1 Mars 2017 - Overmot

Mange kristne forstår ikke hvor enkelt det er å falle i selvbedrag, og når man er der, så klarer man ikke å se hvor langt man har falt fra Gud. Det var derfor menigheten var så viktig, fordi vi skulle hjelpe hverandre, til å ikke trykke hverandre ned, men å løfte hverandre opp, og formane hverandre, så vi alle skulle nå frem til det Evige.

I forfallstider må man våke ekstra nøye over hjertet sitt
Men i forfallstider, så blir det som står Fast i Guds Ord, mer og mer utydelig, menigheten kan bli et farlig sted å gå til - ettersom man lettere praktiserer menneskelære, og positiv lære uten substans i Guds Ord! Og ønsker du av hele ditt hjerte, å vandre med Gud, uansett hvilken pris det koster, så vil du merke motstand, nettopp fra andre kristne,  gjerne "åndelige" sterke mennesker (iallefall for øyet), folk som har før i tiden vandre sterkt med Gud, som på en eller annen måte, har stoppet opp i sin vandring - og begynte å trives med livet her nede.....

En hard læringskurve
Allerede fra da jeg ble nyfrelst i 1988, så så jeg hele tiden folk som gikk fra troen sin. Noen holdt ut i flere år, og så skjedde det noe, og så falt de utenfor, og begynte å leve i verden. Noen ble nyfrelst, og ingen tok seg av de - og ga de rett åndelig mat, så de kunne vokse i troen, andre ble frafalne inne i menigheten - de hadde først mistet sin første kjærlighet, så ble de mer opptatt av aktiviteter i menigheten, menighetens ledere begynte å vandre i ulydighet og spredte falsk lære fra talestolen (som er ren gift for en gudfryktig sjel) - og uten at de skjønte det, så forsvant Kristus ut av hjertet, og de ble en kristen bare med ett ytre skall.

Hva jeg lærte av Livets Ord og Ulf Ekmans fall

Da jeg gikk på Livets Ord bibelskole 89-91, så talte Ulf Ekman drastisk mot den katolske kirken. Og ved å lese denne artikkelen av hans Svigerfar, Sten Nilsson, så skjønner du at den kirken er farlig for ditt åndelige liv. Og Ulf Ekman profeterte i ett møte jeg var på, rundt 1990, hvor han sa noe som dette "Når den Lutherske frimenighet søker enhet med den katolske kirken, så vil det bli dødsstøtet for dem". Jeg bruker ikke å huske profetier så godt, men denne brant seg fast.

Les hele artikkelen her.

Ulf likte ikke den katolske kirken

25 april 2014

Jeg gikk på bibelskole på Livets Ord i 89-91. Og jeg husker at Ulf og de i menigheten ikke var noe særlig begeistret for den Katolske kirken. Og her skiller vi selvfølgelig mellom menneskene og systemet. Og på starten av 90 tallet, tror jeg det var, så husker jeg veldig klart at Ulf Ekman profeterte noe som dette: "Når den lutherske frikirken søker enhet med den katolske kirken, så blir det dødsstøtet for dem". Etter hukommelen, men jeg tror det var ganske nøyaktig hva han sa. Disse ordene brente seg fast.

Jeg husker at jeg en gang hørte på en kassett med Ulf Ekman hvor han forkynte sterkt mot den katolske kirken og dens ånd. Han snakket bla om pavens forbannelse, dvs hver gang paven kom til ett sted/land, så kom det naturkatastrofer i kjølevannet av dennes besøk. 

Den katolske kirken og naturkatastrofer

Da jeg var i Filippinene i 1991, på en misjonstur i regi av bibelskolen Livets Ord. Så husker jeg at gruppen vår møtte noen misjonærer som var stasjonert i Manila. Og de fortalte at man hadde satt opp en stor Madonna statue i midten av Manila, og etter det så kom det en haug med naturkatastrofer over Filippinene.

Skulle ønske at man tenkte på det når Ulf nå tydeligvis har flørtet med andre guder. Iallefall vill han, om han melder seg inn i DKK, så vill han gå inn på djelens territorium, og her finnes det ingen beskyttelse.

På ferie i den Katolske kirkens land

Som kristne må vi forstå den åndelige verdenen og dens virkelighet for å forstå galskapen Ulf Ekman gjør. For noen år siden var jeg og min familie på ferie i Italia. Og vi dro til Firenze, og for å se "verdens vakreste kirke". Mens vi gikk rundt kirken og så hjem. Så ble vi grepet av en slags galskap og utmattelse. Det tok lang tid før vi hentet oss. Og vi trodde bare vi var trøtte.

Så 2 år etter, dro vi igjen på samme plass, og opplevde akkurat det samme en gang til. Og da forsto vi at dette området var en demonisk plass, og at vi hadde gått inn på den ondes område. Og der finnes det som sagt ingen beskyttelse, uten den du har ved å leve nærme Gud og i bønn, gjennom lydighet og ydmykhet.

En venn av meg fortalte for mange år siden at han hadde vært på Petersplassen, og sa at det var noe av det frykteligste han hadde opplevd. Jeg kan tenke meg at han hadde en lignende opplevelse som vi.

Ulf Ekmans snuoperasjon

Derfor blir det rart at Ulf Ekman går til kritikk på gudfryktige mennesker for de holder seg til en "uhellige" enhet: Meg-Min Bibel-Gud. Han har i mange år gått imot solo-kristne som ikke innfinner seg i en menighet, og sånn jeg ser det, så gjør han menigheten (som ett bygg og en plass) til en avgud. Menigheten er når jeg som er troende har fellesskap med 1 til 2 eller flere, ifølge Matt 18. Men det Ulf Ekman har havnet i, sånn jeg ser det, er enda verre. Å synde mot menigheten er en ting, men å synde mot Gud er verre.

Den "rotløse" kristne

Jeg tror at det finnes mange kristne som ikke klarer å slå seg til rot i ulike menigheter, fordi menighetene ikke vandrer med Gud. De blir "såkalte" rotløse personer. Jeg tror at det å være med i en menighet er viktig, fordi fellesskapet er med å forme deg rett vei, dvs. om det finnes lydighet i menigheten. Men jeg tror at i visse "fellesskap" så er det bedre å melde seg ut for så å finne Jesus i ensomhet. Vær iallefall aldri redd for å melde deg ut av destruktive fellesskap.

Å underordne seg lederskapet uansett er det en falsk lære?

Vi må ikke glemme at troen først og fremst blir skapt når du er alene med Gud. I en menighet kan det være så mange røster at det skaper forvirring, iallefall om du har hatt min erfaring i tros menighetene. Det som har skjedd på Livets Ord har vært hardt, men samtidig godt for å få mennesker til å våkne. På Livets Ord, og i mange tros-menigheter, har man satt sin lit til tjenestegavene og lederskapet mer enn til Jesus. Og det er sånn jeg ser det en avgudsdyrkelse. Og Livets Ord har lagt opp til det selv pga den læren vi selv ble lært på bibelskolen.

Vi kan ikke lage det "perfekte systemet" og tenke at Gud har behag i det. Gud avskyr systemer, og liker det når menigheten er fri, som den i Aposlenes Gjerninger. Jeg tror ikke engang at de skrev inn navnene i de som var i menigheten. Det var Den Hellige Ånd som hadde kontrollen, og mennesker som Annanias og Saffira døde da en ånd av løgn var på vei inn i menigheten. Herren stoppet det, uten noe "perfekt" system.

Gud trenger ikke noe system, Han trenger mennesker som Han har formet i ensomhet og gjennom lidelser for sin tro. Gjennom det så kommer det gudsmennesker som ikke kompromisser på noe og som ikke bryr seg om hva andre mennesker synes eller mener, bare hva Den Hellige Ånd vill og ønsker. Så bønnen må bli: "Ikke som jeg vill Herre, men som du vill". La det være mitt liv Jesus.

Jordskjelvet i Uppsala

"Jeg undres på om de som var tilstede i Livets ord søndag 9. mars visste konsekvensene av det de applauderte for"  skriver Bjørn S. Olsen i denne kommentaren. 

 Ved Bjørn S. Olsen

Oppdatert: (15.3.2014)I etterkant av Ulf Ekman sin redegjørelse har mange ulike kristen ledere i Norden kommentert det valget som Ekman har tatt, noen har valgt å velsigne og ta til etterretning, mens andre har kommentert med sterkere ord og tar avstand fra den retningen Ekman er på vei. Jeg har også lyst til å kommentere det valget som Ulf Ekman har gjort, ut fra den begrunnelse han selv gir for å konverter til den katolske kirke.Søndag 9. mars gikk pastor Ulf Ekman i Livets ord opp på talerstolen i den menigheten han har bygd opp og betjent i 30 år og informerte om at han i løpet av forsommeren kommer til å konvertere til Den katolske kirke. De media som referer fra dette møtet skriver at det brøt ut en umiddelbar applaus fra salen, og mange av de fremmøtte velsignet pastor Ulf og det skrittet han hadde informert om at han var på vei å ta.

‘Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet’

På spørsmålet om hva som er den viktigste grunne for Ekman til å bli katolikk svarer han: «Det er vanskelig å gi bare ett argument. Men det grunnleggende er at Den katolske kirke har sannheten i dens fylde.»

Jeg stiller meg selv spørsmålet om Ulf Ekman er klar over hva han egentlig sier og gjør i forbindelse med sin konvertering. Det er sterke ord han bruker når han uttaler at den katolske kirke har «sannheten i dens fylde», og at «den har det mest fullkomne uttrykk for enhet».

Som misjons- og hjemmesekretær for DFEF har jeg vært så heldig å reise rundt til alle våre misjonsland og hatt samtale med alle våre misjonærer. Mange av disse jobber i land hvor den katolske kirke står særdeles sterkt: Argentina, Brasil, Spania, Mexico. Dersom man spør disse misjonærer om de opplever at den katolske kirke har stått for og jobbet for kristen enhet, tror jeg de alle vil svare et unisont «NEI.». Imidlertid vil de uttale at de føler seg forfulgt og uthengt av de lokale prester og den katolske kirke i landet.

Dersom man undersøker den katolske kirke sin praksis i de forskjellige land vil man også raskt finne ut at de ikke har en unison fremtoning, men at troen i sterk grad er blandet inn med kultur og tradisjon. Selv har jeg sett hvordan jomfru Guadalupe nærmest har tatt jomfru Maria sin plass i Mexico, fordi hun fra eldgamle tider har vært en representant for morsgudinnen i deres eldgamle religion.

Jeg har også sett hvordan Jomfru Maria blir løftet opp og båret på parade rundt i Marbellas gater, og hvordan folkemassene har kastet blomster på henne og båret henne frem til fryderop.

Samtidig har jeg også personlig hatt gleden av å feire Palmesøndagsmesse i den katolske kirke i Halden og opplevd hvordan jeg i mitt hjerte kunne si ja og Amen til alt det som ble sagt og gjort i løpet av gudstjenesten, helt til den kom til siste delen av messen, hvor naddverden skulle feires. Denne kunne jeg ikke ta del i da jeg ikke er katolikk. Fellesskapsmåltidet som Jesus innstiftet som et minnemåltid om Han, er i katolsk lære blitt et segregeringsmåltid hvor kun katolikker har rett til å delta. Er det dette pastor Ulf Ekman kaller for «mest fullkomne uttrykk for kristen enhet»?

I det øyeblikket Ulf Ekman konverterer til en katolske kirke, kan han ikke lenger feire nattverdsmåltidet med den forsamlingen han selv har vært med på å bygge og lede i 30 år. Han som har fremstått som en «åndelig far» for en hel generasjon med karismatikere i Norden, kan ikke lenger spise minnemåltidet med sine «barn». For meg vitner ikke dette om «enhet», men om sekterisme, hvor man setter seg selv utenfor fellesskapet fordi man hevder å ha den hele og fulle sannhet.

Jeg undres på om de som var tilstede i Livets ord søndag 9. mars visste konsekvensene av det de applauderte for, og om de ikke heller burde ha utløst et jordskjelv av bønn og «krigstunger» slik Livets ord er kjent for, og på den måte fordrive villfarelsens ånd som forsøker å skape splittelse i evangeliske kristenhet.

Jeg har stor glede av å delta i forskjellige fora for kristenleder, både nasjonalt og lokalt. I disse fora deltar representanter for alle kirkesamfunn i Norge, både katolikker, ortodokse, lutheranere og karismatikere, og vi kjenner at vi står sammen i et felleskap hvor troen på Gud og hans sønn Jesus Kristus binder oss sammen. På noen områder er det slik at vi som evangeliske frikirker står nærmere den katolske kirke enn den lutherske, F.eks i syn på homofili, skilsmisse/gjengifte etc. På andre områder står vi nærmere den lutherske kirke, som f.eks synet på sakramenter, rettferdiggjørelse ved tro alene etc. Samtidig er vi klar over at det er store forskjeller på oss, noe som gjør at vi vet at det ikke vil være mulig å ha en organisatorisk enhet. Jesu oppskrift på kristen enhet er:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Joh 13:34f

Så er vi som Guds barn satt til å elske alle, samtidig som vi skal ta vare på læren.

 

Om hvordan lære og slekt kan gå i surr

Sten Nilsson var veldig klar på det med den Katolske kirken og hva den representerte. Og det var også Ulf Ekman, iallefall så lenge Sten Nilsson (Ulfs svigerfar) levde, men spesielt på 80 og 90 tallet. Da er det trist å se at svigersønnen Ulf da tar en helt motsatt retning og tar også med seg hans datter bort fra sunn evangelisk tro. Eller er det Nilssons datter som har forført Ulf Ekman, som Eva gjorde med Adam?

Kanskje det er på tide å bla tilbake i gamle Ulf Ekman taler/videoer, som taler mot hans egne valg idag....?

18 mai 2017 - Sten Nilsson: Bildet av kvinnen [Maria] med barnet ble tilbedt lenge før Kristus

Den okkulte enhet

Når folk hadde adoptert denne religionen, var de ikke lenger babylonerne, assyrerne og egypterne, Semiramis var folkets forbilde på utemmet begjær og tøylesløshet, og hun ble tilbedt som "Rea, mor til gudene". Prostitusjon var obligatorisk i denne religionen. Semiramis skapte Babylon om til avgudsdyrkelsens og begjærets hovedstad.

 

men de var medlemmer av et nytt brorskap, hvor pavens ord var ugjendrivelige. Folks religiøse tilbedelse gjaldt den suverene "far", "Himmelens dronning" og hennes sønn. De to sistnevnte var faktisk de eneste som var gjenstand for deres tilbedelse. Det ble proklamert at den suverene "Far" ikke blandet seg i de dødelige menneskers virksomhet. 

 

I Nimrods dager spredde denne kulten seg og hadde stor makt blant menneskene, før forvirring av sråket spredte folkene på jorden. Dette forklarer hvorfor religioner i alle hedenske land, tradisjoner og skikker er lik de som var i Babylon. Dette babylonske systemet av religion antas å ha kommet fra de falne englene og demoner. Målet ved dette religiøse systemet var å få makt over alle folkene i verden. Nimrod var Satans første forsøk på å reise opp en universell hersker, som gjennom han, kunne ha absolutt kontroll over alle mennesker. Dette mislyktes ikke bare på grunn av språkbarrieren, men også fordi Gud har sørget for at en gren av Sems familie bosatte seg i samme land. Og snart ville det være en mann fra utkanten av Babylon som het Abram, som ble Ur-far til det folket som vil motta Guds løfte om kvinnens Sæd (Oa: 1 Mos. 3:15, om kvinnens ætt). Selv da folkene ble spredt over jorden, Babylon fortsatte å være "Satans bolig", inntil byen ble hærtatt av den store Xerxes 1, år 487 f.Kr..

Les hele artikkelen her.

15 jumi 2008 - Frimurere og hemmelige ordnars streiftog inn den karismatiske kristendommen.

Artikkelen kan leses her.

For noen år tilbake var det nattverd med frimurer noe du trodde på karismatiske kretser kunne ikke tenke deg. Artikler skrevet mot denne "sataniske brorskap" av både pastorer og redaktører av ulike blader, og publiserte bøker også utdelt ing dette emnet. Ulf Ekman er en av pastorene som var svært kritisk til friumrarorden og som også skrev bok om emnet. Det er derfor litt underfullt at nå ser kjent frimurarnamn knyttet til livets Ord og deres økumeniske arbeid. Ett problem som absolutt trenger å bli spurt er om det antas karismatiske bevegelsens holdning til tidligere referert til som "satanisme" er nå også å være avslappet. Er dette kanskje en del av prisen man må betale for den organisatoriske enhet?

 

Under søndagens samtaler i en av våre artikler her på Aletheia avslørt informasjon som er verdt å diskutere videre. En av kommentatorer, "PåKlippan" skrev følgende :

"LOs ledelse har handlet for å Gustaf ville bli KD nye mann i Uppsala. Det siste valget var så Gustaf rådmann takket være LO internt i KD lobbyvirksomhet ham fremover, og etter hard opprør avpolleterade forgjengeren til Gustaf .. "[...]" LO utskrifter og distribuerer Rick Joyner bøker selv om det er allment kjent at han er Templar på Malta. Rick innrømmer åpent at han er ridder av Malta. Han har vært gjennom denne katolske frimurer ord svorne troskap under paven. "[...]" Peter Halldorf, som er en nær venn og co-tenkeren til Ulf, har vært mentor for den berømte frimurer i 10. grad, Martin Lönnebo. Martin Lönnebo mystiske kristendommen forfektet også av verden i dag, der Ulf er styreleder. Lönnebo okkulte rosenkrans med funksjoner, inkludert død perle kalt "frälsarkransen". Verden i dag har lenge gitt stortingsrepresentant Hans Wallmark stor plass som spaltist. Han er frimure i høy posisjon. Ulf vet om alt dette. Men det er ikke den "gamle" Ulf ledende LO og verden i dag. "[...]" Problemet er ånden som er i murverk. Ånden synes ikke å være i konflikt med den nye LO. "

La oss se på disse og andre opplysninger separat, fordi det er svært interessante data.

1) Von Essen er medlem av Knights of Malta , en ordre hvor mange verdenskjente navn er inkludert på medlemslisten, bla George W Bush og Tony Blair. Sistnevnte er foretrukket som huvuttalare under Jesus Manifestasjon 2009 Jeg leste i verden i dag . Blair arbeider i dag sterkt for samhold, han også.Gustav Von Essen president i det svenske Order of Malta, et ord som er helt katolikk. Den ble grunnlagt "rundt 1099 i Jerusalem. På den 15 februar 1113 anerkjent ord paven Pascal II. I dag er Ordenes hovedkvarter i Roma. Ord er en av de eldste ordrene, har permanent observatørstatus i FN og anerkjent som suveren av et stort antall stater, selv om det ikke lenger har noen territorielle området.Bestill motto er Tuitio fidei et Obsequium Pauperum (I forsvaret av tro og nödställdas hjelp) "(Kilde:.Wikipedia ) Hvis du ønsker å lese ordene i denne eden, kan du ta turen over til denne siden.

• Hvis det er virkelig Order of Malta Dens ed som presenteres der, er det grunn til å tvile samarbeidet en del av den karismatiske bevegelsens ledere har med mennesker med medlemskap i denne og liknende bestillinger.

Maltesiske servere kondens

2) Charles Whitehead er en karismatisk katolikk, men også medlem av "Knigts av St. George " , et ord for paven lagt. Whitehead var nylig en av hovedtalerne på Livets Ord Europakonferanse. Hva dette ordet står for, kan du delvis lese om på nettstedet deres, men detaljer utover det ønsket av de med mer kunnskap. Gjorde dette ordet en ed som ridderne, og hvordan disse fungerer i den lille grenda for å oppnå de målene de har satt seg?

3) Rick Joyner er medlem av Order of Malta, hvor han deretter sverget evig troskap til paven. Hans bøker publisert på Livets Ord forlag til tross for at det er allment kjent at han er medlem av denne rekkefølgen. Du kan lese hans personlige vitnesbyrd om hvorfor han registrerte seg.

4) Martin Lönnebo er frimurer av 10. grad, og også Peter Halldorfs mentor etter litt informasjon.Lönnebo og Halldorf samarbeider siden mange år , og at det tidligere er en frimurer ikke synes å gi noen problemer. Ulf Ekman har et relativt nært forhold til Peter Halldorf, og selvfølgelig undre på hvordan klare grenser blir uskarpt i arbeidet enheten. Lær mer om Lönnebo og hans rosenkrans som "PåKlippan" nevnt her.

5) at verden i dag ville forplante Lönnebos mystisk kristendom, jeg kan ikke finne noen bevis. Verden i dag har stengt sin gamle arkiv for de som ikke abonnerer på avisen, gjør noe signert artikkel forfatter.Derfor kan jeg ikke finne relevante bevis. Magasinet forsvarer frimureriet, får jeg ikke logget på, men forstår argumentene fastsatt i kommentaren ovenfor. Ruben Agnarsson svar i en kommentar til Hans Wallmark hans syn på Masonic sterk lojalitet krav mot andre medlemmer, og nevner blant annet ritualene medlemmene gjennomgår. Selvfølgelig kan det være relevant informasjon på World idags hensyn til ovennevnte problem som ikke dukker opp her, og jeg håper at når våre lesere kan bidra til en slik uppklara eventuelle misforståelser.

"Problemet er ånden som er i murverk. Ånden synes ikke å være i konflikt med den nye LO ", skrev PåKlippan. Heri ligger en del av problemet! Mange av oss er kjent med Ulf Ekman sin tidligere forhold til de argumenter her. Samarbeide med mennesker i hemmelige ordrer, med sterke anti-kristne bandene var utenkelig for noen år siden. Nå samarbeidet det med all mulig tenkelig uavhengig forlengelse, og hvis de aktuelle personene har sverget ed i punkt løfter bekjempe den protestantiske kristendommen, vel da bør snart Ulf Ekman svare på hva er målet for disse kontaktene. Dette er ikke konspiratorisk tenkning, men tvert imot veldig logisk tanke. Er månhända Ulf Ekman selv medlem av et ord? Jeg tror ikke det, men pastor Ekman snart slettet de fleste grenser han satt seg så sterkt i løpet av de siste årene, og når det ble sagt, var ikke alle fra den gamle tid negativt! Da var det klare grenser, de visste hvor Livets Ord og Ulf Ekman sto i forhold til ulike problemstillinger. I dag er han mer diffuse i sine uttalelser, på randen av nesten forvirret, for han snakker ikke lenger i vanlig språk.Det finnes en rekke ubesvarte spørsmål som vi ønsker svar på Ulf!

Denne korte artikkelen er bare starten på noe som faktisk må diskuteres og luftes. Basert på de få kommentarena skrevet under søndag morgen i min forrige artikkel om Ulf Ekman i dag, tror jeg dette kan være en interessant samtale der påstander bør underbygges med fakta. Til slutt vil jeg igjen sitere grunnlag i Skriften for hva vi skriver om noen ganger her på Aletheia, og det er fra Efeserne 5:11 "har ingenting å gjøre med i mørkets ufruktbare gjerninger, men utsetter dem i stedet."

Derfor er det ingen motsetning mellom å forkynne evangeliet og avsløre mørkets gjerninger, og deler av den hevet i denne artikkelen her den siste kategorien.