25 des 2013 - Mark of the Beast - 666

Artikkelen kan leses her.
 
Jeg har valgt å blogge om Dyrets Merke (Mark of the Beast) på et innlegg for seg selv.

Før du leser dette, anbefaler jeg at du først lese innledningen til bloggen min.  Les den her!

Mark of the Beast

Siden det kan være vanskelig bare å sette den opp og ta den i en rekkefølge, vil jeg ta stykke for stykke. Ett av temaene som de fleste er nysgjerrig på, er det "Mark of the Beast" eller "666".
 
Hva er dette? Er strekkoden? Er Internett (WWW)? Er det en microchip? Er det en tatovering?Er det bankkort? Gjettningene har vært mange gjennom årene. Og alle som har gjettet har sikkert ikke vært like kvalifisert. , vil jeg avvise alle de ovennevnte forslagene? 
 
Profeti 'Mark of the Beast', leses i Åpenbaringen 13: 16-18 "Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen.  Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.  Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666."
 
Men, vil jeg våge å si at den danske oversettelsen er ganske dårlig. Som så mange andre passasjer i dansk oversettelse.. Spesielt i nyere oversettelser Oversettelsen fra 1871, som jeg tilfeldigvis også heldig å ha i sin besittelse, sier følgende: 
 
"Og det gjør, at det blir gitt til Alle, både Små og Store, både Rike og Fattige, både Frie og slaver, et merke i deres høyre hånd eller i deres Panne; og at Ingen kan kjøpe eller selge, uten den som har Merket eller Dyrets Navn eller dets Navns Tall. Her er Visdom! Den som har Forstand, beregner Dyrets Tal; fordi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er sexhundrede tresindstyve og sex."
 
I King James Version lyder som følger: "And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their hand, og in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six."
 
(Norsk King James: "Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn, eller tallet for hans navn. Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er ett menneskets tall, Hans tall er 666.")
 
King James oversettelse anses generelt for å være den oversettelsen er nærmest språkene i Bibelen. Det kan også sees ved å sammenligne det over to oversettelser: King James Version og den danske fra 1871 Når du foretar oversettelser, er det på risikoen for feil kan oppstå. På dansk, kan vi ta ordet "lammet". Det kan være to ting: Det kan enten være et barn av en sau; Således et dyr. Det kan også være en tilstand - å være lam; Slik at man er ute av stand til å bevege seg selv. 
 
Når vi oversette fra engelsk til dansk, har også alle engelsk ord ett innhold som kan bety flere forskjellige ting på dansk. Det avhenger av sammenhengen. Også på de greske språket har man flere betydninger av de enkelte ordene. I enkelte tilfeller, så kan det være ett bregrep som opprinnelig ble oversatt feil. Og denne feilen, blir så gjentatt i senere oversettelser, ettersom denne forståelsen av ordet har blitt så illustrert at de "glemmer" at ordet kunne ha flere andre betydninger.
 
Når man studerer Åpenbaringsboken, bør du starte med å ta riktig utgangspunkt : Johannes skrev hva han SÅ (Åpenb. 1: 2). Vers 16 sier han at merket må være på høyre hånd eller pannen. 
 
La oss starte med å se på ordet " Høyre ". Det kommer fra de greske ordene: "Dexios" som kan oversettes med: høyre hånd, høyre side (av kroppen), eller være metaforisk. Så, er det ikke nødvendigvis for hånden, men kan også være slik. være på høyre arm. 
 
La oss nå se på ordet " Merke ". Det kommer fra det greske ordet "Charagma" som kan oversettes til: tegn, skilt, emblem, badge. Det kan også være et stykke tøy med skilt. . Så alt som kan tas av og på etter behov 
 
Hvis vi ser på ordet " bærer "av vers 17, så det kommer fra det greske ordet" Didomi ", som også oversettes til: motta, tjener . 
 
Den eneste fysisk beskrivelse av Antikrist utseende som er i Bibelen er i Sakarja 11:17. Her er de danske oversettelsene igjen noe misvisende eller uklare. 
 
Så her igjen ville jeg velge King James Version: "Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! The sword shall be upon his arm and upon his right eye: his arm shall be cleaned dried up, and his right eye shall be utterly darkened ».
 
Den sier oversatt til dansk, skal sverdet være over armen og på hans høyre øye. Sammen med ovennevnte, kan dette være den "Shahadatan 'som muslimer bruke som en erklæring om samarbeid med Allah og Muhammed ?? ? The 'Shahadatan' bæres enten i pannen eller på høyre overarm. 

I Åpenbaringsboken vers 18 står det: " Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall " 

Hvis vi ser på ordet: «Regne» da det er oversatt fra det greske ord: "Psephizo" da også dette ordet er oversatt på flere måter. Ett alternativ er: Å avgjøre valget. . Her "valg" som stemme i et stortingsvalg ordet
 
"Tall" i samme vers er det greske ordet: "Arithmos".Arithmos kan være to typer tall: Det kan være et bestemt tall, for eksempel:. "Det er 31 dager i januar i det danske kalender". Dette er et tall som ikke kan tolkes på. Det fremgår at det er slik. 
Arithmos kan også være et ubestemt antall, slik:. "Det er en flokk med kyr på feltet". 
 
Vi forstår ut i fra sammenhengen at "flokk" refererer til et ukjent nummer, som ikke er relevante for forståelsen. Hvis vi huske at Johannes skrev det han så, så han kopierte akkurat det han så, uten å gjøre noen tolkning av det han så . la oss se på hvordan det var Johannes skrev. Her ser vi på Oxythenchus Papyri P.OXY LVI 4499th Det ser ut som dette:


Så det er det som er i tredje linje, som alle ligner "XIC" vi må se på. Det er det som har blitt tolket til "666." Hvorfor er disse brevene tolket til tre sifre? å forstå dette, må vi igjen se på det greske alfabetet. Hver bokstav i det greske alfabetet har også en numerisk verdi


Hvis du ser på X (chi), deretter 600 jeg har blitt oversatt til 60 (xi) og C 6 (stigma).Sammen, seks hundre og sekstisjette For å få en bedre forståelse for dette, må vi se på Codex Vaticanus AD 350.


Det er derfor at alle språk "flyter" mot Jerusalem. Alle språk øst for Jerusalem skriver fra høyre mot venstre. Alle språk vest for Jerusalem, skrive fra venstre til høyre. 
 
Så: Hva om  Johannes har skrevet akkurat det han så, og dermed ikke leses fra venstre til høyre, men mot fra høyre mot venstre, og at det ikke er de greske bokstavene, men i stedet arabiske bokstaver som Johannes SÅ ??? Dette er ikke bevist, men en teori som har oppstått de siste årene, laget av palestinske ,, den tidligere muslim og nå bibellærer, Walid Shoebat. 
 
Med sin bakgrunn har han en rimelig godt fundament å bygge sin teori på. Forutsatt at Walid Shoebats teori er faktum. Så det må leses fra høyre til venstre, da, med de to første bokstavene står: "Bis'm Allah", som betyr: ". I Allahs navn" Hva med X. Kan dette være John, som har forsøkt å tegne emblemet som har blitt kjennemerket på Islam? To kryssede sverd ...
Hvis ja, så denne tolkningen er sant, så kan Åpenbaringen oversettes slik at det i stedet ville høres ut som dette: "Her er visdommen! La den som har forstand velge (hvem) mangfoldet av dyret (er): Mangfoldet av en mann (= Muhammad) og hans uttrykk er: "I Allahs navn" . 
 
Vel, hva med det faktum at ingen skal kjøpe og selge? 
 
I mange deler av verden er salget av kjøtt allerede merket ved at kjøttet er halal slaktet eller at produktet er godkjent for muslimer. Dette betyr at en muslimsk imam hadde vært på produksjonsbåndet og velsignet det, men også produksjon og innhold møter muslimske forskrifter og regler. I Danmark og EU arbeider man også hardt på å få en slik merking på mat her hjemme. Argumentet er at forbrukerne må velge mellom halal, som er svært vanskelig i dag, fordi vi ikke kan se på produktet - annet enn kyllinger - at det oppfyller halal kriterier.


Produsenter som ønsker å handle med muslimske land må også oppfylle disse kravene og merke den med halal sertifisering. Det er også ganske vanlig kunnskap at for å gjøre handler med muslimske myndigheter på høyeste nivå, regeringsapperatet, må du først følge med inn i moskeen og gjøre tilbedelse. Dette gjelder også for politikere som er i forhandlinger med muslimske politikere. Ingen knebøy i moskeen, ingen handel eller avtale !!! 
 
Hvilket produkt er HELE verden er avhengig av, som den muslimske verden har i store mengder: Olje! For å få biler, fly, etc .. Arbeid, så vi er avhengig av olje. Den muslimske verden er ansvarlig for 67.45% av verdens oljeproduksjon. Danmark har 0,07% markedsandel, mens Norge er et land ofte referert til, bare 0,53% av markedet. Så hvordan vil verden se ut hvis de muslimske landene stengt kranene ??? fly, biler, motorsykler, busser, tog, strøm, oppvarming ... Prøv å tenke tanken.Har vi blitt avhengige av de muslimske landene? Vil vi være i stand til å kjøpe eller selge noe uten å ta del i "Bis'm Allah?" Så spørsmålet er: Er Mark of the Beast er allerede i full blomst? 

Ny grafen elektronisk tatovering for å spore Internett av ting og biometriske IDer

Nye biometriske sporingsmetoder ser ut til å bli gjort klar for i dag for politi, reise, bank, medisinske applikasjoner og mer.

 
I februar i fjor, dekket jeg en utvikling av et selskap kalt Chaotic Moon som søkte "total integrasjon" med deres tech tats som de hadde tenkt å kunne brukes til å erstatte lommebøker, samt å overvåke dine vitale tegn:
 
"Vi bærer lommebøker rundt og de er ganske sårbare. Med teknologisk tatovering kan du bære all trengende informasjon på huden din, og når du vil ha kredittkortinformasjon eller din ID, kan du trekke den opp automatisk via systemet
 
"I stedet for å gå til legen en gang i året for din fysikk, kan denne teknologiske tatoveringen være noe du legger på kroppen en gang i året, og det overvåker alt de vil gjøre i en fysisk og det sender det til legen din, og hvis det er Et problem, så kan de ringe deg, sa Schneider.
 
 "Teknokatosene kan egentlig knytte alt sammen til en pakke. Det kan se tidlige tegn på feber, dine vitale tegn, hjertefrekvens, alt det trenger å se på for å varsle deg om at du blir syk eller barnet ditt blir syk." 
 

FN PLANLEGGER Å IMPLANTERE ALLE MED EN BIOMETRISK ID

Det høres ut som dette er hentet fra en Philip K. Dick roman, en utopi. FN planlegger at alle mennesker skal få et biometriske identifikasjonskort.

Hvis du er usikker på hva dette betyr for deg, ville det i utgangspunktet være at sci-fiction møter 1984 (Orwels). Verdens regjeringen ville vite hvor du går, hva du gjør, hvem du er sammen med, og hvor du er til enhver tid, hvor som helst , hver dag og hver natt. Det betyr flere restriksjoner og mindre frihet.

FN vil at alle skal ha en biometrisk identifikasjon merke innen 2030, som er en del av deres globale mål agenda.

FN arbeider allerede målbevisst mot en gjennomføringen av dette målet - spesielt blant flyktninggrupper. FN har inngått samarbeid med Accenture for å implementere et biometriskidentifikasjonssystem som rapporterer informasjon "tilbake til en sentral database i Geneve".

Og disse nye biometriske ID-kortene vil ikke bare være for flyktninger. Ifølge en annen FindBiometrics rapport, myndigheter håper at denne teknologien vil gjøre dem i stand til å oppnå FNs mål om å ha denne type identifikasjon i hendene på hver mann, kvinne og barn på planeten innen år 2030.

Ifølge Dr. Shepard kirken er fullt klar over dette som disse tegnene har blitt identifisert så langt tilbake som 2009, men de valgte å holde den under totalt hemmelighold.

Følgende kommer fra offisielle nettsiden for Verdensbanken

Juridisk identitet for alle (inkludert fødselsregistrering) innen 2030 er et mål som deles av det internasjonale samfunnet som en del av Sustainable Development Goals (mål 16.9). Verdensbanken (WBG) har lansert Identifikasjon for Utvikling (Identificationfor Development - ID4D) et kryssende praksis initiativ, med deltakelse av sju GP / CCSAs som deler samme visjon og strategiske mål, for å hjelpe våre kunder i ulike land å nå dette målet, og med visjonen om å gjøre alle er med: sikre en unik juridisk identitet og aktivere digitale ID-baserte tjenester til alle.

Kilde : The Economic Collapse

Videon kan ses her: http://survivetheenddays.com/ntlnv_i1/

Mens vi hadde tvil om hans teorier, så var denne videopresentasjon veldig overbevisende ... Jeg må innrømme at jeg ikke kunne slutte å se på. Og bildet som ble malt var veldig dystert.

Hvis du lurer på hvordan verdensmaktene vill stramme grepet om frihetene til sine borgere, så vil det skje på denne måten.

Alt du gjør og sier blir overvåket og registrert, som vil brukes til å vokte deg så du er lydig. FN har alltid vært en styrke for verdensdominans, og dette programmet vil bli håndhevet verden over.

Dette er allerede gjort gjennom sosiale medier, men fordi tjenester som Facebook ikke er obligatorisk for alle borgere, er det neste logiske skritt å tvinge innbyggerne til å delta i dette omfattende programmet. 

Ligger de etter planen? Dette var meningen skulle ha skjedd innen 2017 i USA:

Nanoteknologi kan endre, manipulere vår DNA!

 
En mann reddet ut av et illuminati familie sa de RFID-brikker, nanobots, vil bokstavelig talt forandre vårt DNA. 


NÅ vi kan forstå hvorfor ingen som tar dyrets merke kan komme inn i himmelen .
 
endret jeg tittelen av denne tråden september 2012 og lagt innlegg fra to andre tråder. 

Ingenanopartikler mer farlig enn tidligere antatt 17 februar 2012 - NEW YORK - Milliarder av nanopartikler i matvarer og legemidler er inntas av mennesker daglig og ny Cornell forskning advarer de kan være mer helseskadelig enn tidligere antatt.

 Et forskningssamarbeid ledet av Michael Shuler, Samuel B. Eckert Professor of Chemical Engineering og James og Marsha McCormick Chair of Biomedical Engineering, studert hvordan store doser av polystyren nanopartikler - et felles, FDA-godkjent materiale funnet i stoffer fra tilsetningsstoffer til vitaminer - påvirket hvor godt kyllinger absorbert jern, et viktig næringsstoff, i sine celler.

 Resultatene ble rapportert online 12 februar i tidsskriftet Nature Nanoteknologi. Ifølge studien, høy intensitet, kortvarig eksponering for partikler i utgangspunktet blokkert jern absorpsjon, mens lengre tids eksponering forårsaket tarmcellestrukturer å endre, noe som åpner for et kompenserende uptick i jern absorpsjon. 

Forskerne testet både akutt og kronisk nanopartikkel eksponering ved bruk av menneskelige tarmen celler i petriskåler, samt levende kyllinger og rapportert samsvarende resultater. De valgte kyllinger fordi disse dyrene absorbere jern i kroppen sin på samme måte som mennesker, og de ​​er også tilsvarende følsomme for mikronæringsstoffer mangler, forklarte Gretchen Mahler, Ph.D. '08, Avisens første forfatter og tidligere Cornell graduate student og postdoktor førsteamanuensis. 

Forskerne brukte kommersielt tilgjengelige, 50-nanometer polystyren carboxylated partikler som er generelt ansett trygt for menneskelig konsum. De fant at ved akutt eksponering, noen få minutter til noen timer etter inntak, både opptaket av jern i in vitro-celler og kyllinger redusert. Men etter eksponering av to milligram per kilo for to uker - en langsommere, mer kronisk inntak - strukturen i tarmtottene begynte å endre seg og øke i areal. Dette var en effektiv fysiologisk ombygging som førte til økt jernopptak. "Dette var en fysiologisk respons som var uventet," Mahler sa. Shuler bemerket at i en viss forstand denne intestinal villi remodeling var positivt fordi det viser kroppen tilpasser seg utfordringene. 

Men det tjener til å understreke hvordan slike partikler, som har vært mye studert og anses trygt, føre knapt påvisbare endringer som kan føre til, for eksempel over-absorpsjon av andre, skadelige stoffer. Menneskelig eksponering for nanopartikler er bare økende, fortsatte Shuler. "Nanopartikler går inn vårt miljø på mange forskjellige måter," Shuler sa. "Vi har noen forsikring om at på bruttonivå de er ikke skadelig, men det kan være mer subtile effekter som vi trenger å bekymre seg for."-Fysikk http://theextinctionprotocol.word...dangerous-than-previously-thought               Skrevet <*)))> <av   ZionsCRY  NEWS med Prophetic Commentary

 

Kan leses her.

Dyrets merke - L. A. Marzulli

Interessant om Dyrets merke!