Innledning og Kap 1 - Fra Boken "Engler i Oppdrag"

Boken er trolig nå kun å få på engelsk. Den er spennende - om jeg skulle ha noe å innvende - så er det hvor Gud forteller Roland at Pave Johannes ble satt inn for å lege en splittelse i menigheten. Jeg er personlig imot katolske kirken - men jeg antar likevel at det finnes frelste sjeler der - om de da ikke bøyer seg for Maria og for den katolske dogmene. Men jeg anser dens lære som en farlig surdeig - som fører bort fra Kristus. Her kan du kjøpe boken på Engelsk:

Angels on Assignment

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dette er en beretning om en alminnelig mann som har hatt en rekke ualminnelige opplevelser. Første gang vi hørte om Roland Buck var en gang vi snakket om at Gud hadde plassert en spesiell skytsengel ved vår side. Den skal vokte oss mot djevelens brennende piler inntil Jesus kommer igjen. Et ektepar spurte oss da: ”Har dere hørt om den presten i Boise, Idaho, som har hatt besøk av engler? De har snakket med ham og brakt ham budskap fra Gud.” Nå til dags er vi vitne til mer av Guds overnaturlige kraft enn noen gang tidligere. Likevel ble vi rystet da vi hørte dette, særlig da Doug og Ruth fortalte oss at en av englene som kom med budskapene, var Gabriel! Det var den mest usedvanlige beretning vi noen gang hadde hørt, men på en eller annen måte lød det så ekte at våre hjerter hungret etter å få høre mer om dette!

En fulltegnet timeplan hindret oss i å oppsøke denne presten for å få høre nærmere detaljer, men Gud har alltid en fullkommen plan. Han fortsatte å dytte og puffe oss til å ta kontakt med Roland Buck for om mulig å skrive en bok om hans opplevelser. Vi var imidlertid så nedtynget av annet arbeid at vi ikke gjorde det, men mens vi fortsatte med å være altfor opptatte, fikk Gud det virkelig travelt. Han sendte et ektepar ned fra Sitka, Alaska, til Houston. På turen stoppet de i Eugene, Oregon, og der hadde de fått tak i en serie med ”englekassetter”, som de ønsket vi skulle høre. Deres begeistring var overstrømmende. De hadde lyttet til kassettene hele veien fra Oregon til Texas. Alt de nå kunne si, var: ”Dere må høre dem! – Dere må høre dem!” Og så gjorde vi det. Hver gang vi satt oss i bilen, spilte vi en ”englekassett”. Om kvelden når vi gikk til sengs, sovnet vi mens vi lyttet til en ”englekassett”. Dette pågikk helt til Charles en fredag ettermiddag sa: ”Jeg er ganske enkelt nødt til å ringe til Roland Buck for å snakke med ham om muligheten for å skrive en bok om dette. Disse budskapene fra englene er så fantastiske at hele verden bør få høre dem!” Frances var like betatt av dette at engler kan tale til enkeltmennesker, så vi gikk begge til telefonen for å ringe.

 Roland Buck inviterte oss øyeblikkelig til å komme til kveldsgudstjenesten i hans kirke. Han sa også at han mer enn gjerne ville samtale og samarbeide med oss. Han forsikret oss imidlertid om at kjernen i budskapene fra englene var å finne på de kassettene vi allerede hadde lyttet til, men at det kunne hende det var noen detaljer vi ville ha interesse av å høre. Vi skulle mer enn gjerne dratt av gårde med en eneste gang! Vi ankom en søndag aften noen minutter før gudstjenesten tok til. Etterpå dro til ut for å spise litt sammen med Roland og Charmian Buck. Hadde det vært noen tvil i hjertene våre før, så forsvant den fort da Roland Buck tok til å snakke om de vidunderlige sannhetene englene hadde brakt ham direkte fra Gud. Denne kvelden ble etterfulgt av to dager med samtaler. Disse samvær lot oss få se inn i hjertet til en mann som sa: ”Jeg ønsker at Gud skal være i fokus og ha all ære! Jeg ønsker ingen ære for meg selv!” Vi stilte ham alle de spørsmålene som du kan tenke deg: ”Var det en helt ekstraordinær dag første gang du opplevde dette?” Han svarte: ”Nei, helt til jeg gikk til sengs om kvelden, hadde det vært en ganske alminnelig tredemølle-dag. Det siste som var i mine tanker da jeg reiste meg opp i sengen, var engler.”

Les resten her.

Kapittel 2 - Engler i Oppdrag

GODT NYTT FOR DEG OG DIN FAMILIE

Den 18. juni 1978 gikk jeg til sengs om kvelden til vanlig tid uten å ane at det skulle skje noe som kom til å forandre hele livet mitt!

Ca. kl. 03.00 om morgenen ble jeg brått vekket av at en eller annen grep meg i armene og reiste meg rett opp i sengen! Rommet var mørkt, for gardinene var trukket for, men det sivet inn akkurat så mye lys at jeg kunne skimte omrisset av et digert vesen.

Jeg ble redd – mildt sagt – for han var så sterk at jeg ikke kunne komme meg løs fra grepet hans. Min frykt varte imidlertid ikke lenge, for jeg ble meg snart bevisst at dette var noe overnaturlig, og jeg forsto at dette himmelske vesen var en engel fra Gud. Han bekreftet dette, slapp taket om skuldrene mine og ba meg ikke være redd! Han fortalte at Gud hadde sendt ham, fordi Guds folks bønner var blitt hørt. Nå var han kommet for å bringe det budskapet at bønnene ikke bare var blitt hørt, men de var blitt besvart! Priset være Herrens navn! Jeg drømte ikke, det var ikke et syn, det var noe meget, meget virkelig!

Vi fortsatte å prate sammen, og han snakket så høyt at jeg var sikker på at han kom til å vekke min kone som lå og sov ved siden av meg. Det gjorde han ikke, men, å, hvor jeg ønsker at han hadde gjort det!

Av og til når hunden min, Queenie, føler seg ensom, kommer den inn til oss og sover ved siden av sengen vår. Den var der nå også, og den var meget interessert i alt engelen sa. Den satt ved siden av meg, og jeg kunne kjenne hodet dens mot foten min. Når engelen snakket, snudde hunden hodet mot ham, for så å vende seg mot meg, når jeg svarte. Det var et meget uvanlig besøk!

Det høres rart ut, og jeg kan tenke meg at noen vil tvile på min troverdighet. Det betyr ikke noe, men det gjør imidlertid budskapet fra Gud. Han hadde noe å si som han ønsket jeg skulle fortelle verden!

Denne enestående samtalen varte i to stive timer, og engelen viste meg herlige sannheter i Guds ord.

Les resten av kapittel 2 her 

Kapittel 3 - Engler i Oppdrag

ENGLENES TJENESTE

Herren har gitt meg en vidunderlig innsikt i flere ting gjennom det englene har forkynt for meg. Selv ikke ved et intenst studium kunne jeg ha lært dette. Da Gud brakte disse herlige sannhetene til meg, sa han ikke: ”Se om du kan få dette formet til slik at det passer inn i dine trosbegrep. Se om du kan få dem til å stemme overens med dine egne oppfatninger og synspunkter. Han sa ganske enkelt: ”Dette vil komme til å skje!”

Den ærefrykt som nærværet av Guds engler bringer med seg, har fått meg til å føle som Maria som sa: ”La det skje med meg som du har sagt!” (Luk. 1, 38). Da Paulus sa: ”For i natt sto en engel for meg fra den Gud som jeg tilhører og tjener . . .” (Apostlenes Gjerninger 27, 23), visste han hva som skulle skje. På samme vis VET JEG at disse budskapene fra Guds hjerte skal fortsette å frarøve helvete samtlige innvånere!

Dette er levende og reelle sannheter. Nærværet av disse himmelske vesener som kommer rett fra Guds trone, fyller en med en slik ærefrykt at jeg ville ikke klandre noen om de falt ned foran dem med ansiktet mot jorden. Jeg vil heller ikke kritisere dem som Bibelen forteller ønsket å tilbe dem, skjønt det gjorde de ikke!

Englene har gjort enkle og grunnleggende sannheter levende og virkelige for meg. De har flombelyst og brakt visse skriftsteder i fokus. Jeg hadde aldri fått se det slik på noen annen måte. Det er enkle bibelske prinsipper som Gud har tillatt meg å se slik han ser dem, men jeg behøvde ikke gå veien om Bibelen. De står der, skrevet ned for lang, lang tid siden, men skjell dekker våre øyne så vi er ikke i stand til å se.

Hver eneste sannhet englene har pekt på for meg, er blitt bekreftet av Guds ord. Etter disse herlige åpenbaringene er mange vanskelige spørsmål blitt såre enkle. Hvordan kunne jeg ha unngått å se dem hele tiden? De er så enkle og så skjønne, og hvert eneste budskap retter oppmerksomheten mot Jesu offer. Englene snakker aldri om Guds plan fra evighet av uten å nevne Jesu død. Et eller annet sted i budskapet finnes alltid Jesu herlige, fullkomne offer.

Jeg har brukt mye tid til å gruble over dette. Du kan vel begripe at en ikke kan stenge uten inntrykket fra en slik overveldende opplevelse, slutte å tenke på det og si: ”Vel, det var det! Jeg har forstått meningen og jeg har hatt denne opplevelsen, og nå får jeg gå videre til neste fase.”

 Les resten av kapittel 3 her.

Kapittel 4 - Engler i Oppdrag

BESØKET I TRONSALEN

En lørdag kveld satt jeg ved skrivebordet mitt. Dette var i januar 1977 omkring kl. 22.30. Jeg mediterte, ba og forberedte mitt sinn for søndagen. Jeg satt med hodet i hendene og støttet meg mot bordet, da jeg plutselig og uten forvarsel ble tatt rett ut av rommet. 

Jeg hørte en stemme si: ”Kom med meg inn i Tronsalen, hvor universets hemmeligheter finnes”. Jeg fikk ikke tid til å svare, verdensrommet betyr ikke noe for Gud. Det var som om en knipset med fingrene – og vips – så var jeg der! Da først ble jeg klar over at den røsten jeg hørte tale til meg, var den Allmektige Guds stemme!

Jeg var nervøs, og Gud ba meg falle til ro. Han sa: ”Du kan ikke vise meg noe jeg ikke allerede kjenner til.” Jeg begynte å bli roligere, selv om jeg hadde vanskelig for å fatte det som hendte. Jeg var overveldet av ærefrykt.

Han gikk rett på sak og sa: ”Jeg ønsker å gi deg et sannhetens ”teppe”, (slik uttrykte han seg). I løpet av en brøkdel av et sekund beveget vi oss fra 1. Mosebok til Åpenbaringen for å se på Guds plan for sitt folk. Da vi slik gikk gjennom hele Bibelen, viste Gud sitt vesen og han slo fast: ”Jeg vil ikke gjøre noe som er i konflikt med min natur og mitt vesen. Min plan meg deg er god, og den vil bli fullført.”

Han viste til Jeremia 29, 11: ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,” sier Herren, ”fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp.” Når han gav meg disse tanker, var det fordi Gud ville jeg skulle vite om hva han egentlig føler for mennesket, og at han hadde mennesket i tankene før han skapte jorden. Han skapte jorden for at menneskene skulle ha et sted å leve. Han ser ikke på alt det onde som har hendt, men på det opprinnelige mennesket.

Under dette besøket ga Gud meg et spennende glimt av skjulte hemmeligheter i universet, årsakssammenhenger, krefter, natur og verdensrom. Alt bærer det samme vakre varemerke. Ettersom han ga meg dette blendende sannhetens ”teppe”, fikk hele Bibelen en ny skjønnhet og enhet, som jeg tidligere ikke hadde sett. Visse bibelske sannheter som jeg tidligere ikke hadde sett. Visse bibelske sannheter som jeg tidligere så vidt kunne skimte, ble nå absolutt klare. Jeg kunne se hvordan alle bitene i det verk Gud gjør, passer inn i hverandre!     

Les resten av Kapittel 4 her.

Kapittel 5 - Engler i Oppdrag

BESØKET I TRONSALEN, FORTS.

Da jeg var i Tronsalen, ga Gud meg en spesiell liste over 120 hendelser som jeg skulle få oppleve. En etter en begynte de å gå i oppfyllelse, i samme rekkefølge som de var skrevet ned. Gud hadde sagt at dette var veimerker som skulle forvisse meg om besøket i Tronsalen!

Mens jeg var der, tok Gud meg i et syn til mitt eget kontor. Han lot meg se en dame som hadde vært innblandet i hekseri. Han fortalte ikke hva hun het, men i løpet av et øyeblikk så jeg denne kvinnen klart og tydelig og merket meg alle detaljene i hennes utseende. Gud ba meg binde åndene, drive dem ut og sette henne fri, og det var akkurat hva jeg gjorde.

Den følgende tirsdag kveld kom en kvinne inn på kontoret mitt. Hun var kledd akkurat slik som Gud hadde vist meg, og hun ble løst og satt fri akkurat slik som jeg hadde sett det i mitt syn. Det var hendelse nummer en på listen.

Mens jeg var i himmelen lot Herren meg også få se meg selv forkynne på et sted hvor det virkelig var nød. Jeg kunne ikke se menigheten som sådan, men jeg så mennesker som var bundet på mange ulike måter, både åndelig og fysisk. På herlig vis ga Herren dem seier og nytt mot. Navnet på stedet var ”Kristent Liv-Senter”, og det var ikke i vår kirke.

Den følgende mandag fikk vi en telefonoppringning fra en pastor i en kirke i en liten by i Washington. Gud hadde lagt det på hans hjerte at han skulle ringe til meg. Jeg sjekket dagboken min, og min hustru ringte tilbake til ham for å gi ham de nøyaktige data. Da han svarte på hennes telefonoppringning, ble hun svært forbauset over å høre ham si: ”Kristent Liv-Senter”. Der var det, akkurat slik Gud hadde vist meg. Det var hendelse nummer to.

Les hele Kapittel 5 her. 

Kapittel 6 - Engler i Oppdrag

GUDS PRIORITERING

Under ett av sine siste besøk ba Gabriel meg skrive ned syv ting som han sa var viktige for Gud. Syv er Guds hellige tall. Jeg har mottatt disse sannhetene, og de har vært som mat for meg. Jeg har grunnet på dem mange ganger, og de er blitt så levende og virkelige for meg og er fullstendig i samsvar med og blir understøttet av Guds ord.

Punkt 1: Jesu blod

Hvert eneste budskap som englene har brakt, har pekt på Jesu offer. Hans blod er betydningsfullt, for da dette ble utgytt, ble rettferdighetens krav oppfylt. Guds vrede ble tilfredsstilt og våre overtredelser visket ut.

Hvorfor måtte Guds vrede tilfredsstilles? Han måtte finne en som kunne bære straffen, for verdens synd krenket hans fullkomne rettferdighet. Utgytelsen av Jesu blod avverget at Guds straffende hånd traff oss. Jesus betalte alt det som Guds dom over våre synder krevde av oss.

Da Jesus kom til himmelen, stenket han sitt blod over alt som var der. Boken inneholdt fortegnelsen over alle våre synder og overtredelser, våre mangler og våre feil, og også vår ugudelighet til å forbedre oss, ble bestenket.

Den gamle pakts bok inneholdt Guds krav, men i Den nye pakten skriver han sin lov i våre hjerter. Det heter ikke lenger ”Du skal ikke . . .” men ”Jeg ønsker at . . .” Denne herlige sannheten som Gabriel brakte, omhandlet Jesu fullkomne og fullstendige offer, ikke vår kamp med daglige problemer.

Mange troende vet at det som er mellom dem og Gud er slettet ut, men de bekymrer seg over ting som er mann og mann imellom. Gabriel sa at også dette har Gud visket ut av boken.

I den gamle pakt sa han at han ville huske all synd og overtredelse. I den nye pakt sier han at han ikke vil huske dem mer, for de er strøket ut med Jesu blod. Han smakte døden for hver eneste mann og kvinne, for å sette dem fri fra syndens straff og lenker (Hebr. 2, 9).

Mange mennesker mener at Jesu blod er uten betydning. Noen har til og med uttalt at det blod som ble utgytt ved korsfestelsen ikke hadde noen større betydning enn det blod som følt gjennom hans årer i det daglige liv. Gud sa imidlertid at Jesu blod var så viktig at ikke en dråpe gikk til spille. Det er det eneste blod som noen gang er blitt referert til som uforgjengelig. Det var etter Guds plan. I Hebreerne 12, 24 slås det fast: ”. . . til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod.” Gjennom hele evigheten skal blodet bestå og beholde sin betydning!

Punkt 2: Samfunn og fellesskap med Gud

Gud ønsker at vi skal ha et rikt og vidunderlig samfunn med ham. Gjennom sitt Ord og ved sin Ånd gjør han dette mulig. Han ønsker å ha fellesskap med deg, og han vil at du hver eneste dag skal være deg hans nærhet bevisst!

Gud ønsker ikke bare at de troende skal komme nærmere ham, han vil også at de som er langt borte fra ham, skal komme. Han sa at om du kaller på ham fra det punkt i skaperverket som er lengst borte fra ham, vil han fjerne all avstand mellom ham og deg.

Gud vil ha deg! Han leter ikke etter en grunn til å støte deg bort, men han søker etter måter å hjelpe deg på og bringe deg nærmere ham. ”Om deres synder, om de er røde som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.” (Jesaja 1, 18).

Punkt 3:Jesus lever

Jesus lever! Døden er beseiret! Selv om vi må dø bort fra vårt fysiske liv, er ikke det den virkelige død. Sjelens død, den virkelige død, er beseiret!

Da Kristus smakte den annen død for oss, bar han virkelig Guds dom over synden. Han smakte ikke den fysiske død i stedet for oss, for vi må fremdeles dø, men han vil at vi skal vite at vi ikke behøver å bekymre oss over den annen død. Han har allerede tatt seg av den for alle dem som setter sin lit til ham.

Engelen minte meg om hvor fullstendig Guds plan er. Han viste til Apostlenes Gjerninger 2, 24 hvor det sies om Jesus at det var umulig for døden å holde på ham. Hvorfor var det umulig? Fordi det allerede var nedskrevet i himmelen at han kom ut av dødsriket og helvete. Det var i Guds plan, og derfor var det umulig at helvete kunne holde på ham. Satan var slått!

Den vakre beretningen om hva Jesus gjorde, er fortalt i Hebreerne 2, 9-15. ”Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.

Les hele Kapittel 6 her.

Kapittel 7 - Engler i Oppdrag

HAN SMAKTE DØDEN

Tidlig en morgen opplevde jeg at Den Hellige Ånd sa:

”Skriv ned og ta vare på de ord jeg har talt til deg. De skal bringe lys til mange. Jeg vil ikke bare forkynne gjennom deg, men jeg vil følge disse ordene og gjøre dem levende hvor enn de blir sendt, på samme vis som jeg allerede har gitt vinger til de budskapene Herrens engler har brakt deg. Frykt ikke for å tale i hans navn, for de ordene jeg gir er ikke dine, men hans ord, fastsatt for all evighet. Finnes de ikke i hans evige, levende Ord? Gjennom stengte dører både hos personer og nasjoner, skal disse levende ord trenge gjennom. Jeg leder Herrens hærskarer som han har sendt ut i denne tid. De skal skynde seg med å samle sammen et folk i hans navn, forå gjøre dem rede til Herrens store dag. Englene skal både gå foran og følge etter disse ord fra Faderen for å gjøre hans folk rede, spre mørkets makter og ta seg av de mange som vil høre.”

Når en snakker om det overnaturlige, reagerer menneskene forskjellig. Det har vært mange ulike reaksjoner på englenes besøk og på noen av budskapene fra Gud, fordi det uvanlige ryster en litt. I de aller fleste tilfellene forsvinner skepsisen når de lytter til budskapet. Dypt i sitt hjerte håper menneskene virkelig at Gud nå besøker sitt folk på en slik spesiell måte. 

Etter denne morgenen har jeg grunnet på de ordene han ba meg skrive ned og ta vare på. Jeg har spurt: ”Hva er kjernen i dette budskapet? Hvilken sannhet er det Gud nå bringer verden? Er dette så viktig at han må bruke himmelske budbringere for å gjøre Ordet levende for mennesker som ikke har forstått hva han virkelig sier?”

Han gir oss ikke et nytt Ord. Han tar Ordet, Bibelen, og opplyser det innenfra og gjør det levende.

 Les hele kapittel 7 her.

Kapittel 8 - Engler i Oppdrag

DU ER DEKKET (FORSONINGEN) 

Budskapet om forsoningen er et kraftfylt og frigjørende budskap for de kristne. Det er et budskap som er innbefattet i Guds plan for oss, og det gjelder for alle som lever på jorden nå og inntil Herren kommer igjen. Forsoning betyr å dekke (Hebraisk: kafar = bytte ut, forlikelse).

Gabriel viste meg hvordan jeg skulle tegne diagrammet som forklarer betydningen og virkningen av forsoningen.

Dette trefoldige budskapet er for dem som lever for Gud, for dem som ikke tror og for dem som er likegyldige, for at de skal vite hvor veldig Gud er. Dette budskapet er så viktig at det er blitt berørt under alle englebesøkene. Det er brennpunktet for alle mennesker og all historie – det er kjernen i Guds plan for menneskehetens gjenløsning. Det er en basis for det som skal skje i evigheten.

Det er tydelig at dette er et viktig budskap som det haster med. Jeg føler meg utfordret av Gud til å be deg ta det inn i ditt hjerte og å snakke om det til alle mennesker du møter. La menneskene få vite hva Jesus har gjort og hva han kan gjøre.

Midt på diagrammet er det en bue, som en regnbue. Denne buen av forsoning er Gud – og den måten han ser på oss på. Det som er under buen, viser oss hvordan menneskene ser på oss. De ser på oss som syndige, feilende og sviktende, men Gud ser oss gjennom dette dekket – forsoningen. Han ser hellighet i stedet for synd, for han har allerede tatt seg av synden. I stedet for feil ser han lytefrihet, og i stedet for svikt ser han ulastelighet. Han ser ikke noe som vi kan bli lastet, anklaget eller irettesatt for (Kol. 1, 22).

Les hele Kapittel 8 her.

Kapittel 9 - Engler i Oppdrag

GUDS VARSELSKILT

Gud vil at vi skal fryde oss over å løpe på livets vei, men han vil også at vi skal holde oss borte fra de områdene som er merket ”Tynn is”! Dette er enkelt, for han har gitt oss klare varselsignaler i Bibelen.

Vi skal ikke bekymre oss og streve for å leve som en kristen. Når vi vandrer med ham i hans lys, eier vi en fullkommen frihet fra frykt, og vi behøver aldri å være redde. Hans hjerte banker 24 timer i døgnet, og så lenge det slår – og det vil si i all evighet – er vi fullkomment beskyttet mens vi tjener ham.

Gud elsker oss så høyt at han tilbyr oss alt i himmelen og på jorden. Han gjør endog til medarvinger med Jesus. Allikevel finnes det noen som frivillig velger å fjerne seg fra forsoningens dekke (Jesu blod) ved opprør og avgudsdyrkelse.

Å gjøre opprør vil si å nekte å være lydig eller å sette seg opp mot en annens myndighet. Gud er vår autoritet. Å gjøre opprør mot ham er å snu ryggen til alt det han tilbyr oss: Hans løfter, beskyttelse, velsignelse og kjærlighet. Gjennom hele Bibelen forteller Gud oss om de overveldende velsignelsene som kommer når vi underkaster oss hans absolutte kontroll. Men Bibelen forteller også om de forbannelser som opprør og motstand mot ham fører med seg.

Avgudsdyrkelse er en overdreven hengivenhet eller ærbødighet for en person eller en ting, en beundring som grenser til tilbedelse. Avgudsdyrkelse er ikke bare å tilbe et bilde eller en gud utenom Gud, det er også å hengi seg til sine egne ønsker og fornøyelser i stedet for å gjøre det han vil at vi skal gjøre for ham.

 Les hele kapittel 9 her.

Kapittel 10 - Engler i Oppdrag

NÅR GUD SIER TAKK

Mitt hjerte er fylt av glede over å vite at Gud bryr seg så mye om sitt folk at han leder og veileder det. Jeg føler det også som et stort ansvar å bringe verden det Gud har lagt på mitt hjerte. Dette er bibelske fakta som mange av oss kjenner, men når Gud uttaler dem så klart og gjør oss oppmerksomme på dem ved å sende engler, eller på andre overnaturlige måter, da får de ekstra betydning for oss.

Dette som Herren har latt meg få oppleve og dele med andre, har ikke vært tomme drømmer eller innbildninger. Hver gang Gud har talt til meg, har han brakt meg sitt eget Ord med kraft og stor styrke.

Første gang engelen kom, snakket han om tre hovedområder. Det første var Guds vesen, hvordan han virkelig er, hans hjertes ønsker for menneskene og hva som er viktig for ham. Det andre var vår stilling i Gud, og det tredje han ville jeg skulle minne dere om, var forberedelsen til den store dommens dag!

Det første området er samlet i kapitlet ”Godt nytt for deg og familien din”.

Det andre området omhandler den stillingen Gud ser oss i. Det står om det i kapitlet om ”Forsoningen”. Jeg spurte ham: ”Hvor i Bibelen kan jeg se hvordan dette virker?” Og hans sa: ”Du kan lese om det i 4. Mosebok, 23 og 21, og han fortalte meg nøyaktig hva det betydde. Han lot meg få vite at det offeret som Israel hadde satt sin lit til, var et bilde på Kristi store offer som vi tror på. Det gjorde at Gud kunne godta dem mellom de årlige ofringene.

Jeg hadde lest gjennom Bibelen mange ganger, men jeg hadde aldri sett dette vidunderlige at Gud ser på mennesker fra et helt annet nivå enn mennesket selv gjør. Gud ser på oss fra oversiden av forsoningsdekket, mennesket befinner seg under den.

Dette er det blitt referert til praktisk talt hver gang Gud har talt til meg. Gud vil at vi skal kjenne den stilling vi har i ham. Når vi ønsker å leve for ham, og vi vil at han skal være Herre, da dekker blodet oss. Gjennom forsoningen ser han oss som de blomster og trær han selv har plantet. Han ser oss lik Kristus, fordi vi er godtatt i ham, omgitt og dekket av hans kjærlighet. Han vil vi skal kjenne til den stilling vi har når vi tror på ham. Han vil vi skal vite at den dagen kommer, som apostelen Paulus talte om i 2. Tim. 1, 12, hvor han sa: ”For jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er meg overgitt, helt til dagen kommer.” Det blir en skjønn dag og en belønningens dag!

Les hele kapittel 10 her.

Kapittel 11 - Engler i Oppdrag

OPPDRAG FILIPPINENE

Det var med en merkelig følelse jeg satt på San Francisco Lufthavn på vei til et fremmed land. Jeg satt der denne lørdagskvelden og følte meg tvunget til å dra til Filippinene og undret meg på hva som ville skje når jeg kom fram.

Uken før jeg skulle av gårde i dette oppdraget, møtte engelen Gabriel meg og snakket om at dette var noe Gud hadde planlagt. Han ga meg navn på personer som han hadde hjulpet, og som jeg skulle komme til å treffe. Noen av dem hadde ingen betydning for mitt oppdrag, men Gud lot meg få vite at jeg kom til å treffe dem, for at jeg skulle forstå at denne reisen var planlagt av ham.

Flyet skulle ta av ved midnatt, så jeg hadde seks og en halv times ventetid. Ca. kl. 23.00 gikk jeg og fikk ordnet med min plassbillett. Deretter satte jeg meg i ventehallen og betraktet menneskene som gikk rundt omkring. Åndelig sett var jeg hele tiden innstilt på å legge merke til hva Gud ville gjøre, og jeg var full av forventning.

Les hele kapittel 11 her. 

Kapittel 12 - Engler i Oppdrag

MIKAEL OG ENGLENE HANS

En mandag morgen ca. klokka to ble jeg vekket av støy nedenfra husets første etasje. Jeg gikk straks ned for å se etter hva det var. Da jeg kom ned, fikk jeg se et av de mest overveldende syn jeg noen gang har sett. I dagligstuen sto fire store kampengler, og det var en voldsom aktivitet i huset. Hver gang Gud hadde åpenbart seg for meg ved sine engler enten hjemme eller på kontoret, hadde det vært overveldende. Denne gangen syntes det meg å være enda veldigere, for i min ånd var det en dyp forståelse av hvor viktig det var, dette som Gud her gjorde.

Gabriel møtte meg ved foten av trappa og ba meg komme med ham i dagligstuen. Han sa: ”Jeg vil ikke at du skal være redd eller fryktsom, men sataniske krefter har satt i gang et angrep mot deg. Akkurat som Gud har sin englehær, har Satan sin hær dirigert av mørkets fyrster, men de er ikke så mange og så mektige. De er ikke alle steds nærværende, og de kan derfor ikke være over alt på en gang. Dommen over dem er allerede felt.”

Jeg lyttet oppmerksomt til Gabriel. Han ville gi meg denne vissheten, slik at jeg kunne styrke Guds folk og minne dem om den spesielle tiden vi lever i. Han sa at Satan var klar over at Gud gjør noe spesielt her i Boise. Nå hadde han sendt ut mørkets fyrster i et forsøk på å skade og røve menneskene, og ved å fylle deres sinn med denne verdens ting, forsøkte han å forhindre Guds verk.

Han minte meg om den gang Israel skulle utfris fra Egypt. Da prøvde mørkets fyrster å forhindre Guds verk ved å drepe alle guttebarn. Derved håpet de også å drepe Moses. De gjorde det samme da Jesus ble født.

Det var veldig interessant å høre Gabriel si at Satan ikke vet hva som skal skje. Han kjenner ikke framtiden, og han kan ikke lese menneskenes tanker. Han er umåtelig nervøs, for han vet ikke nøyaktig hva som skjer. Han håper på en eller annen måte at han greier å forsinke og hindre Guds verk. Gabriel sa at siden Den Hellige Ånd har oppsyn med alt på jorden, vil han ikke tillate Satan å gjøre det. Når han ser at Satans aktivitet blir farlig, sender han ut hærskarer av engler for å ordne opp.

Les hele kapittel 12 her.

Kapittel 13 - Engler i Oppdrag

ENGLER I OPPDRAG

Vi lever i en tid med fornyet åndelig aktivitet. Underlige ting skjer. Mennesker blir vakt. Kristi fiender forlater den fiendtlige leiren og går over på Guds side. Nye røster høres forkynne Det glade budskap. Det vi ser, er tegn på at en himmelsk hær har satt seg i bevegelse.

Jeg har hørt mange vitnesbyrd av mennesker som tidligere var totalt borte fra Gud. Venner har snakket til dem, familien har snakket til dem og andre har bedt for dem, men i stahet motsto de Guds kall.

Sannsynligheten for at de skulle komme til Jesus, syntes å være lik null, men Gud har sin plan og sin mening med oss. Han sendte sitt Ord til dem ved en guddommelig utsending, og snudde dem rundt. Dette hender i sportsmiljø, i forretningsverdenen og i den politiske verden. Mennesker omvender seg og finner ut at Gud er virkelighet. Himmelens hærskarer av engler har satt seg i bevegelse.

Det er vidunderlig å lese om engler. Det trettende kapittel i Dommernes bok gir oss et herlig bilde av dem.

”Israelittene gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da lot Herren filisterne få makten over dem i førti år. I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som het Manoah. Hans kone var barnløs, hun kunne ikke få barn.”

Les hele kapittel 13 her.

Kapittel 14 - Engler i Oppdrag

HAN KOMMER IGJEN

 

 

Hvor befinner vi oss på Guds kalender?

 

Dersom menneskets tid på jorden, fra Adams og Evas tid og til nå, ble fordelt på 12 klokketimer, tror jeg at vi ville befinne oss på slutten av den tolvte time, like før klokken slår tolv. Det er mye som indikerer at vi hurtig beveger oss mot slutten av den tidsepoke vi kjenner.

 

Jesus kommer igjen. Han sa ikke når, men han sa at vi ville forstå tidens tegn. Vi kjenner årstidene fordi hver av dem har sine spesielle kjennetegn. Når våren kommer, begynner gresset å bli grønt og det kommer spirer fra de små røttene. Når sommeren kommer, blomstrer det omkring oss. Om høsten forandres alt til oransje og brunt. Vinteren bringer snø og kulde. Du ser tegnene og vet hvilken årstid det er.

 

Vi vet ikke hvor lang tid vi har igjen, men er ting vet vi og det er at Gud har latt oss få leve i historiens mest spennende dager. Dette er en tid da mennesker rundt om på jorden tar imot og åpner seg for Gud og det han gjør. Mennesker fra alle trosretninger, fra alle slags yrker og nasjonaliteter hører hans kall og våkner.

 

Mennesker oppdager at det viktigste i livet er å bygge på Guds evige Ord. En økende sult skapes i hjerter over hele jorden, en hunger etter en bedre forståelse av Guds løfter. Mennesker skjønner at Gud aldri vil fornekte sitt vesen og at han aldri vil fornekte sitt Ord!

Du kan lese hele Kapittel 14 her. 

Kapittel 15 - Engler i Oppdrag

Kapittel 15:

AVSLUTNING AV

CHARLES OG FRANCES HUNTER 

Da vi avsluttet vårt arbeid med denne boka, kontaktet vi pastor Buck angående noen små forandringer i den siste utgaven. Han fortalte oss da meget nølende om et besøk som fant sted tidlig om morgenen søndag 18. mars 1979.

Gabriel, Chrioni og en tjenende engel som Cyprion, kom hjem til ham, og brakte det budskap om at Gud av hele sitt hjerte ønsker å lære sitt folk betydningen av lovprisning og tilbedelse.

Englene sa: ”Vi vil at du skal tilbe sammen med oss.” Øyeblikkelig talte pastor Buck et språk han aldri før hadde talt. Englene og pastor Buck tilba og lovpriste Gud sammen i 35 minutter. Han sa at lovprisningen fløt gjennom ham som ”en elv med ord”, som han selv ikke kunne starte eller stoppe.

Mens de tilba og priste Gud sammen, åpnet pastor Buck øynene og så noe som han vanskelig kunne fatte.

Chrioni er den høyeste av englene som var til stede denne søndagsmorgenen, men når pastor Buck så på ham, syntes det som om han selv og Chrioni var like høye.

 Les hele Kapittel 15 her.

Kapittel 16 - Engler i Oppdrag

I BEGYNNELSEN

Da vi skrev ”engle”-boka, ga Gud oss en overnaturlig kraft og energi. Mange dager arbeidet vi i 16 til 20 timer, for vi følte at det hastet med å få budskapet ut til verden. Englenes nærvær fylte huset vårt, og Gud fortsatte å overøse oss med sin kjærlighet og styrke. Lite ante vi, selv i denne kraftfylte tiden, om hva som skulle skje, når ”Engler i oppdrag” var trykt.

Gud sa at han ville gi sitt budskap vinger og fylle det med liv, hvor det enn ble sendt. Vi kunne aldri ha drømt om hvilken veldig virkning Guds frelsesplan for familiene skulle få, selv om vi gledet og frydet oss da vi skrev kapitlet ”God nytt for deg og din familie”.

Knappe to måneder etter at boka kom ut, ble det tredje opplaget trykt. Vi undret oss over hvorfor Gud hadde latt det være syv blanke sider på slutten av boka. Nå vet vi hvorfor. Han ville vi skulle fortelle om noe av det som hendte ”i begynnelsen” etter at boka ble utgitt.

En 84 år gammel dame kjøpte seks eksemplarer av boka og ga en til hvert av sine ufrelste barn. Etter å ha lest boka, tok alle seks imot Jesus som sin Frelser og Herre. Priset være Herrens navn!

Datteren til en forkynner ringte til pastor Buck og fortalte denne spennende historien: Hun gjorde opprør da hun var seksten år gammel og forvillet seg langt bort fra Gud. En eller annen sendte henne et eksemplar av ”Engler i oppdrag”, og mens hun leste den, hørte hun bare en eneste ting: ”Gud elsker deg. Gud elsker deg”.

Dette traff henne i hjertet. Hun ga sitt liv til Herren og straks førte hun også sin vaskehjelp til Jesus.

Les hele kapittel 16 her. 

Bibelens undervisning om Engler

Artikkelen er hentet her.

Innledning:

I disse tider med mye New Age og villfarelse rundt begrepet "engler", er det viktig at vi som kristne både kan gjenkjenne og samarbeide med Guds engler og avsløre de urene englene.

Ordet "engel" i grunnteksten er "angelos" som betyr "budbærer", "en som er utsendt". Vi leser:

Hebr.1.14: "Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste,
som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?"


Jeg skal holde meg mest til det Nye Testamente, spesielt historiene om engler som er i oppdrag ETTER pinsedag. Dette fordi kreftene i åndeverden har litt andre funksjoner etter at Jesus beseiret alle urene ånder på korset, og fordi vi som troende nå har fått den Hellige Ånd som vår hjelper og åndelige kraftkilde. Derfor er det noen av historiene fra det Gamle Testamente som ikke er helt relevante for oss i dag.

Jeg skal heller ikke trette leserne med alle typer oppdrag englene har i det himmelske, men konsentrere meg om de sidene ved englene som vi som troende kan komme i befatning med.

Deres oppdrag:

Som sagt betyr "engel":  "utsendt budbærer". Spørsmålet er da: Hva slags oppdrag er det de får av Gud? Og hva slags oppdrag er det de IKKE får fra Gud?

Jeg velger å starte fra begynnelsen på evangeliene:

I Luk.1.11 ser vi at Engelen Gabriel viser seg for Sakarias og sier at Elisabeth skal bli gravid og få en sønn som skal hete Johannes, og at han skal forberede folket på at Messias kommer. Vi ser at Sakarja snakker med engelen, og at engelen tar en avgjørelse om at Sakarja skal bli stum til gutten er født og får sitt navn. Dette fordi Sakarja uttrykte tvil.

I Luk.1.26 ser vi at samme engel, 6 måneder senere, besøker Maria og forteller henne at hun skal bli med barn og føde Messias. Hun også stiller spørsmål og får svar, men hun sier ubetinget ja til oppdraget.

I Matt.1.20 ser vi at en engel beroliger Josef med at Maria ikke hadde vært utro, slik at han trygt kunne gifte seg med henne og bli Jesu stefar. For Josef visste at han ikke var far til barnet, og planla å skille seg fra Maria.

På juleaften hører vi at engler viste seg for hyrdene på marken og fortalte at Messias var født i en stall i byen deres. Engelen beskrive detaljert at barnet er svøpt og ligger i en krybbe.

I Matt.2.13 ser vi at en engel ber Josef ta med seg Maria og barnet og dra til Egypt for å hindre at barnet ble drept, for Herodes kom til å drepe alle guttebarn i det distriktet.

Og i Matt.2.19 ser vi at englelen viser seg for Josef i Egypt og forteller at de trygt kan vende tilbake.

Her ser vi altså at engler kom med budskap om hva som skulle skje, og hva de skulle gjøre. Disse budskapene var profetiske og meget praktiske, fordi Gud kjenner framtiden og griper inn.

Du kan bemerke at den Hellige Ånd ikke var kommet enda, så de kunne ikke høre Åndens stemme - men englene fortsatte også med lignende oppdrag etter pinsedag:

Apostlene ble en gang arrestert og satt i fengsel. Vi leser:

Ap.gj.5.19-20: "Men en engel fra Herren åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa:
«Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet!»
"


Filip var dratt til Samaria og stod i vekkelse der. Da møtte han en engel:

Ap.gj.8.26 En engel fra Herren talte til Filip og sa:
«Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning.


Hva i all verden skulle Filip i en øde ørken å gjøre, når han stod midt i en vekkelse? Men han var lydig og fikk vitne for den Etiopiske hoffmannen. Hoffmannen hadde vært i Jerusalem for å bli kjent med jødenes Gud - men hadde helt sikkert blitt avvist ved tempelporten, både fordi han ikke var jøde, og fordi han var kastrert - og mennesker med kroppslige lyter hadde ikke adgang til templet. Men Gud hadde hørt hoffmannens bønn og ga han et bedre svar enn templet - han ga ham evangeliet! Og ikke nok med det - Gud sendte på den måten evangeliet til Afrika!

Senere vet vi at Peter var skeptisk til om folk som ikke var jøder kunne bli frelst, og han vikk se en duk med urene dyr. Like etterpå ser vi at Peter blir oppsøkt av tre menn som forteller:

Ap.gj.10.22 «Vi er sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si.»


Her ser vi at når mennesker ikke helt forstår Guds plan, kan han sende engler som gir detaljert rettledning og beskjed om hva de skal gjøre. Til og med til ikke-jøder. Kanskje evangeliet ikke hadde kommet verken til Afrika eller til oss hvis ikke en engel hadde vist seg for Kornelius?

I Ap.gj.27.22 ser vi at en engel talte til Paulus da skipet han reiste med forliste, og sa:

"Vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren,
og alle som reiser sammen med deg, har Gud gitt deg."


Så vi ser at englelen kom med profetisk trøst og veiledning om hva som kom til å skje, og hva de skulle gjøre.

Personlig opplevde jeg en gang å møte en engel da jeg ba til Gud om et viktig valg i livet. Jeg ba ikke om å møte en engel - den møtte meg i mitt indre blikk, som i et syn. Den sa at jeg ikke skulle gå i den retningen de fleste andre gikk, men at jeg skulle gå en annen vei, og at denne veien kom til å bli både ensom og vanskelig, men at det ville føre meg inn i min spesielle tjeneste. Og slik er det blitt.

Finnes det skytsengler?

Det snakkes mye om "skytsengler". Ordet finnes ikke i Bibelen, men det har sitt opphav i noe Jesus sa:

Matt.18.10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere:
De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.


Jeg tror at Gud har spesielle engler som følger hver enkelt av oss hele livet. Det er et annet skriftsted som også tyder på det, og det er når engelen Gabriel forteller Sakarja om Johannes sitt oppdrag:

Luk.1.17a: "Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia.."


Jeg tror dette betyr at Johanns fikk den samme skytsengel som den Elia hadde. Og jeg tror dette også kan være en av forklaringene på at enkelte mennesker kan få en slags minner fra andre menneskers liv, fordi denne skytsengelen kan la oss få slike syner når den finner det tjenlig. Jeg har selv opplevd det.

Men jeg tror ikke på reinkarnasjon, og jeg tror at også urene ånder kan gi mennesker slike minner, eller det kan ha andre forklaringer. Les artikkelen om reinkarnasjon for mer om dette.

Men det er viktig å påpeke at Bibelen aldri forteller om noe menneske som påkalte engler. Englene er under Guds kontroll - det er HAN som setter dem i aksjon når han ser at det er tjenlig - ikke vi! De er HANS tjenere - ikke våre!

Englenes autoritet:

Hvor står englene i forhold til oss når det gjelder autoritet? For det første er de under Jesus:

Heb.1.4 Slik ble han mye større enn englene,
for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.


Videre står englene høyere enn ufrelste mennesker:

2.Pet.2.11 Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke,
kommer med spottende ord når de fører fram anklager fra Herren mot slike makter.


I forhold til oss som troende, kan vi få en forklaring ut fra det som skjedde da Johannes møtte en engel som åpenbarte framtiden for ham - Johannes forteller:

Åp.19.10a: Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!»


Og Paulus sier i:

Kol.2.18 La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av  med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt.
Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn


Så vi ser at englene stiller seg på samme nivå som oss, og det er ingen grunn til å tro at vi er noe spesielt fordi om vi har sett engler!

Når det gjelder de falne englene, er det klart at vi står over dem i autoritet:

Rom.6.3a: Vet dere ikke at vi skal dømme engler?


Men det er klart at når de kommer med et budskap og et oppdrag fra Gud, så er budskapet og kraften i seg selv mye større enn den engelen som bringer det! Det er som når en nyhetsoppleser leser noe som statsministeren har sagt. Da er det ikke nyhetsoppleseren som får æren for det som sies!

Så selv om englene i seg selv kan være store og imponerende, så er det budskapet deres vi skal bøye oss for - og ikke engelen som sådan!

Det er alltid Gud som sender engler ved behov. Vi har ikke kommandorett over engler, for de er likestilt med oss! Så det New Age lærer om å påkalle sin skytsengel, er ubibelsk. Vi kan kanskje be Gud sende engler til vår hjelp, men vi bør overlate til Gud hvordan Han svarer på våre bønner.

Hva englene ikke har:

Men på ett område mangler englene noe som vi har. De har ikke opplevd å være menneske og leve i en verden med synd og fristelser. Derfor kan de heller ikke forstå hvordan det oppleves å bli frelst, og de kan ikke delta i den lovsangen som blir i himmelen den dagen de frelste skal synge sin gledessang over å være frelst! Da vil englene være beundrende tilhørere!

1.Pet.1.12b: Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i.


Men englene skjønner at det er stort når et menneske blir frelst!

Luk.15.7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen
over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.


En av de opplevelsene jeg har hatt med engler, er å få være med i den gledesdansen som englene danser når sjeler blir frelst! Alle bevegelser var 100% koordinert og kom helt av seg selv - det var helt fantastisk!

Hvordan ser englene ut?

Etter at jeg selv hadde møtt engler noen ganger, begynte jeg å lure på hvorfor de ikke hadde vinger? Så jeg spurte en engel om hvorfor han så ut slik som han gjorde. Svaret jeg fikk var omtrent slik: "Ikke noe menneske kan tåle å se et himmelsk vesen slik det egentlig er. Det handler om kommunikasjon. Vi velger et utseende som tjener det oppdrag vi har fått å utføre. Derfor må jeg vise meg for deg i en skikkelse som du kan ha fortrolighet til."

Jeg begynte å studere i Bibelen og fant ut at det er kun serafene (Jes.6.2) og kjerubene ved Guds trone og på paktens ark som beskrives med vinger. (2.Mos.25.20). Ingen steder kan jeg finne noe holdepunkt for at Guds budbærere som viste seg for mennesker hadde vinger. Men som engelen svarte meg, handler det om kommunikasjon. Hvis folk forventer å se englene med vinger, kan det være at de viser seg med vinger.

Da Herren og to engler viste seg for Abraham i 1.Mos.18, ser vi at de så ut som tre menn. Og da en engel viste seg for Manoah i Dom.13.13 skjønte han ikke at det var en engel før han ville servere ham mat - engelen så ut som et vanlig menneske. Mye tyder på at det fortsatt kan være slik:

Heb.13.2 Glem ikke å være gjestfrie,
for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.


Ett sted kan det se ut som en engel viste seg som et menneske fra Makedonia.

Ap.gj.16.9: Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»


Det er mulig at dette er et tilfelle av slike "syner" som beskrives i Ap.gj.2.17, men det kan også være at en engel viste seg i en skikkelse som tjente formålet.

Og når vi leser i det Gamle Testamente, ser vi at engler ofte viste seg som meget store skikkelser, ofte 3-4 meter høye, og at de utstrålte lys og ga en umiddelbar følelse av ærefrykt. Så jeg tror at engler kan opptre i mange ulike skikkelser, og at vi ikke kan begrense dem til ett bestemt utseende.

Konklusjon:

Hva kan vi så si om englenes virksomhet etter pinsedag?

 1. For det første ser vi at de kom med direkte anvisninger til mennesker
  om hva de skullel gjøre og hvor de skulle dra.
 2. For det andre ser vi at englene kom med profetisk informasjon om hva som skulle skje.
 3. For det tredje vet vi at både Sakarias og Maria hadde samtaler med englene,
  de kunne spørre om ting, og fikk svar.
 4. For det fjerde ser vi at de kunne gjøre overnaturlige ting
  som å åpne fengselsdører og rulle steinen vekk fra Jesu grav.
 5. For det femte ser vi at de kom med trøst og forklaring som gjorde at de med frimodighet kunne gå inn i oppgaver de blir kalt til, slik som at Josef kunne gifte seg med Maria, og at Paulus ikke skulle forlise, og at Peter og Filip kunne la ikke-jøder få evangeliet.

Alt som faller utenfor dette må vi være på vakt imot - jeg skal komme tilbake til det snart.

De urene englene

For Bibelen snakker også om urene engler og falne engler. Hvor kommer de fra? Før Adam og Eva syndet i Edens hage skjedde det et syndefall i himmelen. Da ble ca. 1/3 av englene kastet ut av himmelen sammen med sin forfører, Satan. Jesus sier:

Luk.10.18 "Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn."


Jesus var vitne til dette fallet. Det var lys-engelen Lusifer som ble kastet ut - derfor så det ut som et lyn! Disiplene var imponert over at demoner var lydige mot dem. Men Jesus minnet dem om at han hadde sett selveste Satan bli kastet ut fra himmelen! Dette kan vi lese om i

Åp.12.9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen,
han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden.
Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.


Det interessante med dette er at alle disse englene - Satan inkludert - i utgangspunktet var fullkomne ånder i himmelen. Og det står ikke noe om at de forandret utseende da de ble kastet ut. Dette forklarer hvorfor de urene englene som opererer i dag er så troverdige. Dette forklarer hvorfor det er så vanskelig å se om de er urene eller rene. Derfor blir folk så lett lurt, for de ser jo ut akkurat som himmelens rene engler!

Pulus lar oss få et innblikk i dette da han snakker om å ikke tro på falsk lære:

Gal.1.8: "Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!"

 

2.Kor.11.14: "Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel."


Hvordan kan en engel fra himmelen forkynne et annet evangelium? Jo, fordi Satans engler opprinnelig kommer fra Himmelen! Ja, til og med Satan selv, kommer fra Himmelen! Og før sitt fall beskrives han slik i

Esek.28.12: Så sier Herren Gud:
Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet.


En av Satans mest listige knep, er å skjule sin sanne identitet bak et vakkert ytre. Han var fullkommen i skjønnhet! Og denne skjønnheten bruker han til å forføre mennesker den dag i dag. Bare se hvordan vakre kvinner og menn lokker til synd og utskeielser. Satan elsker å bruke det vakre som lokkemiddel!

En av Satans mest nyttige skalkeskjul er menneskenes oppfatning av ham som en stygg djevel med horn, hestehover og gaffel i hånden. På den måten oppnår han og hans engler å ikke bli avslørt når de viser seg i skjønnhet!

Hvordan avsløre de urene?

Så det store spørsmålet blir da: Hvordan kan vi avsløre de urene englene? La meg starte med to skriftsteder:

1.Joh.4.2-3: "På dette kjenner dere Guds Ånd:
Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.
Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden
."

 

1.Kor.12.3 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier:
«Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.


Hvis vi møter en ånd, som en engel jo er, kan vi spørre den rett ut: "Tjener du Jesus som din Herre, den Jesus som kom i kjøtt og blod og døde for menneskenes synder på Golgata, og som stod opp igjen?"

Jeg har faktisk avslørt en del falske engler ved denne testen, så den fungerer i de aller fleste tilfelle.

Men da jeg leste boken om Halstead-søstrene i USA som var med i en kristen bønnegruppe som begynte å oppleve englebesøk, kom jeg i tvil om dette er nok! Under rettssaken etter at de hadde drept to mennesker og skadeskutt to andre på befaling fra disse englene, ble det spurt om hvordan de sjekket om englene var fra Gud. Da svarte en av medlemmene:

"Du ville spørre om Jesus var kommet i kjødet og døde på det hellige korset"
"Hvis det var en falsk engel eller Satan, kunne han ikke se deg i øynene, og han ville mumle når han svarte"
("Se opp for engler" s.151)

Så selv om disse menneskene brukte denne testen, ble de lurt! Hvordan var det mulig? Jeg ser to mulige forklaringer på dette.

For det første fortalte de at den ene som viste seg for dem utga seg for å være Jesus selv. Og da var det vel ikke nødvendig å spørre? Men de hadde også en lang liste med navn på engler, så på en eller annen måte må disse ha vært så troverdige at de glemte å teste dem!

Så jeg begynte å studere boken om denne saken for å finne andre kriterier som kunne avsløre at englene var falske. Og jeg skjønte at disse falske tingene lignet mye på det vi også hører om i Knutbysaken, der det mer var profetiske ånder eller stemmer som kom med budskapene. I tillegg merket jeg at flere av punktene stemte med ting jeg prøvde å stoppe av manipulerende profetier da jeg var med i Lysbærerne. Dette var den viktigste grunnen til at jeg brøt kontakten med dem.

 • De lokker med å gi oss overnaturlige krefter
 • De lokker med at vi skal bli beundret og få makt.
 • De lokker med at vi skal bli rike, vakre og vellykkede
 • De forteller oss at vi er på et høyere åndelig nivå enn andre
 • De vil fortelle oss åndelige hemmeligheter  
 • De sier at vi er spesielt utvalgt til å være med på noe stort
 • De sier ting som ikke støttes av Bibelen, eller strir mot dens lære


Kort sagt apellerer de til kjødets lyster, for menneskene søker makt, rikdom og beundring. Og det sikreste tegnet på at en person er forført av disse åndenes list, er dessverre at de bare ler av alle argumenter som prøver å åpne deres øyne - for de tror at de "vet bedre". Jesus sier:

Matt.24.24: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under,
for om mulig å føre selv de utvalgte vill.