Himmel og helvete

Bibelen snakker kun om 2 utganger etter døden. Og på denne siden har jeg skrevet endel om det under "Dødsriket/helvete" og "Himmelen".

Det er alvorlig å være menneske, og man burde stille seg spørmålet hvorfor man er til og om det finnes noe høyere enn deg selv. For selv naturen lærer at ingenting blir til av seg selv. Alt må ha ett mål og mening. Ett hus blir heller ikke til av seg selv, men må ha plan og byggeinnsats.

Og ett menneske, som er mer avansert enn noe annet, kan ikke bare bli til av seg selv. Da jeg studerte i helsevesenet, så ble jeg imponert over hvor avansert kroppen var. Jeg tenkte: "Hvorfor går man ut i Universet for å finne svaret på ting, når det finnes ett helt univers inne i kroppen." Og det er såpass avansert, at det kan ikke bli til må noen måte av seg selv. Det er umulig, uten en konstruktør, en plan og bytteinnsats.

Spørsmålet som kommer tilbake som jeg hører er "Men hvem skapte Gud"? Da sier jeg at det blir for stort for oss å forsøke å forklare Gud som er Skaperen, ettersom vi er såpass begreneset. Derfor må man tro, for å få kontakt med Ham. Og etterhvert vill Han lære oss mer om Ham. I Evigheten vill vi forstå det vi ikke forstår her nede. Da har vi heller ikke de begrensningene vi har nå til å forstå Guds store ting, som vi har her nede.

Bibelens definisjon av Evig

Evig

"Det vanligste ordet på hebraisk for GTs "evig", "evighet" er olam (5986 jf. 6181). Som tidsbegrep viser ordet til et tidspunkt bortenfor det sansbare, en ubegrenset, ubestemt, ukjent periode i svunnen ell
er kommende tid. Ordet rommer likeledes begrepet kontinuitet. Alt etter sammenhengen oversettes det med ord som "fordum", "fortidlig", "alltid", "evig"........

Når dette ordet står i forbindelse med Gud eller guddommelige fakta angående hans frelsesverk og livet på den andre siden, brukes det i absolutt mening og innebærer endeløshet. Sju ganger brukes det samme ordet i omtale av den urettferdiges evige lodd og tilstand:

"men den som taler bespottelig mot den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men er skyldig i en evig synd -" Markus 3:29

"med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og evig dom " Hebr. 6:2

" Men om din hånd eller din fot frister deg, da hugg den av og kast den fra deg! det er bedre for dig å gå halt eller vanfør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild." Matt. 18:8

"de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet,.." 1 Tess. 1:9

"likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øyne som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. " Judas 7

"Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!" Matt. 25:41 

"Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." Matt 25:46

I Matt. 25:46 brukes aionois både om de urettferdige evige pine (straff) og om de rettferdiges evige liv. Åpenbart har ordet "evig" på alle disse stedene den samme absolutte betydninge av endeløshet. Ordet "evig" anvendes altså både i GT og NT i absolutt mening om både frelse og fortapelse - det vil si en tilstand uten ende. Ifølge Bibelen er tid og evighet slett ikke motsetninger, tvert imot. Motsetningen til det evige er det som forgår, 2 kor 4:17f, 1 Joh. 2:17, Hebr. 7:23-25....."

Dette er utdrag fra Bibelleksikonet fra 1988 bibeloversettelsen.

Himmelsk møte

Her har Sid besøkt av Dr. Reggie Anderson. Han fikk se 2 av sine venner drept, og ble sinna på Gud. Siden ble han ateist. Men da han studerte medisin og så hvor fint og avansert kroppen var, forsto han at dette ikke var tilfeldighet. Senere fikk han møte en vakker jente, som han ville gjerne bli sammen med. Men hun ville ikke ettersom han var ateist, og hun kristen. Den natten drømte han at han var i himmelen og så Jesus, som lurte på hvorfor han forsøkte å løpe fra Jesus. Bak han sto de 2 vennene som var blitt drept, og de var så himmelsk fornøyd. Da vendte han om. Senere har han hjulpet mange kristne mens de lå for døden, så for å gå inn i Evigheten. Og vittnesbyrdene er sterke. Også en mann som nektet å tro og var bitter, nektet å vende om, og rommet ble temmelig mørkt og trist da han døde i sitt sinne.