Se denne på Facebook

 

Israel - Europas fremste forsvar

Jesus åpenbarer seg for en Jødisk rabbiner

5 juni 2017 - 50 års jubileumet for Jerusalems befrielse

 

På denne dag, 5 juni, for akkurat 50 år siden, i 1967, de seks dag krig mellom israel og dens naboland egypt, syria og jordan, blakk.
Siden jeg mistenkte media dekning vil sette mest av dens oppmerksomhet, i denne sammenhengen, i uløste palestina-konflikten, jeg trodde det ville være passende for å presentere et perspektiv på denne historiske begivenheten, en som vil være både israelske og personlig.

Det var frykt og angst i luften. Den israelske offentlig var livredd. 1967 var bare 19 år etter etableringen av den jødiske stat som måtte kjempe i 1948 -' 49 imot hærene av syv arabiske stater, tape i denne kampen over 6,000 Liv, én prosent av hele den jødiske befolkning i israel på den tiden.
1967 var bare 22 år etter andre verdenskrig og holocaust hadde avsluttet, i hvilken seks millioner jøder, en tredjedel av vår nasjon, har vært utryddet.
Mange av de traumatiserte overlevende og andre som klarte å loppe europa på gang som flyktninger (blant dem begge foreldrene mine), fant ly i den nylig født jødisk stat. I 1967, overlevende av holocaust fortsatt konstituerte en betydelig del av den israelske befolkning.

I mai 1967, den traumer fra deres siste bedde kom tilbake for å hjemsøke dem.

Lederne av våre naboland var åpent erklærer deres intensjon å sette en stopper for den 19-årige episode av jødiske uavhengighet. De kunne ikke være mer karakter: dager før krigen brøt av, gamal abdel nasser, egypt er president, erklærte: "vår grunnleggende sikt er ødeleggelsen av israel". hafez al-assad, til senere bli syria er diktator gjorde en lignende Erklæringen. Begge var bare ekko en den arabiske liga oppløsning fra 1964 kaller for utslettelsen av den jødiske staten.
Ahmad shukeiri, den første lederen av plo sa: "jødene som forblir i live etter krigen vil være i stand til å fortsette å leve i palestina, men jeg tror ikke det blir noen av dem igjen i live". den egyptiske radiosending stasjon På hebraisk, "lyden av torden", overførbar non stop trusler mot massakren alle jøder og kaste dem i havet.

Les hele innlegget her.

Sannheten om Jødenes historiske rett på Palestina

Hemmelighetene til jødene som vil blåse ut tankene dine

Arabiske land som anklager Israel for apartheid; Hvor er deres jøder?

Israels rett etter internasjonal lov

Dette har jeg tatt ut fra Steve Littles nyhetsbrev, Og her beskriver han videosnutten under om Israels lovlige rett til landet og Jerusalem:
Steve Little: "Jeg tror at dette er første gang at jeg har satt inn en "MÅ SE" i tittelen på en video. Men den fortjener dette, helt og fullstendig.
Dette er en fantastisk video som legger ut det juridiske grunnlaget for staten Israel og Israels kontroll over alt territorium, vest for Jordan. Jeg har ikke sett en så godt begrunnet video eller artikkel, om emnet. Dette er virkelig kjernen argument i henhold til folkeretten.
Noen som hevder at Israel ikke har rett til Gamlebyen i Jerusalem, Vestbredden og Gaza ... de trenger å se dette. Alle som forstår utviklingen av folkeretten, vil være enig i at det kan være noen spørsmål over den lovlige suverenitet Jerusalem og resten av Israel.
Dette er utvilsomt grunnen til at FN har vært så tilbakeholdne med å sitere "Internasjonal lov 'over Israels kontroll over Jerusalem og Vestbredden. Eierskapet til jødene, over Jerusalem og Israel, er Sterkt. Det faktum at jødene har gjentatte ganger blitt snytt for sine rettigheter, forandrer ingenting.
De inngåtte avtalene med araberne, Europa, USA og Folkeforbundet er helt og fullstendig bindende i alle betydninger av ordet. FN-resolusjonene trengs ikke på noen måte.
Jeg er veldig imponert av Jacques Gauthier. Veldig imponert, faktisk.

14 des. 2016 - Jødisk mynt beviser jødisk identitet

Karmel.net:

"En mynt som er 1950 år gammel ble nylig funnet under en utgraving i Jerusalem. Mynten stammer trolig fra den tiden jødene gjorde opprør mot romerne i år 67. Den ene siden av mynten har inskripsjonen «Frihet for Sion» mens den andre siden har «År to av det store opprøret». Ironisk nok erklærte FN organisasjonen UNESCO tidligere i år at jødene ikke hadde noen historisk tilhørighet i Jerusalem. Israels hovedstad skal til neste år feire 50 års jubileum for gjenforeningen"

18 sept 2014 - Er Israels okkupasjon av Vestbredden ulovlig?

Hva er en okkupasjon?

I den norske debatten om Palestina-konflikten legger mange til grunn at Israels okkupasjon av Vestbredden er folkerettsstridig. Synspunktet er imidlertid tvilsomt og sannsynligvis galt.

I folkerettslig forstand foreligger en okkupasjon når en stat ved militærmakt tar i besittelse en fremmed makts territorium. Folkeretten godkjenner imidlertid en slik selvtekt hvis det foreligger sterke grunner for okkupasjon, vanligvis forhold for å beskytte statens og borgernes sikkerhet.

En forutsetning for at man kan snakke om okkupasjon er altså at en annen stat hevder å være eier av det område som okkuperes. Eierløst land har en uavklart rettslig tilstand.

Hva er så den historiske og rettslige situasjon for Vestbredden?

Den jødiske immigrasjonen til Palestina

Da det etter Balfourerklæringen ble klart at jødene skulle få sitt eget hjemland tiltok immigrasjon fra jøder over hele verden. Denne immigrasjonen begynte imidlertid allerede fra omkring 1834.

På 1800-tallet var Palestina nesten ikke bebodd. En forsker beskrev situasjonen på midten av 1880-tallet slik at de få arabere som bodde der«var en liten rest av en folkegruppe som hadde vært på stadig flyttefot, på grunn av endeløse konflikter mellom lokale stammer og lokale despoter. Sykdom hadde gjort store innhugg blant dem».

6 desember 2016 - skal det bygges ett jødisk tempel?

Jeg skrev ett innlegg i går, hvor jeg kanskje var litt for rask ute med å hevde at muligens de 7 siste årene kanskje har begynt. Men så kom jeg til å tenkte nærmere på bibelverset i Daniel 9:27:

 

I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,

          etter en halv uke gjør han slutt

          på slaktoffer og grødeoffer.

          På motbydelighetens vinger

          kommer han som ødelegger,

          helt til utslettelsen som er fastsatt,

          strømmer ned over ødeleggeren selv.» Dan. 9:27.

 

Mange mener at han henviser til Antikrist. Han inngår en pakt med de mange. Ett eksempel på en pakt som er uetisk og farlig for Israel, er den pakten Obama, støttet av flere nasjoner, inngikk med Iran rundt atomvåpen. Så sier Daniel:  etter en halv uke, dvs. 3,5 år, så gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer, altså sånne ting som ble påbudt i Moseloven. For at det skal kunne utføres, så burde det eksistere ett jødisk tempel. Så ja, jeg tror at ett tempel må oppføres. Spørsmålet er hvor og når? Det finnes mange ting som peker på at Islam er den store endetidens forførelse, hvor Antikrist vil komme ut av. Og om han skal tillate bygging av ett tempel på stedet hvor en viktig moske står, blir interessant å se hvordan han vil løse det. Enten rive det som står der, noe jeg tviler på blir populært i den islamske verden. Den andre muligheten er at templet bygges ett annet sted, noe jeg tviler på, ettersom jødene er veldig avhengig av akkurat det området (man mener at Abraham var villig til å ofre sin sønn her), og David avmerket området som det stedet templet skulle bygges på, ettersom Dommens engel stoppet sin dom mot Israel, akkurat her. Les Historien i 1 Krøn. 21. Muligens vil noen ødelegge templet, altså andre enn anti-krist. Og kanskje ett tempel bygges opp etterpå?

Den overnaturlige fødsel 14 mai 1948

Hvem har hørt noe som dette?
          Hvem har sett noe slikt?
          Kan et land bli født på én dag,
          kan et folkeslag komme til verden på et øyeblikk?
          Men Sion fødte sine barn
          med det samme hun fikk rier.
          
   
   Skulle jeg åpne morslivet
          uten å sette fødselen i gang? sier Herren.
          Eller sette fødselen i gang
          og så stanse den? sier din Gud.
          
   
  Gled dere over Jerusalem
          og fryd dere over henne,
          alle dere som elsker henne!
          Ta del i hennes glede,
          alle dere som sørger over henne!" Jesaja 66

29 juni 2014 - Ingen apartheid i Israel

I Israel kan alle minoriteter utfolde seg: Muslimer av alle trosretninger, katolikker, protestanter og jøder, skriver artikkelforfatterne. FOTO: GIL COHEN MAGEN/REUTERS/NTB SCANPIX

Reportasjen er hentet her

Det blåser en anti-Israelvind over universitet og høyskoler. Det påstås at Israel er en «apartheidstat.»( Hylland Eriksen, 30. juni) Dette er et problem for den akademiske debatt. (se f.eks. Færseth: Den tolererte antisemittismen, 2013)

Er Israel en apartheidstat? Og fører kritikken og hetsen til at Israel orienterer seg mot Kina og andre asiatiske land slik at de eldgamle bånd mellom jødisk og europeisk kultur brytes? (se Karin Abraham 18. juni 2014) Svaret på begge spørsmål må bli nei.

Araberne i Israel har alltid hatt det som de svarte sørafrikanerne manglet. Men forholdene er svært ulike i selve Israel, i Gaza og på Vestbredden. I selve Israel har araberne fulle sivile og politiske rettigheter, og høy levestandard. Israel er en velferdsstat.

Terrorisme er problemet

De svarte sørafrikanerne satset med hell på ikkevoldsmotstand, i motsetning til palestina-araberne som valgte terrorismens vei. Gaza er styrt av terrororganisasjonen Hamas, uten rettssikkerhet og ytringsfrihet. Den okkuperte Vestbredden er nå inndelt etter tre ulike nivåer selvstyre. (Gelvin, 2007). Også her har araberne stemmerett, men intet fullverdig demokrati. Terrorfaren motiverer de fleste fysiske, plagsomme hindringer som er etablert, spesielt sikkerhetsgjerdet/muren.

I Israel kan alle minoriteter utfolde seg: Muslimer av alle trosretninger, katolikker, protestanter og jøder. Se til nabolandene: I bl.a. Syria, Saudi- Arabia og Iran er mulighetene stengt.

Funksjonell antisemittisme

Man setter likhetstegn mellom Holocaust og forholdene for araberne. Men har Israel ønsket å utrydde araberne? Her skjedde etnisk rensing i 1948, påstår man. Det er det ikke belegg for. Mye av den nye antisemittismen i Skandinavia finnes på venstresiden. Vi i vil kalle den «funksjonell antisemittisme»: Den er en utilsiktet konsekvens av en fanatisk Israel-hets, med gamle antijødiske stereotyper.

Det demokratiske Israel integrerte millioner av multietniske innvandrere og flyktninger i løpet av ca. 70 år. Mange var traumatiserte og fattige. De kom fra ghettoene og leirene for «displaced persons» i Europa etter Holocaust. Etter 1948 og 1967 kom de fra de arabiske land, fordrevet og robbet for sine midler i såkalte «fluktskatter» og ved tjuveri. Apartheidstemplet er sårende for dem som opplevde virkelig diskriminering. Nylig hadde Norge besøk av Israels president Shimon Peres. Hans besteforeldre omkom under tysk terror i daværende Sovjetunionen, hans gamle jødiske samfunn er borte. Men hans memoarer er uten bitterhet. En av hans hjertesaker er å bedre livsvilkårene for de orientalske jødene.

Israel er altså ingen apartheidstat.

I dag er Israel en høyteknologi-produsent, noe som binder landet til Vesten, og omvendt. Som DN-redaktør Herbert Tingsten skrev i 1967: Israel må ikke gå under, det er en del av oss selv.

Israeli Air Force - Dog Fights Of The Middle East