes det ut navn fra Livets Bok - i denne nasjonen. Samtidig som også nye navn skrives inn (etter vekkelseskampanjer ol). Men de nye navnene står oftest ikke lenge - fordi de får ikke den ekte uforfalskede melken - som gjør de til stødige kristne. Ekte lære blandet med det falske - gjør nykristne svake - og lett mål for djevelen (les også om falsk kristendom, oftest iblandet med den katolske kirken)

Synderen i hånden på en vred Gud

Bilde: Jonathan Edwards

Det sies at en forkynner, enten Jonathan Edwards, som ga ut boken "Sinner in the hands of an angry God" (Synderen i hånden på en Vred Gud) i 1741 - eller om det var Charles Finney som virket rundt midten av 1800 tallet og utover. Uansett, en av dem eller begge - de kunne komme til en by - og forkynne om helvete - og at du som synder var verdig å havne der -  i 2 til 3 dager - om Guds vrede - folk lå og vred seg i kirkebenkene - en rik mann som var noe hovmodig, tok en tur inn - og etter en liten stund, holdt han fast i en av grunnpilarene som bar bygget, og skrek : Jeg er fortapt, jeg er fortapt - Forkynneren ba de bære han ut, han forstyrret møtet.

Så etter 2 til 3 dagers forkynnelse - så kunne han si: Men du kan bli frelst! Og folk rushet frem og tok imot Jesus. Det sies at 90% av de som hørte denne typen forkynnelse - ble trofast mot Kristus til sin død.

La oss da tittet på den meste kjente vekkelsen, Pinsevekkelsen som begynte i Azusa Street - med mektig manifestasjoner, tungetale, syner, mirakler etc. etc. - når vekkelsen var over - eller ilden forsvant - så sies det at 90% av de som ble frelst, gikk tilbake til sitt vanlige liv igjen, og forlot Kristus.

Så ekte forkynnelse er helt livsnødvendig. Den legger grunnen for din tro - om den er utholdende eller ikke! Det finnes selvfølgelig også andre som får alle de rette tingene fra begynnelsen - og likevel forlater Kristus.

En kvinne jeg kjenner - som etter eget utsagn, hadde sett helvete i syn/visjon. Og var kristen endel år - men mannen døde, og hun ble enke. Hun elsket Guds kraft (som også mange falske kristne gjør, ikke den profetiske ånden, men evangelist tjenesten og overfladisk forkynnelse), men da en venn av meg ba for henne, under Guds kraft - hvor han advarte henne om at noe skikkelig galt ville skje, om hun ikke vendte om - ville nyte Guds kraft, men så ikke behovet av å vende om. Og siden ble hun lesbisk. Og hun er så fornøyd med livet - vær gang jeg møter henne..... Men hun er på vei mot evig fortapelsen, uten håp, glede eller noen gang se lyset og få fred!

Men rett ideologi - bygd på Guds Ord - er helt grunnleggende viktig. Og Bibelens Gud advarer mye rundt dette:

"Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!" Gal 1:6-9

"Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by, som det er skrevet om i denne boken." Åp 22:19

Du skal aldri ta lett på Guds Ord - eller hans advarsler. Og du burde lære deg å være selvtenkende - og bedømme hvert ett ord du låner ditt øre til. Du må bruke både ditt indre og hjernen din - ikke følelsene. Men er du bundet - er det mye vanskeligere. Men Gud har mye nåde å gi til de oppriktige - som elsker Sannheten. Så Gud vil lede deg rett - om hjertet dit er rett og du har angrer og føler sorg om du har syndet mot Ham. Da kan vi minnes dette Ordet:

"Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." 1Joh 1:8-9

Frykten over Hans Ord

Ca. 6 mnd. før jeg ble frelst - leste jeg i Åpenbaringsboken om ildsjøen:

"Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." Åp 20:15

Da jeg leste dette - så kom Ånden over meg - og overbeviste meg om min synd - og talte til mitt hjerte "der vil du havne, om du ikke omvender deg". Jeg husker jeg gråt. Etter frelsen fulgte denne overbevisningen meg hele mitt liv. Og den overbevisningen gjorde at jeg holdt meg på Herrens smale stier - tross mine indre smerter - og fristelsen til å gi opp eller å hengi seg til synd.

Jeg hadde tunge byrder - pga arv hjemmefra - og pga mitt liv i synd som ufrelst. Selv om jeg var 19 år og ung - så hadde jeg ett trøblete liv - også etter at jeg ble frelst. Fordi menigheten IKKE ga meg tilbudet eller undervisningen om det å bli befridd - fra åndelige lenker. Så det ble en mer enn 20 års søk etter dette - hvor jeg havnet i alle typer ulike grøfter (du kan lese mitt vitnesbyrd her - om veien til frihet) Du aner ikke hvor mye smerte - av alt dette jeg skriver - er født i. Jeg har møtt kristne som har vært mye sterkere enn meg, flere venner, større status - og som har falt fra Kristus av mye mindre grunner, bare de møter litt motstand.

Paulus ramser opp sitt tøffe liv for å forkynne Kristus:

"Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det enda mer! Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått førti slag på ett nær. Tre ganger er jeg blitt gitt stokkeslag, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, et døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser – i fare på elver, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet." 2Kor 11:23-27

En sånn CV kan ikke jeg, eller veldig få andre "skryte" av. Men jo mer kraft - jo mer motstand. Og i Norge får du sjelden fysisk motstand for å følge Kristus - men du får desto mer åndelig forfølgelse:

"Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." 2Tim 3:12

Det er ett løfte - og Gud lyver aldri i sitt Ord! Og ettersom jeg har fått en dyp innsikt i åndeverdenen (men det er også mye jeg ikke vet) - og jeg forstår renkespillene til satan - i denne nasjonen, i menigheten - og jeg ser enkelt hans taktikk - så får jeg også desto mer åndelige motstand.

Jeg måtte legge ned Vektertårnet - pga jeg ble neste sprø og helt ute av meg - av den ene åndsmakten etter den andre la sitt mørke over meg - pga ordene i bloggen. Å våkne om morgen - og kjenne en urens ånd urenhet i min sjel, uten at du har gjort noe urent - annet enn å hatt demoniske kraft på besøk - utsendt av satan - for å plage meg, spesielt akkurat når jeg skulle legge meg. Dette vedvarte omtrent i 9 mnd. - og til slutt sa jeg til Gud - nå gir jeg opp alt sammen - jeg skal ikke skrive mer - og jeg legger ned hele Toreblogg - da vendte alt sammen - og plutselig, sakte men sikkert - så fikk jeg en ny styrke - og Himmelen ble mer og mer åpen - og jeg begynte sakte igjen å skrive. Jeg minnes da dette Ordet:

"Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss." Hos 6:1

Du må huske at vår Herren ikke bare lar oss få nyte solskinnsdager - han opptukter oss - fostrer oss - og når Han dreier oss på sin dreiebenk - så gjør Han det ofte uten bedøvelse. Det smerter:

"Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt........Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner." Joh 15:1-2, 6

"Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner." Heb 12:5-8

"All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt." Heb 12:11

Falske kristne

Om du ser lengre opp - når jeg beskrev Paulus prøvelser - så har jeg understreket dette: "i fare blant falske brødre" - det er også en ting jeg ofte vil skrive om - fordi falske mennesker oversvømmer nasjonen - spesielt de som sitter i posisjon - enten det er i menigheten eller i nasjonen. De spiller ett skuespill - og i menigheten kan profetere, forkynne, helbrede syke i Jesu navn - men endog, endel av dem, om de ikke vender om - vil få denne dommen over seg:

"Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’" Matt. 7:21-23.

Jeg har selv sett hvordan sånne mennesker har blitt "frelst" og kommet inn i menigheten - og så fått posisjoner pga sin selvtillit - og så forført andre kristne som har vært svake i troen (spesielt nyfrelste er sårbare for dette). Dette vil Herren stille menighetshyrder til ansvar for - om de ikke ber Herren om Gaven til å skille mellom ånder - så i Ånden kan våke og avsløre sånne mennesker - ikke gå til krigstog mot Herrens profeter.

Bilde: Anton Johnsen, som døde i 1929, også kalt Lebesbymannen. Han var en Guds profet - en enkelt mann - men fikk tillatelse til å besøke konger og folk i høy posisjon, med sine advarsler. Hans profetiske budskap om 1 verdenskrig - ble oppfylt til punkt og prikke. Han advarte også Norge om deres omfavnelse av den gudløse ideologien sosialismen - som ville bedra Norge.

Og ut av alt dette - så har jeg fått en dyp nød for Norge som nasjon. Norge var en velsignet nasjon - i århundrer. Vi har hatt mektige vekkelser - eks. som Hans N. Hauge - pinsevekkelsen - vi har hatt Gudsmenn som Lebesbymannen, Thomas B. Barrat, Emmanuel Minos - eller radikale misjonærer som Marie Monsen, som dro alene til Kina - utsendt av Herren.

Norges fall begynte sakte men sikkert da AP kom fram til makten før krigen - og vi så hvor tafatt de var når Tyskerne kom. Og rett etter krigen, rev de utdannelsen for lærere fra de kristne - dette var i 1946. Til tross for dette - så var kristen Norge temmelig levende de første år tiene etter krigen - samtidig som AP var meget Israel vennelig. Dette snudde på 70 tallet - den gift sosialistene begynte å så i nasjon alleredi i 1946 - begynte å høste sin del av ondskap. Abort kom inn, Israel hat og forakt - og en dyp kjærlighet til Arafat, 1900 tallets verste terrorist - etter det kom Oslo avtalen, Partnerskapsloven som senere ble til likekjønnet ekteskap i 2009 - og så nå under de BlåBlå/BlåGrønne- så begynner landet å få merke at Eliten ikke bryr seg om folket - bare om globalistiske politikk og alt som skjer utenfor grensene. Og i denne viruspandimien - så kan det virke som Norge er klar for ett autoritært styre.

Vi må huske - at når man omgås og omfavner onde og autoritære mennesker og regimer - så blir man til slutt lik dem. Også Pride er autoritært og truende - og Gud har sak med Norge - pga dens synder. Men det er folket som til slutt vil lide - pga ideolgiske styresformer som tar over - hvor enkeltindividet betyr ingenting - kun Systemet - som teks. i Kina.

Og derfor skriver jeg ofte - på min blogg uavhengig77.blogspot.com - om sånn jeg ser utviklingen heller mot - først har vi gått åndelig konkurs (for lenge siden) - også menigheten - og så vil styresformen forandres deretter. Elsker man synd - så lar satan deg få nyte den en stund - så strammer han grepet - og vil ha igjen alt han har gitt, med renters renter. Der er Norge nå - og dommen står fremfor våre dører!