25 oktober 2016 - Syria, starten på en storkonflikt som fører til slutt til 3 verdenskrig?

Vi vet at første verdenskrig startet nesten som en tilfeldighet, og som en plutselig hendelse. Da Lebesbymannen profeterte nøyaktig over det som skulle skje, så lo Stortinget. Men da skuddene falt i Sarajavo, så ble verden forandret totalt på noen uker. Følgende er skrevet på Wikipedia:

" mordet på erkehertug Franz Ferdinand av Østerrike-Este i Sarajevo den 28. juni 1914 utført av den serbiske nasjonalisten Gavrilo Princip. Mordet utløste Julikrisen hvor Østerrike-Ungarn stilte ultimatum overfor Serbia. Krisen utviklet seg ved at Østerrike-Ungarn mobiliserte og i løpet av noen uker brøt verdenskrigen ut" 

Pga ondskapen, så skjedde dette. Og bare noen få år etter 1 verdenskrig, så reiste Tyskland seg igjen for neste krig. Og 2 verdenskrig er hittils den ondeste krigen som har skjedd, med tanke på omfanget av utrenskninger, jødeutryddelser og sivile som blir drept under krigen mellom maktene.

3 verdenskrig

Det er alltid vanskelig å forutsi når en storkrig vil komme. Men som Emmanuel Minos sa: Alle våpnene som lages til alle tider, blir alltid brukt i krig. Og denne generasjonen har mer krigsmateriall, biologiske og kjemiske våpen, atom/hydrogenbomber, nok til å ødelegge hele jorden. Og de vil bli brukt, når tiden er inne.

I profetien som Emmanuel Minos bar frem, på vegne av den såkalte Damen fra Valdres, så sier den (visse utdrag, du kan lese hele her):

"Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til."

"Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, - og ifra helt uventet hold."

Den tredje verdenskrig startet, ifølge denne profetien, på en måte som ingen ventet, fra uventet hold. Da tenker jeg, at det holdet kanskje kan være Syria. Les Jesaja 17:

Jesajas profetiske budskap fra Damaskus ødeleggelse til Åpenbaringsbokens redsler

"Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug". Jes. 17:1.

Leser du hele, så vil du se at det blir slutt på kongedømmet i Damaskus, som jeg tror menes at Assads styre vil snarlig møte sin ende. Vi ser allerede at mye av denne profetien allerede er oppfylt. Bildet under er fra dagens Damaskus:

 

Men jeg tror ikke at profetien er fullført. Jeg tror også at den vil bli såpass ødelagt, at den ikke blir bygd opp igjen.. Antageligvis pga krig med Israel, muligens pga atomvåpen eller kjemisk/biologisk våpen.

Om vi leser lengre ned i Jesaja 17, så står det:

"På den tid skal Jakobs herlighet bli ringe, og folkets fete kropp skal tæres bort." Vers 4

Jeg tror at en krig starter med at Israel angriper Iran, pga deres kjernefysiske våpen, som sikkert kommer til å være klart til å fyres av. Og at da vil de bli skutt på med raketter fra Assads allierte Hizbollah (som har mer enn 100.000 raketter rettet mot Israel), og sikkert andre arabiske land. Og Israel vil bruke de våpen som er nødvendig for å overleve. Noe som vil bringe død over flere land. Vi vil muligens se atomvåpen bli avfyrt. Noe som betyr at det vil bli en nødstid for Israel, garantert pga fordømmelse fra FN, media og verden generelt. Men også fordi krigen vil ødelegge såpass mye, også inne på Israels land. Og verden blir aldri mer den samme.

Vekkelse

"På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels hellige" Vers 7

Her tror jeg bibelen taler om en oppfyllelse av det som står i Matt. 24:14: "Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme". Nøden og det at finanssystemet garantert vil falle sammen, vil bringe frem forfølgelse mot kristne. Men i forfølgelsen, også en vekkelse, hvor Gud utgyter sin Ånd, over de som hengir seg til Ham, tross de vanskelige tidene.

I Jesaja 18,19 og 20, så beskrives det ett interessant om 2 land. Først om Etiopia, folket som bor ved et land som er gjennoskåret av elver. Les da kapittel 19 om Egypt, så står det "Vannet i NIlen blir borte, og elven blir tørr, helt uttørret", altså en nasjonal katastrofe. Og dette må ses i sammenheng med denne artikkelen. Hvor Etiopia akkurat nå bygger verdens største demning, hvor de kan stenge av vannet til Egypt.

Så kommer det advarsler i Jesaja 21, mot Elam og Media, som er Iran. Lengre ned så står det om Arabia (Saudi Arabia), hvor vi kan se at Saudi Arabia faller sammen.

Kap. 22 beskriver Jerusalems fall.

Kap. 23. beskriver Tyrus og Sidon, som da er Libanon. Som blir ødelagt.

Åpenbaringsbokens redsler

Så starter det som er interessant, Jesaja 24-27. Hvor det står:

"Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han snur opp-ned på dens overflate og sprer dem som bor på den" Jes. 27:1

"Tømmes, ja, tømmes skal jorden, og plyndres, ja, plyndres. For Herren har talt dette ord. Jorden sørger og visner bort. Jorderike synker og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden, synker bort. Jorden er vanhellighet under dem som bor å den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen." Jesaja 27:3-6

Dette omhandler Åpenbaringsboken. Derfor tror jeg at når Syria gikk inn i en lang krig, så startet det noe profetisk. Den gangen ødeleggelsen av Damaskus blir fullbrakt og man ikke kan bo der lengre. Da starter det en dominoeffekt av profetiske hendelser, som igjen starter opp Åpenbaringsboken 6 og 8, og utover. 

I Åpenbaringboken 6, så snakkes det om en storkrig, men jeg tror ikke det er 3 verdenskrig. Men opptakten til det. Jeg tror at Gud vil bruke Russland som et domsredskap mot nasjoner som har fullt syndenes mål, jmfr. med 1 Mos. 15:16. Også USA vil falle under dom, og ødelagt. Jeg tror at dagens USA er det bibelen kaller Babylon. USA er den fremste eksportøren av våpen og pornografi. Dessuten så har de undertrykt mange små nasjoner, og satt større nasjoner i forlegenhet. Det finnes idag også mye okkultisme i USA, men kanskje det mest fryktede er Illumati, eller den Nye Verdensorden. De jobber for å ødelegge USA, og så for å kunne styre over verden etter (noe de muligens ikke får mulighet til, ettersom en annen tar makten, og vil underkuve dem).

USAs Ødeleggelse

Leser man i Jeremia 50 og 51, så tales det om en fullstendig ødeleggelse av Babylon. Det skjedde aldri under Babylons tid, når Media Persia (Iran) tok over makten. Dette snakkes tydeligvis om en gang i fremtiden. Muligens ser vi USAs ødeleggelse i snar fremtid. Les disse profetiske budskapene:

Rebecca sterlings syner av 1999.

Glenda Jackson profetiske advarsler

Norges store fall

Jeg vet ikke Norges rolle under trengselen. Men jeg antar at Norge vil bli en vasallstat under Antikrist styre. Vår frihet er da fullstendig ødelagt, og vi vil være roboter i satans siste rike. Men før det, så vil det komme krig mot Norge. Russerne vil ydmyke Norge, så vi kan våkne opp, og søke Gud. Krig vil komme, og Finnmark og endel av Troms (til Lyngfjorden) vil bli tatt. I følge en profeti som er delt nå, fra en troverdig bror, så vil det komme krig til jul i år.

 

Nov 2014 Krigstrommer: USA og NATO setter kanskje i gang en atomkrig, advarer Russlands Gorbatjov

Det er skremmende å tenke noen kan ende all eksistens på jorden med et trykk på en knapp, men det er skremmende når du ser på de ti gangene vi kom nær atomkrig.

Artikkelen kan leses her.

3 Verdenskrig vil bety slutten på menneskeheten, sier amerikansk politisk aktivist Noam Chromsky. og i Russlands, tidligere leder Mikahail Gorbatsjov, sier at situasjonen er dramatisk. Chromsky og Gorbatsjov er enige om at attityden fra Vesten mot Russland eksalerer dramatisk. Som rapporter i Chicago Tribune den 8 nov, mens de har sermonier og taler rundt Berlins murens fall på lørdag, sa Gorbatsjov at "euforiske og triumfalismen gikk til hodet på de vestlige lederne.

Forbausende, amerikansk verdens-berømt akademisk, lingvist, filosof og politisk kommentator Noam Chomsky er enig med den tidligere russiske lederen.  I et nylig intervju med RT Sophie Sjevardnadze, påpeker Chomsky at Russland og Vesten gled tilbake inn i hva som synes å være en kald krig-situasjon om igjen fordi - som USAs forsvarsminister Chuck Hagel formulert det - USA må forholde seg til "Russlands hær på NATO 's dørstokken. "

På dørstokken brukte Berlinmuren å dele Øst og Vest-Tyskland.  Etter fallet av Berlinmuren i 1989, utvidet NATO til Øst-Tyskland og over det neste tiåret, nådde den Kosovo og Serbia.  NATO, som opprinnelig ble utviklet for å beskytte Vest-Europa fra Russland etter andre verdenskrig, er ifølge Chomsky, en amerikansk aktiv intervensjonsstyrke.

Under sin tale på lørdag på Berlinmuren, anklaget tidligere sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov Vesten og spesielt USA for ikke å oppfylle sine løfter etter 1989. Gorbatsjov oppornerte mot både den USA-ledede NATO-bombingen av Jugoslavia i 1999 og den USA-ledede Irak-krigen i 2003. President Bush, Bush nummer én, hadde overbevist ham i en muntlig avtale om at NATO ikke ville utvide en tomme i øst.  Men så snart avtalen ble gjort, utvidet NATO til Øst-Tyskland.  Da Gorbatsjov uttrykte sin vrede om NATO utvidelse nærmere Russland, ble han informert av president Bush og hans utenriksminister James Baker, at de hadde bare hadde gjort en muntlig avtale, og at det ikke var noe på papir.  Under president Clinton, utvidet NATO enda lenger mot Russland.

Den 9 november 1989, innledet Gorbatsjov slutten på den kalde krigen ved Berlinmuren.  Denne gangen, advarte den nå 83 år gamle lederen av en ny kald krig og enda mer alvorlige konsekvenser.

 "Verden er på randen av en ny kald krig. Noen sier at det allerede har begynt. Og likevel, mens situasjonen er dramatisk, ser vi ikke den viktigste internasjonale organ, FNs sikkerhetsråd,  som spiller noen rolle, eller utfører noen konkret handling. "

 FNs sikkerhetsråd ble opprettet etter andre verdenskrig, og er ment for å opprettholde fred i verden.  Imidlertid har dens passivitet resultert i at Vesten utnytter verden etter sammenbruddet av Sovjetunionen i 1991 ved å frenne monopol lederskap og dominans av verden.

"Gorbatsjov sa Vesten hadde gjort feil som opprørte Russland ved utvidelsen av NATO, med sine handlinger i det tidligere Jugoslavia, Irak, Libya og Syria, og med planene om et rakettforsvarssystem."

Når Obama stilte som presidentkandidat, han lovet forandring, færre tropper i andre land, og fullstendig global kjernefysisk nedrustning.  "Vel, nå er det planer om å tilbringe en trillion dollar på atomvåpen i de neste 30 årene," sier Sophie Shevardnadze i hennes intervju med Chomsky.  I stedet for mindre forstyrrelser i andre land, er de internasjonale relasjoner nå definert av "røde linjer", "ingen alternativer av bordet", "dødelig bistand", og "soldater på bakken."

Obamas begrunnelse for å bruke mer penger på atomvåpen kom med en kunngjøring at Russlands atomvåpen hadde overgått USA.  For 83-åringen Gorbatsjov eller 85 år gamle Chomsky, Obamas ord og handlinger er for mye av en påminnelse om den forrige kalde krigen og farene ved å komme igjen også i nærheten av 3 verdenskrig og en kjernefysisk krig .

Gorbatsjov kaller farene ved en truende 3. verdenskrig en "dramatisk situasjon." Chomsky beskriver den som "truende".

"Vi har kommet fryktelig nære, flere ganger siden: missil krisen i 1962 ble beskrevet av Kennedys nærstående, historikeren Arthur Schlesinger, som" den farligste øyeblikk i menneskehetens historie ", og han hadde helt rett, vi kom veldig nær en kjernefysisk krig.  Det har vært mange tilfeller, ikke så alvorlig, men ganske nær, der menneskelig inngripen med noen få minutters valg har hindret en atomkrig.  Du kan ikke garantere at kommer til å fortsette.  Det kan ikke være en høy risiko hver gang, men når du spiller et spill som det, med mulighet for lav sannsynlighets risikoe for katastrofer om og om igjen, så kommer du til å tape.  Og nå, spesielt i krisen rundt Ukraina, og såkalte rakett-forsvarssystemer nær grensen til Russland, er det en truende situasjon. "

 

 

3 april 2014 - Syriske borgerkrigen - stedfortrederkrig og islamsk Apocalypse

Google oversettelse:

Hva er det som skjer i Syria er skremmende. Det kan ikke være noen annen måte å beskrive dette. To grupper av mennesker har dypt forpliktet seg til å ødelegge hverandre, og fanget i mellom er kristne og de eldste, kontinuerlig bebodde by på jorda - Damaskus.

Det er en tragedie av enorme andelen med ingen andre mulige end - bortsett fra fullstendig ødeleggelse. Det har allerede drept mer enn 140 tusen mennesker og ford massive antall menn, kvinner og barn. Når alt er over, vil millioner har dødd, den eldste byen på jorden skal ha blitt ødelagt, Midtøsten vil ha blitt forvandlet, og verden vil ha forandret for alltid.

-------------

Abonner på The Shock Letter og motta mine artikler i innboksen:

http://eepurl.com/Epr5H

-------------

Syriske borgerkrigen - stedfortrederkrig og islamsk Apocalypse

Jeg elsker Israel. Det er mitt hjem. Jeg snakker språket. Jeg liker folk. Det er vakkert. Den israelske historien er full av både tragedie og håp. Og mest av alt, er det stedet som Gud elsker over alle andre.

Jeg sier alt, fordi de fleste vil anta at jeg synes det er greit det som skjer i Syria.

Jeg synes ettertrykkelig ikke det er greit.

Enda viktigere, jeg vet at de fleste israelere gjør det heller ikke.

Ja, det er sant at Syria har sverget å drepe hver eneste jøde, kvinne og barn i Israel. Og, Syria har vist mange ganger en vilje til å begå slike grusomheter. Så kan du si at det er rettferdighet i hva som skjer med Syria.

Du kan si det, men jeg vil ikke. Og israelerne vil heller ikke.

Så, som jeg skriver om hva som skjer i Syria, er mitt hjerte tungt ved tanken på hva som skjer der.

Jeg finner også noen synkronitet i det faktum at denne krigen og min egen oppvåkning begynte nesten samtidig. Den 'sivile' del av denne krigen startet i mars 2011, da syriske politiet torturert noen unger pga anti-Assad graffiti på veggene i en skole i Deraa. Og, som demonstrasjonene begynte, jeg ble sjokkert av min selvtilfredshet bare dager senere da jeg snublet over kunnskap om hvordan vår nåværende situasjon var. Men, jeg har fortalt min historie før.

La oss snakke om hva som skjer i Syria.

En annens krig (proxy war)

Saudierne ville ha funnet en måte å starte denne krigen - en vei, eller en annen - fordi dette er egentlig ikke en borgerkrig. Det er en annens krig, finansiert og fremmet av korrupte Persiske Gulf sunniene i et forsøk på å blokkere den økende strømmen av Iran.

USA er å hjelpe saudiarabere fordi skjebnen til USA ligger i balansen. Dersom Iran lykkes i å dominere den Persiske Gulf, vil verden ikke lenger trenger amerikanske dollar for å kjøpe deres olje, og gjelden-drevet amerikanske imperiet vil falle.

For Amerika, er det Assad som må falle, eller alt er tapt.

Dette er også en stedfortrederkrig for Russland i hennes kamp for å øve innflytelse i Middelhavet og kontrollere flyten av naturgass til Europa. Russland har en viktig interesse i suksessen av rørledningen som bygges fra Iran, gjennom Irak og deretter til den syriske kysten av Middelhavet.

Det er også en stedfortredende krig for Iran som hun konkurerer med Saudi-Arabia for dominans. Iran ser hennes sjanse til å løsne den korrupte oligarker som styrer den Persiske Gulf. Og, ønsker de å gjøre vei for den kommende av deres islamske Messias, Imam Mahdi. Du kan si at Iran er det eneste landet som ser på denne stedfortrederkrig i apokalyptiske termer.

De som kjemper på bakken i Syria lider ikke av en så kompleks synspunkt.

... Og islamsk Apocalypse

Hvis denne krigen er en borgerkrig, er det ikke en borgerkrig som har noe å gjøre med Syria, bortsett fra å fungere som vertskap for konflikten. Nei, dette er en borgerkrig innen Islam, over hvem som vil innvarsle de islamske siste dager. Det er en apokalyptisk borgerkrig mellom sjia-islam og sunni-islam , og bare én kan komme seirende.

Jeg begynte å tenke på dette for noen dager siden, da Reuters postet en artikkel av Mariam Karouny heter:

Apokalyptiske profetiene kjøre begge sider for å syriske kampen om endetiden

Det er mye i den artikkelen som vil kjøle deg til beinet. Og, som jeg etter bare et par sitater fra artikkelen, for å illustrere konsekvensene ... Jeg finner ut at jeg nesten nødt til å sitere hele greia. Så, la meg starte med den første biten:

Fra det første utbruddet av krisen i den sørlige byen Deraa til apokalyptiske prognoser av et Midtøsten dynket i blod, mange stridende på begge sider av konflikten sier banen ble satt 1400 år siden i uttalelsene fra profeten Mohammad og hans tilhengere .

Blant de mange tusen ord, eller hadith, er kontoer som refererer til konfrontasjon av to store islamske hærer i Syria, et stort slag i nærheten av Damaskus, og intervensjon fra nord og vest i landet.

Jeg er ikke helt sikker på hvorfor / hvor / hvordan Mohammad var i stand til å gjøre disse profetiene. Det kan være at han ble fortalt om de bibelske profetier og vridd dem til eget bruk. Eller, demonene han lyttet til gjorde kronglete for ham. Uansett, det er en forbløffende likhet med hva Bibelen sier om den epoken der vi bor.

Den Reuters artikkelen gjør også noe av et understatement, her:

Kraften i disse profetiene for mange krigere på bakken betyr at den tre år gamle konflikten er mer dypt forankret - og langt tøffere å løse - enn en enkel maktkamp mellom president Bashar al-Assad og hans opprørs fiender.

Langt tøffere å løse begynner ikke å ta det umulige i å redde situasjonen. Begge sider er drevet av en lidenskap for å vinne denne kampen for enhver pris. Det er en hellig krig for den verst tenkelige slag - to sider som er like balansert og helt fanatisk.

Artikkelens forfatter fortsetter deretter med å sitere en opprører fighter:

"Hvis du tror alle disse mujahedin kom fra hele verden for å kjempe mot Assad, tar du feil," sa en sunnimuslimsk jihad som bruker navnet Abu Omar og kamper i en av de mange anti-Assad islamis brigader i Aleppo.

"De er alle her som lovet av profeten. Dette er den krigen han lovet - det er Den Store Krigen, "sa han til Reuters, bruker et ord som også kan oversettes som slakt.

Det er her du bør begynne å skjelve - hvor du skal begynne å kjenne kulden i en apokalyptisk fremtid. At begrepet 'Grand Battle "kommer til å ødelegge Syria. Når det er over, er alt som blir igjen ruinene for å slåss om.

Mariam Karouny, forfatteren av Reuters stykket, fortsetter:

På den andre siden, er mange sjiamuslimer fra Libanon, Irak og Iran trukket til krig fordi de tror det baner vei for retur av Imam Mahdi - en etterkommer av profeten som forsvant 1000 år siden, og som vil dukke opp i en tid med krig å etablere global islamsk styre før slutten av verden.

Ifølge sjia tradisjon, et tidlig tegn på at han kom tilbake fulgte med 1979 iranske revolusjonen, som setter opp en islamsk stat å gi jagerfly for en hær ledet av Mahdi til å føre krig i Syria etter sveiper gjennom Midtøsten.

"Dette islamske revolusjonen, basert på fortellingene som vi har mottatt fra profeten og imamer, er opptakten til utseendet av Mahdi", iranske geistlige og parlamentariker Ruhollah Hosseinian sa i fjor.

Han siterte kommentarer av en åttende århundre sjiamuslimske imamen som sa et annet tegn på Mahdis retur ville være en kamp som involverer krigere kjemper under et gult banner - fargen forbundet med Libanons pro-Assad Hizbollah-militsen.

"Som Imam Sadeq har uttalt, når de (styrker) med gule flagg bekjempe anti-sjiamuslimer i Damaskus og iranske styrker bli med dem, er dette et forspill og et tegn på den kommende av hans hellighet," Hosseinian ble sitert av Fars nyhetsbyrå.

Kommentaren etter Ruhollah Hosseinian illustrerer et viktig poeng. Islamsk profeti, og jobben med å gjøre det skje, er regjeringens politikk i Iran. Iran er ikke et land som alle andre - som leder oss til å forstå hvorfor Israel er så nervøs om Irans kjernefysiske våpen program.

Men, også det fører oss til dette heller retorisk spørsmål:

Er det noen annen mulighet enn fullstendig ødeleggelse og død for millioner?

Jeg kan ikke tenke på noe annet utfall fordi denne konflikten har blitt sentrum for global jihad.

Forfatteren fortsetter med et sitat fra Sami:

"Vi har her mujahideen fra Russland, Amerika, Filippinene, Kina, Tyskland, Belgia, Sudan, India og Jemen og andre steder," sier Sami, en sunnimuslimsk opprørs fighter i det nordlige Syria. "De er her fordi dette er hva profeten sa og lovet, er Grand Battle skjer."

Begge sider understreke det endelige målet om å etablere en islamsk stat som vil herske over verden før totalt kaos.

Islamsk Antikrist

Heri ligger til grunn for hva mange ser på som den islamske Antikrist, og jeg helt forstår det.Beskrivelsen av Imam Mahdi er nøyaktig den samme som Antikrist. Det er blant mange grunner til at jeg ikke helt bort fra at muslimene vil liksom oppnå en slags enestående seier som vil tillate dem å dominere verden og bringe i deres globale, Antikrist kalifat. Men, det ville kreve en prestasjon langt utover vår nåværende evne til å forutse.

For en islamsk Antikrist for å ta kontroll, ville vi trenger å se en langt større ødeleggelse av verden enn vi kan forestille seg akkurat nå. Ikke-islamske populasjoner ville trenge for å kollapse på en måte som vil redusere verdens befolkning langt mer enn 50%, nesten over natten - uten å forårsake samme kollaps blant muslimske befolkninger.

Jeg ser scenarier der dette er mulig, men de er så nær umulig som du kan få på dette tidspunktet. Jeg tror at det er langt mer mulig for muslimene å ønske velkommen Alien Messias som Mahdi, men det er en diskusjon for en annen tid.

Tilbake til artikkelen

Tilbake til Reuters artikkelen. Her er et sitat fra en sunni fighter:

"Disse hadith er hva Mujahideen blir guidet av å komme til Syria, vi kjemper for dette. Med hver bestått dag vet vi at vi lever dagene som profeten snakket om, "sa Mussab, en fighter fra Nusra Front, en sunni hardere gruppe knyttet til al-Qaida, taler fra Syria.

Og så en fra en sjiamuslimsk fighter:

Murtada, en 27-år-gamle libanesiske sjia som regelmessig går til Syria for å kjempe mot opprørerne, sier han ikke kjemper for Assad, men for Mahdi, også kjent som imamen.

Og en annen sjia:

Abbas, en 24 år gammel irakisk sjia fighter, sa han visste at han levde i en tid med Mahdis retur da USA og Storbritannia invaderte Irak i 2003.

"Det var det første tegnet og så alt annet fulgt," sa han til Reuters fra Bagdad, der han sa var hvile før du drar til Syria for fjerde gang.

"Jeg ventet på den dagen da jeg vil kjempe i Syria. Takk Gud at han valgte meg til å være en av Imam soldater. "

Det ender dårlig

Deretter avslutter Reuters artikkel med et sitat som staver undergang for de som bor i Syria:

Abu Hsaasan, en 65 år gammel pensjonist fra Sør-Libanon, sa han en gang trodde profetiene i slutten av dager vil ta århundrer å komme om.

"Ting beveger seg raskt. Jeg trodde aldri at jeg skulle bo de dagene av imamen. Nå, med hver bestått dag er jeg mer og mer overbevist om at det er bare et spørsmål om få år før han dukker opp. "

Hvis den gjennomsnittlige muslim ser ting på denne måten, vil krigere fra hele verden strømme inn i denne konflikten til det er ingenting igjen av Syria, og ingenting å slåss om ... bortsett fra steinsprut.

... Som er nøyaktig hva profeten Jesaja forutsa i kapittel 17 .

Er du klar for dette?
Det er en kobling. Gjør mer enn bare å tenke på det. )

-------

Hvis du finner en feil i mitt resonnement, har et spørsmål, eller ønsker å legge til dine egne synspunkt, legg igjen en kommentar. Dine innspill er virkelig velkommen.

-------------

Klikk på følgende link og sjokk innboksen din med The Shock Letter :

http://eepurl.com/Epr5H